телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРазное -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30% Красота и здоровье -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Ценные бумаги

Вексель и вексельные операции

найти похожие
найти еще

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Взагалі, у розвитку вексельних відносин можна виділити декілька періодів. Перший період історії векселя може бути названий італійським, італійський він не тільки тому що відбувається в Італії, але і з іншої причини: практика векселя, навіть наскільки вона проникає і за межі Італії, знаходилась в руках італійських обмінювачів-банкірів. А тому до італійського періоду повинна бути віднесена і подальша епоха в розвитку векселя, - епоха ярмарків у Шампані (XIII ст.), та особливо ярмарків Бургундії (у Ліоні) і ярмарків у Безансоні (XIV - XVI стст.). До кінця італійського періоду, тобто до кінця XVI - початку XVII ст., вексель майже цілком сформувався. Протягом чотирьох століть, шляхом довгого, історичного процесу виробилися вексельні звичаї і навіть з'являється перший вексельний статут - Болонії (1569 р.). Вексель використовується не тільки для переказу грошей, але і для інших цілей, але використовується, не виходячи з рук італійських банкірів: ніхто не може застосувати вексель для своїх тих чи інших цілей не прибігаючи до участі банкіра; останній є потрібним або в ролі трасанта, або в ролі ремітента, або пред'явника, або в декількох з цих ролей. Але в цьому була і сприятлива сторона: вексель та правила його обігу вироблювались в обстановці єдиної банкірської техніки. Та незважаючи на це, при всій сформованості, до кінця італійського періоду вексель не має однієї властивості - рухливості, переказуваності; він ще не папір, здатний переходити від однієї особи до іншої, змінювати своїх кредиторів. Виражена в ньому сума прикріплена до визначених осіб. До настання терміну платежу вексель залишається незмінно в тих самих руках - в руках пред'явника, і тільки на момент платежу, при особистій присутності і при участі всіх згодних на це осіб, може перейти від одного боржника до іншого. Необхідну переказуваність вексель знаходить вже в новому періоді свого розвитку, коли він стає надбанням усього торгового, а потім і неторгового люду. Новий період у розвитку векселя - період індосаменту, цієї спрощеної форми і своєрідного способу передачі векселя. Сцена нового періоду вже не Італія, а центр та північ Європи, насамперед Франція, а потім Голландія, Німеччина й Англія. Перша звістка про індосамент відноситься до початку XVII ст. (у Pragma ica Неаполя 1607 р., де міститься заборона індосаменту). Після нерішучих коливань французького законодавства, індосамент остаточно визнаний і повноправно закріплений в Ордонансі Людовика XIV (1673 р.) і майже одночасно (у 1682 р.) - у зразковому для того часу Вексельному Статуті Лейпцигу. Індосамент визволив вексель із рук банкірів і передав його в розпорядження торговців як знаряддя торгового кредиту. Відтепер головна функція векселя - покривати платежі, відстрочені (кредитовані) при покупці товарів, і таким чином сприяти обігу грошей (цінностей). В Німеччину вексель занесений з Італії і Франції. Італійський вплив можна побачити не тільки в термінології старих вексельних статутів Німеччини, але також і в тому, що в Лейпцизі ще в 1711 році біржовий бюлетень вексельних курсів складався італійською мовою.

