телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Товары для животных -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:Историяподраздел:Историческая личность

Воссоединение Украины

найти похожие
найти еще

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Однак, незважаючи на це помилкове рішення, значна кількість комуністів краю продовжували співробітничати у різних громадських організаціях. Особливо активно вони діяли у тих організаціях, які мали антивоєнний, антифашистський характер. Основним завданням революційної боротьби залишалося возз'єднання з Радянською Україною. Досягнення цієї мети, визвольні походи Червоної Армії на територію Західної України, Бессарабії й Буковини тісно пов'язані із змістом радянсько-німецького пакту про ненапад від 23 серпня 1939 р. При висвітленні цієї проблеми вчителю слід відзначити, що на міжнародній арені в той період переплелися інтереси багатьох країн Європи. Таке становище вимагало від керівництва Радянського Союзу ретельно зваженої оцінки міжнародного становища. Безперечно, Англія й Франція, з якими Радянський Союз вів переговори, своїми діями давали підставу для критики з нашого боку. Проте не слід забувати, що обидві ці держави внаслідок сталінських репресій у другій половині 30-х років виявляли сумнів щодо надій» ності у воєнному відношенні такого союзника, як СРСР і не прискорювали досягнення з ним згоди у пошуках забезпечення колективної безпеки в Європі. Одночасно Сталін, ставши на шлях зближення з фашистською Німеччиною, нехтував стратегічні плани Гітлера про завоювання території за рахунок Радянського Союзу, насамперед України, не брав до уваги його заяву про бажання мати в руках німців родючу Україну, Урал і Сибір, допустив фатальний прорахунок щодо умов та строків нападу Німеччини на нашу країну. Відсутність взаємного довір'я між СРСР в особі Сталіна й англійським і французькими урядами призвела до того, що 21 серпня з ініціативи Союзу РСР переговори з Англією й Францією були перервані. Отже, було упущено останній шанс не допустити другої світової війни. Замість цього 23 серпня було підписано радянсько-німецький пакт про ненапад. За таємним територіальним протоколом, підписаним додатково до пакту, передбачався поділ сфер інтересів обох держав, за яким Західна Україна, поряд з іншими територіями, мала ввійти до складу СРСР. Радянська сторона заявила також про свою заінтересованість у Бессарабії. Підписання таємного протоколу було не тільки виявом зневаги до моральних критеріїв у політиці, а й являло собою прямий відступ від ленінських принципів зовнішньої політики, за якими не визнавалися таємні угоди за спиною третіх країн, особливо у питаннях, що стосувалися їх інтересів. У даному випадку мова йшла про інтереси суверенної Польщі. Радянсько-німецький договір, відзначає ряд дослідників, мав для нашім' країни як позитивні, так і негативні наслідки. Позитивним є те, що він на сотні кілометрів на захід відсунув можливі рубежі зосередження фашистських військ, перешкодив об'єднанню капіталістичного світу проти СРСР. Радянському Союзові було повернуто ряд територій, відторгнутих внаслідок підступних дій імперіалістичних держав після першої світової війни і Жовтневої революції. Завдяки підписанню договору наша країна одержала майже два роки для зміцнення своєї обороноздатності. Однак неправильна оцінка Сталіним міжнародного становища, його переконаність у тому, що Гітлер так скоро не нападе на СРСР, адміністративно-командна система, яка панувала у нашому суспільстві, не дали змоги максимально ефективно використати той час.

