телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для хобби -30% Всё для дома -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика

Механизм активизации трудовой деятельности в рамках рыночной экономики

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Таким чином, за Смітом, власне корисливий інтерес є головним мотивом господарської діяльності людини. Він твердо переконаний у тому, що природний потяг людини покращити своє матеріальне становище – це такий могутній стимул, що, коли б йому надати можливість діяти без перешкод, індивід сам по собі здатний привести суспільство до добробуту. Більше того, цей стимул здатний також навіть “подолати сотні досадних перепон, котрими безумство людських законів так часто утруднює його діяльність”.1 При цьому Сміт не зводить власний інтерес людей до отримання грошових доходів, він відзначає, що на вибір занять, окрім заробітку, впливають також приємність та неприємність навчання, постійність чи непостійність занять, більший чи менший престиж в суспільстві, і, нарешті, більша чи менша вірогідність успіху. Окрім того, Сміт розрізняє інтереси представників основних класів сучасного йому суспільства: власників землі, найманих робітників і капіталістів. За твердженням А.Сміта, ринкові відносини кращим чином впливають на економічну поведінку тоді, коли приватний інтерес вищий від суспільних інтересів, які представляють собою суму інтересів людей, що складають його. Виходячи з цієї трактовки економічних інтересів, А.Смітом визначається введене ним тепер знамените поняття “економічна людина”. Суть “економічної людини” полягає в тому, що вона досягає своєї мети, якщо звертається до егоїзму інщих і “зуміє показати їм, що у їх власних інтересах зробити для неї те, чого вона вимагає від них. Всякий, хто пропонує іншому угоду будь- якого виду, пропонує зробити саме це. Дай мені те, що мені потрібно, і ти отримаєш те, що тобі потрібно, - така суть всякої подібної пропозиції”.1 У Сміта “економічна людина” має мало спільного з реальними людьми. Вона розглядється як довершений егоїст, який знає все на світі і зосереджений виключно на накопиченні все більшого й більшого багатства. Для реалізації таких цілей Смітові знадобилася “невидима рука”, котра незалежно від волі та намірів “економічної людини” скеровує її і інших людей до найкращих результатів, вигоди та до більш високих цілей суспільства, ставлячи приватний інтерес понад суспільним. Ідеі А.Сміта про “економічну людину” та “невидиму руку” на цілі сторіччя наперед визначили й наступну економічну політику багатьох держав, і напрямок наукового пошуку величезної армії вчених-економістів. Вони в значній мірі зберігають сенс й у сучасному неолібералізмі. Відмінного погляду на природу людської діяльності притримувалася німецька історична школа політичної економії, котра склала сильну опозицію англійській класичній школі. В Німеччині сформувалась інша, не схожа до англійської, комбінація історичних та ідеологічних умов. Відстала економіка, наявність напівфеодальніх елементів, слабкий розвиток конкуренції, дрібні держави, сильні стани і цехові структури – все це ніяк не сприяло швидкому й безконфліктному засвоєнню ідей А.Сміта. Реакції відторгнення допомогало й ідейне середовище, характерне для Германії того часу.2 Отож, представники німецької історичної школи /Б.Гільдебранд, К.Кніс та інші/ розглядали людину як істоту суспільну, як продукт цивілізації та історії.

