телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРазное -30% Игры. Игрушки -30% Книги -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика

Шпоры "Агробизнес"

найти похожие
найти еще

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Зростає інтерес фермерів до маркетингу. У порівнянні з більшістю товарів для с/г продуктів характерні підвищена громіздкість та схильність до швидкого псування. Через швидке псування необхідні термінове навантаження, доставка, розвантаження і, можливо, спеціальне охолодження. Контроль і збереження якості нерідко стають реальною та дорогою проблемою. А тому кращий вихід для фермера — швидка реалізація. Обсяг виробленої продукції фермерського- господарства змінюється з року в рік, що зумовлено реакцією фермерів на ціни, урядові заходи, а також такими факторами, як погода і хвороби. Ці зміни в обсягах випуску продукції впливають на процес продовольчого маркетингу. Зміни у поставках продукції з ферм мають істотний вплив на закупівельні ціни, потреби у місткостях сховищ та ступінь завантаження виробничих потужностей переробки, які належать фірмам продовольчого маркетингу. Прагнення зменшити ризик та невизначеність, які спричиняються коливаннями поставок продукції з ферм— одна з рушійних сил, що створюють більш тісні договірні, контрактні зв'язки між маркетинговими агентствами і фермерами. Інша сторона проблеми фермерського маркетингу полягає у дуже малому розриві між ціною реалізації і собівартістю. Умови конкуренції у сільському господарстві звичайно утримують фермерські ціни близько до собівартості продукції. 14a/ Знання маркетингу та його проблем допомагає фермеру приймати важливі господарські рішення, які дають відповіді на такі питання: 1. Що виробляти і як підготовлювати продукцію для продажу? 2. Коли і де купувати і продавати? 3. Яку частину роботи з маркетингу повинен виконувати сам фермер індивідуально або у складі групи? 4. Що можна зробити для розширення ринків? 5. Які угоди та заходи з маркетингу бажані? 6. Як виправити небажані результати дій? Весь комплекс цілей, стратегій і тактики, які допомагають фермеру розробляти і приймати рішення щодо виробництва і маркетингу — це так званий фермерський план маркетингу. Методика розробки плану маркетингу на підприємствах АПК буде розглянута у наступній темі. Фермери керуються цілим рядом цілей: розширення господарства; підвищення виробничої ефективності; збереження сімейної ферми; досягнення економічної незалежності і свободи ринкових І відносин; стабільність виробництва; забезпечення якісного життя та ін. Кожний фермер робить вибір з цих цілей або надає їм різну, ступінь важливості, що, в свою чергу, визначає усі його маркетингові, а також виробничі рішення.18/ На звичайному підприємстві у агропромисловому виробництві процес впровадження маркетингової діяльності здійснюється поступово і, як правило, проходить п'ять стадій. На першій стадії маркетинг розглядається під кутом зору таких понять, як реклама і стимулювання збуту. На другій стадії формується більш широкий підхід до управління маркетингом: основна ціль — щоб покупець був задоволений придбанням продукції, після реалізаційним обслуговуванням та ін. При цьому запити і потреби споживачів можуть змінюватися, що необхідно враховувати при виробництві і збуті продукції. А тому на третій стадії слід постійно оновлювати виробництво та підвищувати якість пропонованих послуг.

