телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОбразование, учебная литература -30% Товары для животных -30% Товары для детей -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Валютное регулирование на Украине

найти похожие
найти еще

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Головна Державна Податкова адміністрація інформується шодо порушень резидентами встановлених законодавством термінів розрахунків у іноземній валюті під час здійснення експортних операцій та термінів надходження продукції т за імпортними операціями після здійснення платежів та переліку підприємств які отримали дозвіл на відкриття рахунків у іноземних банках. § 4. Відповідальність за порушення валютного законодавства Порушення норм валютного законодавства може потягнути за собою цивільно- правову, адміністративну i кримінальну відповідатьність у відповідності до законодавства України. Однак ряд порушень визначений в Декреті Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" i за своїм змістом вказані в ньому санкції є заходами фінансового впливу на порушників правил валютних операцій. Фінансові правопорушення банків, інших кредитно-фінансових уставов, резидентов i нерезидентів передбачені валютним законодавством. До них, зокрема, належать: - пропуск термінів розрахунків у валютних операціях, при виконанні зобов'язань за угодами тошо; - здійснення валютних операцій без генеральної чи індивідуальної ліцензії Національного банку України; - незаконне приховування в інших державах валютних цінностей, що належать резидентам; - невиконання уповноваженими банками доручень резидентів щодо купівлі i продажу іноземної валюти; - невиконання резидентами встановлених вимог до продажу валютних коштів, що надійшли на їх рахунки; - невиконання уповноваженими банками функції валютного контролю; - несвоечасне подання, приховування або перекручення звітності про валютні операції та iн. За вказані више порушення передбачені такі санкції: - штраф в розмірі. еквівалентному вартості валютних цінностей, на суму яких відбулось порушення; - штраф в сумі, що встановлюється Національним банком України: - пеня; - позбавлення ліцензії Національного банку України: - виключення з Республканської книги рєєстрації банків та інших кредитно-фінансових установ. Конкретні видн правопорушень та відповідальність за них передбачені в декреті Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" (ст. 16), Закон! України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземних валюті" та в інших актах. До їх числа, зокрема, можна віднести: - здійснення операцій з валютними цінностями без одержання генеральної ліцензії

Національного банку України тягне за собою штраф в сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій, з виключенням банку із Республіканської книги рєєстрації банків або без такого виключення; - здійснення операції з валютними цінностями, що потребують одержання ліцензії Національного банку України, без одержання індивдуальної ліцензії Національного банку України тягне за собою штраф у сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України надень здійснення таких операцій; - торгівля іноземною валютою банками та цншими кредитно-фінансовими установами без одержання ліензії Нашонального банку України та (або) з порушенням порядку и умов торгівлі валютними цінностями на міжбанківському валютному ринку України, встановлених Національним банком України, тягне за собою штраф у сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом національного банку України на день здійснення таких операцій, з виключенням банку із Республіканської книги реєстрації банків, або без такого виключення; - невиконання уповноваженими банками обов'язків купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням i за рахунок резидентів тягне за собою позбавлення генеральної ліцензії Національного банку України на право здійснення валютних операцій або штраф у розмірі. що встановлюється Національним банком Украіни; - порушення резидентами встановленого Декретом порядку розрахунків тягне за собою штраф у розмірі, еквівалентному сумі валютних цінностей, що вкористовуються при розрахунках. перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України, на день здійснення таких розрахунків; - несвоєчасне подання. приховування або перекручення звітності про валютні операції тягне за собою штраф у сумі, що встановлюється Національним банком України; - невиконання резидентами вимог щодо декларування валютних цінностей та іншого майна тягне за собою штраф у cyмi, що встановлюється Національним банком України.

