телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

найти похожие
найти еще

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Банкрутство означає ліквідацію боржника, реалізацію його майна з ціллю задоволення потреб кредиторів. 2. Процедури банкрутства Інститут банкрутства містить у собі групи спеціальних норм – процедур банкрутства. Таких процедур чотири: розпорядження майном, санація, ліквідація та мирова угода. Кожна з процедур має свою спеціфіку та призначення. У трьох процедурах – санація, ліквідація та мирова угода передбачена – можливість заміни власгика не зважаючи на його волю. Фінансове оздоровлення боржника здійснюєтьсяух процедурах – санації та мирової угоди. Основними судовими процедурами є розпорядження майном, санація та ліквідація. Мирова угода – це субсидіарна процедура и вона виникає на всіх судових процедурах. Процедурам санації та ліквідації предшесвує розпорядження майном. Інститут банкротства передбачає, в залежності від виду суб,єкта боржника, наявності майна, вида його діяльності, загальний, спеціальний або спрощений порядок виробництва по справі про банкрутство. Загальний порядок передбачає використання стадії розпорядження майном з поступовим переходом до процедури санації, ліквідації та мирової угоди. Спеціальний порядок використовується у випадку присунення до участі у справі додаткових учасників та інше (ст. 42 – 50, 53 Закона). 3. Суб,єкти банкрутства У відповідності з абзацем 5 статті 1 Закону України “Про встановлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом”, суб,єктом банкрутства (банкрутом) може бути визнаний боржник, недієздатність якого виконати свої грошові забов,язання встановлена Господарчим судом. Суб,єктами банкрутства закон визнає лише юридичнихосіб, причому осіб однієї категорії — суб,єктів підприємництва, неспроможних своєчасно виконати свої зобов'язання перед кредиторами або перед бюджетом. Таким чином суб,єктами банкрутства є суб,єкти підприємницької діяльності: - громадяни України, інших держав з повною правоздатністю чи дієздатністю; - юридичні особи всіх форм власності, встановлених Законом України “Про власність” Боржником відповідний суб'єкт вважається на всіх стадіяхпровадження у справі про банкрутство, банкрутом — післятого, як Господарчий суд прийме постанову про визнанняборжника банкрутом. Оскільки Закон не містить ніяких вказівок відносно його використання до громадських організацій, політичних партій, профсоюзів, релігійних організацій і оскільки такі організації, у відповідності до законів України, не є суб,єктами підприємницької діяльності, отже вони не можуть бути суб,єктами банкрутства. 4. Учасники у справі про банкрутство У відповідності со статтєю 1 Закону, учасниками справи про банкрутство є кредитори, боржник, арбітражний керуючий, власник майна (орган, уповноважений керувати майном). У деяких випадках, передбачених Законом, приймають участь і інші особи: Фонд державного майна України, державний орган з питань банкрутства, представник органу місцевого самоврядування, центральний орган виконавчої влади, представник робітників боржника. Основними діючими особами процедури банкрутства є сторони (кредитори та боржник) і арбітражний керуючий. Головними процесуальними фігурами справи про банкрутство є кредитори.