Наявність другої причини - природних умов окремих регіонів світу - визначається, в основному, двома, факторами. Першій - сприятливі природні умови окремих регіонів створюють можливість виробляти таку кількість сільськогосподарської продукції, яка значно переважає потреби місцевого населення; другий - деякі сільськогосподарські культури можуть бути вирощені лише в певних агрокліматачних умовах тропічного і субтропічного поясу Це такі культури як цитрусові, чай. кава, банани, рис тощо.З усієї сільськогосподарської продукції у найбільша обсягах експортується та імпортується зерно. Щодо продукції тваринництва, то більш жвава торгівля відбувається між країнами Західної Європи. В Західній Європі відбувається жвавий зовнішньоторговельний обмін фруктами і овочами, чому сприяє різносезонність надходвення продукції та різноманітність її асортименту. Щодо торгівлі рисом, то вона замкнута переважно в регіональних рамках мусонної Азії: головні поставщики - Таїланд, Бірма; головні імпортери - Індонезія, Південна Корея, Індія.46. З Україною у більшості людей /як відмічають іноземні фахівці/ найчастіше асоціюються два слова - "хлібниця" і житниця". І це не давно, адже Україна має надзвичайно сприятливі агрокліматичні умови для виробництва зерна. Але виробництво зерна в Україні з початку процесу переходу до ринкової економіки різко впало. В наступні роки відбувалося подальше скороченням. В результаті Укр перетворилася з одного з провідних експортерів зерна на його імпортера. Для того, щоб збільшити обсяги виробництва і експорту зерна для економічного добробуту України в цілому, треба вжити політичних заходів: І. Необхідно лібералізувати ринок землі, ввести довгострокову оренду та заставу землі. Прийняття нового Закону про оренду від І.І.1999 уже приносить перші плода. 2. Терміново необхідно демонополізувати структури, що займаються збутом зерна. 3. Потрібно приватизувати державне підприємство "Хліб України". 4. Необхідно ліквідувати штучні адміністративні монополії у сфері збуту зерна. 5. Потрібно поліпшити прозорість на внутрішньому ринку зерна. В майбутньому держава має проводити закупівлю зерна у конкуренції з приватними торговцями на аграрних біржах. Це підвищить ліквідність бірж та ціни виробника. 6. Необхідно не лише формально, а й фактично скасувати державне замовлення. В перспективі лише приватне постачання ресурсів та приватна торгівля зерном можуть дозволити Україні стати одним з головних гравців на світових ринках зерна. Нарешті, треба мати на увазі, що в сучасному світі держави, які є експортерами зерна надають фінансову допомогу агробізнесу в цій сфері, вважаючи це важливим фактором не тільки продовольчої, але й національної безпеки країни.48/ Значні експортні можливості має лікеро-горілчана промисловість і виноробства в Україні. Це одна з тих галузей, яка своєю діяльністю справляє значний вплив на економічний потенціал країни. Головною сировиною для виготовлення спирту-ректифікату є зерно, картопля, меляса і тому Україна завада зайшла одне з провідних місць з виробництва лікеро-горілчаної продукції. Однак в останні роки відбулося скорочення урожайності картоплі і спад у виробництві цукрового буряка, що відбилося на:, -роботі лікерогорілчаних заводів.

Фермер может превратить эту часть в деньги путем ее продажи или начисления аммартизации и процента на капитал. Много передметов длительного использования, в кот. Фермер вклаывает свои капиталы, со временем изнашиваются и становятся неспособными дальше служить в пр-ве. Исключением явл-ся земля. Промежуточное положение м/у этими двумя категориями капиталовложений занимают вложения в почвоохранные ср-ва и др-е ср-ва, направленные на улучшения качества земли. Фермы должны учитывать как постоянные, так и переменные затраты использования основных ср-в пр-ва. Денежные постоянные затраты: 1.текущий ремонт строений, 2.страхование, 3.орендная плата, 4.налоги. Неденежные постоянные затраты:1.аммортизация, 2.процент на вложенный капитал. Денежные переменные затраты:1.топливо, 2.масла, 3.техническое обс-е, 4.ремонт машин и оборудования. Фермеру нужно знать разные статьи постоянных и переменных затрат и понимать чем они отличаются. Постоянные затраты имеют особенно важное значение при принятии решений, кот.касаются многих основных ср-в,п.что они постоянные д/каждого отдельного сезона. Роль фиксированных затрат в использовании ОС обусловлена также тем, что фермеру, кот.желает сохранить в своей собственности ср-ва пр-ва длительного пользования, необх. Своевременно вводить в действие оборотный капитал.34.К осн. организац-ым формам агропромю пр-ва, кот.получили развитие в нашей стране, относятся агропром. комбинаты, агропр-е объединения, агрофирмы, агроконсорциумы. Агропромышленный комбинат представляет собой интегрир-ный пр-но-хоз-й комплекс, в состав кот. входит пр-во с/х-й продукции,его перераб. и реализац ч/з собств-ю фирменную торговлю. Такие комбинаты размещ-ся вблизи больших городов, пром. центров, рекреац. и туристич. зон с целью обеспечения их высококач-ым прод-вием. Предпр., кот.входят в состав АК-в, им. свою хоз-ю самост-ость, они могут быть разных форм србств-ти.Отношения м/у предпр-ми в составе комбинатов стоятся на договорной основе. Управление комбинатом осущ-ся Советом в составе ген. директора, его зам-лей, руководителей прд-й и орг-й, кот.входят в его состав. Довольно распростр-ной формой в агробизнесе явл-ся агропромышленные объединения. Их осн. задания, ф-ции и направл деят-ти аналогичны АК-м, но интеграцион связи более глубокие. В последнее время в них произошло акционирование. Главн структурн подразделениями объединений явл-ся кооперативы, кот.образуются как в сферах с/х-го пр-ва и перераб-щей пр-ти, так и в организации ремонтно-тех-го, энергит-го и транспортного обслуж-я пр-х пред-й. Д/решения проблем расшир. воспр-ва и соц-го развития образов-ся централизов. фонды. Одна из новых форм агропр-й интеграции - пр- е и научно- пр-е системы. Это такая форма договорных отношен гр. предпр-й, хоз-в и орган-й, кот.осуществляет пр-во, переработку, сохранение опр-ных видов продукции под организац-м и технол-м руководством главного предпр-я. В научно-пр-ю сист. еще входит научно-ислед. учреждение, кот.обеспечивает введение в пр-во прогрессивных технологий и новых видов продукции. Агрофирма - это агропр-е пред-е, образованное на базе с/х-го предпр-я при наличии в нем пререраб-его звена, а также мощностей по сохранению и реализации готовой продуции.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Знакомьтесь - роботы!

