телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Товары для дачи, сада и огорода -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика

Монополии сегодня

найти похожие
найти еще

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Монополізація розпочалася з виникненням залізничної iмпepiї Вандербільта. Першою формою монополістичних об'єднань були пули (або картелі), які встановлювали ціни, розподіляли замовлення та прибутки. У 1866 р. виник соляний пул у штаті Мічіган, у 1870 р. — Чиказький пул, який контролював залізничні перевезення. Панівною формою монополій спочатку в легкій, потім у важкій промисловості стали трести. Першим з них був нафтовий трест Рокфеллера "Стандарт ойл Компані”, утворений у 1870 р. У 90-х роках провідна роль у монополізації промисловості, транспорту, банків перейшла до холдинг-компаній та концернів. У 1901 р. в США налічувалося 440 трестів з загальним капіталом 20,3 млрд дол. Одночасно відбувалась монополізація банків. У 1890 р. у Нью-Йорку було 64 банки, що володіли капіталом 302 млн дол., у 1900 р. — 58, капітал яких збільшився до 548 млн дол. Інтенсивно, внаслідок злиття банківського та промислового капіталів, формувався фінан-совий капітал. Найбільшими американськими монополіями були групи Рокфеллера (контролювали 95% американського видобутку нафти i 90% її експорту, промислові підприємства, банки, залізниці), Моргана ("Юнайтед Стейтс Стіл", що монополізував виробництво 2/3 сталі, трести в сільськогосподарському машинобудуванні, торговому пароплавстві; електро-технічна корпорація "Дженерал електрік", підприємства зв'язку, міського транспорту, страхові компанії), Пенсільванська група, група Вандербільта, групи Гульда, Гарримана, три автомобільні корпорації: "Форд", "Дженерал моторс", "Крайслер" та фінансові групи Рокфеллера та Моргана контролювали 112 банков. У Німеччині активний розвиток акціонерної власності (грюндерства) почався з будівництва залізниць у 70-х роках XIX ст. У 1870 р. Існувало 418 акціонерних товари-ств, за період 1871 — 1872 рр. з'явилося 978 нових з акціонерним капіталом 2,8 млрд марок. Процес монополізації охопив yci галузі промисловості, навіть ті, які в інших країнах залишились полем для конкуренції (виготовлення відривних календарів). На відміну від США, монополії об'єднували більшу кількість підприємств (кілька сотень), існували у формі картелів i синдикатів. У 1879 р. їx кількість становила 14, в 1900 р. — 300, перед першою світовою війною кількість їx зросла в 2 рази. У кінці 90-х років XIX ст. — на початку ХХ ст. з'явилися перші трести: електротехнічні корпорацй АЕГ i товариство "Ciмeнc". Інтенсивно формувався фінансовий капітал. У 1913 р. icнyвало 1850 банків; 9 берлінських банків контролювали 85 % банківського капіталу (11,3 млрд марок). До таких банків належали Німецький (капітал 3 млрд марок i контроль за 87 банками), Дрезден-ський, Дармштадтський банки, облікове товариство (власний капітал 300 млн марок), їхній прибуток в 1895 — 1900 рр. становив 38,6 — 67,7% щорічно. Німецькі банки вкла-дали капітали в основному в промисловість. Так, 6 берлінських банків контролювали 751 підприемств. У Великобританії ще на початку 60-х років XIX ст. було 639 акціонерних корпорацій. Проте перші монополії виникли лише в кінці 80-90-х рр. XIX ст. У 1888 р. виник Соляний союз, що контролював 90% продукцій. В 1894-1896 рр. у Шотландій утворилося моно-польне об'єднання з виготовлення труб.