Простий вексель містить ті ж реквізити, що і переказний, із тією тільки відмінністю, що немає вказівки трасата кому платити, тому що платником-векселедавцем є сам боржник. ЄВЗ вказує, що документ, у якому відсутній хоча б один із зазначених реквізитів, не є векселем, крім наступних випадків: - вексель, у якому не зазначений термін платежу, розглядається як такий, що підлягає оплаті за пред'явленням; - при відсутності спеціальної вказівки, місце, позначене біля назви платника, вважається місцем платежу і, водночас, місцезнаходженням платника; - вексель, що не містить вказівки на місце його видачі, розглядається як підписаний у місці, позначеному поруч із найменуванням векселедавця. Не у всіх країнах закони вимагають наявності всіх зазначених реквізитів. Якщо ЄВЗ для дійсності переказного векселя вимагає наявності усіх восьми пунктів, то як я вже зазаначив, ні в англійській, ні в американській системі не вимагається позначки «вексель», а достатньо лише пунктів 2, 3, 6 і 8 як мінімум, тобто: зобов’язання сплатити певну суму, найменування платника, найменування того кому має бути здійснено платіж та підпис векселедавця. Допускається (і в женевській, і в англо-американській системах) вказівка на векселі декількох платників, а також видача векселя одночасно декількома векселедавцями. Так само у векселі може бути призначено декілька перших набувачів, однак дроблення вексельної суми ні між декількома платниками (векселедавцями), ні між декількома першими набувачами не допускається. За згодою контрагентів вексель виписується на будь-якій мові, звичайно - на мові місця видачі або місця платежу. За бажанням наступних учасників (наприклад, при покупці іноземного векселя) він може бути перекладений на відповідну мову шляхом прикріплення до нього нотаріально завіреного перекладу. Зміни в реквізитах векселя першонабувачем або його спадкоємцями не допускаються. Тільки за згодою зацікавлених сторін (платника, векселедавця) можуть бути зроблені незначні зміни, що доповнюють незначні відсутні реквізити (наприклад, додаток відсутньої дати видачі). Якщо векселедавець залишив незаповненими багато або навіть усі вексельні реквізити (у першу чергу це стосується суми, терміна платежу і найменування першонабувача) і підписав вексель, то кажуть, що він підписав вексель у бланк. Якщо ж він передає такий бланковий вексель першонабувачу, то останній має право самостійно заповнити відсутні частини. Мається на увазі, що векселедавець безмовно дав йому і наступним векселедержателям таке право. Крім головних складових частин - реквізитів або істотних приналежностей векселя, вексель може містити ще й інші елементи - несуттєві приналежності, частково встановлені законодавчо, як складові частини векселя, частково законодавчо не встановлені і визнані не необхідними, наприклад, аваль, посередницька адреса, формула «не наказу» та інші приналежності. Деякі з цих частин на практиці стали настільки повсякденними, що без них неможливо уявити вексель. Наявність необумовлених змін, підчищувань і перекреслених частин, коли ними затемнюються або знищуються реквізити і приналежності векселя, можуть спричинити недійсність векселя вже з тієї підстави, що ними вексельний документ порушується з формальної сторони.

