телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Всё для дома -30% Книги -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика

Суть, формы и причины инфляции

найти похожие
найти еще

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Традиційно зміни в рівні цін пояснюються зайвим сукупним попитом. Економіка може спробувати витрачати більше, ніж вона здатна виробляти. Виробничий сектор не в змозі відповісти на цей зайвий попит збільшенням реального обсягу продукції, бо всі існуючі ресурси уже повністю використані. Тому цей зайвий попит призводить до завищених цін на постійний реальний обсяг продукції і викликаю інфляцію попиту. Суть інфляції попиту інколи пояснюють однією фразою: "Надто багато грошей полює за надто малою кількістю товарів"ii Інфляція пропозиції Інфляція пропозиції - зростання цін внаслідок збільшення витрат виробництва чи зменшення сукупної пропозиції. Причинами збільшення витрат можуть бути огополiстична політика ціноутворення, економічна і фінансова політика держави, зростання цін на сировину, дії профспілок, що вимагають підвищення заробітної плати і т. і. Вона може також з’явитися в результаті зміни структури пропозиції на ринку. Теорія інфляції, зумовленої зростанням витрат, пояснює зростання цін такими чинниками, що приводять до збільшення витрат на одиницю продукції. Витрати на одиницю продукції - це середні витрати при наданому обсязі виробництва. Такі витрати можна одержати, поділивши загальні витрати на ресурси на кількість виготовленої продукції: Загальні витрати Загальні витрати на одиницю продукції = ------------------------------------ - Кількість одиниць продукції Підвищення витрат на одиницю продукції в економіці скорочує прибуток і обсяг продукції, що фірми готові запропонувати при існуючому рівні цін. В наслідок зменшується пропозиція товарів і послуг в масштабі всієї економіки. Це зменшення пропозиції, в свою чергу, підвищує рівень цін. Отже, по цій схемі витрати, а не попит роздувають ціни, як це діється при інфляції попиту. На практиці нелегко відрізнити один тип інфляції від іншого, всі вони тісно пов'язані і постійно взаємодіють і, наприклад, зростання зарплати може виглядати і як інфляція попиту і як інфляція витрат. Необхідно також визначити, що в жодній з економічно розвинутих країн не спостерігалася в другої половині ХХ сторіччя повна зайнятість, вільний ринок чи ж стабільність цін. Ціни по ряду причин в цей час зростали постійно і навіть в періоду застою виробництва. Таке явище називається стагфляцією - iнфляційним зростанням цін в умовах стагнації - застою виробництва, економічної кризи.c Види інфляції Розглядаючи темпи зростання цін, можна виділити наступні види інфляції: 1. Помірна. Ціни зростають на 10% на рік, вартість грошей зберігається, відсутній ризик підписання контрактів в номiнальних цінах. Багато сучасних економiстів, в тому числі сучасні послідовники економічного вчення Кейнса вважають таку інфляцію необхідною для ефективного економічного розвитку. Така інфляція дозволяє ефективно корегувати ціни стосовно до умов виробництва і попиту, що постійно змінюються. 2. Галопуюча. Ціни зростають на 20-200% на рік, гроші прискорено матеріалізуються в товари, контракти прив'язуються до зростання цін. 3. Гіперінфляція. Ціни зростають астрономічне, розходження цін і зарплати, руйнується добробут навіть забезпечених верств товариства. Гіперінфляція. Деякі економiсти побоюються, що помірно повзуча інфляція, що може спочатку сприяти пожвавленню економіки, потім, наростаючи як сніговий ком, перетвориться в більш жорстоку гіперінфляцію.