План Вступ 1. Правове регулювання процедури банкрутства в Україні . 1. Неплатоспроможність і банкрутство . 2. Процедури 3. Суб,єкти банкрутства 4. Учасники у справі про банкрутство . 2. Процедура розпорядження майном. . 2.1 Сутність введення процедури розпорядження майном . 2.2 Розпорядник майном боржника. . 2.3 Завершення процедури розпорядження майном . 3. Процедура санації . 3.1 Сутність введення процедури санації . 3.2 Керуючий санацією . 3.3 Завершення процедури санації . 4. Ліквідаційна процедура 1. Сутність введення процедури ліквідації. 2. Ліквідатор (ліквідаційна комісія). 3. Завершення ліквідаційної процедури. 4. Мирова угода. Висновки Список використаної літератури . 1. Правове регулювання процедури банкрутства в Україні До 1992 року у законодавчому полі України фактично був відсутній юридичний механізм рішення проблем неплатоспроможності господарчих суб,єктів. Питання погашення заборгованості вирішувались на адміністративному рівні або у порядку виконавчого виробництва за результатами арбітражного чи громадського судового процесу. Першим законодавчим актом, який установив спеціальну процедуру розгляду справ фінансово неспроможних підприємств в Україні, став Закон України від 14 травня 1992 року "Про банкрутство". Банкрутство як одна з юридичних підстав ліквідаціїпідприємств регулювалася Законом «Про підприємства в Україні» (ст.ст.24,34). Порядок і умови визнання будь-якихюридичних осіб — (суб,єктів підприємницької діяльності банкрутами з метою задоволення претензій кредиторів регулює спеціальний Закон України від 14 травня 1992 р. "Про банкрутство» (Відомості Верховної Ради України. — 1992 — №31. — Ст. 440). Цей Закон мав багато недоліків, що робило його неприємним у роботі Арбітражного суду. Потім на основі накопиченого опиту та відсутності повномасштабного Закону про банкрутство Висшим Арбітражним судом України 18.11.1997 року було дане пояснення "Про деякі питання практики застосування Закону України про банкрутство". Але роз,яснення було не достатньо для покрашення недоліків діючого Закону. Відчувалася потреба у новому, сучасному Законі, який охоплював кращі досягнення іноземних та ніціональної правових систем. Таким став Закон "Про встановлення платежеспроможності боржника чи визнання його банкрутом". В порівнянні з попередньою редакцією Закону, змінені основи для відкриття справи про банкрутство; встановлені процесуальні строки розгляду справи; встановлені нові судові процедури; введена нова судова фігура – арбітражний керуючий та інші. В Законі є ще багато редакційних недоліків, але в цілому він відповідає потребам сучасної економіки. Особливість Закону є в тому, що він має пріорітет перед іншимими законами а, саме, громадського кодексу, арбітражного та громадсько процесуального кодексів. Інститут банкрутства має свої спеціфічні принципи: конфлікт інтересів, пріорітет загального інтересу над часним; заміна неефективного власника на ефективного; задоволення грошових потреб кредиторів тільки у рамках процедури банкрутства та інше. У відношенні процедур банкрутства у стороні не має залишатися і держава. У Законі особливо підкреслюється участь у процедурах банкрутства держави у особі спеціального державного органу.

Якщо майно боржника не було продане на перших торгах, то воно виставляється на повторні, якщо інше не передбачено планом санації. 3. Завершення процедури санації За ітогами процедури санації арбітражний керуючий надає письмовий звіт зборам кредиторів не пізніше чим за 15 днів до закінчення встановленого строку процедури санації чи при наявності основ для його дострокового припинення. Звіт керуючого санацією повинен мати: - баланс боржника на останню звітну дату; - облік прибутків та збитків боржника; - дані о наявності вільних грошових коштів боржника, які можуть бути спрямовані на задоволення потреб кредиторів боржника; - дані з дебіторської зоборгованості боржника на дату подачі звіту; - інша інформація о можливості погашення кредиторської заборогованності, яка залишилась. Звіт керуючого санацією та протокол збору кредиторів направляється у господарчий суд не пізніше 5 днів після проведення зборів. У випадку ходатайства зборів кредиторів, відмови у затвердженні звіту керуючого санацією, неподачі такого звіту у встановлений строк чи не проведення розрахунків з кредиторами у визначені строки господарчий суд признає боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру. 4. Ліквідаційна процедура Ліквідація – це припинення діяльності суб,єкта підприємницької діяльності, визнаного господарчим судом банкрутом, з ціллю проведення мероприємств по задоволенню, визнаних судом, вимог кредиторів шляхом продажу його майна. 1. Сутність введення процедури ліквідації Процедура ліквідації є заключною у справі про банкрутство і вийти з неї можливо лише одним шляхом – через мирову угоду. У процедурі ліквідації немає фінансового оздоровлення – тут вже реалізується майно боржника. Вона менш ефективна, ніж процедура санації, так як при реалізації майнових активів боржника кредитори отримують у 5-10 разів менше ніж їх балансова вартість. З іншого боку, ліквідація боржника – це крайня міра отримання заборгованості і її списання за бухгалтерською звітністю. Процедура ліквідіції відкривається лише у чотирьох випадках: - коли кредитори, у особі комітету кредиторів, ходатайствує про проведення такої процедури (ст. 16 п. 8 Закону) як ітог розпорядження майном (см. Ст. 50 п. 8 Закону); - коли залишились незадовільними результати процедури санації (ст. 18 п. 6, ст. 19 п. 12, ст. 21 п. 6, 11 ,15 Закону); - коли суд використовує спрощені процедури банкрутсва (ст. 51, 52 Закону); - у випадку банкрутства громадян-суб,єктів підприємницької діяльності (ст. 47 – 49 Закону); 2. Ліквідатор (ліквідаційна комісія) Основною процесуальною фігурою у ліквідації є ліквідатор, який призничається господарчим судом у постанові про признання боржника банкрутом. Порядок назначення ліквідатора такий же як і порядок назначення керуючого санацією. Поряд з ліквідатором господарчий суд може призначити членів ліквідаційної комісії. Створення ліквідаційної комісії можливе по ходатайству ліквідатора, узгодженного з комитетом кредиторів. Загальна схема ліквідаційної процедури зображена на рисунку 3. Рис. 3 Схема ліквідаційної процедури. 3. Завершення ліквідаційної процедури Важливим етапом ліквідаційної процедури є формування ліквідаційної маси.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Коммерческая электроэнергетика: словарь-справочник

