телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Канцтовары -30% Рыбалка -30%

все разделыраздел:Историяподраздел:Историческая личность

Аграрная реформа П. Скоропадського

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Отут і виходить на велику політичну арену постать Петра Скоропадського, який в цей час був вже досить відомим. Зростаючий авторитет представника військово-земельновласницької еліти непокоїв українських лідерів, і вони чинили йому всілякі перешкоди, що змусило генерала піти у відставку і зайнятися політичною діяльністю. Досить еклектичне політичне кредо П.Скоропадського формувалося під впливом двох факторів: з одного боку, він поділяв погляди істеблішменту самодержавної Росії, з другого - усвідомлював правомірність українських домагань і необхідність деяких змін у суспільстві. У березні 1918 р. за участю П.Скоропадського виникла політична організація "Українська Громада" (згодом - "Українська Народна Громада"). Її платформа виявилася близькою до позиції Української демократично-хліборобської партії та "Союза земельных собственников". Політичний консерватизм у програмних засадах "Української Громади" поєднувався з прагненням до поміркованих перетворень у соціально- економічній сфері. Якщо рівень організації "Союза земельных собственников" П.Скоропадський визнавав досить високим, то прагнення його членів відстоювати лише власні інтереси непокоїли його, породжували незгоду. Водночас "хлібороби" імпонували П.Скоропадському тим, що відстоювали дрібне землеволодіння в Україні. Саме такий шлях у поєднанні з акціонуванням переробної промисловості, на його думку, мав стати магістральним у розвитку української економіки. Німецький уряд вбачав у Гетьмані політичного діяча “сильної руки”, який би міг забезпечити умови окупаційного режиму, до того ж його проекти реформ, зокрема повернення приватної власності, були підтримані і західними капіталістами, які прагнули повернути назад втрачені землі і капітал. 24 квітня 1918 р. керівники німецької адміністрації в Україні зустрілися з генералом П. Скоропадським. На цьому побаченні вони висунули вимоги, при задоволенні яких давали згоду підтримати український уряд «сильної руки». Ці вимоги після взаємних узгоджень набули такого вигляду визнання: 1) Визнання Брестської угоди; 2) Розпуск Центральної Ради, відкладення скликання Установчих зборів до повного “заспокоєння краю”; 3) Погодження з німецьким командуванням кількості та умов використання українських збройних формувань; 4) Визнання необхідності відновлення цивільного судового апарату й обмежання компетенції військово-польових судів лише розглядом акцій, спрямованих проти австро-німецьких військ; 5) Впорядкування адміністративного апарату та розпуск усіх комітетів “революційного походження”; 6) Забов’язання України щодо забезпечення військ Центральних країн; 7) Відродження вільної торговельної та іншої підприємницької діяльності; 8) Відновлення власності, збереження до певної норми великих господарств для забезпечення експортної здатності хліборобства, парцеляція (поділ землі на невеличкі ділянки) великих (вище від встановленої майбутнім законодавством норми) маєтків, передача землі селянам за викуп у кредит; 9) Виплата за військову допомогу Україні. Забов’язавшись виконувати дані вимоги, Гетьман отримав окупаційних військ, яка на той момент мала визначальний характер. 29 квітня у найбільшому в Києві приміщенні - цирку зібрався хліборобський конгрес, на який прибуло з усієї України майже 8 тис. делегатів. Як тільки в ложі з'явився Скоропадський, у залі знялася овація, залунали вигуки: «Хай живе гетьман!» Після цього головуючий запросив Скоропадського у президію, і той подякував присутнім за те, що вони довірили йому владу.