Але оскільки лiбералiзація цін вже стала фактом, завдання складається в цих умовах в скорочуванні видатків бюджету і в поширенні виробництва товарів. Державна підтримка сільського господарства і стримування зростання цін на продовольство є найважливішою антиiнфляційної і антикризовою мірою. Попит на продовольство мало еластичний по відношенню до цін і тому при їх лiбералiзації на сільськогосподарську продукцію вони можуть бути дуже високими. Зростання цін на продовольство при великій частці витрат на нього в прибутку населення призводить до зростання прибутку, забезпеченого лише iнфляційною емiсiєю. Гiперiнфляція наступає саме тоді, коли в умовах спаду виробництва допускається вільне зростання цін на продовольство. Тому не виправданим є підхід до приватизації в сільському господарстві, як до засобу виходу із кризи без рішення проблем бездефіцитного бюджету, конверсiї, структурної перебудови, ліквiдностi грошей і т. і. Лiбералiзація цін і прибутку буде супроводжуватися помірною інфляцією при поширенні постачань товарів, але ніяк не при скорочуванні товарної маси. В цьому зв'язку актуальні наступні питання: 1. Чи створене конкурентне середовище для лiбералiзацiї цін ? 2. Чи є умови для переливання капіталу у виробництво дефіцитної продукції ?3. Яку роль може грати конверсiя в утворенні ринкової структури економіки? Лiбералiзація цін в ринковій економіці не означає будь-яку волі ціноутворення, а лише волю, що забезпечує конкуренцію виробників, оптового і роздрібного ланків. Твердження про те, що при ринку немає поняття спекуляції, позбавлені підстав. В усіх країнах з ринковою економікою існує антимонопольне або прямо антиспекулятивне законодавство, що забороняє спекуляцію в формах, що завдають збитків виробникам продукції шляхом монопольного роздування цін. Ці закони застосовуються в усіх ринкових закладах. Перевага державних постачань зумовила у нас дії економічних відносин в господарській сфері по законах класичного монополiзму. На підприємствах шляхом приписок, погіршення якості продукції, вимивання дешевого асортименту, а в оптовій і роздрібній торгівлі за рахунок псування дешевих товарів і приховування дорогих створювався і відтворювався штучний дефіцит. На нього влаштовуються монопольно високі ціни як тіньового ринку, так і державних каналів реалізації. Конкурентне середовище повинно створюватися на основі всемірного поширення підприємництва. Поки підприємництво у нас носило характер первісного накопичування фінансового капіталу і майна невиробничого призначення. Iнфляційними засобами ринкові структури накопичили вже мiльярдні кошти. Але цей процес не може тягнутися тривалий період. Або iнфляційний комерційний капітал прийме активну форму інвестицій в виробництво дефіцитної продукції, або настане гiперiнфляція, і відносний товарний дефіцит перейде в абсолютний. Утворення товарних ринків пов'язане з переходом від державно- монополiстичних структур до конкурентних. Зараз в жодній галузі підприємства не несуть економічної відповідальності за задоволення попиту. Навіть в агропромисловому комплексі, де очевидний зв'язок з кінцевим споживанням, перевага державних постачань дозволяє при великих ресурсах продукції мати її постійний дефіцит.

