телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Бытовая техника -30% Рыбалка -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:История отечественного государства и права

Великое княжество Литовское

найти похожие
найти еще

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Удзельныя князі былі часткова пазбаўлены сваіх сталоў, часткова атрымалі княствы, якія не мелі палітычнага значэння, як, напр. у Северскай зямлі.Пацвярджэнне спрадвечных правоў насельніцтва, высокая павага да беларускай нацыянальнасці, адсутнасць рэлігійных ганенняў і нават імкненне ўзняць прэстыж праваслаўнай царквы зацвярджэннем асобнага ад Масквы мітрапаліта ў Кіеве (ім быў вядомы сваёй вучонасцю Грыгорый Цамблак) — усе гэтыя ўмовы ў вышэйшай ступені спрыялі згуртаванню юнай дзяржавы і зрабілі палітыку Вітаўта нацыянальнай і папулярнай. У знешняй палітыцы Вітаўт канчаткова вызваліў Літву і Русь ад ворагаў, якія насоўваліся на іх. Гэта была складаная і цяжкая праца, якая ўвянчалася доспехам. Прускі ордэн не задаволіўся прыняццем Літвой хрысціянства і, забыўшыся пра асцоўную задачу сваёй барацьбы — хрысціянскай пропаведзі, рыхтаваўся да грозных падзей. Вітаўт злучыўся з Ягайлам, таму што гэта была агульная справа, і разбіў рыцараў пры Грунвальдзе. або Танебергу (1410 г.). Паражэнне было настолькі моцнае, што ордэн распаўся. Вялікае княства Літоўскае не ведала татарскага ўладарніцтва ў той ступені, у якой яго зведала Русь усходняя. Але татары гаспадарылі ў паўднёвай Русі і былі сілай, з якой трэба было лічыцца. Вітаўт спачатку даволі ўмела вёў палітыку з татарамі, але паражэнне, якое ён пацярпеў пры Ворскле, паклала канец яго памкненням на паўднёвы ўсход. Але і становішча арды было не такое, каб націскаць на паўднёвую Русь. Таму татары фактычна пакінулі свае набегі на паўднёвыя межы дзяржавы. На ўсходзе, у зносінах з Масквой, Вітаўт рассунуў межы дзяржавы і нават некаторы чае трымаў у сферы свайго ўплыву Вялікі Ноўгарад. Цяжэй было Вітаўту ўстанавіць свае адносіны ў Польшчы з прычыны тэндэнцыі польскай дыпламатыі разглядаць Літву як дзяржаву, злучаную з Польшчай. Дзейнасць польскай дыпламатыі была настолькі агрэсіўнай, што, скарыстаўшы паражэнне на Ворскле, яна падштурхнула Вітаўта заключыць у 1401 г. акт уніі з Польшчай. Праўда, гэты акт быў аслаблены Гарадзельскім прывілеем 1413 г. Але адносіны Польшчы наводзілі Вітаўта на думку аб канчатковым аддзяленні Літвы ад гэтай дзяржавы. Вітаўт усё жыццё выношваў гэту мару, пакідаючы яе ажыццяўленне да найбольш зручната часу. Так, ужо ў 1398 г. ен заключае з Лівонскім ордэнам у Салінскім замку пагадненне, паводле якога Літва павінна стаць самастойнай дзяржавай, не звязанай з Польшчай ні ў форме васальнага падначалення, ні ў форме уніі. Гэта ідэя была папулярнай. Усялякага роду настойванні з боку Польшчы Вітаўт перадаваў на суд падданых. Так, калі каралева Ядвіга, незадаволеная зместам мірнага трактата Вітаўта з лівонскімі рыцарамі, напомніла яму пра яго васальнае падданства Польшчы, то Вітаўт склікаў сойм у Вільні і атрымаў ад прысутных аднагалосны адказ: «Мы не падданыя Польшчы, мы заўсёды былі вольныя; нашы продкі ніколі не плацілі даніны палякам і мы не будзем плаціць і застанёмся назаўжды пры сваіх вольнасцях». Але Вітаўт, заняты ўмацаваннем дзяржавы, адкладваў канчатковае вырашэнне пытання аб разрыве з Польшчай. Гэту дзейнасць ён распачаў у канцы свайго вялікага княжання. Ён быў бяздзетны, між тым у Ягайлы былі сыны.

