телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОбразование, учебная литература -30% Одежда и обувь -30% Рыбалка -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Отчёт по практике на Херсонском электромеханическом заводе

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Горизонтальний і вертикальний аналіз взаємодоповнюють один одного, на їх основі будується порівняльний аналітичний баланс (табл.1) Позитивним є збільшення власного капіталу на 15 978,5 тис. грн. (209,2 %) та зменшення довгострокових і поточних зобов’язань на 143,8 тис. грн. (51,4%) і 539,5 тис. грн. (23,7 %) відповідно. За звітний рік спостерігається також збільшення вартості як необоротних так і оборотних активів на 13 275,5 тис. грн. (305,5 %) і 2 019,7 тис. грн. (34%) відповідно. Це свідчить про те , що товариство активно працює. Негативним моментом є збільшення дебіторської заборгованості на 719,8 тис. грн., що складає 33,7% від її величини на початок року. Як видно з таблиці 1 , відбулися в структурі активів товариства. Якщо на початок року необоротні активи складали 42,6 % від загальної суми балансу , то на кінець року вони склали 69,1 % тобто їх питома вага зросла на 26 ,5%. Відповідно на таку величину зменшилися в структурі активів оборотні активи. Не дивлячись на те, що сума дебіторської заборгованості зросла , її питома вага у валюті балансу зменшилася з 20,09 % до 0,6 %. Таблиця 1 Порівняльний аналітичний баланс АТ „Електромех” Показники На початок На кінець року Відхилення року І. Необоротні активи І. Власний капітал ІІІ. Довгострокові зобов’язання БАЛАНС 10 197.7 100 25 492.9 100 15 295.2 150 Аналізуючи структуру пасиву балансу , слід відзначити як позитивний момент фінансової стійкості товариства високу частку власного капіталу ---- 74,9 % на початок року та 92,6 % на кінець року. Питома вага довгострокових та поточних зобов’язань , незначна – на початок року 2,7 % та 22,4 % відповідно на кінець року - 0,5 % та 6,9 %. Як в абсолютному вираженні , так і за питомою вагою спостерігається значне зменшення поточних зобов’язань. ЗАТ „Херсонський електромеханічний завод” має гарну структуру свого капіталу. 2 Аналіз джерел формування капіталу Інформація , яка наводиться в пасиві балансу , дає змогу визначити зміни в структурі власного і позикового капіталу, перманентного (постійного) і змінного ; розмір залучених в оборот довгострокових і короткострокових позикових коштів. Пасив показує, звідки взялися кошти і кому підприємство за них зобов’язане. Фінансовий стан підприємства в багатьох випадках залежить від того , які кошти має підприємство , звідки вони взялися і куди вкладені. Велике значення для самостійності і незалежності підприємства має власний капітал. Якщо частка власного капіталу більша, то для кредиторів та інвесторів це краще, оскільки в них є впевненість щодо повернення своїх вкладень. Чим більша частка власного капіталу і менша – позикового, тим менший фінансовий ризик. Але, як показує практика , ефективність використання позикового капіталу , більша ніж , ефективність використання власного. В окремих конкретних випадках , залежно від ситуації , що склалася, може бути вигідним використовувати більше власний капітал, менше залучати позикові кошти і мати менший фінансовий ризик. Може бути більш ефективним застосування позикового капіталу і отримання більш високих доходів , але з більшим фінансовим ризиком. Від оптимальності співвідношення власного і позикового капіталу значною мірою залежить фінансовий стан підприємства.

РОЗДІЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Поняття „капітал” багатозначне. Воно може розглядатися теоретичному та прикладному аспекті. Теоретичний аспект: капітал – це специфічна економічна категорія , яка в економічній теорії визначається як вартість , що приносить додану вартість. У практиці фінансового менеджменту поняття „капітал” характеризується кількома показниками . Загальний капітал – це підсумок балансу , який , з одного боку, показує загальну суму засобів , що її має у своєму розпорядженні підприємство (актив), а з іншого – суму джерел утворення цих засобів (пасив). На 1.01.1999р. загальний капітал АТ „Електромех” дорівнював 10 197,7 тис. грн. згідно П(С)БО 2 „Баланс” (Додаток 1) Показник загального капіталу найближче стоїть до теоретичного аспекту сутності капіталу (вартість , що приносить додану вартість), оскільки від самого початку використання засобів передбачає отримання додаткової вартості(прибутку). Актив балансу відображає характер (напрям) використання капіталу, тому він підрозділяється на основний та оборотний . До основного капіталу належать статті розділу І активу балансу . Його сума дорівнює підсумку за цим розділом (4 345,7тис. грн.). Основний капітал є немобільним, на тривалий час виведеним з обороту. В суму загального капіталу він включається за залишковою вартістю. Оборотний капітал – це мобільний капітал , який постійно знаходиться в обороті . Чим вища його оборотність, тим більше він приносить прибутку . До оборотного капіталу відносяться статті розділів ІІ та ІІІ активу балансу. Величина оборотного капіталу дорівнює сумі підсумків даних розділів (5 852,0 тис. грн.) Відповідно до першої концепції капіталу , капітал – це зобов’язання підприємства перед акціонерами , державою , суб’єктами господарювання. За ознакою власності загальний капітал складається із власного та позикового. Власний капітал включає статті розділу І пасиву балансу, його величина дорівнює підсумку за цим розділом. В нашому випадку він дорівнює 7 638,0 тис. грн. Позиковий капітал включає статті розділів ІІ та ІІІ пасиву балансу, його величина сумі підсумків цих розділів(279,6 тис. грн.). За тривалістю використання розрізняють капітал перманентний (постійний, довгостроковий) та змінний. Постійний ( перманентний ) капітал включає в себе статті розділів І та ІІ пасиву балансу , його сума дорівнює підсумкам цих розділів (7 638,0 тис. грн.). Змінний (короткостроковий) капітал – це статті розділу ІІІ пасиву балансу, його величина дорівнює підсумку цього розділу (279,6 тис. грн.) Загальний капітал є валютою балансу . В нашому випадку вона дорівнює 10 197,7 тис. грн. Види капіталів підприємства за формою балансу до прийняття П(С)БО 2 наведено на рис.1. Актив Пасив Баланс (загальний капітал) Баланс (загальний капітал) Рис. 1 Склад і структура бухгалтерського балансу до прийняття П(С)БО 2 ”Баланс” . РОЗДІЛ 3 ЕМІСІЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Статутний фонд АТ ”Електромех” становить 138 900 грн. Статутний фонд підприємства поділено на 66 142 шт. акцій з номінальною вартістю 2,10 грн. кожна. Товариство випускало прості іменні акції у кількості 60 851 шт. на суму 127 700 грн. це становить 92 % від статутного фонду .

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Воспоминания бывшего секретаря Сталина

Это Ленин и предложил в конце мая на 10-й Всероссийской партийной конференции, но довёл до конца формулировку НЭПа лишь в конце октября на Московской губернской партийной конференции (я дальше расскажу, что говорили мне его секретарши уже после его смерти о сокровенных мыслях Ленина этого периода). Я продолжал учиться. Меня избрали секретарём партийной ячейки. Это мне не очень мешало партийная жизнь в Высшем Техническом была намеренно малоактивна. Но весь 1921 год в стране царил голод. Никакого рынка не было. Надо было жить исключительно на паёк. Он состоял из фунта (400 граммов) хлеба в день (типа замазки, составленного Бог знает из каких остатков и отбросов) и 4-х ржавых селёдок в месяц. В столовой Училища давали ещё раз в день немножко пшённой каши на воде без малейших следов жира и почему-то без соли. На таком режиме очень долго продержаться было нельзя. К счастью, подошло лето, и можно было поехать на летнюю практику на завод. Я с тремя товарищами выбрал практику на сахарном заводе (мы учились на химическом факультете) в моём родном Могилёвском уезде