Господарські зв'язки підприємств в ринковому режимі найбільш ефективні в основному через систему великих оптових купців-синдикатів. Ці структури можуть функціонувати як в рамках окремих регіонів, так і в загальноукраїнському і міждержавному масштабі. 6. Замість податку на додаткову вартість, що стимулює в сучасних умовах господарювання в Україні зростання інфляції і вкрай важко контролюється податковими інспекціями, визначити основним платежем в бюджет податок на прибуток, диференціюючи його ставки залежно від зростання рентабельності і зростання обсягу виробництва, що буде націлювати виробників на зростання маси, а не тільки норми прибутку. 7. На час кризи необхідно централізувати банківську систему країни, маючи на увазі обов'язкове виконання комерційними і інвестиційними банками директив Центрального банку по пріоритетностi і пільговості кредитування регіонів, галузей, підприємств, додержання нормативних термінів документообігу. 8. Для стабiлiзації споживчого ринку доцільно: 9. створити систему стимулювання розвитку дрібного бізнесу в сфері виробництва і послуг. Ввести державні кредити на оренду виробничих приміщень і лiзинговий кредит на оренду устаткування (з можливістю послідовного викупу), а також ввести обов'язкове страхування малих підприємств на перші 3-5 років діяльності, коли ризик руйнування особливо великий; 10. створити умови для широкого розповсюдження паралельно з існуючою системою торгівлі споживчих кооперативів на підприємствах, в закладах і по місцю проживання для закупки і реалізації продовольчих і промислових товарів членами кооперативу (по наявному і безготівковому розрахунку) по безприбутковим роздрібним цінам. Такого роду кооперативний рух широко розвинений в багатьох iндустрiальних країнах. Без нього неможливо уявити їх економіку. Споживкооперація буде сприяти нормалізації цін і поза кооперативного сектору. 11. Протягом кризового періоду треба також проводити раціональну державну політику захисту внутрішнього ринку і суворого контролю приватної експортної діяльності. Всі експортні операції повинні здійснюватись через кілька великих фірм і синдикатів, що контролюються державою і виконують експортні операції на комiсiйних податках.5 Висновок Закінчені невдачею спроби фінансового оздоровлення народного господарства як першого кроку в здійсненні переходу до ринкової економіки тільки посилили тяжкість фінансового положення країни. Ідея, закладена в основу більшості "оздоровчих" програм, укладалася в приводженні матеріально- речовинних й цінових пропорцій у відносно рівноважне становище та здійсненні на цій основі лiбералiзації цін. Припускалося, що вдасться уникнути їх навального зростання. Представляється, проте, що в основу наданої ідей була покладена помилкова посилка, оскільки рівновага при адміністративно-керованій і ринковій економіці досягається в різноманітних точках економічного простору. Саме в цьому бачаться причини невдалих мір по фінансовому оздоровленню і того погіршення загальноекономічної і фінансової ситуації, що мало місце в 1989-1991 г. г., що виразилось в найміцнішому струмі інфляції.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Искатель Истины

Один из путей узнать это: посмотреть не являются ли эти люде теми, кто по словам другой пословицы "Разжигают пламя, и кричат "Пожар!" Основной шаблон Если вы посмотрите на наиболее частые причины, которыми женщины объясняют свои желания, вы удивитесь, насколько они схожи с другими, "более серьезными" потребностями. В левой колонке я привел "причины", которыми руководствуются женщины; справа приведены причины побудившие людей к изучению суфизма - взятые из моей корреспонденции. Это поднимет мне настроение Я хочу быть счастливым/удовлетворенным Это из Парижа Это с Востока Это есть у всех Все ищут знаний Этого нет ни у кого Это редкое знание / не для всех В перспективе это дешевле Возможно, это трудно, но более реально Это необычно Это необычно Я столько ждала Я ждал всю свою жизнь Мне нравится: должно быть это правильно Что-то говорит мне, что это правда Я всегда хотела этого Потребность в этом всегда жила во мне Не вызывает сомнения, что как желание украсить себя, так и поиски более тонкого "духовного" удовлетворения - по сути формы желания приобретения

скачать реферат Шпаргалка по предмету Деньги и кредит (Гроши та кредит)

Фіскальна: золото; встановлена чеканка гр. с-ми. зниження розходів держ. золотих гр.; емісія банкнот 29. Характеристика бюджету, жорстка була централізована грошової реформи в податкова політика, емісійним банком; вал. курс Україні. = 28 випуск цін. паперів. на основі золотого паритету 30. Суть, форми, причини і Монетарна п-ка: політика (порівняння в ваговій наслідки інфляції. ЦБ дорогих гр. – пол-ка категорії 2-х валют). Це Інфляція – це тривале і гр.-кредитн. рестрикції існувало до 1 світ. війни. швидке знецінення гр. (збільшення норми Англія – 1 країна в кінці внаслідок надмірного обов’язкового 18 ст. Золотозливковий зростання їх маси в резервування), зріст % стандарт – відсутність зол. обороті. Вона виявляється ставки ЦП, в якості монети в обігу, обмін в зростанні цін на товари, продавця ЦБанк. банкнот на золот. зливки з тарифи, послуги, у падінні 31. Суть, цілі та види певним обмеженням. вал. курсу нац. гр., у грошових реформ. Золотодевізний стандарт – товарному дефіциті. Ін-я - Гр. реформи – повна чи відсутній обіг зол. монет, прояв знецінення гр. часткова перебудова гр. обмін банкнот на ін. валюту незалежно від зв’язків між с-ми, яку проводить (девізи), яка обмінюється гр. і товарами на ринку. держава з метою на золото.

