телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Бытовая техника -30% Образование, учебная литература -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Основные формы внешнеэкономических связей Украины

найти похожие
найти еще

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ряд країн цієї групи експортує сировину (нафту, електроенергію та вугілля - Польща, Росія, Україна), сільськогосподарську продукцію (овочі, фрукти - Угорщина, Болгарія, Румунія), продукцію машинобудування, електротехнічні вироби (Угорщина), вантажні автомобілі (Росія), автокари (Болгарія); 5) країни «третього світу» (країни, що розвиваються).Це найчисленніша група. Вона охоплює близько 130 країн і в міжнародному поділі праці займає «сировинну» нішу, постачаючи на світовий ринок різноманітну мінеральну сировину, сільськогосподарську продукцію (країни Південної Америки, Африки, Південно-Східної Азії), напівфабрикати. Але головною стратегічною продукцією, яку постачає ця група країн (країни Перської затоки і Близького Сходу, Лівія, Нігерія, Венесуела) і яка забезпечує їм левову частку інвалютних надходжень, є нафта; 6) найбідніші країни (вони власне, належать до країн, що розвиваються), у яких найнижчі у світі показники економічного розвитку, багато невирішених соціально-економічних проблем і переважає сировинна або сільськогосподарська спеціалізація (Ангола, Мозамбік, Ефіопія, Сомалі, Гватемала, Гондурас, Бутан, країни Океанії). У міжнародному поділі праці є певні суперечності. Йдеться про надмірну спеціалізацію країни на виробництві кількох видів продукції, оскільки це ставить її господарство в залежність від коливань кон'юнктури світового ринку, а також збіднює галузеву структуру господарства. Окремі держави обирають галузі, що використовують дешеву природну сировину, дають країні значні прибутки, хоча часто засновані на важкій фізичній праці і слабко пов'язані з іншими галузями економіки. Інша справа галузі обробної промисловості, в тому числі машинобудування. Вони тісно переплітаються з іншими галузями економіки країни, оскільки засновані на розвиненому господарстві і є потужним фактором розвитку всього господарства. Проаналізував деякі показники можна зазначити, що Україна, в свою чергу має всі шанси претендувати на одне з перших місць з країн колишнього СРСР по показникам розвитку економіки: Таблиця 1.1 „Рівень розвитку економіки України та інших держав колишнього СРСР”(бали) [за даними досліджень економістів „Дойче-Банку” (у списку літератури №5 ) ] Міжнародний поділ праці має також свої негативні сторони - річ йдеться о певних суперечностях, що пов’язані з надмірною спеціалізацією країни на виробництві кількох видів продукції, оскільки це ставить її господарство в залежність від коливань кон’юктури світового ринку, а також збіднює галузеву структуру господарства. Деякі держави, якщо бачать на своїй території достатній природно-ресурсний потенціал, обирають галузі спеціалізації таким чином, щоб мінімалізувати витрати на транспортування обробку та ін. І дійсно, деякі галузі які використовують дешеву природну сировину можуть значно покращити економічний стан господарства (якщо його рівень був невеликим - ця галузь не повинна мати тісні зв’язки з іншими). Зовсім інший стан із галузями обробної промисловості, що нерозривно пов’язані з іншими галузями економіки країни бо це повинно мати місце тільки у розвиненому господарстві, тоді ця промисловість грає роль потужного каталізатора економічного прориву держави.

