телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Бытовая техника -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика

Японский опыт государственного регулирования экономики

найти похожие
найти еще

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Значною мірою політика орієнтувалася на підтримку малих та середніх підприємств, водночас, зокрема, у 1953 р. було доволено утворення картелів з анти депресійною чи модернізаційною метою. Для відшукання коштів на фінансування прискореного розвитку промисловості було здійснено Програму бюджетних інвестицій та позик, яка мала пов(язати соціальні заощадження з соціальними інвестиціями. Специфічними особливостями фінансової системи періоду швидкого зростання були: стратегічні операції довгострокових державних фондів; активне використання приватних довгострокових інститутів; контроль за розподілом кредитів через грошову та процентну політику; непряме фінансування через перерозподіл банками вільних коштів (понад 90% фондової пропозиції); система “пере позичок”, за якої кредити комерційних банків перевищували депозити, а надлишок фінансувався позичками у Центробанку; поєднання ринкового короткострокового процента з жорстоко регульованим довгостроковим; сегментація ринку між короткостроковими та довгостроковими кредитними установами; обмеження міжнародних фінансових зв(язків, що спрощувало регулювання. На думку дослідників Агентства економічного планування уряду Японії, зазначеня система швидкого зростання мала успіх завдяки суворому антиінфляційному контролю, конкуренції у приватному секторі, спрямуванню позичок на стратегічну промисловість та інфраструктуру, тобто в галузі, де державні інвестиції не кункурували з приватними. Структурні перетворення економіки поєднувалися з суто монетарними заходами. Так, у 1964 р. було проведено рестрикцію суспільних цін, що обмежило загальне зростання споживчих цін до 3,9%. Оскільки інфляція, що почалася після 1960 р. тривала, у 1965 р. створюється тимчасова міністерська рада цінових заходів та Друга Нарада з проблем цін як дорадчий орган при Державному міністрі з питань планування, який включав вчених, бізнесменів, промисловців, споживачів, робітників. У 1966 р. було утворено Керуючий комітет з питань цін з представників міністерств. У 1967 р. Другу Нараду змінила Конференція з поліпшення цінової стабільності, у 1969 р. Тимчасова Рада отримала постійний статус, а Конференцію змінила Конференція з політики цінової стабілізації з розширеними дослідницькими підрозділами. Підвищено офіційну дисконтну ставку, здійснено рестрикції сукупного попиту. На сучасному етапі, в умовах тривалого скорочення темпів зростання, основними напрямами економічної політики Японії є стабілізація економіки, перерозподіл доходу, надання суспільних товарів та корекція помилок ринку. З метою стабілізації економіки держава створює плани та прогнози, щомісяця для контролю Уряд готує економічні доповіді, на базі яких Агентством економічного планування приймаються рішення щодо подальших дій. Загалом на початку 90-х років у Японії діяло 453 регулюючих закони, з них 220 – у сфері економіки. Слід зауважити, що з останніх 102 було прийнято ще у 1945- 1954 рр. Керівництво проведенням промислової політики здійснює Міністерство зовнішньої торгівлі та промисловості (МІТІ), яке має право на пеіну свободу дій в управлінні галузями і якому підзвітна переважна більшість налузей економіки.