Матрас в коляску "Lepre" Luna Lux.
Матрас в коляску Luna Lux - это матрас в коляску с использованием биококоса и натурального латекса. Благодаря кокосовому волокну и
923 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Мощный стиральный порошок с отбеливателем и ферментами для сильных загрязнений "Mitsuei", 1.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
434 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
 Великая Борьба между Христом и сатаной

Все, что построено на человеческом авторитете, разрушится, но то, что созидается на скале неизменного Слова Божьего, будет стоять вечно. Глава 16 Первые протестанты в Америке Английские реформаторы, хотя и отказались от католического вероучения, в то же время сохранили многие его формы. Хотя в основном они и отвергали авторитет и символ веры папства, но немало его обычаев и обрядов вошли и в богослужение англиканской церкви. Утверждалось, что эти традиции не являются вопросом совести; что, хотя в Писании они не упоминаются и, следовательно, несущественны, но вместе с тем и не запрещены и по сути не причиняют вреда. Их соблюдение могло уничтожить пропасть разделения между реформированными церквами и Римом и способствовать принятию католиками протестантской веры. Для консерваторов и тех, кто склонен к компромиссу, эти доказательства казались вполне логичными. Но были и другие люди, которые рассуждали по-иному. Тот факт, что эти обычаи "перебрасывали мост между Римом и Реформацией", являлся, по их мнению, самым убедительным аргументом против их соблюдения

скачать реферат Финансы и кредит

3. Инфляция, сущность, формы проявления и виды В переводе с латинского “инфляция” переводится как вздутие. В 1861 году впервые заговорили об инфляции. Инфляция – это переполнение каналов обращения денежной массы сверх потребности товарооборота, что вызывает обесценивание денежной единицы и соответственно вызывает рост цен на товары. Не смотря на то, что инфляция проявляется в росте цен, по сути своей это сложное экономико-социальное явление, вызванное диспропорциями в различных сферах рыночного хозяйства. Инфляция проявляется: 1. В росте цен. 2. В понижении курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте. 3. В увеличении цены золота, выраженной в национальной денежной единице. Причины инфляции: внутренние (1. Монополизация экономики; 2. Циклическое развитие экономики; 3. Нарушение пропорций между спросом и предложением; 4. Доходами и расходами, накоплением и потреблением; 5. Увеличение скорости оборота денег; 6. Дефицит государственного бюджета) и внешние (1. Структурные и мировые кризисы; 2. Валютная политика гос. направленная на экспорт инфляции). Виды инфляции: 1. В зависимости от темпа роста цен.

 Учиться как учиться. Психология и духовность на суфийском пути

Осознайте это и удовлетворяйте ваши аппетиты внимание-требования и поиска комфортного состояния отдельно от ваших занятий, либо примите все, что может предложить вам Учение. В последнем случае вам придется следовать курсу, продиктованному его обстоятельствами и формируемому не сентиментальностью, а эффективностью. Это является истинным отличительным знаком между развлечением и подлинным стремлением, которое, как правило, предшествует проявлению способности учиться. Физическое присутствие не всегда является реальным присутствием. Механическое выполнение действий и опора на мантры-лозунги и объекты тотемического характера — вот что фактически делают многие, воображая при этом, что следуют учению, — суть формы привязанности к объектам или к тому, что им равнозначно. Конечно, поддерживать подлинное стремление трудно, и причиной скатывания людей ("птиц" в классическом произведении Фаридуддина Аттара Mantic al-Tair, "Совет Птиц") на обочину является их жажда привязанности. Даже разум, как напоминает нам Атгар в этой книге, не может помочь — помогает только то, что суфии называют Любовью; но она, сама по себе, является любовью к чему-то, к чему нельзя привязаться тем же образом, что и к человеку или к привычному понятию