Моделі взаємовідносин України з Росією та ЄС З вищезазначеного бачимо, що значний вплив, як позитивний так і негативний має на Україну Російська федерація. Росія є найважливішим торгово-економічним партнером України, незважаючи на те, що зовнішня торгівля між країнами має тенденцію до зменшення. Якщо в 1997 році експорт України до Росії становив понад чверть усього експорту товарів, у 2001 - 23%, то у 2002-17,8%. Протягом останніх п'яти років частка Росії в українському товарному імпорті невпинно скорочувалася (з 48% до 37%). Оскільки протягом 2000—2002 років вартість імпорту стабілізувалася на рівні 5,8—5,9 млрд. дол., то приріст загального імпорту в Україну, який мав місце у цей час, відбувся не за рахунок імпорту з Росії, Україна залишається залежною від імпорту з Росії більшою мірою, ніж від експорту в Росію, проте залежність від імпорту зменшується швидше, ніж залежність від експорту. Основу українського експорту в Росію становить продукція машинобудування, хімічної промисловості, чорної металургії та харчової промисловості. Переважна частка імпорту з Росії (дві третини) складається з енергоносіїв та іншої сировини, отже, експорт товарів з України до Росії має більш “благородну” структуру, ніж імпорт. Український експорт до РФ більш диверсифікований, ніж імпорт. Частка машинобудування в експорті України до Росії стабільно перевищує 25% (у 2002 році - 35%). В останні роки взаємна торгівля продукцією машинобудування між Росією та Україною має тенденцію до збільшення. Протягом 1999—2001 років її обсяг збільшився вдвічі - з 500 млн. до 1 млрд. дол. в обох напрямах. У 2002 імпорт продукції машинобудування з Росії становив 928 млн. дол., а експорт в Росію з України понад 1 млрд. 133 млн., що свідчить про зростання залежності Росії від української продукції машинобудування. Продукція обробної промисловості України, зокрема з високим ступенем переробки, має порівняно високий попит на території Росії та країн СНД. Отже, Росія є споживачем українських промислових товарів, тоді як решта світу - української сировини та напівфабрикатів. Як наслідок, експорт українського машинобудування та споживчих товарів залежить насамперед від попиту в Росії, тому в інтересах України зберегти цей попит, чому, безперечно, сприятиме створення в СНД зони вільної торгівлі. Однак попит на українські товари в Росії та СНД більш нестабільний, ніж у ЄС. Протягом 1997—2002 років темпи зростання українського експорту в Євросоюз жодного разу не були негативними і лише в 1999 дорівнювали нулю. Водночас експорт до Росії протягом 1997—1999 років зменшувався майже на 20% шорічно, у 2000 збільшення становило 48%; а у 2001 — темпи знизилися до 5%. У минулому році, за попередніми підрахунками, український експорт до Росії знову зменшився на 13%. Імпорт протягом 1998-1999 років зменшувався і з Росії, і з ЄС майже однаковими темпами. Проте в останні три роки імпорт з Росії є стабільним, а імпорт з ЄС щороку зростає. Відповідно роль ЄС у зовнішній торгівлі України зростає, а Росії – зменшується. Більше того, послідовно скорочується частка Росії у торгівлі України з країнами СНД. Так, протягом 1997—1999 років частка Росії в імпорті України з країн СНД становила 80-90%, а у 2000—2002 роках вона різко зменшилася до 65—70%. Інша справа це транзит енергоносіїв адже Завдяки транзиту Україні вдається зберігати позитивний баланс торгівлі послугами.