Вексель має підвищену обігоздатність і тому широко використовується як платіжний засіб. Векселі легко приймаються в уплату боргу не тільки тому, що кредитор впевнений у своєчасності платежу, але й тому, що таким векселем він, в свою чергу, має можливість розплатитися за своїми власними зобов'язаннями, а при необхідності — шляхом обліку в банку отримати гроші до строку платежу. Один і той же вексель в процесі обігу здатний погасити цілий ряд грошових зобов'язань. Звичайним засобом передачі векселя є індосамент— особлиий передаточний напис, що здійснюється, як правило, на оборотній стороні векселя або на додатковому аркуші — алонжі. Переуступка векселя за допомогою передаточних написів називається індосуванням або індосацією векселя. Особа, що здійснює передаточний напис, тобто переуступає вексель по індосаменту - індосантом, а особа, що отримує вексель по індосаменту — індосатом або індосатором (векселедержателем). Можливість передачі векселя за допомогою індосаменту поширила межі його застосування, перетворивши вексель із знаряддя переказу коштів в засіб платежу і далі — в товар, що купується з метою здійснення ним платежу. В силу оборотності векселів ця якість визначається за будь-яким векселем, навіть виданим без застереження про наказ. У зв'язку з цим вираз «або наказу» не є обов'язковим реквізитом, тому що і при відсутності такого зазначення вексель може передаватися по індосаменту. Навпроти, лише включення у вексель спеціальної відмітки «не наказу» або рівнозначної їй може позбавити вексель властивості оборотності. Право позбавити вексель цієї здатності належить тільки векселедавцю. Якщо вексель виданий у формі оборотного документа, він продовжує залишатися таким до кінця, тобто до його погашення. Ніякі застереження на векселі, що обмежують його переуступку (передачу), зроблені після видачі векселя, або позавексельна угода сторін не можуть коливати оборотність векселя. А застереження «не наказу», що зроблене індосантом, не виключає можливості подальшого індосування векселя, а лише знімає відповідальність з такого індосанта перед наступним його придбавачем. Векселі з застереженням «не наказу», яке зроблене векселедавцем, можуть бути передані у власність або переуступлені ремітентом іншій особі, новому кредитору, але лише з дотриманням форми і з наслідками загальноцивільного договору про переуступку вимоги (цессії) так, як може бути передане право вимоги за звичайним цивільним зобов'язанням. За договором цессії право вимоги переходить до нового кредитора саме у тому стані, в якому воно було у першого кредитора, зі всіма характерними для нього перевагами і недоліками. Відбувається лише зміна осіб у зобов'язанні. Місце першого кредитора займає нова особа, яка має ті ж права, що і її попередник, у зв'язку з чим боржник може висувати проти вимоги нового кредитора усі заперечення, які він мав проти першого кредитора на момент уступки вимоги. Перший кредитор несе відповідальність перед новим кредитором лише за дійсність переданої вимоги, але він не відповідає за виконання боржником своїх зобов'язань. Крім того за допомогою цессії передаються векселі після протесту у неплатежі або після закінчення строку, встановленого для здійснення протесту.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Налоговые преступники эпохи Путина. Кто они?

Их, как Михаила Ходорковского и Платона Лебедева могут обвинить в создании контор, нужных только для ухода от налогов. При этом налоговики сочли, что счета региональных «однодневок» намеренно велись в столичном банке, подконтрольном бизнесменам. Вексельные операции и целевое зачисление средств тоже опасные признаки, имевшиеся у «Удмуртнефти» и ее партнеров. К примеру, один платеж в сумме 625 199 647,41Pруб. за день прошел сразу через пять счетов. Мы специально указали копейки: одинаковые платежи между участниками операции обязательно привлекут внимание. Да еще если суммы неровные. Трудно, согласитесь, допустить, что в ходе обычной хозяйственной деятельности ООО «Оптима-Консалтинг» решило приобрести у ООО «Сиданко-Инвест» вексель ровно на ту стоимость, которую вроде бы независимое ООО «Стройрейд» должно такому же независимому ООО «Далиа-Интер». Также сложно предположить, что все они захотели в один день рассчитаться друг с другом и никто не перевел часть средств на погашение других расходов: налогов, зарплаты работников, иных долгов

скачать реферат Банковские операции с использованием векселей

На основе рассмотрения классических схем обращения и использования векселя – соло и векселя – тратты были выделены особенности каждой из них. При рассмотрении рынка банковских векселей и операций банка с векселями был приведен обзор нормативно-законодательной базы по регулированию вексельного обращения, составлена авторская таблица, позволяющая выделить как преимущества, так и недостатки операций с векселями. Практическая значимость прослеживается в третьей главе, где приведены отлаженные схемы работы «Автогазбанка» по операциям с векселями, доказывающие что расширение банками операций по вексельному обращению может привести к положительному результату, как для банка так и для клиента. На примере банковских операций «Автогазбанка» рассматриваются перспективы вексельного обращения и предложения по более эффективному использованию векселя, как инструмента фондового рынка. ГЛАВА I. ВЕКСЕЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ: ИСТОРИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ, СХЕМЫ. 1. История вексельного обращения Вексель, как инструмент кредитно-расчетных отношений явился результатом многовекового развития товарно-денежного хозяйства.

Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов
Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры
 Финансы и кредит

Для их приобретения необходимо внести вексельную сумму на счет (в кассу) банка, после чего последний выписывает вексель. При этом датой его составления является дата поступления денежных средств в банк. 113. Переводной и простой вексель, реквизиты, операции с ними. Сроки платежа по векселю, дисконтный и процентный векселя. Акцепт, аваль, протест векселей По переводному и простому векселю вправе обязываться граждане Российской Федерации и юридические лица Российской Федерации. Вексель может быть выдан сроком по предъявлении; во столько-то времени от предъявления ; во столько-то времени от составления; на определенный деньК сожалению, формулируя условия о сроках платежа, векселедатели сознательно либо вследствие правовой неграмотности отступают от указанных правил, что приводит к признанию выданного ими документа не имеющим силы векселя. Срок платежа один из реквизитов векселя, для обозначения которого законодательство устанавливает определенные способы: Pлибо на конкретный день,P либо в определенный срок от составления, Pлибо в определенный срок от предъявления, Pлибо по предъявлении

скачать реферат Финансовый рынок

За эту операцию банк взимает с клиента определенный процент, который называется учетным процентом, или дисконтом. Дисконт – разница между суммой, обозначенной на векселе, и суммой, выплачиваемой векселедержателю. К активным вексельным операциям банков относятся акцептная и авальная операции. Акцептная операция состоит в том, что банк предоставляет право солидному клиенту выписывать векселя, которые банк акцептует, то есть гарантирует оплату за свой счет по данному векселю. А клиент, пользующийся таким акцептным кредитом, обязуется внести к истечению срока векселя в банк соответствующую сумму для оплаты векселя. Важной формой использования вексельного кредита является аваль. В случае аваля платеж по векселю совершается непосредственно векселедателем, а аваль служит лишь гарантом платежа. При неспособности векселедателя оплатить вексель ответственность за совершение платежа по векселю переносится на банк, который поставил аваль. Особенность акцептно-авальных операций состоит в том, что они относятся одновременно к активным и пассивным операциям. Важным видом активных операций банков являются подтоварные ссуды – ссуды под залог товаров и товарораспорядительных документов: варрантов (свидетельств о том, что товар принят на ответственное хранение на склад); железнодорожных накладных, коносаментов (свидетельств пароходных обществ о приеме груза на корабль); накладных о перевозке грузов.

 Как постепенно дошли люди до настоящей арифметики

Примръ можно взять такой: я обязанъ уплатить 1000 рубл. черезъ 2 года по 5%, 2500 р. черезъ 3 г. по 4% и 3000 р. черезъ 1 годъ по 6%. Когда въ одинъ общй срокъ я могу отдать эти деньги сразу? Уже въ XVI столти итальянскими учеными было иредложено два совершенно врныхъ пути для ршеня подобныхъ вопросовъ. Лука де-Бурго разсуждаетъ слдующимъ образомъ. Положимъ, что должникъ платитъ вс деньги въ первый срокъ; тогда онъ платитъ напрасно процентныя деньги съ остальныхъ капиталовъ, которымъ срокъ еще не настушлъ, а именно платитъ за время между 1-мъ срокомъ и осталышми; высчитаемъ эту лишнюю сумму процентныхъ денегъ, высчитаемъ также, въ какое время эту сумму принесутъ вс капиталы, тогда мы и получимъ среднй срокъ. Тарталья и Видманнъ пользуются нсколько инымъ премомъ, который, сравнительно съ премомъ Бурго, нсколько сокращенне, именно тмъ, что вмсто прибыли вводятся произведеня капиталовъ на число дней или лтъ. Это и есть тотъ самый нормальный премъ, какой употребляется въ настоящее время. Наконецъ, правило процентовъ, отчасти съ вексельными операцями, примняется къ такъ наз. переводу платежей