ПЛАН Вступ .стор.2 1. Утворення Української Держави .стор.3 2. Аграрна реформа в Українській Державі .стор.5 Підсумки .стор.7 Список використаної літератури .стор.8 ВСТУП Загальновизнано, що в багатовіковій історії українського народу чимало (іноді — занадто багато) драматичного й повчального. Періоди злетів і піднесення, розквіту державного будівництва чергуються з драматичною боротьбою за національне існування, напруженим протиборством з іноземними поневолювачами, повсякденним відстоюванням права на власну національну ідентичність, своє місце в історії. Не бракує в ній і такого, що можна, здавалося б, визначити як "пропащий час". Але й тоді нібито вже приспана назавжди національна енергія йшла вглиб, з тим, щоб згодом вийти на поверхню суспільно-політичного життя, привести в дію розбуджені сили начебто безнадійно "неісторичної нації". Ось чому знову й знову привертають суспільну увагу, розбурхують уяву, хвилюють, викликають палкі суперечки, а іноді й гострі дебати події Української революції 1917-1921 рр. Феномен визвольних змагань України вісім десятиріч перебуває в епіцентрі наукових дискусій, породивши таку літературу, порівняння з якою щодо кількості може витримати у вітчизняній історії хіба що доба Богдана Хмельницького. “1917 рік почався не в Києві, а в Петербурзі”. Але й за цих обставин на землях Наддніпрянщини відбулося народження українства як політичної нації (В.Винниченко назвав це "відродженням нації"). За словами видатного історика І.Лисяка-Рудницького, "просто на очах, упродовж місяців чи максимально двох-трьох літ, відбувся у головокружно прискореному темпі процес національної кристалізації, що нормально повинен був простягатися на десятиліття. Це не міняє нічого в тому, що українська революція була поражена всіма дитячими недугами політичної недозрілости; що засадниче завдання впорядкування “стихії” осталося не розв'язане; що наддніпрянське українство, хоч і піднялося вже тоді до ідеї держави, але фактично до “власнодержавного” життя було ще не доросло й тому не зуміло ідеї держави виповнити конкретним змістом і тільки вичерпалося в черзі непослідовних і суперечних спроб розв'язати державницьку проблему (У НР, Гетьманщина, УРСР)". Сьогодні широко обговорюється те, що поразку визвольних змагань України спричинила, насамперед, внутрішня слабкість національного руху, недостатній ступінь його зрілості та консолідованості на час та в процесі вирішальних дій, різновекторність його політичних сил. Цілком зрозуміло, що за всієї різниці зрілості українського руху на сході й заході нашої Батьківщини спільним слабким місцем національних політиків були надто тривалі парламентські та федералістські ілюзії політичної еліти (і щодо Росії, і щодо Австрії), недооцінка (а іноді й відверте нехтування) силових чинників, насамперед війська та військовиків, у будівництві національної держави. Бракувало консолідуючих зусиль політичного проводу для згуртування всього населення довкола відновлення Української держави. Політичні провідники першого плану зустріли добу визвольних змагань із різним ступенем відповідності вимогам моменту. Декому (С.Петлюра, П.Скоропадський та ін.) знадобилося від 3 до 10 років, щоб "дозріти" до рівня національного державного діяча (і сталося це, на жаль, переважно вже "в екзилі").

