телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОбразование, учебная литература -30% Товары для детей -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту

найти похожие
найти еще

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Міністерство освіти України Київський Національний Економічний Університет Кафедра Фінансів підприємств та страхової справи Курсова робота на тему : “ Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту” Студента 7 групи 4 курсу Фінансово-економічного факультету спеціальності 0104 Вертелецького Д.Б. КИЇВ –1998 План Вступ 2 Розділ 1 Джерела інформації про страхувальника. 3 Розділ 2 Природа кредитного ризику 6 Розділ 3 Визначення кредитного ризику 10 3.1 Якісний аналіз кредитного ризику 10 3.2 Кількісний аналіз кредитного ризику 16 Розділ 4 Оосбливості страхування відповідальності позичальника за неповеренення кредиту на Україні. 20 Висновки 24 Список використаної літератури 25Вступ У взаємному зв’язку між кредитором і позичальником предмет їх спільного інтересу - кредит – породжує різні правничо-економічні ситуації: для боржника – зобов‘язання повернути позичені ресурси , а для кредитора право вимагати їх повернення у попередньо узгоджених обсязі і терміні. Невиконання цих домовленостей загрожує кредиторові фінансовими збитками , котрі можуть бути об‘єктом страхування з метою захисту майнових інтересів кредитора. У випадку страхування відповідальності позичальника за повернення кредиту також фактично здійснюється захист інтересів кредитора , але не прямо , а опосередковано – через захист позичальника. Таким чином , основний ризик кредитної операції проявляється матеріально в несплаті боргу , а юридично в невиконанні зобов’язань. На основі зарубіжного і вітчизняного досвіду страхування кредитного ризику було віднесено до страхування відповідальності. Необхідною умовою виникнення відповідальності є факт настання страхового випадку і поява в результаті нього ризику неплатоспроможності. В сучасній страховій практиці страховий випадок визначається як стан виникнення відповідальності щодо збитків від кредитних операцій - неплатоспроможності боржника На українському страховому ринку страхування кредитів у формі добровільного страхування відповідальності позичальників за неповернення кредиту з’явилося як новий вид страхового захисту порівняно недавно – наприкінці 80-х років. Він набув за декілька років широкого розвитку і популярності серед клієнтів банку через свою доступність і економічну вигоду. В умовах кризової ситуації в нашій країні страхування відповідальності позичальника за повернення кредиту є одним із основних інструментів стабілізації неперервності процесу суспільного відтворення. Цей вид страхування фактично захищає від ризику банкруцтва в тій чи іншій мірі обидві сторони кредитної угоди. Фірма-кредитор завдяки страховому покриттю може покрити значну частину заборгованості по кредиту перед банком , а банк в свою чергу за рахунок цих коштів частково відшкодовує свої збитки. Надалі в курсовій роботі буде приділено особливу увагу розгляду проблеми визначення кредитоспроможності та фінансової стійкості позичальника та оцінки кредитного ризику, який бере на себе страховик . Це пояснюється тим , що кредитний ризик є об‘єктивною економічною основою даного виду страхування.Розділ 1 Джерела інформації про страхувальника.