Калі памёр Казімір, групы князёў Алелькавічаў, Гальшанскіх, Мсціслаўскіх і інш. на чале з кяязем Міхаілам Львовічам Глінскім выбралі на прастол другога сына Казіміра — Аляксандра. У Польшчы ж было вырашана выбраць старэйшага яго брата Альбрэхта. Прыхільнікі Польшчы павінны былі маўчаць на выбарах, таму што многія з вяльможных выбаршчыкаў з'явіліся з кантынгентамі войск у некалькі соцень чалавек (1492 г.). Тэндэнцыі арыстакратыі, што выбірала Аляксандра. вынікаюць з той канстытуцыйнай хартыі, якую выдаў гэты вялікі князь. Гэта канстытуцыя, гарантуючы маёнткі і маёмасныя правы шляхце, давала радавітаму сенату вельмі важныя правы па кіраванні дзяржавай. Кірунак палітыкі новага гасудара характарызуецца моцным уплывам такой выдатнай асобы, як князь Міхаіл Глінскі. Гэта быў адзін з самых адукаваных людзёй той эпохі. Маладосць сваю ён правёў за мяжой, спачатку ў занятках навукай, а потым і ў ваеннай службе ў імператара Максіміліяна, у саксонскага герцага Альбрэхта, пабываў, акрамя Германіі, у Іспаніі і Італіі.Адукаванасць спалучалася ў ім з даравітасцю і бліскучым ваенным талентам. М.Глінскі, заняўшы відны пост маршалка дворнага і карыстаючыся асабістай дружбай гасудара, стараўся надаць уплывовае становішча рускай партыі. Ён стварыў перавагу рускай арыстакратыі, але для ўдзельных князёў яго рэжым быў вельмі цяжкім і некаторыя князі ўцяклі ў Маскву. Палякі ўзводзілі абвінавачанні на Глінскага ў імкненні дамагчыся для сябе чыста асабістых мэт — у жаданні аднавіць для сябе самастойнае Кіеўскае княства. Праўдзівасць гэтых слухаў цяжка праверыць. Але, відаць, Глінскі задумаў дзяржаўны пераварот, накіраваны супраць літоўскіх вяльмож. У 1506 г. абставіны для Глінскага моцна змяніліся: вялікі князь Аляксандр памёр, яго месца заняў малодшы яго брат Жыгімонт, падтрыманы чыста літоўскай партыяй. Становішча Глінскага пахіснулася, некаторыя з яго прыхільнікаў былі пазбаўлены пасад. Тады Глінскі ўвайшоў у зносіны з маскоўскім вялікім князем Васілём Іванавічам і ўзняў са сваімі прыхільнікамі паўстанне. Паўстанне пачалося на Прыпяці, дзе ў Глінскага былі буйныя маенткі; спачатку ён напаў на вобласці князя слуцкага і капыльскага (нашчадкі кіеўскага Алелькавіча), потым на гарады Тураў і Мазыр. Аблога Мінска была для Глінскага няўдалай. Са з'яўленнем на дапамогу Глінскаму маскоўскіх войск гэта паўстанне перакінулася да Оршы і злілося з агульнымі аперацыямі маскоўскіх ваявод. Быў цэлы шэраг прычын няўдачы, што спасцігла паўстанне Глінскага, як у блізарукай асцярожнасці маскоўскай палітыкі, так і ў дзеяннях Глінскага. Але нельга не заўважыць, што галоўныя прычыны няўдачы заключаліся ў вельмі аптымістычных разліках Глінскага. неспачуванні шматлікага зямянства, часткова і рэшткаў удзельных князёў. Асабліва холадна быў прыняты Глінскі ў цэнтральных частках дзяржавы, у той час як у Кіеўскай Русі спачуванне яго ідэям было намнога большае. Паўстанне Глінскага было паднята ў інтарэсах рускай дзяржаўнасці, народнасці і культуры. Гэта быў апошні акорд нацыянальнай барацьбы ў дзяржаве, запознены водгук пытанняў, якія хвалявалі грамадства на стагоддзе раней. Да пачатку 16 ст. вастрыня нацыянальнага, рэлігіннага і сацыяльнага пытанняў у значнай ступені згладзілася.