смотреть на рефераты похожие на "Японский опыт государственного регулирования экономики " ЗМІСТ Стрінка Вступ 3 1. Як організоване державне регулювання економіки в Японії 4 ? Чим японська економічна модель відрізняється від інших ? 8 2. Що можна використати в Україні з японського досвіду державного регулювання економіки ? 11 Висновки 12 Література 13 Вступ Сучасний стан економіки Японії, принципи її функціонування та історія формування являють собою цінний об(єкт соціально-економічних досліджень завдяки специфічним особливостям цієї країни. Японія, переможена у 1945 р., пройшла через насильницькі перетворення окупаційної армії, відбудову економіки, створення конкурентного ринкового середовища і перетворилася з країни, зруйнованої війною, в одну з найпередовіших держав cвіту. І хоч розмови про “японське чудо” в загальному майже перестали, феномен японської економіки продовжує визивати підвищений інтерес. Справді, чому країна с великою зовнішньоекономічною залежністю, практично без природних ресурсів, не дивлячись на всі незаурядиці і катаклізми останніх двух десятиліть, продовжує невпинно закріпляти свої економічні (а разом з ними і політичні) позиції на світовій арені? Зберігаючи роль світового лідера по багатьом важнішим напрямкам науково-технічного прогресу, Японія при цьому демонструє високу степінь адаптації до постійно змінюючихся умов розвитку економіки. Ці зміни проходять не просто на базі технологічних інновацій, але й в неперервній і досить складній взаємодії техніки, технології і економічних і соціально-політичних факторів. 1. Як організоване державне регулювання економіки в Японії? Дослідниками виділяються три основні етапи повоєнної історії Японії: 1945-1949 рр. (нарощування виробничого потенціалу і демократизація економіки); 1949-1960 рр. (зупинення інфляції, лібералізація ціноутворення, раціоналізація виробництва і створення нових галузей); та з 1960 р. – по наш час (зміцнення важкої та хімічної індустрії, лібералізація зовнішньої торгівлі та міграції каріталів у 80-ті роки). Війна завдала величезної шкоди економіці Японії. Промислове виробництво у 1945 р. сягало менше третини передвоєнного рівня, виробництво сталі впало на 90%, вугілля – на 50%, бюджетний дефіцит і грошова експансія породили гіперінфляцію. На тлі зруйнованої економіки під керівництвом штабу окупаційних військ США у перші повоєнні роки відбулося реструктурування соціально-економічної системи. Переглянуто цивільне законодавство, дозволено профспілки, проведено земельну реформу, за якої поміщики були зобов(язані продати землі орендарям за низькими цінами; розпущено “дзайбатсу” – японські концерни, проведено “”чистку” серед лідерів бізнесу, конверсію виробництва, розукрупнення, введено жорсткі антитрестівські закони, було заборонено брати участь в управлінні великими компаніями членам кланів, які володіли “дзайбатсу”, тощо. У 1946 р. З метою зменшення надлишків грошових коштів було проведено грошову реформу, за якою готівку було зібрано на спеціальні рахунки з дозволом використання до 500 ієн на місяць, заморожено вклади, вищі за певний розмір.

Не менш серйозні відмінності можна виділити і на рівні фірми, корпорації. Головною особливістю японського капіталу являється те, що це не капітал акціонерів, не капітал приватних власників. Доля індивідуальних інвесторів в загальному акціонерному капіталі знизилась в після воєнні роки з 60 до менш ніж 20 процентів. При цьому самі по собі акціонерні товариства не являються тут важливим засобом концентрації фінансових ресурсів порівняно з кредитом. Основними власниками акціонерного капіталу в Японії виступають установи і корпорації. При цьому власниками значної долі акції нерідко стають самі компанії, їх випускаючі. Так, в першій половині 80-х років концерн Міцубісі володів 25 процентами, а Сумитомо – 26 процентами своїх акцій. Важливим наслідком даної відмінності японських корпорацій являється вдвоє більш низька порівняно з США норма виплати дивідендів по акціям. Отож, в чому причини більш високих результатів японської економіки в останньому десятилітті? Парадокс в тому, що економічне життя в Сполучених Штатах в ключових питаннях більш послідовно орієнтується на критерії фінансової ефективності. При цьому економічна ефективність несе в собі два види обмежень: тимчасове і структурне. З точки зору часу пошук оптимального рішення, дії агентів ринкової економіки пов(язані з екстраполяцією вже існуючих тенденцій. Робочі орієнтуються на захист досягнутого рівня життя і місця на виробництві; підприємці хочуть збільшити поточний прибуток за рахунок відмови від довгострокових вкладень в науково-технічний прогрес, не обіцяючи негайної віддачі. Останнє, в часності, визначає непридатність ринку передбачати і запобігати структурні кризи. Друге обмеження стоїть в тому, що завжди є не одне рішення, відповідаюче критерію ефективності, а цілий “веєр” можливостей, при яких більше задоволення одного із споживачів може бути забезпечене лише за рахунок іншого. Секрет успіху японців бачиться іменно в можливості проходження вказаних обмежень і використати більш сучасний критерій ефективності економічного розвитку. Як державне регулювання економіки, направлене на підвищення її інвестиційного потенціалу, завчасну, регулюєму структурну перебудову господарства, так і стратегія дій корпорацій складають можливість вироблення довгострокових пріоритетів в рамках стратегічного часового горизонту. Відсутність цієї довгострокової перспективи визначає, з другої сторони, слабкість американської економіки. Безперечно, що відмінності американської і японської економічних систем в багатому обумовлені історичними і національними особливостями розвитку цих країн. Але, думається, зводити корінну суть цих відмінностей до національних особливостей було б помилкою. 2. Що можна використати в Україні з японського досвіду державного регулювання економіки? Досвід Японії в здійсненні ринкових трансформацій та в управлінні ринковою економікою сьогодні є досить цікавим для України з огляду на її історичний шлях і сучасні особливості. Так за умов відбудови економіки і формаування ринкового середовища надзвичайної ваги набуває промислова політика з розвитку обраних пріоритетних галузей.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Расколотая цивилизация

