телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКанцтовары -30% Одежда и обувь -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Стратегическое управление (укр)

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Позитивним є відносна стабілізація темпів інфляції. 5. Міжнародні – науково-технічне співробітництво, обсяги експорту, імпорту продукції. Керівники підприємства вивчають досвід закордонних організацій, користуються новими досягненнями в області технологій. Таблиця 2.10 Стратегічний аналіз внутрішнього та безпосереднього середовища Фактор Стан фактору Тенденції Характер впливу розвитку Рівень оподаткування: ПДВ 20% 17% зниження ціни Податок на 30% 20% продукції ( ), прибуток зростання прибутку ( ) Рівень інфляції 2,5% в місяць можливе знецінення грошових зменшення ресурсів (-), до 1,5% знецінення кредитних зобов'язань ( ) Валютний курс 4,90 грн./ EURO зниження збільшення прибутку гривні валютного курсу ( ) гривні Рівень доходів 360 грн./міс. поступове зростання попиту ( ), населення зростання прискорення збуту ( ), збільшення обсягів виробництва ( ) Рівень процентної 1,5% місячних стабілізація можливість залучення ставки по позичкових коштів ( ) кредитах Рівень безробіття 7% зростання зниження попиту (-) Рівень освіти керівники – вища підвищення підвищення робітники – рівня освіти продуктивності середня праці ( ) Галузь Життєвий цикл стадія росту незмінні ріст можливостей підприємства Значення актуальне постійне збільшення обсягів продукції для зростання виробництва суспільства Продовження табл. 2.10. Характер помірна збільшення підвищення якості конкуренції конкурентів продукції Споживачі Характер попиту нестабільний поступова збільшення числа стабілізація замовлень Характер французькі фірми розширення кола збільшення кількості споживачів споживачів замовлень Конкуренти Частка ринку 70% виготовлення зменшення зростання частки аналогічної частки ринку підприємства продукції на експорт по області ціна послуг аналогічна зростання ціни зменшення їх частки на ринку якість послуг відрізняється зростає зміцнення позицій незначно конкурентів у їх ніші ринку 2.4. SWO -аналіз Внутрішнє середовище (мікросередовище організації) - являє собою виробничий цикл та складається з 5 складових: цілі; структура; завдання; технологія та кадри. Цілями КП фабрика “Лучанка” є виробництво конкурентноздатної, рентабельної продукції, реалізація її на освоєних ринках з метою отримання прибутку та задоволення потреб споживачів. На КП фабрика “Лучанка” розподіл праці, як і в більшості сучасних організацій, являє собою закріплення певної роботи за спеціалістами, тобто за людьми, які здатні виконати цю роботу найкраще з точки зору організації, як одного цілого. Спеціалістів згруповано в підрозділах, сукупність яких становить структуру організації. Створення раціональної структури організації багато в чому визначає її успішне функціонування. На даному підприємстві чітко прослідковується горизонтальний розподіл на прикладі існування спеціалістів по виробництву, фінансів. Вертикальний розподіл праці, утворює ієрархію управлінських рівнів. Створюється формальна підпорядкованість працівників в організації, яка визначає, хто займається координацією роботи, а хто її виконанням. В одного керівника вищого рівня є кілька підпорядкованих керівників нижчого рівня.