Економічною основою виникнення і розвитку міжнародних монополій є інтернаціоналізація господарського життя. Існує два різновиди міжнародних монополій. Перший – транснаціональні монополії. Вони національні за своїм капіталом та контролем, але міжнародні за сферою своєї діяльності. Наприклад більша частина виробленої потужностей та збуту організацій швейцарського харчового концерну “Нестлє” знаходиться в інших країнах. І тільки 2-3% всього обігу припадає на Швейцарію. Другий різновид – власне міжнародні монополії. Особливість міжнародних трестів та концернів – міжнародний розподіл акціонерного капіталу. Наприклад: англо-голандський хімічно- харчовий концерн “Юнілевер”, німецько-бельгійський трест “Агфа-Геверт”. Їх кількість невелика, оскільки об’єднання капіталу з різних країн супроводжується великими труднощами: різниця в законодавстві країн, подвійний податок тощо. Основні форми об’єднання: започаткування монополіями різних країн спільної компанії у формі самостійно існуючого тресту чи концерну; придбання однією монополією частки контрольного пакету акцій іноземної монополії; безпосереднє злиття активів фірм різних країн; об’єднання фірм різних національностей шляхом “квазізлиттів”. Останнє відбувається шляхом обміну акціями між фірмами, які зберігають юридичну незалежність. Об’єднання такого типу є найбільш популярною формою створення міжнародних трестів та концернів. 4. Антимонопольне законодавство. 4.1. Причини антимонопольного регулювання. Як ми можемо бачити – протягом всього розвитку монополій вони мали різні форми, вони і досі продовжують еволюціонувати. Але що було незмінним весь цей час так це те, що одразу після того як з’явились перші монополії, держави почали проводити антимонопольну політику, це було пов’язано з тим, що монополізація ринків у 6ільшості випадків не відповідає інтересам суспільства з економічних і соціальних міркувань. Ми вже зазначали, що при наявності монопольної влади фірми завищують ціну порівняно з ефективною ціною на рівні граничної вартості, скорочують обсяги виробництвапорівняно з ефективним обсягом, тому що у монополістів відсутній конкурентній стимул для виробничої ефективності. Для монополістичної фірми мінімізація вартості виробництва не є необхідною умовою максимізації прибутку, що не стимулює ефективного витрачання pecypciв i не вимагає необхідності економії на масштабі. Різниця між фактичною та мінімально можливою вартістю виробництва означае так звану Х-неефективність (або технологічну неефективність). При аналізі вартості виробництва в традиційній теорії вважається, що фірма оперує з кривими мінмально можливої вартості. Внаслідок монопольної влади фірма має криві вартості, що, як правило, розташовані вище, ніж це мінімально можливо; тому виникае неефективне використання pecypciв, їхня продуктивність зменшується. На монополізованих ринках втрачаються чисті вигоди для суспільства порівняно з конкурентними ринками, зменшується суспільний добробут, зростає нерівність доходів за рахунок монополістичного прибутку. Ще однією причиною монопольного регулювання є те, що монополія веде до гальмування науково-технічного прогресу. Послабивши натиск конкуренції, монополія створює штучні передумови для стримування запровадження у виробництво технічних новинок, сповільнення нововведень.

Чутливішим до виявлення таких відмінних ситуацій є індекс Герфіндаля- Грішмана (Н), який для галузі із фірмами визначається за формулою , де S, — ринкова частка фірми "i" (i=1, 2, 3,., ) у відсотках, причому Зокрема, для чистої монополії ( =1) Н=10000, а для повної конкуренції Н може бути меншим за 1 (для =20000 однакових за часткою фірм H=O.5). Зазначимо, що об'єднання фірм веде до збільшення галузевого індексу Н, отже, до поширення монопольної влади. В paзі монопольної влади ринкові ціни перевищують граничну та середню вартість. Отже, ступінь монопольної влади можна визначити, якщо підрахувати, наскільки ціни Р перевищують рівень граничної вартості МС. Для цього варто скористатися індексом Лернера L (запропонований у 1934 р.): L = (P-МС)/Р (1) Зазначимо, що в умовах повної конкуренції L=O. Якщо врахувати, що граничну вартість не завжди можливо визначити, у формулі (1) МС можна приблизно замінити на середню вартість АС. oдi індекс Лернера визначається як: Тому частка прибутку у виручці вважається показником ринковоі влади фірми. Отже, для прибутків інших фірм індекс Лернера буде вищим, що означає більшу монопольну владу. Для того, щоб перейти до питання про монопольне ціноутворення, розглянемо спочатку питання про попит на продукцію монополіста. Оскільки фірма-монополіст одноосібно задовольняє попит на ринку певної продукції, то виробник зустрічається безпосередньо з кривою ринкового попиту, що відрізняє монополіста від конкурентної фірми. Сукупна виручка R монополіста визначається за формулою R=P Q , де ціна залежить від обсягу попиту, , згідно заданої функції попиту. Для випадку лінійної оберненої функції попиту, P=a – b , виручка визначається за формулою: R=R(Q)=P·Q=(a – b· Q)· Q = aQ – b, тобто збігається з ринковою ціною. Гранична виручка визначається як похідна від функції загальної виручки: Монополіст, як видно з мал.1., може приймати рішення щодо цін – встановити ціну на рівні . Але тоді обсяг реалізації буде визначатися тільки кривою попиту і складатиме . Монополіст може приймати рішення і щодо обсягів випуску. Мал.1.(а) попит на продукцію монополіста. Якщо підрахувати цінову еластичність попиту в різних (б) Зв’язок між еластичністю попиту і точках лінії попиту, згідно з відповідною формулою, то сукупною виручкою. виявиться, що: 1) у точці А попит має одиничну еластичність, Е = -1, 2) у точці В – буде абсолютно еластичним, 3) у точці С – абсолютно не еластичним, Е =0, 4)при обсягах випуску 0