скачать реферат Коммерческий кредит

В-четвертых, все более быстрыми темпами растет внутрикорпоративный оборот товаров и услуг. В-пятых, возрастают различия во времени реализации одних и тех же товаров различными компаниями. ТНК, используя экономические (задержка поступления причитающихся неплательщикам средств, ограничение их кредитования, требования от них телеграфных переводов средств, блокирование расчетных счетов) и внеэкономические (организация ежедневных телефонных звонков руководству фирм-должников, оповещение клиентов о неплатежеспособности компаний) методы, как правило, добиваются некоторого сокращения сроков реализации и оплаты своей продукции по сравнению с соответствующими сроками у других компаний. Прошли те времена, когда ТНК считали неэтичным оказывать давление на крупных клиентов с тем, чтобы они ускорили оплату выставленных счетов. В-шестых, все более актуальной становится проблема задержки возврата средств по векселям. По оценкам западных специалистов, почти каждый пятый вексель погашается с несоблюдением установленных сроков. В тоже время происшедшие крупные сдвиги в структуре коммерческого кредита, и, в частности, падение удельного веса традиционного коммерческого вексельного кредита при одновременно увеличении доли кредита по открытому счету и внутрикорпорационного коммерческого кредита, явились одним из факторов снижения роли вексельных операций коммерческих банков и соответственно переучетной политики центральных банков.

скачать реферат Коммерческий банк, его роль в экономике страны

За эту операцию банк взимает с клиента определенный процент, который называется учетным процентом, или дисконтом. К активным вексельным операциям банков относятся также акцептная и авальная операции. Акцептная операция состоит в том, что банк предоставляет право солидному клиенту выписывать векселя, которые банк акцептует, то есть, гарантирует оплату за свой счет по данному векселю, а клиент, пользующийся таким акцептным кредитом, обязуется внести к истечению срока векселя в банк соответствующую сумму для оплаты векселя. В случае аваля платеж по векселю совершается непосредственно векселедателем, а аваль служит лишь гарантией платежа. При неспособности векселедателя оплатить вексель ответственность за совершение платежа по векселю переносится на банк, который поставил аваль на векселе, и по системе корреспондентских отношений с использованием банковских ключей и шифров подтвердил в случае запроса другому банку свой аваль. Особенность акцептно-авальных операций состоит в том, что они относятся одновременно к активным и пассивным операциям. Подтоварные ссуды – это ссуды под залог товаров и товарораспорядительных документов.

скачать реферат Операции банка с собственными векселями

Прообразом переводного векселя было сопроводительное письмо одного банкира-менялы другому с просьбой выплатить подателю письма (например, купцу, приехавшему на ярмарку) взамен уплаченных им денег соответствующую сумму в местной валюте. Простой вексель по своему происхождению связан с долговой распиской. Первоначально отношения между участниками вексельной операции были доверительными, но со временем приобрели характер юридических обязательств. Первые законы о векселях были изданы в Европе в XVII— XVIII вв. Нормы законодательства о векселях регулируют все вексельные правоотношения: форму векселя; порядок его выставления, оплаты, обращения; права и обязанности сторон вексельной сделки. С развитием и усложнением товарно-денежных отношений вексель постепенно превращался в универсальный кредитно-расчетный инструмент. С помощью векселя оформляются кредитные отношения: он выполняет функцию кредитных денег, средства платежа. Представляя собой ценную бумагу, вексель становится объектом различных сделок (купли-продажи, учета, залога и т.д.). В России вексель появился благодаря торговым отношениям с немецкими купцами, как полагают, в конце XVII в. в форме переводного или заемного письма.