Середовище прямого впливу, його утворюють: . споживачі; . постачальники; . конкуренти; . державні органи. Інші зовнішні агенти чи контрагенти (маркетингові посередники, профспілки, мас-медіа, аудитори .). Важливою особливістю факторів середовища прямого впливу є інтенсивність, постійний характер впливу, спрямованість на зміну базових, внутрішніх, змінних показників. 1. Споживачі – фізичні чи (та) юридичні особи, які купують товари на ринку. Товарами КП фабрика “Лучанка” є текстильні вироби. Покупці оцінюються по таким критеріям: . географічне місце розташування покупця; . демографічні характеристики покупця; . соціально-психологічні характеристики покупця, що відображають його положення, стиль поведінки; . відношення покупця до продукту, його оцінка продукту. Важливо знати відношення замовників до виготовленої продукції. КП фабрика “Лучанка” забезпечує високу якість продукції. Підприємство достатньо довго працює на ринку і встигло зарекомендувати себе як надійний партнер. В даний час КП фабрика “Лучанка” співпрацює з двома фірмами “Ruco” і “Creadec”. 2. Постачальники — суб’єкти господарювання, які забезпечують підприємство необхідними йому інформаційними, матеріально-технічними та іншими ресурсами. В КП фабрика “Лучанка” склались міцні ділові стосунки з постачальниками як в регіонах України, так і за кордоном, з якими налагоджено взаємовигідні відносини. У своїй діяльності підприємство використовує різноманітні матеріально- технічні ресурси (сировину, паливо, енергію, тощо). Вони у процесі виробництва перетворюються у продукцію і повинні постійно поповнюватись. Для цього організується матеріально-технічне забезпечення, яке включає: визначення потреби у матеріально-технічних ресурсах, їх пошук і купівлю, організацію доставки, зберігання і видачу окремим споживачам на підприємстві. При цьому постачання матеріально-технічних ресурсів повинно бути своєчасним, комплектним і з мінімальними витратами. Виконує цю роботу відділ матеріально-технічного постачання. Матеріально-технічні ресурси підприємство купує на ринку, де продавцями і постачальниками виступають безпосередньо підприємства - виробники або організації - посередники. Купівля матеріально-технічних ресурсів безпосередньо у виробників, тобто організація постачання за прямими зв’язками, має ті переваги, що у цьому випадку можуть бути оперативно враховані спеціальні вимоги покупця до продукції, конкретні побажання щодо її складу, конструкції, оформлення, планування, тощо. За прямими зв’язками поставляються передусім ті матеріально-технічні ресурси, які потрібно постійно і у великій кількості, а також вироби та індивідуальне замовлення. Ті ресурси, які потрібні у невеликій кількості, періодично або нерегулярно економніше буде купувати у посередників – оптових фірмах і магазинах. Вони комплектують певний асортимент товарів для продажу і територіально розміщуються у районі розташування підприємств і організацій споживачів. Коло основних постачальників підприємства є досить стабільним, але періодично виникають нові завдання, які потребують нових матеріально- технічних ресурсів і нових постачальників (освоєння нової продукції, заміна і удосконалення технологічних систем, будівництво і т.д.) може настати потреба заміни окремих постачальників, збільшення їх кількості.

Потрібно враховувати крім самих факторів, і їх взаємодію, розглядаючи внутрішнє середовище як єдину систему, як комплекс факторів. Виробничий потенціал підприємства використовується не повністю, є можливість організації виробництва у дві зміни. Трудові ресурси високої кваліфікації є у недостатній кількості. Оскільки, на зовнішній ринок підприємство працює на давальницькій сировині, то всі інші ресурси (тканини, підкладки, нитки, ґудзики) постачає замовник. В результаті SWO – аналізу було вироблено стратегії організації: . досягати росту продаж на 15% щорічно; . розширити асортимент продукції; Використовувати сучасне обладнання для підвищення якості, рентабельності продукції. Залучення інвестицій для оснащення виробництва новою технікою. Закупити сучасне обладнання, з найменшими втратами на виробництво продукції. Зменшити обсяги виробництва малорентабельної продукції і зосередитись на виробництві високорентабельної. Шукати можливості випуску нових товарів. Загальний аналіз внутрішнього середовища КП фабрики "Лучанка" можна зобразити у вигляді таблиці 2.11. Таблиця 2.11 Аналіз внутрішнього середовища КП фабрики "Лучанка" Сфера і Стан фактору Тенденції розвитку Характер впливу фактори Виробництво Виробничі обмежені, задіяні впровадження нових збільшення обсягів потужності майже повністю виробничих виробництва потужностей Технологія застаріла вдосконалення підвищення якості виробництва технологія технологічних продукції та процесів продуктивності праці Продовження табл. 2.11 Якість за міжнародними підвищення якості розширення частки продукції стандартами ринку, завоювання середня позитивного іміджу Маркетинг Частка ринку 30% виготовлення повільне зростання збільшення прибутків аналогічної продукції на експорт в області Асортимент стабільний розширення завоювання нових продукції асортименту ринків Реклама недостатня Фінанси Прибуток прибуток – 6,3 зростання збільшення обсягів тис.грн./рік, виробництва Оборотні кошти обсяг – 100 збільшення збільшення прибутку тис.грн/рік обіговості Залучення наявність зростання їх впровадження нових кредиту короткострокових обсягу виробничих кредитів потужностей Кадри Кваліфікація висока у підвищення підвищення якості працівників керівників, кваліфікації виготовленої середня у відділі продукції виготовлення Плинність низька підтримка наявного зростання іміджу кадрів стану Система потребує розробка підвищення якості мотивації вдосконалення ефективної системи праці мотивації