По законодательству РФ различают налоги трех видов: федеральные налоги, региональные налоги и сборы, местные налоги и сборы [28]. Налог косвенный налог на товары и услуги, который устанавливается в виде надбавки и цене или тарифу [21]. Налог на добавленную стоимость (НДС)P разновидность налога с оборота; разница между выручкой, полученной при реализации товара или оказании услуг, и стоимостью покупок у различных поставщиков. НДС наиболее совершенная форма универсального акциза (проще взимается, носит всеобщий характер, обеспечивает регулярные крупные поступления в бюджет) [21]. Налог на прибыль один из основных видов налогов. Плательщиками налога на прибыль являются предприятия и организации, юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории России, в том числе и предприятия с иностранными инвестициями (совместные предприятия). Не платят налог на прибыль банки, кредитные учреждения, предприятия, занимающиеся страховой деятельностью, так как для них установлен налог на доход от проведения банковских и страховых операций [21]

скачать реферат Прекращение деятельности юридических лиц

Добровольное прекращение происходит в случае принятия решения об этом самим юридическим лицом, т.е. по решению его учредителей (участников) либо органа, имеющего в силу учредительных документов соответствующие полномочия. Принудительное прекращение деятельности юридического лица происходит по решению суда (в большинстве случаев) либо по решению уполномоченных государственных органов. В зависимости от наличия правопреемства различают такие виды прекращения деятельности юридических лиц, как реорганизация и ликвидация. Как видно из гражданского законодательства и судебной практики проблемы прекращения деятельности юридических лиц занимают важное место и приобрели актуальность как в Российской федерации, так и за рубежом, т.к. происходит выбытие лица из числа субъектов гражданского права. С целью защиты интересов кредиторов необходимо внести в Гражданский кодекс Российской федерации изменения, в соответствии с которыми солидарная обязанность новых юридических лиц по сделкам реорганизованной организации возникает и в случаях отсутствия разделительного баланса.

Кружка керамическая "FIFA 2018", 1000 мл.
Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
1231 руб
Раздел: Кружки, посуда
Корзина "Плетенка" с крышкой, (350x290x175) (бежевый).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: бежевый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Сковорода-гриль чугунная, со съемной деревянной ручкой, 25x25х4 см (квадратная).
Размеры: 25х25х4 см. Размер рабочей поверхности: 23х23х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со съемной ненагревающейся деревянной ручкой,
620 руб
Раздел: Сковороды гриль
 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

