телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Всё для хобби -30% Книги -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

найти похожие
найти еще

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Міністерство освіти України Національний технічний університет України Видавниче -поліграфічний факультет Кафедра організації видавничої справи,поліграфії та книгоросповсюдакення КУРСОВА РОБОТА З дисципліни "Економіка поліграфічного підприємства" на тему: Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку Виконав Ревук Николай Николаевич ЗЕ --3 Київ 2000 ЗМІСТ стр. 1. Зміст 2 2. Вступ З 3. Аналіз сучасного стану поліграфічної галузі в Україні 4 4. Перспективи розвитку 12 5. Заходи до покращення стану поліграфії в Україні 20 6. Розрахункова частина 22 7. Висновок 27 8. Література 29 ВСТУП Розробка цієї курсової роботи проходить у дуже відповідальний для держави час, коли розпочинається становлення молодої незалежної України, осмислюються і напрацьовуються нові підходи у організації, та плануванні поліграфичних підприємств. Держава, оцінивши масштаби і місце інформаційної, в тому числі, видавничо-поліграфічної сфери в суспільному процесі, намагається допомогти їй зайняти належне місце, вивести на нові шляхи розвитку та вдосконалення. Цій справі мають прислужитися постійні зусилля Уряду, його законодавчі ініціативи, практичні підходи, спрямовані на підтримку та координацію програм щодо залучення інвестицій, впровадження нових технологій, розвитку інформаційної інфраструктури в регіонах та областях. Хотілося б нагадати, що саме ці завдання знаходяться і в центрі уваги діяльності Української асоціації виробників поліграфічної продукції , що заснована на початку жовтня минулого року,та вищиіх навчальних закладів України - які готують молодих поліграфістів. Як ви розумієте, це викликане вимогами часу, гострою ситуацією, що складається в інформаційно-поліграфічному секторі України. Спад, який переживає видавничо-поліграфічна галузь, пояснюється не тільки загальноекономічною кризою, а й багатьма факторами, пов'язаними із ігноруванням специфіки цієї важливої сфери економіки і культури з боку деяких владних структур. Дається дзнаки технічна відсталість поліграфічного виробництва, нерозвиненість вітчизняної сировинної бази. Окрім того, триває залежність від імпорту, недосконалість податкового і митного законодавства. Виготовлення поліграфічної продукції стає економічно неефективним, а наша поліграфія неконкурентоспроможною. Це пов'язано, насамперед, із низькими темпами технічного переозброєння, відсутністю вітчизняного виробництва високоякісного паперу та фарб, поліграфічного обладнання, а ще ж до того таким негативом, як високі кредитні ставки, відсутність обігових коштів. Основним завданням молодшого покоління поліграфістів є впровадження нових технологічних та економічних рішень. Засобом залучення Іноземних фірм та закордонного досвіду в поліграфії ми зможемо підняти економічний рівень галузі. Прикладом цього можуть бути такі фірми як : ЯМ Интернешнл Україна, Мас Наиве АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ. Аналіз ситуації в поліграфічному виробництві України та всуміжних з нею галузях та підгалузях хотілося б розпочати оглядом статистичних данних. У поліграфічному секторі економики активно утвержується тенденція до збільшення кількості господарюючіх субьектів. Нині тут налічується 2 тисячі підприємств різних форм власності, в т.ч. 21 відсоток, колективної—56.6, приватної - 21.8. Це свідчіть про те, що поліграфія все впевніше входить у ринок, вже діє досить сильне конкурентне середовище.