Конь, почуяв дыхание схоласта, брезгливо поморщился и отвернулся. "Ты видишь наш ответ, - произнес патриций,- не задерживай нас больше, мы спешим в сенат". "Это еще тоже не доказательство", - пробормотал схоласт. И тогда женщина тем же вопросом остановила трех пеших всадников, один из которых тащил на себе седло, второй нес уздечку, третий - шпоры. Все трое, как один, завистливо потянули носами и хором сказали: "Твой муж, благородная матрона, уже пьян, а мы еще только идем на очень важный симпозиум". (Симпозиум в Древнем Риме - времяпрепровождение, сопровождавшееся выпивкой и беседами.) Тут женщина торжествующе вскричала: "Если семеро экспертов утверждают, что ты пьян, - ложись спать!" Такова приблизительная история изобретения простой древнеримской женщиной метода экспертных оценок, нашедшего отражение в древнеримском (и не только в древнеримском!) фольклоре. Эту историю мы вспомнили в связи с историей другого изобретения, имеющего непосредственное отношение к нашей книге. Свыше 50 лет назад чешский писатель Карел Чапек "изобрел" робота копию человека, выполненную по его образу и подобию, но обладающую нечеловеческими чувствами и свойствами, и сделал роботов главными действующими лицами литературного произведения

скачать реферат Ставропольский край

К тому же, уровень информированности сельских жителей о правах, предоставленных им в ходе проведения аграрной реформы достаточно высок Между Министерством сельского хозяйства и продовольствия края и ЮгАгроФондом был заключен договор о сотрудничестве. Также приказом 1-го заместителя министра из специалистов структурных подразделений МСХиП была сформирована Краевая Рабочая группа по реорганизации. В течение двух месяцев специалисты мобильной группы совместно со Ставропольской группой консультантов провели расширенные информационные встречи с руководителями 7 районов и специалистами 39 сельскохозяйственных предприятий. Также на базе краевого института переподготовки кадров и агробизнеса был проведен семинар по Программе реорганизации сельхозпредприятий. Интерес к Программе, вариантам и проблемам реорганизации проявили и студенты Ставропольской государственной сельскохозяйственной академии. В библиотеку ВУЗа были переданы соответствующая литература и информационные материалы. В ходе проведенных работ ЮгАгроФондом было реорганизовано 3 хозяйства. Андроповского и Туркменского районов.

Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Настольная игра "Обманщик".
Не верь обманщикам! Если будешь лукавить, твой нос будет расти! Эта карточная игра рассчитана на 3-4 игроков, которым предстоит
436 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Участник Троянской войны. Разоблачил сумасшествие Одиссея, не желавшего идти на войну. За это Одиссей из мести подбросил ему в шатер золото и подложное письмо Приама и обвинил в измене. Паламед был побит камнями. ПАЛАМЕДЕИ - семейство птиц отряда гусеобразных. Длина 70-90 см. На сгибе крыла 2 шпоры. 3 вида, в Юж. Америке. Обитают на болотах. ПАЛАНА - поселок городского типа в Российской Федерации, центр Корякского авт. окр., на п-ове Камчатка, на р. Палана, в 8 км от ее впадения в Охотское м. 4,1 тыс. жителей (1993). Рыбная промышленность. Краеведческий музей. ПАЛАНГА (Palanga) (до 1917 официальное название Паланген) - город в Литве, на берегу Балтийского м., в 12 км от ж.-д. ст. Кретинга. Климатобальнеогрязевой курорт. 20 тыс. жителей (1990). Обработка янтаря. Музей янтаря. ПАЛАНКИН (португ. palanquim - от санскр.), носилки в форме кресла или ложа, укрепленные на 2 длинных шестах, концы которых лежат на плечах носильщиков. ПАЛАНТИН (франц. palantine) - меховая или отделанная мехом женская накидка прямоугольной формы и различной длины - от размеров воротника до очень большого шарфа. В Зап

скачать реферат Экономико-географическая характеристика Канады

Еще значительнее роль страны в экспорте пиломатериалов и бумаги: Канада - мировой лидер. 2/3бумажно-целлюлозного производства находятся на востоке, вблизи ГЭС на реке Святого Лаврентия. Крупные лесобумажные комбинаты располагаются также в таежной зоне на севере Степных провинций и особенно в Британской Колумбии, где сосредоточено 2/3 лесопильной промышленности. Хорошо также развиты пищевая, швейная и текстильная промышленность с основными центрами в Монреале, Торонто и Квебеке. в) Сельское хозяйство - высокоразвитая отрасль канадской экономики. Для него характерен высокий уровень товарности, механизации и специализации производства. Около 4/5 площади сельскохозяйственных земель сосредоточены в крупных хозяйствах, размером в 50 га и более. Значительная часть фермерских хозяйств - это интегральная часть крупного агробизнеса. Сельскохозяйственная продукция на фермах производится на базе контрактов с предприятиями крупнейших монополий пищевой промышленности. Центральная Канада выделяется, прежде всего, отраслями, обеспечивающими потребности городского населения: пригородным овощеводством, садоводством, молочным животноводством и птицеводством.

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

ШПОРА ПЯТОЧНАЯ - шиповидное разрастание костной ткани в области бугра пяточной кости в связи с нарушениями обмена веществ, хронической или острой травмой, плоскостопием и др. ШПОРНИК - то же, что живокость. ШПРАНГЕР (Spranger) Эдуард (1882-1963) - немецкий психолог, педагог, представитель философии жизни и понимающей психологии. ШПРЕ (Шпрее) (Spree) - река в Германии, левый приток р. Хафель (бас. Эльбы). 398 км, площадь бассейна 10,1 тыс. км2. Средний расход воды ок. 40 м3/с. Судоходна, часть водного пути Эльба - Одер (Одра). На Шпре - г. Берлин. ШПРИНГЕРА КОНЦЕРН - см. "Аксель Шпрингер ферлаг АГ". ШПРИЦ (нем. Spritze - от spritzen - брызгать), медицинский инструмент (цилиндр с поршнем и иглой емкостью 0,5-20 мл) для введения (впрыскивания) в организм лекарственных веществ, отсасывания из полостей (плевры, сустава и др.) жидкостей (гной, кровь, выпот) и т. п. ШПРИЦЕВАНИЕ полимеров - см. Экструзия. ШПРОТЫ - род рыб семейства сельдевых. Длина до 18 см. 4 вида, в умеренных и субтропических водах. В России 2 подвида европейских шпрот, в Балтийском (называется также килькой) и Черном морях. Объект промысла. ШПРУХ (нем

