телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАКниги -30% Разное -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Дипозитные счета

найти похожие
найти еще

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Якщо достовірність підпису на ордері викликає сумнів, підпис звіряється із зразком у паспорті або іншому документі, що засвідчує особу вкладника, а вкладнику пропонується повторити підпис на зворотному боці ордеру. Після цього сума випадку відображається в бухгалтерському обліку (реєструється у касовому журналі по видатку чи вводиться в систему “ОДБ”), а ордер внутрішнім порядком передається до каси. Касир перевіряє правильність оформлення видаткового ордеру, підписує його, викликає вкладника і видає йому грошову готівку. Перерахування заробітної плати та інших доходів громадян на поточні рахунки здійснюється на підставі списків бухгалтерії підприємства і платіжного доручення. У списках вказуються номери рахунків, прізвище, ім’я та по батькові, ідентифікаційні номери та суми зарахування. Списки підписуються керівником і головним бухгалтером підприємства та скріпляються печаткою. Суми грошових коштів, вказані в списку, зараховуються на особові рахунки вкладників. Якщо рахунок не відкритий, в списку вказується “Новий”, а сума зараховується на рахунок. Що відкривається. Дані про вкладника і зразок його підпису в картці особового рахунку заповнюються при явці його до Банку. Безготівкові перерахування коштів з поточних рахунків на користь підприємств, організацій і громадян, які мають рахунки в банках, виконуються за дорученнями вкладників загальновстановленої форми. При проведенні операцій у безготівковій формі фізичні особи дотримуються вимог, передбачених Інструкцією № 7 Національного банку України “Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України”. Строкові депозитні (вкладні) рахунки фізичних осіб. Строкові депозитні рахунки в національній валюті України відкриваються: a) резидентам – громадянам України; b) резидентам – іноземцям та особам без громадянства, що отримали посвідку на проживання в Україні; c) нерезидентам – громадянам України, що постійно проживають за межами України; d) нерезидентам – іноземцям та особам без громадянства, які проживають в Україні відповідно до візи, відкритої строком до 1 року, або документів, що підтверджують законність їх перебування на території України відповідно до вимог чинного законодавства (за наявності підтвердження джерел походження готівкових коштів у грошовій одиниці України чи при перерахуванні коштів з власного поточного рахунку). На вкладні рахунки в національній валюті фізичних осіб – нерезидентів зараховуються: - готівкові кошти (кошти фізичних осіб – іноземців, що проживають в Україні відповідно до відкритої візи строком до 1 року, за наявності підтвердження джерел походження готівкових коштів у грошовій одиниці України); - кошти з власного поточного рахунку; З власних рахунків фізичних осіб – нерезидентів у разі закінчення строку договору проводяться операції в грошовій одиниці України (при закритті рахунку): - виплата готівкових коштів; - виплата платіжними документами; - перерахування на власний поточний рахунок. Підготовлений працівниками підрозділу по роботі з фізичними особами депозитний договір з ідентифікаційним номером вкладника передається на підпис керівництву Банку, після чого уповноважений працівник операційного відділу відкриває депозитний рахунок, реєструє його в журналі реєстрації відкритих особових рахунків, виписує вкладну (ощадну) книжку та оформляє прибутковий касовий ордер.