Важливо, що ці фірми починають практикувати відстрочки платежів. Таку практику всіляко вітаємо і сподіваємось, що вона буде продовжуватись і вдосконалюватися, бо тільки завдяки цьому можемо хоча б потроху переоснащуватися. Становище з інвестиціями у підприємств було б кращим, якби не існувало узаконеної системи попереднього кредитування 1 1виробником бюджету держави. Адже сьогодні підприємства податки на додану вартість і на прибуток змушені перераховувати авансом, тобто раніше, ніж продукція реалізується. Природно, що аванси можна було б спрямувати на модернізацію виробництва. Розмірковуючи над складними питаннями технічного розвитку, ми не повинні забувати про вітчизняних виробників поліграфічного устаткування, які теж переживають складний період. Маю на увазі те, що Асоціація виробників поліграфічної продукції разом з Асоціацією підприємств поліграфічного машинобудування і Держкомінформполітики мають терміново визначитися, яке устаткування буде замовлятися, щоб передбачити його в планах випуску заводів поліграфічного машинобудування. 12 Перспективи розвитку Після проголошення незалежності України утворена нова нтівуворої звітності. Практично на голому місці в короткі строки створено відповідні потужності, оснащені сучасною технікою та технологією, підготовлено висококваліфіковані кадри.В результаті держава забезпечила себе цією стратегічно важливою продукцією. Водночас дії Міністерства фінансів щодо розширення переліку документів суворої звітності призвели до необгрунтованого монополізму у цій справі і до значного подорожчання такої продукції. Відрадно, що в Україні останнім часом за підтримки держави почала відроджуватися легка, харчова, переробна галузі промисловості. Це стимулює розвиток вітчизняного виробництва з випуску етикетково-пакувальної продукції. Створюються нові виробництва, оснащені передовою технікою та технологією, які вже реально конкурують із закордонними виготовлювачами. Отже, існують великі поліграфічні можливості, а тому вважаємо, що виготовляти таку продукцію за рубежем на замовлення наших споживачів і ввозити їїдо України необхідності немає. Тому слід виробити такі митні правила, щоб вони на дії сприяли вітчизняному виробнику. Сьогодні не можна обійти увагою ще одне гостре питання, яке у всіх перебуває, як кажуть, "на слуху". Всі ми добре усвідомлюємо, що перехід видавничої галузі до ринкових відносин вимагає нових організаційних форм, у тому числі реформування форми власності суб'єктів господарювання з тим, щоб оптимально поєднати комерцію зі збереженням та нагромадженням духовних цінностей. Тому підхід до цього має бути виваженим. Поспішність тут була б недоречною, більше того, згубною для видавничої справи. Сьогодні є всі підстави для занепокоєння щодо утворення на базі 53 державних видавництв і поліграфічних підприємств нової господарської структури монополістичного типу "Державної акціонерної компанії "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання", створення якої передбачає акціонування, а потім протизаконну приватизацію. Юридичною експертизою виявлено, що прийнята Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.98 р. № 1870 про створення ДАК "Укрвидавполіграфія" порушує основні засади створення. діяльності та реорганізації поліграфічних підприємств.

Зростання темпів падіння обсягів національного книговидання і інших видів друкованої продукції, що супроводжується активним проникненням на вітчизняний ринок зарубіжного виробника, пояснюється не лише технічною відсталістю, нерозвиненістю внутрішньої сировинної бази, а й відсутністю у підприємств обігових коштів, непомірним податковим тиском. Галузь все ще значною мірою залежить від імпорту, залишається недосконалою система кредитування, жорсткими і несприятливими є положення чинного законодавства щодо податків, мита, тарифів. Життя диктує потребу прискореного переоснащення галузі, координації дій підприємств поліграфічної промисловості. Підвищення ефективності їхньої роботи як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, стало сьогодні запорукою перспективних напрямів розвитку і вдосконалення поліграфічної та книговидавничої справи в Україні в цілому. Нового змісту набирають взаємостосунки із суміжними галузями народного господарства, взаємодія державного і приватного секторів. Вважаю за необхідне довести до відома Президента України і просити вирішити питання щодо зменшення ставок ввізного мита на поліграфічне устаткування, запасні частини і матеріали, що не виробляються в Україні, а також якомога швидше підвищити ці ставки на ті види поліграфічної продукції, аналоги яких виготовляються, або можуть вироблятися в Україні в необхідній кількості. Дуже допомогло б галузі прийняття відповідних нормативно-правових актів стосовно включення до перепису товарів критичного імпорту поліграфічних машин, матеріалів, запчастин, які в Україні не виготовляються. Важливо також ввести нарешті нульову ставку податку на додану вартість за роботи і послуги на всіх видавничо-поліграфічних процесах створення видавничої продукції. Зменшення у зв'язку з цим надходжень до бюджету було б компенсовано збільшенням обсягів випуску книжкової та іншої друкованої продукції. 27 Необхідно внести відповідні зміни і доповнення до законів, що стосуються встановлення обгрунтованих нормативів амортизаційних відрахувань на основні фонди, порядку оплати гюдатку на додану вартість і прибуток, повернувшись до касового принципу оплати цих податків. Хотів би звернути увагу на доцільність подальшого випуску соціальне значущих видань за Національною програмою, а також видань, що входять до Президентської бібліотеки. Шкільної бібліотеки. Державної програми випуску літератури мовами національних меншин України і, у зв'язку з цим, на необхідність своєчасного і пріоритетного їх фінансування. Віддаючи належне провідній ролі у культурному, суспільно-політичному житті країни видавничо-поліграфічної галузі, вважаємо доцільним зміцнення центрального органу державного управління видавничо-поліграфічною сферою, вдосконалення його структури, підвищення статусу. Я вважаю що президент має звернути увагу на необхідність підвищення рівня соціального захисту працівників видавничо-поліграфічної галузі і поширити на весь творчий склад галузі дію Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів". Я в свою чергу, як гідний громадянин України, докладу всіх зусиль, аби українська друкована продукція ставала все більш конкурентоспроможною, аби українська поліграфія посіла чільне місце у своїй країні та за її межами.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Людина дивиться в завтра

