телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВидео, аудио и программное обеспечение -30% Рыбалка -30% Канцтовары -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Ценные бумаги

Прибыль комерческого банка (Winword, RTF)

найти похожие
найти еще

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Кожний з наведених показників характеризує той чи інший аспект прибутковості банку. Прибуток на одиницю активів — перш за все показник ефективності роботи менеджерів. Він говорить про те, наскільки менеджери банку справляються з завданням отримання чистого прибутку з активів банківської установи. Прибуток на капітал — вимірювач дохідності. Він приблизно встановлює розмір чистого прибутку, який будуть отримувати акціонери від інвестування свого капіталу, тому його значення завжди буде цікавити акціонерів. За допомогою спреда оцінюється, наскільки успішно банк виконує функцію посередника між вкладниками та позичальниками і на скільки гостра конкуренція на ринку, що обслуговується банком. Розрахунок представлених показників діяльності банків представлені у додатку 3. Узагальнюючим показником прибутковості банку можна назвати показник загальної рентабельності, який показує скільки припадає чистого прибутку на одну грошову одиницю витрат. Для збільшення прибутковості активів банки повинні застосовувати такі заходи: - збільшувати ставку відсотків за активними операціями та зменшувати ставку відсотків за залученими коштами, але це на жаль недоречно відносно сьогоднішнього становища українських комерційних банків, які повинні не збільшувати ставку відсотків, а збільшувати обсяг актиивних операцій, зокрема кредитів; - збільшувати частку власних коштів банку в загальній сумі його коштів; - зменшувати співвідношення власних та залучених коштів. Щоб максимізувати прибуток, необхідно збільшувати доходи та зменшувати витрати банку. В зв"язку з цим в роботі були виділені основні напрямки зростання доходів: а) загальне зростання групи активів, що приносять процентний доход, для чого банк повинен, по-перше, залучати більше позичальниів і при цьому ретельно аналізувати їх фінансовий стан, по-друге, нарощувати свій кредитний потенціал за рахунок збільшення обсягу ресурсів, що залучаються. Це можливо при проведені зваженої маркетингової та процентної політики; б) зміна питомої ваги доходних активів в сукупних активах, для чого необхідно звести "непрацюючі" активи до мінімуму, проте у межах, що забезпечують ліквідність банку; в) зміна загального рівня процентної ставки по активних операціях банку. Теоретично більш високий рівень процентної ставки повинен принести банку якомога більший дохід. Проте, в сучасних умовах банки рідко удаються до таких дій. В умовах конкурентної боротьби вони найчастіше знижують ставку з метою залучення якомога більшої кількості позичальників. Зниження середньозваженої ставки проценту по Україні є свідоцтвом цього; г) зміна структури портфелю доходних активів. Відомо, чим вищий дохід, тим більший ризик в сфері банківської діяльності. Тому головне завдання банку — визначення ступеню допустимості та виправданості того чи іншого ризику. Основні напрямки зниження рівня витрат банку: а) залучення дешевих ресурсів. Такими є вклади до запитання; б) зниження витрат на утримання апатару управління; в) скорочення обсягів заробітної платні, але не шляхом її зниження, а шляхом скорочення кількості працюючих завдяки автоматизації банківської діяльності.

Далi необхiдно провести семiнарськi заняття, на яких проводиться спочатку з”ясування питань, що залишилися не зрозумілими для студентів після вивчення теми, потім усне опитування. Пiсля кожного семiнарського заняття студенти вдома при пiдготовцi до наступного семiнарського заняття виконують запропановане викладачем завдання. На семiнарському заняттi здiйснюється як поточний так i пiдсумковий контроль у виглядi тестiв.В розрізі даної теми розглядаються наступні питання: Економічна сутність та дждерела формування банківського прибутку. Принципи розподілу прибутку комерційного банку. Підвищення прибутковості комерційного банку в сучасних умовах. На вивчення теми пропонується три лекційних і три семінарських заняття.Для реалізації завдань вивчення даної теми були розроблені наступні матеріали — опорно-інформаційна схема, схеми для більш наочного розуміння теми, контрольні питання за рівнями складності, тести вхідного та підсумкового контролю. Також розробленя система оцінювання при перевірки тестів.Отже, вивчення студентами запропанованого курсу в цілому і, зокрема, представленого навчально-методичного блоку до теми “Прибуток комерційного банку та його розподіл” забезпечить їм знання і навички у галузi банківської справи, з урахуванням особливостей, що характеризують їх сьогоднi. А це сприятиме адаптацiї студентiв до оновлюючих процесiв в економiцi нашої країни в цiлому, залуче їх як майбутнiх фахiвцiв до вирiшення проблем, якi вже сьогоднi постали перед нашою країною.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Газета Завтра 247 (34/1998)

