телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Всё для дома -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/

найти похожие
найти еще

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Річний прибуток визначається наростаючим підсумком (згідно правил бухгалтерського обліку). При цьому податкова звітність може і не бути ідентиною комерційній. Облік запасів і матеріалів на складі ведеться по первісній оцінці. Амортизаційні нарахувнаня здійснюються прямолінійно. Нематеріальні активи, що формуюються при придбанні підприємства, звичайно дозволено піддавати амортизації, а при купівлі акцій, як правило, не дозволено. Будь-який розподіл прибутку, в тому числі і податки, на собівартість на відноситься. Іноземні податки на прибуток можуть бути враховані тільки в тих випадках, якщо таки податки сплачені в повному обсязі без відповідних податкових кредитів. Існує ряд обмежень по віднесенню на собівартість винагород акціонерів, яким належать “значні” пакети акцій компанії і які при цьому є членами ради директорів. Крім того, 25 % визначених витрат, в яких присутній елемент особистого доходу (наприклад, витрати на продукти харчування, проведення конференцій, представницьких витрат), на собівартість не списуються. Сплату процентів відносять на затрати, за виключеням тих випадків, коли вони мають відношення до кредитів, використаних на придбання чи фінансування іноземних дочірніх підприємств, дивіденди яких звільнені від податків. Облік в затратах інфляції в теперішній час не допускається. Протягом років компаніям було дозволено виключати з оподатковуваного доходу до 4% вартості їх активів (це правило було відмінено в 1988 р.). Хоча згідно законодавства співвідношення між залученими і власними коштами компанії ніяк не регламентується, віднесення надмірно великих сум відсоткових платежів на собівартість може бути заперечено управлінням по державним доходам. Управління також вправі трактувати кредити, відсотки по яких не стягуються чи котрі боржник не здатний виплатити, як власні кошти компанії. Втрати можуть бути погашені за рахунок доходів минулих періодів до трьохрічної давності чи включені у витрати майбутніх періодів протягом восьми років. Втрати, понесені протягом перших шести років після створення компанії, можуть бути віднесені на собівартість протягом невизначеного періоду. При ліквідації акціонерного товариства чи його відділення воно повинно продати всі активи по ринковим цінам, а грошові кошти розподілити між акціонерами. Отриманий прибуток підлягає оподаткуванню по звичайним ставкам, а розподілений прибуток обкладаться податком на дивіденди. В операціяї акціонерного товариства із залежними компаніями державні органи мають право самостійно визначати його прибуток при умові, що ціни при таких угодах не були ринковими. Якщо при цьому прибуток був виведений із компанії, такий прибуток розглядається як приховані дивіденди і повинен обкладатися податком на дивіденди. Коли прибуток перераховується платнику податку, він може розглядатися як капіталовкладення і оподаткуванню не підлягає. Із перерахованих правил є ряд важливих винятків: > суми, отримані від реалізації основних засобів, можуть бути направлені в спеціальний резерв, який повинен бути використаний на купівлю нових основних засобів протягом наступних чотирьох років.