Вони можуть висушити дерево  фарбу, та й взагал чимало зробити з того, чого не вмють звичайн струми. Енергю СВЧ передають без дротв, щоправда, недалеко, лише всередин обмеженого ндуктивною котушкою простору. Зате Aрунт, камнь, псок, глина «для них не перешкода. Якщо пдвести енергю до породи, можна нагрти , розплавити зверху, а при необхдност проплавити на будь-яку глибину. Тепер зрозумло, як можливост вдкриють СВЧ перед нженером. Вн спорудить нагрвальний ндуктор, який прорзатиме тунель потрбно форми. Струми пропалять породу, виржуть у нй прохд, оплавлять стнки, зроблять х мцними. Залишиться тльки прибрати вирзану серцевину. Можливо, хмчна промисловсть створить розчинники, здатн впоратися з таким завданням. ¶нженер змусить СВЧ виготовляти лит стни каналв з пску чи глини. Знов ндуктор пдведе енергю,  самохдна машина «можливо, автомат «поповзе пустелею, лишаючи позаду готове рчище майбутньо рки. Струми високо частоти, перетворюючи псок на камнь, легко й швидко прокладатимуть шляхи серед пустель

скачать реферат Технология изготовления печатных форм

Але втілення цього принципу зовсім інше, чим колись, причому це стосується всіх його сторін - починаючи від підготовчих, додрукарських процесів, до власне друку і наступних опоряджувальних робіт. В офсеті, як, утім, і в сучасній поліграфії взагалі, прокладають собі шлях (і небезуспішно) безплівочні технології. У них зображення на друковану форму переноситься не копіюванням зображення з матеріального оригіналу, а переносом інформації, що записується, обробляється і виводиться на форму порядково з цифрових масивів даних. Крім того, фахівці відзначають загальну тенденцію розвитку галузі, що включає в себе інтелектуальні медіа, більш актуальний, утримуючий індивідуальний зміст, діалоги з клієнтами і можливість швидкого пошуку. Зміна тисячоріч ознаменувалася процесом глобальних перетворень поліграфічної галузі. Людство переходить до інформаційного суспільства, що характеризується ростом комп'ютеризації, настанням мережних комунікацій. Усе більш міцні позиції займає цифрова техніка, що вже стала реальністю і яка входить в область офсетного друку. У результаті всіх цих перетворень поліграфічна промисловість переходить до рішення задач постачальника кросс- медіа, що охоплюють процеси підготовки і висновку єдиного масиву даних для таких різних медіа, як друк, компакт-диск і Інтернет.

Контейнер для аптечки "Домашний доктор", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Кроватка для кукол, деревянная.
Если ваша дочка мечтает собрать для любимой куколки целый мебельный гарнитур, то начинать необходимо с покупки именно этой реалистичной
401 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Ростомер говорящий "Ферма".
Новинка от Азбукварика – говорящий плакат-ростомер! Повесьте его на стену на нужной высоте – узнайте, как растёт ваш малыш. Кнопки на
482 руб
Раздел: Ростомеры
 Людина дивиться в завтра