Учасниками валютних правовідносин виступають уповноважені банки, резиденти, нерезнденти, які здійснюють валютні операцїї, суспільно- територіальні утворення, колективні суб'екти, індивідуальні суб'єкти. Уповноважений банк — це будь-який комерційний банк, офіційно зарєєстрований на території України, що має ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, а також здійснює валютний контроль за операшями своїх кліентів. Лщензію на здійснення валютних операцій мають не всі банки, зарєєстровані в Республіканській книзі рєєстрації банків, валютних бірж i фінансово-кредитних установ, а лише ті, яким ліцензія надана в спеціальному порядку. За порушення валютних правил Національній банк України може позбавити ці банки ліцензії. В здійсненні валютної роботи бере участь широке коло державних органів загальної та спеціальної компетенції. Верховна Рада України, крім законодавчих функцій, затверджує визначений Кабнетом Міністрів Украни ліміт зовнішнього державного боргу. Кабінет Міністрів Украіни спільно з Національним банком України складає платіжний баланс України, забезпечує виконання бюджетної i податкової політики в частині. що стосується руху валютних йінностей. Крім того, він забезпечує формування i розпоряджається Державним валютним фондом. В сфері валютного регулювання широкими повноваженнями наділений Національний банк України. На нього покладено здійснення валютної політики, виходячи з принципів загальної економічної політики Українн. Національний банк контролює дотримання лмту зовншнього державного боргу i визначає при необхідності ліміти заборгованості в іноземній валюті банкам-нерезидентам. Національний банк наділений в межах, встановлених валютним законодавством, нормотворчими повноваженнями в галузі здіснення операції на валютному ринку України; його акти є обов'язковими для всіх юридичних i фізичних осіб i вступають в силу в строк, встановлений Нацюнатьним банком. До компетенції Національного банку належить накопичення, зберігання i використання резервів валютних цінностей для здіснення державної валютної політики, встановлення способів визначення i використання валютних (обмнних) курсів іноземних валют, виражених у валюті України, курсів валютних ценностей, виражених в іноземній валюті або розрахункових (клірингових) одиницях. Національнй банк контролює своєчасне надання звітів i документації про валютні операцiї за встановленими ним єдиннми формами i публікує звіти про власні операції уповноважених банків. Згідно з статтею 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування можуть мати позабюджетні цільові валютні кошти, які перебувають на спеціальних рахунках в банках. § 2. Операції з Іноземною валютою, що дозволяються законодавством України. Законодавство дозволяє проведения поточних валютних oпepaiцій i операцій з рухом капіталу, тобто експорт капіталу в іноземну економіку та імпорт іноземного капіталу в Україні. Природно, що держава зацікавлена в тому, шоб якомога краще обслуговувати торговельні поточні експортні операції. Наша країна заохочує вкладення іноземних банків, підприємців у нашу економіку i не заохочує участь наших банків та юридичних i фізичних oci6 у капіталі закордонних фінансово-кредитних установ.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Узбекистан на историческом повороте

Возможно, я ошибаюсь, но думаю, что спонтанно, без постоянной и целенаправленной государственной поддержки на всех уровнях, от президента и до районных хокимов, без неразрывной связи сельскохозяйственной кооперации с местным самоуправлением, без широкой и разносторонней помощи со стороны кооперативных союзов развитых зарубежных стран кооперативное движение в Узбекистане не получит необходимого ускорения. И тогда - застой, торможение аграрной реформы, усиление кризисных явлений. Словом, альтернативы здесь нет. Точнее, нет разумной альтернативы. Понимают ли это в высшем, первом круге власти? Думаю, что понимают. КОРОТКО О ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ В Узбекистане осуществляется монетарная политика, направленная на защиту национальных интересов. В связи с сокращением в стране валютных резервов в 1997 г. было значительно усилено принудительное валютное регулирование, возможности конвертируемости сума в СКВ снизились, поскольку он официально может обмениваться только по завышенному курсу, который устанавливает Центральный банк Узбекистана

скачать реферат Внешнеэкономические сделки

Например, пересчета валюты цены в валюту платежа осуществляется по курсу ММВБ на конкретную дату (рекомендуется указывать за 1-2 дня до даты платежа). При этом следует определить, какой курс используется: курс продавца, покупателя или средний. При определении цены возможен выбор любой валюты. Однако, законодательство ряда стран прямо требует использование конкретной валюты. Например, в Украине цена в контрактах должна быть выражена только в долларах США. В разделе "Срок поставки" Банком России рекомендуется указывать: порядок поставки товаров, т.е. дата завершения поставок и/или график поставок конкретных партий товара с указанием срока действия контракта, в течение которого должны быть завершены поставки товаров и взаимные расчеты по контракту. Следует отметить, что во избежание проблем с органами валютного регулирования и контроля сроки поставки товара должны увязываться с требованиями валютного законодательства России ("правило 90 дней"). Во избежание споров с контрагентом по договору в контракт обычно включается четкая формулировка о том, что считается датой поставки товара, например: "Датой поставки считается дата штемпеля на железнодорожной накладной пограничной станции, на которой товар передается железной дорогой страны Продавца железной дороге страны Покупателя".

