телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Товары для животных -30% Бытовая техника -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Концепция государственной политики

найти похожие
найти еще

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
З метою створення ефективної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для підприємницької діяльності передбачається: запровадити навчання основ теорії і практики підприємництва у сфері державної освіти, включаючи загальноосвітню, професійну, середню спеціальну та вищу освіту, забезпечити перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів через розвинуту мережу центрів перепідготовки, сприяти залученню окремих категорій населення до підприємницької діяльності. Держава сприяє розробленню навчальних планів, програм і методичних посібників для підготовки підприємців залежно від рівня їх базової підготовки, термінів навчання, підвищенню кваліфікації вчителів та викладачів, використанню державних телерадіоканалів для навчання широких верств населення основ підприємницької діяльності. Система підготовки і перепідготовки кадрів здійснюється з використанням можливостей міжнародних організацій та фондів і з урахуванням досвіду іноземних держав у питаннях підприємництва, налагодження ділових контактів. Запровадження постійного моніторингу за державною підтримкою малого підприємництва та механізмами регулювання діяльності у цій сфері дасть змогу відстежувати зміни та напрями його розвитку як на державному, так і регіональному рівнях, а також своєчасно застосовувати важелі державного регулювання з метою поліпшення економічного клімату для проведення діяльності малих підприємств. III. Організаційне забезпечення розвитку малого підприємництва Формування та реалізацію державної політики розвитку малого підприємництва забезпечують органи державної виконавчої влади всіх рівнів при взаємодії з громадськими спілками та об'єднаннями підприємців. До компетенції центральних органів державної виконавчої влади належать: формування концептуальних основ розвитку малого підприємництва; V забезпечення формування законодавчої та нормативно-правової бази щодо регулювання та стимулювання розвитку малого підприємництва; V визначення державних пріоритетів підтримки малого підприємництва та розроблення відповідних державних програм; V формування фінансових ресурсів для розвитку малого підприємництва; V створення у сфері малого підприємництва централізованої системи забезпечення інформацією поточного комерційного характеру, інформацією про стан регіональних ринків праці та капіталу, найперспективніші проекти на місцях тощо; V розроблення та реалізація механізму залучення коштів іноземних інвесторів до сфери малого підприємництва на високому конкурентоспроможному техніко-технологічному та організаційному рівнях. Виходячи з того, що мале підприємництво повинно стати базою для формування раціональної структури місцевого господарювання з урахуванням особливостей розвитку даного регіону (соціально-політичних умов, темпів ринкових перетворень тощо), регіональні органи управління: V визначають пріоритетні напрями розвитку малого підприємництва на місцях; V розробляють відповідні заходи і формують ресурси для їх реалізації за рахунок місцевих джерел; V сприяють малому підприємництву в розвитку виробничої бази підприємств, організації їх матеріально-технічного забезпечення шляхом надання допомоги в оренді виробничих і нежитлових приміщень, передачі законсервованих, недобудованих об'єктів і споруд, невикористаного обладнання, а також виділення земельних ділянок; V забезпечують розроблення та виконання регіональних програм розвитку малого підприємництва; V визначають ступінь участі регіону в державних і міжрегіональних програмах озвитку малого підприємництва.

