телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Товары для детей -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Банкiвський менеджмент

найти похожие
найти еще

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Успішне застосування маркетингу вимагає доброго знання банком, яких банківських послуг потребують фірми, розташовані на території, яку він обслуговує, кількісні параметри цих послуг, вимоги клієнтів до їх якості. З цією метою банк може проводити анкетування своїх реальних і потенційних клієнтів. В такій анкеті мають бути перераховані види послуг, яких потребувати клієнт. Водночас банк вивчає свої можливості з огляду на обсяг і структуру кредитних ресурсів, ліквідність балансу, рівень витрат на проведення відповідних операцій, технічну оснащеність банку, кваліфікацію кадрів, На підставі такого аналізу банк формує політику щодо кожної сфери діяльності (кредитна, інвестиційна, розрахункова тощо). При цьому обов’язково враховуються й можливості банків – конкурентів. Необхідними умовами успіного проведення банківського маркетингу є створення розгалуженої системи інформаційної служби, висока технічна оснащеність, зокрема можливість застосування електронно- обчислювальної техніки у процесі аналізу й прогнозування кон’юнктури ринку, організації реклами. 2. Управління ліквідністю в банківських установах. Важливим фактором, що впливає на попит на той чи інший банківський актив є його ліквідність, “тобто наскільки швидко цей актив можна перетворити у готівку без значних втрат його вартості” . Тому одним з головних завдань, що стоїть перед всяким банком, є забезпечення достатньої кількості готівки, необхідної для виплати вкладникам у разі відпливу вкладів, тобто коли депозити втрачаються, бо вкладники вилучають свої гроші і вимагають отримання готівки. “Щоб мати під рукою достатню суму готівки, банк повинен управляти ліквідністю. Йому потрібно для покриття зобов’язань вкладникам мати відповідну кількість ліквідних активів” . Н.Д. Білостоцька зазначає, що “ повсякденна робота комерційного банку по управлінню ліквідністю спрямована на самозбереження банку, умовою якого виступає безупинне виконання зобов’язань перед клієнтами. З організаційної точки зору вона передбачаєдотримання співвідношень окремих груп і статей пасивів і активів балансу, зафіксованих у певних показниках” . Такі показники поділяють на внутрішні та зовнішні. До зовнішніх показників належать ті, що встановлюються Національним банком. Вони являють собою форму державного управління діяльністю комерційного банку. Внутрішні показники визначають найбільш загальні пропорції, необхідні для забезпечення фінансової стійкості банку. Наприклад, показник поточної ліквідності К4 розкриває відношення загальної суми ліквідних коштів до зобов’язань банку по рахунках до запитання. Якщо його значення для комерційних банків дорівнює 0,3, то це означає, що 30 % активів, що відповідають сумі залишків рахунків до запитання, необхідно тримати в найбільш ліквідній формі: залишків грошей в касах банку, залишків на його кореспондентських рахунках, облігацій державних позик, виданих кредитів терміном погашення до 1 місяця тощо. Конкретна частка кожного з цих активів в їх загальному обсязі визначається самим комерційним банкуом, причому вона не може складатися довільно. Пропорції окремих видів ліквідних активів встановлюються комерційним банком самостійно з урахуванням традицій, що склалися й специфіки роботи, а також особливостей діяльності клієнтури.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Экономика, политика, общество (Новые реалии России, Сборник научных трудов)

Таким образом, нельзя сказать, что с точки зрения льгот Основные положения воспринимались как-то негативно. Разнонаправленное по сравнению с Законом изменение масштаба льгот не вызвало обструкционистскую позицию трудовых коллективов. В то же время период неопределенности, обусловленный отсутствием зачастую конкретики в Законе, завершился. И это сыграло немалую психологическую роль. Тем не менее, Основные положения и последующие приватизационные документы таят в себе немалую опасность для номенклатурной приватизации, что и обусловило оппозицию по отношению к ним высших менеджеров многих предприятий. Речь идет прежде всего о руководителях мелких и средних предприятий. Менеджмент крупных производственных комплексов вполне осознает, что приватизировать в свою пользу данные объеты ему вряд ли удастся. Поэтому сама по себе льгота в виде опциона на покупку 5% всех акций является для них весьма важным стимулом к приватизации. Руководители же небольших предприятий преуспели в "тихой приватизации" до принятия Основных положений

