телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Товары для животных -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:История государства и права зарубежных стран

Грушевский и его вклад в культуру и историю Украины

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
До неї ввійшли праці вченого з української історії ХІІ—ХУІІ століть, видруковані свого часу в «3аписках наукового товариства ім. Т.Шевченка» і «Літературно-науковому віснику (1891—1912 рр.). Звертає на себе увагу проблематика відібраних розвідок. Поряд з двома статтями про ранні періоди українства («Громадський рух на Вкраїні-Руси в ХІП віці» і «Галицьке боярство ХП—ХШ в.») автор вмістив у книгу матеріали про ті політичні моменти, які в попередні часи та й в 1917 р. поставали в громадській свідомості як найбільш суперечливі: «Хмельницький і Хмельнищина», «250 літ» (до роковин приєднання України до Московського царства), «Богданові роковини», «Виговський і Мазепа», «Шведсько- український союз 1708 р.», «Мазепинство» і «Богданівство». У грудні 1917 р, друкувалася збірка «3 старого й нового. Статті, промови, замітки», до якої ввійшли матеріали «Байда Вишневецький в поезіі й історії», «Український рух на схід», «Вихрест Олександр», «Барська шляхта», «Капнист в Берліні», «Мазепинець 1820 років», «Про що мріяли наші діти» та ін, Невдовзі мала вийти в світ книга «Під хмарою стоячою. 3 українського життя». Тоді ж автор готував до друку ще дві книги. Перша — «3 історії українознавства і національного усвідомлення (Українознавство ХІХ в. Українська історіографія і М. Костомаров, В. Антонович, Ол.Лазаревський й ін.)». Друга -— «Розвідки й причини до української історії» (Вступний виклад з історії України. Звичайна схема «рускої історії». Етнографічні категоріі. Спірні питання староруської етнографії. Нові спроби конструкції початків слов'янського й українського життя. Анти й ин.)". Це була перша частина задуманої публікації. Спроектував автор і другу частину останнього твору, де мав намір вмістити дослідження «3венигород галицький. Волинська справа 1098—1102. Хронологія галицько-волинської літописи. Чи маємо грамоти кн. Льва й ин.». Крім того, М. Грушевський у кожній черговій публікації анонсував свої численні історичні твори, які були видруковані в попередні роки і ще пе- ребували у книжкових сховищах. Нарешті, М.Грушевський планував видати брошуру «Новий лад України», в якій хотів показати «як мае уложитися нове життя України й її відносини до центральних органів Російської республіки». Невтомний вчений, публікатор, Голова Центральної Ради працював над наболілими проблемами України з велетенським завзяттям. У 1918 р. М. Грушевський підготував до нового видання і «Ілюстровану історію України», доповнивши її аналізом подій аж до кінця квітня 1918 р. Можна, очевидно, помітити, що останні відтинки україської історії відтворено дещо схематично, але цьому є й цілком зрозумілі пояснення: над науковим підходом превалював політичний, а історичнмй матеріал (часу на збір якого, природно, бракувало) ще раз слугував аргументам для продовження ідеологічної полеміки. 3 цього погляду і «Ілюстрована історія України» (1919 р, видання) теж дуже важлива для розуміння ряду важливих аспектів концепції украінської революції, особливо таких, як її причини, розстановка сил, тощо. Отже, уже наведений короткий огляд зробленого М. Грушевським у 1917—1918 рр. дає змогу дійти цілком певного висновку про те, що передусім у його уяві оформилася та модель розвитку подій, реалізація якої мала привести до бажаної стратегічної мети.