Зміст Зміст 2 Вступ. 3 Глава #1: Функції та місце міжнародного розподілу праці у світовому господарстві. 5 Глава #2: Основні форми та нормативно-правова база зовнішньоекономічних зв'язків України. 10 Глава #3: Історичний аспект міжнародної торгівлі, як одної з найважливіших форм зовнішньоекономічних зв’язків. 13 Глава #4: Товарна струтура експорту та імпорту України 15 Моделі взаємовідносин України з Росією та ЄС 20 Глава #5: Інтеграційні та інвестиційні процеси в Україні 25 Висновок 28 Список літератури 29 Додаток Вступ. Зовнішні зв’язки України – це її взаємообмін з країнами світу продуктами матеріального виробництва, послугами, інформацією на основі міжнародного поділу праці, а також співдружність політичних органів, що направлена на ефективне вирішення, як особистих проблем громадян, так і глобальних проблем людства. Міжнародні зв’язки - поліфункціональні, вони виконують функції щодо органічного інтегрування у всесвітні структури з метою закріплення миру та безпеки, ефективного розвитку економіки, науки, освіти та культури, формуванню єдиного екологічно чистого простору Землі, задоволення особистих потреб громадян та суспільства України в цілому. Загалом, у наш час потрібно всебічно розглядати зовнішні зв’язки не тільки міжнародним економістам, прогнозуючим глобальні тенденції ринків зарубіжних держав, але і національним виробникам, продукція яких має потенціал виходу на міжнародні ринки збуту. Знання основ зовнішньоекономічних зв'язків необхідне для вивчення кон'юктури світового ринку, для оцінки інтенсивності фінансових потоків, визначення стратегічного напрямку розташування представництв в іноземних державах та ін. Ціл'ю моєї курсової роботи я поставив розгляд та аналіз основних форм зовнішньоекономічних зв'язків, як природний стан міжнародного розподілу праці. В наслідок того, що міжнародні економічні відносини існують в таких трьох формах: міжнародна торгівля, міжнародна міграція робітничої сили та міжнародний рух капіталу, аналіз цих зв'язків являє собою багатогранний процес. Розгляд імпортно-експортного балансу є невід'ємна частина аналізу зовнішньоекономічних зв'язків, тому треба означити поняття цих елементів: Експорт - продаж або передача на інших законних підставах товарів, що контролюються, іноземним суб'єктам господарської діяльності та їх вивезення за митний кордон України або без нього, включаючи реекспорт товарів з митної території України. Імпорт - закупівля або одержання на інших законних підставах від іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів, що контролюються, та їх вивезення на територію України, включаючи одержання їх представником будь- якої юридичної особи іноземної держави, іноземцем чи особою без громадянства на території України. При висвітленні поставлених питань, в своїй роботі я використовував такі методи: o індуктивний o дедуктивний o літературний o статистичний o порівняльний o картографічний Хочу зазначити мінус своєї роботи - деякі, використані статистичні дані позначені датою раніше 2002-2003 років. Глава #1: Функції та місце міжнародного розподілу праці у світовому господарстві. Сутністю зовнішньоекономічно діяльності є міжнародний розподіл праці.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Философия (Учебник)

Опыт нашей истории дает возможность ощутить, что социальные формы не рождаются из намерений, из целеполагания. То, что кажется от века данным, "естественным", создано людьми в процессе длительного исторического развития. Сегодня люди усомнились в прогрессе, однако возможность развития под сомнение не ставится. Задача данной главы - представить историческую типологию основных форм социальной связи людей, имея в виду, что общества развиваются. Люди всегда живут вместе. Без этого они не были бы людьми. Но сами способы жизни вместе многообразны и подвержены развитию. Далее будут рассмотрены основные формы и способы социальной связи людей, которые объединяют их в общество. Ниже мы рассмотрим, каким образом человек живет, т.е. осуществляет общественное производство в традиционном обществе, обществе современном индустриальном, а также и в постиндустриальном (постсовременном) обществе, в которое человечество только начинает входить. Разные общества - разные способы воспроизводства человека как общественного существа, разные способы установления общественной связи

скачать реферат Заработная плата

смотреть на рефераты похожие на "Заработная плата" МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ МАРИУПОЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ Кафедра международной экономики КУРСОВАЯ РАБОТА По дисциплине: «Размещение производительных сил общества». На тему : «Основные формы внешнеэкономических связей Украины». научный консультант Выполнил: Гончар В.В. студент I-го курса экономико-правового факультета специальности «Международная экономика» Колесников И. С. Мариуполь, 2000 год. Содержание .3 Глава I. Роль внешнеэкономических связей в экономике Украины 4 Глава II. Предпосылки развития внешнеэкономических связей Украины .6 II.1Природные предпосылки .6 II.2Демографические предпосылки .7 II.3Историко-экономические предпосылки .7 II.4Геополитические предпосылки 9 Глава III. Формы внешнеэкономических связей Украины . 10 Глава IV. Проблемы и перспективы развития внешнеэкономических связей Украины .16 .22 Используемая Введение Объективная необходимость требует постепенного, но неуклонного включения экономики Украины в международные интеграционные процессы.

