телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Образование, учебная литература -30% Книги -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Организация текущего и капитального ремонтов скважин

найти похожие
найти еще

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Так ліквідація простоїв свердловин в очікуванні ремонту – скорочення числа і прискорення ремонтів, збільшення міжремонтного періоду роботи свердловин, підвищення надійності роботи обладнання забезпечують приріст видобутку газу з експлуатаційного фонду свердловин. З покращенням використання свердловин повніше використовуються трудові ресурси, підвищується продуктивність праці. Покращене використання основних фондів забезпечує прискорене обертання оборотних засобів, тобто збільшення отримання продукції з основних фондів опереджає ріст оборотних фондів. В результаті покращення використання свердловин знижується собівартість продукції. Це забезпечується тим, що амортизаційні відрахування залишаються незмінними або збільшуються повільніше ніж об’єм виробництва, тому амортизація свердловин в розрахунку на оди метр кубічний газу зменшується. Головною задачею залишається перш за все ефективне використання експлуатаційного фонду свердловин, збереження в довгостроковій експлуатації всього роботоздатного фонду свердловин шляхом технічного контролю за експлуатацією свердловин, надійного обслуговування, своєчасного і якісного проведення ремонтів. Підвищення рівня використання свердловин має на меті також збільшення міжремонтного періоду, прискорення процесу ремонту свердловин. Метою курсового проекту є знаходження шляхів ефективного використання створеного експлуатаційного фонду свердловин, збереження в тривалій експлуатації всього робочого фонду свердловин шляхом контролю за експлуатацією свердловин, надійного обслуговування свердловин, своєчасного і якісного проведення ремонтів. Розділ 1. Загальна характеристика Богородчанського управління підземного зберігання газу. 1. Особливості діяльності підприємства Богородчанське управління підземного зберігання газу створене на базі богородчанського газового родовища, розміщеного на території Богородчанського району Івано-Франківської області. Призначення підземного зберігання газу – створення страхового запасу для газопроводів “Союз”, “Уренгой – Памари – Ужгород”, “Прогрес”, які розміщені на відстані 5,5 км. Приблизно на такій самій відстані від управління зберігання газу розміщені газокомпресорні станції, Богородчанське управління магістральних газопроводів. Основні показники Богородчанського ПЗГ: Загальний об’єм ПЗГ 3420 млн. м3 Об’єм активного газу 2300 млн. м3 Об’єм буферного газу 1120 млн. м3 Максимальний пластовий тиск 107 кгс/см2 Мінімальний пластовий тиск 36 кгс/см2 Мінімально можливий відбір 30 млн. м3 на добу Продуктивність ПЗГ за період 100-добового 23 млн. м3 на добу відбору Тривалість роботи ПЗГ за період 100-добового відбору Тривалість роботи ПЗГ в максимальному (30 млн. 25 діб м3 за добу) режимі Максимальний робочий тиск на вибої свердловини 99 кгс/см2 при закачці Максимальний робочий тиск на виході ДКС при 100 кгс/см2 закачці газу Мінімальний робочий тиск на вибої свердловини 27 кгс/см2 при відборі газу Максимальна продуктивність однієї свердловини 500 тис. м3/добу Богородчанське управління підземного зберігання газу створене їз ціллю нормування сторонніх нерівномірностей споживання газу, безперервного стабільного постачання газу на експорт, а також ліквідації можливих аварійних ситуацій на лініях газопроводу.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Инвестиционные рычаги максимизации стоимости компании. Практика российских предприятий

