телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВсё для хобби -30% Рыбалка -30% Одежда и обувь -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика

Виды конкуренции

найти похожие
найти еще

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
В першу чергу це залежить від того, наскільки швидко конкуренти реагують на ривок вперед підприємства-піонера і наскільки динамічним є попит. У відповідності з керівним принципом оптимальної інтенсивної конкуренції сприятливі умови для нормального функціонування суперництва з`являються тоді, коли в економіці існує "широка" олігополія з "помірною" індивідуалізацією продукції. "Вузька" олігополія із сильною індивидуалізацією продукції, навпаки, зменшує інтенсивність конкуренції. В кожній ринковій економіці існує небезпека того, що учасники конкурентної боротьби спробують ухилитися від обов`язкових норм і ризику, пов`язаних з вільною конкуренцією, вдаючись, наприклад, до змови про ціни чи до імітації товарних знаків. Тому держава повинна видавати нормативні документи, які регламентирують правила конкурентної боротьбиЗа Смітом сутність конкурентноїо поведінки виробників становило "чесне"- без змови – суперництво виробників завдяки, як правило, ціновому тиску на конкуренті. Не суперництво у встановленні ціни, а відсутність можливості впливати на ціну є найважливішим моментом у сучасній трактовці поняття конкуренції. 2. Форми економічної конкуренції. 2.1. Загальне поняття про види економічної конкуренції. Залежно від співвідношення між кількістю виробників і кількістю споживачів розрізняють наступні форми економічної конкуренції: 1. Велика кількість самостійних виробників деякого однородного товару і маса відокремлених споживачів даного товару. Структура зв`язків між ними є такою, що кожен споживач може купити товар у будь-якого виробника, виходячи з власної оцінки корисності товару, його ціни, його ціни і власних можливостей придбання даного товару. Кожен виробник може продати товар будь-якому споживачеві, виходячи тільки з власної вигоди. Жоден зі споживачів не придбаває якусь істотну частку сукупного попиту. Дана структура ринку називается поліполією і породжуєт так звану досконалу конкуренцію. 2. Величезна чисельність відокремлених споживачів і мала чисельність виробників, кожен з яких може задовольнити значну частку сукупного попиту. Така структура называеться олігополією, і породжує так звану недосконалу конкуренцію. Граничним випадком даної структури, коли масі споживачів протистоить єдиний виробник, здатний задовольнити загальний попит всіх споживачів, є монополія. В разі, коли на ринку є відносно велика чисельність виробників, що пропонують гетерогенну (різнорідну) продукцію, то говорять про монополистичну конкуренцію. 3. Єдиний споживач товару і багато самостійних виробників. При цьому єдиний споживач придбаває весь обсяг пропозиції товару, який постачається всіма виробниками. Дана структура породжує особливий тип недоконалої конкуренції, який називають монопсонією (монополія попиту). 4. Структура взаємозв’язків, де єдиному споживачеві протистоїть єдиний виробник (двостороння монополія), взагалі не є конкурентною, але також не є і ринковою. 2.2. Досконала та недосконала конкуренція. 2.2.1. Досконала конкуренція. За умов досконалої конкуренції (perfec compe i io ) ринкова ситуація характеризується поліполією, тобто великою кількістю продавців і покупців того самого товару.