Сумка-переноска "Фёрби" с наушниками.
Сумочка для переноски Furby от бренда Famosa предназначена для пушистого игрушечного зверька, который тоже нуждается как любой питомец в
460 руб
Раздел: Детские
Ретро телефон к мобильному устройству.
Телефон работает по принципу наушников. Кнопки регулировки громкости нет. Стандартный штеккер 3,5 мм. Материал: пластик. Цвет: черный.
1263 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
 Сборник 'Наше отечество' - Опыт политической истории (Часть 2)

Столь мощная "политическая надстройка" над кооперативным движением давала партии все основания считать кооперацию "своей", поэтому Ленину не оставалось ничего другого, как несоответствующее ее (кооперации) новым социальным функциям понятие "госкапиталистическая" снять. Теперь Ленин действительно был по-своему вправе сказать, что "простой рост кооперации для нас тождественен (с указанным выше "небольшим" исключением) с ростом социализма, и вместе с этим мы вынуждены признать коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм". Этим заявлением Ленин по сути признал возможность строительства социализма в одной стране, от которой прежде открещивался, как от немарксистской постановки вопроса. Характерно и то, что в своей оценке развития советской кооперации В. И. Ленин не подчеркнул момента предпочтительности одной из двух основных форм кооперативных связей --вертикальной, основанной на специализации самостоятельных хозяйственных единиц по производству и сбыту какого-то одного или нескольких видов продукции (например, молочная, зерновая, табачная, льняная и т. п. кооперация), или -- горизонтальной, основанной на концентрации земли и средств производства ранее самостоятельных хозяйственных единиц

скачать реферат Внешнеэкономические связи Российской Федерации на примере Северо-Западного и Дальневосточного регионов

Внешнеэкономические связи Российской Федерации на примере Северо-Западного и Дальневосточного регионов Реферат по курсу “Экономическая география” студента Темнохуда Федора Анатольевича 1 курса группы УФ72 специальность 604400 Международная академия бизнеса и банковского дела Факультет управления и финансов Тольятти 1997 Введение Внешнеэкономические связи - результат мирового разделения труда. В зависимости от функциональных признаков выделяются следующие основные формы, внешних экономических связей: внешняя торговля, научно-техническое сотрудничество, экономическое сотрудничество, кооперирование. Основной формой внешнеэкономических связей была и остается внешняя торговля. Именно на этой форме я остановлюсь в своем реферате. Важным фактором, влияющим как на содержание и формы вхождения России в мировые хозяйственные связи, так и на развитие единого рыночного пространства внутри страны, становится расширение непосредственного участия регионов РФ во внешнеэкономической деятельности. Провозглашение Россией независимости и распад Союза ССР существенно трансформировали условия внешнеэкономической деятельности субъектов Федерации.

 Большая Советская Энциклопедия (КО)

Это был сложный процесс социального, экономического и культурного преобразования единоличного крестьянского хозяйства, всего уклада жизни, быта и психологии мелкого собственника.   С установлением народной власти и осуществлением аграрных реформ в зарубежных социалистических странах начало быстро развиваться кооперативное движение, прежде всего — в области сбыта, снабжения и кредита; происходили процессы перестройки кооперации в тех странах, где она ещё при буржуазном строе получила существенное развитие (например, в Болгарии, Чехословакии), процессы демократизации кооперативного движения, ликвидации его разобщённости, объединения всех кооперативов, обслуживающих сферу обращения, в единую систему. Кооперация, развиваясь под руководством государства, становилась в этот период основной формой экономической связи между городом и деревней, способствовала вытеснению спекулятивных капиталистических элементов из сферы торговли. Крестьянские кооперативы в сфере обращения и услуг проводили кредитные операции, занимались заготовкой с.-х. продуктов, доставкой промышленных товаров в деревню, включая средства производства, а также организовывали животноводческие фермы, сыроваренные, маслодельные, хлебопекарные и др. заводы, магазины и т. п