скачать реферат Региональные рынки и их функционирование

Например, хозяйства Республики Адыгея специализируется в последние годы на выращивании подсолнечника и сахарной свеклы. К числу положительных тенденции в агросфере следует отнести расширяющееся кооперирование хозяйств, создание агрокооперации, формирование современных машинно – технологических станций, использование лизинга, фьючерсных операций и т.д. Если задать вопросом, каким производителям сегодня удается вести прибыльный, развивающийся агробизнес, окажется, что в большинстве тем, кто имеет гарантированные рынки сбыта, своего заказчика и не испытывает трудностей с реализацией. Такие хозяйстве, как правило, включены в технологические цепочки типа «поле – переработка – потребитель», многие из них имеют собственную сбытовую сеть, магазины. Растущие хозяйства размещены недалеко от крупных рынков сбыта – городов, промышленных агломераций, где транспортная и торговая инфраструктура достаточно развиты и есть потребительских спрос. В современной экономике присутствуют положительные тенденции, эффективно действующие хозяйственные агенты начинают сами создавать условия для роста прибыли, активно воздействуя на других субъектов экономики.

скачать реферат Возникновение и развитие правового статуса казачества в России

ЦЕНТРОСОЮЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ Кафедра теории и истории государства и права Возникновение и развитие правовго статуса казачества в России. Курсовая работа студента I-го курса юридического факультета Юр-13 С гр. Шабалина А.В. Научный руководитель - доктор исторических наук, профессор Олейник Н. Н. Сдана . 14 февраля 1845 года Первое положение о Кавказском линейном казачьем войске. 17 марта 1851 года Учреждение Забайкальского казачьего войска из бурят и казаков Китайской линии. 18 мая 1858 года Учреждение Амурского казачьего войска из части Забайкальского казачьего войска. 19 ноября 1860 года Переименование Черноморского войска - в кубанское и Кавказского линейного войска - в Терское. 27 ноября 1861 года Впервые повелено Кавказские казачьи мундиры называть черкесками. 13 июня 1867 года Учреждение Семирюченского казачьего войска из 9-го и 10-го полковых округов Сибирского войска. 8 июля 1867 года Исключены шпоры из казачьего обмундирования. (Приказ Военного Министра № 258) 3 января 1870 года Пожалование первого войскового юбилейного знамени (Донскому войску). 21 июня 1871 года Утверждено положение о регалиях и старшинстве войсковых частей, в том числе и казачьих. (Приказ в.в. № 227) 12 декабря 1882 года Впервые установлен вечный шеф казачьей части: Ермак Тимофеевич в Сибирском казачьем №1 полку. 26 июня 1889 года Учреждение Уссурийского казачьего войска из части Амурского войска. 7 ноября 1889 года Установлены полковые и сотенные значки. (Приказ в.в. № 273) 24 декабря 1890 Установлены дни войсковых праздников. (Приказ по каз. И ирр. в. № 32) 14 марта 1891 г.

скачать реферат Средневековое рыцарство: история возникновения, ритуалы, символика, кодекс чести

Одна из основных статей рыцарского закона заключалась в том, чтобы не оскорблять женщин и не дозволять никому делать этого в своем присутствии. Девизом всех рыцарей было следующее: “Бог, женщина и король”; они были настоящими защитниками отечества. Упомянутый девиз сиял на роскошных и воинственных празднествах рыцарей, в их воинских играх, в торжественных собраниях удальцов и красавиц, в их вымышленных сражениях, в великолепных турнирах, которые все более и более размножались. Рыцарство способствовало также сохранению вассальной верности и простоты, что, конечно, красило душу человека; в то время одно слово считалось нерушимым залогом в самых важных договорах. Ложь и вероломство считались между рыцарями самыми гнусными преступлениями; они были заклеймены презрением. Блестящие подвиги, совершаемые рыцарями, заслужили им самые почетные отличия. Им давали разные титулы; рыцари имели право восседать за одним столом с королями; только они одни имели право носить копья, броню, золоченые шпоры, двойные кольчуги, золото, шлемы, горностаевые и беличьи меха, бархат, красное сукно и ставить флюгера на своих башнях.