Такі ради мають очолювати керівники відповідних органів виконавчої влади. Окрім представників об'єднань підприємців до рад, що братимуть участь у розгляді місцевими органами виконавчої влади питань розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики, мають входити уповноважений з питань захисту прав підприємців, представники органів державної податкової служби та органів внутрішніх справ. Щоб забезпечити об'єктивність і безсторонність, Кабмін зобов'язується внести пропозиції щодо механізмів ротації представників об'єднань підприємців, роботодавців, власників підприємств у Національній раді соціального партнерства, правліннях та наглядових радах державних фондів соціального страхування, Українському координаційному комітеті сприяння зайнятості. Указ також вимагає "забезпечувати залучення об'єднань підприємців до публічного обговорення проектів регуляторних актів" та передбачає кроки в напрямку "поступового переходу від державного регулювання підприємницької діяльності до її регулювання на засадах соціального партнерства". Указом передбачаються державні зусилля, спрямовані на збільшення кількості малих підприємств і самозайнятості в Україні. Заходи щодо підготовки та перепідготовки безробітних і соціально незахищених працездатних громадян для роботи у сфері малого підприємництва включають розвиток широкої мережі бізнес-інкубаторів. З метою підвищення конкурентоспроможності малих підприємств, мають бути створені навчальні та консультативні центри з удосконалення систем управління якістю з урахуванням міжнародних стандартів та Європейської моделі досконалості підприємств, а також консультативні центри та служби з питань застосування податкового законодавства. Можливо, за кілька років у загальноосвітніх школах буде введено факультативний курс "Основи підприємницької діяльності". Коментуючи Указ Президента "Про заходи щодо забезпечення підтримки та подальшого розвитку підприємницької діяльності", заступник глави Адміністрації Президента України Павло Гайдуцький заявив, що його поява зумовлена, зокрема, незадовільним станом розвитку малого бізнесу в Україні. Хоча за останні три роки кількість підприємців зросла у середньому на 20% і сьогодні їх налічується 172 тисячі, зайнятість на малих підприємствах зменшилася на 17%, а прибуток на більшості підприємств знизився у 9 разів. Розвиток малого підприємництва гальмується і рядом організаційних питань. У середньому до 19 днів зросла кількість днів, які потрібні на одержання ліцензій. Зросла вартість одержання ліцензій і дозволів, витрати на реєстрацію. Указом передбачено переглянути тривалість реєстрації підприємств. Нині у більшості випадках вона становить 11 днів, а у Керчі та ряді інших місць - у середньому до 32 днів. Передбачено також спрощення процедури виходу з бізнесу, зменшення вартості ліцензій і кількості перевірок контролюючими органами. Вперше поставлено питання про франчайзинг - тобто надання права малим підприємствам виконувати замовлення по виробництву продукції, наданню послуг і реалізації товарів під маркою, або під іменем відомих великих чи середніх підприємств.Указ включає проведення широкої інформаційно-агітаційної кампанії щодо розвитку малого підприємництва.

Законодавство у цій сфері повинно становити єдину правову систему як за взаємною узгодженістю норм, так і за цілісністю нормативного регулювання підприємницької діяльності. Формування нормативно-правової бази передбачає: V встановлення чітких правових гарантій, що забезпечували б свободу і захист підприємницької діяльності; V розроблення законодавчих та інших нормативних актів, спрямованих на правове забезпечення розвитку ринкових відносин; V удосконалення діючих правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність, з метою усунення внутрішньо-правових суперечностей і скасування положень, які гальмують розвиток приватної ініціативи та підприємництва. Закони та інші нормативні акти повинні сприяти залученню до підприємницької діяльності широких верств населення та стимулювати розвиток малого підприємництва, у тому числі шляхом створення сприятливих податкового, цінового, інвестиційного, інноваційного режимів та умов для проведення зовнішньоекономічної діяльності. Особлива увага приділятиметься розвиткові та вдосконаленню фінансової підтримки малого підприємництва. Державна політика у сфері малого підприємництва виходить з того, що загальний рівень оподаткування, система оподаткування та база для нарахування податків повинні бути стабільними протягом періоду реформування економіки і стимулювати підприємницьку та інвестиційну діяльність. Удосконалення механізму сплати податків суб'єктами малого підприємництва передбачає перехід юридичних осіб на єдиний сукупний податок, обчислюваний за результатами фактичної діяльності, і встановлення його граничного розміру, а також запровадження системи патентів для фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю. Стимулювання розвитку малого підприємництва у пріоритетних напрямах держава забезпечує шляхом встановлення сприятливого режиму оподаткування та звільнення від податку частини прибутку, що спрямовується на рефінансування малих підприємств, встановлення прискорених норм амортизації активної частини основних виробничих фондів. Фінансово-кредитна політика у сфері малого підприємництва спрямовуватиметься на: V розвиток мережі фінансово-кредитних установ, інвестиційних та інноваційних фондів, страхових організацій; V розвиток товариств взаємного кредитування та страхування; V забезпечення умов для розвитку перспективних форм фінансування малого підприємництва (лізинг, факторинг тощо). V Перехід до ринкових відносин і підтримка малого підприємництва потребують переорієнтації у сфері інвестиційної діяльності. Пріоритетними об'єктами за існуючих умов повинні у найближчій перспективі стати основні фонди малих підприємств. V Формування інвестиційних ресурсів поряд із традиційними джерелами інвестування, якими є амортизація, власні кошти, спеціальні бюджетні та позабюджетні, інвестиційні та інноваційні фонди, цільові кредити, передбачає активне використання інвестиційного потенціалу комерційних банків, іноземних кредитних ліній, коштів від приватизації державного майна. Стимулювання фінансових установ до роботи із суб'єктами малого підприємництва здійснюватиметься за окремими напрямами і включатиме: V використання державних кредитних ліній для підтримки малого підприємництва із зазначенням середнього розміру позики, відсоткової ставки та секторів кредитування; V створення системи гарантій кредиту; V встановлення сприятливого режиму оподаткування і переваг фінансовим установам, що безпосередньо обслуговують пріоритетні напрями діяльності малого підприємництва; V страхування діяльності суб'єктів малого підприємництва.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Интеллектуальная собственность и закон. Теоретические вопросы