Поэтому говорить с нынешними политиками можно о прибылях их банков или о том, где он проводил время, или как его встречал такой-то американский чиновник - все это мне лично неинтересно. Беда в том, что в этой системе власти - абсолютный политический вакуум. Сегодня во власти нет личностей, нет государственных мужей, все нивелированы до ничтожного уровня каких-то подносителей тарелок. Та же самая ситуация, которая была вокруг Калигулы или Нерона. Что же касается вашего вопроса, то, конечно, есть огромная боль за все, что происходит на моей Родине. Но я прекрасно понимаю, что принести мир в Чечню - значит, принести мир в Россию. Конечно, Масхадов не связан лично с какими-то зарубежными, турецкими или аравийскими разведками. Другое дело, что там, в наших южных регионах представлены спецслужбы разных государств. И что, они там только наблюдают за происходящим? Нет, ведут очень активную работу: вербуют население, дают средства за определенную линию действий, снабжают оружием и т.д. И если федеральные власти, если международное сообщество будут терпимо относиться к этому, то война прекращаться не будет

скачать реферат Рынок ценных бумаг. Особенности его функционирования

Брокерская фирма пользуется правами юридического лица. Отношения между биржей и брокерской конторой определяются только договором между ними. Брокер работает в брокерской конторе по контракту. Брокерская контора, выступая в качестве участника рынка, квалифицируется как инвестиционная фирма. Прибыль контор формируется за счет комиссионных от суммы сделок с клиентами. По российскому законодательству контора не может осуществлять деятельность на рынке ценных бумаг за счет привлеченных средств, кредита. В мировой практике допускаются также кредитные альянсы между брокерской конторой и коммерческими банками. Ну, а что касается биржевых маклеров – это персонал фондовой биржи, осуществляющий ведение торгов и регистрирующий устное соглашение брокеров на заключение сделки Глава 5. Государственное регулирование рынка ценных бумаг Правовую основу рынка ценных бумаг составляют законодательные акты о рынке ценных бумаг, которыми, в частности, предусматриваются следующие узловые вопросы: . юридический статус ценных бумаг; . разграничение прав и ответственности эмитента и посредника; . формы эмиссии ценных бумаг, включая вопрос наличной и безналичной эмиссии; . регистрация реестров владельцов ценных бумаг, создание депозитариев (т.е. организаций и отделов инвестиционных институтов для регистрации инвесторов и хранения сертификатов на ценные бумаги), гарантируующих полную сохранность прав инвестора; . защита имущественных прав инвесторов; . гарантия участникам рынка прав на капитал должников, прежде всего на уставной капитал; . контроль за эмиссией ценных бумаг; . контроль за действиями комерческих банков, исключающий злоупотребления с акциями предприятий (например, взятие под залог пакета акций за кредит предприятию на эмиссию этих же акций).

Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики
Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные
Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции
 Бюджетный кодекс РФ

Неналоговые доходы федерального бюджета 1. 2.PВ доходах федерального бюджета, помимо перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, также учитываются: прибыль Центрального банка Российской Федерации, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей,P по нормативам, установленным федеральными законами; доходы от внешнеэкономической деятельности; абзац исключен. Статья 52 Утратила силу. Статья 53. Полномочия Российской Федерации по формированию доходов бюджетов 1.PУстановление новых видов налогов, их отмена или изменение возможны только в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 2.PФедеральные законы о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, федеральные законы, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и вступающие в силу в очередном финансовом году и в плановом периоде, должны быть приняты не позднее одного месяца до дня внесения в Государственную Думу проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 3.PВнесение изменений в законодательство Российской Федерации о федеральных налогах и сборах, предполагающих их вступление в силу в течение текущего финансового года и приводящих к изменению доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, допускается только в случае внесения соответствующих изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период