скачать реферат Вексель – как форма денежного обращения

Для банков это средство привлечения ресурсов, успешно заменяющее ввиду своей гибкости, универсальности и надёжности, более неудобные из-за необходимости государственной регистрации облигации и депозитные (сберегательные) сертификаты. Векселя получили признание в качестве достаточно надежного и ликвидного средства кредитования и сохранения денег. Российские коммерческие банки сегодня - наиболее открытые и надежные участники вексельных операций, выступающие одновременно в качестве векселедателей и активных операторов вексельного рынка. Этому в значительной степени способствует усиление контроля и регулирование вексельных операций со стороны Центробанка РФ. Банки налаживают не только вексельный кредит, но и организовывают взаимозачет векселей. При помощи вексельного обращения делаются попытки решения неплатежей предприятий. Формирование рыночных отношений приводит к постепенному восстановлению в России института коммерческого кредитования, связанного с предоставлением поставщиками (производителями) товаров (работ, услуг) своим покупателям кредита в виде отсрочки платежа, оформляемого либо векселем, либо открытием на имя покупателя банковского счета.

Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Кружка-хамелеон "Разогрей Звезду".
Оригинальная кружка, которая меняет изображение при наливании в неё горячих напитков.
442 руб
Раздел: Кружки
Пенка для купания малышей "Arau Baby", 400 мл.
Нежная пенка для тела с устойчивой обильной пеной отлично очищает, при этом не раздражает нежную детскую кожу. Содержит натуральные масла
417 руб
Раздел: Гели, мыло
скачать реферат Рынок ценных бумаг

На практике же эта прибыль являлась чистой фикцией. Таким образом, новый закон по сути ничего нового в порядок налогообложения ценных бумаг не привнес и лишь узаконил существующее положение дел. Налогообложение вексельных операций на рынке ценных бумаг Доход по векселю, полученный юридическим лицом в виде процентов, размер которых непосредственно оговорен в бланке векселя, является доходом по ценной бумаге, включается в общую налогооблагаемую прибыль и подлежит обложению у векселедержателя по ставке 30% (38% - для кредитных учреждений). Налог на прибыль 30% (для кредитных институтов - 38%) В случае, если доход по векселю получен в виде разницы между вексельной суммой (номиналом), по которой погашается вексель, и суммой, уплаченной при его приобретении, то такой доход включается во внереализационные доходы векселедержателя и облагается по общей налоговой ставке на прибыль российских и иностранных юридических лицПрибыль брокерских фирм от осуществления посреднических операций на рынке векселей облагается по ставке 38%.

скачать реферат Финансы (Шпаргалка)

Ряд российских банков активно практикуют вексельные операции, рассматривая их как эффективный способ привлечения и удержания клиента, что в условиях кризиса ликвидности и обострения межбанковской конкуренции является приоритетной задачей.Инкассирование векселей.Банки выполняют поручения векселедержателей по получению платежей по В в срок,. берут на себя отве-ость по предъявлению векселей в срок плательщику и получению причитающихся по ним платежей.Домициляция векселей.Банки по поручению клиента производят платежи по векселям в установленный срок. Эта операция противоположна инкассированию. Операция учета векселей. Векселедержатель передает (продает) вексель банку по индоссаменту до наступления срока платежа и получает за это вексельную сумму за вычетом (за досрочное получение) определенного % от этой суммы, т.е учетного % или дисконта. Таким образом, с позиции банка это покупка любого несобственного векселя. Комм. банк может быть заинтересован в учете векселей крупных акционеров банка, а так же клиентов, которым ранее были выданы ссуды, для возврата которых банку необходимо улучшить фин. состояние клиента. Банк будет учитывать векселя тех клиентов, с которыми планирует расширение сотрудничества.