СД утверждает ГБКВ в составе бюджета организации. По ЦФО бизнес-единицы составляется сводный план инвестиций, объединяющий принятые проекты по группам. Этот план соответствует бюджету бизнес-единицы. Например, для добывающих управлений НК «Татнефть» в рамках бизнес-единицы НГДУ инвестиции группируются по следующим направлениям: бурение; зарезка боковых стволов; зарезка боковых горизонтальных стволов; ввод добывающих скважин из других категорий; ввод нагнетательных скважин; проекты проведения мероприятий по увеличению нефтеотдачи пластов; капитальный ремонт скважин; приобретение оборудования, не входящего в смету строек; капитальное строительство; приобретение активов. В течение года ГЦФО «Инвестиции» инспектирует проекты в ИБ и инициирует включение эффективных проектов в Инвестиционный план текущего года. Для того чтобы такой проект был рассмотрен на очередном заседании Бюджетно-инвестиционного комитета, требуется выполнение следующих условий: 1) проект должен быть полностью разработан в соответствии с требованиями процесса для статуса инвестиций, к которому относится проект; 2) параметры проекта должны превосходить соответствующие параметры аналогичных проектов из ИБ; 3) компания должна обладать финансовыми ресурсами для финансирования проекта (вновь возникшими или зарезервированными); 4) инициатор (как правило, ГЦФО «Инвестиции») должен предоставить обоснование необходимости включения проекта в текущий инвестиционный план, с которым согласился БИК. 11.2

скачать реферат Анализ производственно-хозяйственной деятельности буровой организации ООО "БурКан"

Анализ показал, что УБР имеет большие неиспользованные резервы по сокращению непроизводительного времени, связанного с ликвидацией аварий и организационными простоями, а также с работами по проработке ствола скважины (расширение) и т.п. 3. Организация работ по капитальному ремонту скважин. Виды ремонтов. Составление сметы затрат на ремонт 3.1 Организация работ по капитальному ремонту скважин Неотъемлемой частью процесса поддержания стабильного уровня нефтедобычи является проведение подземного ремонта скважин. Подземный ремонт скважин подразделяется на текущий и капитальный. Капитальный ремонт предусматривает реализацию комплекса геолого-технических мероприятий, направленных на повышение нефтеотдачи пласта и устранение аварий подземного оборудования, произошедших в процессе эксплуатации скважины. Работа бригад КРС планируется ежемесячно с составлением план-графика движения бригад. Все скважины, включаемые в план-график капитального ремонта, рассматриваются заместителем начальника управления по геологии, начальником отдела разработки, начальником отдела анализа разработки, геологами ЦДНГ, и ведущим геологом ЦКРС на основании предоставленных ЦДНГ заказов на производство КРС.

Качели подвесные Edu-play "До-Ре-Ми".
Качели подвесные Edu Play "До-Ре-Ми". Легкие по весу, простые в сборке. Устанавливать возможно дома и на улице. Надежные канаты
2535 руб
Раздел: Качели
Фоторамка "Вращающийся куб".
Декоративная фоторамка, выполненная в виде куба. На гранях куба вы сможете разместить шесть фотографии формата 10 см х 10 см. Куб
330 руб
Раздел: Мультирамки
Гель "Meine Liebe" для стирки шерстяных, шелковых и деликатных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
 Всё о метрологии

В связи с этим в процессе эксплуатации наблюдается значительное увеличение интенсивности отказов средств измерений после капитального ремонта. Поэтому во многих случаях экономически капитальный ремонт средств измерений не оправдывает себя, так как затраты на него соизмеримы с затратами на приобретение новых средств измерений, а качество отремонтированных приборов существенно уступает новым. О нецелесообразности капитального ремонта свидетельствует и тот факт, что при достигнутых уровнях надежности моральный износ средств измерений наступает раньше физического. Для перспективного парка средств измерений с большим ресурсом и сроком службы целесообразно планировать только текущий и средний ремонт. И только в отдельных случаях при остром дефиците каких-либо типов средств измерений допустима организация их капитального ремонта. Таким образом, при среднем и капитальном ремонте фактически восстанавливают основные потребительские свойства средств измерений, а при текущем ремонте поддерживают работоспособное состояние посредством устранения “текущих отказов, т.е. отказов, неизбежно встречающихся при эксплуатации любых технических изделий ввиду их ограниченной надежности

скачать реферат Новые образовательные программы подготовки и повышения квалификации специалистов для освоения месторождений углеводородов