IX), одобренный после долгих дебатов, отличается как от проекта, подготовленного предварительными совещаниями, так и от предложений, выдвинутых на самой конференции рядом государств. В соответствии с п. 4 ст. IX Конвенции государства, присоединившиеся к тексту 1952Pг., и государства, присоединившиеся к тексту 1971Pг., регулируют свои отношения на основе правил текста 1952Pг. Однако любое из таких государств-участников Конвенции 1952Pг. может путем нотификации Генеральному директору ЮНЕСКО объявить о допустимости применения всеми государствами-членами Конвенции в редакции 1971Pг. ее правил к произведениям своих граждан либо произведениям, впервые опубликованным на его территории. Таким образом, принятая формула не вынуждает государство-члена Конвенции в редакции 1952Pг. выбирать среди государств, присоединившихся к измененному тексту, те, которые могут применять ее правила, и те, которые не могут этого делать. II. Концепция государственной политики в области авторского права и смежных прав. Инициативный авторский проект 1

скачать реферат Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации

Нельзя не отметить, что из порядка осуществления данного принципа явно «выпадают» действия некоторых субъектов Российской Федерации (Чеченской Республики, Татарстана), стремящихся к утверждению своего суверенного статуса как на договорной, так и на фактической, внедоговорной (отказ от подписания Федеративного договора) основах. Отсутствие концепции государственной политики России по урегулированию конституционных межнациональных конфликтов побудило, например, федеральные власти пойти на заключение двустороннего договора Российской Федерации со своим субъектом — Республикой Татарстан о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий. Сам по себе правомерный акт по своему содержанию создал отчетливо видимый прецедент нарушения компромисса России со всеми субъектами федерации, достигнутого в силу федеративного договора, и восстановления суверенной атрибутики одного из таких субъектов. При этом ряд положений договора: об участии республики в международных отношениях, самостоятельности внешнеэкономической деятельности, создании своего Национального банка, решении вопросов республиканского гражданства, права опротестования законов Российской Федерации и др., — прямо нарушает российскую Конституцию, либо не соответствует ее положениям.