Все залежить від кожного конкретного випадку , від унікальності чи стандартності проекту який фінансуватиметься за рахунок кредиту . Це пояснюється тим , що для стандартних ситуацій ризики або значно нижчі або добре прораховані ніж для нестандартних , в умовах яких страхова компанія може стикнутися з багатьма труднощами у визначені ступеня ризику , дохідності та прийнятності страхової угоди . Оцінка ділових ризиків, здатних уповільнити повернення боргу Дуже великий вплив на кредитний ризик має діловий ризик з яким у процесі ведення справи зустрічаються страхувальники (позичальники ). Даний ризик витікає з того , що компанія інколи не може завершити обіг своїх активів , що може бути пов’язано з багатьма факторами : діяльність компанії, характер галузі та ін .( Таблиця № 1 ) Таблиця № 1 Фактори впливу на фінансове становище позичальника Недосконалий Причина – нестача глибокої і різнобічної управлінської експертизи, менеджмент незадовільні служби фінансів та планування, загальна некомпетентність. Як правило швидко зростаючи фірми стикаються з проблемою управління , що не здатне охопити всі деталі господарського процесу Причина – недоцінка починаючими фірмами вартості бізнесу в якому Неадекватний розпочинається їх діяльність , а також невірне визначення строків первинний окупності вкладених в бізнес грошей. Дана проблема як правило капітал визнається фірмами занадто пізно , коли акціонерний капітал вичерпано , а з отриманням кредитів існують певні проблеми . Високі темпи Коли компанія дуже різко збільшує темпи реалізації це як правило росту обсягу приводить до втрати контролю над підбором покупців та незвертанню реалізації уваги на їх платоспроможність. Тому зростає ризик невчасної оплати продукції або взагалі неоплати продукції. При виході на нові ринки, а також при відстоюванні старих фірма може Конкуренція стикнутись з настільки сильними конкурентами , що буде змушена ПРИПИНИТИ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ АБО НАВІТЬ ЗБАНКРУТУВАТИ. . Коливання в Більшість мілких фірм не мають достатньо ресурсів для протистояння економіці наслідкам спадів та депресій Перераховані фактори , що впливають на погіршення господарської діяльності позичальника діють автономно , незалежно від страхової компанії . Але керівництво СК знаючи слабкі сторони позичальника , може і повинно дати відповідні рекомендації , що допоможуть запобігти появі несвоєчасно повернених позичок. Головним завданням науково обгрунтованого управління ризиковими операціями страхової компанії є визначення ступеня допустимості та виправданості того чи іншого ризику і прийняття практичного рішення , спрямованого або на використання ризикових ситуацій , або на вироблення системи засобів , що зменшують небезпеку виникнення збитків від проведення тієї чи іншої операції. Економіко-статистичний аналіз рівня кредитоспроможності Розрахунок фінансових коефіцієнтів Цінність цього аналізу полягає в порівнянні різноманітних цифр , що стосуються угод на певну дату , але необхідно пам’ятати , що бізнес це діяльність яка знаходиться в постійному русі , в той час коли фінансова звітність показує стан речей на певну дату .

В цьому випадку необхідно використовувати експертний метод оцінки який базується на опитуванні думок певної кількості фахівців ( експертів ) з подальшою обробкою отриманих результатів . Цей метод дає можливість об’єднати результати аналізу відокремлених факторів та досвіду експертів із зазначеного питання. В практиці страхових компаній світу , а в останній час і в практиці вітчизняних , багатьма експертами у вигляді схеми аналізу застосовується правило шести “Сі” (Таблиці № 2) .: Charac er (характер позичальника) capaci y( фінансові можливості) capi al ( капітал , грошові кошти ) colla eral ( забезпечення ) co di io ( загальноекономічні умови ) co rol ( контроль ) . Кожний з розділів зазначених вище характеризує певну сторону діяльність позичальника і Таблиця № 2 . Схема проведення кредитного аналізу ( правило шести “СІ” ) Характер Здатність Грошові кошти, Забезпечення Загальноекономічні Контроль капітал умови Кредитна історія Дієздатність Продаж , прибуток Право власності на Рейтинг у галузі, Банківське клієнта клієнта і гарантів , дивіденди в активи частка ринку законодавство звітному періоді у порівнянні з минулими Досвід роботи Наявність Забезпеченість Термін служби Конкурентноздатніс Правила інших кредиторів з статутних власними коштами активів ть кредитування клієнтом документів Характеристика Мета позички клієнта: юридичний Наявність Залишкова вартість Чутливість до змін Наявність у статус, ліквідних резервів клієнта необхідної засновники, документації основна діяльність тощо. Досвід клієнта в Кредиторська та Борги, обмеження Умови на ринку Кредитна заявка та складанні планів дебіторська праці договір та прогнозів заборгованість Інформація Кредитний рейтинг Структура капіталу Зобов’язання за Вплив інфляції на сторонніх клієнта та рівень лізингом та клієнта експертів про левереджу закладні прогнозовані зміни у економічному становищі. Наявність серед Довгострокові керівників осіб з Контроль за Наявність прогнози для правом другого витратами страхування галузі і клієнта підпису Динаміка цін на Гарантії акції Наявність Банк клієнта аудиторського висновку Якість управління Судові санкції Останні зміни в Податкові санкції обліку Потреба у фін. ресурсах Для експертного метода характерний високий рівень суб’єктивізму . Іноді експерти не можуть навіть пояснити чому вони приймають певне рішення , бо процес аналізу при експертному методі знаходиться в більшості випадків у сфері інтуіціїї експерта. Але не зважаючи на це можна визначити основні моменти , яких дотримується більшість експертів в процесі аналізу : 1. Відбір значущих факторів На цьому етапі експерт формує базу даних яка може складатися з масивів інформації , що прямо чи опосередковано стосується об’єкту дослідження . До таких масивів може відноситись : . данні зібрані шляхом використання каналів кредитної інформації про страхувальника ( репутація , ступінь відповідальності та ін.) . дані отримані шляхом математичного аналізу кредитоспроможності страхувальника . дані отримані шляхом співставленні зі схожими випадками в страхуванні . результати математичного аналізу рівня ризикованості страхової операції із застосуванням комп’ютерної техніки . загальні відомості про стан економіки та певних галузей господарства 2.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Кодекс законів про працю України