Маленька кругла платформа вкрита зверху прозорим ковпаком. Пд нею «реактивний двигун. Вдкривайте дверцята, вмощуйтесь на сиднн. Керування навть простше, нж у сучасному автомобл. Потягнеш ручку вгору «пдйом, донизу «спуск, вправо, влво «повороти. Натиснеш на педаль «швидксть зроста. Притримаш ручку» машина зависне нерухомо, даючи змогу помилуватись кравидом. Оце  все. Н гудння гвинта, н ревння мотора. На мить зупинившись, машина йде просто вниз  без поштовху торкаться земл. Н гудння гвинта, н ревння мотора, «сказали ми. Як на повтрянй кул. А повтроплавц Жуля Верна пролетли на аеростат над усю Африкою Чи можливе щось подбне тепер? Тепер? За доби космосу  реактивних лтакв? В епоху надвисоких швидкостей? Та й навщо? Проте не будемо поспшати з вдповддю. Краще полинемо за мрю. За допомогою гвинтв, без втрати газу, куля плаватиме повтряними рками не десятки, а сотн годин, тижн, ба навть мсяц, провадячи метеорологчн спостереження. Хмчна промисловсть дасть мцн пластмасов оболонки, забезпечить аеронавтв новим пальним, яке не боться н пекучих сонячних променв, н стратосферно холоднеч. ¶ повтрян гвинти, як приводить у дю легкий потужний мотор, зможуть безперебйно працювати на висотах

скачать реферат Легкая промышленность Украины

Хімічна промисловість України має можливість вже використовувати власні потужності для виробництва синтетичної шкіри, клею, підошов, хімічних ниток і волокон, капромлактаму, необхідного для виробництва хімічних ниток і пряжі. Слід організувати виробництво поліуретанових композицій для взуттєвої галузі, які досі імпортували. Розміщення легкої промисловості вигідоно поєднується з розміщенням важкої промисловості, оскільки у виробництві предметів споживання зайняті здебільшого жінки, а у важкій промисловості – чоловіки. При розміщенні галузей враховується забезаеченість трудовими ресурсами, народногосподарські функції і територіальні особливості окремих економічних регіонів України. При будівництві нових підприємств, крім капітальних витрат, слід обов'язково врахувати витрати на соціальну інфраструктуру. Легка промисловість тісно пов'язана із сільським господарством на стадіях первинної обробки сировини та з машинобудуванням та хімічною промисловістю, які постачають їй устаткування, барвники тощо. У розміщені хімічної промисловості відбулися зміни, зумовлені фактичною ліквідацією розриву між сировинними районами і районами виробництва. Вовняне, бавовняне, шовкове, трикотажне виробництво орієнтується на сировину і споживача; взуттєве і швейне – на споживача, лляне – на сировину.

 Велика Вітчизняна війна. Спогади та роздуми очевидця

Вони твердять (це мен доводилось клька разв чути тут, на емAрац), що т квти, якими населення осипало нмецьких ворогв у Кив та й багатьох нших мстах  селах Украни, та «хлбсль», що нею зустрчали нмецьких командирв, це все дурниц, це робили лише запекл контрреволюцонери, залишки недорзано большевиками старо царсько буржуаз, що якимсь щастям ще уцлла, а що населення в цлому й робтники зокрема вороже наставлен проти окупантв. Для цих людей я хочу навести один з багатьох тисяч фактв, що свдчать дяметрально протилежне. Загальновдомо, що, скажемо, так потрбну нмцям цукрову промисловсть Украни було вдновлено з дивовижною швидкстю. Також, гадаю, вдомо всм, що большевики, залишаючи Украну, приклали багато зусиль, щоб нищити поруч з ншими промисловими закладами  цукров заводи, адже й вони добре розумли значення цих заводв для Нмеччини. ¶ все ж таки, не дивлячись на ц величезн руйнування, як було заподяно тим заводам большевиками, впродовж дивовижно короткого часу з 152 цукроварень поновило роботу й працювало повним темпом

скачать реферат Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

У державі випускається багато видів хімічної продукції. Тут зосереджено 15 % випуску мінеральних добрив колишнього Союзу, у тому числі 23 % азотних і 20 % фосфатних (для порівняння відзначимо, що в Україні концентрується 15,5 % усіх посівних площ колишнього СРСР), 26,9 % виробництва кальцинованої і14,9 % каустичної соди, близько 5 % сірчаної кислоти в моногідраті, 12,4 % хімічних волокон і ниток тощо. За виробництвом мінеральних добрив Україна займає третє місце в Європі після Німеччини – 8,7 млн т і Росії та п’яте місце в світі (після названих країн, США – 20 млн т і Китаю – 18 млн т). Багатогалузева хімічна промисловість України випускає продукцію більш як 120 тис. найменувань. До її складу входить більше 200 підприємств, таких галузей: гірничо-хімічної, коксохімії, основної хімії, хімічних волокон, синтетичних волокон і пластмас, лакофарбових і синтетичних фарбників. Найбільш важливі галузі: гірничо-хімічна та основна хімія. 2. Умови і фактори розвитку та розміщення галузей промисловості Сучасне розміщення галузі сформувалося під впливом географічних, економічних і технічних факторів.