Фактически речь идег о внедрении в вузовский образовательный процесс современных высоких технологий. В РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина создан значительный задел данного инновационного проекта. В университете активно используются в учебном процессе отдельные компоненты подобной информационной модели, в частности, инженерные компьютеризированные тренажеры ряда технологических процессов: геологическая модель-тренажер для подсчета запасов углеводородов (рис. 1), буровой тренажер (рис. 2), тренажер по испытанию скважин, тренажер текущего и капитального ремонтов скважин (рис. 3) и др. Кроме того, в 2005 г. с помощью ОАО «ЛУКОЙЛ» в университете создан учебно-научный полигон нефтепромыслового оборудования (рис. 4), на котором имеются пять экспериментальных скважин, скважинные насосные установки, устьевое оборудование, станок текущего и капитального ремонтов скважин. Указанные объекты в настоящее время оснащаются микропроцессорными измерительными системами и средствами телеметрии, что дает возможность использовать их в учебном процессе как элементы физической модели интеллектуального промысла и реализовать новые технологии обучения, например технологию интерактивно-производственного обучения.

 Экономическая статистика. Шпаргалка

Статистика строительства Деятельность строительства как отрасли экономики направлена на создание новых, расширение, реконструкцию и восстановление действующих основных фондов. Конечная продукция строительства определяется как здания, сооружения и другие объекты производственного и непроизводственного назначения, подготовленные для эксплуатации. К строительству относится деятельность: 1) организаций, осуществляющих строительные, монтажные и другие работы подрядным и хозяйственным способом; 2) организаций, осуществляющих капитальный ремонт зданий и сооружений, ремонт и строительство жилищ по заказам населения; 3) организаций, осуществляющих эксплуатационное бурение; 4) проектно-изыскательских организаций; 5) организаций, осуществляющих хозяйственное управление строительством; 6) частных лиц, занимающихся строительством и ремонтом жилищ, дач, хозяйственных построек по заказам, а также индивидуальным строительством и капитальным ремонтом жилищ, дач и построек собственными силами. Строительство имеет ряд особенностей, отличающих его от других отраслей экономики: 1) территориальная закрепленность продукции строительства; 2) уникальность характера продукции строительства; 3) длительность производственного цикла

скачать реферат Экономика и организация работ по селективным методам изоляции пластовых вод в условиях ЛУПНП и КРС

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 2.1 Организация труда и рабочего места бригады ЦП и КРС Бригада по подземному и капитальному ремонту скважин является основным производственным подразделением цеха подземного ремонта скважин и первичным звеном трудового коллектива НГДУ. Непосредственное руководство бригадой осуществляет мастер. Все распоряжения, относящиеся к производственной деятельности бригады передаются рабочим только через мастера, а в его отсутствия старшего по вахте. Бригада ПРС выполняет следующие функции: - монтаж и транспортировка оборудования, перебазирование подъемных агрегатов, транспортировка культбудки и оборудования, закрепленного за бригадой подготовительно-заключительные работы при ремонте скважин, спуск-подъем подземного оборудования; - внедряет прогрессивные методы работ, совершенствует материальное стимулирование непосредственно на рабочих местах, организует свою деятельность на условиях хозяйственного расчет; - обеспечивает безопасность ведения работ, соблюдения противопожарных правил пром. санитарии, гигиены труда и охраны окружающей среды на рабочих местах.

скачать реферат Финансы предприятий

Основные виды налогов, уплачиваемые предприятиями: налог на прибыль; плата (налог) за землю; налог на добавленную стоимость; акцизный сбор; таможенный сбор; обязательные отчисления в государственные целевые фонды. Объектом налогообложения прибыли предприятий скорректированный валовый доход за минусом валовых затрат и начисленных амортизационных отчислений. Валовый доход включает: общие доходы от продажи товаров (работ, услуг) ценные бумаги; доходы от совместной деятельности, лизинга; доходы от внереализационных операций; другие доходы, в соответствие с законодательством. В валовый доход не включается полученный предприятием налог на добавленную стоимость, акцизный сбор. В состав валовых затрат включаются: затраты, связанные с подготовкой, организацией, производством, реализацией продукции и охраной труда. Особенностью включения материальных затрат в валовые издержки является их включение при приобретении, а не при списании на производстве. затраты на текущий капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию, техническое переоснащение основных средств в сумме не превышающей 10% их совокупной балансовой стоимости на начало отчетного периода. суммы платы за землю, налог с собственников транспортных средств, местных налогов и сборов; другие затраты, в соответствие с законодательством.