З вкладного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи-резидента чи за його дорученням проводяться операції (при закритті рахунку): - виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України); - виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України); - перерахування на власний поточний чи вкладний рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України; На вкладний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента зараховується: - готівкова валюта, яка ввезена на територію України і зареєстрована митною службою при в’їзді в Україну (в митній декларації робиться відмітка Банку про зарахування готівкової іноземної валюти на рахунок); - валюта, перерахована з власного поточного чи вкладного рахунку в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку. З вкладного рахунку в іноземній валюті фізичної особи нерезидента за розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться такі операції (при закритті рахунку): - перерахування за межі України через кореспондентські рахунки Укрсоцбанку відповідно до Правил переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб- резидентів і нерезидентів; - виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України); - виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України); - перерахування на власний поточний чи вкладний рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України. Безготівкове перерахування коштів у іноземній валюті з рахунку фізичної особи Банк здійснює за оформленим належним чином власником рахунку платіжним дорученням встановленої форми, за умови чіткого та безпомилкового оформлення усіх необхідних реквізитів. Виплата Банком готівки або безготівкове перерахування іноземної валюти фізичною особою з поточного чи вкладного рахунку здійснюється при пред’явленні власником рахунку паспорта (у крайньому разі іншого документа, що його змінює) та вкладної книжки, якщо вона була оформлена. 4. Порядок закриття поточних та депозитних (вкладних) рахунків фізичних осіб в національній та іноземній валютах Поточний рахунок власника рахунку закривається на підставі заяви та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, або договором між Банком та власником рахунку. Депозитний (вкладний) рахунок закривається після закінчення строку дії депозитного договору та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, або договором між Банком та депонентом . У разі переоформлення депозиту на такий же термін, Банк переукладає договір з депонентом, залишаючи той же номер вкладного (депозитного) рахунку. Після закриття поточних та депозитних (вкладних) рахунків фізичних осіб документи за вказаними операціями на загальних підставах повинні бути здані в архів для зберігання, відповідно до строків, передбачених номенклатурою Банку, про що робиться відмітка в журналі реєстрації рахунків.

Довіреність також може бути видана вкладником шляхом оформлення ним запису на картці особового рахунку в Банку наступного змісту: “Довіряю розпоряджатися вкладом на протязі (строк) (прізвище, ім’я та по батькові довіреної особи), підпис якої ( ) посвідчую (підпис вкладника, дата). Такий підпис після звірення підпису вкладника на довіреності із зразком його підпису на картці особового рахунку завіряється підписами бухгалтера, який виконує вкладні операції, головного бухгалтера або його заступника, чи іншою, спеціально призначеною для цього особою. Видача вкладу за довіреністю без пред’явлення ощадної книжки не здійснюється, за виключенням випадків, коли рахунок за вкладом відкрито безготівковим шляхом і ощадна книжка не видавалась. Довіреність може бути видана як одноразова, так і на кілька разове отримання коштів, на строк не більше трьох років, з обов’язковим зазначенням дати видачі. 9. Спадкоємство за поточними та депозитними (вкладними) рахунками фізичних осіб Спадкоємство здійснюється за законом і за заповітом. Депозит може бути заповіданий фізичною особою – депонентом згідно заповіту. Депонент має право змінювати або скасовувати заповіт. Заповіт не позбавляє його власника права розпоряджатися депозитним рахунком за життя. Заповіт повинен бути укладений у письмовій формі із зазначенням місця і часу його укладення, підписаний особисто заповідачем і посвідчений нотаріально, або прирівняний до нотаріально посвідчених, згідно статті 542 Цивільного Кодексу України. Якщо заповідач внаслідок фізичної влади, хвороби, або з будь-яких інших причин не може власноручно підписати заповіт, за його дорученням, у його присутності і в присутності нотаріуса або посадової особи, яка засвідчує заповіти, прирівнювані до нотаріально посвідчених, заповіт може підписати інший громадянин. При цьому зазначаються причини, з яких заповідач не міг підписати заповіт власноручно. Заповіт не може підписувати особа, на користь якої цього зроблено (стаття 543 ЦК України). При спадкуванні за законом (спадкоємці першої, а при їх відсутності другої черги) успадковують депозит в рівних частках. У разі відсутності заповіту за вкладом померлого вкладника, установа Банку вправі самостійно встановити суму, яка належить до сплати спадкоємцям на організацію похорон вкладника. Депозит за правом спадкоємця переходить до Держави у випадках (стаття 555 ЦК України): - якщо спадкоємець все майно або його частину заповідав Державі; - якщо всі спадкоємці відмовились від спадщини; - якщо у спадкоємця немає спадкоємців ні за законом, ні за заповітом; - якщо всі спадкоємці позбавлені права спадкування (статті 528 і 534 ЦК України); - якщо ні один із спадкоємців не прийняв спадщини. При відмові кого-небудь із спадкоємців від спадщини на користь Держави, до неї переходить частка спадкового майна, належна цьому спадкоємцеві. Якщо при відсутності спадкоємців за законом, заповідана тільки частина майна спадкодавця, решта майна переходить до Держави. 10. Здійснення операції за нерухомими поточними та депозитними (вкладними) рахунками Рахунки, за якими на протязі тривалого строку (більше 1 року з дати відкриття) не здійснювалися ніякі операції, окрім нарахування відсотків, вважаються нерухомими.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Теория России (Геоподоснова и моделирование)