Шарики для бассейна, 50 штук.
Набор разноцветных шариков для наполнения детского бассейна. Диаметр шара 7 см. Материал: безопасный, экологически чистый пластик.
360 руб
Раздел: Шары для бассейна
Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные
Ростомер деревянный (ростомер-пазл).
Ростомер способствует развитию малыша, помогает наблюдать за ростом, служит отличным украшением детской. Как измерить рост? Соберите
324 руб
Раздел: Ростомеры
 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

В республиках Закавказья общая плотность колеблется от 82 (Азербайджан, включая Нагорный Карабах) до 113 (Армения), но сельская плотность очень схожа: 32 - 36 человек на 1 кв. км. Плотность населения в Европе снижается к востоку: в Бельгии 325 человек на 1 кв. км, ФРГ - 213, Польше - 121, Белоруссии - 49 (а в соседних Литве - 57, Латвии - 46, Эстонии - 35), в европейской части России - 27 (в том числе в ЦЭР - 63, Поволжском - 31, Уральском - 25). Эта же закономерность прослеживается и в азиатской части России, где средняя плотность населения составляет 2,5 человека на 1 кв. км, в том числе в Западно-Сибирском районе - 6,2, Восточно-Сибирском - 2,2, Дальневосточном 1,3. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Повторение пройденного - кризис Армии и Флота От автора В этой части речь идёт о военной реформе, и прежде всего о сокращении вооружений, что неизбежно вслед за сокращением личного состава в таких объемах, как декларируется Концепцией (основами) государственной политики в военном строительстве. Для М. В. Фрунзе такой проблемы не существовало: гужевой транспорт легко и просто находил применение в народном хозяйстве, а незначительное количество орудий и стрелковое вооружение без труда поддавалось длительной консервации в арсеналах и на конюшнях. К началу 1929 г., на вооружении Красной Армии насчитывалось около 26 тыс. станковых пулеметов, 7 тыс. орудий разных калибров, 200 танков и броневиков, 1000 самолетов старой конструкции, главным образом времен первой мировой войны

скачать реферат Мировая продовольственная проблема

Оно ведет к дальнейшему развалу хозяйства страны, разбазариванию и проеданию национального богатства, снижению жизненного уровня большинства населения, опасному обострению социальных противоречий. В нынешних условиях нужно, отбросив априорные идеологические установки и догмы, с позиций реализма и здравомыслия найти решение проблем выхода из кризиса. И не путем отказа от экономических реформ, а продолжая их, но рассматривая реформы не как самоцель, а как средство повышения эффективности экономики и улучшения жизни народа. Для этого необходима постепенная трансформация сложившихся форм хозяйствования и экономических институтов в направлении социально ориентированной и регулируемой рыночной экономики при сохранении важной роли государства. Проблема продовольственной безопасности для современного российского общества является одной из важнейших. Это связано с системным кризисом и спадом во всех отраслях народного хозяйства. Сейчас сформулирована концепция государственной политики в области обеспечения продовольственной безопасности, которая выстраивается на строго правовой основе.

 Стратегия для России - Повестка дня для Президента-2000

Экономика России стала гораздо более открытой для международной торговли и международных потоков капитала. Это было серьезной проверкой на прочность. Даже после такого испытания, как финансовый кризис 1998 г. и фактически двукратная девальвация рубля, экономика страны не рухнула. Более того, появились признаки роста, обеспеченного преимущественно за счет внутренних источников, хотя немалое значение имело и повышение экспортных цен. При этом Россия еще не реализовала свой потенциал как страна, в которую можно и нужно инвестировать, она еще не успела доказать, что эти инвестиции окупятся. 4. Решение стоящих перед страной задач возможно только в условиях экономического роста, который на протяжении как минимум полутора-двух десятков лет должен носить устойчивый характер. Темпы роста российской экономики в этот период должны существенно превышать среднемировые. Учитывая возможности, связанные с возвращением в Россию вывезенных капиталов и расширением внешнеторговой деятельности, а также потенциальные масштабы внутреннего рынка и огромный ресурсный потенциал, у России есть все возможности для обеспечения ускоренного роста экономики. 5. 90-е гг. в России показали, что при слабости правопорядка и государственного аппарата, с одной стороны, и неопределенности политической ситуации - с другой, никакая концепция экономической политики не может быть последовательно осуществлена