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Триумф и трагедия, Политический портрет И В Сталина (Книга 2)

Возможно, именно сейчас Сталин принял первое крупное стратегическое решение в этой войне: предложил создать три Главных командования (главкоматы) на каждом из этих направлений. Генштаб, естественно, поддержал. Уже 10 июля решением Ставки были образованы: Северо-Западное командование с главнокомандующим К. Е. Ворошиловым и членом Военного совета А. А. Ждановым; Западное с главнокомандующим С. К. Тимошенко и членом Военного совета Н. А. Булганиньш; Югр-Западное с главнокомандующим С. М. Буденным и членом Военного совета Н. С. Хрущевым. Видимо, решение в принципе было правильным, но главкоматы по-настоящему себя проявить так и не сумели. Главная причина кроется опять в Сталине: создав эти органы стратегического управления, Верховный Главнокомандующий не наделил их должными правами. Через их голову шли распоряжения в войска, с действиями штабов главкоматов наверху не считались. К тому же, поскольку создание этих органов управления прежде не планировалось, для них не оказалось ни соответствующих кадров, ни элементарного технического обеспечения

скачать реферат Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів

У цій фазі збільшуються обсяги загальних прибутків, за інерцією промислове виробництво перевищує максимальний рівень відповідності попиту і пропозиції, що в остаточному підсумку повертає систему у стан нового витка економічного циклу. Оскільки малі цикли ділової активності є доступною для огляду ділянкою розвитку економіки за життя одного покоління, то вони, на відміну від довгих хвиль, найбільш помітні на макроекономічному рівні. Література 1. Авдулов П.В., Гойзман Э.И., Кутузов В.А. и др. Экономико-математические методы и модели для руководителя. М.: Экономика, 2008 2. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. – М.: Прогресс, 2007 3. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 2008. 4. Багриновский К.А., Рубцов В.А. Модели и методы прогнозирования и долгосрочного планирования: Учеб. пособие. – М., 2009. 5. Л.П. Владимирова. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие. – 2 е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2009. – 308 с. 6. Гальчинський., Наєць В., Семиноженко В. Україна: реалії та інновацційний розвиток. – К., 2008.

Рюкзак детский "Сова", 32х26х10 см.
Рюкзак детский. Размер: 32х26х10 см. Состав: текстиль, ПВХ, металл. Не предназначено для детей младше 3 лет.
319 руб
Раздел: Детские
Этикетка самоклеящаяся "Lomond", А4, белая.
Размер этикетки - 210х297 мм. 1 этикетка на листе формата А4. Плотность - 70 г/м2. Тип этикетки - матовая. Цвет - белый.
323 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с двумя подвесками №2".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
491 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
 Выживают только параноики

Как бы это ни было больно, позвольте мне рассказать о проблеме, с которой компания Intel столкнулась осенью 1994 года в работе над нашим главным устройством – процессором Pentium. Глава 1 Что-то изменилось В свободное от работы в качестве президента и генерального директора компании Intel время я веду курс стратегического управления в Школе бизнеса при Стэнфордском университете. Обычно мы с моим коллегой, профессором Робертом Бургельманом, просматриваем журнал и ставим оценки студентам в конце каждой сессии, пока еще помним, как каждый из них работал на занятиях. Утром во вторник 22 ноября 1994 года, в канун Дня благодарения, процесс шел несколько медленнее, чем обычно, и я уже собирался связаться с офисом, когда раздался телефонный звонок. Звонили как раз оттуда. Глава нашего PR-отдела хотела срочно со мной поговорить. Она рассказала мне, что к нам приезжает группа из CNN. Журналисты узнали об ошибке в блоке вычислений с плавающей запятой процессора Pentium и собирались раздуть эту историю. Здесь я должен вернуться немного назад, чтобы сказать несколько слов о компании Intel