скачать реферат Кредитная политика государства и механизм ее реализации в условиях рынка

Так, в ряде стран  центральный банк ведет операции по общенациональному клирингу, выступая посредником между коммерческими банками, расположенными в разных районах страны. Примером общенациональной расчетной палаты может служить Федеральная резервная система Соединенных Штатов. Комерческие банки представляют собой частные и государственные банки, осуществляющие универсальные операции по кредитованию промышленных, торговых и других предприятий, главным образом за счет тех денежных капиталов, которые они получают в виде вкладов. Выделяют несколько их функций: Аккумулирование бессрочных депозитов, или ведение текущих счетов, и оплата чеков, выписанных на эти банки. Предоставление кредитов предпринимателям. Особая заслуга коммерческих банков также состоит в осуществлении расчетов в масштабах всего национального хозяйства. На базе их операций возникают кредитные деньги ( чеки, банковские векселя). Специализированные кредитно-финансовые институты включают банковские и небанковские организации, специализирующиеся на определенных видах кредитования.

 Банки и Деньги

Вторая важная проблема, от которой зависело сохранение тенденции экономического роста, заключалась в недостаточном уровне капитализации российской банковской системы, то есть в ее ограниченной способности увеличивать долю кредитов в своих работающих активах. Хотя уже в 1999 году прирост капитала российской банковской составил около 40P%, это было явно недостаточно для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на кредиты, в том числе со стороны предприятий экспортно-ориентированных отраслей экономики. Решение проблемы рекапитализации банковской системы во много зависело от решения проблемы уравнивания банков в своих налоговых правах и обязательствах с другими юридическими лицами. Банки уплачивали налоги в размере 43P% от прибыли, в то время, как все остальные хозяйствующие субъекты платили 35P%. В 2002 году налог на прибыль для банков стал равен 38P%, а для всех остальных . 30P%, но после введения компенсирующего оборотного налога в виде местного налога на прибыль, налогообложение вернулось на исходные позиции: 43P% и 35P%

скачать реферат Проблемы финансирования расходов на управление в Российской Федерации

Кстати, лишь 10% работают на постоянного хозяина остальные 90% - готовы к службе на любого. А в целом за четыре года своей работы Госдума стала настоящим механизмом по производству «бабок». На прибыль думца реально влияет не то, в каком комитете он значится. Самыми «сладкими», помимо чисто экономических (по бюджету, по приватизации, по экономической реформе. Авт.), считаются аграрный и по проблемам Севера. К примеру, на «северах пропадает 70 процентов из того, что положено им по бюджету. Это официальная цифра, которую дала Счетная палата, - 70 процентов выделяемых средств становится прибылью для банков, которые крутят эти деньги. Впрочем, это слишком осторожная оценка - я думаю гораздо больше. Свою долю имеют все от Комитета по делам ветеранов до Комитета по культуре: представляете сколько через Думу пропихивают всяческих программ поддержки - а деньги-те из бюджета. Впрочем, вы должны понимать, что коммерческая деятельность комитетов это не только прямое лоббирование, но форма грубого шантажа. Этим, к примеру, занимается Комитет по геополитик; постоянно шантажируют МИД.

скачать реферат Шпаргалки к госэкзаменам по Банковсому Делу

Сферы реализации БП: 1)организационная(отделы банка); 2)информационная(какая информация необходима для принятия управленческих решений); 2)экономическая(источники фин-го обеспечения деят-ти комерческого банка и затрат на разработку БП).Ломбардные кредиты(ЛК). (93) ЛК- форма краткосрочного кредита, который предоставляется под залог легкореализуемых ценностей. Предметами залога при ЛК могут быть: Ц/Б, в том числе гос. долговые обязательства, акции финансово устойчивых АО, векселя сильных эмитентов итд. Привлектательность данного залога с точки зрения банка связана: низкие издержки по хранению; наличие удовлетворительных методик определения их текущей стоимости; возможность достаточно быстрой реализации на фондовом рынке; возможность в соответствии с договором использования поступающих дивидендов от ЦБ (дивиденды,%) как дополнительного источника для погашения задолженности. Товары и товарные документы (складские квитанции) целесообразно использовать в качестве залога ликвидные и конкурентоспособные товары, т.к. в данном случае товары остаются на ответственном хранении банка, важнейшим элементом снижения риска является их страхование за счет налогодателя в пользу банка. Драг. Металлы (слитки золотоа, серебра и т.д.), но для работы с ними банк должен привлекать специалистов по оценке качества.