Во-первых, казалось, что человечество навсегда оставило в прошлом самую жестокую и разрушительную бойню. Во-вторых, развитые индустриальные общества достигли воодушевляющих технологических успехов, воплотившихся прежде всего в освоении ядерной энергии и космического пространства. В-третьих, хозяйственный рост демонстрировал небывалую устойчивость, а методы государственного регулирования экономики, признанные в качестве очевидной необходимости, давали основания надеяться на то, что печальный опыт Великой депрессии никогда больше не повторится. Всего за десять месяцев до начала японской агрессии в Перл-Харборе Г.Льюс выступил с редакционной статьей в журнале Life, где, определяя предназначение Соединенных Штатов "генерировать и распространять в мире идеалы, возвышающие человечество от скотского состояния до уровня ангелоподобных... существ", обозначил XX век в качестве "американского столетия" [1], и менее чем через десять лет этот прогноз можно было считать сбывшимся. Двадцатилетие, заключенное между серединой 40-х и серединой 60-х годов, определяется большинством экономистов как этап самого быстрого хозяйственного роста всех индустриальных держав

скачать реферат Марксистская концепция политики

В ограниченных рамках паллиативные акции могут иметь успех, о чем, например, свидетельствует опыт государственного регулирования экономики в условиях современного капитализма. Однако в перспективе подобные политические действия обречены на провал, ибо они лечат не болезнь, а ее симптомы. Вместе с тем относительная самостоятельность политики открывает широкие возможности для прогрессивных воздействий на экономический процесс и вообще на ход истории. Маркс называл насилие - это крайнее выражение политического воздействия - повивальной бабкой истории. Если же говорить не о тех критических моментах истории, когда насилие необходимо и неизбежно, а о ее «спокойном» течении, то и в этом случае политические действия, отражающие назревшие потребности общественного и прежде всего экономического развития, выступают как мощный ускоритель социального прогресса, как сила, способствующая сознательной и эффективной реализации возможностей, заложенных в объективном ходе вещей. Будучи концентрированным выражением не только экономических, но и иных потребностей классов, политика оказывает существенное влияние на все структурные элементы надстройки.

Мотоцикл-каталка Pilsan "Mini Moto" (цвет: красный, с музыкой).
Каталка от компании Pilsan, выполненная в виде красного мотоцикла, может понравиться энергичным и активным детям в возрасте от трех лет.
2183 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные BIC "Evolution", 18 цветов.
Цветные карандаши произведены без использования дерева. Ударопрочный стержень - не расщепляется при механическом воздействии. Безопасные -
388 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фигурка (копилка) декоративная "Зайчонок/Непоседы" 9x11x22,5 см.
Фигурка декоративная, настольная. Изготовлена из полимерных материалов. Размер: 9x11x22,5 см.
460 руб
Раздел: Копилки
 Философия истории

Либерализм восстановил свои потенции только в 30-е гг. XXPв., когда опыт коммунистической России показал, что обещанный социалистами путь к свободе есть в действительности прямая дорога к рабству. Постепенно классический либерализм подвергся существенной перестройке, прежде всего в вопросе о социально-экономической роли государства. Возникли концепции «нового либерализма», или неолиберализма. «Ранний либерализм,P пишет Б. Рассел,P был оптимистичным, энергичным и философским потому, что он был представителем растущих сил, которые появились как бы для того, чтобы без больших трудностей одерживать победы и принести своей победой великие блага человечеству»[340]. По мере стабилизации капитализма либерализм постепенно утрачивал легкость и юношеский оптимизм и все более ориентировался не только на индивидуальную предприимчивость и «невидимую руку» рынка, но и на устоявшиеся традиции и элементы государственного регулирования экономики с целью поддержания благоприятных условий для конкуренции. Существенное влияние на эволюцию либерализма оказала консервативная его критика, сложились даже определенные либерально-консервативные концепции, в которых своеобразно переплетаются идеи либерализма и консерватизма