скачать реферат Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

Хмельницький трансформаторних підстанцій. Україна займала провідне місце у СРСР за обсягом виробництва сільськогосподарських машин. Лише за 1960—1965 рр. було побудовано 22 заводи. На 1965 р. було понад 1 тис. машинобудівних підприємств, на яких працювало більш як 25 % зайнятих у промисловості. Прискореними темпами розвивалася хімічна промисловість (16,7 % середньорічних у 1960—1965 рр.). Збудовано Лисичанський хімічний комбінат. Сумський суперфосфатний завод, Роздольський сірчаний комбінат. Дніпропетровський шинний, Черкаський штучного волокна. Однак асортимент хімічної продукції залишався практично незмінним (мінеральні добрива, сірчана кислота, сода, хімічні волокна). Повільно розвивалося виробництво полімерних матеріалів. Значно зросла і зміцніла промисловість будівельних матеріалів. було освоєно виробництво нових марок цементу "700" і "800", керамічних труб , опор для ліній електропередач, стінових панелей. Створена нова галузь — великопанельне домобудування. Вводилися в дію нові потужності у легкій і харчовій промисловості: Артемівська, Переяслав-Хмельницька, Миколаївська (Львівська обл.) Кіровоградська швейні фабрики. Луганська взуттєва. Херсонський бавовняний, Житомирський і Рівненський льонокомбінати. Лише за 1959—1965 рр. було споруджено понад 300 нових і реконструйовано більш як 400 підприємств.

скачать реферат Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

Наприклад, для Донецького регіону перспективними визнано: • структурну перебудову народногосподарського комплексу через збалансування розвитку основних галузей спеціалізації (вугільна, металургійна та хімічна промисловість) з потребами України, запровадження сучасних технологій та техніки, нових безвідходних виробництв, випереджального розвитку галузей, пов'язаних із задоволенням потреб населення; • удосконалення структури металургійного комплексу, скорочення виробництва чавуну, нерафінованої сталі, вогнетривів і збільшення виробництва електросталі, тонколистової продукції, розвиток вторинної та переробної кольорової металургії, випуск нових видів напівпровідників; • удосконалення структури машинобудівного комплексу, зокрема перепрофілювання частини підприємств ВПК на виготовлення технічно-складної цивільної продукції та товарів народного споживання; • поліпшення екологічної ситуації перепрофілюванням окремих виробництв, технічним переоснащенням підприємств, здійсненням комплексу природоохоронних заходів; • інтенсивний розвиток сільськогосподарського виробництва, зокрема тваринництва м'ясо-молочного напрямку; • забезпечення ефективної зайнятості населення шляхом диверсифікації виробництва та створення нових робочих місць.

скачать реферат Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

Спеціалізація району в господарському комплексі держави - машинобудування сільськогосподарське, електротехнічне, енергетичне, приладобудування, виробництво обладнання для харчової промисловості, харчова промисловість, виробництво чистих металів і твердих сплавів, видобуток графіту, уранових руд, будівельна, індустрія (видобуток гранітів і лабрадоритів), хімічна промисловість (хімічні волокна, азотні добрива, лаки, фарби) і деревообробка (меблева промисловість), бурякоцукровий, олійно-жировий, зерновий, і плодоовоче-консервний і м За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова. – 2-ге вид., випр. І доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 546 с. Клиновий Ю.В., Пепа Т.В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України/За наук. ед. Л.Г. Чернюк. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 728 с.