скачать реферат Географическое разделение труда и экономическая интеграция

В течение 20 века утвердились типичные черты участия в международном разделении труда и мировой торговле стран различных социально-экономических типов. С одной стороны, они предопределяются специализацией стран на производстве тех или иных видов товаров, а с другой, сами оказывают влияют на характер социально-экономического развития. Современная мировая торговля (для большинства стран - это основная форма внешнеэкономических связей) сконцентрирована в руках узкого числа стран; так, на долю 10 стран-лидеров приходится 3/4 всего товарооборота (США, ФРГ, Япония, Франция, Великобритания, Италия, Канада, СНГ, Нидерланды, Бельгия. В 80-90-е гг. США значительно превосходили все страны мира по объему внешнеторгового оборота (доля в мировом экспорте в среднем - 13%, в импорте - 11%) и вывозу капитала. Второе место занимала ФРГ. К началу 90-х гг. Япония вышла на третье место в мире по объему внешней торговли, увеличив свою долю в экспорте всех стран мира в два раза. Значимые изменения в расстановку экономических сил в мире внесли новые индустриальные страны. За последнее десятилетие объем внешней торговли Гонконга, Южной Кореи, Сингапура, Малайзии, Таиланда и Тайваня, а также Китая, увеличился в среднем в три раза.

скачать реферат Эффективность внешнеэкономического взаимодействия Китайской Народной Республики и Республики Казахстан в условиях глобализации

Поставленная цель вызвала необходимость разрешения следующего круга задач: изучение экономической сущности процесса взаимодействия стран на современном этапе; исследование проблемы достижения экономической эффективности внешнеэкономического взаимодействия стран; обобщение опыта развития внешней торговли в исследуемых странах-партнерах; вывляение количественных и качественных показателей, отражающих особенности внешнеторговых связей, инвестиционного сотрудничества РК и КНР, а на основе анализа дать оценку сложившегося уровня взаимодействия; разработку направлений и пути дальнейшего совершенствования внешнеэкономического взаимодействия исследуемых стран и определение количественных и качественных параметров его развития на перспективу. Объектом исследования является процесс внешнеэкономического взаимодействия Республики Казахстан с КНР. Предмет диссертационного исследования основные формы внешнеэкономических связей Республики Казахстан с КНР. Теоретической и методологической основой исследования послужили: современные труды ведущих отечественных и зарубежных ученых-экономистов; нормативные законодательные и правовые акты, договоры, и соглашения; статистические данные Агентства Республики Казахстан и КНР, а также материалы таможенных органов двух государств и др.; материалы периодической печати, интернетные ресурсы.

скачать реферат Принцип сравнительного преимущества во внешней торговле и внешнеторговая политика

Португальцам выгоднее более высокий уровень цен на вино (как можно более приближающийся к 0,4) и более низкий уровень цен на сукно (как можно более приближающийся к 2,5). Англичанам, наоборот выгоднее, если относительный уровень цен на сукно приближается к 5, а на вино к 0,2. Конкретный уровень цен на сукно и вино будет определяться соотношением спроса и предложения обоих товаров в обеих странах. Например, если спрос на вино возрастает отно­сительно спроса на сукно, то относительная цена вина растет, а сукна снижается. В этом слу­чае относительная цена вина будет ближе к 0,4 а сукна к 2,5. Из вышеприведенного примера видно, что внешняя торговля расширяет производственные возможности экономики страны. 2. Внешнеэкономические связи и платежный баланс К основным формам внешнеэкономических связей относят внешнюю торговлю, движение услуг, капитала, технологий, разного рода платежей и переводов, рабочей силы. Внешняя торговля – это экспорт и импорт товаров. Экспорт – продажа за рубеж отечественных товаров, а импорт – покупка иностранных товаров за рубежом.