Відразу після возз'єднання почалися арешти й виселення Важливою ділянкою партійної роботи була агітація за колективне ведення сільського господарства. Цьому підпорядковувалися досвід Радянського Союзу, матеріальна допомога від держави. Одна частина селян включалася в колгоспне будівництво, інша вичікувала, що з цього вийде. Немало було й тих, хто боявся помсти з боку озброєних бандитських формувань українських буржуазних націоналістів. Вони жорстоко знущалися з активістів, вбивали багатьох з тих, хто вступав у колгоспи, та їх організаторів, чинили диверсійні акти тощо. Однак, незважаючи на різноманітні перешкоди ворожих елементів, протягом короткого часу було немало зроблено у соціальній сфері. Серед трудящих розподілялося житло, націоналізоване у великих власників. Державна і кооперативна торгівля витісняла приватних торговців, які ставали на шлях саботажу, підвищували ціни на продуктові та промислові товари. Безплатною стала медична допомога. Значно зросла кількість лікарень, поліклінік, амбулаторій. Із східних областей України приїхало багато медичних працівників. Вводилася система соціального забезпечення. Возз'єднання західноукраїнських земель в єдиній Українській Радянській державі відкрило широкі можливості для розвитку української радянської культури. Система народної освіти тут була реорганізована відповідно до діючої в країні системи. Всі, хто бажав, могли навчатись у школі з українською мовою викладання, яких до возз'єднання по суті не було. Ліквідовувалася неписьменність і малописьмен-ність серед дорослого населення. На початок 1940/41 навчального року на Західній Україні діяло 13 вузів і десятки технікумів. Пожвавилася науково-дослідна діяльність. У Львові було відкрито ряд філіалів інститутів АН УРСР, а також філіал академічної бібліотеки. До Спілки радянських письменників Української РСР було прийнято ряд майстрів художнього слова краю. Почали вільно друкуватися С. Тудор, П. Козланюк, Я. Галан, О. Кобилянська, О. Гаврилюк та ін. Вперше за всю історію було відкрито стаціонарні державні театри. До Львівського обласного відділення Спілки радянських композиторів України ввійшли композитори С. Людкевич, М. Колесса, Є. Козак, А. Кос-Анатольський та ін. До творчого життя республіки включилися художники І. Труш, О. Кульчицька, А. Манастирський. Розширилася мережа культосвітніх закладів, створювалися умови для розвитку народного мистецтва . Деформації соціалістичних ідеалів, які сталися в нашій країн! в кінці 20- х — у 30-х роках, вже в 1939—1941 рр. повною мірою проявилися й на Західній Україні. Уніфікація державного ладу й управління в нових радянських областях здійснювалася за звичними на сході жорстокими адміністративно- командними методами. До того ж не враховувалися певні відмінності в економічному та духовному житті, у народних звичаях, що зумовлювалося кількавіковим роз'єднанням західних і східних частин української землі. Поряд з націоналізацією великої промисловості, банків і засобів зв'язку проводилося вилучення й дрібних ремісничих майстерень, приватних будинків. У новому радянському апараті важливу роль відігравали керівні кадри, які прибували із східних областей України. Значна частина з них не знала місцевої специфіки, що призвело до серйозних порушень радянських законів у галузі податкової політики, хлібозаготівель, до передчасної колективізації, за яку взялися в 1940 р., з порушенням, як і свого часу у східних районах, ленінських принципів переконання й добровільності.