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Общество потребления

Глубокое логическое единство связывает в итоге мегатрест и микропотребителя, монополистическую структуру производства и «индивидуалистическую» структуру потребления, ибо «потребленное» различие, из которого вновь появляется индивид, является также одной из ключевых областей всеобъемлющего производства. В то же время под влиянием монополии сегодня выстраивается очень большое сходство между различными объектами производства и потребления: между благами, продуктами, услугами, отношениями, различиями. Все это, некогда различное, сегодня произведено одним и тем же способом и поэтому одинаково обречено быть потребленным. В комбинаторной персональности присутствует эхо комбинаторной культуры, о которой мы уже упоминали. Так же как последняя состояла в коллективной разработке с помощью СМИ — НОМ (наименьшей общей культуры), точно так персонализация состоит в повседневной разработке НМР (наименьшего маргинального различия), а именно в поиске мелких качественных различий, через которые проявляются стиль и статус. Итак, курите «Кент»: «Актер его курит перед выходом на сцену, участник ралли перед тем, как застегнуть шлем, художник перед подписанием своего холста, молодой патрон перед тем, как сказать «нет» своему главному акционеру (!)… Как только они перестают курить в пепельницу, начинается дело, точное, подсчитанное, окончательное»

скачать реферат Специфика и тенденции развития рыночных отношений в РФ

Результаты действия закона о господдержке малого бизнеса, равно как и итоги первых соответствующих федеральных программ, к сожалению, ощущаются очень слабо. В 1996 г. на поддержку малого бизнеса из федерального бюджета было запланировано 386,6 млрд.руб. Однако средства были выделены только в феврале 1997 г. Заключение В данной работе была рассмотрена специфика и тенденции рыночных отношений в России. В результате можно сделать следующие выводы. Для цивилизованной конкуренции почва в нашей стране образовалась крайне неблагоприятная. Административно-командная система фактически культивировала монополизм, более того, довела его до невиданной степени. К началу 1990 г. доля государственной собственности в основных производственных фондах превышала 86%, внешняя торговля была монополизирована полностью, существовала и валютная монополия. Сегодня можно считать установленным, что эффективно регулируемый государством крупнокорпоративный сектор призван выступить основой становящейся в России рыночной экономики современного типа.

Копилка-раскраска "Зайчик".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
 Эврика-87

Совсем иначе, конечно, думают канадцы. Так, глава министерства по вопросам окружающей среды Канады еще в 1983 году отмечал: "Научные данные неумолимо приводят к выводу о том, что меры необходимо принимать уже сейчас". Кстати, специально назначенная в начале 80-х годов Белым домом группа ученых под эгидой Национальной академии наук США для изучения проблемы кислотных дождей пришла к тому же выводу, что и канадские исследователи,интенсивное загрязнение атмосферы в США ведет к выпадению кислотных осадков в Канаде. Но, поскольку подобные результаты исследований пришлись не по вкусу промышленным монополиям США - главным виновникам острой экологической ситуации в Канаде, которые расходы на охрану среды считают "непроизводительными",- администрация уволила ведущих сотрудников исследовательской группы и назначила других. В высшем законодательном органе США до сих пор блокируется прохождение всех законопроектов, предусматривающих те или иные меры по борьбе с кислотными дождями. литомониторинг Недавно появившийся термин "мониторинг" сегодня уже довольно широко известен