В учредительном договоре учредители обязуются создать юридическое лицо, определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи ему своего имущества и участия в его деятельности, а также условия и порядок распределения между участниками прибыли и убытков, управления деятельностью юридического лица, выхода учредителей (участников) из его состава. УЧРЕДИТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ - прибыль, получаемая учредителями акционерных обществ в виде разницы между доходом от реализации акций и вложенным капиталом. УЧРЕДИТЕЛЬСТВО - создание акционерных компаний при капитализме; см. также Грюндерство. УЧУГ (тюрк.) - устройство (перегородка из жердей) для задержания проходных рыб (главным образом осетровых), поднимающихся вверх по течению рек в период нереста. Использовался в устьях рр. Волга и Урал до нач. 19 в. В современном рыболовстве запрещен. УЧУМ (Озеро Учум) - бальнеогрязевой курорт в Российской Федерации, Красноярский кр., к югу от г. Ачинск. УЧУР - река в Хабаровском кр. и Якутии, правый приток Алдана. 812 км, площадь бассейна 113 тыс. км2

скачать реферат Система налоговых органов, их функции и задачи

На основании сведений об ИНН формируется Государственный реестр налогоплательщиков - т. е. компьютерный банк данных Государственной налоговой службы РФ, используя который налоговые органы могут осуществлять комплексный анализ и контроль за полнотой поступления налогов. К числу документов, на которых должны указываться идентификационные номера, с 1 января 1996 г. отнесены бюджетные платежи и выплаты во внебюджетные фонды. С 1 сентября 1996г. введено присвоение ИНН, и составляется Государственный реестр налогоплательщиков - физических лиц. Это сопровождается принятием закона о защите персональных данных и повышением ответственности должностных лиц за разглашение служебной информации о налогоплательщиках. Постоянное место деятельности. Налоговая система России построена на принципе единичности учета налогоплательщика и уплаты им налога в один налоговый орган. При этом, однако, отсутствует понятие постоянного места деятельности. Юридические лица ставятся на учет в налоговых органах по формальному месту нахождения - юридическому адресу, который может расходиться с реальным (фактическим) адресом.

 Договорное право. Книга первая. Общие положения

Ограничивая пределы действия определенных норм, ГК иногда использует термин «предприниматель». Однако во всех подобных случаях имеются в виду не просто юридические лица и граждане, зарегистрированные в таком качестве, а именно те из них, кто в данном конкретном случае заключают и исполняют договор, действуя в рамках осуществляемой ими предпринимательской деятельности. Определение предпринимательской деятельности в новом Кодексе по существу не отличается от того, которое было дано в прекратившем свое действие с принятием ГК Законе РСФСР от 25 декабря 1990 г. «О предприятиях и предпринимательской деятельности». Отсутствие в ГК указания, содержащегося в этом Законе, на самостоятельную ответственность предпринимателя имеет чисто редакционный характер. Все сводится к устранению явного плеоназма, поскольку понятие «свой риск» включает и самостоятельную ответственность. ГК (ст. 23), допуская возможность занятия гражданами предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, требует лишь их регистрации в качестве индивидуального предпринимателя[170]. В силу п. 3 ст. 23 ГК к деятельности такого рода лиц применяются если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношений правила ГК, регулирующие деятельность юридических лиц, которые являются коммерческими организациями

скачать реферат Шпаргалки

В силу закона действие доверенности прекращается вследствие: :1) истечения срока доверенности; 2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее; 3) отказа лица, которому выдана доверенность; 4) прекращения деятельности юридического лица, от имени которого выдана доверенность; 5) прекращения деятельности юридического лица, в отношении которого выдана доверенность; 6) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 7) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим. Лицо, выдавшее доверенность, может в любое время отменить доверенность. Об этом оно обязано известить лицо, которому доверенность выдана. С прекращением Действия доверенности теряет силу передоверие. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СРОКОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ Под сроком в гражданском праве понимается период, с наступлением или истечением которого закон (договор) связывает определенные правовые последствия. Сроки играют важную роль.

скачать реферат Римское право

Полная и ограниченная правоспособность. Момент наступления правоспособности. Правовое положение римских граждан и других субъектов римского права. Субъект права. Состояние свободы. Состояние гражданства. Семейное состояние. Содержание правоспособности. Приобретение и прекращение римского гражданства. Правовое положение латинов и перегринов. Правовое положение вольноотпущенников и колонов. Правовое положение рабов. Сословный строй в период поздней республики и ранней монархии. Побили. Сословие всадников. Сенаторское сословие. Зачатки политических партий: оптиматы и популяры. Население вне Рима. Италики. Муниципалы и устройство городских общин. Жители колоний. Население провинций и провинциальное управление. Юридические лица. Отличие физического лица от юридического. Виды юридических лиц: казна, церковные учреждения, городские и сельские общины, учреждения с благотворительными целями. Корпорации. Порядок возникновения юридических лиц по законам XII таблиц и по закону Августа. Основания прекращения деятельности юридических лиц. Правоспособность юридических лиц. Тема 4 . Государственное право Царский период и период республики. Реформы Сервия Туллия.