Возз'єднання західноукраїнських земель з УРСР В цьому рефераті мова йде про становище трудящих мас західноукраїнських земель, які перебували під владою чужоземних загарбників, Тх боротьбу за соціальне й національне визволення, возз'єднання з Радянською Україною. Аналізується взаємозв'язок між радянсько-німецьким пактом про ненапад від 23 серпня 1939 р. і визвольним походом Червоної Армії на територію Західної України, Бессарабії та Буковини. Показано початок соціально-економічних перетворень на західноукраїнських землях, йдеться про необгрунтовані репресії й довільні депортації значної частини населення далеко за межі України.У результаті Великого Жовтня, революційної боротьби трудящих усіх народів колишньої Російської імперії вперше в історії була утворена суверенна держава українського народу — Українська Радянська Соціалістична Республіка. Та з допомогою США й Антанти реакційні кола Румунії загарбали Північну Буковину і придунайські землі, під владою панської Польщі опинилася Західна Україна, а на Закарпатті запанувала чехословацька буржуазія. Отже, частина споконвічних українських земель залишалася за межами УРСР. На загарбаних територіях, 3/4 населення яких становили українці, був встановлений жорстокий колоніальний режим. Переважна більшість українців жила в селах, але понад чверть з них були безземельними, майже третина мала мізерні наділи. Переслідуванням піддавалися українська мова і культура. Більшість населення була неписьменною. Закривались українські культурно-освітні заклади, офіційно заборонялося вживати такі слова, як «Україна», «українець». До цього слід додати ще і соціальне та політичне безправ'я, відсутність, по суті, медичної допомоги. У пошуках кращої долі тисячі й тисячі людей подавалися до країн Північної та Південної Америки, Африки й аж до Австралії. Інші ставали на шлях протесту проти існуючих порядків, проти гноблення й несправедливості, на шлях боротьби за своє соціальне й національне визволення, за возз'єднання з Радянською Україною. Pеволюційно-визвольну боротьбу трудящих західноукраїнського регіону очолювали партійні організації Галичини, Буковини та Закарпаття, насамперед Комуністична партія Західної України (КПЗУ), створена в 1919 р. (до 1923 р. називалася «Комуністична партія Східної Галичини»). Вона ввійшла до складу Компартії Польщі (КПП), однак її діяльність була нерозривно пов'язана з КП(б)У. У 20—30-х роках боротьба трудящих західноукраїнських земель за своє соціальне і національне визволення, за возз'єднання з Радянською Україною значно активізувалася. Одні за одним відбувалися робітничі й селянські страйки, проходили демонстрації, в яких брали участь також інтелігенція, службовці, пенсіонери, представники інших соціальних верств населення. Кульмінацією революційних виступів на Західній Україні були барикадні бої львівського пролетаріату в квітні 1936 р. По свіжих слідах квітневих подій 16 травня у Львові розпочав роботу Антифашистський конгрес діячів культури — літераторів, митців, активних учасників революційного руху із Західної України, Польщі, Західної Білорусії. Pеволюційний рух на західноукраїнських землях мав яскраво виражений інтернаціональний характер. Українці, поляки, білоруси, євреї, люди інших національностей спільно виступали проти панівних класів.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Русские войска одержали ряд побед и заняли территорию Сев. Азербайджана. Завершилась Гюлистанским миром 1813...4) 1826-1828, начата Персией с целью возвращения Вост. Закавказья. Русские войска взяли Нахичевань, Эривань, Тебриз. Завершилась Туркманчайским миром 1828. РУССКО-ПЕРСИДСКИЙ ДОГОВОР (12.9.1723 - Петербург), заключен после Персидского похода. К России отходили Дербент, Баку, провинции Гилян, Мазендеран, Астрабад. Ирану предоставлялась военная помощь российских войск. РУССКО-ПОЛЬСКАЯ (СМОЛЕНСКАЯ) ВОЙНА 1632-34 - велась Россией за возврат Смоленской и Черниговской земель. Завершилась капитуляцией окруженной под Смоленском русской армии (командующий М. Шеин) и Поляновским миром. РУССКО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА 1654-67 - велась Россией за возврат Смоленской и Черниговской земель, Белоруссии и обеспечение воссоединения Украины с Россией. В 1654-55 русские войска разбили основные силы Речи Посполитой, освободили Смоленщину и большую часть Белоруссии. Военные действия возобновились в 1658 и шли с переменным успехом. С 1660 инициатива перешла к польским войскам

скачать реферат Династия Романовых

Был установлен 10-летний срок сыска беглых крестьян. Было увеличено количество приказов, возросло число дьяков и их значение. Велось интенсивное строительство засечных черт против крымских татар. Происходило дальнейшее освоение Сибири. Умер в Москве 12 июня 1645 г. Тело его было погребено в московском Архангельском соборе. Царь Михаил был женат дважды: 1) на княжне Марии Владимировне Долгорукой; 2) на Евдокии Лукьяновне Стрешневой. От первого брака детей не было, а от второго было 3 сына, в том числе будущий царь Алексей и семеро дочерей. АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (19.03.1629 – 29.01.1676) Царь с 13 июля 1645 г., сын царя Михаила Фёдоровича и Евдокии Лукьяновны Стрешневой. Вступил на престол после смерти своего отца. Короновался 28 сентября 1646 г. Устрашённый московским смятением 25 мая 1648 г., велел собирать новое Уложение о бессрочном сыске беглых крестьян и др., которое обнародовал 29 января 1649 г. 25 июля 1652 г. возвёл в патриархи знаменитого Никона. 8 января 1654 г. принял присягу на подданство гетмана Богдана Хмельницкого (воссоединение Украины с Россией), чем был вовлечён в войну с Польшей, которую блистательно завершил в 1655г., получив титулы государя полоцкого и мстиславского, великого князя литовского, белыя России, волынского и подольского.

Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Рулетка для пропуска "Chrome Quadro", с карабином, 80 см.
Квадратная рулетка для бейджей из хромированного металла. С укреплённым металлическим зажимом на обратной стороне. Комбинируется со всеми
508 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Машиностроение (трансформаторные подстанции, кузнечно-прессовое оборудование, радиоаппаратура, приборы и др.); пищевая (маслосыродельная, мясная), легкая (обувная, швейная, трикотажная и др.), химическая и др. промышленность. Технологический институт бытового обслуживания. 2 театра. Краеведческий музей. Дом-музей Г. С. Верейского. Известен с 1493 в составе Польши; с 1793 в Российской империи. Назван по имени Б. Хмельницкого. ХМЕЛЬНИЦКИЙ Богдан (Зиновий) Михайлович (ок. 1595-1657) - гетман Украины, руководитель освободительной войны украинского народа против польско-шляхетского гнета в 1648-54. 8.1.1654 на Переяславской раде провозгласил воссоединение Украины с Россией. ХНА (араб.) - красно-желтая краска, получаемая из листьев кустарника или небольшого дерева лавсонии. Используют в косметике. ХНУМ - в египетской мифологии божество плодородия, хранитель истоков Нила и податель его разливов. Особо почитался на о. Элефантина как бог-демиург. Изображался в виде барана или человека с бараньей головой. ХО - народ группы мунда в Индии (шт. Бихар). 1,2 млн. человек (1992)

скачать реферат Подготовительный курс по Истории России для поступающих в Академию МВД РФ

Второй этап освободительной войны начался весной 1650 г. и завершился в сентябре 1651 г. заключением Белоцерковского мирного договора. Предательство крымского хана привело к поражению восставших, которые вынуждены были принять тяжелые и невыгодные условия польской стороны - сокращение реестра до 20 тыс. человек, ограничение казацкого самоуправления, возвращение польским землевладельцам власти над украинскими крестьянами. Третий этап освободительной войны продолжался до января 1654 г., когда большая Рада Украины в Переславле приняла решение о воссоединении Украины с Россией на правах широкой автономии. Богдан Хмельницкий с 1648 г. неоднократно обращался к России с просьбой о помощи, но Россия смогла вступить в войну только в 1654 г. Переяславская рада.(1654 г.) Ответом на договор, заключенный под Белой Церковью, были народные выступления, с особой силой прокатившиеся по Приднепровью. Не утвердила Белоцерковский мир и заносчивая польская знать. Война возобновилась. Весной 1652 г. Хмельницкий наголову разбил польскую армию под Батогом (на реке Южный Буг).

 Никита Хрущев

Они приглашали и меня вступить в мафию. Когда я отказался, решили дать бой и уничтожить. Эта история началась давно, я тогда еще учился в институте. В 1954 году объявили закрытый конкурс на монумент в память 300-летия воссоединения Украины с Россией. Место выделили на площади у Киевского вокзала, камень заложили. Это был первый и последний действительно объективный конкурс. Все работы были под девизами, и никто не знал истинных фамилий авторов. Я, студент третьего курса, его выиграл. Вон на полке макет - "Бандурист". Твой отец видел фотографии макета. Он ему понравился, по крайней мере, ни слова против он не сказал. Все другие меня хвалили, а в газетах писали: победитель - бывший фронтовик, студент. И тем не менее его не поставили и никогда не поставят. Предлоги были самые объективные: то средства не выделили, то бензина нет, то камня, то экскаватор сломался. Правда же была в другом. Я хотел вступить тогда в московское отделение Союза. Все были "за", меня приняли. И тут же вежливо отвели в сторону и стали объяснять правила жизни: "У скульпторов гонорары очень высокие, жить можно хорошо