В організаційну структуру транснаціональних корпорацій (ТНК) входять т.зв. технічні центри, основним завданням яких є розробка нових товарів, підвищення якості вже існуючої продукції, розробка нових технологій тощо. З метою підвищення прибутку ТНК прагнуть до встановлення істинної цінності власної продукції. Для цього здійснюється детальний аналіз продукції конкурентів для встановлення порівняльної якості своєї продукції. Всі промислові монополії мають засекречені лабораторії, де по всіх параметрах порівнюють рівні технічних рішень, якість, продуктивність і надійність своєї продукції з аналогічною продукцією конкурентів. В цих лабораторіях розбирають кожен вузол і агрегат власних машин і аналогічної продукції конкурентів, щоби об’єктивно порівняти їх і виявити дійсну цінність тої чи иншої продукції. Враховуються всі недоліки та переваги своїх і чужих товарів. Все ліпше в конкурентів переймають і пристосовують для своїх машин, механізмів і конструкцій, якшо при цьому можна обминути патентне законодавство або якщо це вигідно фірмі. Недоліки своєї продукції ретельно вивчаються. Потім шукаються шляхи їх усунення, якщо це виявляється вигідно. Але ніколи інформація про слабкі сторони своєї продукції не виходить за межі таких лабораторій і, звичайно, ніколи не доходить до звичайних споживачів. Саме існування таких лабораторій також не афішуеться. Існують різні способи здобуття конфіденційної інформації про діяльність конкурентів, як законних, так і незаконних. Законними засобами вважаються збирання й аналіз інформації з офиційно опубликованих джерел, доповідей, звітів, вивчення продукції конкурентів тощо. Основними законними шляхами збирання інформації про конкурентів є: публікації конкурентів і звіти про діяльність фірм; відомості, що дади публічно колишні службовці конкурентів; щорічні фінансові звіти; огляди ринків і доповіді інженерів-консультантів; видання, що їх видають конкуренти; аналіз виробів конкурентів; звіти зарубіжних філій тощо. Позаяк кожна ТНК знає про можливі дії проти неї конкурентів, дослідження, здійснювані ними, то в офіційних публікаціях і звітах кожна ТНК намагається дати мінімальну інформацію про свою діяльність і фінансове становище, про науково-дослідницькі роботи. Здебільшого будь-яка велика компанія складає декілька варіантів звіту. Звіт, що відбиває справжній стан справ, в лічених примірниках подається вищим керівникам ТНК, які визначають політику і стратегію корпорації. Інший варіант звіту, з якого вилучена найбільш важлива інформація, структура виробничих витрат, подається керівникам корпорації середнього рівня, деяким управляючим зарубіжними філіями, деяким особам з середовища основних акціонерів. Можливий і третій - популярний варіант звіту, в якому відсутній конкретний зміст, але присутні відмінні ілюстрації, звіт прекрасно видано тощо; такий звіт призначений для акціонерів і широкої громадськості. Але конкурентні фірми, знаючи про можливі способи приховування інформції, збирають конфіденціальну інформацію наступними шляхами: різноманітні питання, що ставляться спеціалістам конкурента; запрошення на роботу спеціалістів конкурента; удавані пропозиції роботи спеціалістам із фірм-конкурентів без наміру брати їх на роботу.

Зміст Вступ 1.Суть і функції економічної конкуренції. 2. Форми економічної конкуренції. 2.1. Загальне поняття про види економічної конкуренції. 2.2. Досконала та недосконала конкуренція. 2.2.1. Досконала конкуренція. 2.2.2. Недосконала конкуренція. 2.3.Цінова та нецінова конкуренція 2.3.1.Цінова конкуренція 2.3.2.Нецінова конкуренція 2.4.Сумлінна та несумлінна конкуренція 2.4.1.Сумлінна конкуренція 2.4.2.Несумлінна конкуренція. Висновки Список літератури Вступ Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм, що складається з різноманітних виробничих, комерційних, фінансових та інформаційних структур, які взаємодіють на тлі розгалуженої системи правових норм, і об’єднуються єдиним поняттям - ринок. За визначенням ринок - це організована структура, де "зустрічаються" виробники і споживачі, продавці і покупці, де в результаті взаємодії попиту споживачів (попитом називаеться кількість товару, яку споживачі можуть купити за певною ціною) і пропозиції виробників (пропозиція - це кількість товару, яку виробники продають за певною ціною) встановлюються і ціни товарів, і обсяги продаж. При розгляді структурної організації ринку визначальне значення має кількість виробників (продавців) і кількість споживачів (покупців), що беруть участь у процесі обміну загального еквіваленту вартості (грошей) на якийсь товар. Ця кількість виробників і споживачів, характер і структура відносин між ними визначають взаємодію попиту і пропозиції. Центральним поняттям, що виражає сутність ринкових відносин є поняття конкуренції (compe i io ). Конкуренція - це найважливіша ланка всієї системи ринкового господарства. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. Предметом конкурентного суперництва на ринках є частки ринку, контрольовані тими чи іншими товаровиробникамиі. Конкурентна боротьба - це динамічний процесс. Он сприяє ліпшому забезпеченню ринку товарами. В якості засобів в конкурентній боротьбі для поліпшення своїх позицій на ринку компанії використовують, зокрема, якість виробів, ціну, сервісне обслуговування, асортимент, умови поставок і платежів, рекламу. Створення конкурентного середовища й подолання монополізму є одним з найважливіших напрямів економічної реформи в Україні. Ще в Законі про економічну самостійність України (серпень 1990 р.) та в постанові Верховної Ради “Про проекти концепції та програми переходу Української РСР до ринкової економіки” (листопад 1990 р.) “передбачалося провести роздержавлення і приватизацію, створивши справжнє підприємницьке середовище і ринкову конкуренцію”. Проте здійснена в Україні приватизація ще не призвела до створення сприятливого для економічного зростання конкурентного середовища. Схоже на те, що “обмеження діяльності підприємств-монополістів для цього недостатньо, позаяк в наш час більше половини великих підприємств є монополістами у своїх галузях, і тому тільки приватизація, розкрупнення там, де це можливо, й зацікавленість у розвитку альтернативних недержавних виробництв може забезпечити нормальну конкуренцію на українському ринку» . 1.Суть і функції економічної конкуренції.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Интеллектуальная позиция-2