скачать реферат Место США в мировом капиталистическом хозяйстве

Именно в ней сегодня в первую очередь аккумулируются новейшие достижения научно-технического прогресса. В условиях обостряющейся борьбы за рынки сбыта американские монополии прилагают усилия для того , чтобы сохранить (или восстановить ) свое превосходство в производстве важнейших видов продукции, особенно в наукоемких отраслях, что им далеко не всегда удается . Структурная перестройка промышленного производства основывается на быстром взаимосвязанном росте трех ключевых отраслей современной индустрии: машиностроения , электроэнергетики и химической промышленности . Их совокупная доля в промышленности США превышает 50%, эти отрасли - главное поле приложения капитала , на них приходится 55 - 60% всех инвестиций в промышленности, именно эти отрасли стали базой зарождения и формирования новых наукоемких производств , все больше определяющих развитие экономики страны. Для американской промышленности характерна тенденция к снижению удельного веса сырьевых отраслей , традиционной отрасли машиностроения - металлообработки, легкой и пищевой промышленности.

 Президентский марафон

Это и общий рынок энергоресурсов, нефть, газ, электричество, то есть фундаментальный базис экономики. Сложившаяся здесь естественная монополия России не означает нашего диктата в этой области (его никогда и не было). Но она таким же естественным образом ведет к нашей полной экономической интеграции со странами СНГ. Кроме того, пусть не в прежнем виде, но существует и развивается единое культурное и информационное пространство. Наконец, это система коллективной безопасности. И карабахский, и абхазский конфликты, и чеченская проблема, и столкновения с исламскими экстремистами в Средней Азии - все это наша общая боль. И уроки этих трагедий привели нас к пониманию того, что друг без друга нам не справиться с этими кровоточащими геополитическими ранами. Больше того, я глубоко убежден, что когда-нибудь у нас будут и единая финансовая система, и общее руководство правоохранительными органами, и общие международные приоритеты. Возможно, даже общий парламент. Как бы ни резало это кому-то сегодня слух. Наша интеграция просто неизбежна, поэтому отпугивать от себя соседей, разрывая уже накопившиеся связи, мы просто не имеем права. ...Другое дело - чего стоило порой сохранить или установить эти связи

скачать реферат Япония

Это не означало, что был взят курс на полное размывание крупных японских предприятий, которые и сегодня по критерию объема созданного производственного аппарата воплощают основную часть национального богатства. Сохранялся принцип «трехглавости» прежних «дзайбацу» – объединение в единую координационную структуру торговли, производства и банковской деятельности. При этом доля возрожденной «девятки» (речь идет о компаниях «Мицубиси сэдзи», «Мицуи энд Буссан», «Сумитомо сэдзи», «Марубени», «Сумитомо», «Ниссо-Иваи», «Томен», «Канемацу госе» и «Никимен») в объеме промышленного производства оказалось сниженной до 25% при явном ее преобладании на внешнем рынке, где они добиваются монополии, реализуя около 60% внешнеторгового оборота страны. Кроме того, картели в Японии не запрещались, однако их деятельность подчинялась общенациональным интересам. В общем, речь идет о состоявшемся в Японии переходе на рыночные правила регламентированной конкуренции на внутреннем рынке, одинаковые для всех ее участников (в том числе для крупных!) – правила, которые, блокируя монополистические злоупотребления, одновременно позволяют добиваться успеха только при высоком уровне экономической конкурентоспособности товара (его бездефектности, новизне, наукоемкости, сравнительно низкой цене).

скачать реферат Лекции по истории

Как это произойдет, он не конкретизирует, а лишь предполагает, что растущие элитарные группы, которые не являются капиталистическими по своему существу, постепенно будут направлять общество к решению социальных проблем в духе своего мировоззрения. Тогда роль государства повысится, а бизнеса- упадет". Хейлбронер не конкретизирует свою модель новой системы, его представления о будущем обществе очерчены довольно туманно. Его сценарий может охарактеризовать как технократический вариант в крайне неопределенном виде. Современное общество переживает процесс глубокого обновления, что находит отражение в буржуазной экономической мысли, где можно выделить два основных процесса: во-первых, растущее внимание к проблемам меняющегося капитализма- несовершенной конкуренции, монополии и олигополии, роли государства и его экономическим прерогативам, целям и методам государственного вмешательства в экономические и социальные процессы, в целом к реформам экономической системы; во-вторых углубляющая дифференциация политэкономии, формирование трех основных направлений, которые определяют его лицо сегодня.