Селяни, які вже давно звикли думати, що поміщицька земля належить їм за революційним правом, зустріли аграрну політику в багнети. В українському селі нагромадився колосальний вибуховий потенціал. Незабаром по всій Україні вибухнули стихійні й досить значні селянські заколоти. У запеклі бої з німецькими військками кинулися озброєні селянські загони (тоді зброя була легкодоступною) на чолі з ватажками з місцевих жителів. Ці сутички набрали величезних масштабів. Таким чином буржуазна аграрна реформа П. Скоропадського була спрямована на відновлення сільського господарства України, створення міцного класу хліборобів, які б отримали землю за викуп при посередництві держави шляхом парцеляції великих земельних маєтків. А всі організаційні ланки, що були створені для її впровадження, мали бути об’єктивними адміністративно-господарськими органами. Однак провести в життя задуми уряду не вдалося. І це пояснювалося не лише браком часу. Надто сильною була інерція мислення в колишніх латифундистів, котрі з Гетьманом пов'язували можливість соціального реваншу. Не на висоті виявився низовий виконавчий апарат, що не перейнявся в основній своїй масі новими завданнями, які ставило життя. Уряду Української держави не вдалося пом'якшити продовольчу кризу, забезпечити міста достатньою кількістю харчів, щоб зменшити соціальну напругу в країні, і тим самим він сам собі окреслив короткотривале існування. підсумки Підводячи підсумки своєї роботи, я б хотів зазначити, що, на мою думку, політичний режим Петра Скоропадського не можна вважати самостійним, більше того – він був зовнішньорегульованим. Тому у значних прорахунках гетьманщини не слід звинувачувати виключно і гетманат. Я вважаю, що П. Скоропадський став жертвою обставин, які складалися тоді на Україні. З одного боку Німеччина практично мала більше влади ніж Гетьман, а з іншого – без Німеччини Скоропадський би не прийшов до влади, а як заведено – “за все треба платити”. Гетьманська аграрна реформа супроводжувалася диктатом окупаційних властей і спробами поміщиків явочним порядком відновити дореволюційні земельні відносини та повернути свою власність. Це породило ремствування широких селянських мас і зумовило консолідацію опозиційних режимові П. Скоропадського сил. Масло у вогонь підлила поразка Четверного союзу у другій світовій війні, і восени 1918р. зовнішньополітична орієнтація Гетьмана круто змінилася. Гетман починає шукати підтримки у країн Антанти, а 14 листопада 1918р. П. Скоропадський відважився на відчайдушний крок: він оголосив грамоту про федеративні зв’язки з небільшовицькою Росією. Це рішення прийшло під тиском обставин, та й зміст його визначався більше “єдинонеділимцями”, ніж українськими політичними силами, не кажучи вже про народ. Тому це не врятувало режим Гетьмана і 13 грудня 1918р. він змушений був зректися влади і виїхати з сім’єю в зарубіжжя. Незрілість українського загальнодемократичного процесу, його строкатість, своєрідний комплекс неповноцінності, який незримо тяжів над провідниками ідеї незалежної української державності, “запаморочення” від можливостей, що відкривалися з ліквідацією самодержавства, низький рівень національної свідомості значної частини населення наклали відбиток на весь перебіг визвольних змагань та їхні наслідки СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Грицак Я. “Нарис історії України: формування модерної укр. нації ХІХ-ХХ ст.: Навч. Посібник для учнів гуманіт. гімназій, ліцеїв, студентів іст. фак. вузів, вчителів. – К.: Генеза, 1996 – 360с. 2. Кременець В.Г., Табачник Д.В., Ткаченко В.М. “Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду)”. – К.: “ARС-UKRAI E”, 1996. – 793с. 3. Котляр М., Кульчицький С. “Довідник з історії України”. – К.: Україна, 1996 – 463с. 4. Полонська-Василенко Н. “Істрія України”: у 2т. Т. 2. Від середини ХVІІ століття до 1923 року. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1993. – 608с. 5. Рубльов О.С., Реєнт О.П. “Українські визвольні змагання 1917- 1921рр.” – К., Видавничий дім “Альтернативи”, 1999. – 320с. 6. Субтельний О. “Україна: історія”./ пер. з англ. Ю.І. Шевчука; Вст. ст. С.В. Кульчицького. – 3-е вид., перероб. І доп. – К.: Либідь, 1993. – 720с.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Один из организаторов Корейской федерации пролетарского искусства. Просветительский роман. "Родная сторона" (1934); в романе "Земля" (ч. 1-2, 1948-1960) - осмысление перемен в деревне после аграрной реформы в Сев. Корее (1946); трилогия "Река Туманган" (1954-64) - летопись идейно-политической жизни Кореи кон. 19 сер. 20 вв. ЛИ ГЮБО (1169-1241) - корейский поэт. Писал на ханмуне. Первая в корейской литературе эпическая поэма "Государь Тонмен" (1194); стихи. ЛИ ДАЧЖАО (1888-1927) - один из основателей КП Китая. Казнен милитаристскими властями. ЛИ (Leigh) Дженнифер Джейсон (р. 1958) - американская киноактриса. Оригинальность Ли создает контраст хрупкой внешности и внутренней силы и темперамента. Снималась в фильмах: "Последний выход в Бруклин" У. Эделя (1989), "Одинокая белая женщина" Б. Шредера (1992), "И. О. Хадсакера" бр. Коэн (1994) и др. ЛИ ИК (1682-1764) - корейский ученый, представитель течения сирхакпха. Выступал с критикой идеологии неоконфуцианства, буддистской и даосской мистики. Был сторонником улучшения положения крестьянства. ЛИ КУАН Ю (р. 1923) - премьер-министр Сингапура в 1959-90. ЛИ КЭЖАНЬ (р. 1907) - китайский живописец, мастер гохуа