скачать реферат Вексель и вексельное обращение

Организация работы с векселями. Осуществление вексельного кредита и связанных с этим вексельных операций, которые принадлежат к наиболее трудным банковским операциям, находится в ведении вексельного отдела. Специалисты по работе с векселями должны обладать навыками оценки кредитоспособности предприятий, техникой учета и переучета, знаниями в области вексельного права, финансово-хозяйственного анализа и т. д. В случае, когда вексель выступает как объект активных операций, вексельный отдел должен являться структурным подразделением кредитного управления. Если же вексель используется как инструмент пассивных или объект фондовых операций, в игру вступает отдел ценных бумаг. Как сказано выше, делопроизводство по выдаче вексельных кредитов и приему векселей к учету находится в ведении вексельного, куда подаются заявления клиентов на открытие вексельного кредита и реестры с векселями по открытым кредитам. Сначала векселя подвергаются формальной проверке на соответствие установленной форме. Затем наводятся справки о кредитоспособности и задолженности предъявителей, векселедателей и других обязанных по векселю лиц.

скачать реферат Векселя и операции с ними

Банк России осуществляет раскрытие информации по реестру Учетных банков, а также величине ставки переучета. Коммерческие банки, представляющие векселя к переучету, несут ответственность за их товарность, за платежеспособность предприятий- векселедателей, за подлинность и правильность подписей на векселях. Процедура переучета векселей ЦБ РФ выступает эффективным инструментом регулирования ликвидности банковской системы. На пути ее освоения имеются сдерживающие факторы: неразвитость законодательства и юридической практики, общая нестабильность экономики, высокие темпы инфляции, медленное развитие вексельного обращения и др. В настоящий момент механизм переучета векселей находится в стадии внедрения в практику ЦБ РФ. ФОНДОВЫЕ ВЕКСЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ Вексель, равно как и все поступающие на фондовую биржу ценные бумаги, может являться объектом биржевых операций, то есть купли-продажи с целью извлечения дохода. Биржевая операция – это сделка с ценными бумагами, заключенная между членами биржи или постоянными ее посетителями, оформленная запиской и зарегистрированная в регистрационной книге фондовой биржи.

скачать реферат Вексель.Бух Учет операций с векселями в КБ

ПЛАН. Введение 1. Понятие векселя 2. Основные характеристики векселя 3. Виды векселей 4. Составление и реквизиты векселя Существенные реквизиты Дополнительные реквизиты и оговорки Несущественные реквизиты 5. Экземпляры и копии векселя 6. Индоссамент Общая характеристика Порядок составления индоссамента Препоручительный индоссамент Присоединение аллонжа Другие отметки на обороте векселя 7. Аваль 8. Предъявление векселя к акцепту и платежу 9. Исчисление сроков по векселю и исковая давность 10. Работа банка с векселями клиентов 11. Бухгалтерский учёт банковских операций с векселями Порядок учета приобретенных (учтенных) векселей банка 12. Основные банковские операции с векселями Выпуск и погашение собственных векселей Вексельный кредит предоставленный банком Операции банка с учтенными векселями Инкассовые операции банка с векселями Отражение операций на внебалансовых счетах Список литературы Введение Вексель, являясь одновременно формой договора, расчетов и коммерческого кредита, способствует ускорению денежного обращения и, следовательно, повышению эффективности функционирования финансово-кредитной системы в целом.

Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция".
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция" станет украшением любой кукольной комнатки. Кресла и диван выглядят как красивая
662 руб
Раздел: Гостинные
Точилка "Berlingo" механическая.
Одно отверстие. Надежно крепится к столу. Карандаш фиксируется с помощью металлических зажимов и затачивается при вращении ручки. Диаметр
326 руб
Раздел: Точилки
Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество
скачать реферат Вексельный оборот в Украине