Ростомер говорящий "Ферма".
Новинка от Азбукварика – говорящий плакат-ростомер! Повесьте его на стену на нужной высоте – узнайте, как растёт ваш малыш. Кнопки на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Рюкзачок дошкольный "Щенячий патруль", 23х19х8 см.
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
693 руб
Раздел: Без наполнения
Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
 Истина Великой России

Законодательные власти Союза и особенно РСФСР, с одной стороны, издавали закон "о валютном регулировании", в котором признавали за рублем "единственное законное платежное средство", а с другой, вкупе с исполнительной властью, закрывали на него глаза, видя, как покатилась преступная "долларизация" (валютизация) экономики России. Доллар стал стремительно вытеснять рубль из Отечества, несмотря на то, что последний до сего дня остается намного дороже доллара по возможности приобретения товаров первой необходимости. Да, как нужны ненавистникам исторической России миллионы, десятки миллионов россиян, обнищавших, холодных, голодных, испуганных и истерзанных нуждой и дороговизной, готовых на любые подачки и унижения! А как ныне осуществляется выметание отечественных продуктов и товаров? Несмотря на умышленное 70-летнее разрушение экономики России, находящейся в плену СССР, а точнее - Запада, она, по данным ФАО, все еще занимает по производству зерна 3-е место в мире, по картофелю и молоку - 1-е место, по яйцам - 2-е место

скачать реферат Международная торговая политика и регулирование международных экономических отношений /Украина/

Министерство Образования Украины Днепропетровский Государственный Университет Курсовая работа по курсу: “Экономическая теория” на тему: ”Международная торговая политика и регулирование международных экономических отношений.” Выполнила: студентка группы ФК - 94 - 1 Медведовская Проверила: проф. Василевский А.К. Днепропетровск 1996 ПЛАН Введение. I. Элементы международной торговли. 1. Торговцы, агенты и конфирмационные дома. 1. Отделения, филиалы и ассоциированные компании за рубежом. 3. Роль банков в международной торговле. А)Деятельность банков на международной экономической арене. B)Основные функции зарубежного отделения клирингового банка. C)Торговые банки. 4. Валютные операции. A)Необходимость операций с иностранной валютой B)Обменные курсы валют. C)Основные факторы, оказывающие влияние на предложение и спрос на валюту: 1) уровень цен и темп инфляции; 2) баланс платежей; 3) процентные ставки; 4) степень доверия и спекуляция; 5) “ускорение” или затягивание расчетов по внешнеторговым операциям; 6) хеджирование; 7) интервенция центрального банка; 8) постановление по валютному регулированию; 9) “горячие деньги”; I.

 Нотариат (Практическое пособие)

Распространение на договор мены многих норм, относящихся к договору купли-продажи, говорит о близости их правовой природы (оба этих договора являются возмездными, к мене применяются правила ГК, регулирующие условия деятельности договора купли-продажи, его формы, права и обязанности сторон, возникновения и утраты права собственности на имущество, риска случаев его (имущества) гибели или порчи, ответственности по обязательствам). При мене, в качестве эквивалента, выступает другое имущество, однако, возможно заключения договора мены с доплатой одной из сторон определенной денежной суммой - смешанные договоры мены, они допускаются, если их содержание не противоречит действующему законодательству, а если одной из сторон является юридическое лицо, то и его специальная правоспособность. В подавляющем большинстве случаев граждане обменивают имущество с целью удовлетворения своих культурных и материальных потребностей. В отношении некоторого имущества действуют определенные правила. Согласно Закону РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" (1991 г.), обмен между гражданами в целях коллекционирования единичными экземплярами монет, являющихся валютными ценностями, допускается в порядке, установленном Министерством культуры РФ, по согласованию с Министерством финансов РФ