скачать реферат Иран

Земельные излишки сверх установленного максимума помещик мог по своему усмотрению либо продать своим арендаторам, либо сдать в аренду на 30 лет. В долгосрочную аренду (на 99 лет) сдавались лишь неотчуждаемые земли мечетей — вакфы. Следующий этап реформы (с конца 1968 г.) касался вопросов дальнейшего урегулирования взаимоотношений помещиков с крестьянами: все земли, отдаваемые ранее помещиками в аренду, должны были быть проданы; предполагалась также интенсивная механизация сельского хозяйства у более зажиточных крестьян. Земельная реформа позволила 2,9 млн. крестьянских семей (около 15 млн. человек) приобрести небольшие участки земли, в среднем около 2,4 га на одну семью. Земельная реформа нанесла удар по ^полуфеодальному землевладению — главной опоре средневекового способа производства и одному из источников отсталости Ирана — и тем самым расчистила путь для развития сельского хозяйства в капиталистическом направлении. Аграрная реформа изменила социально-экономические отношения в иранской деревне. Помещик перестал быть центральной фигурой деревни, уменьшилась роль ростовщика, в финансировании сельскохозяйственного производства возросла роль кооперативного кредита.

Конструктор "Цветной городок" большой (41 деталь).
Это настоящий, красочный город, состоящий из множества деревянных деталей (их 41). В нем много домов, построенных из деталей, в виде
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио
Маска для сна с "памятью" "Морфей".
Маска для сна «Морфей», сделанная из мягкого и гипоаллергенного материала, защитит глаза от света, препятствующего нормальному сну.
473 руб
Раздел: Дорожные наборы
 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

В 1907-11 определял правительственную политику. В 1906 провозгласил курс социально-политических реформ. Начал проведение столыпинской аграрной реформы. Под руководством Столыпина разработан ряд крупных законопроектов, в т. ч. по реформе местного самоуправления, введению всеобщего начального образования, о веротерпимости. Инициатор создания военно-полевых судов. В 1907 добился роспуска 2-й Государственной думы и провел новый избирательный закон, существенно усиливший позиции в Думе представителей правых партий. Смертельно ранен эсером Д. Г. Богровым. СТОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ РЕФОРМА - реформа крестьянского надельного землевладения в России. Названа по имени ее инициатора П. А. Столыпина. Разрешение выхода из крестьянской общины на хутора и отруба (закон от 9.11.1906), укрепление Крестьянского банка, принудительное землеустройство (законы от 14.6.1910 и 29.5.1911) и усиление переселенческой политики (перемещение сельского населения центральных районов России на постоянное жительство в малонаселенные окраинные местности - Сибирь, Дальний Восток как средство внутренней колонизации) были направлены на ликвидацию крестьянского малоземелья, интенсификацию хозяйственной деятельности крестьянства на основе частной собственности на землю, увеличение товарности крестьянского хозяйства

скачать реферат Ставропольский край

К тому же, уровень информированности сельских жителей о правах, предоставленных им в ходе проведения аграрной реформы достаточно высок Между Министерством сельского хозяйства и продовольствия края и ЮгАгроФондом был заключен договор о сотрудничестве. Также приказом 1-го заместителя министра из специалистов структурных подразделений МСХиП была сформирована Краевая Рабочая группа по реорганизации. В течение двух месяцев специалисты мобильной группы совместно со Ставропольской группой консультантов провели расширенные информационные встречи с руководителями 7 районов и специалистами 39 сельскохозяйственных предприятий. Также на базе краевого института переподготовки кадров и агробизнеса был проведен семинар по Программе реорганизации сельхозпредприятий. Интерес к Программе, вариантам и проблемам реорганизации проявили и студенты Ставропольской государственной сельскохозяйственной академии. В библиотеку ВУЗа были переданы соответствующая литература и информационные материалы. В ходе проведенных работ ЮгАгроФондом было реорганизовано 3 хозяйства. Андроповского и Туркменского районов.