скачать реферат Анализ и состояние текучести кадров на Новосибирском электровозоремонтном заводе – филиале ОАО "РЖД"

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СИБИРСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ Кафедра УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОТЧЁТ о прохождении преддипломной практикиСтудент Мурашова Галина Семёновна Группа № 02404 Научный руководитель кандидат философских наук, доцент Аверченко Любовь Кузьминична Отчёт представлен на кафедру 2006г. Защита отчета состоялась 2006г. Оценка за практику ДНЕВНИК ПРАКТИКИ Студент Мурашова Галина Семёновна Начальник отдела по управлению персоналом Новосибирского электровозоремонтного завода - филиала ОАО «РЖД» Группа № 02404 Специальность Государственное и муниципальное управление Руководитель Васькина Татьяна Николаевна Заместитель директора завода по управлению персоналом Новосибирского электровозоремонтного завода - филиала ОАО «РЖД» Место практики Новосибирский электровозоремонтный завод – филиал ОАО «РЖД», г. Новосибирск, ул.Электровозная,2, а/я 12. Сроки прохождения с 01 февраля 2006г. по 29 марта 2006г. №№ Дата Описание работы 1 01.02 - 02.02. Знакомство с организацией 2 03.02 - 12.02. Изучение нормативно- правовых документов организации, структуры организации, основных задач и функций отдела управления персоналом 3 13.02– 23.02. Разработка методов исследования 4 24.02.- 14.03 Исследование текучести кадров на заводе 5 15.03 - 20.03. Анализ результатов исследования 6 21.03 - 29.03. Отчёт о преддипломной практике Студент Г.С.Мурашова ОТЗЫВ О прохождении практики с 01 февраля 2006г по 29 марта 2006 года на Новосибирском электровозоремонтном заводе – филиале ОАО «РЖД» студентом Мурашовой Галины Семеновны. Мурашова Г.С. студентка группы №2404 специальности «Государственное и муниципальное управление» проходила преддипломную практику на Новосибирском электровозоремонтном заводе в отделе по управлению персоналом.

Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов
Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
 Талант (Жизнь Бережкова)

И вот весна, река, на берегу - друзья, он заводит свой мотор, раздается чудесный стук, он, шестнадцатилетний победитель, стоит у руля, его мотор уносит лодку, с берега кричат и машут. Обо всем этом и о многом другом - о своей студенческой практике на Людиновском заводе, об участии в воздухоплавательном кружке, о новых изобретениях, новых приключениях, - обо всем этом Бережков уже рассказал в наши первые встречи. Все это было записано. Выслушивая эти удалые рассказы, я мысленно делал некоторую "поправку на снос". От сестры Бережкова, Марии Николаевны, я знал, что его юные годы были вовсе не безоблачными. Воспитываясь без матери, он подолгу жил у дальних родственников и, дорожа независимостью, стал уже в старших классах зарабатывать себе на жизнь. Однако я видел, что самого Бережкова не заставишь жаловаться на пережитое. - Все записано, - повторил я. - Интересно? - Очень. Хочется скорее дальше. Вы крикнули: "Мотор будет!" А Ганьшин? 26 - Сергей? - переспросил Бережков. - Конечно, как вы сами можете предположить, насмешливая физиономия Ганьшина не выразила никаких признаков воодушевления

скачать реферат Промышленность и сельское хозяйство в ТАССР с 1945 по 1960 гг.