А найтяжче ставало, коли не було згода й між своїми — а так мусіло бути в міру того, як приходилось вирішувати ріжні питання дальшого життя. При тім же, хоч всяку відповідальність валили на мене, в дійсності мав я дуже обмежений вплив і то моральний тільки: юридично моя роль була чисто формальна, як голова Центральної Ради я проводив її зборами та репрезентував її на вні. Рішала у всяких справах більшість, а вся екзикутивна власть була в руках Гол. Секретаріат Нині важко сказати, чому голова Центральної Ради в автобіографічному листі до канадських українців, надрукованому в квітні 1920 р. в тижневику «Голос України, так применшує свою роль, свою політичну вагу в подіях 1917 р. Де б він не виступав — в Раді, на різних представницьких зборах, на з'їздах, на мітингах — його сприймали як найвпливовішого українського діяча. Під час появи на людях (на трибуні, наприклад) та після виголошених промов йому незмінно влаштовували гучні овації. І, очевидно, найбільшою мірою визначали його неперевершений авторитет не так його колишня наукова слава, вміння по-професорськи «тримати» в напрузі будь-яку аудиторію чи імпозантність вигляду, скільки адекватна реакція на поточні події, втілення у виступаx, публікаціях, вчинках інтересів широкого українського загалу. Його позиція, звичайно, визначала спрямованість зміст ухвалюваних документів. Тому-то за весь час існування Центральної Ради жодного разу не виникало питання про можливість заміни М. Грушевського на посту голови, а Всеукраїнський Конгрес (6—8 квітня 1917 р.) з просто-таки тріумфальною одностайністю обрав його на цей високий пост. Михайлові Сергійовичу навіть не дозволили залишити посаду за власним бажанням. Сам він про це писав так: «В серпні по піврічній роботі, дуже я просив мене звільнити з того обов'язку, але ріжні партії настоювали на тім, що моє уступленє збентежить громадянство, яке й так непокоїться трудною сетуацією (саме тоді російський уряд нарушив договір з Ц.Радою в справі України). Я через те зіставсь і вже більше не підіймав сього питання, щоб «не бентежити» людей, хоч був дуже знесилений». Отож, можна стверджувати, що вплив М, С, Грушевського на Центральну Раду був надзвичайно великий, майже абсолютний. Інша справа, що для цього йому ніколи не доводилося вдаватися до владних засобів, які застосовуються професійними політиками». Характерною і, очевидно, привабливою особливістю української революції зокрема було те, що на чолі її опинились справді творчі інтелігенти, які здійснювали, так би мовити, «розумовий» вплив на події. І навіть через певний час, у рік свого шістдесятиріччя (1926), доповнюючи свою поперед-ню автобіографію, Михайло Сергійович з природженою скромністю писав:«Чотирнадцять місяців існування Укр. Центральної Ради (березень 1917— квітень 1918), котрої Грушевський був весь час головою, наповнили його час перед усім політичною роботою, але поруч того він писав і на біжучі політичні питання, друкуючи статті (спочатку в час «Нова Рада», потім в «Народній Волі») й окремі брошури («Хто такі украінці й чого вони хотять?», «3відки пішло українство», «Вільна Україна», «Якої ми хочемо автономії і федерації», «Українська Центральна Рада і її універсал»), друкував також науково-популярні річі (Всесвітня історія, кн. 2 і 3 (цю роботу було розпочато ще в Симбірську і Казані -— В.С.), («Переяславська угода України з Москвою»), та передруковував свої давніші писання новими виданнями.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Украинская «Матрица». Перезагрузка.

В результате этой простейшей операции украинский профессор в течение нескольких лет состряпал «тысячелетнюю украинскую историю», обеспечив самостийникам те самые «исторические корни», без которых они выглядели не просто самозванцами, но и людьми немного не в себе. Сам Грушевский суть своего «открытия» выразил предельно кратко и доступно: путаница в терминах принудила «украинцев» в отношении южной России и ее русского населения «твердо и решительно принять название «Украины», «украинского»» Вот таким простым способом русские были «выдворены» из Киевской и Малой Руси, а «украинцы» превращены в ее безраздельных хозяев. Технология надувательства поражает примитивностью: весь иллюстративный материал в его популярной «Иллюстрированной истории Украины» снабжен надписями на «мове», призванной создать в подсознании читателей некий украинский фон, внушить, что наблюдаемые им соборы, церковная живопись, головные уборы, монеты, миниатюры из летописи, выдержки из былин являют собой различные периоды развития «украинской культуры»