 Героическая Испания

Разрешить эти задачи можно было только путем проведения решительной революционной политики и доведения демократической революции до конца. Этого не понимала социалистическая партия, которая вела за собой широкие слои рабочего класса, ремесленников, служащих и интеллигенции, а также значительную часть крестьянства. Политике развертывания демократической революции социалистическая партия предпочла политику коалиции с буржуазией, на деле направленную против демократической революции. Коалиционная политика социалистов задержала, саботировала развитие революционной борьбы масс, содействовала укреплению позиций реакционных классов, углубила раскол пролетариата, сорвала революционный союз рабочих и крестьян, расчистила путь к наступлению контрреволюции и фашизма. Стоявшее у власти почти два года (1931-1933) коалиционное правительство не разрешило ни одной из буржуазно-демократических задач революции. Крестьянство, веками мечтавшее о земле, ничего не получило от республики. Только в конце 1932 г. был утвержден проект "аграрной реформы", согласно которой отчуждению подлежали только "излишки" помещичьей земли сверх очень крупных норм, и то за выкуп

скачать реферат Рынок земли в современной Российской экономике и перспективы его развития при сложившейся экономической ситуации

С другой - неудобства: не исключено появление черного рынка земли. В апреле 1996 года Институтом международного экономического и политического развития был проведен "круглый стол" "Правовые аспекты земельной и аграрной реформы". Многие выступавшие сравнивали земельную реформу в России с аналогичным процессом в других странах, в частности в Югославии, Польше, Чехии и Германии (восточной ее части). Выявилось много общего. И там формирование индивидуальных хозяйств отнюдь не отличается интенсивностью. Более того, сохранившиеся в Восточной Германии коллективные хозяйства по рентабельности превосходят некоторые фермерские хозяйства Западной Германии. Естественно, рождается вопрос: а надо ли спешить с фермерскими хозяйствами? Как у нас дальше будет развиваться аграрный сектор, неизвестно. Не будем опережать события прогнозами. Земельные вопросы предстоит тщательно изучать, чтобы не тормозить реформу и не забегать вперед. Надо дать возможность жизни течь так, как она течет по своим объективным законам. Действующая Конституция РФ провозгласила равенство всех видов собственности перед законом, в том числе и частной. Ряд указов Президента России значительно расширил возможности приобретения земли в частную собственность, предоставив это право, наравне с гражданами, юридическим лицам.

скачать реферат Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения

Отличительная особенность работы заключается в том, что она разработана практически одновременно с принятием в Российской Федерации одного из важнейших нормативных актов относительно нашей страны, обладающей одними из самых больших запасов земель пригодных для сельскохозяйственного использования на планете, Земельного кодекса РФ. Именно вокруг земель сельскохозяйственного назначения велись все эти годы споры в политических и законодательных структурах нашей страны. Итак, попытаемся ответить на вопросы: «в чем же предмет споров и разногласий?», «что нужно России и населению занятом в сельском хозяйстве и АПК?», «что реально дал нам новый Земельный кодекс РФ?». Аграрные реформы в 19-20 вв. были проведены в большинстве стран мира. Их целью является перераспределение земельной собственности в пользу непосредственных производителей, увеличение их заинтересованности в результатах труда, рост объемов производства. Экономическая история человечества знает несколько основных видов аграрных реформ. Один из них ставил целью создание частного землевладения за счет приватизации общинных земель или раздела крупных поместий.

скачать реферат Разрешение земельных споров

Крестьянин мог после заключения договора с помещиком выкупить полевой надел и стать собственником земли. Важной чертой Крестьянской реформы является то сопутствующее ей обстоятельство, что она вводила кадастровую дифференциацию категорий земель; земля в 34 губерниях делилась на три категории - нечерноземная, черноземная и степная. Каждая группа делилась на несколько местностей с учетом качества почвы, численности населения, уровня торгово-промышленного и транспортного развития. Для каждой местности устанавливались свои нормы (высшая и низшая) земельных наделов. Пиком детализации правоотношений, складывающихся по поводу земли, является Аграрная реформа 1906 г., идейным вдохновителем которой был П.А. Столыпин, а так же его указ “О дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающегося крестьянского землевладения и землепользования” от 9 ноября 1906 г. Оставив в стороне все положения этой реформы, ибо они объемны и существенного интереса для рассматриваемой темы не представляют, следует, однако, отметить основную ее цель - реформа была направлена против общины и ее общинного владения землей.