Рюкзачок дошкольный "Щенячий патруль", 23х19х8 см.
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
693 руб
Раздел: Без наполнения
Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные
скачать реферат Міста Австралії та Океанії

На початку XX століття місто стало столицею Австралії. Американський архітектор Уолтер Берлі Гріффін переміг у міжнародному конкурсі на кращий дизайн нового міста. За його планом і був побудований місто, спочатку замислювався як столиця. Будівництво Канберри почалося в 1913 році, а в 1927 році національний парламент перемістився сюди з Мельбурну, що був місцем його перебування з 1901 року. Сьогодні Канберра - сучасний, швидко зростаючий місто, хоча його населення складає всього лише одну десяту від населення Мельбурна. Місто розташоване в аграрному районі південно-західній частині Австралії, недалеко від снігових вершин гірського ланцюга. Канберра стоїть на річці Молонгло, недалеко від штучного озера під назвою Берлі Гріффін. Основні джерела доходу міста - туризм, харчова, поліграфічна і легка промисловість. Є свій міжнародний аеропорт. Головні визначні пам'ятки столиці - сучасна будівля парламенту, корабель-музей капітана Кука. Канберра є центром культури та освіти. Тут знаходяться Національна бібліотека, виставкові павільйони і університети, Австралійська академія наук, а також головне відділення найбільшого дослідного інституту Австралії - Інституту наукових і промислових досліджень Співдружності. Корорий. Пала Місто Корорий розташований на північному узбережжі острова Корорий.

скачать реферат Відлига в СРСР

До середини 60-х років було освоєно виробництво синтетичних алмазів, великовантажних машин, автобусів власної конструкції, малолітражок, авторефрижераторів, автонавантажувачів, танкерів, риболовецьких траулерів, літаків. Споруджено такі заводи, як Одеський і Дніпропетровський важких пресів, Кременчуцький і Запорізький автомобільний, Львівський телевізорний, Сумський електронних мікроскопів, Київський електронно-обчислювальних машин, Хмельницький трансформаторних підстанцій. Україна займала провідне місце у СРСР за обсягом виробництва сільськогосподарських машин. Лише за 1960 —1965 рр. було побудовано 22 заводи. На 1965 р. було понад 1 тис. машинобудівних підприємств, на яких працювало більш як 25 % зайнятих у промисловості. Прискореними темпами розвивалася хімічна промисловість (16,7 % середньорічних у 1960—1965рр.). Побудовано Лисичанський хімічний комбінат, Сумський суперфосфатний завод, Роздольський сірчаний комбінат, Дніпропетровський шинний, Черкаський штучного волокна. Однак асортимент хімічної продукції залишався практично незмінним (мінеральні добрива, сірчана кислота, сода, хімічні волокна). Повільно розвивалося виробництво полімерних матеріалів.

скачать реферат Полиграфия

ВАТ “Київська поліграфічна фабрика “ Зоря “ розташована у місті Києві по вулиці Лугова , 1. Ще декілька років тому ВАТ “Зоря” належало до державних підприємств , а зараз , в період переходу економіки України до ринку , воно змінило форму власності , щоб не збанкрутіти . Підприємство не є збитковим , як деякі інші поліграфічні підприємства , але й не дає таких прибутків , як раніше , коли воно було єдиним за своєю спеціалізацією в м.Києві . Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом , яке являється юридичною особою і здійснює виробничу та комерційну діяльність з метою забезпечення потреб населення та підприємств на пакувальну продукцію . Дане підприємство спеціалізується на виготовленні етикетної та пакувальної продукції . А саме : етикетки віддруковані офсетним способом прямокутні , з фігурною висічкою , ламіновані , з металізованого паперу , з (конгревним тисненням ) , пачки-висічки , коробки та пакунки з картону або комбінованих матеріалів , парафіновані етикетки , видрукувані в 1-6 фарб способами флексографічного та глибокого друку , непарафіновані етикетки, з паперу , поліетилену , ламінованого паперу .