На цей аспект монетаризму звертається увага тому, що економічні реформи в Україні спираються переважно на монетаристські постулати. Це стало однією з причин появи соціального прошарку, що отримав неформальну назву “нові українці”. Вони виступають носіями вульгарно-монетаристської філософії, котра справляє могутній тиск на український менталітет, на традиційні моральні підвалини, культуру нашої країни. Для українського менталітету завжди був чужим монетаристський підхід. У нашій країні устремління до духовних основ, духовного потенціалу завжди поєднувались з нівелюванням побутових цінностей. Але жорсткі рамки економічної несвободи, відсутність економічних стимулів, низький рівень життя, лібералізація економіки і зовнішньоекономічних зв’язків послужили причиною ідеалізації західних цінностей, однією з основ монетаристського ажіотажу у значної частини людей пострадянського періоду. Не сам собою монетаризм виступає викривленням ціннісних орієнтирів, а його використання за відсутності необхідних умов і передумов. Монетаризм як системно оформлений напрямок економічної політики здатний реалізувати свій потенціал тільки стосовно до такої економіки, в котрій грошові потоки опосередковують як взаємозв’язки у сфері власне виробництва, так і взаємодії в рамках трансакційної сфери, ступінь розвитку якої визначає інституціальний механізм монетаристської економічної політики. Не заперечуючи значимість моделей людини, розроблених соціологами, психологами, біосоціологами, необхідно відзначити їх спільний недолік. Він зводиться до недооцінки соціально-економічного аспекту праці і робочої сили, перебільшенню методологічного індивідуалізму, ігноруванню відмінностей між мотивацією найманого робітника і роботодавця, возз’єднання праці і власності. Недоліком розглядуваних напрямків в дослідженні людського фактора була їх обмеженість рамками виробничого процесу і споживання. Питання формування людського фактора, його роль у перетворенні соціального середовища, зміни економічної поведінки, викликаної підвищенням рівня зрілості виробничо-економічного організму, посилення соціалізації та гуманізації економіки не знайшли достатнього відображення у розглядуваних моделях людини і концепціях трудової мотивації. Багато цих та інших соціально-економічних явищ тією чи іншою мірою враховані в теорії “людського капіталу”, формування якої відбувалося наприкінці 50-х – на початку 60-х років нинішнього століття. Виникнення концепції людського капіталу стало можливим завдяки публікаціям американських економістів Г.Беккера, Т.Шульца, М.Флетчера та інших. Поява цієї теорії передувала кардинальним змінам місця і ролі людини у розвитку економіки та суспільства. У останні десятиріччя перевага в конкурентній боротьбі вже не визначається розмірами країни, багатими природними ресурсами, могутністю фінансового капіталу. Сьогодні економічне зростання, суспільний прогрес вирішує рівень освіти, обсяг накопичених суспільством знань, професійний та інтелектуальний потенціал людини. На сучасному етапі продуктивні сили реалізуються і відтворюються переважно у формі “людського капіталу”. Вкладення в нього виступають в якості капіталізованого накопичення.

Він тяжіє до функціональних відносин. Інституціоналізм на відміну від всіх інших напрямків економічної теорії відштовхується не від людської природи як данності, а намагається вивчити закономірності її формування та еволюції. Не зупиняючись на ранньому інституціоналізмі, відзначимо, що нові інституціоналісти (О.Уільямсон, Д.Нортон та ін.) не відмовляються від неокласичної моделі людини. Вони не протиставляють раціональної максимізації поведінки людини, визначеної інститутами, а, навпаки, відзначають існування її (людини) максимізацією корисності. Так, наприклад, О.Уільямсон пояснює існування різних економічних інститутів, використовуючи теорію трансакційних витрат. У сучасній економіці всі дії суб’єктів передумовлені багаточисленими інститутами, які забезпечують нормативні рамки їх поведінки, придають ринковим відносинам рівень управління. Сьогодні ринкову економіку можна визначити як інституціональну, бо вона охоплена різного роду інститутами. Одні з них виступають в організаційно-правових формах, як акціонерні товариства, банкі, біржі, фірми тощо. Інші представляють собою способи, норми, правила взаємодії індивідів. Треті виступають у вигляді неформалізованих правил, звичаїв, звичок, які забезпечують стабільність в системі обмеженої приватної власності. Сьогодні можна визнати, що економіка не може розвиватися без інститутів, норм і правил, котрі встановлюються суспільством і визнаються всіма. Заслугою нового інституціоналізму є те, що його представники розробили синтезуючу модель економічної поведінки людини, спираючись на теорії трансакційних витрат. Ця теорія описує людську природу такою, як ми її знаємо, використовуючи поняття обмеженої раціональності та опортунізму. При цьому обмеженість зв’язана з недосконалістю інформації, а опортунізм – з недосконалістю самої людини, нерідко схильної до різних форм нечесності та обману. На думку неоінституціоналістів, така початкова модель людини призводить до необхідності використання інститутів, перш за все юридичних, які встановлюють визначені правила поведінки індивідів у суспільстві, котрі зменшують ризик від перевісу тієї чи іншої сторони їх мотивації, або, навпаки, підсилюють його. Інституціоналізм не зводить етичних норм, звичок, суспільних інститутів до знаряддя забезпечення особистого інтересу. Визнаючи те, що дотримання чи недотримання людських норм, правил залежить багато в чому від її особистого інтересу, інституціоналізм між тим підкреслює, що норми, інститути існують і впливають на поведінку людини як самостійний фактор. При цьому етичність поведінки залежить від доступності інформації і рівномірності в розподілі. Якщо інформація є неповною, то з’являється можливість обману, опортуністичної поведінки. В ситуації, в якій індивіди не мають інформації один про одного і знаходяться у взаємній залежності, результат поведінки кожного з них залежить від того: чи притримується він чисто особистого економічного інтересу і норм порядності поведінки. Звідси робиться висновок, що суспільство, яке прямує до найбільшого добробуту, не може покладатися виключно на рушійну силу особистих інтересів своїх громадян.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Экономические институты: возникновение и развитие