Альгерд умацаваў свой уплыў і ў Смаленску. хоць канчатковае падпарадкаванне апошняга належыць ужо Вітаўту. Княствы, якія былі па-за межамі гэтай тэрыторыі, г. зн. Валынь, Кіеў і Чарнігава-Северскія землі, таксама падпарадкоўваліся і далучаліся да Літоўска-Рускай дзяржавы пры Альгердзе. Альгерд і Гедзімін з'яўляюцца сапраўднымі заснавальнікамі Літоўска-Рускай дзяржавы. Яны паклалі пачатак той сувязі, якая стала аб'ядноўваць Літву і беларускія вобласці. Далучэнне беларускіх зямель не было прымусовым. Гэта было далучэнне са згоды насельніцтва з прычыны відавочнай палітычнай выгады такога саюзу. Гедзімін; здаецца, першы стаў называць сябе князем не толькі літоўскім, але і рускім і нават сталіцу з літоўскіх Трокаў перанёс у новапабудаваны горад на беларускай тэрыторыі — Вільню. Ужо Гедзімін стараўся надаць трывалую спайку новай дзяржаве. Ён імкнуўся да развіцця прамысловасці і гандлю. Альгерд у сваёй дзейнасці апіраўся галоўным чынам на рускі элемент, і рускія землі занялі ва ўрадавай сістэме Літоўска-Рускай дзяржавы дамінуючае становішча. Калі Літва падпарадкавала сабе беларускія княствы, то на яе баку была ваенная сіла. Але літоўцы і суседнія беларускія княствы былі добра знаёмыя адзін з адным у выніку папярэдніх зносін. Адносіны гэтыя былі больш мірнага характару, чым варожага. Таму рускае насельніцтва ахвотна падпарадкоўвалася ўладзе літоўскіх князёў, якія бралі пад сваю ахову ад моцных суседзяў і спынялі міжусобную барацьбу. Да таго ж у абедзвюх заходнярускіх землях рускі княжацкі род спыніўся (Полацкая зямля), іншыя ж (Турава-Пінская вобласць, северскія княствы) так раздрабіліся, што ўладальныя князі ператварыліся ў простых вотчыннікаў, памешчыкаў; княствы іх страцілі характар дзяржавы, ператварыліся ў маёнткі, часам вельмі дробныя. У выніку літоўцы з'явіліся не як заваёўнікі, а як элемент, што ўносіў пэўны трывалы правапарадак у народнае жыццё. Само аб'яднанне Літвы і Русі з'яўлялася вынікам не заваявання, але добраахвотнага падпарадкавання беларускіх абласцей Літве. Літоўскія князі не ўносілі нічога новага ў жыццё рускіх абласцей. Сярод агромністай большасці літоўскіх язычнікаў было ўжо нямала і праваслаўных. Рэлігійная цярпімасць была асновай палітыкі літоўскіх князёў. Малакультурныя літоўцы хутка падпарадкаваліся беларускаму ўплыву. Наглядным доказам таму служыць ужыванне беларускай мовы ў дзяржаўных актах таго часу. 3 гэтага факта ясна, што беларуская мова была ў той час мовай вышэйшых класаў у самой Літве. Сапраўды, нават і вялікія князі не толькі былі пісьменныя на гэтай мове, але і карысталіся ёй у дамашнім ужытку. Удзельныя князі Гедзімінавічы, якія атрымалі ўдзелы ў рускіх абласцях, прымалі праваслаўе, жаніліся з рускімі і многія з літоўскіх князёў былі гарачымі прыхільнікамі праваслаўнай веры. Нават сярод вялікіх князёў праваслаўе пачало зацвярджацца: Альгерд прыняў яго і двойчы быў жанаты з рускімі князёўнамі (віцебскай Марыяй і цвярской Юліянай), Вітаўт, цесць вялікага князя маскоўскага, таксама быў праваслаўным да пераходу ў каталіцтва; сцвярджаюць, што і зацяты потым праваднік каталіцызму Ягайла ў маладосці вызнаваў тую ж веру і меў у хрышчэнні імя Якава. 4. Велікаквяжанне Вітаўта. Іншае становішча склалася, калі велікакняжацкі прастол заняў сын Альгерда Ягайла. Ён быў сынам цвярской князёўны Юліяны і, відаць, у маладосці вызнаваў праваслаўе.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Россия - Украина, Дороги истории