скачать реферат Формы государственного регулирования экономики

России важен мировой опыт государственного регулирования экономики, который и нужно изучать. Таким образом, государственное регулирование экономики имеет важное значение для экономического и социального развития страны. При этом, осуществляя регулирование экономики, государство использует широкий набор средств и методов воздействия на экономику таких как бюджет, налоги, кредитно- денежная политика, экономическое законодательство и т.д. Многие экономисты признают, что государственное регулирование экономики – это целенаправленный, координирующий процесс управленческого воздействия правительства на отдельные сегменты внутреннего и внешних рынков посредством микро- и макроэкономических регуляторов в целях достижения равновесного роста общей экономической системы.Приложение. Таблица 1.Факторы( обуславливающие необходимость государственного регулирования экономики(

 История Нового времени. Эпоха Возрождения

Все вернулось на круги своя как будто и не было никакой революции и гражданской войны; все было, как полвека назад. * * * Конечно, проще всего было бы сказать, что ничего не произошло обычная смута, после которой все осталось по-прежнему. Однако внимательный взгляд на события позволяет извлечь из истории какой-то опыт, какие-то знания, которые могут пригодиться в будущем. Прежде всего, Английская революция была результатом Сжатия, результатом крестьянских восстаний, которые вынудили короля запретить огораживания. События толкали Карла I к попытке государственного регулирования экономики, а пример соседней Франции подсказывал, что для этого нужна абсолютная власть. Карл I попытался стать абсолютным монархом, и это вызвало восстание "новых дворян" и купцов, объединившихся вокруг парламента. Противники короля желали не только восстановить свои права, но и по примеру соседней Голландии лишить короля власти таким образом, в условиях Сжатия произошло столкновение между силами, желавшими преобразовать Англию по образцу Голландии или Франции

скачать реферат Регулирование предпринимательской деятельности административными и экономическими методами

В этой связи, на мой взгляд, опыт Южной Кореи оказывается как нельзя кстати. Эта страна черпала новейшие идеи управления и в Японии, и в США. Наибольшее родство в программах государственного регулирования экономик наблюдается между двумя восточными странами: Японией и Южной Кореей. Конечно тот подход в организации управления, который исповедует сегодня японский и корейский менеджмент, во многом противоположен как американскому, так и германскому. Но рассмотрим все по порядку. И начнем с общей характеристики экономики трех стран: Японии и Южной Корее, а также Германии. Выделим основные направления развития этих стран: 1. В отличие от других новых индустриальных государств Южная Корея сделала ставку на всемерную концентрацию капитала. Большой бизнес всецело доминирует в экономике Южной Кореи: на пять крупнейших конгломератов приходится примерно половина национального продукта. Причина такой организации промышленности проста: капиталоемкие отрасли могут быть прибыльными только в условиях крупномасштабного производства, большой его серийности, что требует концентрации капитала.

скачать реферат Антимонопольное регулирование : зарубежный и отечественный опыт

СодержаниеВведение 21.Монополизм и формы его проявления. 32.Зарубежный опыт. 53.Антимонопольное регулирование в РФ 10 3.1 Особенности возниконовения монополизма на российском 10 рынке 3.2 Законодательная база антимонопольного регулирования в РФ. 13 Заключение 17 Список литературы 20 "Государство должно вмешиваться в жизнь рынка только в той степени, в которой это требуется для поддержания работы механизма конкуренции или для контроля тех рынков, на которых условия вполне свободной конкуренции не осуществимы." Людвиг Эрхард В в е д е н и е Система государственного регулирования экономики, сформировавшаяся во всех индустриально развитых странах, в качестве обязательного элемента предусматривает создание благоприятных условий для развития конкурирующей среды на рынке товаров и услуг. Антимонопольное регулирование - важнейшая составная часть экономической политики государства во всех странах с развитой рыночной экономикой. Антимонопольное регулирование - это целенаправленная государственная деятельность, осуществляемая на основании и в пределах, допускаемых действующим законодательством, по установлению и реализации правил ведения экономической деятельности на товарных рынках с целью защиты добросовестной конкуренции и обеспечения эффективности рыночных отношений.