скачать реферат Программа по Истории России(до 1941г.) для поступающих поступающих в ВУЗы ОВД (органов внутренних дел)

Второй этап освободительной войны начался весной 1650 г. и завершился в сентябре 1651 г. заключением Белоцерковского мирного договора. Предательство крымского хана привело к поражению восставших, которые вынуждены были принять тяжелые и невыгодные условия польской стороны - сокращение реестра до 20 тыс. человек, ограничение казацкого самоуправления, возвращение польским землевладельцам власти над украинскими крестьянами. Третий этап освободительной войны продолжался до января 1654 г., когда большая Рада Украины в Переславле приняла решение о воссоединении Украины с Россией на правах широкой автономии. Богдан Хмельницкий с 1648 г. неоднократно обращался к России с просьбой о помощи, но Россия смогла вступить в войну только в 1654 г. Переяславская рада.(1654 г.) Ответом на договор, заключенный под Белой Церковью, были народные выступления, с особой силой прокатившиеся по Приднепровью. Не утвердила Белоцерковский мир и заносчивая польская знать. Война возобновилась. Весной 1652 г. Хмельницкий наголову разбил польскую армию под Батогом (на реке Южный Буг).

скачать реферат Программа вступительных экзаменов по отечественной истории в 2004 г. (МГУ)

Усиление самодержавной власти царя. Алексей Михайлович. "Дело" патриарха Никона. Податная реформа. Создание полков "нового строя". Становление абсолютизма- определяющая тенденция развития политического строя России во второй половине XVIIв. "Бунташный век". Причины массовых народных выступлений в XVIIв. Раскол как проявление социального протеста. Крестьянская война под предводительством Степана Разина (причины, ход, состав участников). Борьба за ликвидацию последствий Смуты во внешней политике. Смоленская война 1632-1634гг. Строительство Белгородской засечной черты. Азовское сидение (1637-1642гг.). Украина и Белоруссия в составе Речи Посполитой. Усиление социального, религиозного и национального гнета. Роль широких слоев крестьян и горожан в борьбе за воссоединение с Россией. Братства. Запорожское казачество. Освободительная война 1648-1654гг. под руководством Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Русско-польская война 1654-1667гг. Андрусовское перемирие и Вечный мир с Польшей. Историческая оценка воссоединения Украины и России. Русско-шведская война 1656-1661гг. Кадисский мир. Русско-турецкая война 1677-1681гг. Бахчисарайский мир. Строительство Изюмской черты.

скачать реферат Алексей Михайлович

Крупным достижением русской дипломатии во времена правления Алексея Михайловича было воссоединение Украины с Россией. 8 января 1654 Переяславская Рада утвердила присоединение ряда украинских земель к России, что много лет спустя, во время заключительных мирных переговоров с Польшей в деревне Андрусове (1667) приобрело международное признание. Успешно велась при Алексее Михайловиче и борьба с турками и татарами за безопасность южных границ России. С конца 1640-х велось освоение Сибири, были основаны города – Нерчинск (1656), Иркутск (1659), Селенгинск (1666). В экономической политике правительство Алексея Михайловича поощряло промышленную деятельность, покровительствовало отечественной торговле, защищая ее от конкуренции иностранных товаров. Этим целям служили Таможенный (1663) и Новоторговый (1667) уставы, содействовавшие росту и внешней торговли на основах протекционизма и меркантилизма. Однако просчеты в финансовой политике (выпуск медных денег, приравненных к серебряным, что обесценило рубль) вызвали недовольство населения, переросшее в 1662 в «Медный бунт».