Платежі по податку повинні здійснюватися 4 рази в рік авансовими внесками (10 квітня, 10 липня, 10 жовтня і 10 грудня). Штрафи за несплату визначаються по складній схемі, але рівні приблизно 20 % суми недоплат. Прибуток від збільшення капіталу компанії за рахунок зростання вартості нерухомого майна, машин та обладнання і т.п., якщо вона не звільняється від податку і компанія володіє перерахованими коштами більше п’яти років, обкладається за ставкою 21.5 %. При викупі компанією своїх акцій сума перевищення ціни купівлі над відповідною часткою капіталу компанії обкладається по ставці 43 %. Це додатковий податок до податку з корпорацій. З акціонерів компанії більше ніякі податки не стягуюються. Суми, отримані копоративними акціонерами, звільняються від податку на 95 чи 90 %. Заборгованості по прибутковому податку при ліквідації компанії анулюються (при умові, що компанія повністю припинила комерційні операції). Виняток складають реілтерські фірми, які розпродають належне їм нерухоме майно. Майно, передане компанії акціонерами, переоцінюється. Переоцінка може бути звільнена від податку. Усі виплати акціонерам при ліквідації компанії понад їх внесків і участі в капіталі підлягають обкладенню по спеціальним ставкам: 43 чи 21.5 %. Самі акціонери ніяких додаткових податків на платять. При ліквідації компанії в результаті поглинання, злиття, розукрупнення чи перетворення використовуються такі ж податкові процедури. Але можливо звільнення від податку, якщо: > компанії після перетворення зберігають юридичну адресу чи штаб-квартиру в Бельгії; > процедура злиття чи розукрупнення відбувається тільки юридично, без ліквідації виробничих потужностей; > рішення про подальшу долю компанії її акціонерами ще не прийнято. Для того, щоб визначити підсумкові податкові зобов’язання компанії, необхідно врахувати як податкові кредити, так і податки, сплачені авансом. Усі резиденти Бельгії зобов’язані сплачувати персональний прибутковий податок з їх доходів, отриманих з усіх джерел. Доходи дружини і чоловіка додаються при визначенні податкової ставки, але дане правило має два винятки: якщо і жінка і чоловік отримують доходи від професійної діяльності, то професійна діяльність подружжя з меншим доходом обкладається окремо; якщо тільки один із подружжя має професйни дохід, то 30 % від цього професійного доходу передається іншому подружжю (але не вище 297000 бельгійських франків) і обкладаються окремо. Оподаткування по ковзаючій шкалі застосовується у послідовній пропорції до чистого оподатковуваного доходу по ставкам від 25 до %% % (плюс муніципальний податок і 3 % додаткового кризисного внеску). Мініципальний податок встановлюється у розмірір 6-10 % від базової ставки. Зеншення сімейного податкового зобов’язання стає значним для платників податку, які мають більше трьох утриманців. Податок на додану вартість встановлений у розмірі 21 %. Знижені ставки діють при будвіництві житлових будинків – 12 %, для предметів першої необхідност і медикаментів – 6 %. Не обкладаються ПДВ банківські, страхові. Фінансові послуги, освітні і медичні послуги, державні податкові послуги. Встановлені досить високі ставки на спадщину і дарування: для прямих спадкоємців – від 3 до 30 %., для інших груп – від 20 до 80 %.

Для подружжя чи дітей ставка податку складає 5 %, якщо вартість не перевищує 39126 гол.гульденів, максимальна ставка складає 27 % при підвищенні вартості спадщини чи дарування – 1564718 гол.гульденів. в інших випадках розмір граничної ставки може досягати 68 %. Бельгія Королівство Бельгія Важлива роль в податковій системі належить податку з корпорацій. Податком з корпорацій обкладається весь чистий дохід компанії, як розподілений, так і той, що залишається в її розпорядженні. Закон каже, що будь-яка компанія, асоціація чи організація підлягає оподаткванню, якщо вона: > є юридичною особою, зареєстрованою в Бельгії чи за кордоном; > головний заклад чи штаб-квартира знаходиться в Бельгії; > здійснює господарську діяльність (виробничу, комерційну чи сільськогосподарську), яка приносить прибуток. Ліквідодвувані компанії не обкладаються податком з копорацій, але лише у випадку, якщо їх діяльність обмежена операціями, пов’язаними з ліквідацією. Обкладанню підлягає лише прибуток, отриманий в результаті продажу такою компанією належної їй нерухомості. Суб’єктами обкладання виступають: . будь-які бельгійські копоративні організації, які мають форму комерційної компанії; . - відкриті і закриті акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю; . - кооперативи, загальні і командитні товариства, приватні компанії; . бельгійські корпоративні організації, відмінні від комерційних фірм: . - громадські компанії і компанії комунальної сфери при здійсненні операцій, які приносять прибуток; . - неприбуткові організації, які тим не менше отримали прибуток від підприємницької діяльності; . компанії, зареєстровані за межами Бельгії, але які мають штаб-квартиру в даній країні і які займаються підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку. На практиці таке зустрічається досить рідко, оскільки зазвичай іноземні компанії обкладаються податком на прибуток з нерезидентів Податком з корпорацій не обкладаються: . асоціації, не зареєстровані в якості юридичної особи. Прибуток таких організацій повинен бути заявлений в індивідуальних податкових деклараціях кожного з членів асоціації; . неприбуткових організацій, які не займаються підприємницькою діяльністю. Податок вираховується з величини загального прибутку компанії будь-якого типу і з будь-якого джерела. В податкових деклараціях і при розрахунку податку оподатковуваний прибуток акціонерних товариств поділяється на: прибуток, що залишається в розпорядженні компанії (капіталізований прибуток); дивіденди; винагорода членів ради директорів; витрати, які не відносяться на собівартість. Оподатковуваний прибуток товариства складається з прибутку, що залишається в розпорядженні компанії; доходу від інвестицій; витрат, що не відносяться на собівартість. Прибуток, отриманий в результаті росту вартості резервів розраховується як різниця між оподатковуваними резервами в кінці фінансового і попереднього фінансового року. Оподатковувані резерви складаються з балансових резервів (резервів, які показані у річному звіті – балансі і звіті про прибутки та збитки, резервів на покриття непередбачених та інших спеціальних і особливих резервів) і прихованих резервів (резервів, отриманих в результаті податкової перевірки бухгалтерської документації по активним рахункам компанії, які не показані у річному звіті.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большая Советская Энциклопедия (ЕВ)