скачать реферат Российская экономика переходного периода

Концепция государственной политики должна быть разработана высшей исполнительной властью в лице администрации президента (Совета национальной безопасности) с участием всех заинтересованных ведомств, включая предпринимательский, особенно промышленный и банковский, сектор и профсоюзы. Постановка национальных целей и очередности их достижения должна сопровождаться оценкой необходимых для этого финансовых и иных ресурсов, а также способов реализации этих целей через научно-техническую (технологическую), инвестиционно-инновационную, структурную, налоговую, амортизационную и иные виды промышленной политики. В условиях России дальнейшее проведение экономических реформ требует усиления государственного воздействия на экономический процесс. Это обусловлено как структурными особенностями национальной экономики, так и историческими условиями развития страны. Повторим, что сердцевиной экономического развития является инвестиционный процесс, без которого это развитие попросту невозможно. Таким образом, необходимо создать условия, стимулирующие инвестиционный процесс.

скачать реферат Организованная преступность

В системе мер по предупреждению организованной преступности особое место занимают комплексные целевые мероприятия, направленные на противодействие незаконному обороту наркотических средств и злоупотреблению ими. В 1993 г. впервые в истории страны принята Концепция государственной политики по контролю за наркотиками в Российской Федерации (утвержденная постановлением Верховного Совета Российской Федерации 22 июля 1993 г. № 5494-1)18. Цель указанного документа — установить концептуальные основы государственной политики по контролю за наркотиками, в первую очередь в ее организационных и законодательных аспектах, а также в плане выработки единой скоординированной межведомственной программы. ( 2. Предупреждение и противодействие организованной преступности местными органами власти. Для эффективного противостояния современной организованной преступности, требуется, прежде всего, координация действий федеральных и местных, территориальных органов власти. Деятельность последних имеет большое значение в деле борьбы с организованной преступностью, так как они располагают исключительными полномочиями и возможностями по созданию организационных основ для эффективного противодействия организованной преступности на местах.

скачать реферат Преступность несовершеннолетних в Новгородской области

Криминология несовершеннолетних – важное направление криминологической науки. Наиболее сложной и вместе с тем наименее разработанной в этом направлении является проблема контроля государства и общества над преступным поведением подростка. В основе научного обоснования решения этой проблемы должна лежать концепция государственной политики предупреждения преступности несовершеннолетних. В настоящей работе предпринята попытка предложить основы такой концепции. Политика предупреждения преступности не имеет вполне сложившегося толкования с точки зрения ее содержания. Отчасти этим обусловлено многообразие употребляемых законодателем, политиками, учеными-криминологами и работниками системы правоохранительных органов терминов, наиболее распространенный из которых – «борьба с преступностью». Учитывая социальную, психологическую, экономическую специфику несовершеннолетних, особенности причин и мотивации совершения ими преступлений, целесообразно использовать термин не «борьба», а «предупреждение». Так, государственная политика предупреждения преступности несовершеннолетних – это основанная на определенных идеях деятельность системы государственных и негосударственных институтов по формированию и реализации основных задач, принципов, направлений и средств предупреждения явления преступности несовершеннолетних с целью защиты человека общества и государства от преступных посягательств.

скачать реферат Ранняя профилактика преступности несовершеннолетних

Рост преступности в России, в том числе несовершеннолетних, стал следствием того, что помимо воздействия социально-экономических причин, такие высокие духовные национальные ценности бытия как самоценность личности каждого человека, стремление к доброте и отвержение насилия по отношению к другим, любовь к Отечеству и забота о ближних в условиях деструктивных изменений в общественной жизни утратили свое значение. В связи с этим, задача духовно-нравственного обновления современного общества через духовно-ориентированное воспитание подрастающего поколения россиян становится вместе с тем и задачей ранней профилактики преступности несовершеннолетних. Актуальность данной работы заключается в том, что в современной криминологии и концепциях государственной политики борьбы с преступностью все большее внимание уделяется соотношению процесса криминализации общественных отношений с процессами, происходящими в духовной сфере общества. Так в разделе третьем концепции национальной безопасности РФ, утвержденной Указом Президента от 17 декабря 1997 г. № 1300, среди основных причин роста преступности названо снижение духовно-нравственного потенциала общества, а в разделе 4 приоритетным значением в борьбе с преступностью признано формирование мер действенной социальной профилактики и воспитания законопослушных граждан.

Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Банка для сыпучих продуктов "Лавандовый букет", 9,5x13 см, 500 мл.
Банка для сыпучих продуктов прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 500 мл. Размер: 9,5x13 см.
307 руб
Раздел: Керамические
скачать реферат Экономические, социальные и культурные права право­вого государства

Государство должно поощрять деятельность. Способствующую укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополу­чию. Тем самым закладывая правовые основы для соответствующей деятельности органов го­сударственной власти и создания материальных гарантий прав на охрану здоровья и медицин­скую помощь. По основным направлениям деятельности органов здравоохранения действуют специальные программы и законы: Федеральная целевая программа на 1993-1995 гг. по преду­преждению распространения заболеваний СПИДом, Концепция государственной политики по контролю за наркотиками в Российской Федерации 1993 г., Основы законодательства РФ о фи­зической культуре и спорте 1992 г., Закон РСФСР о санитарно-эпидемиологическом благопо­лучии населения от 19 апреля 1991 г., Федеральный закон о природных лечебных ресурсах, ле­чебно-оздоровительных местностях и курортах от 23 февраля 1995 г. и др. Целями охраны здо­ровья людей служат многие нормы уголовного, гражданского, административного, трудового и других отраслей права.

скачать реферат Социально-экономические и культурные права граждан

Тем самым, закладывая правовые основы для соответствующей деятельности органов государственной власти и создания материальных гарантий прав на охрану здоровья и медицинскую помощь. По основным направлениям деятельности органов здравоохранения действуют специальные программы и законы: Федеральная целевая программа на 1993-1995 гг. по предупреждению распространения заболеваний СПИДом, Концепция государственной политики по контролю за наркотиками в Российской Федерации 1993 г., Основы законодательства РФ о физической культуре и спорте 1992 г., Закон РСФСР о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 19 апреля 1991 г., Федеральный закон о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах от 23 февраля 1995 г. и др. Целями охраны здоровья людей служат многие нормы уголовного, гражданского, административного, трудового и других отраслей права. Конституция запрещает сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей. Это важная грань охраны здоровья человека, она призвана предупредить утаивание информации о фактах, подобных аварии на Чернобыльской АЭС, а также распространение заведомо недостоверных или ложных сведений о состоянии окружающей среды, эпидемиях, катастрофах и т.д. Конституция прямо устанавливает, что сокрытие фактов такого рода влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом.

скачать реферат Шпаргалка по экологическому праву

Неблагоприятное положение с развитием питьевого водоснабжения создает угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Объем финансирования в данной области за счет средств федерального бюджета недостаточен, а органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления не имеют средств, необходимых для финансирования питьевого водоснабжения. Еще более неблагоприятная ситуация сложилась с определением и применением тарифов в области питьевого водоснабжения. Стоимость одного кубометра питьевой воды различается в десятки раз. Принятый Государственной Думой 1 декабря 1999 г. Федеральный закон «О питьевой воде и питьевом водоснабжении», хотя и разрешит многие правовые вопросы в данной области, не решит проблему бесперебойного обеспечения питьевой водой населения, соответствия ее качества гигиеническим нормативам и государственным стандартам, а также снижения тарифов в области питьевого водоснабжения. В этой связи Государственная Дума рекомендовала Правительству РФ разработать в 2000 году современную концепцию государственной политики в области питьевого водоснабжения, государственного надзора и контроля за выполнением единых гигиенических нормативов и нормативных требований к питьевой воде, источникам питьевого водоснабжения и его состоянием.