скачать реферат Мой М. А. Шолохов

Один из главных героев генерал Стрельцов был списан с репрессированного, а Шолохов хорошо понимал, что в его время всю правду о репрессиях опубликовать не удастся. Михаил Александрович Шолохов – первая величина в нашей послеоктябрьской литературе. Завидная судьба Если вы думаете, что я пытаюсь защитить Шолохова, то ошибаетесь. Он в защите не нуждается. Ни как человек – мёртвым безразлична суета живых. Ни как мастер – его вклад в историю культуры признан всеми народами. Нуждаются в защите те духовные ценности, выразителем которых был Михаил Александрович: правдивое, объективное отражение действительности, независимость от конъюнктуры. Нуждаемся в защите, наконец, все мы. От лжи, зависти, жестокости.

Портфель "Attache", A4, серый.
Одно отделение.
375 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Пенал-книжка для начальной школы "Ever After High", 21x14 см.
Пенал-книжка для начальной школы. 1 отделение, держатели письменных принадлежностей. Застегивается на молнию. Размер: 21х14х3 см.
303 руб
Раздел: Без наполнения
Набор инструментов.
Помогаю папе - отличный игровой набор для юных мастеров. Научит начальным профессиональным навыкам. Поможет ребенку почувствовать себя
589 руб
Раздел: Инструменты и мастерские
 Царство духа и царство кесаря

Но оно основано на явном смешении. Экономика лишь необходимое условие и средство человеческой жизни, но не цель ее, не высшая ценность и не определяющая причина. Я не могу заниматься философией, не имея пищи, одежды, крова. Но философия нисколько не определяется этими условиями. Тезис материализма, что высшее есть эпифеномен низшего и объясняется из него, есть коренная ложь, совершенно неубедительная. Все высшее в человеческой жизни, чем только и определена ее ценность, для материалиста должно быть иллюзией сознания, которую нужно изобличать. Это лишь деградирование человека. Высшие цели жизни не экономические и не социальные, а духовные. Величие народа, его вклад в историю человечества, определяется не могуществом государства, не развитием экономики, а духовной культурой. Германия была наиболее велика и была вершиной европейской культуры не тогда, когда она была империей Бисмарка, а когда состояла из небольших государств. Великая культура Греции была связана с маленьким государством. Великий творческий подъем Возрождения в Италии связан с периодом раздробления Италии

скачать реферат Мой Шолохов

Он принадлежит к числу тех писателей, чьё искусство помогает каждому стать более человечным”. Таков мой Шолохов. Писатель, преподавший мне уроки мужества, порядочности и честности. Однако с ним я не прощаюсь. Всегда буду читать и перечитывать Шолохова, каждый раз поражаясь его умением заглянуть в глубокие тайники человеческой души. Я верю своему писателю, поэтому у меня никогда не возникнут сомнения в его правдивости. Пусть автора обвиняют в том, что перестал писать в последние годы. О чём ему было писать? О победах развитого социализма? Он же прекрасно видел, что происходит. Да, писатель работал над романом “Они сражались за Родину”. Один из главных героев генерал Стрельцов был списан с репрессированного, а Шолохов хорошо понимал, что в его время всю правду о репрессиях опубликовать не удастся. Михаил Александрович Шолохов — первая величина в нашей послеоктябрьской литературе. Завидная судьба. Если вы думаете, что я пытаюсь защитить Шолохова, то ошибаетесь. Он в защите не нуждается. Ни как человек — мёртвым безразлична суета живых. Ни как мастер — его вклад в историю культуры признан всеми народами. Нуждаются в защите те духовные ценности, выразителем которых был Михаил Александрович: правдивое, объективное отражение действительности, независимость от конъюнктуры.