скачать реферат Экзаменационные билеты по географии для 11 класса

В современном мире прогресс каждой страны неотделим от её участия в мировом обмене материальными и духовными ценностями. Для развития внешнеэкономических связей очень важна конвертируемость денег. Конвертируемость – это возможность обменивать валюту на иностранную и наоборот по определённому курсу. Существует немало форм международных экономических связей. Одна из них – внешняя торговля, сегодня она одна из ведущих форм экономических связей между государствами. Очень важной формой остаётся вывоз капитала. Его сущность состоит в перемещении капитала из той страны, где находится его собственник, в другую страну для извлечения прибыли, а также в политических целях. Формой международных отношений в условиях НТР стало научно-техническое сотрудничество, способствующее внедрению новейших технических достижений, рациональному использованию ресурсов. К числу других важнейших форм международных экономических связей относятся кредитно-финансовые отношения, предоставление различного рода услуг, международный туризм. Во многих странах (Испания, Греция, Мексика) обслуживание туризма превратилось в важную отрасль мировой специализации. Для многих стран внешняя торговля – основная форма внешнеэкономических связей.

Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры".
Набор "Трицератопс и Брахиозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Рюкзак для старших классов "Совы", черный, 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
скачать реферат Межгосударственное регулирование экономических отношений. Роль наднациональных институтов

Основными формами международных экономический связей являются: международная торговля товарами и услугами; международные кооперационные связи в области производства; движение капиталов и иностранных инвестиций; международная миграция рабочей силы; обмен в области науки и техники; валютно – финансовые и кредитные отношения. Ведущей формой международных экономических отношений продолжает оставаться международная внешняя торговля, по каналам которой опосредуется основной объём операций, проходящий в рамках прочих форм внешнеэкономических связей. Соответственно этому в современном мировом хозяйстве функционируют, тесно взаимодействую друг с другом, мировые рынки: - товаров и услуг; - капиталов; - рабочей силы. Все вместе они образуют единый мировой рынок, охватывающий отношения купли – продажи, складывающиеся между национальными экономиками в рамках мирового хозяйства. Тем самым международная торговля окончательно превращается в комплекс методов, форм и средств по обмену товарами и услугами между странами. Развитие регулирования мирового рынка (эенргетика).

скачать реферат Конcпект по маркетингу

Сущность международного маркетинга - рассмотрение всего мира как своего потенциального рынка, его анализ и удовлетворение его потребностей. Особенности международного маркетинга 1. Большой риск, так как международному маркетингу нужны большие усилия, чтобы определить метод работы на рынке. 2. Более высокие требования к конкурентоспособности товара. 3. Большие трудности в изучении рынка. 4. Более высокая конкуренция рынка и необходимость учета международного ведения дел. 5. Международный маркетинг дает возможность определить целевые позиции фирмы в управлении деловой активности фирмы на мировом рынке.Признаки экспортной операции: 1. пересечение товаром границы 2. оплата в иностранной валюте Основные понятия Традиционный - продажа за рубежом для передачи в собственность экспорт при этом продажа осуществляется без дальнейшего сопровождения (экспортер несет ответственность только до момента поставки) Экспортный - экспортер систематически обрабатывает заграничный маркетинг рынок, приспосабливает свой товар к нему, контролирует весь путь товара от поставщика к потребителю Международный - экспортер глубоко и постоянно исследует зарубежный маркетинг рынок, использует все инструменты маркетинга и различные формы внешнеэкономических связей: обмен контракт совместное предприятие дочерние предприятия и пр.