Но такие же эффекты - "линейная" форма, огромная, иногда наблюдаемая континентальная и трансконтинентальная протяженность, изохронность, горизонтальная всепроникаемость - возможны и от эндогенных импульсов "ворчания в утробе Земли", по М.Булгакову, а также, разумеется, - от комбинаций экзогенных и эндогенных импульсов. Если же оси ЗПТ глобальны, то эндогенность импульсов более вероятна, а если они к тому же практически ортодромны, то не только эндогенность доминантна, а вообще все дело, в конечном счете, как становится очевидным, в ядре Земли - и тогда, возможно, прав геофизик-мобилист Олег Сорохтин, утверждавший к ужасу биологов, что видообразование индуцировалось из ядра Земли. Теперь по-новому можно взглянуть на смелую совместную статью сирийского (сирийки) и русского геологов (Трифонов В.Г., Эль-Хаир Ю.) о геоподоснове библейского мифа о Содоме и Гоморре. Чего стоит одно их замечание: "Складывается впечатление, что геологическая активность стимулировала здесь эволюцию человеческого общества". Ими была показана связь геологической активности, соединений серы и библейских событий, причем параллельно Гумилеву, подчеркивалось, что человеческие истории могут служить достоверным индикатором геологических событий

скачать реферат Эстетика древнерусского города

Все понятия и образы, раздельные и даже не­сопоставимые в мире дольнем, в конечном счете в мире горнем сведутся к одному безмерно общему, великому и простому. Раз­ными архитектурными формами, так же, как и в литературе — словами, выражалось одно и то же содержание, многообразие и многословие призвано было полнее передать истинный и вечный смысл Творения. Это в равной мере распространялось и на все другие виды искусства, роднило их меж­ду собой и составляло смысловое ядро их взаимодействия и синтеза. Архитектурные формы построек разного назначения, иконы, фрески, книжные иллюстрации, богослужеб­ные предметы и бытовая утварь, празднич­ные и повседневные одежды, сами ткани разных расцветок и качеств, декоративная орнаментика — все это внешне было весь­ма и весьма разнообразным и, что очень важно, достаточно открытым лая введения новшеств, прямых и опосредованных заим­ствований, которые могли бы в глазах лю­дей того времени еще полнее и лучше вы­разить их представления о красоте и благе. Стилистическое единство и художествен­ный синтез произведений разных видов и жанров искусства достигались лишь в осо­бых условиях, там, где существовало наибо­лее активное, идейно насыщенное поле, как. например, в храмовом действе или в двор­цовом церемониале.

Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные
Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
 Теория России (Геоподоснова и моделирование)

Поэтому культурологи смягчают, в общем, не греша против истины: русский социальный биотип - вожаческая стая, без вожака - стадо. Однако даже в первых фазах больших оборонительных войн, по ин и, русский социум остается "стадом" без вожака (Барклай); стадом уже с вожаком (Кутузовым) - и кто видел самопостроение и поведение стада (особенно дикого) и разъяренных быков при нападении волков, тот знает, что это - Бородинская битва; на маршруте Бородино - Москва - Калужское шоссе, великий Крылов моделирует адекватно, это уже свора волкодавов в руках старого и опытного псаря, превращающаяся от Калужского шоссе в "гончих стаю", а далее-то - в волчью стаю. Это, вожаческая свора-стая, - нормальное ное состояние русского (а также тюркского, здесь полная системная совместимость) социума, а значит и в целом Российского суперэтноса. Группировки психопатов, асоциальных и криминальных элементов ищут квазивожаков, в качестве которых могут выступать фигляры и психопатологические личности. И В.Высоцкий, видимо знакомый с криминальной патопсихологией, из учебников или из жизни - не столь важно, фиксирует адекватно: "Мы не сделали скандала - / Нам вождя не доставало:/ Наст х буйных мало - / Вот и нету вожаков." Группа с коллективным суггестивным воздействием может индуцировать психопатологии в окружающих, обрастая ими и вырастая в немалочисленное образование или движение. "Лидером преступной группы с мощным суггестивным воздействием может быть и душевнобольной",- пишут патопсихологи Антонян Ю.М. и Гульдан В.В.,"За счет чего психически больной человек становится лидером группы? Это кажется абсурдным, противоречит житейским представлениям о психич х заболеваниях и социальных отношениях

скачать реферат Германия. Баухауз и его вклад в развитие мирового дизайна

Замыслом было извлечь художника из состояния отрешенности и восстановить его связь с миром каждодневной реальности, и на то, чтобы расширить и очеловечить неподвижное, почти всецело материальное сознание людей труда. Цель Баухауза заключалась не в распространении какого бы то ни было стиля, системы или догмы, а в оказании обновляющего влияния на всю сферу формообразования. «Стиль Баухауза» был бы лишь признанием поражения и возвращением к той омертвляющей инерции и пассивному академизму, с которыми школа боролась. Школа старалась сформулировать новый подход к задаче, который воспитает творческое сознание у всех единомышленников и который в конечном счете приведет к новому отношению к жизни. Баухауз был первым учреждением в мире, осмелившимся воплотить этот принцип в конкретной программе. Основной идеей программы были исследования условий нашей индустриальной эпохи и присущих ей главных течений. Идея и структура Баухауза. Выражением прошлого сознания была Академия, она способствовала раздельному существованию двух видов творческой жизни –– производственной и ремесленной –– независимо от деятельности художественно одаренных людей, которая протекала в полной изоляции.

 Курс лекций по историческому материализму

В конечном счете философия истории Канта сводится к суб'ективно-метафизическим построениям отвлеченного права и отвлеченной метафизической идеи справедливости. Но важное значение в этом построении имели, во-первых, сама идея, что исторический процесс реализует свободу, во-вторых, - идеал международного братства и понимание того, что вечный мир может обеспечить лишь тесная реальная связь между народами земного шара. За Кантом следует Гердер (1744 - 1803). Гердер, - один из благороднейших сынов Германии, воодушевленный и глубоко проникнутый великими стремлениями гуманизма и страшной жаждой раскрыть смысл и значение исторического процесса, эта гениальная бурная натура, исполненная поэтических порывов, - чувствует биение пульса исторической жизни, как бы сливаясь с ней. Философия истории трактуется Гердером, как отдельная самостоятельная область ей он уделяет большое и сосредоточенное внимание. Его сочинение "Идеи к философии истории человечества" изобилует многими мыслями, сохранившими интерес и в настоящее время

скачать реферат Жидкостные ракетные двигатели (ЖРД)