скачать реферат Методы технического нормирования труда

Работы по текущему и капитальному подземному- ремонтам скважин выполняет цех подземного и капитального ремонтов скважин (ЦПКРС), входящий в состав базы производственного обслуживания предприятия. Цех подземного и капитального ремонтов скважин, как правило, имеет: 1) участок, проводящий подземный ремонт скважин; 2) участок, ведущий капитальный ремонт скважин и их освоение; 3) подготовительную бригаду, готовящую скважины к подземному и капитальному ремонтам; 4) бригаду инструментальной площадки, занимающуюся ремонтом и прокатом оборудования, инструмента и т.п. Цехом руководят начальник и его заместитель — старший инженер. Аппарат управления состоит из старшего геолога, возглавляющего геологическую службу, старшего инженера по нормированию, возглавляющего службу по нормированию, инженеров по подземному и капитальному ремонтам скважин, старшего инженера-диспетчера, возглавляющего диспетчерскую службу. В цехе нет бухгалтерии и материального склада — все операции по отчетности и снабжению проводятся централизованно через бухгалтерию НГДУ и базу материально-технического снабжения.

скачать реферат Статистическое изучение уровня жизни населения

Согласно концепции Дж. Хикса 0исчисляются показатели доходов домашних хозяйств, отражающие различные этапы процесса распределения доходов: -первичные доходы; -располагаемые доходы; -скорректированные располагаемые доходы. ком информации о расходах на покупку потребительских товаров являются данные торговой статистики об объеме и структуре розничного товарооборота . Кроме того , проводится серия досчетов на неотчитавшиеся предприятия , неорганизованную торговлю, включая неорганизованный ввоз товаров из-за границы . Данные о товарообороте корректируются , так как некоторые товары , учтенные в нем , фактически являются элементами не конечного , а промежуточного потребления домашних хозяйств ( например, семена, корма, строительные материалы , приобретаемые собственниками домов для текущего, капитального ремонта или нового строительства и т. п. ) Для получения информации о расходах населения на оплату услуг используются статистические данные, предоставляемые учреждениями и организациями , оказывающими такие услуги домашним хозяйствам .

Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее
Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки
Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
скачать реферат Организация заработной платы на предприятии

Тарифные ставки и оклады рабочим устанавливаются в ООТиЗ в соответствии с выполняемой работой, квалификацией работника, ТКС и штатами рабочих на основании утвержденных генеральным директором ОАО схем тарифных ставок и окладов. Оплата рабочих-повременщиков производится по месту выполнения работы пропорционально отработанному времени по тем тарифным ставкам, которые установлены на данном участке работы в соответствии с присвоенным разрядом и профессией. При выполнении нормируемых сдельных работ по текущему и капитальному ремонту скважин оплата рабочим бригад по ПРС и КРС производится по разряду работы по тарифным ставкам, увеличенным на 15% от повременных тарифных ставок соответствующих данным работам утвержденной таблицы тарифных ставок. Рабочим-сдельщикам при выполнении строительных, монтажных и ремонтных работ при работе по нарядам применяются расценки из сборников ЕниР (единых норм и расценок) на соответствующие работы с применением коэффициентов повышения тарифных ставок и окладов рабочих по ОАО на момент выполнения этих работ, а распределение сдельного заработка между рабочими производится по единым тарифным ставкам, утвержденным на предприятии для строительно- монтажных и ремонтных работ, согласно присвоенным разрядам.

скачать реферат Отчет по 1-ой производственной практике (для студентов специальности 17.02.00 "Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов")

Его непосредственные подчиненные – это главный геолог, главный инженер, главный технолог и заместитель по общим вопросам. В подчинении главного геолога имеются: отдел разработки (ОР), геологический отдел (ГО), группа моделирования (ГМ) и цех научных и производственных работ (ЦНИПР). Производственный отдел по добыче нефти (ПОДН), служба главного механика (СГМ), отдел охраны труда и пожарной безопасности (ООТиПБ), отдел текущего и капитального ремонта скважин (ОТиКРС), технологическая служба по работе внутрискважинного оборудования (ТСВО) и центральная инженерно-технологическая служба (ЦИТС) подчиняются главному инженеру. В ведении ЦИТС имеются: цех подземного ремонта скважин, цех добычи нефти и газа №1 (ЦДНГ-1), цех добычи нефти и газа №2 (ЦДНГ-2), цех поддержания пластового давления (ЦППД) и прокатно-ремонтный цех эксплуатационного оборудования (ПРЦЭО). Главному технологу подчиняются: служба главного технолога (СГТ), цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН), газовая служба (ГЗ) и химико-аналитическая лаборатория (ХАЛ).