скачать реферат Антимонопольное законодательство Российской Федерации

Если же доля предприятия на рынке определенного товара не превышает 35%, его положение не может быть признано доминирующим, а оно само монополистом. Антимонопольная политика РФ Антимонопольное законодательство включает в себя законы . "О конкуренции иограничении монополистической деятельности на товарных рынках" от 22 марта1991 г., . "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации" от 3 июля 1991 г., . "О поставках продукции для федеральных государственных нужд" от 13 декабря 1994 г., . "О финансово-промышленных группах" от 30 ноября 1995 г., . "О естественных монополиях" от 17 августа 1995 г., . "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г., . "О некоммерческих организациях" от 12 января 1996 г., . "О рекламе" от 18 июля 1996 г., . "О мерах по защите экономических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли" от 14 апреля 1998 г. и др., а также нормативно-правовые акты Президента РФ и правительства. Сегодня, спустя восемь лет после начала рыночных реформ, антимонопольное законодательство необходимо совершенствовать, преимущественно на основе обобщения правоприменительной практики.

скачать реферат Нестор Махно

Съезд не достиг полного единства в этом вопросе, но подавляющее большинство его участников высказалось за поддержку Советов. Наиболее четко анархо-синдикалистский план управления производством изложил А.А. Солонович на страницах газеты “Анархия” Он представлял народное хозяйство подчиненным двум центрам: создаваемого сугубо на договорных началах Центральной конфедерации труда и Бирже труда, в задачу которой входило бы регулирование распределения. Взгляды большинства анархистов – коммунистов на организацию управления производством были ещё более утопичными. История российского анархизма вообще и история развития его экономических взглядов в частности , на наш взгляд, весьма интересна именно сегодня. Злободневно звучит , например, анархистская критика хозяйственной деятельности Советской власти, особенно в смысле формирования государственной монополии на средства производства. Привлекает и стремление анархистов к скорейшему достижению социального и экономического равенства. Красив и романтичен анархистский коммунистический идеал общества свободных тружеников.

Магнитная доска для фото, с маркером, 30x48 см.
Классический вариант магнитной доски найдет свое место в любом доме. Подойдет для игр и обучения, для крепления заметок и для надписей.
447 руб
Раздел: Прочие
Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Ниблер силиконовый "Зайчик", голубой.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
скачать реферат Сатанизм как социальное явление

В доклассовом обществе в силу отсутствия светских механизмов такого рода их функцию во многом выполняла магия, в частности, институт обвинений в колдовстве. Более того, в кризисные периоды общества, вышеназванная функция магии, в условиях монополии или диктатуры в общественном сознании веры в сверхъестественное, выходит на первый план и в силу этого привлекает к самой магии всеобщее внимание. Именно в это время в обществе начинается подлинная ведовская мания, т. е. начинается охота на ведьм и колдунов, которые являются олицетворением социального зла. Ведовские обвинения дают возможность отдельным лицам и группам людей найти «козла отпущения» и тем самым освободиться от гнетущей их злости, страха и т. п. Сегодня, таким образом, сатанинское движение, хотя и только ещё набирает темпы, однако приобрело уже довольно стройную структуру и организацию. Как пишет один из самых известных исследователей современного сатанизма Артур Лионе в книге «Второе пришествие: Сатанизм в Америке», на сегодняшний день «имеется несколько международных объединений, включающих в себя национальные организации поклонников культа дьявола.

скачать реферат Социальные опасности

На рубеже веков и тысячелетий государственная политика в сфере безопасности кардинально изменилась. Если раньше «могущество страны определялось военной мощью, сегодня оно измеряется квалификацией ее рабочих, искусством менеджеров и силой технологий». В зависимости от характера государственной политики в сфере безопасности сегодня можно выделять 3 основных типа государств: • вестфальские; • «недостаточные»; • поствестфальские. Современные вестфальские государства отличаются хорошо развитой экономической и политической базой, высокой способностью к самоуправлению, самостоятельностью в определении форм правления, принципов внутренней организации, отношений с религиозными конфессиями. Подобное государство обладает монополией на использование средств насилия, не признает над собой верховенство какой-либо власти. Вестфальское государство является государством нацией. Через систему суверенитета оно воздвигает стену между собственным и другими обществами, в сфере безопасности опирается преимущественно на свои военные возможности.