Подводя итог сказанному, становится очевидным, что слабевшие с каждым десятилетием связи между северо-восточными, южными и юго-западными землями бывшего Киевского государства, распались. Киев, Новгород, Владимир-на-Клязьме, Галич и Волынь на столетия отрываются друг от друга. А, стало быть, и военно-политические отношения между ними не могли существовать, за исключением церковных, которые также были сведены к минимуму. ЛИТОВСКИЙ ПЕРИОД Образование Великого Литовского княжества. История становления Литовского княжества поразительна. Зажатые с запада польскими племенами мазовян и поморян, с востока русскими кривичами и дреговичами, литовские племена до конца XII века жили по берегам рек Неман и Двина и возле Балтийского моря без городов и сел. Пантеон языческих богов был близок к славянскому, но форма и обряды были намного сложней. Взаимоотношения между литвинами и славянами складывались в пользу Руси. Автор "Слова о погибели Русской земли" пишет: "Литва из болота на свет не показывалась". Положение резко изменилось после того, как соседями литвинами стали германцы, целью которых было силовое обращение в христианство, наложение непомерной дани и присоединение земель

скачать реферат Каменное зодчество Литвы XIII – XVIII веков

Формирование государства проходило очень динамично, при этом именно славянские земли становились опорой литовского великого князя в его борьбе с непокорными племенными княжениями литовцев. Способы присоединения новых земель были различными. В советское время историки писали, что западнорусские земли попали под власть Литвы насильственным путем. Однако нельзя сводить все к примитивному завоеванию. Многие русские земли добровольно вошли в состав Великого княжества Литовского (между князьями заключался «ряд», своего рода соглашение). Наряду с этим некоторые территории (например, Смоленск) на протяжении многих лет приходилось покорять силой оружия. При этом власть на местах практически не менялась: новых порядков старались никому не навязывать. Славянские земли Великого княжества обладали более высоким уровнем развития общества, и прежде всего культуры, чем земли самих литовцев, что благотворно влияло на верхушку литовского общества. В первой половине XIV века при великих князьях Витянисе (1295-1316) и Гедиминасе (1316-1341) Великое княжество вобрало в себя значительные территории на востоке (Полоцк, Минск, Орша, Брест, Пинск, Туров).

Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Рулетка для пропуска "Chrome Quadro", с карабином, 80 см.
Квадратная рулетка для бейджей из хромированного металла. С укреплённым металлическим зажимом на обратной стороне. Комбинируется со всеми
508 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
 Россия - Украина, Дороги истории

Этому соглашению способствовал тот факт что в 1410 году польский король в союзе с великим Литовским князем Витовтом разбили тевтонских рыцарей в знаменитой Грюнвальдской битве. Но самым знаменательным было то, что в Городле король Владислав дал литовским и южно-русским боярам католической веры права польской шляхты и польские гербы. Новоиспеченной шляхте были переданы в вечное владение земли, на которых они сидели. Отныне, все административные должности в Литовском государстве имели право занимать только лица католического вероисповедания. Государственная централизация и союз с Польшей создали предпосылки для объединения под властью Литвы всех русских земель. Взоры Витовта были обращены в сторону Москвы, Новгорода и Пскова. И хотя в истории нет сослагательного наклонения, но все же можно пофантазировать задним числом, что центром единения Руси вполне могла стать именно Литва, в составе которой находились бы два малозначащих городка Москва и Киев. Во всяком случае, Витовт настоял на возрождении киевской митрополии с далеко идущими планами привести к послушанию киевскому митрополиту новгородцев, псковичей и даже москвичей

скачать реферат Некоторые особенности регулирования обязательственных отношений по статутному праву Великого княжества Литовского

И, наконец, новое понимание права, научный подход к формированию общегосударственного права послужили основой для создания Статута 1588 г. В этот период активно изучается право западно-европейских государств, а римское классическое право особенно. За счет заимствования и рецепции права иных государств ликвидировались многие пробелы в праве. Таким образом, получалось, что многие нормы иноземного права вошли в состав белорусского феодального права, и обязательственного права в том числе, и послужили своего рода источниками некоторых правовых норм нашего государства. Так, например, велико влияние римского классического права в сфере регулирования договорных отношений по статутному праву Великого княжества Литовского. Благодаря труду римских юристов уже в эпоху феодализма были определены основные понятия и категории в этой области феодального права. И хотя нельзя забывать о том, что, конечно же, сами договорные отношения, разновидности договоров были выработаны жизненными условиями, экономическими, историческими и т.д., но благодаря достижениям римского частного права эта сфера регулирования обязательственных отношений получила достаточную систематизацию и упорядоченность.