скачать реферат Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

Понятие «система» широко используется современной наукой. Термином «система» охотно оперируют не только ученые, философы, но и деятели культуры и искусства, организаторы производства и работы банков. В одном из лучших немецких учебников «Банковское дело» под редакцией проф. Х.Е. Бюшгена отмечается, что банковская система состоит из универсальных и специализированных банков, эмиссионного банка. Ценральный банк играет ведущую роль – роль банка банков. В Казахстане собственная банковская система появилась после получения суверенитета, в декабре 1990 г. Уже в январе 1991г. был принят Закон " О банках и банковской деятельности в Казахской ССР", что было по существу началом банковской реформы в стране. Республиканский Государственный банк был преобразован в Национальный банк Республики Казахстан с областными управлениями и отделениями. В 1993 г. акционерно-комерческие банки были преобразованы в акционерные банки, а Сбербанк переименован в Народный банк Республики Казахстан. После, Республика Казахстан согласно статье 3 Указа Президента РК “О банках и банковской деятельности” имеет двухуровневую банковскую систему.

скачать реферат Маркетинг в банках и проблемы его развития

Интерес банков к рынку свободных денежных средств вполне естественный: любой банк существует за счет привлеченных денег, но у нас к этому добавляется еще один немаловажный момент: обладая лицензией, открывающей дорогу на денежный рынок, банки получают доступ к достаточно дешевым средствам (процентная ставка по кредитам, привлекаемым банками, отстает от темпов инфляции). Это дает возможность банкам, особенно тем, которые имеют генеральную лицензию ЦБ РФ и выходят на валютный рынок, получать значительные прибыли за счет косвенного обращения рублевых средств в валютные (приобретение валюты банками от своего имени за счет кредитных ресурсов запрещено законодательством). Схема операции проста: банк привлекает на определенный срок денежные средства, выдает кредит одному из своих клиентов, тот приобретает под контракт валюту, держит ее определенное время и, продав, делится прибылью с банком. Все существующие запреты на подобные операции легко обходятся и их доля в общем объеме заключаемых на ММВБ сделок по-прежнему остается значительной.

Пеленка Папитто (5 штук, ситец, 120x90 см).
Состав: ситец (хлопок 100%). Размер: 120x90 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
304 руб
Раздел: Пелёнки
Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40
скачать реферат Мировая экономика (ответы на 94 экзаменационных вопросов)

На их долю приходилось 60-80% притока внешних ресурсов. До начала 70-х годов только крупные банки(британские) имели кредитные отношения с развивающимися странами. Со второй половины 70-х годов роль этих источников кредитования снизилась , а доля банковских источников возросла. Займы предоставлялись индивидуальными кредиторами или синдикатами. Один банк не может предоставить большие суммы. При синдицированном кредите – несколько банков предоставляют кредит(большие суммы). Для одного банка это была бы большая сумма , а для нескольких – эта сумма незначительна. Ведущее место в предоставлении синдицированных займов занимали американские банки(свыше половины), затем британские и германские(по 16%), канадские , японские и французские. Европейские банки были менее активны. Ведущее положение ТНБ США в международном кредитовании развивающихся стран привело к сильному увеличению прибылей этих банков от международных операций. - расширению кредитования со стороны ТНБ способствовал десятикратный рост цен на нефть в конце 1973 года, который вызвал увеличение дефицитов платежных балансов нефтеимпортирующих стран, особенно развивающихся.Государства ОПЕК могли бы финансировать дефицит платежных балансов, но существовавшие институциональные и рыночные ограничения препятствовали установлению прямых финансовых связей между странами ОПЕК и развивающимися странами.нефтеэкспортеры не могли полностью использовать полученые за нефть поступления в своей экономике.