скачать реферат Экономика США

После этого немедленно увеличился экспорт инвестиционных и потребительских товаров в Мексику. В пограничных с США районах Мексики на базе прямых инвестиций американских ТНК создана мощная производственная база по изготовлению готовых товаров из импортных комплектующих с последующим экспортом в США (так называемая maquailadora i dus ry). Американские ТНК пользуются низкими издержками труда в Мексике, но это приводит к росту взаимной торговли между Мексикой и США. Сразу же после образования НАФТА экспорт в Мексику и Канаду дал половину всего прироста американского экспорта. Основными партнёрами США по экспорту являются Канада (23% экспорта США), Япония (10,3%), Мексика (10,1%), Великобритания (5,3%), Германия (3,7%), Южная Корея (3,4%) и Тайвань (3,2%). Сегодня около 10% валового внутреннего продукта страны и 30% всех производимых в США материальных ценностей реализуются на внешних рынках. Основу экспортной экспансии американских монополий составляют машины, оборудование и продукция сельского хозяйства. На долю США приходится также около 20% мирового экспорта продукции наукоемких отраслей. Импортируется огромное количество электронных компонентов, бытовой электроники и компьютеров.

скачать реферат Монополии в России

Проблемы монополизации хозяйственной жизни, конкуренция на товарных рынках привлекают сегодня пристальное внимание не только специалистов, но и широких слоев населения. С начала 90-х годов эти проблемы остро стали перед Россией: без принятия твердых и последовательных мер против монополизма нельзя надеяться на успех экономической реформы и переход к рыночной экономике. Успех экономических преобразований в немалой степени зависит от взвешенной, выверенной системы регулирования государством монопольных процессов и конкурентных отношений. В нашей стране, промышленности которой в наследство от командно-административной системы бывшего СССР достался целый комплекс гигантов-монополистов, особенно важной становится проблема демонополизации экономики и недопущения усиления роли уже действующих на рынке монополий. Поэтому огромное значение имеет создание и усовершенствование законодательной базы по поводу регулирования монополистических процессов и конкуренции, необходимости экономических реформ в данной сфере. Монополистические тенденции и монополии в рыночной экономике. Возникновение и сущность монополий. В конце XIX столетия рынок чуть ли не впервые за свою многовековую историю развития столкнулся со сложными проблемами.

скачать реферат Монополия: сущность и виды. Антимонопольное регулирование

Под этим именем они продолжают существовать и сегодня. Надо сказать, что государство рождает монополию или создает условия для нее и тогда, когда выгоды от этого достаются преимущественно не государственной казне, а другим лицам или организациям. Например, государство осуществляет лицензирование определенных видов деятельности, и без получения государственной лицензии такой деятельностью заниматься просто нельзя. Лицензируются, например, деятельность радиостанций и телекомпаний, нотариусов, аудиторов, банков, охота на определенные породы ценных животных (в частности, пушных), изготовление спиртных напитков или торговля ими и т.д. Итогом лицензирования является ограничение доступа желающих проникнуть в определенные сферы деятельности и, следовательно, создание предпосылок для рождения монополистов. Естественно, лицензирование придумано не для создания монополий – оно решает совершенно иные задачи. Например, предотвращение фальсификации алкогольных напитков не лицензированными и потому бесконтрольными фирмами, продукцией которых люди могут отравиться.

Мягкий пол универсальный, зеленый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
729 руб
Раздел: Прочие
Набор из 2 тарелок "Avent", от 6 месяцев.
Набор тарелок "Avent" состоит из большой и маленькой глубоких тарелок. Тарелки "Avent" украшены веселыми и красочными
873 руб
Раздел: Тарелки
Настольная игра "Соображарий. Два".
«Соображарий. Два» — продолжение настольного суперхита, который стал неотъемлемой частью вечеринок и семейных посиделок. Игроков
490 руб
Раздел: Игры со словами
скачать реферат США как великая цивилизация