При невиконанн бригадою виробничих показникв з вини власника або уповноваженого ним органу за бригадою збергаться фонд оплати прац, розрахований за тарифними ставками. Службов особи, винн у порушенн обов'язкв власника або уповноваженого ним органу перед бригадою, притягаються до дисциплнарно вдповдальност, а за зайв грошов виплати бригад також до матерально вдповдальност перед пдпримством у порядку розмрах, встановлених законодавством. Бригада несе вдповдальнсть перед власником або уповноваженим ним органом за невиконання з вини виробничих показникв. У цих випадках оплата провадиться за виконану роботу, прем та нш заохочувальн виплати не нараховуються. Збитки, заподян пдпримству випуском неяксно продукц з вини бригади, вдшкодовуються з колективного заробтку в межах середнього мсячного заробтку бригади. При розподл колективного заробтку мж членами бригади враховуться вина конкретних працвникв у випуску неяксно продукц. Глава XVII ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦ¶АЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНС¶ЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Стаття 253 Особи, як пдлягають загальнообов'язковому державному соцальному страхуванню Особи, як працюють за трудовим договором (контрактом) на пдпримствах, в установах, органзацях незалежно вд форми власност, виду дяльност та господарювання або у фзично особи, пдлягають загальнообов'язковому державному соцальному страхуванню

скачать реферат Страхование (Шпаргалка)

Акт складається у присутності представників СК СТ вет лікаря іноді представників влади , факт настання страх події повинні підтвердити компетентні органи. Акт підписується СК СТ. Розмір збитків обчислюється виходячи з цін по яких було прийнято тварин на страхування. При відшкодуванні враховується амортизація робочих тварин. При вимушеному забої сума збитків = різниці між вартістю худоби і сумою реалізації продуктів забою. Відшкодування виплачується на протязі 7-10 днів після страх події. Не рідко встановлюється ліміт відповідальності СК ( 70-80%)Тема страхування кредитних ризиків1 Суть і види страхування кредитних ризиків В кредитній угоді завжди існує обєктивна небезпека понесення втрат сторонами угоди . Існує 4 варіанта кредитних взаємовідносин : фін кредит , ком кредит, авансовий кредит , заставний кредит Для кожної форми взаємовідносин існує свій вид страхового захисту Фін кредит – страхування банк кредитних ризиків , страхування відповідальності позичальника Ком кредит страхування експортних та ін ком ризиків Аванс кредит – страхування депозитів та облігацій Залоговий кредит – стархування заставного майна Основний ризик кредитної операції матеріально проявляється у неповерені боргу та відсотків2 Страхування банківських гарантій3 Страхування заставного майна Застава – це передані боржником кредитору цінності на які кредитор отримує всі права для відшкодування своїх збитків у випадку коли боржник не виконує своїх зобовязань по поверенню позичених коштів та/або плати за їх користування як це зазначено в кредитні й угоді.

Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры
Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Кружка-хамелеон "Разогрей Звезду".
Оригинальная кружка, которая меняет изображение при наливании в неё горячих напитков.
442 руб
Раздел: Кружки
 Let my people go

Як укранка, я не могла подляти цього почуття, бо «хня» крана Радянський Союз не була «мою», за д я не вдчувала жодно морально вдповдальности (переживати сором за свою крану то, як-не-як, один з привлев стинного громадянства!). Тод я мряла мати хоч би таку свою державу, за яку могло б бути соромно, ситуаця все-таки краща, нж не мати няко. За роню, невдовз псля 1991-го року безславне правлння Леонда Кучми зробило цю мрю дйснстю. Наступних десять рокв я мряла вже про таку батьквщину, якою можна було б пишатися. Тепер, уперше в житт, можу нарешт щиросерде заявити, як багато мох землякв заявляють у ц дн: я пишаюся мою краною вд 21 листопада бльше не Украною Кучми чи Януковича, а Украною народу, мльйони синв доньок якого захищають сьогодн на вулицях свй так трудно вдвойований вибр власного майбутнього. ¶ ВОРОТТЯ НАЗАД НЕМА« S u ddeutsch Zeitung », 29 листопада 2004 р. Яка зараз ситуаця на вулицях Кива? Кльксть демонстрантв уже сягнула пвтора мльйона й продовжу зростати, бо люди й дал прибувають до столиц з усх усюд крани, готов стояти на лютому мороз доти, доки Вктора Ющенка не буде офцйно визнано президентом

скачать реферат Загальне вчення про зобов

Зменшення майна рабовласника на вартість одного раба — позитивна втрата, проте раб приносив його власнику певну вигоду своїм талантом, якого рабовласник позбавився — це втрачена вигода. Розмір шкоди визначався в грошах з урахуванням конкретних обставин, часу і ринкової кон'юнктури. Боржник ніс „відповідальність в обсязі заподіяної шкоди У приватному праві на визначення обсягу відповідальності боржника не впливає ступінь його вини. Вона має значення лише для встановлення відповідальності боржника або звільнення його від відповідальності. Наявність легкої вини дає підстави притягти до відповідальності позичальника за договором позички, але звільняє від відповідальності того, хто зберігав її. Обсяг встановленої відповідальності боржника не залежить від ступеня вини. Він несе однакову відповідальність за умисел, грубу і легку вину. Крім того, важливо враховувати ще один момент. Відповідальність однакова за будь-яку вину. А якщо немає вини, але є відповідальність? У якому випадку вона буде більш суворою — за грубу вину чи за умисел, легку вину чи без вини? Обсяг її завжди буде однаковим (за будь-яку вину і без вини) — в розмірі заподіяної шкоди.

 Кодекс законів про працю України

Стаття 129 Заборона вдрахувань з вихдно допомоги, компенсацйних та нших виплат Не допускаються вдрахування з вихдно допомоги, компенсацйних та нших виплат, на як згдно з законодавством не звертаться стягнення. Глава IX ГАРАНТ¶· ПРИ ПОКЛАДЕНН¶ НА ПРАЦ¶ВНИК¶В МАТЕР¶АЛЬНО· В¶ДПОВ¶ДАЛЬНОСТ¶ ЗА ШКОДУ, ЗАПОД¶ЯНУ П¶ДПРИґМСТВУ, УСТАНОВ¶, ОРГАН¶ЗАЦ¶· Стаття 130 Загальн пдстави умови матерально вдповдальност працвникв Працвники несуть матеральну вдповдальнсть за шкоду, заподяну пдпримству, установ, органзац внаслдок порушення покладених на них трудових обов'язкв. При покладенн матерально вдповдальност права законн нтереси працвникв гарантуються шляхом встановлення вдповдальност тльки за пряму дйсну шкоду, лише в межах порядку, передбачених законодавством, за умови, коли така шкода заподяна пдпримству, установ, органзац винними протиправними дями (бездяльнстю) працвника. Ця вдповдальнсть, як правило, обмежуться певною частиною заробтку працвника не повинна перевищувати повного розмру заподяно шкоди, за винятком випадкв, передбачених законодавством