скачать реферат Международные экономические отношения

Во многих странах 20-30% производимой продукции идёт на экспорт. В отдельных странах , имеющих недостаточные ресурсы, этот показатель может достигать еще большей величины. Например, в Голландии, Бельгии 60-70% экспортируется. Очень близки к этим цифрам и показатели импорта. 3. Валютно –финансовые условия международных финансовых контрактов. Валютно- финансовые условия представляют собой порядок определения валюты и платежа, системы расчетов, валютных оговорок. Законодательство Украины предусматривает определённые требования к форме и содержанию международных контрактов. Некоторые из них касаются валютно- финансовых условий исполнения контрактов, которые предусматривает законодательство Украины о системе валютного регулирования и валютного контроля. Контрактом в обязательном порядке должны быть оговорены: валюта цены товара, работ, услуг и общая стоимость(цена) контракта; валюта платежа; условия и формы расчетов; финансовые санкции на случай нарушения условий контракта; форс- мажорные обстоятельства. Валюта цены (валюта сделки) - валюта, используемая для выражения цены в контракте. Она может быть выражена в валюте страны-экспортёра, страны- импортёра или в валюте третей страны за согласием сторон.

скачать реферат Валютная система, ее сущность и разновидности, форфейтная операция

При этом в качестве промежуточной (третьей) валюты используется курс этих валют к доллару. Элементом валютной системы Украины является регулирование международной валютной ликвидности, которая определяет обеспеченность международных расчетов необходимыми платежными средствами. Следующий элемент валютной системы- режим валютного рынка. Валютное законодательство Украины установило, что операции на валютном рынке могут осуществляться только через уполномоченные коммерческие банки, имеющие лицензию НБУ. Их роль на валютном рынке Украины возрастает. Но ведущее место занимает УМВБ. Надо сказать, что в Украине регулируются валютные отношения с другими странами. Руководство валютной политикой осуществляет президент, правительство, Верховная Рада. Они принимают нормативно-правовые акты в области валютной политики, обеспечивают их соблюдение, распределяют полномочия и функции по управлению и регулированию валютно-кредитных отношений. Национальный Банк Украины осуществляет валютное регулирование путем валютных интервенций на Украинской межбанковской валютной бирже и с помощью различных нормативных документов.

скачать реферат Состояние рынка ценных бумаг на Украине

В соответствии с этим постановлением с 01.01.1992 г. их эмиссия прекращается, а такие ЦБ ,выпущенные ранее в соответствии с законодательством СССР, могут обращаться только до 01.01.1997 г. Но помимо вышеперечисленных ЦБ, следует отметить, что Декрет "О системе валютного регулирования и валютного контроля", говоря о ЦБ в иностранной валюте, называет в качестве ЦБ, также купоны к акциям и облигациям, долговые расписки, аккредитивы, банковские приказы, чеки, иные финансовые и банковские документы. В инструментальном составе ЦБ в Украине,как правило, преобладают акции, т.е. превалирует предложение участия в собственности. Но собс- твенность эта весьма сомнительного свойства, поскольку акции завода, например, материализуются в виде станков, недвижимости и т.п. матери- альных ценностей, то банк по самому законодательству Украины не может вкладывать свой уставной фонд в материальные ценности и, следователь- но, в случае неумелого руководства акционеру разорившегося банка не останется ничего. Долговые обязательства (облигации, банковские вексели) на рынке Украины практически отсутствуют и, что особенно важно, отсутствуют казначейские обязательства республики. С.В.Симовьян считает, что чиновниками Украины очень успешно уби- вается любое дельное начинание.