скачать реферат Отечественная история (полный курс)

Война закончилась неудачей, но одним из условий мира был отказ поляков от всех прав на русский трон. В годы царствования преемника и сына Михаила Фёдоровича - Алексея Михайловича - произошёл ряд важных перемен в жизни Русского государства. Во- первых, оформляется политическая система абсолютизма. Если при Михаиле Фёдоровиче можно говорить о совместном правлении царя и Земского Собора, то при его преемнике Собор собирается всё реже, пока совершенно не прекращает свою деятельность. Во-вторых, юридически оформляется крепостное право - "Соборным Уложением", принятым на Земском Соборе 1649 года, запрещается переход крестьян от одного помещика к другому. В-третьих, правительство Алексея Михайловича успешно решает одну из важнейших внешнеполитических задач, стоявших перед Россией - воссоединение Украины с Россией. Земли Украины входили еще в Древнерусское государство. В XIII веке значительную часть Украины завоевали монголо-татары. Другая ее часть была охвачена литовскими феодалами. Потом Литва вступила в союз с Польшей, образовалось Польско-Литовское государство.

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 2400 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
444 руб
Раздел: Стиральные порошки
Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники
Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Присоединение российских земель в 17,18,19 веках

Воссоединение Украины с Россией В XVII в. украинские земли находились под властью Речи Посполитой. По Люблинской унии 1569 г. Великое княжество Литовское, куда входили украинские земли, объединилось с Польшей. После унии на украинских землях стали обосновываться польские магнаты и шляхта. На Украине усиливался феодальный гнет. Украинские крестьяне и городские ремесленники разорялись от растущих налогов и повинностей. Режим жесткого угнетения на Украине был усугублен также тем, что еще в 1557 г. паны получили от королевской власти право смертной казни по отношению к своим крепостным. Наряду с усилением феодального гнета население Украины испытывало национальный и религиозный гнет. Усиление феодального, национального и религиозного гнета на Украине со стороны Речи Посполитой было причиной подъема национально-освободительного движения. Первая его волна пришлась на 20-30-е гг. XVII в., но была жестоко подавлена польскими панами. Новый этап национально-освободительного движения пришелся на конец 40-х — начало 50-х гг.

скачать реферат Складывание Московского государства в XIV-XVI

Та собственность, которой владела церковь, за ней сохранялась, но вновь приобретать вотчины церкви категорически запрещалось. Управление делами церкви переходило в руки светского органа монастырского приказа. Приказная система управления получила повсеместное распространение. Крупнейшим историческим событием правления Алексея Михайловича является воссоединение Украины с Россией. Земли Украины входили еще в Древнерусское государство. В XIII в. значительную часть Украины завоевали татаро-монголы. Другая ее часть была захвачена литовскими феодалами. Потом Литва вступила в союз с Польшей, образовалось Польско-Литовское государство. Украина оказалась под его гнетом. Украинскому народу навязывались чуждые обычаи и религия. В XVI, и в первой половине XVII в. на Украине вспыхивают восстания против польских помещиков и чиновников. Крупной силой, боровшейся с панской Польшей на Украине, было днепровское казачество, у которого была на Днепре за порогами своя организация — Запорожская Сечь. Здесь скрывались от крепостной неволи, от помещичьего и панского гнета, от угнетения царских и королевских чиновников беглецы из украинских, белорусских и русских земель. В середине XVII в. на Украине запылало пламя огромной народной войны против панской Польши.

скачать реферат Хрестоматия

А будет кто в государеве дворе на Москве, или в объезде кого ранит, или кого убиет досмерти, и того казнити смертию же. 7. А будет кто на государеве дворе, на Москве, и в объезде, учнет ходити с пищальми и с луками, хотя и не для стрельбы, и ис того оружья никого не ранит и не убиет, и тем за ту вину учинити наказание, бити батоги и вкинута на неделю в тюрму. Тихомиров М.Н., Епифанов П.Л. Соборное уложение 1649г. М., 1961. Гл. П-Ш. ИЗ РЕШЕНИЯ ЗЕМСКОГО СОБОРА О ВОССОЕДИНЕНИИ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ, 1653 Г. ОКТЯБРЯ 1 А о гетмане о Богдане Хмельницком и о всем Войске Запорожском бояре и думные люди приговорили, чтоб великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович веса Русии изволил того гетмана Богдана Хмельницкого и все Войско Запорожское з городами их и з землями принять под свою государскую высокую руку для православные християнские веры и святых божиих церквей, потому что паны рада и вся Речь Посполитая на православную християнскую веру и на святые божий церкви востали и хотят их искоренить, и для того, что они, гетман Богдан Хмельницкой и все Войско Запорожское, присылали к великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии бита челом многижда, чтоб он, великий государь, православные християнские веры искоренить и святых божиих церквей разорить гонителем их и клятвопреступником не дал и над ними умилосердился, велел их принята под свою государскую высокую руку.