 Античная и средневековая философия

Канта: «Выделение главной идеи в некоторых работах настолько сложно, что часто сам автор не может их обнаружить, и тогда ктонибудь другой сможет об этом лучше рассказать ему, какой была эта главная идея. Ктонибудь другой - это, прежде всего, историк». Предлагаемая читателям «История философии» позволит более полно и зримо представить историю развития философского знания, взаимосвязь философских идей прошлого и настоящего, историкофилософский процесс как определенную целостность, как сущностную часть человеческой культуры, оценить во всей полноте ВладислаHва Татаркевича как философа, этика, эстетика, искусствоведа, его вклад в историю философии как науки. Публикация «Истории философии» Владислава Татаркевича на русском языке, по нашему мнению, даст возможность не только познакомиться с интересной историкофилософской концепцией известного польского философа, но и внесет определенный вклад в развитие российскопольских научных связей. Переводчик кандидат философских наук, доцент В. Н. КВАСКОВ Из предисловия к шестому изданию Последние разделы этой книги были написаны в годы второй мировой войны, и этим периодом завершалось изложение материала

скачать реферат Мой М. А. Шолохов

Он принадлежит к числу тех писателей, чьё искусство помогает каждому стать более человечным». Таков мой Шолохов. Писатель, преподавший мне уроки мужества, порядочности и честности. Однако с ним я не прощаюсь. Всегда буду читать и перечитывать Шолохова, каждый раз поражаясь его умением заглянуть в глубокие тайники человеческой души. Я верю своему писателю, поэтому у меня никогда не возникнут сомнения в его правдивости. Пусть автора обвиняют в том, что перестал писать в последние годы. О чём ему было писать? О победах развитого социализма? Он же прекрасно видел, что происходит. Да, писатель работал над романом «Они сражались за Родину». Один из главных героев генерал Стрельцов был списан с репрессированного, а Шолохов хорошо понимал, что в его время всю правду о репрессиях опубликовать не удастся. Михаил Александрович Шолохов – первая величина в нашей послеоктябрьской литературе. Завидная судьба Если вы думаете, что я пытаюсь защитить Шолохова, то ошибаетесь. Он в защите не нуждается. Ни как человек – мёртвым безразлична суета живых. Ни как мастер – его вклад в историю культуры признан всеми народами. Нуждаются в защите те духовные ценности, выразителем которых был Михаил Александрович: правдивое, объективное отражение действительности, независимость от конъюнктуры.

скачать реферат Олжас Сулейменов

Он показал, что отношения этносов, культур также сложны, неоднозначны, как сама история. Судьба Евразии тысячи лет назад во многом зависела от взаимоотношений, взаимодействий, взаимозависимости тюрков и славян. Правда восторжествовала. В августе 1989 года постановление с осуждением О. Сулейменова было отменено, более того, оно было названо ошибочным и с автора, его книги были сняты обвинения. Начинается вторая жизнь. Всемирная организация ЮНЕСКО в июне 1991 года организовала в Алма-Аты международный семинар по проблеме «Взаимодействие культур кочевых и оседлых стран «Жибек жолы» (Шелковый путь)». Результаты семинара таковы, что все его участники согласились с мнением о существовании собственной цивилизации у кочевников, что оседлые народы и кочевники всегда имели тесные связи, на этой основе взаимодополнялись, обогащались их культура, обычаи и традиции, ибо нельзя рассматривать кочевников вне цивилизации тех городов и долин по Великому Шелковому пути. Все сказанное является не просто фактическим подтверждением правильности выводов Олжаса Сулейменова, но и оценкой его труда, оценкой его вклада в историю своего народа. ІІІ. ГЛАВА ІІ. СТАНОВЛЕНИЕ ДРЕВНЕТЮРСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ В исторической науке считается, что наличие собственной письменности является одним из важнейших свидетельств существования собственной государственности.