Соответственно, если смотреть на глобальную социальную систему с точки зрения коварного “Никто”, то преступность также делится на две сущностно разных категории: · Посягательство на превышение прежде всего потребительских прав, соответствующих традиционному и/или узаконенному иерархическому уровню в системе, что ущемляет потребительские права иерархически более высоких потребительских групп и узурпаторов внутрисистемной власти и подрывает их “элитарный” потребительский (прежде всего) статус. То есть по существу это все виды конкуренции в эксплуатации “рабочего быдла” с легитимной “элитой” со стороны тех, кому нет места в более высоких легитимных потребительских группах. · ”Идейный бандитизм”, когда в обществе распространяется информация второго класса, уничтожающая возможности законного и незаконного паразитирования легитимной “элиты” и конкурирующей с нею безыдейной мафии на большинстве. В современном нам обществе эти две взаимно отрицающие одна другую сущности также неразрывно связаны, как и управление и паразитизм неразрывно связаны в сфере деятельности коварного “Никто”

скачать реферат Роль конкуренции в экосистемах

Взаимодействие популяций может быть взаимно полезным, полезным для одной из них и безразличным для другой. Более того, взаимоотношения могут меняться, они не заданы раз и навсегда. Взаимодействие между видами (по Ю. Одуму, 1986) Тип взаимодействия Вид Общий характер взаимодействия 1-й 2-й Нейтрализм 0 0 Ни одна популяция не оказывает влияния на другую. Конкуренция, Непосредственное взаимодействие - - Прямое взаимное подавление обоих видов. Конкуренция, взаимодействие из-за ресурсов Опосредованное подавление, возникающее, когда появляется недостаток в каком-либо факторе, используемом обоими видами. Аменсализм 0 Одна популяция подавляет другую, но сама не испытывает отрицательного влияния. Паразитизм - Популяция паразита обычно меньше популяции хозяина. Хищничество - Особи хищника обычно больше особи добычи. Комменсализм 0 Популяция комменсала(1) получает пользу от объединения с популяцией хозяина(2), для которого это объединение безразлично. Протокооперация Взаимодействие друг с другом полезно для обеих популяций, но не является облигатным.