Европейское сообщество по атомной энергии Европе'йское соо'бщество по а'томной эне'ргии, Евратом, международная государственно-монополистическая организация, созданная 6 странами — участницами Европейского экономического сообщества: Францией, ФРГ, Италией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. Соглашение об учреждении Евратома подписано в 1957 и вступило в силу с 1 января 1958. Официальной задачей сообщества является деятельность по созданию и развитию ядерной промышленности, предусматривающая совместное проведение исследовательских работ странами-членами, обмен технической информацией, создание общего рынка оборудования и сырья, контроль над использованием расщепляющихся материалов и т. д. Главный исполнительный орган — Комиссия — наделён необходимыми полномочиями для руководства развитием ядерной энергетики. В период действия 1-й пятилетней программы развития ядерной промышленности в странах-участницах (1958—62) были созданы исследовательские центры Евратома в Испре (Италия), Моле (Бельгия), институт трансурановых элементов в Карлсруэ (ФРГ) и др

скачать реферат Государственное стимулирование инвестиционного процесса

В опубли­кованном в 1987 г. исследовании, посвященном сопо­ставлению налоговых систем США, Японии и стран За­падной Европы, констатируется не только повсеместное применение налоговых инвестиционных льгот, но и рас­тущее разочарование их результатами. «Широко рас­пространено мнение, - отмечается в исследовании, -что эти льготы вносят дисбаланс в распределение инвес­тиционных ресурсов, ставят в неравные условия отрас­ли и фирмы»3. Этот вывод базировался на результатах исследовании, в которых было показано, что использо­вание инвестиционных налоговых льгот приводит к рез­ким различиям в фактической прибыльности (т. е. после вычета налогов с учетом инвестиционных льгот) инвес­тиций в различные виды капитальных активов (включая оборудование). Кроме того, фактическая прибыльность инвестиций зависит и от особенностей амортизации сто­имости различных видов оборудования и сооружении. В результате фирмы при принятии инвестиционных решений вынуждены ориентироваться не столько на оценки возможной прибыли до вычета налогов и соотно­шения между этой прибылью и величиной инвестиций (а именно эти показатели, скорее всего, наиболее четко отражают уровень рыночной эффективности инвести­ций), сколько на оценки прибыльности инвестиций с учетом особенностей налоговой системы страны.

Кислородный отбеливатель "Shabondama", 750 г.
Средство обладает дезодорирующим и антибактериальным действием. Гранулы отбеливателя прекрасно растворяются благодаря воздушной структуре.
375 руб
Раздел: Отбеливатели
Фоторамка "Poster red" (30х40 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40 см. Материал: пластик.
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
 Сборник статей и интервью 1995-2000гг.