скачать реферат Гражданское право

В силу закона действие доверенности прекращается вследствие: : 1) истечения срока доверенности; 2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее; 3) отказа лица, которому выдана доверенность; 4) прекращения деятельности юридического лица, от имени которого выдана доверенность; 5) прекращения деятельности юридического лица, в отношении которого выдана доверенность; 6) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 7) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим. Лицо, выдавшее доверенность, может в любое время отменить доверенность. Об этом оно обязано известить лицо, которому доверенность выдана. С прекращением Действия доверенности теряет силу передоверие. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СРОКОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ Под сроком в гражданском праве понимается период, с наступлением или истечением которого закон (договор) связывает определенные правовые последствия. Сроки играют важную роль.

скачать реферат Прекращение деятельности субъектов предпринимательской деятельности

Разрешение на временное проживание выдается сроком на 3 года, а постоянное проживание оформляется видом на жительство, срок действия которого составляет 5 лет. Деятельность юридического лица прекращается в результате его реорганизации или ликвидации. При этом реорганизация подразумевает правопреемство, а ликвидация происходит без такового. Прекращение деятельности компании может быть добровольным (по решению учредителей) или принудительным (по решению суда). Процедура реорганизации имеет большое значение для любого юридического лица, поскольку она оформляет переход имущества организаций к их правопреемникам, сохраняя производственный капитал от раздробления, что обеспечивает устойчивость экономических отношений независимо от смены их субъектов. Юридические лица могут быть реорганизованы в пяти формах: слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование. Юридическое лицо считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших предприятий. Это правило не относится к случаям присоединения, когда новые предприятия не возникают, а реорганизация признается осуществленной после погашения государственной регистрации присоединяемого предприятия.

Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см
скачать реферат Административная ответственность за нарушение налогового законодательства как один из видов административной ответственности

Административная ответственность за нарушение налогового законодательства как один из видов административной ответственности Курсовая работа студентки ВКФ 3 – 3 Храмцовой К. Г. ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ при Правительстве Российской Федерации Кафедра «Права» Москва – 1998. ПЛАН. 1. Введение. 2. Административная ответственность как один из видов юридической ответственности. 2.1. Понятие административной ответственности. 2.2. Законодательная основа административной ответственности. 2.3. Административное правонарушение и наступление административной ответственности. 2.4. Виды административных взысканий. Наложение административного взыскания. 2.5. Административная ответственность юридических лиц. 3. Нарушение налогового законодательства как один из видов административного правонарушения. 4. Споры, связанные с применением налогового законодательства. 4.1. Практика Высшего Арбитражного суда Российской Федерации. 4.2. Споры с участием граждан-предпринимателей. 1. Введение. Процесс формирования норм налогового законодательства выявил особую актуальность установления ответственности за налоговые нарушения.

скачать реферат Реорганизация юридических лиц и процедура ее осуществления

Реорганизация предприятия. Стремясь вывести предприятие из кризиса, многие руководители стараются предпринять максимально эффективные меры. В числе таких мер одной из самых радикальных является реорганизация. Реорганизация предприятия может проходить в виде слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При слиянии на базе прекращающих деятельность одного или нескольких предприятий образуется новое юридическое лицо. Присоединением считается такая реорганизация, при которой одно предприятие вливается в другое и таким образом перестает существовать как таковое. При разделении на базе прекратившего деятельность юридического лица возникают новые. Выделением считается возникновение новой организации на базе продолжающего существовать юридического лица. Если же при реорганизации одно предприятие прекращает свою деятельность и на его базе возникает одно или несколько новых предприятий, то это - преобразование. Многие руководители охотно шли на реорганизацию еще и потому, что видели а ней один из надежных способов уклонения от выплаты налоговой задолженности и штрафных санкций.