скачать реферат Этнология: кельты

Находки, относящиеся ко второй половине последнего века, ясно говорят об оживленных торговых связях с римской территорией, откуда привозились в Чехию различные товары, некоторые виды фибул, бронзовые сосуды, геммы и амфоры для вина; среди находок обнаружены также рамки восковых табличек для письма и первые в нашей истории кавалерийские шпоры, а также ключи от дверных замков. В конце последнего века кельты, по-видимому, утеряли власть над этим оппидумом и уже в начале новой эры, по всей вероятности, он находился некоторое время под властью германцев. Очевидно на основе некоторых находок, относящихся к периоду на рубеже эр, археолог И. Л. Пич, который публиковал материалы о находках в Страдоницах, высказал предположение, что здесь был двор германского вождя Маробуда. Обширная крепостная система Градиште на Зависти у г. Збраслав занимает вместе с так наз. Шанцами площадь около 170 га (само городище 27 га). Она состоит из двух частей, разделенных Бржежанским оврагом глубиною в 120 м. Собственно (южное) городище переходит на западе в площадку, возвышающуюся приблизительно на 150 м над уровнем Влтавы; на 50 м выше находится самый высокий пункт, акрополь (рис, 29 и таб.

Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки
Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей
Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Оружие и доспехи русского войска 9-16 вв.

Численный перевес получают стремена с прямой или слабоизогнутой подножкой, присущие тяжеловооруженным всадникам, составлявшим ядро войска. В этот же период выпускаются наделявшиеся важным иерархическим смыслом богато декорированные золоченые стремена. Парадное стремя выделяло феодального властителя среди окружавших его вассалов. Характерное летописное выражение "у стремени течи", подле "стремени ездити" обозначало следовать ядом с господином, выполнять его приказания, а "вступити в злат стремень" понималось как начать поход . В XII - первой половине XIII в. входят в употребление стремена с боковыми выступами "кулачками", выполнявшими функции шпор, а также ножные опоры в форме стрельчатой арки и трапециевидные, похожие на образцы, распространенные в других странах рыцарской Европы. В целом эволюция русских стремян в XII - XIII вв. шла по линии сближения с общеевропейскими. Однако эта эволюция, при которой одновременно использовались разнообразные конструкции, отличалась своеобразием, порожденным особым военным и географическим положением Руси, находившейся между Востоком и Западом.

скачать реферат Физиология лошади

У лошади запястные (заплюсневые) мякиши представлены огрубевшими, лишенными волос небольшими участками кожи. Называются они каштанами и расположены с пальмарной – выше (плантарной – ниже) стороны запястья или заплюсны. Пястные (плюсневые) мякиши позади путовых суставов образуют шпоры. Впереди от мякишей на дистальных концах конечностей расположены роговые производные общего покрова – копыта. Животные рождаются с уже оформленными копытами и мякишами. Состояние копыт и мякишей изменяется в зависимости от обмена веществ в организме животного, нейроэндокринной регуляции роста и развития тканей, воздействий внешних условий. Нарушения в питании лошадей могут вызвать матовость и шероховатость копыт. 12. Физиология воспроизводства лошади. Физиология воспроизводства лошади довольна сложна. Половой зрелости кобылы достигают к 1 -1,5 годам, жеребцы немного позже, но случать кобыл можно, как правило, только в возрасте 3 лет, а жеребцов использовать в случке только с 4–х лет. Приведем некоторые физиологические показатели половой системы жеребцов. Так, количество выделяемой спермы составляет 50–200 мл, цвет мутно-белый, консистенция водянистая.

скачать реферат Головной мозг. Конечный мозг

Передний рог обоих желудочков отделён от соседнего двумя пластинками прозрачной перегородки. Центральная часть бокового изгибается сверху вокруг таламуса, образует дугу и переходит кзади в задний рог, книзу – в нижний рог. Медиальной стенкой нижнего рога является гиппокамп (участок древней коры), соответствующий глубокой одноименной борозде на медиальной поверхности полушария. Медиально вдоль гиппокампа тянется бахромка, являющаяся продолжением ножки свода. На медиальной стенке заднего рога бокового желудочка мозга имеется выпячивание – птичья шпора, соответствующая шпорной борозде на медиальной поверхности полушария. В центральную часть и нижний рог бокового желудочка вдается сосудистое сплетение, которое через межжелудочковое отверстие соединяется с сосудистым сплетением 3-его желудочка. Сосудистое сплетение бокового желудочка образуется за счет выпячивания в желудочек через сосудистую щель мягкой оболочки головного мозга с содержащимися в ней кровеносными сосудами. Список литературы “Анатомия человека”. 2 том. М.Р. Сапин, Г.Л. Билич. Москва, изд.“Оникс Альянс В”, 1999г. “Биология”.2 том. В.Н. Ярыгин, В.И. Васильев, И.Н. Волков, В.В. Синельщиков . Москва, изд. “Высшая школа”, 1997г. “Популярная медицинская энциклопедия”. Гл. редактор Б.В. Петровский. Москва, изд. “Советская энциклопедия”, 1980г.