скачать реферат Внешнеэкономическая деятельность в Украине

Приведенный в Законе «О внешнеэкономической деятельности» перечень видов и форм внешнеэкономической деятельности является весьма полным и охватывает практически все известные в мировой практике виды. Однако следует отметить, что ведущую роль среди них играет такая форма внешнеэкономических связей как международная торговля, с помощью которой страны могут развивать специализацию, повышать производительность своих ресурсов, увеличивать общий объем производства, а также обеспечивать удовлетворение потребности в тех продуктах, производство которых внутри страны крайне не эффективно или невозможно вообще. 2.Украина и СНГ - «навiки разом». 2.1. Украинский импорт. В перспективе на ближайшие 10-15 лет ключевое значение для Украины будут иметь экономические отношения со странами СНГ, которые в 1993 году подписали соглашение о создании Экономического союза (Украина является его ассоциированным членом). Главными целями Экономического союза являются: формирование условий стабильного развития экономик стран-участниц; поэтапное создание общего (совместного) экономического пространства на основе рыночных отношений; обеспечение равных возможностей для всех хозяйственных субъектов; реализация совместных экономических проектов.

скачать реферат Глобализация

Одной из важных тенденций в развитии мировых хозяйственных связей является диверсификация форм сотрудничества. Помимо традиционных форм внешнеэкономических связей – внешней торговли и инвестиционного сотрудничества – в последние годы активно развиваются научно-техническое сотрудничество, промышленная кооперация, валютно-финансовое, военно-техническое сотрудничество, туризм и т.д. Другими словами, осуществляется глобализация мировой экономики, вызванная развитием экономических связей между странами, либерализацией торговли, созданием современных систем коммуникации и информации, мировых технических стандартов и норм, определяемая тремя основными факторами: отход от государственного регулирования в пользу рыночных механизмов, преодоление национальных границ в ходе интеграции отдельных стран, развитие информационных технологий. Однако наряду с эти процессом в мире ширится сближение и взаимодействие стран на региональном уровне, формируются крупные региональные интеграционные структуры, которые развиваются в направлении создания относительно самостоятельных центров мирового хозяйства (идет процесс так называемой “регионализации глобализации”).Этапы интеграции мировой экономики Становление современной мировой экономики объективно предопределено закономерностями развития производства и международного разделения труда, втягиванием в совокупный процесс воспроизводства все новых стран, превращением мировой торговли в один из важнейших факторов экономического роста, удовлетворения потребностей национальных хозяйств и населения в разнообразных товарах и услугах.

скачать реферат Мировая экономика

Деление на модели достаточно условно. В последние годы они изменяются. ФРГ - урезание социальных льгот. В социально ориентированных странах (ФРГ, Япония) за весь послевоенный период самый высокий темп экономического роста, также больше норма накоплений. В период стабилизации экономического развития наиболее эффективной была корпоративистская модель. В периоды кризисов - либеральная.Вопрос 66. Промышленно развитые страны в МЭО.МЭО играют важную роль для промышленно развитых стран, так как капитал не может функционировать, не расширяя границ своих внутренних рынков. В середине 90-х гг. 19% ВВП промышленно развитых стран реализовывалось за рубежом, а 20% создавалось за счет импортных товаров и услуг, больше половины компаний производят продукцию за границей. Наиболее высокий уровень открытости экономики у малых промышленно развитых стран, где доля экспорта и импорта обычно превышает 50% ВВП. Форма внешнеэкономических связей: 1) движение капиталов (индустриальные страны - основные объекты и субъекты движения капитала).

Шкатулка музыкальная "Рояль", 15x16x18 см, арт. 24801.
Состав: пластик, элементы металла. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Мелодия
802 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Цветные карандаши "Color Peps", трехгранные, 18 цветов.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
359 руб
Раздел: 13-24 цвета
Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые
скачать реферат Механизм внешнеэкономической деятельности в регионах РФ

Механизм внешнеэкономической деятельности в регионах РФ включает в себя формы этой деятельности: международную торговлю, кооперацию производства, в том числе функционирование совместных предприятий, привлечение иностранных инвестиций, активизацию во внешнеэкономических связях малого и среднего бизнеса, приграничное сотрудничество российских регионов, использование преимуществ зон свободного предпринимательства. Одной из основных форм внешнеэкономической деятельности в регионах является международная кооперация производства, одновременно представляющая собой важное средство структурной перестройки промышленности. Ведущими направлениями развития международных кооперационных связей в регионе являются: техническое перевооружение промышленного комплекса, в том числе на базе конверсии оборонной промышленности; развитие принципиально новых видов техники, технологий, в том числе энергосберегающих; совершенствование производств наукоемкой продукции с целью улучшения общего экспортного потенциала; создание экологически чистых производств; восстановление и развитие отраслей, обеспечивающих социально значимые потребности населения; развитие производства техники, оборудования для агропромышленного и энергетического комплексов; совершенствование системы научно-технической информации.