скачать реферат Гос

Регулирующая функция предполагает, что налоги, активно участвуя в перераспределительном процессе, оказывают серьезное влияние на воспроизводство, стимулируя или сдерживая его темпы, усиливая или ослабляя накопление капитала. Обе функции взаимосвязаны и взаимообусловлены. Каждая функция отражает определенную сторону налоговых отношений, противостоящих друг другу. Фискальная функция отражает отношение н/плательщиков к гос-ву, а регулирующая – гос-ва к н/плательщику. Выделяют следующие элементы налога: Объектами налога являются доходы (прибыль), стоимость определенных товаров, отдельные виды деят-ти н/плательщиков, операции с ценными бумагами, пользование природными ресурсами, имущество юридических и физ/лиц, передача имущества, добавленная стоимость продукции, работ и услуг и др. объекты, установленные законодательными актами. Один и тот же объект может облагаться налогом одного вида только один раз за определенный законом период н/обложения. Субъектами налогов являются юридические лица, другие категории плательщиков и физические лица, на которых в соответствии с законодательными актами возложена обязанность уплачивать налоги.

скачать реферат Защита чести и достоинства

Применение способов защиты деловой репутации вызывает непростые вопросы. Один из них, касающийся возможности применения института компенсации морального вреда к юридическим лицам, был рассмотрен выше. Анализ этого вопроса позволил прийти к выводу о неприменимости института компенсации морального вреда к этой категории субъектов. Итак, юридическое лицо вправе требовать возмещения убытков, возникших вследствие опорочения его деловой репутации, а гражданин – возмещения убытков и компенсации морального вреда. Всегда ли умаление деловой репутации гражданина путем распространения ложных порочащих сведений порождает его право на компенсацию морального вреда. Для ответа на этот вопрос остановимся на содержании деловой репутации. Деловая репутация лица – это оценка его деловых качеств в общественном мнении. Понятие «деловая репутация» близко понятию «честь» и полностью охватывается им. Собственно говоря, честь и репутация – это полные синонимы. Отсюда видно, что деловая репутация – это отдельный вид репутации (чести) как родового понятия, содержанием которого является оценка в общественном мнении любых качеств лица.

скачать реферат Юридические лица

В учредительных документах некоммерческих организаций и унитарных предприятий, а в предусмотренных законом случаях и других коммерческих организаций должны быть определены предмет и цели деятельности юридического лица. Предмет и определенные цели деятельности коммерческой организации могут быть предусмотрены учредительными документами и в случаях, когда по закону это не является обязательным». Что же подразумевается под учредительными документами? Для разных видов юридических лиц их перечень различен. Так, хозяйственные товарищества создается и действует на основании учредительного договора, у общества с ограниченной ответственностью учредительными документами  «являются учредительный договор, подписанный его учредителями, и утвержденный ими устав. Если общество учреждается одним лицом, его учредительным документом является устав», и т.п. Под учредительным договором подразумевается гражданско-правовой акт, регулирующий отношения между учредителями  в процессе создания и деятельности юридического лица. Он заключается в письменной форме его учредителями, которые «обязуются создать юридическое лицо, определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи ему своего имущества и участия в его деятельности.

Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие
Игра-головоломка "Орбо" (Orbo).
Головоломка Орбо – это абстрактная головоломка в виде белого шара с разноцветными шариками внутри. Она понравится как детям, так и
616 руб
Раздел: Головоломки
Пробковая доска с деревянной рамкой SP, 60х40 см.
Пробковые доски, тип SP применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
722 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Понятие, содержание и виды юридических лиц коммерческих организаций