скачать реферат Управление финансами

Однако законопроекты о введении или отмене налогов, о выпуске госзаймов, об изменении финансовых обязательств государства и другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения Правительства РФ. Совет федерации и Госдума контролируют осуществление федерального бюджета. С этой целью ими образуется Счетная палата. При этом председателя Счетной палаты и половину состава его аудиторов назначает и освобождает от должности Госдума, а заместителя председателя и другую половину состава ее аудиторов назначает Совет федерации. Правительство РФ разрабатывает и представляет Государственной думе федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение, а также представляет Госдуме отчет об исполнении бюджета. Правительство РФ обеспечивает проведение в РФ единой финансовой и денежно-кредитной политики. Правительство РФ является важнейшим звеном стратегического управления финансами государства. И одновременно посредством Минфина и других соответствующих федеральных ведомств осуществляет функцию главного организатора, регулятора и координатора деятельности по оперативному государственному управлению финансами и кредитом. 2.2. Управление бюджетным процессом.

 Военная мысль в СССР и в Германии

Пришлось на ходу и экспромтом перестраивать организацию стратегического руководства применительно к военному времени. Все это не могло не сказаться отрицательно на управлении действующей армией. Отрицательно сказывалась разобщенность наркоматов обороны и ВМФ. Неправильным было отношение к Генеральному штабу как основному органу стратегического управления Вооруженными силами. Нередко слова «Генеральный штаб» вызывали недоверие, употреблялись в пренебрежительном смысле; одно время необходимость такого органа вообще ставилась под сомнение. А те, кто допускал возможность существования Генштаба, представляли его себе не в виде творческого («мозга армии») и организующего органа, а как технический исполнительный орган или в виде «полевой канцелярии главнокомандования», которая не должна обладать директивными правами. Говорили, что директивные функции свойственны только буржуазному генштабу. В ряде случаев примерно такое же отношение было вообще к штабам. К сожалению, рецидивы таких настроений не изжиты до сих пор. Даже после преобразования штаба РККА в Генштаб в 1935 г. из его ведения были изъяты вопросы формирования военно-технической политики, оргструктуры и комплектования Вооруженных сил

скачать реферат Достаточно общая теория управления (Расовые доктрины в России: их возможности и целесообразность следования им в исторической перспективе)

Если есть цепь знакомств, то в принципе по ней возможна передача информации как в прямом, так и в обратном направлении. Всё выглядит так, как в детской игре «испорченный телефон», с тою лишь разницей, что участники цепи знакомств не сидят в одной комнате, на одном диване, а общаются между собой в разное время и в разных местах. Тем не менее, информация по таким цепям объективно распространяется, порождая некоторую статистику информационного обмена, на основе которой может быть построено достаточно эффективное управление.РИС. 1. СХЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИя ЛИДЕРОМ В ОБХОД КОНТРОЛя ЕГО СОЗНАНИя СО СТОРОНЫ НОСИТЕЛЕЙ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ТОЛПО- “ЭЛИТАРНОМ” ОБЩЕСТВЕ ВИДЕНИЕ ЭТОЙ СТАТИСТИКИ, НЕКОТОРЫЕ ЗНАНИя ПСИХОЛОГИИ ЛЮДЕЙ, ПОЗВОЛяЮТ СТРОИТЬ ТАКОГО РОДА ЦЕПИ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО. КОЛИчЕСТВО ЗВЕНЬЕВ В НИХ БУДЕТ НЕ 10 — 20, А ГОРАЗДО МЕНЕЕ, чТО ДЕЛАЕТ ИХ БЫСТРОДЕЙСТВИЕ ДОСТАТОчНО ВЫСОКИМ ДЛя ОСУЩЕСТВЛЕНИя СТРАТЕГИчЕСКОГО УПРАВЛЕНИя, А ПОДБОР КАДРОВ ДЛя НИХ (ЕСТЕСТВЕННО НЕГЛАСНЫЙ, «ВТёМНУЮ») ОБЕСПЕчИВАЕТ ДОСТАТОчНО ВЫСОКУЮ СТЕПЕНЬ СОХРАНЕНИя ПРИ ПЕРЕДАчЕ СТРАТЕГИчЕСКОЙ УПРАВЛЕНчЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.