скачать реферат Наркотики в современном мире: отдельные правовые вопросы

Вместе с тем, общество оказалось неготовым к противодействию массовому потреблению наркотиками, особенно в детско-подростковой среде. Принимаемые меры в области административных, силовых и репрессивных методов оказались безрезультатными. Система образования и здравоохранения, научные учреждения в связи с крайне скудным финансированием, отсутствием специальных кадров, неразвитыми сетью и материально-технической базой учреждений не смогли быстро разработать и внедрить современные средства профилактики, диагностики, лечения и реабилитации лиц, страдающих наркоманией и токсикоманией. Формирование особой молодежной субкультуры, в которой допустимо потребление наркотиков, явная и скрытая их пропаганда вышли из-под контроля государства. Наряду с этим, органы исполнительной и представительной власти в результате отсутствия должной информации, методологического обеспечения и необходимых ресурсов не решают проблем, связанных с экспансией наркобизнеса, особенно детско-подростковой средой. Ряд основополагающих моментов, в частности, Концепция государственной политики по контролю за наркотиками в Российской Федерации, принятой в 1993 году, не отвечает современным требованиям, нуждается в коррекции либо в переработке.

скачать реферат Государственное регулирование социальной занятости населения

Причем сближение и сбалансированность необходимо обеспечить не только по количеству и качественной структуре, но и во времени и пространстве, на макроуровне и на микроуровне. В силу регулирования занятости объектом микроуровня является предприятие, как первичное звено экономики, и город (населенный пункт), как первичное звено территории, жители которого характеризуются общностью интересов в реализации права каждого из них на трудовую деятельность. Исходным пунктом правительственной стратегии занятости должен стать принцип предотвращения безработицы, а не принцип борьбы с безработицей. Концепция государственной политики занятости должна базироваться на критериях экономической эффективности и социальной справедливости, ориентация на который призвана решать задачи содействия занятости и защиты трудоспособных граждан от хронической и массовой безработицы. В свою очередь, воздействуя на решение задач в области занятости и социальной политики в целом, государство системой взаимосвязанных мер участвует в создании и поддержании необходимого для экономического возрождения социально-политического климата.

Циркуль металлический "Stop System" с грифелем 2 мм.
Эксклюзивная инновация. Кронцепция Stop System фиксирует штанги циркуля в нужном положении, предотвращая их нежелательное смещение, и
357 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра "Зайкина горка" №1, классические цвета.
«Зайкина горка» – это увлекательное занятие: лабиринт для разноцветных шариков. Веселые шарики катаются по лабиринту горки и развлекают
530 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Дырокол на 2-3-4 отверстия, 10 листов, черный.
Дырокол на 2-3-4 отверстия. Расстояние между отверстиями регулируется. Толщина прокола: до 10 листов. Материал: металл. Цвет корпуса: черный.
547 руб
Раздел: Дыроколы
скачать реферат Отечество. Честь. Долг

Единоначалие в Вооруженных Силах РФ осуществляется на прочной правовой основе. Этот принцип закреплен юридически на законодательном уровне. Нормы военного законодательства, Уставы ВС РФ конкретно определяют обязанности и права соответствующих командиров (начальников), наделяют их необходимыми государственно-властными полномочиями. Воинская дисциплина – важнейший принцип осуществления исполнительной власти в военном управлении. Однако, воинская дисциплина является только частью (видом) государственной дисциплины, действующей в военной области. Поэтому органы военного управления и их должностные лица обязаны соблюдать требования и других видов государственной дисциплины. Таким образом, все сказанное выше позволяет сделать вывод, что Вооруженные Силы РФ имеют стройную систему руководства и управления, которая обеспечивает их надежную управляемость в различных условиях обстановки. Литература: 1. Конституция Российской Федерации. – М., 1993. 2. Закон РФ «Об обороне». – М., 1996. 3. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Красная звезда. – 1997, 27 декабря. 4. Основы (Концепция) государственной политики по военному строительству на период до 2005 года // Красная звезда. – 1998, 4 августа. 5. Послание по национальной безопасности Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. – М., 1996. 6. Путь к современной армии.