В интересах основной массы населения и особенно средних слоев, правительство обещало упростить и децентрализовать налоговую систему, в течение трех лет не наращивать и без того тяжелого налогового бремени, содействовать росту занятости, особенно на Юге страны, покупательной способности и доходов всех слоев населения, а не только привилегированных. Был поставлен вопрос о модернизации социальной системы и «социального государства» в целом для повышения его эффективности, а также коррекции интересов различных поколений"11. Легко заметить, что перед нами классическая программа неолиберальной реформы. Эта программа значительно менее радикальна, чем программа Маргарет Тэтчер в Великобритании второй половины 80-х, но вполне укладывается в концепцию первого этапа неолиберальной реформы, проводившейся теми же британскими Тори в 1979-83 годах. Она также весьма близка программе немецких христианских демократов, хотя безусловно является более последовательно правой, чем у итальянских христианских демократов 80-х годов. Ключевым моментом здесь является именно признание идеологическо-теоретических посылок неолиберализма относительно неразрывной связи между экономическим ростом, с одной стороны, и свободным рынком, сдерживанием инфляции, низкими налогами и сокращением государственного сектора, с другой стороны, отождествление интересов среднего класса с интересами «населения» (при явном отказе от ориентации на рабочий класс), и, наконец, представление о том, что защита социальной справедливости, даже если таковая морально оправданна, является фактором, сдерживающим экономический «прогресс»

скачать реферат Курс лекций по истории Отечества - основа для докладов и выступлений

Только таким путем мы можем выполнить свою историческую миссию по освобождению навсегда германского народа от азиатско-европейской опасности". 5 ( ) Война началась в крайне неблагоприятных для Советского Союза условиях. В области внешнеполитической . преимущества были на стороне агрессора. К июню 1941 года Германия оккупировала 12 стран Европы: Австрию, Чехословакию, Албанию, Польшу, Данию, Норвегию, Бельгию, Голландию, Люксембург, Францию, Югославию, Грецию. Франция - великая держава - потерпела поражение за 44 дня. Итало-немецкие войска проникли в Африку и развернули наступление на Египет. Милитаристская Япония, захватив значительную часть Китая, готовилась к войне против СССР. Фашистская Германия, подчинив себе большую часть Европы и используя ее ресурсы, обладала значительным преимуществом. Советский Союз по сути дела стоял один перед упоенным успехом врагом. В области экономической . не все вопросы подготовки к войне были решены. Только разворачивалось производство современной военной техники, новых танков и самолетов.

 Путь Геракла : история банкира Виктора Геращенко, рассказанная им Николаю Кротову

Общеизвестны достижения СССР. Экономика страны работала достаточно эффективно. Но подчас, увы, и сверхнеэффективно. Естественно, мы понимали, что должны появиться разные производители — и государственные, и кооперативные, и частные, конечно. На мой взгляд, суть реформ, подготавливаемых в конце 80-х годов, состояла еще и в том, чтобы изменить систему цен. Цены, которые сложились в стране, были совсем неправильные, по существу, не было налоговой системы. Нужно было ввести правильную систему стоимостных ориентиров. То есть взять основные цены на 3–4 компонента в сельском хозяйстве: зерно, мясо, хлопок, шерсть — и б—7 компонентов в индустрии и установить более или менее правильные пропорции, которые должны отражать и соотношения, сложившиеся на мировых товарных рынках, и наши национальные особенности. Естественно, при этом отслеживая два важнейших для экономики нашей страны компонента — стоимость электроэнергии и топлива. И правительство продумывало различные меры прокладывания нового экономического пути. Реализация задуманного позволила бы избежать сильных потрясений

скачать реферат Отражение международных экономических интеграций в социальных отношениях