скачать реферат Основы внешнеэкономических связей

Внутренняя обратимость предусматривает возможность для резидентов, т.е. граждан и организаций данной страны, осуществлять платежи за границу и покупку иностранной валюты без каких-либо ограничений. Полная обратимость валюты предусматривает отсутствие валютных ограничений, то есть свободный и неограниченный обмен национальной валюты на любые иностранные валюты и свободный вывоз ее за границу всех категорий держателей в целях использования во всех видах операций. К свободно конвертируемым валютам относятся валюты около 60 стран мира (США, Канады, Япония, Швеция и др.). К частично обратимым валютам относятся валюты стран, в которых сохраняются валютные ограничения, главным образом, для резидентов (т.е. введена внешняя обратимость). Необратимыми (замкнутыми) являются валюты стран, в которых действуют валютные ограничения как для резидентов, так и для нерезидентов, т.е. отсутствует свободный ввоз и вывоз национальной и иностранной валюты, обмен валюты, свободная купля-продажа валюты и валютных ценностей. Система валютного регулирования в Украине формировалась в сложных и противоречивых социально-экономических условиях. С 1991 г. начал действовать валютный контроль. В 1993 г. принят Декрет КМ Украины “О системе валютного регулирования и валютном контроле”.

Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные
Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
743 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Россия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
скачать реферат Характеристика платежного баланса Украины

Эффективным средством оздоровления платежного баланса является сокращение военных расходов, в том числе зарубежных. Мировой опыт регулирования платежного баланса свидетельствует о трудностях одновременного достижения внешнего и внутреннего равновесия национальной экономики. Это усиливает две тенденции - партнерство и разногласия - во взаимоотношениях стран с активным и пассивным платежным балансом. VI. Платежный баланс Украины. Платежный баланс СССР являлся секретным документом и не опубликовывался. Делались лишь неофициальные оценки. Платежный баланс Украины впервые был составлен за 1992 г. по методологии МВФ и опубликован. Основным источником валютных поступлений Украины является экспорт товаров. Его состояние влияет на размер импорта товаров и услуг, возможности обслуживания внешнего долга (см. Приложение 1). За 1994 - 1995 гг. Объем экспорта и импорта Украины немного увеличился, но структура их меняется. В значительной степени это связано с ликвидацией государственной монополии внешней торговли и децентрализацией внешнеэкономической деятельности.

скачать реферат Правовая организация кредитно-расчётных отношений

Индивидуальная лицензия выдается резиденту-заемщику для реализации лишь одного кредитного проекта. Она соответствует действительности на протяжении всего времени пользования кредитом, если на протяжении 60 дней со дня его выдачи заемщик получил кредит полностью или частично. Получение резидснтом-заёмщиком кредита в иностранной валюте от иностранного кредитора без индивидуальной лицензии НБУ влечёт за собой применение предусмотренного ст. 16 Декрета Кабинета министров Украины «О системе валютного регулирования и валютного контроля» штрафа в сумме, эквивалентной сумме полученного кредита, пересчитанной в валюту Украины по курсу НБУ на день осуществления операции. Контроль за погашением кредита, полученного резидентом Украины в иностранной валюте от иностранного инвестора, полагается на уполномоченный банк. 2. Порядок открытия счетов в банках По общему правилу (ст.380 Гражданского кодекса) платежи по обязательствам между организациями ведутся в порядке безналичных расчетов через кредитные учреждения, в которых указанные организации сохраняют свои средства.

скачать реферат Задачи учета по совершенствованию платежного оборота в Украине

К первой группе относятся расче- ты между объединениями и предприятиями за товарно-материальные ценности /работы, услуги/, ко второй - платежи в бюджет /налоги, отчисления и др./, погашение банковских ссуд, уплата процентов за кредит, расчеты по социальному страхованию и др. В зависимости от места нахождения поставщиков и покупате- лей, характера и содержания операции, организации взаимного кон- троля расчеты могут осуществляться по разному. Совокупность спо- собов и приемов осуществления платежей, порядок документооборота и оборота денежных средств между участниками расчетов и учрежде- ниями банков представляют собой формы расчетов. Предприятие, занимаясь производственно-хозяйственной дея- тельностью, все расчеты осуществляет через кредитные учреждения. Денежные средства предприятия обязаны хранить в банке на расчет- ных /валютных/ счетах, которые открываются в соответствии с Инструкцией 3 НБУ "О порядке открытия расчетных, текущих и бюд- жетных счетов в учреждениях банков", Утв. Постановлением Правле- ния НБУ от 11 октября 1994 г. 169. Законодательной базой валют- ных расчетов являются: Закон Украины "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте", утв. 23.09.94 г. и Декрет КМУ "О системе валютного регулирования и валютного контроля" 15 от 09.02.93 г. Право открытия расчетного счета представлено пред- приятиям, которые находятся на самостоятельном балансе, они мо- гут иметь один расчетный счет для совершения расчетных операций по основной деятельности.