Учредительный договор – свод правил, регулирующий взаимоотношения членов юридического лица в определенной сфере хозяйственной деятельности. Согласно п.2 ст.52 ГК РФ в учредительном договоре: а) определяется порядок совместной деятельности по его созданию б) условия передачи ему своего участия; в) управление деятельностью юридического лица; г) условия и порядок распределения между участниками прибыли и убытков; д) выход из состава учредителей. Основное различие учредительного договора от устава – это более подробная регламентация взаимоотношений учредителей. Структура учредительного договора. Раздел 1.Общие положения: а) Наименование юридического лица; б) Правовое положение юридического лица; в) Юридический адрес; г) Учредители. Раздел 2.Основные виды деятельности: а) Цель создания; б) Основной вид деятельности; в) Какими видами деятельности может заниматься. Раздел 3.Уставной капитал. а) Размер уставного капитала; б) Порядок формирования (в некоторых случаях, согласно ГК РФ, должны быть приведены сведения о размере, составе, сроках и порядке внесения учредителями вкладов, об ответственности учредителей за нарушение обязанностей по внесению вкладов). Раздел 4.Обязательства учредителей: а) Полномочия партнеров по управлению имуществом; б) Права партнеров по управлению имуществом; в) Взаимное информирование партнеров; г) Вид ответственности учредителей за невыполнение обязательств; д) Порядок решения споров; е) Порядок выхода учредителей; ж) Правила передачи своей доли третьему лицу; з) Процедура принятия новых членов. Раздел 5.Организация юридического лица: а) Порядок работ в процессе создания юридического лица; б) Процедура изменения уставного фонда; в) Перечень вопросов, требующих единогласного решения; г) Перечень вопросов, требующих согласия большинства; д) Процедура изменения договора; е) Процедура ликвидации юридического лица; ж) Процедура разделения расходов и учреждения товарищества.

скачать реферат Общество с ограниченной ответственностью как юридическое лицо

В обоих случаях это необходимо для того, чтобы налоговая инспекция могла в любое время устроить проверку финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, а также для пересылки почтовой корреспонденции. Например: Средняя стоимость юридического адреса по г.Москве составляет 3500 руб. Для представления на регистрацию необходим следующий пакет документов: Решение о создании общества или протокол общего собрания учредителей общества. Если в обществе один участник, то оно создается единоличным решением об учреждении общества с ограниченной ответственностью, если два и более, то протоколом общего собрания учредителей. Данный документ предоставляется в двух экземплярах; Устав или учредительный договор или устав и учредительный договор. При учреждении общества с ограниченной ответственностью учредительными документами общества являются устав и учредительный договор. Это общее правило. Исключением из него является ситуация, когда общество с ограниченной ответственностью учреждается одним лицом. В данном случае единственным учредительным документом общества является устав. Однако в случае увеличения числа участников общества до двух и более между ними дополнительно должен быть заключен и учредительный договор.

скачать реферат Современная законодательная база Украины в области страхования

Характеристика основного закона «О страховании». Для того, чтобы рассмотреть всю совокупность ныне существующей законодательной базы в области страхования в Украине, для начала я, дам определение самому термину «страхование», согласно самому важному закону Украины «Про страхування» от 07.03.1996 № 85/96-ВР (далее закон «О страховании»). Итак, страхование - это вид гражданско-правовых отношений, которые защищают имущественные интересы граждан и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев), определенных договором страхования или данным законодательством, за счет денежных фондов, которые формируются из уплачиваемых гражданами и юридическими лицами страховых платежей (страховых взносов, страховых премий) и доходов от размещения средств этих фондов. Его разработчики пошли по пути, предложенному Законом Российской Федерации "О страховании". При этом были объединены правовые нормы, регламентирующие предпринимательскую страховую деятельность с гражданско-правовыми нормами, регулирующими страховые отношения.

скачать реферат Правовой статус образовательных учреждений

Что касается образовательных учреждений, то их учредители имеют право собственности и иное вещное право. Значит, собственник вправе претендовать на часть дохода. И ещё один спорный вопрос. Нарушает ли вуз Закон, когда создает в своей структуре юридические лица под различными фирменными наименованиями? В. Семеусов, заведующий кафедрой Иркутской государственной экономической академии, доктор юридических наук, профессор, считает, что ответ можно дать отрицательный. И объясняет это так: по Закону об образовании в своей предпринимательской деятельности вуз приравнивается к предприятию и подпадает под действие законодательства РФ в области предпринимательской деятельности. Это означает, что к такой деятельности образовательных учреждений применяются правила ГК РФ, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями. Последние же вправе создавать другие юридические лица. Таким образом, учреждение вправе само создавать другие юридические лица, но лишь на базе обособленного, персонифицированного имущества, полученного на доходы от предпринимательской деятельности и имеющего вследствие этого особый правовой режим.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.