скачать реферат Экономика Аргентины

Программа приватизации включает продажу четырех крупнейших нефтегазовых месторождений Аргентины, основных государственных железнодорожных веток (5 тыс. км.), управление крупными портами страны, 5 линий метрополитена столицы, двух телевизионных каналов, 16 радиостанций, 10 тыс. км. шоссейных дорог. Ряд проблем тормозит эффективную реализацию намеченных мер: подбор надежных инвесторов, которыми, как правило, являются европейские госкомпании и громоздкие аргентинские конгломераты; низкая культура менеджмента и недостаточная квалификация госперсонала, неэффективное регулирование деятельности новых компаний. Помочь в решении этих и других проблем, в частности, создать регулирующие механизмы для наблюдения за компаниями после приватизации, призваны приглашенные в Аргентину эксперты Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития. Они будут работать в комиссиях по приватизации, созданных под эгидой министерства финансов. Ситуация в экономике страны начала меняться к лучшему лишь в конце 1991 года.

Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Зеркальце карманное "Бабочка", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
 Как это делается - Финансовые, социальные и информационные технологии

Если это собpание не состоится, то чеpез две недели объявляется повтоpное собpание, для легитимности котоpого половины акционеpов уже не тpебуется, и pешения на котоpом будут пpиниматься большинством от числа пpисутствующих. Вопpос заключается только в том, сколько таких пpисутствующих будет. Стpемясь как-то pешить пpоблемы с созывом собpания, фонды идут на заключение тpастового договоpа или заочное собpание. Тpастовый договоp заключается обычно в момент покупки акций фонда: вкладчику пpедлагается подписать заявление о пеpедаче своих голосов на собpании акционеpов Совету диpектоpов фонда. Чаще всего эта пеpедача связывается с неявкой акционеpа на собpание, но иногда тpаст бывает безоговоpочный, т.е. акционеp не имеет пpава голоса даже если он явится на собpание акционеpов. Как пpавило, подписание тpастовых договоpов является обязательным условием попадания в число акционеpов фондов, котоpые пpактикуют такой тpаст. Понятно, что в этом случае имеет место захват высшим менеджментом упpавления фондом, юpидическое лишение акционеpов части законных пpав, что вpяд ли может считаться хоpошим способом защиты их интеpесов

скачать реферат Электроэнергетика России

Московский институт Экономики, Менеджмента и Права. Экономический факультет Экономическая география и региональная экономика РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: «ЭЛЕКРОЭНЕРГЕТИКА РОССИИ» Выполнила: Кулеш П. С. 1 курс, 1 семестр Руководитель: Леонов И. Г. План работы: 1. Вступление 2. Типы и виды электростанций. Тепловые электростанции Гидравлические электростанции Атомные электростанции 3. Энергосистемы 4. Концепция энергетической политики России в новых экономических условиях. 5. Заключение. 1. Вступление Электроэнергетика - отрасль промышленности, занимающаяся производством электроэнергии на электростанциях и передачей ее потребителям, является также одной из базовых отраслей тяжёлой промышленности. Энергетика является основой развития производственных сил в любом государстве. Энергетика обеспечивает бесперебойную работу промышленности, сельского хозяйства, транспорта, коммунальных хозяйств. Стабильное развитие экономики невозможно без постоянно развивающейся энергетики. Энергетическая промышленность является частью топливно-энергетической промышленности и неразрывно связана с другой составляющей этого гигантского хозяйственного комплекса - топливной промышленностью.