скачать реферат Экзаменационные билеты

К Хмельницкому было направленно посольство во главе с Бутурлиным. 8 января 1654 года в Переяславле всенародное собрание - "Переяславская рада" - высказалась за воссоединение с Россией. Царское правительство признало выборность украинского гетмана, сохранило весь административно-военный аппарат и действие суда на основании местных законов и обычаев. Москва осуществляла контроль за сбором налогов. Были утверждены права и привилегии шляхты. Так завершилась борьба украинского народа за воссоединение Украины и Россией. Вхождение Украины в состав России повлекло за собой войну между Речью Посполитой и Россией (1654-1667 годы), которая приобрела общеевропейское значение, поскольку в неё оказались втянутыми Швеция (она воевала и с Польшей, и с Россией), Турция и зависимые от неё государства - Молдавское княжество и Крымское ханство. Это была затяжная война, в конечном счёте измотавшая силы обеих сторон. В 1667 году между Россией и Польшей было заключено Андрусовское перемирие на тринадцать с половиной лет, по которому к России перешли Смоленск и Левобережная Украина, а также - Киев на два года.

скачать реферат Шпоры

Осознание гос-ва как общей земли , а не только царской вотчины в сознании людей победила идея отдать все ради общего блага, а не искать личной выгоды. 7. Избран путь дальнейшего развития России: 1) самодержавие как форма полит правления; 2) крепостное право как основа экономики; 3) православие как идеология; 4) сословный строй как соц. структура. 8.Проанализируйте основные мероприятия внутренней и внешней политики первых Романовых (М.Ф. и А.М.). 1. Воссоединение с Украиной. Большая часть Украины в первой половине 17 в. входила в состав Речи Посполитой. Население Украины и Белоруссии помимо феодальной эксплуатации, тяжелого экономического положения испытывало национальные и религиозные притеснения. Богдана Михайловича Хмельницкого, возглавил движение сопротивления в 1648 г. С начала освободительной войны Б. Хмельницкий обращался к русскому правительству с просьбой принять Украину в русское подданство. Царь Алексей Михайлович не торопился решать вопрос положительно, так как Россия не готова была к войне. Наконец, 1 октября 1653 г. Земский собор в Москве принял решение о воссоединении Украины с Россией.

Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленка-кокон Папитто на липучке (двухслойная).
Пеленка выполнена из двойного интерлока (100% хлопок), а это отличный материал для пошива одежды для новорожденных. Пеленка-кокон это
388 руб
Раздел: Пелёнки
Набор игрушек на присосках "Каскадер".
Что подарить творческому ребенку, из которого ключом бьет энергия? Чем занять неугомонного малыша в дороге или в ожидании? Набор игрушек
340 руб
Раздел: Из резины
скачать реферат XVII в. в русской истории. Старообрядческий раскол

Поместная Русская Церковь воспринималась как хранительница всей полноты Православия, а русский царь — как единственный законный православный правитель. Нарушение равновесия, сомнение в истинности одного или другого компонента, влекло за собой кризис и ломку всей системы.Сам славянский перевод греческого слова "Ортодоксия" как "Православие" свидетельствует о том, что первостепенно важной у славян считалась правильность прославления Бога, предполагающее общение с Ним, а не просто правильное представление о Нем. В Московской Руси богослужение, обряд занимали центральное место в духовной жизни, поэтому искажение обряда считалось недопустимым. Систематическое богословское образование на Руси действительно отсутствовало, разница между догматом и обрядом массами не ощущалась, тем не менее само по себе изменение обряда едва ли могло привести к столь тяжелым последствиям. Изучение различных списков Священного Писания и других богослужебных книг показывает, что книжная справа не была на Руси чем-то исключительным. Книги переписывались и исправлялись, церковные обряды приобретали местные особенности — и это был естественный процесс. В исправлении книг при патриархе Никоне причиной резкого противодействия в значительной мере был его властолюбивый характер. В XVII в. Россия являлась покровительницей всего православного мира. В 1653 г. произошло воссоединение Украины с Россией.