Под автономностью следует понимать лишь способность РД работать без использования окружающей среды. Поэтому эти двигатели могут работать под водой, в атмосфере и в космическом (межпланетном) пространстве; 2) независимость тяги от скорости движения аппарата, так как тяга создается в нем за счет расхода запасов рабочего тела и энергии, имеющихся на этом аппарате. Поэтому эти двигатели способны функционировать при очень больших скоростях движения. 3) высокая концентрация подводимой энергии на единицу массы рабочего тела, обусловленная стремлением получить максимально возможную скорость истечения (отброса) реактивной струи, и, как следствие этого, большая энергонапряженность (теплонапряженность) рабочего процесса и малая удельная масса двигателя, приходящаяся на единицу развиваемой тяги. Из рассмотренных основных характерных особенностей РД вытекают целесообразные области их применения. Большое значение при этом имеет вид запасенной энергии, находящейся на борту ЛА. На современном уровне техники можно использовать в РД энергию, запасенную в форме ядерной, электрической, тепловой и химической. Двигатели, использующие ядерную, электрическую и тепловую энергию, составляют класс нехимических РД.

скачать реферат Оборудование летательных аппаратов

Свяжем с этой точкой сопровождающую географическую правую систему координат O ZE, оси которой направлены следующим образом: O - лежит в плоскости горизонта и направлена на север; OZ - по линии местной вертикали; OE - лежит в плоскости горизонта и направлена на восток. Проекции вектора путевой скорости на оси O и OE обозначим: W и WE - северная и восточная составляющие путевой скорости. За счет северной составляющей ЛА перемещается по меридиану и вращается в инерциальном пространстве с угловой скоростью ? =(W /R), где R - радиус Земли (высоту полета не учитываем ввиду ее малой величины по сравнению с R Земли), вектор которой лежит в плоскости горизонта и направлен в отрицательную сторону оси ОЕ, поэтому в выражении значения ? стоит знак "минус". За счет восточной составляющей ЛА перемещается по параллели и вращается в инерциальном пространстве с угловой скоростью ?е=(WE/(R?cos?)), вектор которой совпадает по направлению с вектором угловой скорости вращения Земли. Построим в точке О суммарный вектор ?з ?е и разложим его на горизонтальную (проекция на ось O ) и вертикальную (проекция на ось OZ) составляющие ?г=(?з ?Е )?cos?=?зг WЕ/R; ?в=(?з ?Е )?si ?= ?зв (WЕ/R)? g?, где ?зг=?з?cos?, ?зв=?в?si ? - горизонтальная и вертикальная составляющие угловой скорости вращения Земли.

скачать реферат Пульсары

Во всех известных случаях радиопульсары увеличивают, а не уменьшают свой период. Иными словами, их вращение замедляется со временем. Что-то тормозит вращение нейтронной звезды, на что-то тратится ее энергия вращения. Так не служит ли вращение источником, питающим излучение пульсара? Чтобы это проверить, нужно сделать прежде всего энергетическую оценку. Если пульсар действительно излучает за счет вращения, то кинетическая энергия вращения должна обеспечивать наблюдаемую мощность излучения, его светимость. Ориентировочную оценку кинетической энергии вращения звезды можно получить по простой формуле где М — масса звезды, V —характерная скорость вращения, в качестве которой можно взять линейную скорость вращения на экваторе звезды. При типичном периоде Р==1 с и радиусе нейтронной звезды 10000 м находим : Таков запас энергии вращения. Оценим теперь темп ее использования. Если период пульсара увеличивается вдвое за время , то за то же время кинетическая энергия вращения нейтронной звезды уменьшается в 4 раза Значит, за время теряется ? начального запаса энергии вращения.

скачать реферат Модель большого взрыва и расширяющейся Вселенной

Сочинский Государственный Университет Туризма и Курортного ДелаРеферат: На тему: Модель большого взрыва и расширяющейся ВселеннойВыполнил Голиков А.С. Студент 2 курса Группы 20 ГМУ СОЧИ 2002 г.введение.    Одной из основных концепций современного естествознания является учение о Вселенной как едином целом и обо всей охваченной астрономическими наблюдениями области Вселенной (Метагалактике) как части целого - космология.     Выводы космологии основываются и на законах физики, и на данных наблюдательной астрономии. Как любая наука, космология в своей структуре кроме эмпирического и теоретического уровней имеет также уровень философских предпосылок, философских оснований.     Так, в основании современной космологии лежит предположение о том, что законы природы, установленные на основе изучения весьма ограниченной части Вселенной, чаще всего на основе опытов на планете Земля, могут быть экстраполированы на значительно большие области, в конечном счете - на всю Вселенную. Это предположение об устойчивости законов природы в пространстве и времени относится к уровню философских оснований современной космологии. Цель моего реферата состоит в том, чтоб разобраться, что же все-таки представляет с себя вселенная.