Из 105 предприятий с планом справились лишь 78. В марте 1947 г. Верховный Совет Татарской АССР утвердил закон о четвертом пятилетнем плане развития народного хозяйства республики. За годы пятилетки в Казани планировалось приступить к строительству ряда крупных предприятий машиностроения, приборостроения и легкой промышленности. Весной 1947 г. на северо-восточной окраине города начинается стро-ительство Казанского компрессорного завода. В ноябре 1950 г. прави-тельственная комиссия подписала акт о принятии в эксплуатацию пер-вой очереди завода.Из объектов жилищно-бытового и культурного наз-начения были построены девять жилых домов, детские ясли на 66 мест, школа на 44 места, клуб-столовая, медпункт, магазин и почтовое отде-ление. 13 июля 1948 г. строители треста «Казаньпромстпрой» приступили к строительству завода теплоизмерительных приборов и средств автома-тизации. Приборы для измерения, контроля и регулирования теплоэнер-гетических параметров были крайне необходимы для быстро растущих отраслей народного хозяйства. К 1948 г. на индустриальной карте Каза-ни появилось новое предприятие-электромеханический завод, а в 1950 г. - литопрокатный. В годы четвертой пятилетки в городе ведется большая работа по ре-конструкции и расширению существующих предприятий. В 1947 г. за-вод «Сантехприбор» приступил к выпуску санитарно-технической арма-туры для жилищно-комунального хозяйства.

 Судьба высокая 'Авроры'

Мы прочтем на ней тысячи знакомых и незнакомых названий городов и деревень, бухт, островов. Люди, живущие там, разбросанные по всему белому свету, хорошо знают силуэт трехтрубного крейсера, в их судьбе "Аврора" заняла свое особое место... На эту карту с полным правом можно будет поместить и домик из кубинской провинции Камагуэй, где родилась Аврора Дельгадо, и рабочий поселок близ Берлина, где более десяти лет средняя школа носит имя "Авроры", и польский город Сосковцы, где юные моделисты, руководимые учителем Юлианом Грабовским, спустили на воду модель русского крейсера, и Московский электромеханический завод имени Владимира Ильича, рабочие которого написали: "Эхо легендарной "Авроры" вечно будет звучать в гуле наших цехов..." Много лет назад известный тамбовский коллекционер Николай Алексеевич Никифоров начал собирать марки, открытки, значки, сувениры, медали, посвященные "Авроре". Теперь в городе на берегах Цны проводятся выставки "Реликвии Революции". На этих выставках - тысячи марок, открыток, значков с изображением трехтрубного крейсера. "Аврора", отлитая в металле, изваянная в гипсе, выточенная в дереве

скачать реферат Экономико-географическая характеристика Московского региона

Ситуация с заводом подпитывается еще и растущими как снежный ком пени на долги. Хотя, если бы кредиторы мыслили здраво, они больше других заинтересованы в том, чтобы “Москвич” скорейшим образом вышел из “кризисной полосы” и стал действительно конкурентоспособным рыночным предприятием России. . Еще одним автомобильным гигантом Москвы является автомобильный завод И. А. Лихачева (ЗИЛ). Как и многие столичные предприятия, он является головным, его производство представляет собой завершающие стадии. Завод осуществляет сборку и выпуск готовой продукции, а первоначальные технологические операции выполняют филиалы объединения ЗИЛ, расположенные в других экономических районах страны. По этой причине в условиях рынка у завода возникает много проблем, связанных с получением комплектующих. Предприятия Подмосковья являются крупнейшими, а в ряде случаев единственными в Российской Федерации производителями тепловозов, вагонов метрополитена, электропоездов, автобусов и другой продукции. В числе основных предприятий машиностроения: Коломенские заводы тепловозостроительный и тяжелого станкостроения, Мытищинский “Метровагонмаш”, Подольский машиностроительный и электромеханический заводы, Люберецкий завод сельскохозяйственных машин им.

скачать реферат Газотурбинные электростанции на нефте-газовых промыслах

В ячейках предусматривается блокировка от неправильных действий персонала, стационарные заземляющие ножи, автоматическое запирание шторок при ремонтном положении тележек. 7.2 Схема питания собственных нужд Питание собственных нужд 0.4 кВ осуществляется от распределительного устройства (РУСН-0.4 кВ) по схеме с одной секционированной системой шин, между секциями устанавливается секционный выключатель. РУ( Н-0.4 кВ выполняется на базе комплектного распределительного устройства (КТПСН-0.4) изготовления, по желанию Заказчика, или Чебоксарского электроаппаратного завода, или Минского электромеханического завода. КТПСН комплектуется сухими трансформаторами мощностью по 250 кВА (уточняется на дальнейших стадиях проектирования). Трансформаторы работают раздельно с АВР при отключении одного из трансформаторов. Для питания цепей управления, защит, автоматики и аварийного освещения устанавливаются . стационарная аккумуляторная батарея напряжением 220 В и автоматы бесперебойного питания (АБП). 7.3 Расположение и конструкция электротехнических устройств Рассматриваются два варианта расположения электротехнических устройств: в двухэтажной встройке в здание электростанции; в одноэтажной пристройке к зданию электростанции.