Ныне в группировку Европейского Союза входят 15 стран: Англия, Ирландия, Франция, Германия, Италия, Испания, Португалия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Греция, Дания, Австрия, Швеция, Финляндия. Курс на интеграцию был порожден рядом актуальных экономических проблем, которые не могли быть решены странами ни в одиночку, ни на основе старой системы международного разделения труда. Если же выделить наиболее важный императивный фактор, побудивший страны Западной Европы объединить свои усилия, то следует сказать, что экономическая интеграция рассматривалась ими -в качестве средства преодоления противоречия между необходимостью эффективного развития экономики каждой страны, участвующей во взаимном международном разделении труда, и ограниченными возможностями, которыми располагали отдельные страны региона для реализации этой неотложной экономической задачи. Что же представляет собой экономическая интеграция? Почему именно с ней отдельные страны связывают возможность повышения эффективности национального производства? При выяснении сущности интеграции, видимо, целесообразно напомнить, что латинское слово i egra io в переводе на русский язык буквально означает объединение разрозненных частей в нечто общее, единое, целое.

скачать реферат Великая Отечественная война

Ключевые позиции для порабощения мира, как представлялось агрессорам, давал " молниеносный " поход против СССР. деятели Запада. Вскоре после нападения фашистской Германии на СССР состоялось совещание зоенного руководства США с участием начальника штаба армии генерала Д. Маршалла, где был сделан вывод, что Советский Союз будет разгромлен максимум за три месяца. Международная обстановка накануне войны была крайне неблагоприятна для Советского Союза. К этому времени агрессоры растоптали независимость и оккупировали 12 стран Европы: Австрию, Чехословакию , Албанию, Польшу, Данию, Норвегию, Бельгию, Голландию, Люксембург , Францию, Югославию, Грецию. Вермахт был в зените своих зловещих побед. Франция, великая держава, потерпела поражение за 44 дня. Угроза вторжения нависла над Великобританией. Итало- немецкие войска проникли в Африку и развернули наступление на Египет. Милитаристская Япония, захватив обширные районы Китая, готовилась к удару против СССР на Дальнем Востоке и колониальных владений США и других госудаpств на Тихом океане.

скачать реферат Налоги и налогообложение Африканских стран. Налогообложение ЮАР

Наблюдается также резкий рост иностранного участия в южноафриканских акциях, облигациях, жилищной и коммерческой собственности. Стоит заметить, что налоговые системы, практически всех африканских стран, так или иначе, связаны, да и к тому же, в ряде случаев, схожи с налоговой системой Южно-Африканской Республики (ЮАР), т.к. данная страна является на сегодняшний день наиболее развитой в экономическом и политическом смысле, нежели остальные страны Африканского континента. АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ данной курсовой работы состоит в том, что рыночные отношения и реформы, проводимые в Российской Федерации по поводу налогообложения и налогового законодательства обозначили острую потребность в изучении механизмов функционирования мирового налогового законодательства. ПРЕДМЕТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ в работе выступают механизмы функционирования и регулирования налоговых взаимоотношений зарубежных стран, а именно, стран Африканского континента. ОБЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ работы выступают субъекты налоговых взаимоотношений, т.е. юридические и физические лица африканских стран. Что касается задач данной курсовой работы, то в работе нашли своё отражение и освещены следующие проблемы: особенности развития налоговых систем стран африканского континента; особенности и методика прямого и косвенного налогообложения стран Африки; особенности налоговой системы одной из наиболее развитых стран Южной Африки – Южно-Африканской Республики; урегулирование двойного налогообложения Южно-Африканской Республики путём заключения соответствующих соглашений с некоторыми странами, в число которых входит и Российская Федерация.