скачать реферат Опыт государственного регулирования на Украине (контрольная)

1. Опыт государственного регулирования в Украине В Украине процессы рыночного трансформирования отраслевой структуры с опережающим развитием приоритетных сфер в условиях острого дефицита инвестиций до сего времени не обеспечивают высокорезультативных сдвигов во всех отраслях экономики вследствие действия негативных факторов. Поэтому необходимо обеспечить рациональный выбор государственных приоритетов, направленных на эффективную управляемость социальными и экономическими процессами в современной трансформации общественного развития в Украине. Анализируя основные показатели развития экономики Украины в кризисный и послекризисный периоды в контексте глобальных трансформационных процессов, которые происходят в разных странах мира в современный период, следует отметить, что Украина в конце 20 века изменила направления своего социально- экономического развития, стала на путь системных экономических и политических реформ и экономического роста в сочетании с активной социальной политикой. Тем не менее, из-за отсутствия в нашей стране национальных трансформационных доктрин, концепций и моделей, были заимствованы чужие модели экономического развития, в частности модель экономических реформ, известная под названием "вашингтонский консенсус", который, как показала действительность, не оправдал себя.

скачать реферат Япония в 50-60е годы: японское "экономическое чудо"

Согласно японской конституции военные расходы не могут превышать 1% валового национального продукта. Они растут, потому что растёт сам национального продукта. Милитаризация в Японии запрещена конституцией, в которой сказано: «Японский народ навсегда отвергает войну как суверенное право нации и угрозу применения силы как средство решения международных вопросов. Право объявления страны в состоянии войны не будет признаваться». Наконец, объяснение высоких темпов роста японской промышленности было бы неполным без анализа особенностей государственного регулирования экономики. В Японии государству принадлежит более трети основных производственных фондов, 20% валового национального продукта производится по государственным заказам. Через государственный бюджет проходит 30% валового национального продукта.Экономическим планированием занимается орган, который так и называется - «Управление экономического планирования». В нём активно участвуют представители финансовых групп и корпораций. Парламент ни в разработке, ни в утверждении планов участия не принимает. Здесь считают, что планирование хозяйства должно быть делом тех, в чьих руках реально находится хозяйство.

Центр игровой надувной Upright "Паровозик".
Надувной центр рассчитан для детей от 9 месяцев. Можно использовать как на улице, так и в помещении. Шарики яркие, легкие, удобны и
2544 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (красный, розовый).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Муфта для коляски "Bambola" (шерстяной мех + плащевка + кнопки), бежевая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
скачать реферат Ответы на билеты по обществознанию за 11 класс

Таким образом, в современных условиях государство активно вмешивается в экономику, стараясь воздействовать в зависимости от необходимости на ситуацию на том или ином рынке (производства, обмена, труда и т. п.). Однако опыт многих стран доказывает, что подобное вмешательство не должно быть тотальным — экономику нельзя держать в полном подчинении у государства. Вот почему основные принципы государственного регулирования экономики могут быть сформулированы следующим образом: государство должно экономике не мешать, помогать и лишь при необходимости ее ограничивать.Билет № 5 1. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 2. Человек в системе рыночных отношений.1. Под социальными нормами обычно понимают установленные в обществе правила, образцы, эталоны поведения людей, регулирующие общественную жизнь. Выделяют следующие виды социальных норм: I) нормы морали, т. е. такие нормы, в которых выражаются представления людей о хорошем и плохом о добре и зле, о справедливости и несправедливости, реализация которых обеспечивается внутренним убеждением людей либо силой общественного мнения; 2) нормы традиций и обычаев.

скачать реферат Накопление денежного капитала

Именно сумма этого процента является собственностью. Накопление этого процента обусловливает дополнительное выделение ссудного капитала как капитала собственности. В современной рыночной экономике одним из основных эмитентов ценных бумаг, как известно , становится государство (чаще всего в лице казначейства). Во всём мире централизованный выпуск ценных бумаг используется в широком плане в качестве инструмента государственного регулирования экономики, а в плане более узком - как рычаг воздействия на денежное обращение и управление объёмом денежной массы, средство не эмиссионного покрытия дефицита государственного и местного бюджетов, способ привлечения денежных средств предприятий и населения для решения тех или иных конкретных задач. Накоплен богатый опыт моделирования и выпуска разнообразных финансовых гособязательств, отвечающих потребностям и запросам различных инвесторов - потенциальных вкладчиков в государственные ценные бумаги. В распространении и обращении государственных ценных бумаг значительную роль играют коммерческие банки , приобретающие и продающие их на фондовых рынках.