скачать реферат Шпора по философии, кандидатский минимум

смотреть на рефераты похожие на "Шпора по философии, кандидатский минимум " 1.Философия. Этапы развития. (с древ.греч.) 24. Истина и оценка. Противоречивый – любовь к мудрости. Ф. это не наука, а характер их взаимосвязи. отношение чел. к миру. Ф. зародилась в 7-6 Со времен античности истина есть знание, в. до н.э. в Индии, Китае, Древ. Греции. соответствующее действительности. Но кроме Принято считать, что впервые слово соответствия действительности истина философия употребил Пифагор, он жил в 6 в. включает и другие характеристики: до н.э., когда на смену родоплеменным доказанность, наличие критерия истины, организациям пришли включенность в определенную познавательную государственно-классовые отношения, систему и др. появилась необходимость в мудрецах (Питтак, Истина – адекватное отражение объективной Фалес). реальности познающим субъектом, Античная фил-ия – фил. Др. греков и римлян воспроизводящее познаваемый предмет так, охватывает период с 6 в.до н.э. по 6 н.э. как он существует вне и независимо от Этапы а.ф.: ранная классика – натуралисты, сознания. досократики – Парменид, Зенон, Фалес, Истина имеет субъективную и объект.

скачать реферат Международные валютно-финансовые и кредитные организации

Ежегодное собрание МФК проводится одновременно с ежегодным собранием МБРР. Директорат, состоящий из 24 директоров, которыми по должности являются все директора-исполнители Банка (и их заместители), назначаемые/избираемые членом или группой членов Корпорации, отвечает за проведение текущей деятельности МФК. Президентом Корпорации является президент Всемирного банка. Исполнительный вице-президент отвечает за общее управление и текущие операции. В процессе планирования и принятия решений он опирается на группу менеджеров, включающую семь вице-президентов. Три вице-президента по операциям осуществляют надзор за работой региональных и отраслевых департаментов. Кроме того, каждый вице-президент курирует отдельную сферу деятельности. Вся работа ведется через 5 региональных (Африки южнее Сахары; Азии; Средней Азии, Ближнего Востока и Северной Африки; Европы; Латинской Америки и Карибского бассейна) и четыре отраслевых (агробизнеса; химии, нефтехимии и удобрений; инфраструктуры; нефти, газа и горнодобывающей промышленности) департамента.

Отделитель косточек вишни "Mayer & Boch", 1,5 л, механический (арт. 25985).
Когда вам захочется приготовить вишневый пирог или варенья вишневое без косточек, вы стараетесь выделить больше времени, так как оно уйдет
477 руб
Раздел: Прочее
Сковорода-сотейник алюминиевая с антипригарным покрытием "Alpenkok" AK-1007/28N "Brown Marble", 28.
Диаметр: 28 см. Высота: 7,5 см. Толщина дна: 4 мм. Сковорода-сотейник из литого алюминия. Высококачественное внутреннее антипригарное
856 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Машинка "Кабриолет. Шейх".
Игрушечный кабриолет «Шейх» представляет собой уменьшенную модель настоящего роскошного автомобиля. Машинка изготовлена из гладкого
567 руб
Раздел: Пластиковые машинки
скачать реферат Экономика Западной Европы

В Западной Европе преобладают старопромышленные районы – столичные, других крупных городских агломераций, горнозаводские. Некоторые из них относятся к рангу крупнейших, например, Эссен и Дюссельдорф в Руре ФРГ. Сельское хозяйство По основным видам сельскохозяйственной продукции большинство стран полностью обеспечивает свои потребности и заинтересовано в её сбыте на внешних рынках. После Второй мировой войны в их аграрном строе произошли значительные изменения, связанные с переходом от универсального мелкого крестьянского хозяйства к крупному специализированному высокотоварному хозяйству, включённому в систему агробизнеса. Основным типом сельскохозяйственного предприятия стала крупная высокомеханизированная ферма. Но в Южной Европе ещё преобладают помещичье землевладение и мелкое землепользование крестьян-арендаторов. Главные отрасли сельского хозяйства Западной Европы – растениеводство и животноводство, которые распространены повсеместно, сочетаясь друг с другом. Но в большинстве стран преимущественное развитие получило животноводство.