скачать реферат Налоговые системы зарубежных стран

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Опыт западных государств вполне применим в современных условиях России, если его не слепо копировать, а перенимать лучшее, применяя к конкретным особенностям экономики РФ: 1) Вследствие большого налогового давления у предприятий изымается почти вся сумма накоплений (прибыли), используется многократное обложение доходов предприятий (например, прибыль облагается трижды – через налог на прибыль, налог на имущество предприятий и через НДС. Все это ведет к большому сокрытию доходов, стимулирует занижение прибыли и рост себестоимости продукции, сокращение инвестиций. Если использовать опыт зарубежных стран (США, Канада, Испания), то в данной ситуации необходимо снизить ставки налогов – НДС и налога на прибыль, а также социальных платежей с соответствующим переносом налогового бремени на физических лиц через систему акцизов, налогов на имущество и др. В целом эта мера должна повысить инвестиционную заинтересованность предприятий. Но надо учитывать, что уровень платежеспособного спроса населения падает и предлагаемые еры сократят его еще в большей степени, что отрицательно скажется на развитии производства. 2) В виду того, что инвестиционный потенциал российской системы налогообложения недостаточно высок, следует ввести особо льготный налоговый режим для инвестиционной деятельности, особенно для вложений в высокотехнологичные и наукоемкие отрасли. 3) использование специальных ставок налога для особо высоких, спекулятивных доходов с целью уменьшения слишком большого неравенства в распределении доходов в обществе (США, Германия, Франция). 4) льготное налогообложение основных продуктов потребления, определяющих необходимый минимум потребления и, соответственно, стоимость рабочей силы как например льготы по НДС для поощрения производства продуктов питания во Франции.

Глянцевая бумага для струйных принтеров "Lomond", 50 листов, А4.
Глянцевые фотобумаги наилучшим образом передают яркие, насыщенные цвета с множеством оттенков и цветовых градаций. Покрытие бумаги:
378 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: зеленый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Органайзер подвесной "Тролли", 64 см, 5 карманов.
Органайзер подвесной, 5 карманов 13x15 см. Высота: 64 см. Материал: полиэстер 600 ден.
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
скачать реферат Реформирование налоговой системы РФ

Сегодня, по сути, у нас сложилась едва ли не тупиковая ситуация. С одной стороны, мало кто знает, как правильно платить налоги. С другой – мало кто понимает, как эти налоги взимать. Усилия МНС по развитию налогового законодательства и по его пропаганде среди налоговых инспекторов и налогоплательщиков, видимо, можно признать героическими. Между тем, налоговый механизм весьма непрост, даже если отвлечься от специфических особенностей переживаемых нашей страной реформ. Первая группа проблем - это совершенствование понятийного аппарата. Известно, насколько некорректны определения понятий, данные в 1 части «Налогового кодекса» таким разным понятиям как налог, сбор, пошлина, другой платеж дается одно общее определение, что противоречит правилам элементарной логики. Определение понятия “плательщик налога” неполно. А определение объекта налогообложения дано путем перечисления возможных объектов без выделения общих признаков, присущих этому явлению. Следует подчеркнуть, что в необходимости определения этих понятий, нет никакой схоластики, она диктуется сугубо практическими целями. Определить понятия “налог” и “сбор”, адекватно отразив в определении их существенные признаки, - значит, выявить категории обязательных платежей, входящих в налоговую систему, уяснить компетенцию государственных органов и органов местного самоуправления в области установления и взимания такого рода платежей, отграничить налоги и сборы от других обязательных взносов в доход государства, например некоторых видов имущественных санкций.

скачать реферат Налоговое администрирование: его цели, задачи, методы и формы

Вторую группу составляют страны, имеющие относительно компактные структуры налоговых органов – например, Австралия, Бельгия, Дания, Португалия, Финляндия, Швеция, Швейцария и др. В третью группу входят в основном страны с относительно малым числом налогоплательщиков по сравнению с первыми двумя группами, кадровый состав налоговых органов в них может составлять до 2-х тысяч сотрудников. Это такие страны, как Кипр, Мальта, Люксембург и др. Особенности построения организационных структур налоговых органов в разных странах мира состоят в следующем. Во-первых, налоговые органы могут иметь единую общегосударственную структуру (Германия, Франция, Швеция) или состоять из разных звеньев, соответствующих уровням государственного управления (США, Швейцария). Во-вторых, налоговые органы могут входить в общую систему управления финансовыми делами государства или действовать на относительно автономной основе. Например, в Германии налоговые органы действуют на правах подразделений министерства финансов, а в Великобритании и Швеции – как самостоятельные государственные агентства, в оперативном порядке действующие независимо от министерства финансов.