скачать реферат Підприємництво

Адвоката не можна притягнути до кримінальної, матеріальної та іншої відповідальності або погрожувати її застосуванням у зв'язку з поданням юридичної допомоги громадянам та організаціям згідно з законом. Адвокат та його помічник користуються правом на відпустку та на всі види допомоги по державному соціальному страхуванню. Внески на державне соціальне страхування сплачуються адвокатом та його помічником на рівні осіб, які займаються діяльністю, заснованою на особистій власності фізичної особи та виключно на її праці. Призначення і виплата адвокату та його помічнику допомоги і пенсій по державному соціальному страхуванню провадяться відповідно до законодавства про соціальне страхування і соціальне забезпечення. Оплата праці адвоката здійснюється на підставі угоди між громадянином чи юридичною особою і адвокатським об'єднанням чи адвокатом. У разі участі адвоката у кримінальній справі за призначенням та при звільненні громадянина від оплати юридичної допомоги через його малозабезпеченість оплата праці адвоката здійснюється за рахунок держави в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

скачать реферат Страхование

Перелік страхових нещасних випадків передбачається в угодах, які укладаються з приводу страхування відповідних працівників між підприємствами, організаціями, міністерствами і страховими органами. Крім того, правилами страхування передбачене обмеження страхової відповідальності, якщо втрата здоров'я або смерть застрахованого пов'язана з довершеним ним злочином, з алкогольним або наркотичним сп'янінням і іншими обумовленими обставинами. Об'єм страхової відповідальності при страхуванні тих або інших категорій працівників пов'язаний, як правило, з виконанням ними своїх службових обов'язків або конкретних робіт. Страхова сума і її одержувачі. Термін страхування. Оформлення договору. Тарифні ставки. Розмір страхової суми встановлюється при винесенні рішення про страхування за рахунок організації даної категорії працівників. Наприклад, члени добровільної пожежної дружини застраховані на 400 крб. кожний. Працівники професійної пожежної охорони на 500 крб., льотно- підіймальний склад цивільної авіації на 1000 крб. При втраті здоров'я страхова сума виплачується застрахованому; у разі смерті застрахованого призначеному ним за житті посмертному одержувачу або спадкоємцям застрахованого.

скачать реферат Концепция государственной политики

Передбачається також "спрощення процедури відведення земельних ділянок, отримання дозволів на будівництво, реконструкцію та введення в експлуатацію промислових об'єктів, підприємств громадського харчування та роздрібної торгівлі".Указом передбачається "прискорити впровадження сучасних кредитно- інвестиційних механізмів розвитку малого підприємництва", зокрема, шляхом заохочення венчурного бізнесу та створити умови для використання малими підприємствами "державних фінансових, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів, науково-технічних розробок і технологій на умовах фінансового та оперативного лізингу", а також реалізація заходів щодо впровадження спеціалізованих програм страхування майнових та фінансових ризиків, відповідальності суб'єктів малого підприємництва, розробка і впровадження програм мікрокредитування, в тому числі через кредитні спілки та інші небанківські фінансові установи (закон про які, до речі, ще не прийнято). Указ відкриває можливості для підняття статусу ділових асоціацій та стимулювання членства в них, передбачаючи обов'язкове включення представників об'єднань підприємців на паритетних засадах до створюваних при місцевих органах виконавчої влади координаційних рад з питань розвитку підприємництва.

скачать реферат Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

Страхова компанія не несе відповідальності і в тому випадку, коли смерть застрахованої особи є наслідком скоєння умисного злочину або пов’язана із керуванням самохідним засобом у стані будь-якого сп’яніння. У цьому випадку сплачується не страхова, а викупна сума, яка залежить від фактично сплаченого внесками періоду страхування на день смерті застрахованого. Якщо договором страхування встановлено відповідальність страховика при пошкодженні організму страхувальником внаслідок нещасного випадку, то виплата при цьому становить частину страхової суми, яка залежить від ступеня втрати здоров’я. Відсоток утрати здоров’я визначається за спеціальною таблицею, яка розробляється страховою компанією. Для підтвердження факту нещасного випадку і визначення його наслідків страхувальник має подати до страхової компанії довідку лікувальної установи. Повна страхова сума виплачується за 100 % -вої втрати загальної працездатності від нещасного випадку. При дожитті до закінчення строку строку страхування або при втраті здоров’я одержувачем страхової суми є застрахована особа або за її дорученням, оформленим у нотаріальному порядку, інша особа.