скачать реферат Общество красного креста и красного полумесяца

Мы считаем, что такой результат достигнут благодаря тому, что мы не испугались сделать определенный вклад, прежде чем собирать урожай, и отнеслись к сбору средств, как к вопросу стратегического управления, а не как к спасательному кругу, за который хватаешься, когда начинаешь тонуть. В области накопления средств существует очень немного спасательных кругов, поэтому лучше, не жалея сил и времени, научиться плавать. «КРАСНЫЙ КРЕСТ» УЖЕ НЕ КРЕСТ И ДАЖЕ НЕ ПОЛУМЕСЯЦ Более 50 лет продолжались напряженные политические баталии по поводу символики авторитетной международной организации, представители которой постоянно оказываются в самых горячих точках планеты. Символ «Красного Креста и Красного Полумесяца», по узнаваемости превосходящий даже логотипы производителей шипучих напитков и автомобилей, служил не коммерческой выгоде, а нередко единственным средством защиты от враждующих формирований. И вот теперь представители 189 наций собрались в Женеве на специальную встречу, на которой им всем предстоит принять новую символику организации, название которой уже не будет соответствовать ее условному обозначению.

скачать реферат Транспортное обеспечение коммерческой деятельности торгового предприятия

Становление системы поддержки малого предпринимательства в России (спецкурс) // Российский экономический журнал. 1997 . - №5;6;7 Транспортная логистика. Учебное пособие под редакцией Миртина Л. Б. М.: Брандес, 1996г.; Афанасьев Л.А., Островский И.В., Цукерберг С.М. Единая транспортная система и автомобильные перевозки. М.: Транспорт, 1984 Смехов А. А. Основы транспортной логистики. М.: – Транспорт , 1995.; Лицензия, полученная на право перевозки опасных грузов, разрешает и перевозку обычных. Богомазов В.А. Государственное регулирование транспортной деятельности и стратегическое управление автотранспортными предприятиями / СПБГИЭА. – СПБ., 1997 Гаджинский А.М. Основы логистики. М.: Маркетинг, 1997г. Логистика. Транспортная, производственная, информационная. ЮНИТА 1, М – 1999. СБОРНИК нормативно – справочных материалов по лицензированию и инспектированию на автомобильном транспорте в РФ по состоянию на 01.03.1993 г. /ГУК ПК. Николин В.И. Автотранспортный процесс и оптимизация его элементов. М.: Транспорт, 1990 Геронимус Б.А. Экономико-математические методы в планировании на автомобильном транспорте. М.: Транспорт, 1982 НИИАТ.

скачать реферат Финансы и кредит (МГТУ "Станкин")

Управленческие решения принимаются в результате анализа финансовой информации, которая должна быть наиболее достоверной. Оперативное управление – это комплекс мер по оперативному реагированию на складывающуюся финансовую ситуацию. Как правило, оно сводится к перегруппировке финансовых ресурсов с целью получения максимально полезного результата. Контроль осуществляется на всех стадиях управления финансами. Его цель – получение результатов и сравнение полученных результатов с плановыми. Управление финансами следует рассматривать с двух точек зрения: стратегической и оперативной. Стратегическое управление (общее) предусматривает прогнозирование финансовой политики на перспективу, её разработку, установление или определение объёмов финансовых ресурсов, идущих на реализацию целевых программ. V. Финансовая политика государства. §1. Движение продуктов и доходов в национальной экономике. Финансовая политика представляет собой совокупность государственных мероприятий, направленных на мобилизацию финансовых ресурсов, их распределение, а также использование для выполнения государством его функций и задач.