На відміну від країн з ринковою економікою, в яких віками з урахуванням національних особливостей законодавчо вдосконалювалися положення про вексель і вексельну дієздатність, встановлювався строгий порядок виготовлення і використання вексельних бланків, вироблявся найоптимальнішій порядок пред’явлення векселів до сплати і здійснення протестів, в Україні після заборони вексельного обігу і ліквідації комерційного кредиту на початку 30-х рр. було втрачено добре вироблені навики. Водночас численні спроби підвищити ефективність командно-адміністративних методів керівництва торговельними операціями, виконанням робіт і наданням послуг у кредит не тільки зазнавали краху, а й погіршували стан економіки в цілому. Зупинити багаторічну плутанину й хаос і забезпечити доброякісність та надійність розрахунків здатне впровадження вексельної форми комерційного кредиту. Відновлення вексельного обігу в Україні і піднесення його до рівня високорозвинених країн з ринкової економікою, де він сягає понад 70% комерційного обороту, здатне різко обмежити потребу підприємства в готівкових коштах і водночас прискорити вихід економіки з кризи та обмежити джерела інфляційного процесу.

скачать реферат Вексельный рынок России

Издавна вексель применялся как удобное средство оформления расчетных отношений, средство платежа, средство получения кредита, предоставляемого продавцами покупателям в товарной форме в виде отсрочки уплаты денег за проданные товары. Вексель является действенным рыночным инструментом, обеспечивающим исполнение обязательств и возврат долгов.Документы, форма которых была приспособлена к денежному переводу, появились еще в древние века. Однако широкое применение они получают лишь в середине XII в. в Италии. Именно в это время банкиры-менялы наряду с разменом и принятием денег на хранение стали осуществлять операции по их переводу из одной страны в другую. Прообразом переводного векселя было сопроводительное письмо одного банкира-менялы другому с просьбой выплатить подателю письма (например, купцу, приехавшему на ярмарку) взамен уплаченных им денег соответствующую сумму в местной валюте.Простой вексель по своему происхождению связан с долговой распиской. Первоначально отношения между участниками вексельной операции были доверительными, но со временем приобрели характер юридических обязательств.

скачать реферат Международное кредитование в РФ

Операции по форфейтингу. Они развились на базе так называемого безоборотного финансирования, появившегося в конце 50-х гг. в Западной Европе. В США этот метод менее развит и известен как «рефинансирование векселей». Суть операции заключается в передаче экспортером прав по требованиям, выставленным им на импортера, банку-форфейтору, который может держать их у себя или продать на международном рынке. В обмен на приобретенные ценные бумаги банк выплачивает экспортеру эквивалент их стоимости наличными за вычетом фиксированной учетной ставки, премии (forfai ), взимаемой банком за принятие на себя риска неоплаты обязательств, и разового сбора за обязательство купить векселя экспортера. Техника и финансовые инструменты, используемые в операциях по форфейтингу, аналогичны тем, которые применяются при традиционном учете торговых векселей банками. Отличие заключается в том, что векселедатель, т.е. экспортер, не несет при форфейтинге никаких рисков, в то время как при обычном учете векселя ответственность за его неоплату должником, согласно вексельному законодательству многих стран, сохраняется за ним в любом случае.

скачать реферат Применение векселя в условиях кризиса неплатежей

Использование векселя в расчетах 64 (1. Вексель . 64 (2 Вексельные операции с участием банков 71 (3 Применение векселя в расчетах между предприятиями . 85 Заключение . 88 Список литературы . 97 ВВЕДЕНИЕ Одной из самых актуальных проблем отечественной экономики переходного периода является преодоление кризиса платежей. Этот кризис охватил все сферы и отрасли производства и услуг. Есть глубинные противоречия такой ситуации. Однако каждый субъект рынка может и должен смягчить последствия кризиса платежей путем разработки и осуществления грамотной и высококвалифицированной политики предотвращения и взимания просроченной дебиторской задолженности. В этом плане следует констатировать, что в мировой практике накоплен большой опыт решения этой задачи, ибо аналогичные проблемы актуальны для национальных экономик многих стран и для международной торговли, хотя они и не стоят так остро, как в современной российской экономике. Проблема сокращения просроченной дебиторской задолженности не может быть решена одним действием. Как показывает мировой опыт и хозяйственная практика даже развитых стран, эта проблема должна решаться путем разработки и применения целой гаммы различных методов.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.