скачать реферат Основные направления улучшения условий труда на предприятии

Социально-психологические факторы пока не имеют единиц измерения, норм и стандартов. Но социологические исследования в виде устного опроса, анкетирования создают объективную основу для создания их измерения и оценки. Чем сложнее условия труда, тем трудовой коллектив труднее организуется, психоклимат менее поддается воздействию. Структура неформальных взаимоотношений, изученная в восьми рабочих бригадах на Кемеровском электромеханическом заводе (КЭМЗ) и двадцати бригадах на Сибэлектромаше (СЭТМ) и описанная трижды в разные моменты обследования с перерывами в один год, оказалась различной для одних и тех же коллективов. Интересно, что для членов обследованных бригад снижение численности бригады совпадает с усилением тяги к общению между собой, и межличностным неформальным контактам. В этом случае деловой четкий контакт, способствующий повышению морального здоровья коллектива, подменяется активным неделовым. Можно предположить, что в каждом случае при уменьшении определенной численности бригады, в коллективе возможно ухудшение психоклимата.

скачать реферат Разработка стратегии фирмы на основе анализа и оценки эффективности ее хозяйственной деятельности

В городе Ангарске в конце сороковых начале пятидесятых годов развернулось огромное строительство Ангарского нефтехимического комбината. Электрическое оборудование, используемое для строительства, было вывезено из районов, где проходили боевые действия, имело большие повреждения. Восстановительные и монтажные работы проводились специалистами обладающими высокой квалификацией. Были восстановлены, смонтированы и введены в эксплуатацию турбогенераторы и высоковольтные выключатели, мощные трансформаторы и электродвигатели, крановое оборудование и распределительные устройства, аппаратура и схемы автоматики управления и защиты и т.д. К середине 50-х годов электротехническая промышленность, закончив послевоенное восстановление, наладила выпуск всех видов электропродукции, превзойдя уровень довоенного 1940 года в 6 раз. К этому времени предприятия от ремонтных и монтажных работ перешли к выпуску новой продукции. В связи с этим Урало-Сибирская производственно-монтажная контора, входившая во Всесоюзный электротехнический трест, была реорганизована в Ангарский электромеханический завод.

Швабра для пола "Бахрома".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
328 руб
Раздел: Швабры и наборы
Подушка для сидения "Подушка-сидушка про", с "памятью".
С помощью нашей подушки для сидения "с памятью" "Подушка-сидушка про" Вы гарантированно сможете улучшить свою осанку и
872 руб
Раздел: Полезные мелочи
Мульти-плеер "Ладушки".
В этом мультиплеере 20 потешек и песенок для самых маленьких: 1. «Кошкин дом» 2. «Антошка» 3. «Баю-баюшки-баю» 4. «Каравай» 5 «Ножки,
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
скачать реферат Отечественная войсковая приемо-передающая техника