скачать реферат Италия в XX веке

Программа Народной партии содержала требования, близкие интересам ее рядовых членов, что отвлекало массы от социалистической партии. Под своим контролем Народная партия создала свой общенациональный профцентр – итальянскую конфедерацию трудящихся. В 1919г. на парламентских выборах у власти оказалась Народная партия и другие буржуазные партии. Слабость итальянского государства в проведении им внутренней и внешней политики, последствия «искалеченной победы», активное массовое движение трудящихся в 1919-1920г.г. создали появление конкретно-исторических условий, в которых возник фашизм. В 1919 г. в Милане была создана первая фашистская организация. Это был «Союз борьбы». Слово «Союз» по-итальянски «fascio». От него и происходят слова «фашист» и «фашизм». «Союз» первоначально выдвигал требования, которые были близки народу: ликвидацию монархии, отмену титулов, требование налога на крупный капитал и упразднение обязательной воинской повинности, 8-и часовой рабочий день и проведение аграрной реформы. Но все это были демагогические требования и выдвигались они лишь с целью привлечь на свою сторону широкие массы населения. Фашистские организации стали называться боевыми союзами.

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Настольная игра Какаду "Упрямый Шарик" (Водный Рай).
Игра 100% такая же, как была в СССР! Цель игры Путешествие Шарика или Кто Быстрее - провести маленький металлический шарик через
1452 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки
скачать реферат Фашизм

В первых трёх пунктах программы содержались требования отмены Версальского договора и полного “самоопределения” для всех немцев под которым подразумевалось создание “Великой Германии” за счёт земель принадлежавших другим странам - так называемых “потерянных земель”. Подчёркивалась необходимость расширения германской территории, наряду с этим выдвигались требования полной конфискации военных прибылей (пункт 12), проведения аграрной реформы (пункт 7), огосударствлевания трестов (пункт 13),участия в прибылях крупных предприятий (пункт14). Ряд пунктов касался вопросов образования этики и морали. 19 пункт требовал “замены римского права немецким народным правом”. ”Партия, - говорилось в 24 пункте, - ведет борьбу против еврейско-материалистического дух внутри нас и вне нас и убеждения, что длительное оздоровление нашего народа может последовать только изнутри, наше общее благо выше личной выгоды”. Подчёркивалось превосходство “германской расы, как “носительницы высоких моральных чувств“.23 Между тем, Гитлер добился избрания в руководящий комитет партии, где возглавил отдел вербовки новых членов.

скачать реферат Политическое развитие Италии во второй половине ХХ века

В созданный таким образом фонд поступили также земельные участки некоторых крупных компаний и государственные земли. В дальнейшем земля из этого фонда путем жеребьевки продавалась нуждавшимся крестьянам в рассрочку на 30 лет. И хотя аграрная реформа не смогла удовлетворить всех безземельных и малоземельных крестьян, все же немалая их часть (около 200 тыс.) улучшила свое положение. Внешнеполитический курс христианских демократов строился на приоритете ценностей западной цивилизации и был ориентирован на США. Италия участвовала в создании НАТО, на ее территории были размещены воинские формирования и штабы НАТО. Итальянское правительство подписало с США соглашение «о взаимной помощи в целях обороны», по которому американская сторона поставляла в Италию вооружение, а итальянская сторона передала в пользование США базы ВМС и ВВС. С критикой проамериканского внешнеполитического курса ХДП выступала левая оппозиция, главным образом социалисты и коммунисты. ХДП, занимавшая в политическом истеблишменте Италии центристскую позицию, сочетала в своем правительственном курсе как элементы социального консерватизма, так и меры социального маневрирования.