скачать реферат Государственная политика Российской Федерации в сфере борьбы с незаконным оборот наркотических средств и психотропных веществ

Приходится с сожалением признать, что цели и задачи, поставленные в 1993 г. Концепцией государственной политики по контролю за наркотиками в Российской Федерации - предупреждение роста потребления и незаконного оборота наркотиков, а в более отдаленной перспективе - их снижение, - остались не только невыполненными, но более того - наркоситуация в стране еще значительнее ухудшилась, а проблема наркотиков из собственно криминальной проблемы борьбы с общеуголовной преступностью, (одним из её видов) превратилась в социальную. Как известно, злоупотребление наркотиками вызывается большим кругом факторов. В настоящее время общепризнанно, что наркомания и связанные с ней явления имеют глубокие социальные корни, являются отражением процессов, протекающих во всех сферах общества, и говорят, прежде всего, о неблагополучии в обществе. Применительно к России конца XX начала XXI вв. такими глубинными факторами риска наркомании стали духовный и идейный, культурный кризис общества, экономическая и политическая перестройка, повлёкшая серьезные сдвиги в социальной структуре, материальном положении различных слоев населения.

скачать реферат Взаимодействие органов местного самоуправления с органами государственной власти в сфере дорожного строительства

Если отсутствует концепция государственной политики в отрасли, опирающаяся на всесторонний учет таких отраслевых особенностей, регулирование и финансирование отрасли не может быть достаточно эффективным. Существенным общим пробелом регулирования дорожного хозяйства в Российской Федерации на уровне, как федерации, так и регионов является то, что в нормативных актах и программных документах экономической политики не определены интегральные принципы, критерии и пределы вмешательства в дела отрасли. Вследствие этого управление и финансирование дорожного хозяйства осуществляется во многом стихийно, без учета всех особенностей отрасли и возможностей повышения эффективности ее работы. Этим обусловлена актуальность данной проблемы – взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти в сфере дорожного строительства. 1. В первую очередь, отсутствует четкая единая трактовка особенностей дорожной инфраструктуры, которые обусловливают ту или иную степень государственного вмешательства и финансирования этой инфраструктуры, роль государственной или муниципальной собственности на объекты дорожного хозяйства. 2. Хотя существующее распределение прав собственности и ведения в отношении автодорог в целом отвечают характеру дорожного хозяйства, в явном виде нигде не определены базовые критерии и границы государственного и муниципального участия в обеспечении нормального развития и условий эксплуатации дорожной инфраструктуры. 3. Ввиду отсутствия таких четко установленных критериев и границ, не существует системы единых принципов государственного управления и финансирования дорожного хозяйства, которые были бы приняты на федеральном уровне и соблюдались при регулировании отрасли региональными и местными администрациями.

скачать реферат Детское питание в дошкольных учреждениях

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности Диплом Детское питание в ДОУ КЕМЕРОВО-2008 Содержание Введение 1.1 Особенности физиологического развития детей дошкольного возраста (3 -7 лет) 1.2 Потребности детей в основных пищевых веществах и энергии 1.3 Принципы рационального питания детей 3-7 лет, посещающие детские дошкольные учреждения (ДОУ). Организация питания детей в ДОУ 1.4 Режим питания детей. Объемы пищи, рекомендуемые дошкольникам. 1.5 Контроль за правильной организацией питания детей в ДОУ 1.6 Контроль за технологией приготовления пищи и качеством готовых блюд 1.7 Основные принципы составления меню Список использованных источников Введение Полноценное питание детей (по заключению Минюста России в государственной регистрации не нуждается, письмо от 20.11.2004 № 07/11354-ЮД) 7. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 305 «О мерах по обеспечению государственного надзора и контроля за качеством и безопасностью крупы, муки, макаронных и хлебобулочных изделий» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 22, ст. 2337 8. «Концепция государственной политики в области здорового питания населения РФ до 2010 г.» 9. Бисалиев Н.Б., Каракулов С.А., Абашин А.И., Шотова О.А. Фактическое использование продуктов питания в детских дошкольных учреждениях республики Каракалпакстан. ЗКГМА им. М.Оспанова, Приаральский НИЦ детского питания МЗ РУз, Областная детская клиническая больница, г.Актобе, г. Нукус.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.