скачать реферат Налоговая система РФ

Эти требования могут быть использованы в качестве основных критериев для оценки качества налоговой системы страны. Существенным моментом при оценке эффективности налоговой системы страны является также учет административных издержек и затрат налогоплательщиков на соблюдение налогового законодательства. Как правило, административные издержки составляют небольшую долю в налоговых доходах государства, а затраты налогоплательщиков значительно превышают административные издержки. Общие принципы построения налоговых систем в различных странах находят конкретное выражение в общих элементах налогов, которые включают субъект, объект, источник, единицу обложения, ставку, льготы и налоговый оклад. Для современной России особо важное значение имеет отработка принципов построения принципов налоговой системы применительно к особенностям развития государства федеративного типа. Основные недостатки структуры налогообложения в стране обусловлены ее неприспособленностью к современным условиям. 2. Анализ действующей налоговой системы Российской Федерации. 2.1. Классификация налогов по различным признакам.

скачать реферат Федеральный бюджет и ответственность за нарушение бюджетного законодательства

Но Бюджетный кодекс никогда не будет полноценно функционировать без еще одного, очень важного документа - Налогового кодекса. Налоговый и Бюджетный кодексы - это взаимодополняемые государственные документы, которые описывают, регламентируют и определяют финансовую политику государства. II. Налоговая система России. II.1. Налоговая система. Налоговую систему нашей страны многие экономисты сравнивают с “бетонной плитой”, сдерживающей рост, развитие и просто нормальный ход производства. Она нацелена на решение фискальных задач; все прочие задачи, свойственные налоговой системе стран с рыночной экономикой, особенно стимулирование производства и соблюдение “социальной справедливости”, выполняются слабо либо не выполняются вообще. Современное состояние российской системы налогов характеризуется следующими особенностями: - число всех федеральных, региональных, местных налогов слишком велико (около 150), а общий уровень всей массы уплачиваемых налогов чрезмерно высок при неоправданном количестве налоговых льгот; - несовершенно налоговое законодательство (отсутствие единой законодательной и нормативной базы налогообложения, многочисленность нормативных документов, несоответствие законов и директивных документов, принимаемых на их основе; правовые пробелы, отсутствие достаточных правовых гарантий для участников налоговых отношений); - механизм исчисления и уплаты налогов крайне сложен, что открывает лазейки для сокрытия объектов налогообложения и неуплаты налогов; - недостаточна правовая информированность налогоплательщиков.

скачать реферат Международные стандарты финансовой отчетности

Они определяют общий подход к составлению финансовой отчетности и предлагают варианты оценки и учета активов, обязательств и операции по их изменению. Основное назначение МСФО - гармонизация учета и отчетности в разных странах. МСФО не являются обязательными для применения и носят рекомендательный характер. Разрабатываются они Советом (Комитетом) по международным стандартам финансовой отчетности. Некоторые страны применяют МСФО практически без их изменения, другие страны (в том числе Россия) - в качестве основы для разработки национальных стандартов, внося и них изменения, обусловленные национальными условиями (например, особенностями налоговых систем). В большинстве стран, в том числе в России, национальные бухгалтерские стандарты разрабатываются на основе МСФО. В России национальный бухгалтерский стандарт называется положением по бухгалтерскому учету, которое можно определить как свод основных правил, устанавливающих порядок учета и оценки определенного объекта или их совокупности. Положения призваны конкретизировать федеральный закон о бухгалтерском учете и отчетности. Отечественные положения по бухгалтерскому учету разработаны на основе МСФО.

Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы
скачать реферат Инновационное развитие регионов России

Эти системы базируются на налогообложении фактических объемов производства, реализации продукции, доходов и потребления. По справедливому замечанию ряда экономистов, такой тип налоговых систем имеет два существенных недостатка. Во-первых, он предусматривает высокую степень государственного контроля, особенно налогового администрирования над хозяйственной деятельностью. Во-вторых, он сформировался в эпоху расцвета индустриального общества, в котором доминировало национальное производство, а масштабы внешней торговли и международного движения капитала были относительно небольшими. Сегодня, в эпоху растущей глобализации, основной объем производства и международной торговли приходится на мощнейшие транснациональные корпорации, широко использующие филиалы в разных странах, оффшорные и свободные экономические зоны, трансфертные цены в рамках транснациональных компаний и другие способы вполне легального ухода от налогов, провоцируемые именно «потоковыми» типами налоговых систем. В силу указанных недостатков многие страны перешли к широкому использованию налогов с конечного потребителя, снижая нагрузку на предпринимательскую деятельность и доходы от капитала.