 История Крыма

Сам золотоордынский хан Тохтамыш, хотевший восстановления татаро-монгольского владычества, затронул интересы «железного хромца» Тимура, называемого на Руси Тамерланом, властителя громадного среднеазиатского государства со столицей в Самарканде. После серии сражений 1389, 1391 и 1394 годов войска Тохтамыша в битве на Тереке в 1395 году были разбиты и отошли к Каме, а воины Тимура, получая обещанное вознаграждение, ограбили земли по Днепру, взяли Елец, пограничный город Московского княжества, разграбили и Азов. Тимур разграбил столицу Золотой Орды Сарай Берке. В Крыму находился улус сторонника Тохтамыша Бек-Хаджи и, преследуя его, один из отрядов Тимура вторгся в Крым и подверг его разгрому и опустошению, пройдя от Перекопа до Керченского залива и уйдя на Таманский полуостров. Войска Тимура разрушали крымские города, уничтожая конкурентов самаркандских купцов. После ухода войск Тимура, в Крыму попытался закрепиться Тохтамыш, осадивший в 1396 году генуэзскую Каффу, но вынужден был оставить Крым и ушел к великому литовскому князю Витовту Кейстутьевичу

скачать реферат Завершение политического объединения русских земель во второй половине XV в. – первой трети XVI века и создание единого государства

Однако великий князь московский никогда не оставлял своего права всеобщего набора войска, и эта система была возрождена при наследниках Василия II, в особенности при его правнуке Иване IV. Для администрирования и осуществления судебной власти на местах великий князь полагался на своих наместников и волостелей. Они не получали жалования из казны великого князя, а должны были «кормить себя» на данной территории – т.е. они получали содержание от местного населения и оставляли себе долю гонораров от судопроизводства и часть налогов, полученного с данного района. В отличие от роста авторитарного и централизованного режима в Московии, правительство Великого княжества Литовского опиралось на принципы федерации и конституционных прав. После первого договора об объединении между Польшей и Литвой (1385 г.) конституция Литвы была пересмотрена сообразно с польским образцом. Великий князь назначался советом знати, известным как панская рада, соответствовавшим боярской думе Московии, но обладавшим большей властью. В Польше параллельно с этим аристократическим органом возникла ассамблея представителей провинциального мелкопоместного дворянства, посольская изба (палата представителей). Вместе оба органа составили сейм (парламент).

скачать реферат Теория этногенеза Л.Н.Гумилева

На западе ось толчка выклинилась у южной оконечности Байкала. Основная же часть его, по-видимому, пришлась на поверхность Тихого океана. Толчок ХШ века породил литовский (Великое княжество литовское) и великорусский (собирание земель вокруг Москвы) этносы, турок-осман и эфиопов. Пусковой момент этногенеза можно считать подобием толчка, сообщившего этнической системе инерцию, утрачиваемую при сопротивлении среды. Схема: быстрый подъем пассионарности и медленная ее утрата – действительна для всех известных этносов. Следовательно, этногенез – инерционный процесс, более или менее интенсивная утрата пассионарности системы, иными словами, гибель пассииоонариев и их генов; это особенно касается войн, в которых пассионарии гибнут первыми. Пассионарный толчок – это такой разрыв естественной причинности, который закрыт для научного познания при настоящем уровне развития науки. На сегодняшний день он недоступен проверке опытом, и остается гипотезой. 1. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М.: Мысль, 1991.- С.214. Пассионарный толчок знаменует рождение нового организма – этноса, который проходит в своем развитии ряд закономерных фаз, подобных различным возрастам человека.

скачать реферат Военные реформы Петра I

И попытка дать на них ответы - цель данной работы. Историческая необходимость реформы. Внешняя политика России до Петра I руководствовалась не случаем, а древней исторической традицией. Еще в XIII веке создались те международные обстоятельства, которые в течении последующих пяти веков определяли внешнюю (и во многом - внутреннюю) политику России. В XIII веке на восточном побережье Балтики появились немцы. Они оттесняют местные балтийские племена и, одновременно, становятся врагами русских северо-западных городов Пскова и Новгорода. В это же время шведы начали движение на Русь. Под влиянием немецкой угрозы на Беларуси и Литве создается Великое Княжество Литовское. «Литва» угрожает западным границам России – Смоленску. А на юго-востоке образуется Золотая Орда. Таким образом, почти одновременно с трех сторон Россия была окружена агрессивными соседями. Главной задачей Руси стала самозащита – борьба за историческое существование, за целостность государства, за религию. Эта борьба шла сотни лет и именно эта борьба направляла внешнюю политику Московского государства с самого начала до ПетраI. Ко времени правления Петра эта борьба принесла уже огромные политические успехи, но Задача – достижение полной безопасности и естественных границ – не была выполнена.