Учитывая вышеизложенное, необходимо конкретизировать и понятие источника перехода от индустриального к постиндустриальному способу общественного производства. В новом определении в качестве данного источника выступает факт разработки и освоения большей частью научных работников новых методов научного познания. Последовательность смены методов освоения ресурсных ниш, разрабатываемых в процессе развития общественного производства, схематично можно представить в виде следующей таблицы. Таблица 4.2.1. Последовательность смены методов освоения ресурсных ниш, разрабатываемых в процессе развития общественного производства 2.3.23. Современная наука и возможности предпринимателей по ее организации До тех пор пока наука развивалась на основе эмпирических методов познания, сохранялось и соответствие между уровнем ее сложности и институциональным механизмом активизации трудовой деятельности ученых. После того как доля фундаментальных исследований в общей структуре научно-исследовательских работ возросла, уровень компетентности предпринимателей в вопросах развития современной науки оказался не достаточен для осуществления эффективного управления этими процессами

скачать реферат Трансфертные платежи

Однако стратегическое решение этого вопроса требует и изме-нения отношения работающих к своей будущей пенсии. Система назначения пенсий должна быть такой, чтобы каждый человек в процессе своей трудовой деятельности был заинтересован в мате-риальней поддержке пенсион-ной системы. Степень участия каждого работающего в этом процессе можно оценить с помощью учета сумм страховых взносов, внесенных им и его работодателем в бюджет пенсионной системы за весь период трудовой деятельности. Словом, чем больше был вклад человека в финансирование пенсий предыдущего поколения, тем больше он может рассчитывать в старости на матери-альную поддержку со стороны последующего поколения. Таким образом, к моменту выхода на пенсию работника должны быть известны взносы, уплаченные им и теми организациями, где он работал, в бюджет пенсионной системы, т.е. должен вестись индивидуальный (персо-нифицированный) учет страховых взносов. В связи с вы- шеизложенным, возникает необходимость определить механизм адаптации пенсионной системы к рыночной экономике, в которой большая часть субъектов хозяйс-твования стала негосударственной, становясь трудно-контролируемой с точки зрения достоверности предс-тавляемых сведений.Естественно, что формирование нового отношения рабо-тающего к будущей пенсии - это не одномоментный акт, а процесс, требующий продолжительного времени.

Доска пробковая для объявлений А3, 342x484 мм.
Пробковая поверхность доски позволяет легко размещать информацию и объявления с помощью кнопок, офисных булавок и т.п. Широко используется
322 руб
Раздел: Прочее
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer Plus" с контейнером, 12 предметов.
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer" Плюс, 12 предметов. Корпус: пластик. Лезвия: нержавеющая сталь. Объем контейнера: 1,5 литра.
794 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки
 Теория организации