 Как это делается - Финансовые, социальные и информационные технологии

Стремиться минимизировать в этих постановлениях неудобства для исполнительной власти (имеется прецедент: Правительство, ссылаясь на Конституцию и закрепленный в ней принцип разделения властей, уже однажды отказалось выполнять постановление Думы, содержащее предписания министерствам и ведомствам, и Дума с этим согласилась). *Замечание *.. То, что было сказано о характере законов госу дарства в переходный период и о взаимоотношении между ветвями государственной власти, имеет в современной России аналогию и в пространстве бизнеса - во взаимоотношениях внутри крупных акционерных компаний. В них тоже есть "законодательная власть" (собрание акционеров, Совет директоров). И она принимает решения ("законы"), которые по логике рыночных отношений должны безусловно исполняться, поскольку они есть воля собственника. На деле же эти решения воспринимаются и менеджментом ("исполнительная власть"), и акционерами ("граждане") компании всего лишь как мнение группы лиц. Как правило, лиц достаточно влиятельных, так что с их решением нельзя просто не считаться

скачать реферат Социально-экономическое положение Германии

Министерство образования и науки Украины Одесский государственный техникум экономики и менеджмента торговли Реферат на тему: «Социально экономическое положение Германии» Преподаватель: Дробашко И.В. Выполнил: студент I курса гр. 9ООН . Внутренняя торговля ЕС установила фиксированные валютные курсы с момента введения евро в начале 1999 года. Доллар имеет большое значение для импорта и экспорта, так как 12% экспорта осуществляется в страны НАФТА. В то же время имеет влияние на импорт иена. Импорт конечных продуктов из стран не входящих в ЕС не будет существенно увеличиваться, так как валютные колебания в настоящий момент и в течение определенного периода будут давать внутренним производителям значительные выгоды в ценовой конкуренции. В отношении ресурсов можно отметить, что влияние на конкурентоспособность здесь незначительно, так как в Германии нет сырья, даже в ограниченном количестве, и слабость евро здесь не дает никаких преимуществ. Немецким производителям, как и их конкурентам по ЕС, приходится покупать некоторые товары и сырье на мировых рынках за доллары. Степень развития немецкого производства в различных секторах экономики зависит от соотношения дойчмарки к доллару и евро к доллару, тогда как до 1999 - от ЭКЮ к доллару.

скачать реферат Основные вопросы реструктуризации государственного долга РФ

Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова Институт финансов Кафедра финансовый менеджмент Курсовая работа по теме: “Основные вопросы реструктуризации государственного долга РФ”.Работу выполнила студенткаИнститута финансов специализации финансовый менеджмент гр. 2405 дневного отделения Тимофеева Майя ВадимовнаРаботу принял преподаватель кафедры финансов Хоминич Ирина Петровна г. Москва 2000 План.Введение. 3 1. Реструктуризация в системе управления государственным долгом. 4 1.1. Сущность и основные элементы государственного долга 4 2. Методы управлением госдолгом. 6 1. Международное кредитование и финансирование РФ 8 2.1. Отношения РФ с международными кредитными организациями. 8 2.2 Рыночные заимствования РФ. 13 3. Проблемы реструктуризации внешнего долга РФ. 16 1. Плюсы и минусы реструктуризации рыночных заимствований. 16 2. Пути реструктуризации долгов международным кредитным организациям. 18 Заключение. 20 Список используемой литературы. 21 Введение. На данном этапе для России особенно важна проблема реструктуризации внешнего долга по двум причинам: во-первых, из-за невозможности его обслуживания (27% госбюджета идет на обслуживание долга) ; во-вторых, для необходимости выхода на рынки заемных капиталов в целях инвестирования различных экономических проектов.

скачать реферат Приватизация и разгосударствление в России

Приватизация и разгосударствление в России Реферат выполнил студент группы 1411 Свиридов М. Дальневосточный государственный университет Институт менеджмента и бизнеса Владивосток 1996 Экономическая реформа в России (структурная, ценовая, финансовая) проводится в каждой сфере как бы в разных временных потоках, с разной скоростью и интенсивностью. Приватизация государственного и муниципального имущества, являющаяся сердцевиной экономической реформы, проходило быстро, последовательно и стала (наряду с либерализацией цен) самым ощутимым проявлением изменений в экономике. Анализ теории и практики приватизационного процесса занимает все более важное место в отечественной экономической науке. Это обусловлено тремя причинами. Во-первых, необходимостью осмысления происходящих в экономиках различных стран изменений при переходе от административно-командной к рыночной экономике; во-вторых, постоянным вниманием российских исследователей к проблемам развития отношений собственности; в-третьих, использованием «карты» приватизации в острой политической полемике и вовлечением всего населения в процесс обсуждения ее хода и результатов.