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1433, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шторка антимоскитная ТД7-002.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленки одноразовые впитывающие BabyMil "Эконом" (60х40 см, 30 штук).
Пеленка разработана специально для малышей. Изделие изготовлено из допущенных Роспотребнадзором материалов. Оно позволяет коже
350 руб
Раздел: Пелёнки
скачать реферат Учет заработной платы в России и за рубежом

Все особенности американской системы бухгалтерского учета и в частности системы учета труда и заработной платы при ближайшем рассмотрении не могут быть полностью перенесены в нашу страну, хотя сторонников такой трансплантации много. Прежде всего это связано с тем, что в России существует многовековая самобытная традиция ведения бухгалтерского учета. она восходит ко временам принятия христианства и связана с великой культурой Древней Византии и просто так ее перечеркнуть невозможно. Далее необходимо помнить. что в стране существует огромное число бухгалтерских работников, многие из них имеют высшее и среднее специальное образование, и переучить такую “армию” бухгалтеров очень сложно. Кроме того, в России существует огромная бухгалтерская литература и сделать ее в один день ненужной невозможною. На протяжении двух веков она формировала учетное сознание бухгалтерских работников в нашей стране. Однако несмотря на ряд сложностей, некоторые из которых были приведены выше, система бухгалтерского учета России, как и бухгалтерские системы других стран, должны постепенно переходить на единые мировые стандарты, с тем чтобы сформировать единую систему бухгалтерского учета. Список литературы:1. Нидлз Б. и др. “Принципы бухгалтерского учета”.- М.,“Финансы и статистика”, 1994 2. “Бухгалтерский учет”. Перед загл. авт.: Е. П. Козлова, Н. В. Парашутин, Т. Н. Бабченко, Е. Н. Галанина.- М., “Финансы и статистика”, 1995 3. Макальская М. Л., Денисов А. Ю. “Самоучитель по бухгалтерскому учету”.- М., АО “ДИС”, 1996 4. Апсофф И. “Стратегическое управление”.- М., “Экономика”, 1989

скачать реферат Управление персональными продажами

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ЦМИПКС при МГСУ Работа представлена к защите Зав кафедрой Соколова Ю.Л. АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТАна тему Управление персональными продажами Составил слушатель потока М6 Миндлин М. Б. (Ф.и.о.)Направление Менеджмент и маркетинг Подпись слушателя Руководитель кандидат экономических наук, доцент Чернов С. Е. Подпись руководителя Работа защищена в ГАК « » 199 г. оценка Секретарь комиссии Содержание. Введение.1. Рыночно-ориентированная система управления. 1. Роль и место маркетинга в стратегии фирмы. 2. Определение рыночно-ориетированной системы управления2. Персональные продажи в стратегическом управлении фирмой. 1. Стратегия позиционирования.Функции и организация службы сбыта. 2. Управление персональными продажами. Заключение. Введение. Если фирма производит или продаёт промышленные товары, то неотъемлемой частью её маркетинговой службы являются службы сбыта и стратегия продаж.

скачать реферат Стратегия маркетинга

Институт Экономики и Предпринимательства. РЕФЕРАТ по курсу «Стратегический менеджмент» Тема: «Стратегия маркетинга фирмы» Выполнил: Шейкин А.А. Группа: М51з Проверил: к.э.н. доцент Чернов С.Е. Москва 2003г. План .I.Введение .2 II.Основная рынка, выбор целевых рынков и позиционирование на рынке. 3-102.Маркетинговые стратегии в различных рыночных ситуациях 11-21 III.Выводы .22 Список используемой литературы .23I.Введение. Важнейшей задачей стратегического управления является установление и поддержание динамического взаимодействия организации с окружающей её средой, призванное обеспечить ей преимущества в конкурентной борьбе, что достигается за счёт предоставления покупателю продукта фирмы. Поэтому маркетинг объективно занимает позицию одной из ведущих функций стратегического управления. Для целого ряда организаций в зависимости от того, какие они преследуют цели, и какие реализуют стратегии маркетинг является ключевой функцией, обеспечивающей их успешное функционирование. Маркетинг всё в большей мере становится субстанцией бизнеса, пронизывающей все сферы деятельности фирмы. Говоря языком физиологии, маркетинг становится частью мозга фирмы и её души, её чувствами и, наконец, источником импульса, приводящего в движение организм фирмы и наполняющего фирму жизненной энергией.