А. Д. Тюрина Теория организации шпаргалка 1. Сущность предприятия, его черты и функции Предприятие – это самостоятельный хозяйственный субъект, созданный предпринимателем или группой предпринимателей для производства рыночных товаров и услуг с целью получения прибыли, доли на рынке и удовлетворения потребностей экономических субъектов. Кроме того, предприятие обеспечивает эффективное функционирование фирмы, поскольку так или иначе выполняет ее заказы. Иными словами, в состав фирмы может входить несколько предприятий, на которых она ведет хозяйственную деятельность Среди основных черт предприятия можно выделить следующие. 1. Организационное единство подразумевает прежде всего слаженный механизм деятельности, который позволяет эффективно функционировать в рамках рыночной экономики. 2. Любое предприятие должно иметь в наличии комплекс необходимых ресурсов, посредством которых будет осуществляться производство заданных товаров и услуг, это: 1) природные ресурсы; 2) материальные ресурсы 3) трудовые ресурсы 4) предпринимательский ресурс, или способность к предпринимательству. 3. Каждое предприятие имеет в своей собственности обособленное имущество

скачать реферат Сущность, основные цели и условия социального развития организации

Социальная политика не может рассматриваться как исключительно экономическая проблема. Экономическая же наука в качестве предмета своего исследования в сфере социальной политики сосредотачивается на экономических механизмах её реализации. В условиях рыночной экономики к таковым относятся прежде всего механизмы формирования доходов и поддержание занятости населения. Заключение Перемены в жизни общества, вызываемые ускорением научно-технического и социального прогресса, ведут к возрастанию роли человеческого фактора трудовой деятельности и значения личностных качеств работников. Это обстоятельство на всех уровнях, включая и организации, усиливает потребность в регулировании социальных процессов, в грамотном, действительно научном управлении социальным развитием. В настоящее время социальные службы действуют в условиях перехода от планового, чрезмерно централизованного хозяйствования к социально ориентированной рыночной экономике. Их структура определяется, с одной стороны, размерами и особенностями организации, а с другой – сложностью решения как производственно-экономических, так и социальных задач.

 Практический менеджмент. Методы и приемы деятельности руководителя

ОБЩИЕ КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Внедрение рыночной экономики, дезинтеграция СССР, новые экономические взаимоотношения в СНГ, дальнейшее расширение сферы влияния, разделение и кооперация, дифференциация и интеграция труда указывают, что деятельность менеджеров и бизнесменов становится все более интенсивной, а это обусловливает необходимость неустанного совершенствования применяемых методов и приемов, своевременного использования всех возможностей для упорядочения работы на основе последних достижений науки и практики, С этой целью разработана логическая система повышения уровня работы менеджеров и бизнесменов на базе развития поисково-инверсионного стиля умственной деятельности как высшего творческого акта; доходчиво и вместе с тем на должном научном уровне представлена значительная часть приемов трудовой деятельности менеджеров и бизнесменов в соответствии с логической последовательностью выполняемых ими работ; даны конкретные рекомендации и практические указания по одной, из самых сложных

скачать реферат Организация коммерческой деятельности и пути ее совершенствования

Содержание Введение 2 1. Коммерческая деятельность в рыночной экономике. 4 2. Организация коммерческой деятельности на предприятии 8 2.1. Организация торгово-технологического процесса 11 2.2. Управление трудовыми ресурсами 16 2.3. Организация руководства 19 3. Основные пути совершенствования коммерческой деятельности предприятия 23 3.1. Стратегическое планирование 24 3.2. Тотальное управление качеством продуктов и услуг 26 3.3. Информационное обеспечение 30 Заключение 32 Список используемой литературы 33Введение Рыночная экономика предполагает становление и развитие предприятий различных организационно - правовых форм, основанных на разных видах частной собственности, появление новых собственников - как отдельных граждан, так и трудовых коллективов. Появился такой вид экономической деятельности, как предпринимательство - это хозяйственная деятельность, связанная с производством и реализацией продукции, выполнением работ, оказанием услуг или же продажей товаров, необходимых потребителю. Она имеет регулярный характер и отличается, во-первых, свободой в выборе направлений и методов деятельности, самостоятельностью в принятии решений (разумеется, в рамках законов и нравственных норм), во-вторых, ответственностью за принимаемые решения и их последствия.