скачать реферат Механизм и основные направления социальной защиты в национальной экономике Республики Беларусь

Тема хорошо освещена в литературных источниках. Например, такое учебное пособие как «Макроэкономика» под ред. И. В. Новиковой и Ю. М. Ясинского очень хорошо раскрывает суть, формы, принципы, направления социальной защиты. При написании курсовой работы использовался круг периодической литературы: журналы «Беларуская думка», «Охрана труда и защита населения», «Веснік Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта». 1. Социальная защита населения: сущность, основные формы, принципы и инструменты Создание эффективной системы социальной защиты населения является важнейшим направлением социальной политики. Потребность в социальной защите со стороны государства для конкретного человека наступает в случае, когда он в силу каких-либо обстоятельств не имеет возможности за счет труда извлекать доходы, достаточные для обеспечения жизненных основных потребностей. Причины снижения уровня социальной защищенности условно можно подразделить на две группы: - личного характера (полная или частичная потеря трудоспособности в связи с инвалидностью, временная потеря трудоспособности в связи с заболеванием, увеличением состава семьи, потери кормильца, вынужденный переход на нижеоплачиваемую работу, вынужденная миграция); - порожденные системными изменениями социально-экономических отношений (снижение реальных доходов в результате инфляции, спада производства, уменьшении доли ВВП, направляемого на потребление, рост безработицы).

скачать реферат Американский монетаризм, М. Фридмен и его концепция

Монетаристское объяснение причин инфляции исключительно денежными факторами и государственным регулированием занятости слабо согласуется с действительностью. Инфляция порождается государственно-монополистической структурой, элементами механизма которой являются скрытая форма перелива капитала, рост правительственных расходов и образование в связи с этим хронических дефицитов государственных бюджетов, рост государственного долга и инфляционные по сути методы его покрытия, чрезмерная кредитная экспансия коммерческих банков, внешнеэкономическая политика. Весь этот достаточно сложный механизм современного капитализма своим функционированием порождает и углубляет инфляцию. На основе теории инфляции и безработицы монетаристы рекомендуют государству целый комплекс регулятивных мероприятий: снижение государственных расходов за счет сокращения социальных программ, расходов на выплаты различного рода пособий; поддержание минимальных ставок заработной платы; ослабление влияния профсоюзов; проведение кредитно-денежной политики на основе денежной конституции; приспособление налоговой системы к антиинфляционной политики (снижение налогов); обеспечение Федеральной резервной системы стабильного роста денежной массы; сокращение роста дефицита федерального бюджета, в том числе и за счет расходов на оборону.

скачать реферат Неолиберальная экономическая концепция

По мнению широко известных монетаристов М. Фридмена, Т. Саржента, и Р. Люкса-младшего, естественная безработица не зависит от макроэкономических факторов и определяется только микроэкономическими. Они считают, что снизить естественный уровень безработицы с помощью государственного регулирования можно только сокращением расходов на социальные программы и жесткий финансово-бюджетной политикой. Другие государственные меры по регулированию занятости – установление минимальных ставок заработной платы – неизбежно содействует росту инфляции. Монетаристская теория безработицы, отрицающая регулирующее воздействие на занятость макроэкономических факторов, ими же и опровергается. Являясь продуктом капиталистического накопления, условием развития рыночной экономики. Монетаристское объяснение причин инфляции исключительно денежными факторами и государственным регулированием занятости слабо согласуется с действительностью. Инфляция порождается государственно-монополистической структурой, элементами механизма которой являются скрытая форма перелива капитала, рост правительственных расходов и образование в связи с этим хронических дефицитов государственных бюджетов, рост государственного долга и инфляционные по сути методы его покрытия, чрезмерная кредитная экспансия коммерческих банков, внешнеэкономическая политика.