Багетная рама "Patricia" (цвет - белый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Пазл "Обитатели фермы", 15 деталей.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На яркой картинке пазла изображены животные на полянке фермы. Некоторые детали пазла
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Карандаши цветные автоматические "Inspira", 12 цветов.
Карандаши цветные автоматические. В наборе: 12 цветов. Круглый корпус. Диаметр грифеля: 2 мм.
383 руб
Раздел: 7-12 цветов
 Выживают только параноики

Короче говоря, стратегически переломные моменты затрагивают основы любого бизнеса. Мы живем в век, когда технологии меняются с все увеличивающейся скоростью, создавая волны, которые достигают всех сфер индустрии. Это повышает вероятность того, что перемены затронут и вас, чем бы вы ни занимались. Это создаст новые виды конкуренции, о которых вы даже и не подозревали. Географическое местоположение не имеет значения. Большие расстояния были когда-то пропастью, которая разделяла людей, живущих в разных концах мира. Но с каждым днем технологии дюйм за дюймом сужают эту пропасть. Любой человек на земле скоро станет коллегой или конкурентом любого из нас, почти так же, как те, с кем мы работаем на одном этаже офисного здания. Научно-технический прогресс рано или поздно изменит что-то важное в вашем деловом мире. Созидательна или разрушительна сила этих изменений? Мне кажется, и то, и другое. И это неизбежно. В мире технологий все, что может быть сделано, будет сделано. Мы не можем остановить эти изменения. Мы не можем от них спрятаться

скачать реферат Финансовый анализ как база принятия управленических решений

Резко возрастают значения финансовой устойчивости и субъектов хозяйствования. Все это значительно увеличивает роль анализа их финансового состояния, наличия, размещения и использования денежных средств. Предприятиям в нынешнее время нестабильной экономики, когда наблюдается спад промышленного производства и значительно сокращаются инвестиции в производство, для эффективной работы необходимо уметь анализировать свою прошлую деятельность (для того, чтобы не повторять ошибок и использовать положительные моменты) и планировать будущую деятельность ( чтобы избежать ошибок и представить результаты своей работы). В России в современных условиях распространенным видом конкуренции является ценовая. В условиях, когда рынок нестабилен, возрастает важность цены товара. По результатам исследований российских экономистов спрос на 80- 90% товаров является эластичным по цене, т.е. чутко реагирует на любые ее изменения. Следовательно, выигрыш или проигрыш в конкурентной борьбе российских предприятий за ограниченный платежеспособный спрос зависит от того, насколько конкурентоспособны цены и издержки.

 Загадочная русская душа на фоне мировой еврейской истории

Современное понятие элиты. Выборы и «электорат». Распределение голосов. Элита при царе и элита при президенте разные вещи. Дмитрий Донской и элита. Романовы и элита. Элита начала делать революции. Элита начинает свирепствовать. Флуктуации элиты. При Петре элита начала подпитываться из народа. Отмене крепостного права «опрыщавившая» элита не могла противостоять. Беспризорников в элиту. Инженерная элита и правила ее отбора. Деградация дипломов. Дети элиты не годны в элиту. В элиту «собственным трудом». Последствия. Региональная элита поднимает голову. Последствия непредсказуемы, но финал ясен. Сперва о классификации. Я думаю отразить в этой главке следующие разделы. Два вида конкуренции: всеобщая и элитная. Первичная и вторичная элита, наследственная элита, переходы, новообразования, переходные процессы и переходные элиты. Лидеры и элита. Избираемые и завоевывающие элиты. Закрепление элиты. Эволюционные и революционные элиты. Я не буду все это выделять в разделы, но буду стараться отразить все перечисленные качества, так сказать, вперемешку

скачать реферат Маркетинг

Отсюда становится логически обоснованным и рассмотрение всех видов конкуренции, поскольку удовлетворение потребности может быть достигнуто различными способами. В рамках алгоритма описания рыночной ситуации потребление конкретным сегментом у конкретного конкурента характеризуется двумя параметрами: объемом потребления и критерием суммарной удовлетворенности этого потребления. Таким образом, определяются объемы потребления товарной продукции соответствующими сегментами у конкретных производителей, которые могут быть отражены в виде двумерного массива Qij. В этом же этапе определяются соответствующие коэффициенты удовлетворенности потребительских сегментов, предлагаемой им различными производителями продукцией, которые также могут быть отражены в виде двумерного массива Uij. В результате сформирована вся необходимая информация для анализа основных рыночных компонентов. Расчет построен на четких логических закономерностях и подчинен в первую очередь определению оптимального сегмента и, во вторую, описанию рыночной системы, графическое отображение которой должно убедить исследователя в правильности принятого им решения.