Ярославский электромеханический завод). Зарядка аккумуляторов осуществлялась от зарядных агрегатов: ЗДН-300 или ЗДН-1000, или ЗДН-3000, соединенных с двигателем в/с Л-6/2. Связная аппаратура выпускалась предприятиями НКС. В частности, среди них были: з-д "Радист" в Ленинграде - РБС-1 и МДРС - РБС (4-Р). Примечание. Приводим воспоминания Гаухмана Р.С. (после ВОВ - UA3CH, позже U3CH) о знаменитой партизанской радиостанции "СЕВЕР": "Прежде всего почему с 1942 г и до начала 1944 г на ручках и передней панели "Северка" были английские надписи. Мне в результате поисков удалось выяснить из ряда литературных источников, а также из личных бесед с известным радистом H.H.Стромиловым, имевшим непосредственное отношение к производству и использованию разведчиками и партизанами легендарной радиостанции в годы Великой Отечественной войны, следующее [UY5XE: Hиколай Hиколаевич Стромилов (UA3B ) до ВОВ жил в Ленинграде, имел позывной U1CR]. Эти надписи должны были ввести в заблуждение гитлеровскую агентуру. И цель была достигнута. Оказывается, гитлеровцы долгое время считали, что радисты, и сам аппарат (по сути трансивер) заброшены в СССР англичанами.

скачать реферат Первый советский ПК

За серийный выпуск ПЭВМ взялся вначале Лианозовский электромеханический завод в Москве, затем в 1985 году к нему присоединился Волжский завод вычислительной техники. Пользователь первого советского персонального компьютера получал в свое распоряжение машину с 8-разрядным процессором, быстродействием 300 тыс. операций в секунду, оперативной памятью 64 Кбайт и черно-белым монитором. Стандартная программная начинка «Агата» была вполне солидной и по сегодняшним меркам — дисковая операционная система, текстовый редактор, графический редактор, персональная СУБД, интерактивные информационно-справочные системы. Для НИИВК, занятого разработкой специализированных суперЭВМ, персональный компьютер тем не менее не стал пасынком. Институт не только серьезно подошел к его разработке и доведению до совершенного уровня, создав для этого специальный отдел персональных ЭВМ, но и активно занялся пропагандой новой машины. Для пользователей такой способ работы с вычислительной машиной, когда она находится в твоем личном распоряжении, был необычен и непонятен. Привыкшие к мощным счетным ЭВМ коллективного пользования, они, как правило, просто не знали, какую выгоду можно извлечь из автоматизированной обработки и хранения информации на персоналке.

скачать реферат Отчет по практике на УЭЗ

ODME - известное во всем мире предприятие является дочерней фирмой Philips, одного из основателей и изобретателей компакт-дисков. Поставленное ОDME оборудование представляет собой мини-завод мощностью 6 млн. компакт-дисков в год.5 июля 1993 года состоялась официальная презентация производства лазерных компакт-дисков (UEP-CD) на Уральском электромеханическом заводе!За четыре года работы UEP-CD стал признанным лидером среди производителей audio- и единственным в России производством по тиражированию компакт- дисков CD-ROM и Video CD. Выпущено около 2100 наименований компакт-дисков audio, свыше 600 наименований CD-ROM и более 100 наименований Video CD. Партнерами ООО «Уральский электронный завод» стали более 200 крупнейших российских и зарубежных фирм. И это не случайно.С первых шагов UEP-CD провозгласило и всей своей деятельностью решительно подтверждает активную антипиратскую позицию и готовность работать только с правообладателями, а с 1995 года сотрудничает с Международной организацией по защите прав производителей фонограмм (IFPI).UEP-CD обладает лицензией фирмы Philips на выпуск компакт-дисков.Вся выпускаемая продукция соответствует международным стандартам фирм Philips/So y: "Красная книга " - для CD-audio, "Желтая книга " - для СD- ROM, "Белая книга" - для Video CD.

скачать реферат Лианозово

Ныне его название - Лианозовский электромеханический завод (ЛЭМЗ). После постройки МКАД Лианозово вошло в состав Москвы и перестало быть пригородом. Тогда в городской черте оказалось много населенных пунктов и возникли трудности с адресами, потому что в одночасье в разных районах столицы появилось много улиц с одинаковыми названиями. Поэтому в середине 1960-х годов в Лианозове были проведены переименования: Дорожная улица стала называться Костромской, Центральная - Мелиховской (по подмосковному селу Мелихово, в котором жил А.П.Чехов), Советская - Мурановской (по подмосковному селу Мураново, где находится музей-усадьба Ф.И.Тютчева и Е.А.Баратынского); Садовая улица получила имя писателя М.М.Пришвина.Разумеется, эти переименования были исключительно формальными, поскольку выше названные писатели к Лианозову никакого непосредственного отношения не имели. В середине 1970-х годов территория Лианозова стала застраиваться многоэтажными домами; проект разработал коллектив под руководством архитектора И.И.Ловейко. В 1991 году был образован муниципальный округ Лианозово; в его состав были включены и Алтуфьево, и поселок им. Ю.Ларина. В 1997 году был утвержден районный герб, на котором церковь в Алтуфьеве соседствует с новыми кварталами Лианозова.