скачать реферат Разгосударствление и приватизация: пути и формы. Опыт России и зарубежных стран

Такая ситуация весьма неблагоприятна для привлечения иностранных инвестиций. Глава 2. Этапы приватизации в России. 2.1. Акционирование и ваучерная приватизация. В России задача быстрого ухода государства из сферы непосредственного управления предприятиями решалась с помощью их массового акционирования и ваучерной приватизации в 1992—1994 гг. В короткий срок была создана законодательная база приватизации, где были прописаны ее формы, методы, варианты льгот для всех категорий акционеров, коллективных и индивидуальных собственников. Российский ваучер был неименным, и на нем стоял денежный номинал, рассчитанный по балансовой стоимости совокупных государственных производственных фондов на 1 июля 1992 г. Это позволило без особых трудностей в короткие сроки консолидировать крупные пакеты ваучеров и производить масштабные ваучерные вложения на аукционах по продаже акций приватизированных предприятий. В первичном размещении акций большинства компаний принимали участие следующие группы инвесторов: работники и менеджмент компаний (трудовые коллективы), крупные институциональные инвесторы (банки, инвестиционные фонды и компании, компании-смежники), мелкие инвесторы (граждане и их объединения).

Кулинарная форма, круглая, регулируемая, 16-30 см, высота 8,5 см.
Кольцо-трансформер решает проблему выбора размера формы раз и навсегда.Используется для выпечки коржей диаметров от 15 до 30 см.Форма
482 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Сковорода литая с антипригарным покрытием, 26 см.
Сковорода со съемной ручкой и стеклянной крышкой, утолщенное дно. Диаметр: 260 мм. Высота: 60 мм.
1738 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики
скачать реферат Система расходов бюджета

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА БЮДЖЕТА, ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА КУРСОВАЯ РАБОТА По дисциплине БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА ТЕМА РАБОТЫ: Система расходов бюджета Выполнила студентка 5 курса, группа 552 Малыгина Екатерина Васильевна Личное дело № 95 ФФБ 10291 Преподаватель: к.э.н., доцент Пантелеев А.П. Работа защищена. Оценка . « » 1999 г. Москва, 1999 г. ПЛАН Аналитическая часть1. Введение 2. Основная часть 2.1. Социально-экономическая сущность расходов бюджета 2.2. Классификация расходов бюджета 2.3. Состав и структура расходов бюджета 2.4. Принципы планирования и финансирования расходов бюджета. 3. Заключение Практическая часть 1. Пояснительная записка к бюджету района 1. ВВЕДЕНИЕ Ведущую, определяющую роль в формировании и развитии экономической структуры любого современного общества играет государственное регулирование, осуществляемое избранной властью в рамках экономической политики. Одним из наиболее важных механизмов, позволяющих государству осуществлять экономическое и социальное регулирование, является финансовая система общества, главным звеном которой является государственный бюджет.

скачать реферат Государственное регулирование экономики

смотреть на рефераты похожие на "Государственное регулирование экономики"КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра: экономики и менеджмента Дисциплина: макроэкономика Курсовая работа На тему: «Государственное регулирование экономики»Студента факультета экономики и менеджмента 2 курса, 2 группы Веденьёва В.О. Руководитель: доцент кафедры экономики и менеджмента Кузнецова Марина ВладимировнаОценка Дата Курск-2002 Содержание ВВЕДЕНИЕ 3 Глава 1 ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 7 1.1 Теоретические взгляды на государственное регулирование. 7 1.2 Генеральная цель и дерево целей 11 Глава 2 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 12 2.1 Создание и регулирование правовой основы функционирования экономики 12 2.2 Антимонопольное регулирование 14 2.3 Политика макроэкономической стабилизации 16 2.4 Воздействие на размещение ресурсов и доходов 17 Глава 3 ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 20 3.1 Фискальная политика 22 3.2 Налоги их функции 24 3.3 Государственный бюджет 35 Заключение 41 Приложения 46 Приложение 1.