Подгузники Moony, 4-8 кг, экономичная упаковка, 81 штука.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
Бумага акварельная в листах А3, 200 листов.
Нарезанные листы бумаги для акварели. Формат: А3. Количество листов: 200. Плотность: 180 г/м2. Размеры: 297х420 мм. Отсутствует красочная
1719 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Каталка "Утёнок" с ручкой.
Каталка имеет звук трещотки. Длина ручки: 50 см.
551 руб
Раздел: На палочке
скачать реферат Происхождение и развитие солнечной системы

Что же касается захвата блуждающих планетозималей без столкновения, за счет одной лишь силы гравитационного притяжения (при помощи третьего тела), то такой захват либо невозможен, либо его вероятность ничтожна мала, настолько мала, что такой захват можно считать не закономерностью, а редчайшей случайностью. А между тем в Солнечной системе имеется большое количество крупных тел: планет, их спутников, астероидов и больших комет, что опроверга ет гипотезы захвата. 3. Другие гипотезы Помимо гипотез захвата и небулярных гипотез существуют гипотезы, согласно которым планеты и другие небесные тела Солнечной системы образовались в результате выбросов или отрыва от Солнца части его вещества, то ли при вспышке (новой, сверхновой), то ли в результате быстрого вращения в прошлом Солнца вокруг своей оси. Но небесные механики доказали, что если в каком-то месте с поверхности Солнца произойдет выброс, то выброшенное вещество либо уйдет от Солнца в межзвездное пространство по гиперболической орбите и рассеется, либо, если оно будет двигаться по эллипсу, облетит вокруг Солнца и упадет на него в том же самом месте.

скачать реферат Пульсары

Нейтронная звезда может вращаться гораздо быстрее. Гипотезу Томаса Голда, согласно которой пульсары являются вращающимися нейтронными звездами, астрофизики сразу же приняли как наиболее правдоподобную. Вековое увеличение периода пульсара объяснялось бы тогда постепенным замедлением вращения нейтронной звезды. Это вполне естественно: можно предположить, что энергия, посылаемая пульсаром в виде электромагнитного излучения, черпается за счет энергии вращения нейтронной звезды. Вращение могло бы постепенно замедляться только из-за потерь энергии на излучение, хотя в действительности торможение сильнее. Ученые пришли к выводу, что энергия, высвобожденная в результате замедления вращения пульсара Крабовидной туманности, расходуется не только на излучение самого пульсара, но и на излучение всей туманности. Этим разрешается еще одно затруднение. В то время как свечение обычных туманностей - например, планетарной туманности или туманности Ориона - обусловлена излучением атомов, свечение Крабовидной туманности имеет совершенно иное происхождение.

скачать реферат Сверхновые звезды

Эта катастрофа наблюдается как вспышка сверхновой звезды. Взрыв звезды Ударная волна разгоняет вещество оболочки до скоростей, превышающих параболическую скорость (скорость освобождения), поэтому оболочка отрывается от звезды и сбрасывается в межзвездное пространство. Именно так в конечном счете и происходит взрыв звезды. Для внешнего наблюдателя, как это и было при взрыве сверхновой 1054 г., взрыв проявляется в резком возрастании светимости звезды, а затем в постепенном, более продолжительном ее угасании. В пике светимости сверхновая по мощности излучения может сравниться с целой галактикой, содержащей до 100 млрд. обычных звезд! Продукты взрыва и его последствия Продуктами такого взрыва являются атомные ядра (синтезированные в звезде), электроны, нейтрино и излучения. Ядра атомов образуют потоки космических лучей, которые распространяются в нашей Галактике на огромные расстояния. Для нас, жителей Земли, было бы настоящей катастрофой, если бы взрыв сверхновой произошел на расстоянии, скажем, 100 световых лет.