скачать реферат Информационное обеспечение процесса управления материально-техническим снабжением производства фирмы

В практике работы металлургических заводов эти материалы объединяют с основными в общую статью «Сырье и основные материалы». По существу же, часть добавочных материалов может быть отнесена к основным, а часть — к вспомогательным материалам. В зависимости от характера использования различают: топливо технологическое, т. е. непосредственно участвующее в процессе изготовления продукции (при плавке, термической обработке и т. п.), двигательное и используемое для обслуживания процесса производства. Эта классификация материальных ресурсов исходит из различного характера потребления указанных групп и, следовательно, определяет неодинаковый подход к установлению норм их расхода, к определению потребности в них и выявлению путей более экономного их использования. Организация и планирование использования материальных ресурсов является одним из важнейших разделов деятельности промышленных предприятий. Вся работа по организации и планированию использования материальных ресурсов проводится в направлении создания условий для их максимальной экономии при одновременном повышении качества продукции. 2. АНАЛИЗ И ОТБОР ПОСТАВЩИКОВ.

Игра настольная "Не урони пингвина", 47 деталей.
Комплектация (47 деталей): пингвин, игровое поле, молоток (2 штуки), игровой циферблат с указателем, выбиваемые блоки (2 комплекта по 19
351 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "Акула".
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
434 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Рюкзак для школы и офиса "SpeedWay 2", 46x32x19 см, серо-оранжевый.
Рюкзак для школы и офиса с отделением для ноутбука с диагональю до 15,6”. 3 больших отделения. 1 передний карман для мелких предметов. 2
1092 руб
Раздел: Без наполнения
скачать реферат Отчет по практике по кредиту и кредитным операциям на ОАО Саранский завод Резинотехника

МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Н. П. ОГАРЕВА ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАФЕДРА ФИНАНСОВ И КРЕДИТА ОТЧЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПО КРЕДИТУ И КРЕДИТНЫМ ОПЕРАЦИЯМСтудента Щёголева Антона Владимировича, группа 506 База практики: ОАО «Саранский завод «Резинотехника» Руководители: от базы практики зам. гл. бухг. Седов А.И. от университета к.э.н., доцент Чугунов В.И. САРАНСК 2002 Содержание с. 1. Организационно-экономическая характеристика и роль ОАО 5 «САРАНСКИЙ ЗАВОД «РЕЗИНОТЕХНИКА» в системе рыночных отношений. 1.1 Место и роль предприятия в системе рыночных отношений. 5 1.2 Организационная структура предприятия и взаимосвязь его 7 подразделений. 2. Анализ финансово-кредитной деятельности предприятия 9 ОАО «САРАНСКИЙ ЗАВОД «РЕЗИНОТЕХНИКА». 2.1 Анализ финансового состояния ОАО «САРАНСКИЙ ЗАВОД 9 «РЕЗИНОТЕХНИКА». 2.2 Анализ кредитоспособности ОАО «САРАНСКИЙ ЗАВОД 13 «РЕЗИНОТЕХНИКА». 3. Пути совершенствования финансово-хозяйственной деятельности 17 предприятия ОАО «САРАНСКИЙ ЗАВОД «РЕЗИНОТЕХНИКА». Список использованных источников 20 Приложения

скачать реферат Анализ и прогнозы территориальных пропорций машиностроения РФ и Сибири