скачать реферат Маркетинг и коммерческая деятельность

Вот лишь краткий перечень синонимов, ключевые слов и словосочетаний в различных определениях маркетинга: «вид человеческой деятельности, человеческая деятельность., работа с рынком» (Ф. Котлер), «философия бизнеса» (Д. Костюхин, Ж.-Ж. Ламбен и др.), «философия капиталистического менеджмента» (Д. Костюхин), «коммерческий смысл, возведенный в метод» (А. Дайан), «комплексная рыночная политика, своеобразная «анатомия» бизнеса» (Т. Иванова и Т. Платова), «стратегия.» (Л. Мобли и К. Маккеон), «стиль руководства, т. е. концепция, философия, принципы поведения» (Г. Лайс), «концепция управления» (Е. Голубков), «особая управленческая концепция, система стратегического управления производственно-сбытовой деятельностью фирмы.» (С. Лавров, С. Злобин), «рыночная концепция управления комплексом мероприятий» (Г. Абрамишвили, В. Война, Ю. Трусов), «система управления» (Г. Абрамова, Е. Голубков, Л. Мобли и К. Маккеон), «высшая функция управления» (Д. Костюхин), «главная функция фирмы, компании» (В. Припольцев), «система организации и управления» (В. Видяпин, Т. Данько и др.), «планирование и превращение в жизнь стратегий» (Г.

скачать реферат Функции менеджмента: планирование, организация мотивация и контроль

Чтобы внести истинный вклад в успех организации, цели должны обладать рядом характеристик. 1. Во-первых, цели должны быть конкретными и измеримыми. Выражая свои цели в конкретных измеримых формах, руководство создает четкую базу отсчета для последующих решений и оценки хода работы. 2. Конкретный горизонт прогнозирования представляет собой другую характеристику эффективных целей. Цели обычно устанавливаются на длительные или краткие временные промежутки. Долгосрочная цель имеет горизонт планирования приблизительно равный пяти годам. Краткосрочная цель в большенстве случаев представляет один из планов организации, который следует завершить в пределах года. Среднесрочные цели имеют горизонт планирования от одного до пяти лет. 3. Цель должна быть достижимой, - чтобы служить повышению эффективнисти организации. 4. Чтобы быть эффективными, множественные цели организации должны быть взаимно поддерживающими - т. е. действия и решения, необходимые для достижения одной цели, не должны мешать достижению других целей. Цели будут значимой частью процесса стратегического управления только в том случае, если высшее руководство правильно их сформулирует, затем эффективно их институционализирует, информирует о них и стимулирует их осуществление во всей организации.

Шкатулка РТО, 31x31x19 см (арт. 3658-RT-70).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1500 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Крем-гель для купания "Sanosan", 200 мл.
Разработан специально для детей с первых дней жизни. Содержит оливковое масло и молочный протеин, которые питают и смягчают кожу.
317 руб
Раздел: Гели, мыло
Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
скачать реферат Стратегические направления в развитии конкурентоспособности фирмы

Пятым подходом к проведению конкурентной борьбы в отношении лидера является “партизанская война”. Характерна для фирм небольшого размера, но имеющих в себе потенциал переключаться и переквалифицироваться с одного вида деятельности на другой . Атака происходит в момент временных ослаблений позиций сильнейшей фирмы на рынке. Обратимся к методам через которые в основном реализуются вышеприведенные подходы: 4. О.С. Виханский “Стратегическое Управление” Издательство Московского Университета. 9 - установление более низких цен на продукцию, чем цены на продукцию атакуемого; - выведение на рынок нового продукта и созданию новых потребностей; - улучшение обслуживания клиентов, в особенности системы транспортировки и доставки товаров; - улучшение и расширение системы сбыта и распределения; - усиление и улучшение рекламы и систем продвижения продукта. На данном же этапе формирования рыночных отношений в России хорошо заметно исчезновение и банкротство “случайных” компаний, которые не имея достаточных сведений о структуре рынка на котором они пытались организовать деятельность не учитывая уже сложившихся традиций в отношениях между работающими в данной области структурами.