скачать реферат Планеты-гиганты

Изменение плотности естественно отражает различия в составе слагающих эти спутники пород. Рас­четные модели их внутренней структуры еще до полетов космических аппаратов «Вояджер» привели к представ­лениям о том, что Ио и Европа почти целиком состоят из вещества горных пород, в то время как у Ганимеда и Каллисто из них сложены только центральные части (ядра), а внешние оболочки образованы водяным или водно-аммонийным льдом. Нужно сказать, что эти пред­положения в своих основных чертах оправдались, но, конечно, сейчас мы узнали об этих небесных телах не­сравненно больше. В первую очередь это касается спутника Ио, о кото­ром думали, что он потерял воду в отдаленную эпоху вследствие максимального разогрева за счет радиоген­ного тепла в его недрах, сложенных силикатными поро­дами. Действительно, для тела таких размеров, как Ио, любой реально допустимый запас долгоживущих радио­изотопов должен был исчерпаться в сравнительно ран­ний период тепловой эволюции; на других галилеевых спутниках роль внутренних источников тепла также не­эффективна.

скачать реферат Происхождение Вселенной

Как говорит его название , его выводы были основаны просто на причине. Другими словами, они не взяли в счет наблюдения о вселенной. В конце концов, в неменяющейся вселенной, было ли что наблюдать? Таким образом перед учеными вставала проблема выбора между верой в бога и материальной верой. Они еще не знали первопричин происхождения вселенной так как у них не было в то время достаточной научной базы. Вера в Бога была более предпочтительна. Исторически христианство было старше чем наука и естественно немногие воспринимали науку серьезно , но со временем она набирала силу и все чаще люди поворачивали голову в ее сторону. Тайна в науке - это то , что наука не может объяснить, как она не может объяснить то , что было до большого взрыва. Ведь все, что происходило до момента возникновения вселенной, точки сингулярности, не обсуждается- это догма. А непознанное в науке - это та тайна , которая в ближайшее время не может быть раскрыта. В 19-е столетии подтверждение начала вселенной накапливались. Земля и остальная часть вселенной, фактически изменились со временем.

Переносная люлька-кокон Фея, цвет: красная, арт: ФЕЯ_0005605-2.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Пазл Maxi "В аэропорту", 40 элементов.
Пазлы от Castorland — это не только интересное, но и очень полезное для развития логики и мышления занятие. Пазл изготовлен из
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
скачать реферат Теории и гипотезы о Луне

После столкновения с Землей этого спутника скорость вращения ее за счет приливного трения, вызываемого Луной, стала сокращаться и достигла современной величины. Покрытая обломками спутника территория впоследствии опустилась и образовала гигантское понижение – Тихий океан. Тихий океан действительно сравнительно молодое образование. Самые древние отложения, поднятые с его дна, имеют верхнемеловой возраст. Кроме того, по данным К. Буркгарта, характер верхнеюрских отложений в чилийских Андах указывает на то, что к западу от них в то время существовал гигантский континент Пацифида. Существование этого континента доказывает также сходство ископаемых, фаун и флор Южной Америки, Австралии и Новой Зеландии. А отсутствие местных млекопитающих в Новой Зеландии и отсутствие плацентарных в Австралии указывает на то, что исчезла Пацифида еще до появления млекопитающих в Африке, Евразии и Америке, т.е. до начала третичного периода. Так что вполне возможно, у нашей планеты был когда-то второй спутник. Список литературы Г. Сиднева, «Теория подтверждается: Луна – обломок Земли!», научно-популярный журнал «НЛО», №214 (2001 г.), стр. 3. Н. Гречаник, «Луна – космический корабль инопланетян?», «НЛО», №221 (2002 г.), стр. 3. Г. Сиднева, «А Луна-то внутри жидкая!», «НЛО», № 236 (2002 г.), стр. 6. Н. Гречаник, «Был ли у Земли второй спутник?», «НЛО», № 260, (2002 г.), стр. 3. И. Сомов, «Тайна рождения Луны», «НЛО», № 261 (2002 г.), стр. 5.