скачать реферат Торгово-экономическое сотрудничество

Но при этом должны быть сохранены и механизмы государственного регулирования. Без интеграции государственного регулирования и рыночного конкурентного саморегулирования на нынешнем этапе развития индустриального общества экономический прогресс невозможен. Опыт «великой депрессии» США 1929-1933 годов показал, что отсутствие баланса государственного регулирования и механизмов рыночного саморегулирования может иметь не менее разрушительный характер. Опыт «великой депрессии» заставил западные страны разработать эффективные системы государственного регулирования экономики. Такая трансформация рыночных экономических систем Запада в направлении интеграции с системами государственного регулирования полностью себя оправдала и доказала реальную возможность сосуществования органического взаимодействия государственного регулирования и рынка. Определение соотношения и баланса рыночного саморегулирования и государственного регулирования - одна из важнейших задач экономической стратегии новых стран рыночной ориентации, в том числе и России.

скачать реферат Государственное регулирование в рыночных системах: эволюция, модели, тенденции

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Высшая школа управления и бизнеса Молодечненское представительство Кафедра экономики и управления КУРСОВАЯ РАБОТА на тему «Государственное регулирование в рыночных системах: эволюция, модели, тенденции»Студентки факультета ВШУБ, специальности «Экономика и управление на предприятии», III курса, группы № 1 Царь Натальи МихайловныРуководитель Радько Мария Кирилловна Молодечно 2001 год Содержание: страницы Введение 3 1. Краткая историческая справка 4 2. Понятие государственной экономической политики 5 3. Типы экономических систем 6 4. Понятие, содержание и характеристики государствен- ного регулирования экономики 10 5. Формы и методы государственного регулирования экономики 12 6. Субъекты государственного регулирования экономики 13 7. Объекты государственного регулирования экономики 14 8. Средства государственного регулирования экономики 17 9. Модели рыночной экономики 24 а) Американская модель б) Японская модель10. Проблема построения рыночной модели Беларуси 28 11.

скачать реферат Рынок труда в системе рыночных отношений

Согласно кривой Филипса, повышение уровня безработицы может не только сбить темпы инфляции до нуля, то есть подавить рост цен, но и достичь отрицательной инфляции (снижения цен), именуемой дефляцией. Кривая Филипса отражает тот факт, что стремление сократить безработицу путем расширения спроса и увеличения числа рабочих мест приводит к ускоренному росту инфляции. В то же время увеличение доли безработных приводит к сокращению денежной массы, выплачиваемой в виде заработной платы, и тем самым способствует подавлению инфляции. Приходится, однако, отмечать, что попытки государственного регулирования экономики, опирающиеся на кривую Филипса, как показал опыт второй половины 20–го века, не всегда ведут к успеху. На сегодняшний день главной проблемой занятости остается не безработица, а неэффективное использование трудоустроенной рабочей силы, в первую очередь находящейся в вынужденном простое. В связи с этим значительную часть населения беспокоит угроза потери работы. В настоящее время ситуация на рынке труда приобретает новые черты.

Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (бутылочный).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1586 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (фиолетовый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Фоторамка на 11 фотографий С31-021 Alparaisa "Family", коричневый, 47x53,5 см.
Размеры рамки: 47x53,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (7 штук). Фоторамка-коллаж для 11-ти фотографий. Материал:
868 руб
Раздел: Мультирамки
скачать реферат Внутренняя политика и экономика послевоенной Японии

Поскольку больше пенсионер от предприятия уже ничего не получит, он старается эти деньги вложить в дело, т.е. покупает на них акции. Очевидно, это связано и с третью капиталовложений за счёт сбережений частных лиц. Кроме того, в Японии существует такая практика: производственные операции, которые не требуют высокой техники, но требуют много живого труда, крупные фирмы сами не выполняют, а передают мелким, иногда даже полукустарным, заведениям. Это обходится значительно дешевле. 3. Высокий удельный вес расходов на развитие хозяйства связан и с низкими военными расходами. Согласно японской конституции военные расходы не могут превышать 1% валового национального продукта. Они растут, потому что растёт сам национальный продукт. Милитаризация в Японии запрещена конституцией, в которой сказано: "Японский народ навсегда отвергает войну как суверенное право нации и угрозу применения силы как средство решения международных вопросов. Право объявления страны в состоянии войны не будет признаваться". 4. Наконец, объяснение высоких темпов роста японской промышленности было бы неполным без анализа особенностей государственного регулирования экономики.