скачать реферат Малый географический атлас укр

Грошова   одиниця — гривня.   Україна — незалежна   суверенна держава. Глав^І держави — президент. Законодавчий орган — Верховна Рада. Політичні партії: Комуністична партія України, Народний рух України, Українська Республіканська партія. Демократична партія України, Партія демократичного відродження України, Українська християнсько-демо­кратична партія. Ліберальна партія України, Соціалістична партія та інші. Україна — індустріально-аграрна держава. Має комплекс галузей важкої, харчової, легкої промисловості, розвинуте багатогалузеве с. г., сучасну транспортну мережу. Основа електроенергетики — ТЕС, ГЕС, АЕС. Ведеться видобуток кам'яного та бурого вугілля, залізної, марганцевої руд, калійних солей, уранових руд. Серед галузей обробної промисловості виділяється чорна металургія. Головні галузі машинобудування — виробництво машин і обладнання для гірничорудної і металургійної промисловості, енергетичне машинобудування, електротехнічна промисловість, верстатобудування, виробництво телевізорів, ЕОМ, транспортне машинобудування, виробництво автомобілів, тракторів, автобусів, тролейбусів, мотоциклів, авіатехнічне, с. г. машинобудування. Хімічна промисловість представлена майже всіма галузями. С. г. спеціалізується на виробництві зерна, технічних культур, продуктів тваринництва.

скачать реферат Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

Уряд брав на себе зобов’язання бути представником інтересів робітників, селян і «трудової інтелігенції». У зв’язку з критичним політичним та воєнним становищем, в якому з самого початку діяла Директорія УНР, їй не вдалося налагодити управління економікою. У ряді галузей промисловості України, посилився процес роздроблення виробництва навіть у такій галузі, як кам’яновугільна, в 1919р. з 61 підприємства залишилося лише 23. Зросла частка середніх і невеликих підприємств. У 1918р. було видобуто 34,8% вугілля порівняно з 1913р., а в 1919р. - лише 20,5%. Загострювався паливний голод. Залізо-рудна і марганцева промисловість у 1919р. повністю припинила свою діяльність. Не працював жоден рудник. Різко скоротила виробництво машинобудівна промисловість України. Так, випуск паровозів у 1918р. проти 1917р. зменшився в 2,5 раза, а в 1919р. - в 15 разів. Істотно зменшилося виробництво цукру. Якщо у 1918р. було вироблено тільки 50% випуску 1913р., то в 1919р.-20%. В такому становищі перебували й інші галузі харчової промисловості.

Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
743 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Россия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия
скачать реферат Екологія в Україні

В Україні річний обсяг видобутку мінеральної сировини становить 1 млрд. т, а гірської маси – близько 3 млрд. т, з них лише 5-8% компонентів мінеральної сировини використовується для виробництва продукції, а решта йде у відходи. Застосування недосконалих технологій, зокрема спалювання нафти, вугілля і природного газу, призвело до того, що у 1990 році в атмосферу було викинуто 6 млрд. т вуглекислого газу промислового походження. Вміст вуглекислого газу в повітрі щорічно зростає на 0,5%, а за останні 150 років він зріс на 25%, причому на 12% - за останні 30 років. Найбільшої шкоди завдають теплові електростанції, які працюють на вугіллі. Вони становлять 75% усіх ТЕЦ і на їх частку припадає третина всіх викидів вуглекислого газу. У пило-газових викидах міститься понад 1400 шкідливих для людей і тварин речовин. Крім цього, викиди дають металургійні підприємства (33%), енергетика (30%), вугільна промисловість (10%), хімічна промисловість (7%) та інші галузі і підприємства (20%).5 Значний тиск на навколиннє середовище спричиняють великі промислові центри України.

скачать реферат Роль і значення АПК для господарства України

смотреть на рефераты похожие на "Роль і значення АПК для господарства України" Зміст 1. Роль і значення АПК для господарства України 3 2. Структура АПК та його види 7 3. Проблеми та перспективи розвитку АПК 14 Література 16 1. Роль і значення АПК для господарства України. До агропромислового комплексу (АПК) належать сільське господарство, харчова, м'ясо-молочна, борошномельно-круп'яна, комбікормова, мікробіологічна промисловість, а також ряд обслуговуючих підрозділів машинобудування, виробництво мінеральних добрив і хімікатів, сільське будівництво та допоміжні галузі, що забезпечують спорудження об'єктів, транспортування, зберігання і реалізацію сільськогосподарської продукції. Складовою частиною АПК є продовольчий комплекс, який включає такі підкомплекси: зернопродуктовий, картоплепродуктовий, цукробуряковий, плодо- овочеконсервний, виноградно-виноробний, м'ясний, молочний, олійно-жировий. Проблеми розвитку продовольчого комплексу зумовлені передусім нестабільністю землеробства, зокрема коливанням погодних умов. У сучасних умовах для успішного розвитку всіх галузей АПК створюються нові форми організації агропромислового виробництва - агропромислові об'єднання, агрокомбінати, агрофірми, асоціації, виробничі й науково- виробничі системи. На початок 1996 р. в Україні налічувалося 34 778 фермерських (селянських) господарств з площею сільськогосподарських угідь 786,4 тис. га. Найпростішою формою агропромислової кооперації с агропромислове підприємство (колгосп-завод, радгосп-завод).