скачать реферат Особенности художественного изображения эпохи Ивана Грозного в творчестве А. К. Толстого

Заимствуя исторические факты, даже отдельные фразы и слова у Карамзина (мечты Иоанна о принятии схимы, его разговор с боярами, взрыв Свинарской башни и так далее), Толстой использует свой старый прием хронологического сближения этих событий для усиления драматизма. Сцена с Гарабурдой, играет, по словам Толстого, исключительно важную роль в пьесе: «Михайло Богданович Гарабурда, секретарь великого княжества Литовского и посол короля Батория, является только один раз в драме , но на нем основан перелом Иоанновой судьбы, и он представляет ту ось, на которой совершается оборот всего хода событий, когда драматическое движение из восходящего превращается в нисходящее»3. Эта сцена вымышлена писателем, но отдельные факты, о которых здесь идет речь (переговоры Гарабурды с Грозным в 1573 году, причина их неудачи, избрание и бегство Генриха, оскорбительное для Батория обращение «сосед» и другие), взяты у Карамзина (том 9, глава 4). Основным источником первой сцены четвертого действия является отрывок о комете и произведенном ею на Ивана впечатлении, Вызове волхвов и так далее.

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 2400 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
444 руб
Раздел: Стиральные порошки
Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники
Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Иван Грозный

Хозяйственное развитие страны требовало выхода к берегам Балтийского моря. Это было необходимо, прежде всего, для развития торговли и усиления политических и культурных связей с передовыми странами Западной Европы. Когда-то Русь имела свободный выход к Балтийскому морю, но постепенно шведы и Орден Ливонских рыцарей захватил все морское побережье. Через Великое княжество Литовское и Польшу в Москву не пропускали купцов, особенно с военными товарами. Иван IV решил отвоевать старые русские города на Балтике, так как во второй половине ХVI века сложилась благоприятная обстановка для войны за Ливонию. Обеспечив безопасность своих восточных границ, России могла приступить к решению балтийского вопроса. Война началась в январе 1558 году успешными действиями русских войск. Были взяты Нарва, Тарту и к лету 1559 года русские вышли к балтийскому побережью, дошли до границ Восточной Пруссии и Литвы. Но вскоре под влиянием внешних и внутренних обстоятельств, ход войны начал меняться. Русское дворянство поддерживало войну, так как было очень заинтересовано в прибалтийских землях. Феодальная знать выступала против войны, так как ее мало интересовали балтийские берега.

скачать реферат Иван III Великий в истории России

Остриё нового литовско-тверского союза было недвусмысленно направлено в сторону Москвы. В ответ на это в 1485 г. Иван III объявил Твери войну. Московские войска вторглись в тверские земли. Казимир не спешил помочь своему новому союзнику. Не имея сил сопротивляться в одиночку, Михаил поклялся, что больше не будет иметь никаких отношений с врагом Москвы. Однако вскоре после заключения мира свою клятву он нарушил. Узнав об этом, великий князь в том же году собрал новую рать. Московские полки подступили к стенам Твери. Михаил тайно бежал из города. Тверичи во главе со своими боярами открыли великому князю ворота и присягнули ему на верность. Независимое великое княжество Тверское прекратило своё существование. В 1489 г. к Русскому государству была присоединена Вятка — отдалённая и во многом загадочная для современных историков земля за Волгой. С присоединением Вятки дело собирания русских земель, не входивших в Великое княжество Литовское, было закончено. Формально самостоятельными оставались только Псков и великое княжество Рязанское.