скачать реферат История развития земельного права России

Кривошеин  не разделял опасений по поводу расслоения крестьянства, оставшегося на земле. Он полагал, что люди, выделившиеся благодаря личным усилиям, «природным свойствам к труду», заслуживают глубокого уважения, и подчеркивал, что проводимая реформа направлена не на поддержку крупного землевладения, а на становление мелких крестьянских хозяйств. Отношение к проводимой в 1906 и в последующие годы земельной реформе было неоднозначным как среди современников реформы, так и среди экономистов и историков послеоктябрьского периода. Последние чаще всего относились к ней весьма негативно, и только в начале 90-х годов стали появляться работы, в которых отмечались и се положительные стороны. Аграрная реформа Столыпина оценивалась как беспрецедентная по темпам, масштабам и глубине трансформации консервативно-патриархального  уклада в сельском хозяйстве в прогрессивный тип хозяйствования. При этом опасения, связанные с боязнью концентрации крупных земельных наделов в руках «немногочисленных богатеев», не оправдались. Определенная дифференциация деревни была неизбежна.

скачать реферат Ответы на экзаменационные вопросы по истории

Государь сохранял “высшую самодержавную власть”. В апр. 1905 открылись заседания 1-ой Гос. Думы (большинство - кадетов). Она предложила программу демократизации России: гарантия всех гражданских свобод, отмена всех ограничений на законодательную деятельность Думы, введение всеобщих выборов, всеобщее бесплатное образование, политическая амнистия, проведение аграрной реформы и др. Проект аграрного закона заключался в том, что крестьяне по “справедливой оценке” могли бы выкупить у помещиков арендуемые ими земли. Правительство (премьер-министр Горемыкин) отвергло все требования и аграрный проект Думы. Через 72 дня после открытия Думы царь распустил ее, заявив, что она разжигает страсти в народе. При выборах новой Думы было урезано избирательное право рабочих и крестьян, 2-ая Гос Дума, собравшаяся 20 февр. 1907, была более радикальной, “левой”, чем первая. Как и раньше центральным был аграрный вопрос. Социал-демократы (100 депутатских мест) потребовали полной конфискации помещичьей земли и ее распределения между крестьянами.

скачать реферат Столыпинская аграрная реформа

Крестьянскому банку было разрешено выдавать ссуды под крестьянские наделы (ноябрь 1903 г.), что фактически означало возможность отчуждения общинных земель. П.А. Столыпин в 1906 г., став премьер-министром, поддержал не затрагивавший интересы помещиков. Проект Гурко лег в основу Указа 9 ноября 1906 г. И положивший начало проведению аграрной реформы.  в) Основы направления реформы. Изменение формы собственности на крестьянскую землю, превращения крестьян в полноправных владельцев своих наделов предполагалось законом 1910г. осуществить прежде всего путем “ укрепления” наделов в частную собственность. Кроме того по закону 1911 г. Разрешалось проводить землеустройство (сведение земли в хутора и отруба) без “укрепления”, после чего крестьяне также становились землевладельцами. Продать же надел крестьянин мог только крестьянину, что ограничивало право земельной собственности. Организация хуторов и отрубов.Без землеустройства техническое усовершенствование, экономическое развитие сельского хозяйства было невозможным в условиях крестьянской чересполосицы (23 крестьян центральных районов имели наделы, разделенные на 6 и более полос, в различных местах общинного поля) и далеко находились (40% крестьян центра должны были еженедельно проходить от своих усадеб до наделов 5 и более верст).

Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость
Швабра для пола "Помощница".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
314 руб
Раздел: Швабры и наборы
скачать реферат Россия на пути экономических реформ

Столыпин отмечал также то, что крестьяне изнемогают от земельной неурядицы, хозяйство их приходит в упадок. Причинами этого упадка на селе стали, по его мнению, старые порядки общинного землевладения и сословная неполноправность крестьян, сохранившиеся в результате незавершенности аграрных реформ 60-х гг. ( в начале XX в. крестьяне были лишены права свободно менять место жительства, избирать род занятий, поступать на государственную службу и в учебные заведения без согласия сельского мира или земского начальника ). В 1906 г. Николай II назначил Столыпина на пост министра внутренних дел, а чуть позже – на пост премьер-министра. Социально-политическая обстановка его назначения и начала реформ была очень сложной. В 1905 г. началась первая русская революция, которая продлилась до 1907г. по всей стране происходили крестьянские волнения, горели поместья, взрывались бомбы, бунтовали воинские части. Экономическое положение, сложившееся в стране, было не менее сложным. К июлю 1905 г. лидеры либерального дворянства активно высказывались в печати за введение конституционной монархии и принудительное отчуждение части помещичьих земель в пользу крестьян.