Пенка для купания малышей "Arau Baby", 400 мл.
Нежная пенка для тела с устойчивой обильной пеной отлично очищает, при этом не раздражает нежную детскую кожу. Содержит натуральные масла
417 руб
Раздел: Гели, мыло
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция".
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция" станет украшением любой кукольной комнатки. Кресла и диван выглядят как красивая
662 руб
Раздел: Гостинные
Точилка "Berlingo" механическая.
Одно отверстие. Надежно крепится к столу. Карандаш фиксируется с помощью металлических зажимов и затачивается при вращении ручки. Диаметр
326 руб
Раздел: Точилки
скачать реферат Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

Зокрема, налагоджені міжнародні зв'язки з ядерними страховими пулами інших держав, з якими були досягнуті домовленості щодо їх перестрахувальної підтримки в разі необхідності. З ініціативи членів пулу розроблено механізм переходу відповідальності за ядерну шкоду від держави (оператора) до Страховиків. 17 серпня 2000 року Загальні збори членів Ядерного страхового пулу України прийняли рішення про розширення Пулу з метою збільшення фінансових можливостей ЯСПУ та затвердили Положення про членство в Асоціації "Ядерний страховий пул України". Текст Положення був опублікований в газеті "Україна Вusi ess" (№ 35 (484) за 2000 рік) та в журналі "Енергобізнес" (№ 43 (166) за 2000 рік). Згідно Положення членами ЯСПУ можуть стати будь-які страховики - резиденти України, які мають досвід роботи в сфері страхування не менше п'яти років; сформований статутний капітал в розмірі, не менше 500 000 євро; ліцензію Державного органу по нагляду за страховою діяльністю на здійснення відповідних видів страхування; визнають Статут, інші установчі і нормативні документи ЯСПУ; сплатили вступний і сплачують членські внески; вчасно перераховують кошти у фонди, сформовані ЯСПУ. 5. Міністерство фінансів здіснює нагляд за страховою діяльністю з боку держави, з метою дотримання вимог учасниками страхового ринку законодовства України про страхування, ефективного розвитку страхових послуг, запобігання неплатоспроможності страховиків та захисту інтересів страхувальників. 1.2. Споживачі страхових послуг, характер й особливості Сучасний характер суспільно-виробничих відносин обумовив створення об’єктивних передумов розвитку і функціонування ринку страхових послуг в Україні і сформував відповідний рівень пропозиції та попиту на них.

скачать реферат Стархование

При використання або пошкодженні автомобіля в гаражі або на стоянці страхове відшкодження отримує власник гаража або стоянки. Власникові транспортного засобу в результаті ДТП, як правило, здійснюється відшкодування завданих збитків після ремонту на сонові прод’явленої страхувальником накладної, рахунку, за якою страховик проводить оплату виконаних робіт. Найчастіше при страхуванні транспорту виконується два поліса: поліс з оголошенням вартості та відкритий поліс. Поліс з оголошенною вартістю має читко обімовлену і фіксовану суму страхового відшкодування, яка буде сплачена при настанні страхового випадку і договорено не передбачений переглід та уточнення цієї суми після виненсення збитків. Відкритий поліс – відшкодування страхової суми після виникненнення страхової події тільки пілся оцінки суми збитків. Поліс з оголошеною вартістю є поліс із страхування “авто –каско”, а поліс з відкритою вартістю – “страхування громадської відповідальності власників транспортних засобів”. Страхування автомобілів предбачається можливість укладення договору за умовами: 1) власної участі страхувальника у відшкодуванні збитків (франшиза) розмір якої обирає сам страхувальник; 2) відшкодування без урахування знижки на знос запасних частин, що поребують заміни в разі їх пошкодження (з додатковю оплатою).

скачать реферат Страхові послуги

При страхуванні майна страхова сума встановлюється в межах вартості майна за цінами і тарифами, котрі діють на момент укладання договору, якщо інше не передбачено договором страхування або умовами обов’язкового страхування. Страхове відшкодування — це грошова сума, яка виплачується страховиком за умовами манного страхування і страхування відповідальності з настанням страхового випадку. Згідно із Законом страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав страхувальник. Непрямі збитки вважаються застрахованими, якщо це передбачено договором страхування. Якщо майно застраховано в кількох страховиків і загальна страхова сума перевищує дійсну вартість майна, то і страхове відшкодування, виплачуване усіма страховиками, не може перевищувати дійсної вартості майна. При цьому кожний страховик здійснює виплату пропорційно розмірові страхової суми за укладеним ним договором страхування. Під страховим платежем (страховим внеском, страховою премією) розуміється плата за страхування, яку страхувальник зобов’заний внести страховику за договором добровільного страхування або за умовами обов’язкового страхування.