скачать реферат Учение о праве, долге и религии

Оба этих явления - падение камня и углубление в массе - следовали друг за другом во времени. Однако взаимосвязь эта еще не содержит в себе необходимости; не исключено, что одно, как говорится, «при тех же самых условиях» произошло бы, а другого за ним не последовало. Напротив, если взаимоотношение этих двух явлений определяется как взаимосвязь причины и действия, т. е. как каузальность, то такая взаимосвязь необходима, иначе говоря, является взаимосвязью рассудка. Для нее характерно, что, когда при тех же самых условиях происходит одно, другое уже содержится в нем. Определения эти суть формы мышления. Дух устанавливает их, повинуясь только самому себе ,но это одновременно и определения сущего. Лишь путем размышления мы открываем, что такое основание и следствие, внутреннее и внешнее, что существенно и что несущественно. Дух при этом не сознает того, что эти определения он устанавливает произвольно, напротив, он высказывает в них нечто существующее вне и независимо от него. 7 Собственно говоря, поскольку речь идет о том, что дух получает определения, неопределенность Я, или духа, заранее предполагается.

Глобус с подсветкой "Зоогеографический", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
771 руб
Раздел: Глобусы
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Игра магнитная "Одевашки. Лиза".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Лизу. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
скачать реферат Анализ собственных оборотных средств в новых экономических условиях

Опыт показывает, что в большинстве случаев эффективность пользования заемных средств оказывается более высокой, чем собственных. Поэтому основной задачей управления процессом формирования оборотных средств является обеспечение эффективности привлечения заемных средств. Структура источников формирования оборотных средств охватывает: - собственные источники; - заемные источники - дополнительно привлеченные источники. Информация о размерах собственных источников средств представлена в основном в разделе 4 пассива баланса предприятия и в разделе 1 формы №5 приложения к балансу. Информация о заемных и привлеченных источниках средств представлена в разделе 6 пассива баланса, а также в разделах 2,3,8 формы №5 приложения к годовому балансу. Как правило, минимальная потребность предприятия в оборотных средствах покрывается за счет собственных источников: прибыли, уставного капитала, резервного капитала, фонда накопления и целевого финансирования. Однако в силу целого ряда объективных причин (инфляция, рост объемов производства, задержек в оплате счетов клиентов и др.) у предприятия возникаю временные дополнительные потребности в оборотных средствах.

скачать реферат Ценовая политика

Этот процесс роста цен является основной причиной инфляции. Меры, которые предпринимаются для стабилизации экономики через ограничение инфляции на основе сдерживания бюджетных расходов и кредитов, обеспечивают некоторое снижение темпов инфляции, но ведут к снижению платежеспособного спроса и падению производства. Падение объемов производства, в свою очередь уменьшает объемы доходов, поступающих в бюджет и увеличивает дефицит бюджета. Это ведет к воспроизводству на постоянно сужающейся основе, снижению уровня потребления и тяжелыми социально-экономическими последствиями. Продажа за границу сырья и топлива и направление поступающих от него доходов на потребление усугубляет это положение. Природных богатств не хватит надолго, чтобы прокормить большое население России. Переход к рыночной экономике возможен , если не оказывается внешняя помощь, только на пути постоянного повышения эффективности ее функционирования., что означает повышение эффективности работы каждого предприятия и каждого работника. Этого можно достигнуть только на пути восстановления стимулирующей функции цен и оплаты труда . В условиях отсутствия конкуренции, которая не может быть создана сменной форм собственности разукрупнением предприятий, и, следовательно, действия монопольного ценообразования, стимулирующая роль цен может быть восстановлена только путем их государственного регулирования. II. Применение экономических санкций.Порядок применения экономических санкций за нарушения государственной дисциплины цен вводится в исполнение с 1 декабря 1992 г. и распространяется на все хозяйствующие субъекты, расположенные на территории Р.Ф., а также предприятий с иностранными инвестициями, осуществляющие производственную и иную коммерческую деятельность.