скачать реферат История государства и права России (полный курс)

Раньше этим занимались местные органы управления и Казенный приказ, который выполнял одновременно множество других функций. В связи с распространением кабального холопства возникает потребность в специальном органе. Главная обязанность Холопьего приказа заключалась в регистрации кабальных записей в особых книгах. Кроме того, он рассматривал иски по делам о беглых холопах. На протяжении XVII в. функционировало в общей сложности свыше 80 приказов, из которых к концу столетия сохранилось немногим более 40. Одни приказы упразднялись, другие создавались - по мере появления потребности в управлении новыми отраслями. Так, создание полков нового строя вызвало появление Рейтарского приказа, а воссоединение Украины с Россией сопровождалось созданием Малороссийского приказа, возвращение смоленских земель — Смоленского приказа и т.д. Это был естественный процесс, отражавший усложнение социально-экономической и политической структуры общества. В государственном аппарате росло влияние "беспородных людей". Если в 1640 г. приказных людей числилось всего 837 человек, то в 1690 г. их стало почти вчетверо больше—2739.

скачать реферат Государственная символика Украины

Образ Михаила считался покровителем князей и ратной славы. Правда, во времена польского владычества архангел Михаил был изображен на красном фоне с опущенными мечом и ножнами в знак покорности властелину. После воссоединения Украины с Россией в 1654 году постепенно изменяются назначение и роль казацкого войска. На него начинает оказывать сильное влияние русская армия со своими принципами организации. Все это не могло не отразиться и на боевых знаменах, на которых, кроме традиционных крестов, полумесяца, звезд на казачьих знаменах, начинают появляться изображения государственного российского герба – двуглавого орла, лики святых, казака с мушкетом. Преобладающим был малиновый, но встречались и голубые, зеленые, желтые цвета. Украинские и польские источники свидетельствуют о том, что среди знамен имелось немало и сине-желтых. Так, по описаниям польских хронистов, в Киеве и под Черниговом в 1651 году войско литовского князя Радзивилла захватило среди других шесть сине-желтых казацких знамен. Встречались и знамена из голубого холста разных оттенков с изображением гербов и святых. Позже, в XVIII веке были знамена желтые с белой каемкой, в Лубенском и Полтавском полках – сине-желтые.

скачать реферат Контрольные вопросы по истории России IX - XX век

Происходит расширение крепостнического землевладения за счет пожалования дворян черными и дворцовыми землями. Этот процесс сопровождался увеличением численности закрепощенного населения. 2. Пересмотр и реформа законодательства (Соборное уложение 1649 г.) 3. Усиление власти монарха. Эволюция центрального и местного управления. Во второй половине 17 века общая тенденция развития государственного строя России заключалась в переходе от самодержавия с Боярской думой, от сословно представительной монархии к чиновничье-дворянской монархии, к абсолютизму. Переход к абсолютизму прослеживался в разных сферах внутренней политике: в изменении царского титула, отмирание земских соборов, эволюция приказной системы. 4. Церковные реформы Никона. Стремясь превратить русскую церковь в центр мирового православия, патриарх Никон начал реформу по унификации обрядов и установлению единообразия церковной службы. За образец были взяты греческие правила и обряды. 3. Раскройте причины воссоединения Украины с Россией. Источники: История России с древнейших времен до 1861 года: Учебн. Для вузов / Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, В.Б. Кобрин, В.А. Федоров; Под ред. Н.И. Павленко. - М.: Высш. Шк., 1998. С.217-222; История России IX-XX вв.: Учебник под ред. Г.А. Амона, Н.П. Ионичева - М.: ИНФРА-М, 2002. с 166. Большая часть Украины в первой половине XVII в.входила в состав Речи Посполитой.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.