скачать реферат Организация внешнеэкономической деятельности на предприятии и перспективы ее развития

Содержание1. Понятие, сущность и категории внешнеэкономической деятельности 2. Организация внешнеэкономической деятельности на ООО «Массив» и перспективы ее развития Список использованных источников 1. Понятие, сущность и категории внешнеэкономической деятельности Как элемент общей экономической деятельности внешнеэкономическая деятельность характеризуется системой отношений субъектов хозяйствования, складывающихся в экономических связях с нерезидентами страны, другими государствами. Она нацелена на использование фактора внешних связей для эффективного решения внутренних экономических и социальных задач, привлечения необходимых недостающих ресурсов, наиболее рационального применения собственного потенциала, извлечение выгод совместного труда и достижений мировой науки. Внешнеэкономическая деятельность предприятий, государства проявляется в основных формах экономических связей со странами и предприятиями и предполагает определенный организационно-экономический и правовой механизм осуществления этих связей. В силу прогресса общественного разделения труда в мировом масштабе, развития интеграции, интернационализации хозяйственных связей и процессов глобализации внешнеэкономическая деятельность становится одним из приоритетных направлений социально-экономического развития страны.

скачать реферат Обществознание. Вступительный Экзамен в РГПУ

Исключение составляют аэрокосмическая и оборонная промышленности, энергетическое машиностроение. Для успешной конкуренции с крупными иностранными корпорациями необходимо образование финансово-промышленных групп и поддержка со стороны правительства. Россия импортирует технологическое оборудование, продовольственные и промышленные товары, лекарства и т.п. Формы международных экономических отношений: 1) Торговля товарами и услугами 2) Движение капиталов из зарубежных инвестиций 3) Миграция труда 4) Межотраслевая кооперация производства 5) Обмен в области науки и техники 6) Валютно-кредитные отношения. Структура международных отношений (экспорт и импорт): Основной показатель внешнеэкономических связей – экспортная квота (отношение стоимости экспорта к стоимости ВВП и объему экспорта на душу населения данной страны). Объекты международной торговли: 1) Промышленные товары 2) Машины 3) Оборудование 4) Торговля лицензиями и ноу-хау. Международная торговля выгодна, т.к. благодаря импортеру расширяется выбор товаров и услуг, которые не производятся в стране, и снижаются цены.

скачать реферат Международная торговая политика и регулирование международных экономических отношений /Украина/

Главная цель государственной внешнеэкономической политики состоит в создании условий для формирования долгосрочных конкурентных преимуществ у отечественных товаропроизводителей. Такая постановка проблемы не нова. Она четко сформулирована М. Портером, и подходы к ее развязке широко используются разными странами. Напомним ряд исходных моментов на которых такая политика базируется: национальное экономическое процветание основывается на высоком уровне производительности труда; в отраслях конкурируют фирмы , а не страны; национальное конкурентное преимущество имеет относительный характер; динамическое обновление приводит к определенным конкурентным преимуществам, а не к краткосрочному выигрышу на уровне снижения затрат; конкурентные преимущества в отраслях промышленности создаются на протяжении десятилетий или большего срока; страны добиваются преимуществ благодаря своим различиям, а не схожестью; Экспортная ориентация экономики и либерализации внешнеэкономических связей ( как основное задание внешнеэкономической политики Украины ( требует определения существующих и потенциальных конкурентных преимуществ украинских товаропроизводителей, а также причин, которые их формируют, и механизма реализации этих преимуществ.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.