скачать реферат Инфляция

смотреть на рефераты похожие на "Инфляция" Северо-Западная Академия государственной службы Реферат по экономике Тема: ''Инфляция: причины, формы, последствия.'' Выполнил студент 23-В группы Егоров А.С.Содержание.Введение 1. Определение инфляции 2. Причины инфляции 3. Типы инфляции 4. Виды инфляции 5. Последствия инфляции Заключение Список литературы нашей экономики на рыночные отношения резко повысил значение денег. Проблемы денежного хозяйства становятся основными и в практических мероприятиях по реконструкции народного хозяйства, и в теоретических исследованиях. Поэтому, несмотря на оживленное обсуждение указанных вопросов на страницах экономической прессы, актуальность их не уменьшается. Высокая стоимость анализа инфляционных процессов, большое число действующих факторов затрудняют выработку правильной денежной политики. Как показывает опыт нашей, а также других стран, переход на рыночные отношения сопровождается быстрым ростом цен, усилением действия инфляционных факторов. Очень важно правильно оценить, является ли сам переход на рыночные отношения причиной углубления инфляции или при этих отношениях накопленный ранее инфляционный потенциал получает свое реальное выражение.

скачать реферат Инфляция: виды, модели, показатели

ОГЛАВЛЕНИЕВВЕДЕНИЕ 21. ВИДЫ ИНФЛЯЦИИ 4 1.1 ПРИЧИНЫ ИНФЛЯЦИИ 4 1.1.1 Внешние причины 5 1.1.2 Внутренние причины 5 1.2 Основные виды и формы инфляционных процессов 7 1.2.1 Инфляция спроса 10 1.2.2 Инфляция издержек 13 2. МОДЕЛИ ИНФЛЯЦИИ 18 1.1 Три основных типа инфляции 25 3. ИЗМЕРЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ 28 4. АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 31 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 37 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 39 ВВЕДЕНИЕ У правительства существует одна обязанность, которая в наши дни привлекает к себе почти столько же внимания прессы и общественности, сколько все остальные, вместе взятые, - это обязанность предотвращать, устранять или каким-то образом контролировать инфляцию и спады производства. Почему инфляцию и спад мы считаем проблемами? Некоторые люди подумают, что человек, задающий такого рода вопросы, должно быть, очень глуп, чтобы понять ответ на них. Инфляция означает рост стоимости жизни, а все, что делает жизнь людей дороже, очевидно, представляет собой проблему. Что же касается спадов, то они приводят к потере доходов и рабочих мест, и никому не нужно объяснять, почему это проблема.

скачать реферат Монетаризм - версии экономического роста и взгляд на роль государства

Обратимся теперь к факторам, определяющим спрос на деньги в трансформируемой экономике вообще и в условиях России в частности. Согласно Фридману спрос на деньги определяется действием трёх основных факторов: 1) общей суммой богатства, которым владеет общество; 2) издержками с которыми связано получение дохода от денежной формы богатства в сравнении с издержками получения аналогичного дохода от других форм богатства; 3) целями и предпочтениями собственников богатства. Именно исходя из предпосылки, что действие перечисленных факторов в короткосрочном плане стабильно и способно изменяться лишь постепенно в течение очень продолжительного времени, Фридман и сделал свой центральный вывод о том, что суммарный спрос на деньги относительно устойчив и не может служить причиной инфляции. Для последней четверти века в развитии стран Запада эта предпосылка оказалась в общем верна. Но верна ли она для стран с централизованной в прошлом экономикой, реформируемой шоковыми методами? И в особенности для современной России? Начнём с первого фактора – с общей суммы богатства.

Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 17 литров, 34х26х16 см.
Серия предназначена для мальчиков 7-10 лет. Яркий и необычный принт привлечет внимание школьников. Надежная конструкция этого
1633 руб
Раздел: Без наполнения
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные
скачать реферат Инфляция: причины возникновения и методы борьбы с ней