скачать реферат Теоретическая социология

Люди начинают рассматривать друг друга как некие "воплощения" - скажем, скорее как рабочего или капиталиста, начальника или подчиненного - в большей степени, нежели как личности. Маркс исходит из того, что капитал сам по себе является источником дальнейшего отчуждения в рамках развитой капиталистической экономики. Это происходит вследствие того, что само капиталистическое накопление порождает свои собственные потребности, которые принижают людей до уровня предметов потребления. Рабочие становятся факторами приведения в действие капитала, и над их деятельностью господствуют скорее их способности принести выгоду работодателю, нежели их собственные человеческие потребности и сущности. В рамках рыночной экономики правила, управляющие накоплением, - это правила рынка. Эти правила образуют ряд безличных механизмов. Маркс отмечал, что, хотя потребности выгоды и капиталистического накопления представляются внешнему наблюдателю как бы живущими собственной жизнью, эти безличные механизмы фактически извращают человеческие корни капитала и эксплуатации, позволяющих одному классу безвозмездно присваивать то, что произвел другой.Маркс и Энгельс считали, что уничтожение (точнее, исчезновение) отчуждения тесно связано с огромным развитием производительных сил как материальной предпосылкой коммунизма.

скачать реферат Несостоятельность: понятие и признаки

СодержаниеВведение 1. Понятие несостоятельности (банкротства) 2. Признаки несостоятельности (банкротства) Заключение Список использованной литературы ВведениеНа современном этапе развития экономики одним из основных элементов механизма правового регулирования рыночных отношений внутри отдельно взятого государства является законодательство о несостоятельности (банкротстве). Правовой институт несостоятельности (банкротства) – это, прежде всего, институт комплексный, включающий в себя нормы и гражданского права, и трудового права, и административного права, и уголовного права; гражданского и арбитражного процесса. Специфика этого института определяется тем, что его функционирование возможно только в рамках рыночной экономики, причем достигшей определенного уровня развития. Процедура банкротства является своеобразным «санитаром» экономики, устраняя неэффективных участников хозяйственного оборота. При плановой экономике указанный институт не был востребован, потому как убыточные предприятия имели возможность пользоваться поддержкой государства.

скачать реферат Правовые основы несостоятельности (банкротства)

В этом случае конкурсный кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника, должник обязан погасить требования уполномоченных органов за счет предоставления ему денежных средств и к лицу, исполнившему обязательства должника, переходят права конкурсного кредитора. Средства, предоставленные должнику для удовлетворения требований уполномоченных органов, считаются предоставленными на условиях договора беспроцентного займа, срок возврата которого определен моментом востребования. Заключение В любой цивилизованной стране с развитой экономической системой одним из основных элементов механизма правового регулирования рыночных отношений является законодательство о несостоятельности (банкротстве). Правовой институт несостоятельности (банкротства) – институт комплексный, включающий в себя нормы гражданского права, трудового права, административного права и уголовного права; гражданского и арбитражного процесса. Специфика этого института определяется тем, что его функционирование возможно только в рамках рыночной экономики, причем достигшей определенного уровня развития.

Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки
скачать реферат Прогнозирование и планирование инновационной деятельности

Инновационная политика базируется на таких важнейших принципах, как: • признание модели инновационного развития экономики страны в качестве приоритетной; • создание государством экономико-правовых условий и экономических механизмов, обеспечивающих превращение инноваций в существенный фактор экономического роста; • максимальное использование рыночных механизмов активизации инновационной деятельности и предпринимательства, создание равных стимулов для всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности; • эффективное развитие и использование собственного научно-технического потенциала и его реформирование в соответствии с целями экономической политики; • оптимальное сочетание интересов разработчиков, производителей продукции и инвесторов, признание объектов интеллектуальной собственности в качестве источника доходов. Реализация этих принципов требует проведения экспертизы и формирования законодательства с точки зрения наиболее эффективного стимулирования инновационной деятельности и обеспечения развития инновационных процессов в основных сферах промышленности, сельского хозяйства и социального комплекса.