скачать реферат Рыночные структуры несовершенной конкуренции

В этом случае конкуренция приобретает неценовой характер. Но ценовая конкуренция невыгодна и при отсутствии компании- лидера.В этом случае уровень цен на продукцию разных компаний примерно одинаков, и снижение цены одной компанией не приведет к такому повышению спроса, который обеспечил бы увеличение прибыли. 3.Монополистическая конкуренция с дифференциацией продукции Монополистическую конкуренцию можно представить в виде конкуренции нескольких торговцев, продающих очень похожие товары(обычно это группа товаров специального назначения).Под дифференциацией продукции( этот термин ввел Э.Чемберлин) подразумевается отсутствие однородности благ и услуг. Т.е. продукты отличаются один от другого, хотя они и близки по назначению. Продавец всегда стремится сделать свой продукт несколько отличным от других, чтобы продать его по более высокой цене. Дифференциация обычно происходит не по основному назначению продукта, а через различные попытки продавца создать в сознании потребителя представление, что его продукт заключает в себе больше полезности, чем конкурирующий.Полезность,которую несет дифференцированный продукт, является частично психологической по своей природе.

скачать реферат Монополизм в России

Теперь уточним эту формулировку: выход на такой рынок не блокирован никакими иными барьерами, за исключением препятствий, связанных с дифференциацией продукта. Иными словами, дифференциация продукта не только создает для фирмы преимущества, но и помогает защитить их от конкурентов: не так-то легко точно повторить тонкий вкус знаменитого ликера или хотя бы найти равноценный ответ на удачную рекламную кампанию. Поэтому фирмы сознательно создают и поддерживают дифференциацию, тем самым добиваясь для себя дополнительных прибылей и попутно (вне зависимости от своей воли — вспомним принцип «невидимой руки») обеспечивая на рынке страны многообразие товаров. Роль неценовой конкуренции Ни в одной другой рыночной структуре неценовая конкуренция не играет такую важную роль, как в монополистической конкуренции. Из двух основных видов конкуренции - ценовой и неценовой - наши предприятия на крайне невыгодных для себя условиях оказались вовлечены в наиболее жесткую из них, а именно в ценовую конкуренцию. Фирмы, проводящие ценовую конкуренцию, стараются привлечь потребителя с помощью установления более низких, чем у соперника, цен. Соответственно сокращаются размеры прибыли, а если цена падает ниже издержек, то появляются и убытки.

скачать реферат Вопросы на экзамен по маркетингу

Например, в перерабатывающей промышленности между оптовыми и розничными торговцами обычно стоят мелкие оптовики, которые скупают товары у крупных оптовиков и перепродают их небольшими партиями в розничную торговлю. Существует и большее число уровней, но они встречаются реже: чем больше уровней, тем меньше возможностей контролировать канал распределения.40. Виды маркетинговых ценовых стратегий. В зависимости от вида конкуренции, стратегии ценообразования разделяют на 4 группы. При совершенной конкуренции говорить о стратегии ценообразования нет смысла, так как ни одна из фирм не влияет на цены на рынке, которые складываются под воздействием спроса и предложения. При монополистической конкуренции (один конкурент) фирмы используют такие стратегии ценообразования: 1) установление цен по географическому принципу (наиболее распространенная), причем разница в ценах зависит не только от транспортных издержек, а от других факторов; 2) стратегия единой цены (фирма устанавливает единую цену за свою продукцию с включением в нее транспортных расходов независимо от места положения покупателя). 3) политика базисных пунктов, когда фирма устанавливает в нескольких географических пунктах базисные цены на одну и ту же продукцию исходя из местных издержек производства и цен данного рынка.

Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения
Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Маркетинг

Конкуренция: сущность и содержание. Виды конкуренции. Стратегия маркетинга в конкурентной среде. Конкурентоспособность товара – определенный уровень характеристик товара: надежность, долговечность, способности удовлетворять потребности. Конкурентоспособность также и сравнительная характеристика продукта, содержащая интегральную оценку совокупности всех производственных, экономических, коммерческих и организационных показателей, определяющих ценность товара в глазах потребителя и сопутствующих маркетинговых мероприятий. Конкурентоспособность – это категория только рыночной экономики. Критерии конкурентоспособности товара: 1.потребительские (качество, ассортимент), 2.экономические (система скидок, цена (потребления, реализационная, закупочная)). Виды конкуренции. На уровне отрасли выделяют такие виды конкуренций как: межотраслевые конкуренции – это борьба между представителями разных отраслей за один и тот же ограниченный платежеспособный спрос. внутриотраслевые виды конкуренции – это борьба между представителями одной отрасли за один и тот же ограниченный платежеспособный спрос. межфирменная конкуренция – это борьба между представителями одной или разных отрасли за один и тот же ограниченный платежеспособный спрос. внутрифирменная конкуренция – это борьба между товарами, выпускаемыми одним производителем, за один и тот же ограниченный платежеспособный спрос. конкурентная среда – это совокупность всех компаний-конкурентов, производящих и распространяющих аналогичные товары или услуги.

скачать реферат Ценообразование

В зависимости от социально-экономических отношений, сложившейся в той или иной стране, можно выделить неодинаковые типы и виды конкуренции. В хозяйствах, основанных на частной собственности, развиваются несколько основных видов конкуренции: . простых товаропроизводителей; . единоличных капиталов: . монополий: . национальных капиталов; . интернациональных капиталов. Для бывших соц. стран с развитыми рыночными отношениями характерны такие виды: между индивидуальными изготовителями товаров: между крупными товаропроизводителями (государственными и коллективными предприятиями, акционерными обществами, стремящимися получить побольше прибыли; между региональными экономическими образованиями; между предприятиями СНГ; с иностранным капиталом. Конкуренция в сфере маркетинга бывает -нескольких видов: функциональная конкуренция (товары, с помощью которых можно удовлетворить потребность, выступают конкурентными друг другу; видовая конкуренция(результат того .что имеются товары обслуживающие одну и ту же потребность, но различающиеся между собой по каким то существенным характеристикам: предметная конкуренция (возникает по тому. что производители создают одинаковые товары, различающиеся только качеством, а нередко одинаковые по качеству).

скачать реферат Ответы на билеты по экологии

У межах еврибіонтів і стенобіонтів залежно від конкретного фактора організми поділяють на евритермні та стенотермні (за реакціею на температуру, евригалінні й стеногалінні (за реакцією на солоність водного середовища), еврифоти та стенофоти (за реакцією на освітлення). Задание 43. 1.Розкрити поняття “стійкість екосистеми” 2. Задание 44. 1. Розкрити поняття “екологічна ніша”. Навести приклади. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НИША, совокупность всех факторов природной среды, в пределах которых возможно существование того или иного вида организмов. К таким факторам относится не только положение вида в пространстве (его местообитание), но также его взаимоотношения с другими видами (конкуренция за пищу, наличие врагов и т. п.) Например, красніе водоросли способні к фотосинтезу на недоступніх по условиям освещенности другим водорослям глубинах моря. 2. “Цвітіння” води. Чинники цього явища та екологічні наслідки. “Цветение” воды – быстро возникающая и непродолжительно существующая очень высокая плотность популяций микроводорослей (фитопланктон) в водоемах умеренных широт.

скачать реферат Ревизия маркетинга

Как ваши каналы распределения выступают в роли клиентов? Какие приемы исследований вы используете? Окружающие вас конкуренты Возможно, вы хорошо чувствуете окружающих вас конкурентов, просто полагаясь на ваше внутреннее чувство, как это делают большинство предпринимателей. Какова ваша рыночная доля? С каким видом конкуренции вы сталкиваетесь? Сильным/слабым? Как вы следите за тем, что делают ваши конкуренты? Реклама — возможность сказать о себе Вы должны пересмотреть то, что вы собираетесь сообщить миру о ваших предложениях. Каков ваш план по использованию средств распространения информации? (Что/Где/Когда?) Какова цель вашей рекламы в настоящее время? Какие средства вы выделяете на рекламу? Стимулирование Стимулирование — это понятие, которое имеет разные значения. Здесь оно означает маркетинг, не связанный с рекламой. Ответьте на эти вопросы, и вы почти закончите ревизию маркетинга. Используете ли вы такое стимулирование сбыта, как купоны и т.п.? Какой штат продавцов имеется у вас, и как они выполняют свою работу? Ходите ли вы на торговые выставки? Ведете ли вы какую-либо деятельность по связям с общественностью? Вы, вероятно, думаете: «Для чего я это делаю сейчас? Зачем упражняться в констатации очевидного?» Цель ревизии маркетинга заключается в том, чтобы сформировать основу для последующих маркетинговых решений.