Методы, направленные на прямое ограничение роста цен и доходов, прежде всего заработной платы, образуют содержание политики доходов. Они могут использоваться вне зависимости от фазы циклического развития производства. Однако максимальная эффективность отмечается в условиях, когда основной причиной инфляции является рост издержек. Политика доходов характеризуется двойственным механизмом воздействия на инфляцию. Ограничивая масштабы увеличения цен и заработной платы, политика доходов уменьшает рост издержек производства тех товаров, в цену которых эти денежные величины входят в качестве издержек. Тем самым политика доходов препятствует саморазвитию инфляционных процессов, уменьшает интенсивность инфляции и ее последствий. Используется широкий спектр политики доходов. Экстремальным вариантом политики доходов является вариант прямого контроля над уровнем цен и заработной платы путем их «замораживания». Считается, что эта мера лишь откладывает инфляционный всплеск и ведет к появлению скрытых форм инфляции. Предпочтение отдается более гибким формам контроля: разрешению повышения цен в определенных пределах и при соблюдении ряда условий, повышению цен при оповещении органов контроля о темпах роста заработной платы при заключении коллективных договоров.

скачать реферат Особенности Российского менеджмента

Поскольку потенциал рыночной экономики — это сумма различных потенциалов экономики, то определяющим фактором являются закономерности перехода от государственных форм собственности к частным, коммерческим, негосударственным и смешанным. Важнейшей причиной инфляции и спада производства стали недостаточно проработанная идеология приватизации и тактика ее реализации. Вряд ли было экономически целесообразно так интенсивно разрушать, например, государственный сектор легкой и пищевой промышленности, не создав реальных условий для формирования качественно нового частного и коммерческого секторов в этих отраслях. Поскольку процессы управления государственным сектором — это реализация складывающихся производственно-экономических общественных отношений в целях обеспечения социальной защиты населения, то здесь приходится иметь дело с государственным, региональным и муниципальным управлением, которому присущи свои ценности, стиль, методы работы и т.д. Что касается негосударственного, частного, коммерческого секторов в разнообразных сферах деятельности, где формируются иные производственно- экономические отношения, то здесь приходится иметь дело с теорией и практикой менеджмента в системе горизонтальных рыночных структур.

скачать реферат Финансы. Денежное обращение. Кредит

Формы проявления инфляции: а) рост цен на товары и услуги, причем неравномерный, что приводит к обесценению денег, снижению их покупательной способности; б) понижение курса национальной денежной единицы по отношению к иностранной. в) увеличение цены золота, выраженной в национальной денежной единице. Виды инфляция. В зависимости от темпов роста цен на рынке различают инфляцию: - ползучую при ежегодных темпах прироста цен на 3—4%. Такая инфляция характерна для развитых стран, которые рассматривают ее как стимулирующий фактор; - галопирующую при среднегодовых темпах прироста цен на 10—50% (иногда до 100%), которая преобладает в развивающихся странах; - гиперинфляцию при ежегодных темпах прироста цен свыше 100%, свойственную странам в отдельные периоды, когда они переживают коренную ломку своей экономической структуры. Типы инфляции. В зависимости от причины, которая преобладает, различают два типа инфляции: инфляцию спроси и Инфляцию издержек производства. • Инфляция спроса. Традиционно инфляция возникает при избыточном спросе.

скачать реферат Инфляция

Причины инфляции Суть инфляции заключается в том, что национальная валюта обесценивается по отношению к товарам, услугам и иностранным валютам, сохраняющим стабильность своей покупательной способности. Некоторые российские ученые добавляют к этому перечню еще и золото, придавая ему по- прежнему роль всеобщего эквивалента, наряду с деньгами. Рост цен может быть связан с превышением спроса над предложением товаров, однако такая диспропорция между спросом и предложением во многих случаях не является инфляцией. Пример - энергетический кризис 70х годов в США, когда нефтедобывающие страны подняли цены на нефть в десятки раз, а на другие товары и услуги в то время цены возросли на 7 - 9 %. Независимо от состояния денежной сферы, товарные услуги могут изменяться вследствие роста производительности труда, циклических и сезонных колебаний, структурных сдвигов в системе воспроизводства, монополизации рынка, государственного регулирования экономики, введения новых ставок налогов, девальвации денежной единицы, изменение коньюктуры рынка, воздействия внешнеэкономических связей, стихийных бедствий, и т.п. Очевидно, что не всякий рост цен - инфляция и поэтому особенно важно выделить действительно инфляционные.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.