скачать реферат Страхування

Суб’єктивні ризики базуються на ігноруванні або відкиданні об’єктивного підходу до дійсності, і пов’язані з недостатнім пізнанням довкілля в об’єктивній реальності. Тому вони залежать від дій та свідомості людей. У загальному розмежуванні ризиків виділяють декілька груп: політичні, екологічні, транспортні й спеціальні. Політичні (репресивні) ризики пов’язані з не передбачуваними діями, заходами чи акціями законодавчих або виконавчих органів влади іноземних держав щодо конкретної суверенної держави, підприємців або просто приватних осіб цієї держави. Політичні ризики можуть через систему всіляких допущень чи особливих умов договору страхування включатись в обсяг відповідальності страховика. Екологічні ризики пов’язані із забрудненням довкілля і зумовлені перетворювальною діяльністю людини у виробництві. Екологічні ризики, як правило, не включають до обсягу відповідальності страхової організації. Однак певні страхові інтереси, зумовлені екологічними ризиками, привели до створення самостійного виду страхування, що відповідає цим інтересам. Транспортні ризики підрозділяються на ризики каско і карго.

скачать реферат Страхування (контрольна)

Частота страхових випадків - показник, що є елементом збитковості страхової суми. Частота страхових випадків визначається відношенням числа страхових випадків до кількості застрахованих об'єктів або договорів страхування в розрізі видів страхування. Відшкодування страхове - сума, що виплачується страховиком на компенсацію збитку, заподіяного страховим випадком на об'єктах страхування майна й відповідальності. Якщо страхова сума менша від збитку, відшкодування страхове здійснюється пропорційно до відношення страхової суми до страхової вартості об'єкта. У разі подвійного страхування відшкодування фактичного збитку здійснюється всіма страховиками в межах страхової вартості об'єкта страхування пропорційно до частки кожного в загальній страховій сумі. Умовами договору страхування може передбачатись заміна виплати страхового відшкодування компенсацією збитку в натуральній формі. Страхові відшкодування та виплати, як правило, не повинні приносити страхувальникові прибутку: з метою уникнути спроб використати страхування у спекулятивних цілях страховики додержуються принципу, згідно з яким матеріальний і фінансовий стан страхувальника після відшкодування завданих збитків має бути таким самим, як і до страхового випадку.

Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество
Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
скачать реферат Страхування в Україні

Особисте страхування проводиться на випадок смерті страхувальника (застрахованого), тимчасової або постійної втрати ним працездатності (втрати здоров'я), дожиття страхувальника (застрахованого) до кінця строку дії договору страхування або до визначеної в договорі події. Особливістю цієї галузі є поєднання в її рамках усіх видів страхування, що пов'язані зі страховим захистом життя й здоров'я особи, а також додатковим пенсійним її забезпеченням. При цьому окремі види належать до довгострокового («накопичувального»), а окремі — до загального страхування. Саме ця особливість зумовлює потребу виокремлення підгалузей особистого страхування. Особисте страхування включає три підгалузі. Їх існування пов'язане з різною тривалістю договорів страхування і різними обсягами страхової відповідальності (переліком подій, на випадок яких проводиться страхування). Підгалузями особистого страхування є страхування від нещасних випадків, медичне страхування, страхування життя. У рамках цих підгалузей виокремлюються види страхування. 1. Мал.1 Система страхових послуг Страхування від нещасних випадків об'єднує короткострокові (як правило, до одного року) види особистого страхування.