скачать реферат Внедрение ГНКТ в процесс нефтедобычи

Следует отметить, что не все бездействующие скважины могут быть успешно восстановлены. Скважины бездействуют по ряду причин: . Парафиновые или гидратные пробки в рабочих колоннах НКТ в результате низкого дебита; . Высокая обводненность; . Выход из строя внутрискважинного оборудования (ВСО) – НКТ, ЭЦН, пакер и пр.; . Плохая зональная изоляция; . Засорение интервала перфорации механическими примесями; . Потерянный в стволе инструмент; . Серьезное повреждение пласта. Традиционно, работы по восстановлению скважин из бездействующего фонда и ремонту текущего фонда производятся управлениями капитального ремонта скважин. На 1 апреля 2001 г. проведением ремонтов на месторождениях ОАО «Юганскнефтегаз» занимались 70 бригад КРС и 80 бригад ПРС. Плановые задания по ремонтам представлены в таблице 3. Таблица 3 «План КРС и ПРС на 2001 г. по ОАО «ЮНГ» Категория 1 Работ / 1 Всего ремонта бригада/мес. месяц бригада/год ремонтов/год КРС 1,9 133 22,8 1 596 ПРС 7,3 584 87,5 7 008 Итого: 8 604 Виды капитальных ремонтов скважин представлены в диаграмме 1.

скачать реферат Воздействие на пласт гелевым составом на основе водоограничительного материала "Силином ВН-М"

Рекомендуется для дальнейшего применения. Литература Самочкин В.Н. Гибкое развитие предприятия: Эффективность и бюджетирование. - М.: Дело, 2000. Шматов В.Ф. Экономика, организация и планирование буровых и нефтегазодобывающих предприятий. – М.: Недра, 1990. Методические рекомендации по комплексной оценке эффективности мероприятий, направленных на ускорение НТП в нефтяной промышленности. РД 39 – 01/06 – 0001 – 89. Рекомендации по планированию, учету и организации по единому наряду работ по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин. – М, 1988. Справочное пособие для расчетов экономической эффективности внедрения новой техники / Коллектив авторов/ М.: ЦНИИ информации, 1994

скачать реферат Применение соляно-кислотной обработки призабойных зон скважин

Малый объём кислотного раствора для скважин с такими коллекторами может быть частично компенсирован применением повышенной концентрации раствора. Для скважин с более высокой проницаемостью пород, со среднем пластовым давлением для первичной обработки назначают несколько большие объёмы кислотного раствора в пределах 0,8–1,0 м на 1 м мощности обрабатываемого интервала. Наконец, для скважин с высокими начальными дебитами, с породами большой проницаемости принимают объем кислотного раствора 1,0–1,5 м на 1 м мощности пласта. При повторных обработках во всех случаях увеличивают объём кислотного раствора на 20–40% по сравнению с предыдущей обработкой. 2.2 Выбор кислотных обработок для различных коллекторов Соляно кислотная обработка может применяться вскважинах, эксплуатирующая карбонатные, трещиннопоровые пласты любой толщины. Объектами обработок могут быть некачественно освоенные (после бурения или капитального ремонта) скважины и скважины, существенно снизившие дебит в процессе эксплуатации. Обработки назначаются по определению текущего и конвенциального коэффициентов продуктивности. Для проведения соляной обработки нагнетательных скважин следует выбирать скважины, которые должны удовлетворять следующим требованиям: Приемистость скважины более 500 м3/сутки и со временем снижения до 100 м3/сутки и ниже; скважина должна изливать; устьевая арматура и эксплутационная колонна должны быть герметичными. 2.3 Выбор скважин для СКО Солянокислотная обработка может применяться в скважинах, эксплуатирующих карбонатные, трещинно-поровые пласты любой толщины.

Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты
Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
скачать реферат Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)

Различают плановый и фактический межремонтный период. Плановый межремонтный период каждой скважины проектируется, исходя из запланированного числа планово-предупредительный ремонтов, с учетом средней продолжительности (в часах) каждого вида ремонта. Фактически межремонтный период исчисляется, исходя из фактических планово-предупредительных и внеплановых ремонтов данной скважины. Работники РИТСов, цехов по подземному и капитальному ремонтам скважин систематически разрабатывают и осуществляют мероприятия, способствующие максимальному удлинению межремонтного периода работы скважин и повышению коэффициента их эксплуатации, обеспечению работы на установленном технологическом режиме, качественному ремонту скважин и росту добычи нефти, при наименьших затратах. При этом основной задачей является непрерывное совершенствование и рационализация подземного ремонта скважин, автоматизация и механизация всех трудоемких процессов. Технологический процесс подземного ремонта скважин можно разбить на три последовательных этапа: А) подготовительные работы; Б) спуско-подъемные операции; В) заключительные работы.

скачать реферат Создание собственного предприятия (химчистки)

Данные отчисления расходуются на следующие цели: 28% в пенсионный фонд; 4% – органам социального страхования; 3,6% - фонд медицинского страхования. 6 статья "Расходы на подготовку и освоение производства" Статья включает в себя расходы на внедрение новых технологий, новых видов услуг и составляет 2-5% от основной заработной платы. 7 статья "Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования" Она включает в себя зарплату вспомогательным рабочим, обслуживающим оборудование, со всеми начислениями; амортизацию оборудования; стоимость запчастей и горюче-смазочных материалов; затраты на текущие капитальные ремонты оборудования и т.д. Статья составляет 70-100% от основной заработной платы. 8 статья " Общепроизводственные расходы" Это расходы, связанные с содержанием фирмы. Они включают в себя заработную плату со всеми начислениями администрации управления, персонала, вспомогательных рабочих (слесарь, портниха, уборщица и т.д.); амортизацию зданий и сооружений; арендную плату; коммунальные услуги; отчисления на охрану труда и охрану фирмы; почтово- канцелярские расходы.

скачать реферат Россия в мировой экономике

Высокие масштабы незагруженных мощностей сдерживают мотивацию к инвестированию, "связывая" и без того недостаточные финансовые средства предприятий нуждами обслуживания текущей хозяйственной деятельности (в том числе - содержания, текущего капитального ремонта устаревшего оборудования). Моральный и физический износ значительной части производственного аппарата сегодня являются главными факторами, препятствующими возможному вовлечению свободных мощностей в процесс производства. К настоящему времени активизировалось и в последующем будет расширяться массовое выбытие неконкурентоспособной устаревшей техники, что может быть обеспечено на основе роста инвестиционной активности и повышения эффективности инвестиций. Необходимость достижения высоких темпов роста производственных инвестиций и их эффективности обусловлена тем, что сохранение сложившейся интенсивности воспроизводства основного производственного капитала и невысоких масштабов его выбытия (порядка 2% в год) способно обеспечить период замены (период реального оборота капитала) на уровне порядка 50 лет.

скачать реферат Учет основных средств и анализ их использования на АО УралАЗ

Согласно форме № 11 учет основных средств ведется согласно требованиям, предъявляемых к учету основных средств. Осуществляется контроль за сохранностью и наличием основных средств. В учете своевременно отражается их поступление и выбытие. Но при документальном оформлении в актах приемки - передачи основных средств, ликвидации основных средств и в инвентарных карточках заполняются не все требуемые регистры. На предприятии осуществляется контроль за расходованием средств на реконструкцию и модернизацию основных средств. Ежемесячно производится начисление износа для включения в затраты предприятия. Ремонты основных средств проводятся в соответствии с утвержденными сметами. При анализе выявлено, что при ремонте основных средств выполненных подрядным способом, затраты по ремонту на себестоимость относятся не в том месяце, когда были выполнены работы, а только после оплаты счетов, выставленных подрядными организациями за капитальный ремонт. При чем разница во времени может составлять несколько месяцев. В связи с чем происходит занижение себестоимости в одном месяце и завышение в другом.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.