скачать реферат Борьба Руси и Прибалтики с немецкой, шведской и литовской агрессией в 13 веке

Эти поразительно быстрые и легкие успехи великих князей литовских объясняются как тем, что западнорусские земли охотно признавали власть Литвы, чтобы избавиться от власти татар, так и тем, что, присоединяясь к Литве, русские области ни в какой мере не испытывали национального или религиозного гнета или какой-либо ломки в строе и характере местной жизни. власть в Литовско-Русском государстве В большинстве западнорусских земель сначала оставались на своих местах прежние князья — Рюриковичи, признавшие над собой верховную власть великого князя Литовского; в некоторых областях их заменили литовские князья — Гедиминовичи, но за исключением этого, никаких существенных перемен не происходило. "Литовская верховная власть была совершенно чужда тенденции к нивелировке областной жизни. "мы старины не рухаем, а новин не уводим" — провозглашали великие князь литовские, подтверждая старые права земель, находившихся под их верховной властью" (Лаппо) . Таким образом, существенной чертой государственного строя великого княжества Литовского был его федеральный характер. усиление русского культурного влияния в Литве Русское культурное влияние все более усиливалось в Литве, и сами Гедиминовичи постоянно обрусевали, некоторые из них и крестились в "русскую веру".

скачать реферат Иван III и конец ордынского ига

Москва прочно заявила о себе как о руководителе борьбы с внешними врагами, особенно с Золотой Ордой и Великим княжеством Литовским. Это находило поддержку народа. Необходимость объединения всех сил государства, чтобы оно было свободным, становилось все более очевидной. Борьба между княжествами осложнялось и тем, что каждое из них делилось на уделы во главе с удельными князьями. Уделы создавали дополнительные трудности в объединении страны. Великие московские князья постепенно стремились подчинить уделы своей власти. Это было чрезвычайно сложное дело. Ведь все князья находились между собой в родстве, могли заключать друг с другом договоры. Великие князья стремились превратить младших по рангу собратьев – удельных правителей – в своих слуг, лишенных какой – либо самостоятельности. Когда это удавалось, удельный князь становился подручным великого князя, хотя и сохранял почетное положение при его дворе. Вступив на великокняжеский престол, Иван III Васильевич (1462 – 1505) энергично занялся устройством внешнеполитических дел.

скачать реферат Смутное время в России

Волнения охватили всю страну. В 1603 году отряды восставших крестьян и холопов подступали к самой Москве. С большим трудом восставшие были отбиты. ВМЕШАТЕЛЬСТВО РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ В это же время польские и литовские феодалы старались использовать внутренние противоречия в России, чтобы ослабить Российское государство и поддерживали связи с оппозицией Борису Годунову. Они стремились захватить Смоленские и Северские земли, которые столетием ранее входили в состав Великого княжества Литовского. Католическая церковь ведением в России католичества хотела пополнить источники доходов. Прямого же повода для открытой интервенции у Речи Посполитой не было. РОССИЯ В ГОДЫ «СМУТЫ» ЛЖЕДМИТРИЙ I Именно в Польше «объявился» первый самозванец, выдававший себя за царевича Дмитрия. По версии, выдвинутой правительством, им был галицкий дворянин Ю. Б. Отрепьев, в монашестве «инок Григорий», связанный с боярами Романовыми. Он в 1602 году бежал в Литву, где получил поддержку некоторых литовских магнатов, а затем и короля Сигизмунда III. Осенью 1604 г. самозванец, которого историки называют Лжедмитрием I, с 40-тысячным отрядом польско-литовской шляхты, русских дворян-эмигрантов, запорожских и донских казаков неожиданно появился на юго-западной окраине России, в Северской земле. «Украинные люди», среди которых было много беглых крестьян и холопов, толпами присоединялись к самозванцу: они видели в «царевиче Дмитрии» своего «заступника», тем более что самозванец не скупился на обещания.

Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленка-кокон Папитто на липучке (двухслойная).
Пеленка выполнена из двойного интерлока (100% хлопок), а это отличный материал для пошива одежды для новорожденных. Пеленка-кокон это
388 руб
Раздел: Пелёнки
Набор игрушек на присосках "Каскадер".
Что подарить творческому ребенку, из которого ключом бьет энергия? Чем занять неугомонного малыша в дороге или в ожидании? Набор игрушек
340 руб
Раздел: Из резины
скачать реферат Цивилизации. От Руси к России. XVII век: Люди и время, смута. Эпоха Петра Великого...