скачать реферат Шпоры по экономической теории с вопросами

смотреть на рефераты похожие на "Шпоры по экономической теории с вопросами " 1 Пр-во – процесс создание материальных благ (товары) и оказание услуг. Пр-во всегда общественное. Эк-ка возникла 40 т.лет назад. На типы эк-ки влияют: менталитет, геополитика, экология. Менталитет- природные задатки, они не меняются. Геополитика- отношение с соседями. Экология- среда обитания, природные богатства. Факторы пр-ва: 1) земля, капитал, – вещественные; 2) труд, предпринимат. деят-ть- личные. Земля- постоянный фактор, не явл. р-том чел дея-ти, служит объектом деят- ти, основой для размещения др факторов пр-ва, так же к этому понятию относятся все естественные ресурсы. Капитал- матер блага, кот явл р-том труда и используются для пр-ва товаров и услуг. Денежный капит – деньги. Реальный капитал – машины , станки, здания и т.д. капитал всегда начинается с денежного капитала. 1) основной – произ-ые блага, кот переносят свою стоимость на готовый продукт по частям, т.к действуют в течение длительного времени, т.е окупаются не сразу 2) оборотный – произ-ые блага, кот потребляются сразу в течении 1-го произв- го цикла, сразу переносят свою сто-ть на готовый продукт.

скачать реферат Шпоры по Основам Экономической Теории

смотреть на рефераты похожие на "Шпоры по Основам Экономической Теории " 1. Возникновение и осн. направления ЭТ Становление и разв-е ЭТ охватывает длит-й историч-й период и имеет глубокие ист-е корни. Ее истоками считают папирусы Др-го Египта, з-ны царя Хамураппи, трактаты ученых Др-го Китая, высказывания великих мыслителей античности – Платона, Аристотеля, Ксенофонта. Чтобы выжить, человек с самого начала свего сущ-я должен был активно действовать, приспосабливая окр-ю природу к удовл-ю своих потребностей. Эта сфера чел-й деят-ти получила название экономика (греч. «ойкос» -- дом, жилище; «номос» -- закон). В эпоху феодализма отд-е мыслители занимались исследованием эк-х явл-й и процессов. На Руси: Е. Еразм, Ордын - Нащекин. На западе: Фома Аквинский. Однако, в работах ученых докапиталистич-й эпохи формировались лишь отд-е элементы эк-х знаний в рамках единой, еще не расчлененной науки – философии. Действит-я ист-я эк-й науки началась с того момента, когда из отдельных представлений об эк-х явлениях стало складываться системное теоретич-е знание о них.

скачать реферат История Франции во времена Капетингов

Граф Фландрии поддерживал цехи, чтобы с их помощью сломить господство патрициата и укрепить свою власть над городами. Филипп IV поддерживал цехи, чтобы с их помощью сломить господство патрициата и укрепить свою власть над городами. Филипп IV, ведя борьбу с графом, наоборот, поддержал патрициат и с его помощью занял крупные фландрские города и ввел в них свои войска. Но господство французов и непомерные налоги вызвали волну народных восстаний. Горожане Брюгге 18 мая 1302 года напали на французский гарнизон и почти весь его истребили ("Брюггская заутреня"). Их примеру последовали другие города. Филипп IV послал на усмирение городов большую армию из рыцарей и наемников. Но фландрские горожане и крестьяне в битве при Куртрэ 11 июля 1302 года нанесли французским рыцарям решающее поражение. Сражение при Куртрэ, прозванное "Битвой шпор" (горожане сняли с убитых рыцарей около 4000 позолоченных шпор и развесили их в знак победы в соборе в Куртрэ), знаменовало начало заката рыцарства. Пехота, вооруженная пиками и другим примитивным оружием, разбила отборное рыцарское войско. Французы вынуждены были оставить Фландрию. В дальнейшем, однако, Филиппу IV удалось захватить часть Южной Фландрии с городами Лилль и Дуэ и получить с городов небольшую контрибуцию.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.