скачать реферат Шпора по истории (с древних времен и до наших дней)

Утверждение абсолютизма в России. 19. Эпоха «дворцовых переворотов» (1725- 1762). 20. Внешняя политика Российской империи во второй половине XVIII века. 21. Царствование Екатерины II. Сущность политики «просвещенного абсолютизма», ее основные черты и противоречия. 22. Варианты российского абсолютизма в XVIII веке. 23. Александр II. Попытка модернизации России. 24. Крестьянская реформа 1861 г , ее содержание и порядок осуществления. 25. Реформы Александр (земская и городская, судебная, военная, образования, печати) и их значение. 26. Отечественная война 1812г. и ее влияние на общественно-политическую ситуацию в России. 27. Внешняя политика России в первой половине XIX века. 28. Внешняя политика Российской империи во второй половине ХIX века. 29. Особенности развития капитализма в России. 30. Деятельность С.В.Витте по модернизации российской экономики. 31. Революция 1905-1907гг., ее причины, характер, основные этапы, итоги. 32. Реформаторская деятельность П. А.Столыпина. Аграрная реформа, ее результаты. 33. Основные политические партии России в 1905-1917гг.

скачать реферат Правовой статус Королевства Польского в составе Российской Империи

Белорусский институт правоведения. Кафедра теории и истории государства и праваКурсовая работа По истории государства и права славянских народов На тему: «Правовой статус Королевства Польского в составе Российской Империи». Работу выполнила: студентка II курса дневного отделения фак. «международного права» по спец. «политология» Голуб Е.В. Проверил: Дубовик А.К.МИНСК,2003 Содержание.1. Введение 3 2. Глава I Раздел земель Речи Посполитой 4 Территория 4 Следствие разделов 4 3. Глава II 5 Источники права и источники познания права 5 Рост законодательства 5 4. Глава III Польское Королевство в конституционную эпоху (1815-1831гг.) 6 Постановления Венского конгресса 6 Конституция Королевства 6 Польско-русская уния. Король и наместник. 8 Сейм 9 Правительство и администрация 10 Восстание 1830-1831 гг. 11 5. Глава IV Польское Королевство в 1831-1864 гг. 12 Преследование и ликвидация отличий 12 Реформы Александра Велопольского 13 6. Глава V Правовые акты Январского восстания 1863-1864 гг. 14 Политические лагери 14 Аграрные реформы 15 Значение восстания 16 Реформа 1864 года в Королевстве 16 7.

скачать реферат История России

Началось проведение в жизнь первой из великих реформ. Крепостные получали личную свободу и ряд гражданских прав: на заключение сделок, открытие торговых и пром. заведений, переход в др. сословия и т. д. Реформа предусматривала постепенный переход к кр-янам земельного надела, однако около половины кр-ян при этом потеряли часть земли, кот. они пользовались при помещике. Земля переходила к кр-янам за выкуп, кот. должен был компенсировать помещикам не только потерю земли, но и отсутствие крепостного труда. Выкупную операцию взяло на себя гос-во: казна вы-плачивала помещикам сразу 80% выкупной суммы. В казну же кр-яне выплачивали долг в течение 49 лет по 6% в год. К началу XX века кр-яне выплатили 300% предоставленной им ссуды. В целом аграрная реформа 1861 удовлетворяла важнейшим эк. интересам помещиков и освобождало кр-янство от рабства. В рез-те создалась соц-эк. с-ма, в основе кот. лежал расчет превратить кр-ян в самообеспечивающихся производителей и сохранить их в кач-ве основного податного сословия. Из-за сущ. в деревне двух типов хоз-в - помещичьего и кр-янского - развитие с/х в стране шло по двум путям - помечищьего хоз-ва на основе дворянского землевладения с распространением аренды и мелкотоварного кр-янского пр-ва.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.