скачать реферат Государственное регулирование экономики

Из указанных и других проявлений несовершенства рынка вытекает не только сама по себе необходимость государственного регулирования, но и экономические функции государства, которые и реализуются посредством такого регулирования. Государственное регулирование экономики — процесс воздействия государства на хозяйственную жизнь общества и связанные с ней социальные процессы, в ходе которого реализуется экономическая и социальная политика государства, основанная на определенной доктрине (концепции). Сферы государственного регулирования. Государственное регулирование охватывает различные сферы и области экономики. Государственное регулирование банковской деятельности. Государственное регулирование банковской деятельности в рыночной экономике осуществляется, прежде всего, в рамках самой банковской системы и находит свое выражение в воздействии на коммерческие банки Центрального Банка. Оно необходимо для осуществления законодательно определённых задач общественного воспроизводства. В банковской системе России ЦБ РФ ( ЦБР ) определён как главный банк страны и кредитор последней инстанции.

скачать реферат Зарождение христианства

Под воздействием экономических преобразований продолжались изменения в социальной структуре общества. Увеличилась численность новых социальных групп: предпринимателей(крупных, средних и мелких), фермеров, лиц, занятых индивидуальной трудовой деятельностью. Изменения в экономике стали основой позитивных сдвигов в социальной сфере. В 2001-2003 годах 4 раза повышался минимальный размер оплаты труда работникам бюджетной сферы. Реже становились задержки с выплатой зп, пенсий и пособий. Были увеличены размеры пенсий. С 1999-2003 годы доходы населения выросли в полтора раза. Радикальные преобразования политической системы и экономики способствовали внутреннему укреплению внутреннего положения России. 63. Изменение во внешней политике России в начале 21в. Место России на международной арене МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ РОССИИ Принципы внешней политики. Распад СССР изменил положение России на международной арене, ее политические и экономические связи с внешним миром. Внешнеполитическая концепция Российской Федерации выдвигала приоритетными задачами сохранение территориальной целостности и независимости, обеспечение благоприятных условий для развития рыночной экономики и включения в мировое сообщество.

скачать реферат Международные стандарты оценки недвижимости

Содержание стандартов сочетало соображения профессионального порядка с практическими потребностями рынка. В некоторых странах стандарты были инкорпорированы полностью или частично в национальные законы и нормативные акты. Некоторые организации выработали контрольные и исполнительные процедуры, позволяющие выражать осуждение и лишать профессионального статуса члена организации в случае серьезного нарушения им стандартов или связанных с ними этических норм. Анализ содержательной деятельности авторитетных зарубежных профессиональных объединений оценщиков однозначно свидетельствует о том, что решение их основной функциональной задачи в рамках рыночной экономики — обеспечение потребителей профессиональными услугами высокого качества — достигается путем стандартизации процедур оценочной деятельности. Другими словами, стандартизация является стержнем всей деятельности объединений оценщиков как в национальном, так и в международном масштабе. Международные стандарты оценки (МСО) как свод единообразных правил Для проведения профессиональной оценки имущества оценщикам необходимо руководствоваться определенными правилами и использовать специальную для данной области деятельности терминологию, что в совокупности представляет собой своеобразный профессиональный «инструмент» оценщика.

скачать реферат Сущность рыночной экономики. Пути к ней России

В рыночной экономике в полной мере реализуются все принципы, обусловленные ею. ПРИНЦИПЫ И ПРИЗНАКИ СУЩЕСТВОВАНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ.1 Свобода выбора видов и форм деятельности. Хотя рыночная экономика и многозначное понятие, главный ее признак все же можно выделить. Это принцип свободы хозяйственной деятельности. Естественно, экономическая свобода, как и политическая, социальная, духовная, нравственная, ограничена общественно устанавливаемыми пределами, не позволяющими ей вылиться в анархию, превратиться в средство необузданного экономического произвола. Без системы общественных ограничений свобода одних станет засильем для других. Но в то же время наличие ограничений не свидетельствует, что в условиях их действия свобода заключена в заранее заданные рамки. Весь вопрос в том, каков уровень ограничений. Сужая ограничения, можно свести зону экономической свободы к нулю, а, расширяя свободное экономическое пространство, можно сделать его и при наличии ограничений не сковывающим хозяйственную деятельность, инициативу, предприимчивость.

Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
скачать реферат Оплата труда в современных условиях

Его рост в настоящее время связан с падением общественного производства, безработицей, неполной занятостью, инфляцией, развитием рыночных отношений. Характер распределения отдельных видов доходов различен. Так, доходы от трудовой деятельности в отраслях экономики распределяются по количеству, качеству и результатам труда, а в рыночной экономике — и по собственности (особенно это характерно для акционерных обществ, коммерческих структур, частных предприятий). Социальные трансферты распределяются по принципу социальной справедливости. Доход отличного и домашнего хозяйства, индивидуальной деятельности присваивается лично исполнителем. По циклам жизнедеятельности человека доходы подразделяются на доходы, получаемые: 1) до участия в труде (трудоспособного возраста); 2) от участия в трудовой, предпринимательской, общественной деятельности; 3) временно неработающими (безработные, беженцы, переселенцы и т. д.); 4) после завершения трудовой деятельности (пенсионеры). Такая классификация позволяет проследить, насколько человек как член общества обеспечен доходами и социально защищен на всех стадиях его жизни.

скачать реферат Особенности налогообложения индивидуальной предпринимательской деятельности в период становления рыночной экономики России

Волжском за 1997 год попали единицы. Ужесточение мер к нарушителям и упорядочение процессуального механизма их применения будет обеспечивать большое экономическое и морально -воспитательное значение не только для нарушителей, но и для законопослушных налогоплательщиков. Конечно же, одни карательные меры никогда не дадут желательных результатов. К сожалению, приходится констатировать, что сегодня никаким нормативным документом не предусмотрены поощрительные стимулы для законопослушных налогоплательщиков, а это могло бы сыграть весомую роль в совершенствовании механизма налогообложения. З А К Л Ю Ч Е Н И Е В рамках данной работы, на основе анализа развития предпринимательства и механизма его налогообложения в условиях рыночной экономики России, сделана попытка обозначить проявившиеся реалии и тенденции, проблемы сегодняшнего дня и пути совершенствования налогообложения индивидуального предпринимательства. Вместе с тем следует отметить, что совершенствование налогообложения предпринимательства лишь составляющая налоговой политики государства, а налоговая политика государства- один из инструментов реализации экономической политики страны.

скачать реферат Эффективность производства в легкой промышленности в условиях рыночной экономики

Если на уровне народного хозяйства наиболее достоверным обобщающим выражением цели производства является национальный доход, то критерий оптимальности для предприятия никак не может совпадать с подобным критерием для народного хозяйства. Это вытекает из одного из важнейших принципов построения механизма интенсивного хозяйствования на базе рыночной экономики, заключающегося в том, что в планировании необходимо различать экономические системы разного уровня. Таким образом, на народнохозяйственном уровне возможны и совершенно необходимы планирование и анализ на основе таких показателей, как валовая, чистая продукция. Как нельзя рассматривать народное хозяйство в целом как простую арифметическую сумму его частей, так и нельзя требовать, чтобы критерий оптимальности для предприятия (объединения) совпадал с критерием оптимальности для народного хозяйства. Здесь возникает вопрос об обобщающем, едином для оценки всей деятельности предприятия, объединения показателе эффективности производства. Предложения о так называемой "системе показателей" нереальны и неэффективны.

скачать реферат Рыночная Экономика

Под видами экономической деятельности подразумевается производство разнообразных видов продукции, товаров, оказания услуг, а также торгово- посредническая, финансово-кредитная, научно-информационная, управленческая деятельность. Словом, любые виды действий в сфере производства, распределения и перераспределения, обмена, потребления и использования общественного продукта, которые не запрещены законом, как преступные или криминальные. Закон же призван ограничивать и запрещать только те виды экономической и хозяйственной деятельности, которые представляют реальную опасность жизни и свободе людей, общественной стабильности, противоречат нормам морали. Всё остальное должно быть разрешено как в форме индивидуальной трудовой, так и в её коллективных и государственных формах деятельности. В рыночной экономике снимаются запреты не только на производство, но и на продажу и перепродажу, обмен товаров как с самими товаропроизводителями, так и любыми посредниками, стоящими между производителями и потребителями. На определенных условиях открывается доступ всех экономических субъектов, в том числе индивидуалов, частников, к традиционно государственным работам и услугам, включая образование медицинское обслуживание, транспортные услуги, услуги связи.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.