скачать реферат Инновационная политика предприятия

В течение 1999 года на завод было принято 819 человек, в том числе 679 ППП. Уволено за истекший год 432 человека, в том числе ППП 359 человека. 5. Конкуренты. Конкуренция – это, элемент рыночного механизма, связанный с формированием хозяйственных пропорций на основе соперничества предприятий, фирм за лучшие и более выгодные условия приложения капитала, реализации продукции и услуг. Виды конкуренции: 1. Видовая конкуренция, имеющая место на рынке одноименного товара или его разновидностей; 2. Внутриотраслевая конкуренция, имеющая место на рынке товаров и услуг, отличающихся качеством, эксплуатационными характеристиками, ценой, сервисным обслуживанием и т.п.; 3. Межотраслевая конкуренция, возникающая на рынке товаров и услуг различных отраслей; 4. Монополистическая конкуренция, имеющая место на рынке с большим количеством продавцов и покупателей при значительном разнообразии товаров, продаваемые по разным ценам; 5. Недобросовестная конкуренция, участники которой нарушают принятые на рынке правила и нормы конкуренции; 6. Неценовая конкуренция, осуществляемая посредством повышения качества продукции (надежность, долговечность, производительность, минимизация эксплуатационных издержек) и улучшения условий продажи при неизменных ценах; 7.

Карандаши цветные BIC "Kids ECOlutions Evolution", пластиковые, 24 цвета.
Цветные заточенные карандаши «Evolution Kids», специально для маленьких детей. Грифели не ломаются при падении. Удобное, легкое
503 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Шары Ньютона "Эврика", большие.
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
390 руб
Раздел: Антистрессы
скачать реферат Конкуренция

Именно так происходит в большинстве развитых стран мира. Особую практическую ценность представляет собой опыт стран, входящих в технологическое ядро мирового сообщества – США, Японии, Англии, Франции по созданию внутренней конкурентной среды и удержанию внешних конкурентных преимуществ. Можно выделить следующие основные тенденции и особенности построения развитой конкурентной и удержания конкурентных преимуществ среды в этих странах: 1. отлаженная правовая система демократического государства; 2. ограниченность природных ресурсов (исключение - США); 3. отлаженная система управления (менеджмента) на всех уровнях иерархии; 4. значительный удельный вес виртуальных информационных и управленческих технологий на основе Интернет (особенно у США); 5. значительный удельный вес высоких безотходных технологий производства (особенно в Японии и США); 6. стремление к нахождению и удержанию сфокусированных конкурентных преимуществ фирм в узком секторе глобальной экономики; 7. развитие международной стандартизации и интеграции; 8. высокая надежность техники (особенно немецкой и японской); 9. устойчивая финансовая система; 10. высокая эффективность использования ресурсов; 11. значительные затраты на рекламу при относительном равенстве качества конкурирующих товаров; 12. высокое качество товаров и услуг; 13. рост темпов расхода государства на науку, образование и развитие человека; 14. высокая продолжительность жизни населения; 15. высокие позиции в мировой иерархии по конкурентоспособности как результат рациональной экономической политики государства. 1.2.Виды конкуренции. В настоящее время можно выделить четыре основных вида конкуренции: - совершенная конкуренция; - монополистическая конкуренция; - конкуренция в условиях олигополии; - чистая монополия.