скачать реферат Экономика труда - конспект лекций

Базова система мікроелементів (БСМ-1) Вихідними даними для розробки цієї системи є витрати часу кваліфікованих робітників на виконання основних рухів та їх комплексів, які були визначені при дослідженні трудових процесів за допомогою відео- та кіно-зйомки. Дослідження були проведені на 25 підприємствах, в 10-ти галузях (автомобільна, приладобудівельна, верстатобудівельна, трактор., сільсько- господарська, машинобудівельна, електротехнічна, швейна, взуттєва, м’ясна, поліграфічна, текстильна промисловості) та на 2-ох підприємствах зв’язку. Особливостями БСМ є: -методично ця система найбільше близька до МТМ-1, але при її розробці були використанні результати досліджень у 10 галузях, у той час як МТМ-1 побудована тільки на базі електротехнічної промисловості, тому цю систему можна вважати системою 3-го рівня. -у порівнянні з МТМ, БСМ має більш розширений склад факторів, які впливають на тривалість виконання мікроелементів. -додатково у складі елементів системи БСМ введені мікроелементні нормативи, які характерні для сучасних технологічних процесів (Наприклад: переміщення деталей по рольгану, по роликам підвісного конвейєру). -темп роботи у системі БСМ обгрунтований не тільки витратами енергії, а й показниками втомлення , які враховують як фізичне так і психофізіологічне навантаження. -БСМ призначена для вирішення питань організації і нормування праці на промислових підприємствах масового та великосерійного виробництвах. -БСМ доцільно використовувати для розробки нормативів та прийомів та більш великі елементи робіт, щоб забеспечити рівну напруженість норм на роботі, що виконуються у різних галузях. -БСМ включає 20 груп мікроелементів, причому 10- рухи рук, 5-рухи корпусу, 3- рухи ніг, 2-рухи очей, з урахуванням різновидів мікроелементів, що входять до 20 груп - всього 41. -нормувати по системі БСМ-1 економічно доцільно лише короткочасні трудові процеси тривалістю до 0,5 хв.

скачать реферат Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

В рамках програми “Техноімпорт”повино бути передбачено ряд підтриманих державою компексно-цільових програм у пріоритетних для регіону галузях, з огляду на запити потенціальних ринків збуту. Таблиця3.1. Питома вага Полтавської області у народному господарстві України в 1994-95 рр. Вид продукції Частка в нг України,% 1994 1995 Переробка нафти 51,6 45,7 Залізна руда 11,6 13,1 Металоріз. верстати 21,9 9,4 Легке машинобудування 12,9 21,8 Вантажні автомобілі 94,8 98,7 Збірні зб конструкції 7,2 7,3 Цегла будівельна 6,2 6,9 Зернові культури 6,6 5,9 Цукровий буряк 8,2 9,1 Продукція тваринництва 5,2 5,3 Виходячи з даних обласного управління статистики ,які приведено в таблиці3.1, та світових і європейських тенденцій у економіці та управлінні пропонуються такі сфери пріоритетів у межах програми “Техноімпорт”: сільське господарство — технології виробництва та зберігання продукції, збереження родючості грунтів, технічне забезпечення цих процесів, організаційно-управлінські технології ; харчова та переробна промисловість — переробка сільгосппродукції, виробництво продовольчих товарів подовжених термінів зберігання з використанням сучасних пакувальних матеріалів ; легка промисловість — технології, обладнання та матеріали для взуттєвої, трикотажної та швейної промисловості; машинобудування — виробництво технологічного обладнання для легкої, харчової та переробної промисловості, сільського господарства, виробництво вантажних автомобілів та обладнання для обробки металу різанням ; хімічна промисловість — первинна переробка нафти, фармацевтична промисловість; видобувні галузі — видобування та збагачення залізної руди, технології буріння нафтових та газових свердловин; сфера послуг — банківські технології, технології у сфері обслуговування населення, консалтинг, інжиніринг, тощо; інформаційні технології, програмне забезпечення, обладнання; управління — управлінські технології.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.