скачать реферат Основы менеджмента

Это потребует четкого представления возможностей организации, умения правильного определения и выбора направлений развития, обоснования перспективных целей и способов их достижения и многое другое, что составляет сущность стратегического управления, с помощью которого обеспечивается в целом поступательное развитие организации. В общем виде стратегическое управление представляет собой деятельность, которая состоит в выборе сферы и образа действий по достижению долгосрочных целей организации в постоянно меняющихся условиях внешней среды. Стратегическое управление - область деятельности высшего руководства организации, главная обязанность которого состоит в определении предпочтительных направлений и траекторий развития организации, постановке целей, распределении ресурсов и всего того, что дает организации конкурентные преимущества. Стратегическое управление исходит из следующих предпосылок: наличие представления о том, что организация желает достичь в будущем; основной источник проблем находится вне организации; организация должна обладать возможностью своевременного распознавания проблем и механизмом их решения; управленческая реакция на опасности и угрозы должна следовать не после того как они уже осуществились, используя принцип «тушения пожаров»; центр тяжести управления должен сместиться в сторону действий по их недопущению и минимизации потерь, если избежать их невозможно; потенциал организации должен быть «подстроен» под открывающиеся возможности и стратегические задачи с тем, чтобы на основе разработки целей и своевременной их корректировки обеспечить необходимые позиции на рынке; текущее управление есть продолжение, конкретизация стратегического управления и должно осуществляться в рамках действующей стратегии.

скачать реферат Стратегическое планирование

Следовательно, значительные резервы, связанные с эффективностью хозяйствования, следует искать на уровне предприятий и объединений. Чтобы их реализовать, каждое предприятие должно иметь четкую систему стратегического планирования. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ1. Адиев Р.В. Стратегическое планирование на предприятии. Деньги и кредит №7, 2001г. 2. Рекомендации по разработке стратегических планов: НЭГ,2000. №27–29 3. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2001г. 4. Алексеева М.М. «Планирование деятельности фирмы», Москва «Финансы и статистика», 2000 год. 5. Ансофф Игорь Стратегическое управление: пер. с английского Е.Л. Леонтьева, 1989г. 6. Афанасьев М.П. Маркетинг: Стратегия и практика фирмы – М.: Финстат, 2001г. 7. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник для вузов по напр. И спец. «Менеджмент» – М.: Гардарика, 2000г. 8. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента: пер. с английского – М: Юнити, 2001г. 9. Идрисов А.Б. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций, 2000г. 10. Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учеб. Пособие. В 2 ч. Ч 1. Стратегическое планирование. – Мн.: ООО «Новое знание», 2000г. 11. Клиланд У. Стратегическое планирование в организациях. – М.2000г.----------------------- Оценка стратегииАнализ и оценка внутренней структурыАнализ и оценка внешней среды Цели организации Миссия организации Действия (процедуры) Стратегия Решения Цели фирмы Функции стратегического планирования Распределение ресурсов Адаптация к внешней среде Координация и регулированиеОрганизационные изменения Реализации стратегии Выбор стратегииРазработка и анализ стратегических альтернатив

скачать реферат Стратегическое планирование предприятия на трехлетний период на примере ОАО "Дальхимпром"

Если в прошлом многие компании могли весьма успешно функционировать, обращая внимание в основном на внутренние проблемы, связанные с повышением эффективности использования ресурсов в текущей деятельности, то сегодняшнее развитие рыночных отношений делает необходимым изменение сложившихся стереотипов хозяйствования, характера управления. В первую очередь это относится к деятельности, определяющей перспективы развития предприятий. Фирмы, управление которыми ориентировано на решение краткосрочных проблем, с частыми сменами задач, приоритетов деятельности, не обладающие необходимым запасом интеллектуальной, организационной, экономической и производственной «прочности», позволяющей провести в случае необходимости эффективное обновление, не могут устоять в нынешних быстро меняющихся рыночных условиях. Ужесточение конкурентной борьбы, ускорение изменений в окружающей среде, динамизм изменений запросов потребителей, неожиданное появление новых возможностей для бизнеса, непредсказуемость некоторых факторов внешней среды (экономических, политических и др.) вот далеко не полный перечень причин, приведших к резкому возрастанию значения стратегического управления.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.