Это -промосковская традиция, утвердившаяся в историографии. Однако на самом деле история в Юго-Западных землях не прерывалась. Она шла свои путем. Галич оказался в составе Польши. Минск, Гомель, а затем и Киев, другие города втягивались под власть языческой Литвы для спасения от монголо-татарского разорения, сохранения своего типа развития. Что такое Литва того времени? В 40-е гг. XIII в. появилось и быстро увеличилось в размерах Литовское княжество. О нем мало известно, но уже в XIV в. оно объединяло в своем названии три элемента: Литва, жмудь, русские земли - Русь. Позже слово "русское" в названии государства перешло на второе место после "литовского" -Великое княжество Литовское, Русское и Жомойтское. В период расцвета это княжество простиралось от Балтики до Черного моря, от границ Польши и Венгрии до Подмосковья (Можайск). '/ю территории Литвы составляли древние русские земли. Не случайно противники усиливающейся в Москве центральной власти бежали в Литву. Таким образом, Западные и Юго-Западные земли, где шло формирование Малороссии и Белоруссии, гораздо дольше существовали в условиях европейской традиции.

скачать реферат Образование Великого Княжества Литовского

Кроме южнорусских областей. Ольгерд подчинил своей верховной власти Чернигово-северскую землю и часть Смоленской земли. В 1368 и 1370 годах Ольгерд провел успешные походы на Московское княжество, разрушил столицу, осаждал Кремль. Однако скорее эти войны носили предупредительный характер – на серьезную битву с Москвой Великое княжество Литовское отважиться не могло. Продолжительная война на восточных границах способствовала бы захвату крестоносцами Жмуди и западных белорусских земель. Великому княжеству каждый год приходилось отбивать та два, а то шесть – восемь рыцарских нашествий. В то время как Ольгерд с таким успехом вел завоевательную политику на юге и востоке, его брат Кейстут действовал против немцев на западе, остановив их наступательное движение. Немецкое завоевательное движение остановилось. Таковы были дела Ольгерда и Кейстута. Положив предел завоеваниям немцев, они собрали под своею властью, можно сказать, всю южную и западную Русь, освободив ее от владычества татар, дав ей единую сильную власть. Очень было важно, что эта власть была русскою по своей культуре и по своим приемам. Русским людям представлялось, что Гедиминовичи восстановляют старую русскую силу и старый русский порядок на коренных русских местах – в области верхнего и среднего Днепра.

скачать реферат Формирование государства у славян

Новая религия стала распространяться по всей Руси. Принятие христианства не только оказало глубокое влияние на внутреннюю жизнь государства, но и способствовало быстрому укреплению его международных связей. В 1237-1241 гг. русские земли подверглись удару со стороны Монгольской империи - центральноазиатского государства, завоевавшего в первой половине XIII в. огромную территорию от Тихого океана до Центральной Европы. После походов на Северо-Восточную и Южную Русь, соответственно в 1237-1238 и в 1239-1240 гг., объединенного монгольского войска под командованием внука основателя империи - Чингисхана - Батыя установилось так называемое монголо-татарское иго. Русские княжества не вошли непосредственно в территорию Золотой Орды. Их зависимость выражалась в уплате податей - "выхода" и верховном сюзеренитете золотоордынского хана, который утверждал русских князей на их столах. (Как же происходило развитие русских земель в новых условиях?) Киевская земля после нашествия окончательно утратила свое былое значение. Киев был взят татарами в 1240 г. в разгар борьбы за него между соперничающими князьями. В 20-е годы XIV века Киевская земля попала в зависимость от Великого княжества Литовского, а в начале 60-х годов окончательно вошла в его состав.

скачать реферат Учебник по С#

Упадок Литвы авторы энциклопедии связывают с Люблинской унией, объединившей Польское королевство и Великое княжество Литовское в единое государство в результате Люблинской унии 1569 г. и Брестской церковной унией 1596 г., после которой "православная церковь попала в стеснённое положение"8. Конец Литовского княжества рисуется следующим образом: "С конца XVI в. эта некогда грозная держава начинает приходить в упадок. Земли Великого княжества, особенно белорусские, становятся ареной жесточайшего противоборства между Москвой и Варшавой. Войны, эпидемии, неурожаи нанесли страшный удар экономикe Великого княжества Литовского, от которого страна так и не смогла оправиться". Особо отмечается, что "теперь прежние земли Великого княжества Литовского стали территорией новых независимых государств - Литвы, Белоруссии, Украины, России"9. Пожалуй, несколько искусственно связывать упадок Литвы с Брестской унией. Массовый отъезд православной шляхты в московские владения значительно ослабил литовскую военную силу, но начался значительно раньше, ещё в XV в., когда обострился конфликт между католическим окружением великих князей и местной православной знатью.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.