скачать реферат Правовой режим дорожных чеков

Физические лица-резиденты и физические лица-нерезиденты имеют право вывозить из РФ дорожные чеки, ранее ввезенные или переведенные в РФ, при соблюдении требований таможенного законодательства в пределах, указанных в таможенной декларации или ином документе, подтверждающем их ввоз или перевод в РФ (ч. 2 ст. 15 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»). Аналогичные правила, то есть вывоз дорожных чеков за рубеж в неограниченном количестве, предусмотрены законодательством Республики Беларусь. На Украине, напротив, за границу разрешается вывозить дорожные чеки на сумму до 6 тыс. долларов США; на большие суммы необходимо оформить разрешение, которое, как правило, выдается банками бесплатно. Похожие правила действуют и в Республике Молдова, где свободный вывоз дорожных чеков возможен в пределах 50 тыс. долларов США. Дорожные чеки, конечно, представляют собой денежный суррогат, но во многих странах они практически приравнены к местной валюте. Например, в США расчеты можно вести непосредственно дорожными чеками. Отели, рестораны и магазины принимают их как средство платежа и выдают сдачу в местной валюте.

скачать реферат Мировая экономика и международные экономические отношения. Международные организации

Иностранная валюта – это платежные документы и прочие ценные бумаги, выраженные в иностранной валюте. Иностранная валюта – это монетарные материалы: золото и металлы иридиево-платиновой группы в любом состоянии, ювелирных промышленных и бытовых изделий из этих металлов и их лома. Валютное регулирование касается также и операций с национальной валютой, которая является единственным законным средством платежа на Украине, которое принимается без ограничений для оплаты любых требований и обязательств. Порядок ввоза, перевоза и пересылки за границу валюты Украины определяется НБУ. Суммы в валюте Украине, которые были вывезены, переведены и пересланы на законных оснований за границу могут быть законно ввезены, перевезены, высланы обратно в Украину. 6.3 Порядок приобретения и использования иностранной валюты Валютные операции – это операции, связанные с переходом права собственности на валютные ценности; а также операции, связанные с использованием валют ценностей в международном обращении как средство платежа с передачей задолженности и иных обязательств, предметом которых являются валютные ценности, эта операции, связаны с ввозом, переводом, пересылкой за пределы Украины валютных ценностей.

Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия
Чайник заварочный из нержавеющей стали "Super Kristal", 0,65 л.
Заварочный чайник из высококачественной нержавеющей стали прекрасно подходит для заваривания чая. Чайник снабжен удобной металлической
576 руб
Раздел: Чайники заварочные
Доска гладильная "Sopfy. Корица", 46x123 см.
Гладильный стол из металлического листа с отверстиями. Свободное прохождение и отражение пара благодаря перфорированной поверхности.
2687 руб
Раздел: Доски гладильные
скачать реферат Денежная реформа на Украине

Валютный рынок Украины был заметно сужен.По мнению экспертов Кевина Манникена и Дэвида Снелбекера (Гарвардский университет), постоянное изменение законов и регулирующих актов, а также несовершенная банковская система являются двумя самыми большими препятствиями для бизнеса в Украине. За ноябрь 1993 г. положение усугубилось. Наиболее печальным оказалась утрата последнего объективного ориентира состояния экономики Украины: изменения законодательства в сфере валютного регулирования, крах финансово-кредитной системы, скачек цен в 2,5 аза, искусственный дефицит наличности и пр. не позволят валютному курсу и спросу на валюту оперативно отражать изменения в сфере экономики. К концу второй недели ноября граждане были ознакомлены с рекомендацией Президента Украины Национальному банку (НБУ) временно приостановить торги на Межбанковской валютной бирже и запретить операции по купле-продаже валюты на других биржах и кредино-финансовых учреждениях. НБУ установил курс на валюты: 5970 крб.- за доллар США и 5,61-за российский рубль. По указанию Л.Кравчука, комиссия во главе с вице-премьером В.Ландиком проверяет сумму долга Украины России.