Производство продукции для топливно-энергетического комплекса: импортозамещающее буровое оборудование для освоения скважин, подъемно-транспортное и электротехническое оборудование, аппаратура для автоматизированного контроля и диагностики на сибирских предприятиях по межрегиональной целевой программе "СибВПКнефтегаз-2000". Производство средств связи, в том числе космической и телекоммуникаций: электронная автоматическая станция АТСЭ 384 на Барнаульском АО ”Геофизика”; цифровые системы радиотелефонной связи в ОАО "Новосибирский электровакуумный завод "Союз"; система спутниковой связи "Марафон" с подвижными и удаленными объектами, система связи на базе низкоорбитальной космической группировки "Гонец", многоцелевая космическая система "ЭЛЕКОН-СТИР" для контроля целостности перевозимых грузов, диспетчирования транспортных средств и оказания услуг связи на НПО прикладной механики (г. Железногорск Красноярского края) и др. Производство приборной и измерительной техники: гамма наблюдательных приборов нового поколения, в том числе приборов ночного видения на ПО "Новосибирский приборостроительный завод"; ускоритель электронов повышенной мощности для электронно-лучевой очистки отходящих газов ТЭЦ от оксидов серы и азота на АО "Бердский электромеханический завод"; прибор контроля и измерения уровня вибрации и температуры нефтеперекачивающих насосов на Омском НИИП; аппаратура контроля и учета для ТЭК на Омском ПО "Сибирские приборы и системы"; новые виды приборов для теплоснабжения и теплопотребления на АООТ "Улан-Удэнский завод "Теплоприбор".

скачать реферат Владимирская область

Почвы подзолистые, дерново-подзолистые, в ополье - темноцветные карбонатные. Леса (основные породы - сосна, ель ? только хвойные ?) занимают 42% территории области. Сохранились лисица, заяц-русак, волк, лось, кабан, хорёк, грызуны. На территории области - национальный парк Мещёра. Экономика Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, в т.ч. приборостроение и металлообработка (тракторы и детали к ним, электродвигатели, автоприборы, экскаваторы, станки, радио- и медицинская техника, мотоциклы и др.), текстильная (преимущественно хлопчатобумажная), цветная металлургия, пищевая, химическая (резинотехнические, пластмассовые изделия), стекольная (техническое стекло, хрусталь, посуда). Развиты художественные промыслы (вышивка, ювелирные изделия), лаковая миниатюра (посёлок Мстёра). Крупнейшие предприятия машиностроения: во Владимире - заводы: тракторный, электромоторный, прецизионного оборудования "Техника", ПО "Точмаш", в Коврове - АО "Завод имени Дегтярёва", АО "Ковровский электромеханический завод", в Муроме - АО "Муроммашзавод", заводы радиоизмерительных приборов и стрелочный (стрелочные переводы для железных дорог), в Александрове - АО "Александровский радиозавод".

скачать реферат Проблемы защиты окружающей среды Свердловской области

Современный Екатеринбург - один из крупнейших индустриальный центров России. Его предприятия специализируются на производстве тяжелого, энергетического, транспортного и химического машиностроения, военной техники, качественных сталей, цветных металлов, продуктов химии. Верх-Исетский металлургический завод, Уралмаш, Электротяжмаш, ПО Турбомоторный завод широко известны в стране и за рубежом. Предприятия военно-промышленного комплекса переводятся на выпуск высокотехнологичной гражданской продукции. Успехов в конверсии производства достигли ПО Вектор, Уралтрансмаш, Уральский оптико-механический и Уральский электромеханический заводы. Такие масштабы развития промышленности неизбежно влекут за собой загрязнения окружающей среды. Экологическая обстановка любого российского развитого промышленного города усугубляется еще и тем, что основным способом развития производства в России, увы, остается экстенсивный способ. В последние годы, в связи с экономическим кризисом, вышеперечисленные предприятия резко сократили объемы производств. Несмотря на общую тенденцию снижения валовых выбросов, концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе - диоксидов азота и серы, оксида углерода, бенз(а)пирена, формальдегида, фенола, фтористого водорода и других - превышают гигиенические нормативы.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.