скачать реферат Солнечная энергетика

Пока максимальный КПД экспериментальных элементов на основе а-Si:Н – 12% – несколько ниже КПД кристаллических кремниевых СЭ (~15%). Однако не исключено, что с развитием технологии КПД элементов на основе а-Si:Н достигнет теоретического потолка – 16 %. Наиболее простые конструкции СЭ из а-Si:Н были созданы на основе структуры металл – полупроводник (диод Шотки) (рис. 6). Несмотря на видимую простоту, их реализация достаточно проблематична – металлический электрод должен быть прозрачным и равномерным по толщине, а все состояния на границе металл/а-Si:Н – стабильными во времени. чаще всего солнечные элементы на основе а-Si:Н формируют на ленте из нержавеющей стали или на стеклянных подложках, покрытых проводящим слоем. Рис.6. Конструкция фотоэлемента с барьером Шотки При использовании стеклянных подложек на них наносят прозрачную для света проводящую оксидную пленку (ТСО) из S O2, I 2O3 или S O2 I 2O3 (I O), что позволяет освещать элемент через стекло. Поскольку у нелегированного слоя электронная проводимость выражена слабо, барьер Шотки создается за счет осаждения металлических пленок с высокой работой выхода (P , Rh, Pd), которая обуславливает образование области положительного объемного заряда (обедненного слоя) в а-Si:Н.

скачать реферат Черные дыры

Он доказал, что из эргосферы черной дыры можно черпать энергию. Если какое-то тело попадает в эргосферу и разделяется там на две части таким образом, что одна из них будет двигаться к горизонту событий, а другая в противоположную сторону, то эта вторая часть будет подхвачена гравитационным вихрем эргосферы и выброшена с огромной скоростью из нее. Заметим, что энергия осколка будет превышать первоначальную энергию исходного тала. Поскольку законы сохранения вещь незыблемая, должна уменьшаться общая энергия дыры. Ясно, что из самой дыры мы ничего извлечь не можем, по определению, а следовательно, энергия черпается из эргосферы за счет уменьшения энергии вращения дыры, замедления вращения. Таким образом, вращающиеся черные дыры могут быть в принципе самыми мощными источниками энергии во Вселенной. Наиболее поразительный эффект в поведение черных дыр был открыт в 1973 году профессором кафедры математики Кембриджского университета С. Хокингом. Хогинг, один из крупнейших физиков-теоретиков нашего времени, заинтересовался вопросом об эволюции черных дыр.

скачать реферат Баллистические ракеты стратегического назначения

Ступень разведения выполнена по стандартной схеме и включает двигательную установку и систему управления. Головная часть прикрывается обтекателям изменяемой геометрии. Инерциальная система управления обеспечивает проведение проверок и непрерывный контроль технического состояния ракеты, предстартовую подготовку и старт ракеты, управление полетом и разведение боевых блоков с высокой точностью. КВО точек падения составляет не более 200 м при стрельбе н дальность порядка 10000 км. Пуск можно проводить с любой пригодной для этого точки маршрута боевого патрулирования. В состав железнодорожного комплекса входят три пусковые установки с ракетами, командный пункт и вагоны, в которых размещены технические и технологические системы, обеспечивающие функционирование комплекса на всех этапах боевого дежурства, а также жизнедеятельность личного состава. Вагон-пусковая установка оборудован раздвижной крышей. Перед стартом контейнер с ракетой переводится в вертикальное положение. Из ТПК ракета выбрасывается за счет давления, образующегося при срабатывании ПАД.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.