скачать реферат Фінансово-правові основи страхування

Здійснюється за принципом змішаного страхування. Школярі страхуються на період навчання в школі, договори укладаються терміном на один рік, а розмір тарифної ставки узгоджується з віком дитини. 3. Страхування робітників і службовців за рахунок підприємств і організацій. За цим видом страхування страхувальником є підприємство або організація, де працюють особи з досить небезпечними для життя умовами праці. Такі працівники підлягають обов(яковому страхуванню. Виплата страхової суми здійснюється у зв(язку з втратою здоров(я або настанням смерті застрахованого внаслідок нещасного випадку. Перелік страхових нещасних випадків передбачається умовами договору. Якщо страхується група осіб, то договір укладається на основі списку осіб, що додається до нього. Правила страхування передбачають обмеження страхової відповідальності, якщо втрата здоров(я чи смерть застрахованого пов(язана із скоєнням ним злочину в стані алкогольного чи наркотичного сп(яніння. 4. Обов(язкове страхування пасажирів. Пасажири, котрі перебувають в дорозі, є водночас страхувальниками і застрахованими. Згідно з чинним законодавством, страхування пасажирів поширюється не на всіх пасажирів, а тільки на тих, які їдуть залізничним транспортом далекого прямування, автомобільним транспортом (крім внутріміського і внутріобласного), внутрішнім водним, морським, повітряним транспортом.

скачать реферат страхование в Украине

Якщо в зв'язку з наслідками визначених подій життєвий рівень знижується, то на допомогу приходить страхування. По страхуванню відповідальності в якості об'єкта виступає обов'язок страхувальників виконувати договірні умови по постачанню продукції, погашенню заборгованості кредиторам або відшкодовувати матеріальний і інший збиток, якщо він був нанесений іншим особам. Коли, наприклад, при авто аварії власник засобів транспорту завдав шкоди майну і здоров'ю іншої особи, то в силу діючого цивільного законодавства про відшкодування шкоди він зобов'язаний оплатити відповідні витрати постраждалому. При страхуванні відповідальності відповідне відшкодування шкоди робить за нього страхова організація. Те ж при страхуванні відповідальності по погашенню заборгованості. Об'єктами страхування підприємницьких ризиків є потенційно можливі різні втрати прибутків страхувальника, наприклад, збиток від простоїв устаткування, упущена вигода що не відбулися або не вдалася угодам, ризик впровадження техніки і технології. Тим часом розподіл страхування на зазначені галузі ще не дозволяє виявити ті конкретні страхові інтереси підприємств, організацій, громадян, що дають можливість проводити страхування.

скачать реферат Госбюджет, дефицит бюджета

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА: НЕОБХІДНІСТЬ ЗБАЛАНСОВАНОГО БЮДЖЕТУ Під фіскальною політикою розуміємо процес змін у системі оподаткування та урядових видатках. Для того, щоб : а) зменшити коливання ділових циклів б) сприяти швидкому зростанню економіки з високою зайнятістю та без високої неконтрольованої інфляції. Гостра дискусія навколо питань фіскальної політики в Україні багато в чому нагадує подібну ситуацію в країнах Латинської Америки наприкінці 1980- х рр., коли назрілі зміни — скорочення дефіциту бюджету, впорядкування урядових видатків, податкова реформа — сприймалися неоднозначно, а інфляційна інерція та масове ухиляння від сплати податків ускладнювали будь- які практичні кроки. Процес радикального реформування економік латиноамериканських країн свідчить: 1) без досягнення збалансованого бюджету неможливо забезпечити тривалу макроекономічну стабілізацію, 2) при скороченні дефіциту бюджету проведенню податкової реформи повинно передувати впорядкування урядових видатків, 3) зниження ставок оподаткування сприяє зростанню бюджетних надходжень за умов розширення податкової бази та посилення відповідальності за ухиляння від сплати податків. 1 Переваги збалансованого бюджету Макроекономічні показники чотирьох найбільших країн Латинської Америки — Аргентини, Бразилії, Мексики та Чилі — переконують у справедливості відомих теоретичних аргументів на користь збалансованого бюджету: припинення інфляції, збільшення приватних інвестицій, поліпшення сальдо поточного рахунка, прискорення темпів економічного зростання (таблиця 23). Істотне скорочення або (ще краще) досягнення додатного сальдо бюджету не лише обмежує потребу в емісійних кредитах центрального банку, а й формує сподівання цінової та грошової стабільності (результат, необхідний для подолання інфляційної інерції).

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.