скачать реферат Развитие предпринимательства и рыночной инфраструктуры Украины

В настоящее время многие регионы Украины хотят получить статус СЭЗ. Уже есть предложения по созданию около 100 СЭЗ. Целесообразным следует считать создание нескольких СЭЗ на наиболее подготовленных территориях, которые соответствуют основным требованиям зон и перспективны как с точки зрения внутреннего экономического развития, так и конкурентно способности на мировом рынке капиталов. При этом приоритетный интерес для Украины представляют СЭЗ как способ привлечения иностранных инвестиций, доступ к новейшим технологиям и современному западному опыту организации труда и производства. Среди регионов Украины в наибольшей степени заинтересованы в реализации проекта СЭЗ на своих территориях и провели серьезную подготовительную работу в этом направлении Одесская, Закарпатская. Донецкая и Киевская области. В Автономной республике Крым уже функционирует СЭЗ «Сиваш». Она действует на основании Закона Украины «О некоторых вопросах валютного регулирования и налогообложения субъектов экспериментальной экономической зоны «Сиваш»» от 23.02.96 г. 65/96-ВР. Этим законом предусмотрено ряд льгот для субъектов хозяйствования.

скачать реферат Приватизация

Несмотря на то, что первый взнос достигал 30-40% первоначальной цены, кредиты предоставлялись самими предприятиями, на которых работал заимодатель, через заведения Сбербанка или Стройбанка. Даже при приватизации государственного и ведомственного жилья обычный гражданин встречается с лизингом в соответствии с Законом Украины о приватизации жилья, хотя это происходит не в прямой форме: человек, не имеющий задолженности за прошлое относительно оплаты квартиры и коммунально-бытовых услуг, имеет право бесплатно получить 21 кв. м. жилой площади плюс 10 кв. м. на семью; то есть фактически все мы проживали в своих квартирах на условиях лизинга, где арендной и выкупной платой выступала обычная квартира. В практике Украины уже были попытки ввести лизинг в конце 80-х годов. Он был включен в банковские операции (это положение действует и сейчас; но как банк может покупать-продавать об'орудование, если тот же закон о банках и баиковской деятельности одновременно и позволяет, и запрещает этим заниматься?). Но в монополизированной экономике и при дешевом кредите ничего из этого не вышло. Для внедрения лизинга в Украине необходимо: 1) провести демонополизацию производства основных средств; 2) остановить инфляцию; 3) уменьшить или отменить ставку налогообложения дохода от внереализационных операрций после сдачи имущества в аренду; 4) в Законе о приватизации государственного имущества четко указать, что арендные платежи являются выкупными; . 5) при валютном регулировании позволять вносить арендную плату в СКВ без обезательной продажи: . 6) виедритъ в жизнь международную конвенцию о финансовом лизинге, которую в 1988 г, подписал СССР; Украина являетея одной из его правоприемниц.

скачать реферат Система неналоговых платежей в Украине

Уплата таможенных сборов производится до или на момент таможенного оформления. Таможенные сборы уплачиваются плательщиками в валюте Украины или в иностранной валюте первой группы классификатора валют Национального Банка Украины согласно действующему законодательству Украины о валютном регулировании. В национальной валюте Украины таможенные сборы уплачиваются: субъектами предпринимательской деятельности (юридическими лицами или не имеющимми статуса юридического лица) и иными организациями с местонахождением на территории Украины, которые созданы и действуют согласно законодательству украины; филиалами, представительствами иностранных фирм, иностранными авиакомпаниями, международными организациями с местонахождением на территории Украины, осуществляющими свою деятельность на основе законодательства Украины; дипломатическими, консульскими, торговыми и иными официальными представительствамиУкраины за границей, пользующимися иммунитетом и дипломатическими привилегиями; филиалами и представительствами предприятий и организаций Украины за границей, не осуществляющими предпринимательскую деятельность; физическими лицами с местом постояного проживания на территории Украины.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.