скачать реферат Туризм. Развитие инфраструктуры туристической индустрии

Здесь перечислены все три случая, которые можно считать целесообразными для прекращения государственной поддержки. Статья 9. Вступление в силу настоящего Областного закона. Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования. В настоящее время порядок определения размера льгот для банков и иных кредитных учреждений, входящих в финансово-промышленные группы и предоставляющих долгосрочные инвестиционные кредиты предприятиям и организациям, входящим в структуру ФПГ наилучшим образом проработан Орловской областной Думой, поэтому его можно полностью отразит и в нашем законодательстве. Задекламируем его принципы: Областная Дума в пределах своих полномочий, определенных законодательством Российской Федерации и Уставом Орловской области может уменьшать ставку налога на прибыль для банков и кредитных учреждений, предоставляющих инвестиционные кредиты предприятиям, находящимся в составе финансово-промышленной группы. Размер предоставляемых льгот, т.е. процент снижения ставок по налогам должен как минимум компенсировать потери банков и иных кредитных учреждений от выделения «неэффективных» для них (с их точки зрения) кредитных ресурсов.

скачать реферат Мусульманский мир: модель экономической организации общества

Банковские операции в целом можно свести к трем счетам: счет капиталовложений, счет амортизационных отчислений и счет текущих операций. Счет капиталовложений соответствует счету отчислений на инвестиции в обычных банках. Банки вкладывают средства с этого счета в различные проекты. Прибыли и дивиденды подсчитываются ежегодно или каждые 6 месяцев. Некоторые банки подсчитывают итоги по каждому проекту, в котором имеет интересы владелец капитала. Часть прибыли, например от 5 до 10%, помещается в резервный фонд для компенсации возможных убытков. Счет амортизационных отчислений используется и как сфера инвестирования капитала, и как источник средств на случай непредвиденных расходов. Средства с этого счета вкладываются банками в краткосрочные проекты или облигации. Вкладчики делят годовую прибыль. Некоторые банки отчитываются каждый квартал. Счет текущих операций не приносит прибыль, так как его функция заключается не в прибыльном помещении, а в обслуживании расчетных операций. Банк не получает прибыли, когда предоставляет кредит предприятиям и частным лицам, которым не хватило ликвидных средств.

скачать реферат Анализ применения различных организационных структур предприятия

Но, так как банк создается как коммерческое предприятие, он не может выполнять ни благотворительных задач, ни функций государства по финансированию и безвоздмездной поддержке народного хозяйства. Миссия всей банковской системы состоит в финансово-кредитном обслуживании предприятий, организаций и населения и играет исключительно важную роль в развитии хозяйственных структур. От эффективности и бесперебойности функционирования кредитно-финансового механизма зависят не только своевременное получение средств отдельными хозяйственными единицами, но и темпы экономического развития страны в целом. В соответствии с этим и определяется его миссия - содействовать экономическому развитию и благосостоянию предприятий и организаций, обслуживаемых банком, путем предоставления им качественных банковских услуг таким образом и в таком объеме, которые соответствуют высоким профессиональным стандартам, обеспечивают справедливую и соответствующую прибыль акционерам банка, лояльное отношение к сотрудникам банка. На основе общей миссии формулируются и устанавливаются цели предприятия - конкретные конечные состояния или желаемый результат, которого стремится достигнуть предприятие.

скачать реферат Построение управления в современном предприятии

Но, так как банк создается как коммерческое предприятие, он не может выполнять ни благотворительных задач, ни функций государства по финансированию и безвозмездной поддержке народного хозяйства. Миссия всей банковской системы состоит в финансово-кредитном обслуживании предприятий, организаций и населения и играет исключительно важную роль в развитии хозяйственных структур. От эффективности и бесперебойности функционирования кредитно-финансового механизма зависят не только своевременное получение средств отдельными хозяйственными единицами, но и темпы экономического развития страны в целом. Что же касается банка, в котором мы будем работать, то он будет имеет ярко выраженную отраслевую направленность. Основная доля клиентов банка - предприятия и организации отраслей, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, системы хлебопродуктов и заготовок. В соответствии с этим и определяется его миссия - содействовать экономическому развитию и благосостоянию предприятий и организаций, обслуживаемых банком, путем предоставления им качественных банковских услуг таким образом и в таком объеме, которые соответствуют высоким профессиональным стандартам, обеспечивают справедливую и соответствующую прибыль акционерам банка, лояльное отношение к сотрудникам банка.

Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов
скачать реферат Понятие организационно-правовой формы коммерческих организаций

Так же хочется отметить, что с учетом, всего ранее происходящего, на сегодняшний день, правовое положение банков в целом, банки в России начинают стадию своего процветания. Люди перестают верить в различного рода денежным пирамидам и стараются направить свою прибыль в банки для большей уверенности в её сохранности. Хочется верить, что инфляция в скором времени станет практически не возможным и тогда денежные поступления в банки увеличатся и станут работать на благо России. Глава 4 Понятие и правовое положение коммерческих банков В России коммерческие банки явились результатом перехода от централизованно управляемой экономики к рыночной. Возникновение в нашей экономике различных коммерческих структур с альтернативными формами собственности потребовало адекватных им кредитных учреждений, базирующих свою деятельность на двух постулатах – риске и прибыли. Понятие коммерческих организаций дает нам Гражданский кодекс Российской Федерации из которого можно сделать вывод о том, что под понятием коммерческий банк в России – это организация, имеющая лицензию ЦБР на совершение банковских операций, целью которой является извлечение прибыли из совершаемых им банковских операций.

скачать реферат Конспект лекций по экономике

Для того что бы остановить инфляцию применяют антиинфляционную политику. Ее цель – установить контроль над инфляцией. Что бы она была действенной неоюходимо установить причины инфляции : Инфляция возникает га основе неудовлетворенного спроса. Меры: Уменьшение денежной эмиссии Повышение учетной ставки по збереежениям населения Сокрацщение гос расходов Повышение налогов для уменьшения доходов. Инфляция возникает в результате издержек производства. Меры: Сокращение гос расходов (в том чиле супсидий) Повышение налогов Снижение объемов кредитования комерческих банков Увеличение выпуска казначейских облигаций Повышение социальных расходов на нужды малообеспеченных слоев населения Фиксация обменного курса валюты.

скачать реферат Региональные проблемы малого предпринимательства

Третий и четвертый год указанные предприятия уплачивают налог в размере соответственно 25 и 50 процентов от установленной ставки при условии, что выручка от перечисленных видов деятельности составляет свыше 90% общей суммы выручки от реализации ими продукции (работ, услуг). Льготу по налогу на прибыль имеют банки, предоставляющие ежеквартально не менее 50% общей суммы кредитов малым предприятиям. Малые предприятия освобождаются от уплаты авансовых взносов налога на прибыль. Однако следует заметить, что в целом все эти и другие изменения порядка и условий налогообложения малых предприятий не затрагивают принципиальной основы действующей налоговой системы России. Действующая российская налоговая система строится на отношениях подчинения. Нормативные акты, которые регулируют отношения по уплате налогов его гражданами, не предусматривают все возможные ситуации, при возникновении которых предприятию надлежит платить тот или иной налог. Вот почему следует создать универсальную, по возможности гибкую налоговую систему, которая минимальным количеством норм будет качественно регулировать обширную область отношений и добиться соответствия созданной системы законодательству, регулирующему область гражданских и предпринимательских отношении.

скачать реферат Ценообразование в банках

А под внешними издержками понимается величина денежных расходов, осуществляемых производителем с одним из элементов третьего уровня маркетинга — поставщиком; af экономическую прибыль — это бухгалтерская прибыль за вычетом суммы внутренних издержек, произведенных в процессе самостоятельного использования собственных ресурсов. Анализ текущей прибыли производится в конце каждого месяца (квартала, года) и представляет собой скорее отчет о прошедшей и оперативной деятельности банка, т.е. содержит элементы ретроспективного и оперативного анализа. По полученным результатам рассчитываются сумма заработной платы, суммы различных фондов, текущая кредито– и платежеспособность и проч. Анализ уровня перспективной прибыли определяет меры, которые должны быть приняты банковским руководством и всем коллективом для достижения более высокой нормы прибыли, более стабильного авторитета (рейтинга) на рынке, среди партнеров и конкурентов. Факторы, влияющие на прибыль любого банка, могут быть внешними и внутренними. К внешним факторам относятся такие, как уровень инфляции и валютный курс, политические, экономические, демографические, экологические и другие факторы, вероятность возникновения рыночных форс–мажорных обстоятельств, не зависящих от деятельности самого банка.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.