скачать реферат Конкуренция в России NEW THE BEST

Неценовая конкуренция путём сбыта продукции получила название конкуренции по условиям продаж. Этот вид конкуренции основывается на улучшении сервиса обслуживания покупателя. Сюда входит воздействие на потребителя через рекламу, совершенствованье торговли, установление льгот по обслуживанию покупателей после приобретения товара, т.е. в процессе его эксплуатации. Суть конкуренции проявляется и в том, что она. с одной стороны, создает такие условия, за которые покупатель на рынке имеет великое множество возможностей для приобретения товаров, а продавец - для их реализации. С другой стороны, в обмене принимают участие две стороны, любая из которых ставит свой интерес выше интереса партнера. В результате и продавец, и покупатель при заключении соглашения должны идти на взаимный компромисс при определении цены, иначе соглашение не состоится, а каждый из них понесет убытки. 1.2. Виды конкуренции. Несмотря на то, что каждый рынок имеет свой уникальные особенности, всё же есть нечто общее в том, как осуществляется конкуренция на разных рынках, и следовательно суть конкуренции может быть выражена единой аналитической концепцией, используемой для выявления природы и оценки интенсивности конкуренции.

скачать реферат Конкуренция в инновационной деятельности

Анализ фактического положения дел в нашей стране и в некоторых зарубежных странах может позволить определить «болевые точки», «механизмы торможения», которые препятствуют переходу к конкурентно-рыночным отношениям. 2 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОНКУРЕНЦИИ 2.1. Добросовестная конкуренция Эффективная конкуренция должна быть добросовестной, т.е. не ущемляющей права потребителей и не использующей методы, запрещенные законом. Добросовестная и эффективная конкуренция должна подкрепляться правовыми гарантиями со стороны государства. Государство, определяя и обеспечивая правила взаимодействия на рынке, добивается компромисса за счет подчинения интересов предпринимателя государства интересам потребителя. Основными признаками, по которым можно сгруппировать основные виды конкуренции являются: во-первых, субъекты конкуренции - индивидуальная и групповая; во-вторых, характер отношений: свободная (совершенная), олигополистическая конкуренция, монополистическая конкуренция; в-третьих, функциональное назначение: внутриотраслевая конкуренция, межотраслевая конкуренция и региональная конкуренция; в-четвертых, методы действия: ценовая конкуренция и неценовая, добросовестная и недобросовестная конкуренция (см. рис. 2). Основные виды конкурентных отношений По субъектам По характеру По функциональ- По методам отношений ному назначению -индивидуальная -свободная -чистая -ценовая -групповая -(совершенная) -внутриотраслевая -неценовая -межгосудар- -олигополисти- -межотраслевая -добросовестная ственная ческая -региональная -недобросовестная -монополисти- ческая Внутрифирменые -функциональная -предметная -видовая Рис. 2. Виды конкурентных отношений предпринимателей Чистая конкуренция наблюдается в отраслях с большим количеством конкурентов и не требует регулирования со стороны государства, при небольшом количестве она превращается в соперничество.

скачать реферат Конкуренция и ее влияние на рынок

Борьба за экономическое выживание и процветание – закон рынка. Конкуренция (как и её противоположность - монополия) может существовать только при определённом состоянии рынка. Разные виды конкуренции (и монополии) зависят от определённых показателей состояния рынка. Основными показателями являются: 1. Количество фирм (хозяйственных, промышленных, торговых предприятий, имеющих права юридического лица), поставляющих товары на рынок; 2. Свобода вхождения предприятия на рынок и выхода из него; 3. Дифференциация товаров (придание определённому виду товара одного и того же назначения разных индивидуальных особенностей - по фабричной марке, качеству, цвету и др.); 4. Участие фирм в контроле над рыночной ценой. Рыночное соперничество классифицируется так: 2.2. Совершенная Конкуренция Совершенная (свободная) конкуренция основана на частной собственности и хозяйственной обособленности. Она предполагает, что на рынке имеется множество независимых фирм, самостоятельно решающих, что создавать и в каких количествах, а также: 1.Объём производства отдельной фирмы является незначительным и не оказывает влияния на цену реализуемого этой фирмой товара; 2.Реализуемые каждым производителем товары являются однородными; 3.Покупатели хорошо информированы о ценах, и если кто-то повысит цену на свою продукцию, то потеряет покупателей; 4.Продавцы действуют независимо друг от друга; 5.Доступ на рынок никем и ничем не ограничен.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.