скачать реферат Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Республике Карелия

По ряду рейтинговых оценок Карелия не попадает в число особо привлекательных регионов России с точки зрения данных условий. Карелия не обладает высокой емкостью потребительского и финансового рынков, обусловливаемых высокой численностью и плотностью населения, относительно развитой производственной сферой экономики, высокоразвитым менеджментом, как такие регионы России, как г. Москва, Санкт- Петербург, Нижегородская, Свердловская, Самарская и Саратовская области. Республика Карелия не имеет таких топливно-энергетических ресурсов, как Тюменская и Томская области, Сахалин, Республики Татарстан, Башкортостан и Коми. В силу этих и других объективных причин республика не может претендовать на роль одного из финансово-индустриальных центров России. Тем более, что такой центр, как Санкт-Петербург, будет всегда "оттягивать" на себя инвестиционные и финансовые потоки на Северо - Западе России. Емкости потребительского и финансового рынков Северного региона России (Архангельская область, Республика Коми) также имеют относительно низкий объем.

скачать реферат Вопросы и ответы к междисциплинарному экзамену (государственное и муниципальное управление)

Существует менеджмент в сфере услуг, муниципальный менеджмент, финансовый менеджмент и т. д. Одни авторы под государственным управлением понимают практическое, организующее и регулирующее воздействие государства на общественную жизнедеятельность людей в целях ее упорядочения, сохранения или преобразования, опирающиеся на властную силу. Другие – как деятельность всего госаппарата по регулированию общественных отношений, по управлению как общественными, так и собственными делами. Радченко – под государственным или муниципальным управлением понимается деятельность государственного или муниципального исполнительно-распорядительного органа по воздействию на объект управления для его перевода в состояние, необходимое для достижения цели соответствующего территориального образования, посредством принятия правовых актов, организации и контроля исполнения этих актов и актов органов законодательной (представительной) власти. Вопрос 2. Основные законы, закономерности и принципы государственного и муниципального управления.

скачать реферат Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в России и США"

Кроме того, процесс утраты его платежеспособности по сравнению с другими юридическими лицами нарастает значительно быстрее и затрагивает большее количество кредиторов. Широко распространено мнение, что банковские кризисы обусловлены лишь макроэкономическими факторами, однако, по мнению Трофимова К.Т. «главными элементами кризисов являются неудовлетворительный банковский менеджмент и неэффективный надзор. Банковский надзор – это регулирование, контроль и оздоровительные меры (вплоть до реорганизации отдельных банков). Регулирование и надзор – не панацея, но необходимые предпосылки формирования сильной финансовой системы и ограничения ущерба от неудовлетворительного менеджмента». Эту сферу регулирует Инструкция ЦБ РФ № 59 «О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности». Применяемые меры воздействия подразделяются на предупредительные и принудительные. Предупредительные меры воздействия применяются, в основном, в тех случаях, когда недостатки в деятельности КО непосредственно не угрожают интересам кредиторов и вкладчиков и могут заключаться в доведении до органов управления КО информации о недостатках в её деятельности, изложении рекомендаций по исправлению создавшейся ситуации, предложении представить в учреждение ЦБ РФ программу мероприятий, направленных на устранение недостатков, установлении дополнительного контроля за деятельностью КО и за выполнением ею мероприятий по нормализации деятельности.

Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений
Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
скачать реферат Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОРЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ Факультет: Экономика и менеджмент Специальность: Финансы и кредит Кафедра: Менеджмента финансов и кредита Курсовая работа По предмету: «Бухгалтерский учёт и аудит в банках» На тему: «Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий банковских телекоммуникаций» Выполнил: студент 4-го курса, очного отделения, группы 4 ФОС Юрасов Алексей Валентинович Научный руководитель: ст. препод. Самсонова Елена Константиновна г. Орёл, 2002 г. Содержание: ВВЕДЕНИЕ . 3 1. Виды и описание международных банковских взаиморасчётов .7 2. Электронные системы мировых межбанковских взаиморасчётов .12 3. Международные корреспондентские отношения банков на примере ОАО «ИМПЭКСБАНК» .20 4. Нововведения в среде телекоммуникационных банковских технологий .34 ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . 52 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. . .55 ПРИЛОЖЕНИЯ 57 Введение Банковские услуги в настоящий момент, как и в течение всего периода перехода России к новому типу экономики, являются одним из наиболее динамично развивающихся видов деятельности в нашей стране.

скачать реферат Правовое положение Акционерного Общества

Выплата дивидендов осуществляется либо самим обществом, либо банком - агентом. Дивиденд может выплачиваться акциями, облигациями и товарами, если это предусмотрено уставом акционерного общества.  Согласно российскому законодательству источниками дивидендов могут выступать: чистая прибыль отчетного периода, периодов нераспределенная прибыль прошлых лет и специальные  фонды, созданные для этой цели. Дивидендная политика и регулирование курса акций.  Курсовая цена акций и дивидендная политика взаимосвязаны, хотя какой-то предопределенной формализованной зависимости не существует. В финансовом менеджменте разработаны приемы искусственного регулирования курсовой цены:  - дробление;  - консолидация;  - выкуп акций. Методика дробления акций, их консолидация. Эта методика, называемая еще методикой расщепления, или сплита, акций, не относится непосредственно к форме выплаты дивидендов, однако она может влиять на их размер. Дробление акций производится обычно процветающими компаниями, акции которых со временем повышаются в цене. Многие компании стараются не допустить слишком высокой цены своих акций, поскольку это может повлиять на их ликвидность (общеизвестно, что при прочих равных условиях более низкие в цене акции более ликвидны).

скачать реферат Гражданское общество

Финансируют работу Рекламного совета американские деловые круги. Ежегодные расходы его превышают 800 млн. дол. Духовная сфера гражданского общества призвана обеспечить свободу мысли, слова, реальную возможность публично высказать свое мнение, самостоятельность и независимость творческих объединений. Она непосредственно связана с образом жизни людей, их нравственностью, научным творчеством, духовным совершенствованием. Можно привести многочисленные примеры организаций гражданского общества, среди которых объединения актеров, научных работников, литераторов. В России в последние годы также возникли организации гражданского общества в духовной сфере. Назовем некоторые из них. Союз научных и инженерных обществ России. Его цель - всемерная активизация научных, инженерно-технических работников и специалистов, новаторов. Вольное экономическое общество России. Создано в 1992 году. Его цель - использование творческого потенциала ученых в развитии российской экономики и повышении экономической грамотности населения. Печатные органы - «Экономическое обозрение», «Менеджмент».

скачать реферат Изменение системы государственного управления народным хозяйством в 1957г.

Министерство образования РФ. Самарская государственная экономическая академия.Реферат На тему: Изменение системы государственного управления народным хозяйством в 1957. Выполнил: студент 1 курса дневного отделения, специальности менеджмент организации 1 группы Манагаров Р.И. Проверила: Солдатовна Ольга Евгеньевна. Самара 2002К середине 50-х годов насущной задачей общественной жизни стали развитие демократии, укрепление конституционных норм, повышение роли Советов и упрочение их связи с массами. В предшествующий период, как было отмечено на ХХ съезде КПСС: не соблюдался принцип коллегиальности; сессии Советов созывались нерегулярно, нарушались сроки созыва съездов; депутаты не отчитывались перед избирателями и т.д. По сути дела это означало, что СССР был превращен в тоталитарное государство с авторитарной формой правления. Усиление тенденций замедления темпов общественного развития в конце 50-х — начале 60-х годов посекундно осознавалось руководством страны. Вероятно поэтому, этот период отмечен поисками наилучшего сочетания территориального и отраслевого принципов управления.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.