Однако если в первые послевоенные десятилетия их лидирующее положение в мировой экономике было бесспорным, то в дальнейшем экономический подъем в странах Западной Европы и "экономическое чудо" Японии несколько изменили ситуацию. В мировом хозяйстве экономика США занимает лидирующее положение. Взятый в 80-х годах курс на интеграцию американской экономики в мировое хозяйство успешно реализуется. Сегодня около 10% валового внутреннего продукта страны и 30% всех производимых в США материальных ценностей реализуются на внешних рынках. Основу экспортной экспансии американских монополий составляют машины, оборудование и продукция сельского хозяйства. На долю США приходится также около 20% мирового экспорта продукции наукоемких отраслей. Импортируется огромное количество электронных компонентов, бытовой электроники и компьютеров. Важнейшее значение для США имеет и тот факт, что на их долю приходится ежегодно около половины мирового экспорта зерна. Заграничные предприятия транснациональных корпораций США обеспечивают производство товаров и услуг общей стоимостью почти 1,5 триллиона долларов в год.

скачать реферат Южноафриканское направление во внешней политике Нидерландов

В 1622 году анонимный историк сообщил, как голландский губернатор Ост-Индии Дж. П. Коэн создал монополию на мускатный орех, уничтожив при этом 14 из 15 тысяч жителей острова Банда. В 1740 году голландский поэт Виллем ван Харен выступил против убийства десяти тысяч китайских рабочих и ремесленников в Батавии (нынешней Джакарте). Голландские власти несли ответственность не только за убийство и грабеж - в своем стремлении к выгоде и могуществу они разрушили основы индонезийского общества. Интриги подорвали местную власть, рабы публично избивались, нравственные ценности в обществе были подточены аморальным поведением голландского начальства, а здоровье населения ухудшилось в результате организованного голландцами широкомасштабного импорта опиума. В 1850 году Жан Бауд, бывший министр по делам колоний, опубликовал первый серьезный отчет о торговле опиумом и об основных спекулянтах - чиновниках голландской Ост-индской компании, голландской королевской семье и Голландском банке, известном сегодня под названием "АБН-Амро".

скачать реферат Пиар за вычетом риторики

Завышенная оценка статуса говорящего и ее следствия Адресант державной риторики, кто бы он ни был, – оппозиционер или человек, стоящий у власти, – сегодня строит свое речевое поведение так, словно он говорит с позиции силы и не имеет оппонентов. Такое речевое поведение уместно только в двух случаях: либо тогда, когда у говорящего есть монополия на слово и никто не может ему возразить, либо тогда, когда говорящий реально обладает очень высоким авторитетом. В противном случае подобное речевое поведение неоправданно: нельзя вести себе так, как будто тебе не возразят, в ситуации, когда возражения неизбежны. Переоценка говорящим своего статуса делает его аргументацию уязвимой для критики и формирует у слушателей представление о «самозванчестве». «Комплекс самозванца», вызывающий у слушающих негативное восприятие говорящего, покусившегося на высокие державные темы, связан еще и с тем, что редукция аргументов и гиперболизация доводов делают державную риторику конвертируемой: к ней могут апеллировать те, кто стоит на самых разных идейных платформах.

скачать реферат Совершенствование организации производственного маркетинга

Предприятия, функционирующие на стабильном рынке, в отраслях, не подверженных быстрым переменам, обычно боролись за свою, вполне определённую долю на рынке. А сами рынки росли постольку, поскольку возрастала численность населения. И здесь классической рыночной стратегией фирмы было увеличение своей доли на намеченном рынке за счёт снижения цен и издержек производства продукции. Доля рынка, контролируемого данной фирмой, в этих условиях не могла быть очень большой. Отчасти потому, что любая монополия рассматривалась обществом как зло и правительства развитых экономических стран считали, что конкуренция необходима, чтобы сделать цены на товары приемлемыми для потребителей. Сегодня же попытки искать пути увеличения прибыли только за счет снижения издержек производства, особенно при наличии конкуренции с ведущими фирмами, рано или поздно оборачиваются для предприятия банкротством или переходом в разряд живущих на дотации из государственного бюджета. Каким бы квалифицированным и компетентным ни было руководство предприятия, какими бы талантами и способностями ни обладали его руководители и инженеры, они очень скоро смогут убедиться в том, что в условиях жесткой конкуренции на рынке снизить уровень производственных расходов в своей компании ниже определённого предела практически бывает невозможно.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.