скачать реферат Государственное регулирование экономики

Однако все вариации реформ не выходят за плоскость одной концепции. Обсуждается лишь один вопрос: насколько и как проводимая экономическая политика ограничивает кредитно- денежную политику? Поиск решений не покидает однажды избранный путь теоретической доктрины - монетаризм. Допустимым считается изменять лишь меру жесткости ограничительной политики. ГРЭ не должна останавливаться на методах только одной базовой модели регулирования. Если с помощью одних методов намеченные цели не достигнуты, то видно надо применять другие рычаги воздействия на экономику. В настоящее время роль государства в российской экономике возрастает. Сейчас существует огромная проблема - бессилие государства не только в области сбора налогов, т.е. выполнение обязательств юридических и физических лиц перед государством, но и с точки зрения регулирования обязательств между субъектами хозяйства. Литература 1. Коков В., Политика должна оставаться на экономических закономерностях.//Экономист, 1998, №8. 2. Комаров И., Федеральные целевые программы: опыт, разработки и осуществления.//Экономист, 1998, №1. 3. Кушлин В., Политика должна основываться на экономических закономерностях.//Экономист, 1995, №2. 4. Лившиц А., Государство в рыночной экономике (краткий специальный курс).//Российский экономический журнал, 1992, №№10-12 5. Плышевский Б., Условия восстановления государственного регулирования экономики.//Экономист, 1998, №6. 6. Шишкин А.Ф., Экономическая теория: Учебное пособие для вузов - М.:Гуманит. изд. цент ВЛАДОС, 1996 7.

скачать реферат Налоговая система государства, налоги и их виды

Пути реформирования налоговой системы Российской Федерации. 35 3.1. Пути реформирования правовой базы 35 3.2. Предложения российских экономистов 35 3.3. Налоги и инвестиции 39 3.4. Теоретический и практический опыт в налогообложении стран с развитым рынком 40 3.4.1. Теоретическое наследие 40 3.4.2. Льготы 42 3.4.3. Налогообложение предприятий Сирии 43 3.4.4. Шведская модель налоговой системы 44 Заключение 47 Список использованной литературы 52 Введение В условиях рыночных отношений и особенно в переходный к рынку период налоговая система является одним из важнейших экономических регуляторов, основой финансово-кредитного механизма государственного регулирования экономики. От того, насколько правильно построена система налогообложения, зависит эффективное функционирование всего народного хозяйства. Именно налоговая система на сегодняшний день оказалась, пожалуй, главным предметом дискуссий о путях и методах реформирования, равно как и острой критики. На данный момент существует масса всевозможной литературы по налогообложению в западных странах, накоплен огромный многолетний опыт по налогообложению.

скачать реферат Принципы государственного регулирования цен

Так, например, блокирование цен, введение фиксированных цен, изменение налоговых ставок на прибыль, как правило, должны сочетаться с регулированием заработной платы. Рассмотрев теоретическую часть, мы перешли ко второй главе, показывающей опыт государственного регулирования цен в США и во Франции. Опыт ценообразования зарубежных стран позволяет понять методы, законы и закономерности данного процесса и использовать этот опыт в России. В третьей главе было рассмотрено государственное регулирование цен в Российской Федерации, со свойственной ей спецификой и законодательным обоснованием. В главе описывалось административное регулирование цен, регулирование цен естественных монополий, регулирование цен гражданским законодательством и регулирование цен в целях налогообложения. Изложенное в третьей главе свидетельствует, что в настоящее время сложилась не вполне определенная ситуация с регулированием цен. Необходим более жесткий вариант законодательного решения данного вопроса. Пока существуют лишь отдельные нормы, регулирующие ценообразование, которые необходимо учитывать в практической деятельности. Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что государственное регулирование цен играет большую роль в функционировании как российской, так и зарубежных экономик.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.