скачать реферат Состав, принципы исчисления и взимания местных налогов и сборов

Кроме того, нам представляется, что о возможности делегирования подобных полномочий, должно быть прямо указано в законодательстве о налогах и сборах. Недоучет вышеуказанных обстоятельств, привел, по нашему мнению, к принятию ошибочного судебного акта. Заключение Отмечая функциональное значение принципов налогового права, В.А. Парыгина и А.А. Тедеев указывают, что принципы права представляют собой систему координат, в рамках которой развивается соответствующая отрасль права, и одновременно являются вектором, определяющим направление развития этой отрасли, что особенно актуально для налогового права в условиях продолжающейся налоговой реформы, когда еще не выработана общепринятая концепция построения и развития налоговой системы Российской Федерации, не определены на государственном уровне ориентиры налоговой политики страны. В таких условиях именно принципы налогового права становятся теми ценностными ориентирами, вектором развития такого сложного социально-экономического феномена, как налоговая система. Подчеркивая универсальное значение общих принципов налогового права, важно отметить, что они оказывают влияние не только на формирование всех налогово-правовых институтов, но и определяют основные направления совершенствования механизма налогообложения, включающие выявление специфики правовой природы налоговых платежей, взаимоотношения элементов налоговой системы, ключевые направления развития государственного регулирования налоговой сферы.

скачать реферат Налоговая система России в сравнении с другими странами

Абсолютную ренту целесообразно аккумулировать через НДПИ, причем закладывая в его ставки оптимальную норму прибыли на вложенный капитал; принятие данной посылки влечет за собой существенное снижение ныне действующих станок (и, естественно, отказ от намечаемого на 2005 г. их повышения, чреватого лишь увеличением числа выводимых из эксплуатации скважин). При этом дополнительные доходы, полученные в результате внедрения передовых, повышающих отдачу нефтяных пластов, технологий, следовало бы оставлять в распоряжении: недропользователя - для дальнейшего совершенствования им технологических процессов и снижения на этой основе издержек по добыче. . 3.Возможность использования опыта развитых стран в российской практике. 3.1.Особенности налоговых систем в зарубежных странах. 1) Налоговая система Канады. Уровни налоговой системы Канады. Налоговая система Канады в современных условиях представлена на трех основных уровнях: федеральном (48% государственных доходов); провинциальном (42% государственных доходов); местном (10% государственных доходов).

скачать реферат Мировой опыт налогообложения и его значимость для России

Для государств, имеющих намерение в будущем вступить в ЕС, необходимым условием становилось наличие функционирующей системы НДС. В 80-е гг. начинают активно включать НДС в свои налоговые системы страны Юго-Восточного региона, Америки и Африки. В качестве одного из основных косвенных налогов его вводят правительства Турции, Индии, Индонезии, Бразилии, Колумбии, Египта и других государств. В 1989 г. этот налог начинает взиматься и в Японии. Начало 90-х гг. ознаменовалось активным включением НДС в налоговую практику восточноевропейских стран. В России НДС введен Законом о нем с 1992 г. При этом процесс взимания НДС в нашей стране обладает целым комплексом особенностей, отражающих реалии экономики, финансов, процедуры бухгалтерского учета, уровень готовности его исчисления финансовыми кадрами и уплаты плательщиками, а также проблем, связанных с современным процессом формирования российского рынка. Более чем за три десятилетия исчисления и взимания НДС в мировой и прежде всего европейской налоговой практике накоплен значительный опыт введения НДС в налоговую систему, развития и совершенствования налогового законодательства, унификации НДС на межгосударственном уровне.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.