скачать реферат Возникновение механической картины мира

Она давала человеку веру в силу его разума и тем самым определяла развитие его самосознания в направлении обретения им чувства независимости от природной стихии; служила духовной эмансипации личности и подготавливала приход атеистического сознания. В области философии, этики, педагогики и в других областях гуманитарного знания она породила "эпоху разума" (И. Кант, философы эпохи Просвещения). Многие ее положения легли в основу технической науки, т.е. стали теоретическим фундаментом техники и технологии "эпохи машин" (ХVIII-ХIХ вв.), они остаются таковыми и в настоящее время. Однако ее основные посылки и методы неоднократно необоснованно переносились на те области знания, которые не могли быть предметом механико-математических спекуляций (биология, электромагнетизм, химия, история, социология и т.д.). Этот подход получил название "механицизма". По мере развития новых областей науки и обретения иных подходов механицизм уступал место более адекватным моделям познания. В нашей философской литературе прошлых лет Ньютон рассматривался односторонне, а именно - как творец механической картины мира, великий ученый и т.д. Его вклад в историю оценивался исключительно в контексте утверждения приоритета естествознания в противовес религии.

скачать реферат "История Руссов": идеология казачества и его место в истории Украины и России

"История Руссов": идеология казачества и его место в истории Украины и России В течение последних лет в журнале "Общественные науки и современность" опубликован ряд интересных материалов по истории украинского и российского казачества . Хотелось бы остановиться еще на одной теме - роли идеологии казачества в формировании национального самосознания украинцев, позднее - идеологии украинского сепаратизма, а в настоящее время - государственной идеологии Украины. Центральное место при изложении этой темы обычно занимает анализ любопытного источника спорного происхождения - "Истории Руссов". Недавно р Москве переиздана довольно старая книга, глубоко и, на наш взгляд, правильно трактующая этот вопрос, "Происхождение украинского сепаратизма" Н. Ульянова . У этой монографии сложная судьба, она долго шла до российского читателя, но не утратила ни научной достоверности, ни политической злободневности. Она писалась больше 15 лет. Первоначально изданная на деньги автора в Мадриде, она оставалась практически неизвестной: большая часть тиража была скуплена и уничтожена. Ее судьба странна и трагична, как судьба ее автора.

Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские
Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки
скачать реферат Шехтель

Федор Осипович Федор Осипович Шехтель принадлежит к числу крупнейших зодчих рубежа 19-20 столетий. Сознательная жизнь и творчество этого замечательного мастера связаны по преимуществу с Москвой. И хотя он, подобно своим современникам, много проектировал для провинции, его творчество ассоциируется прежде всего, с древней столицей; здесь находится постройки, принесшие Шехтелю известность и определившее его вклад в историю не только русской, но и мировой архитектуры. Шехтель начал с эклектике работал много в этом стиле и пользовался 1890-е годы довольно широкой известностью. Одновременно Шехтель - едва ли не самый яркий в России представитель модерна. В отличии от определенной статичности творчества архитекторов - эклектиков, творчество Шехтелю- в непрерывной динамике стилевых исканий. Шехтель - не только русский зодчий. Предреволюционного периода, но и советский зодчий. Председатель Московского архитектурного общества последнего предреволюционного десятилетия, он возглавлял его и впервые пять предреволюционных лет.

скачать реферат Методические указания по курсу "Математика" для студентов I курса исторического факультета

России. 14. Возникновение дифференциального и интегрального исчислений; их развитие. 15. Геометрия – XIX век. 16. 23 проблемы, поставленные Гильбертом, их решение. 17. Основные ветви математики, их зарождение и роль в настоящее время (алгебра, теория чисел, теория вероятностей, тригонометрия, ). 18. Кибернетика и информатика. 19. Основания математики и математическая логика. 20. Основные черты современной математики и пути ее развития. Сентябрь 2001 года Н.А.Попова ) Здесь и далее имя ученого означает, что требуется изложить сведения о его жизни и его вкладе в историю развития математики.----------------------- Л Ь В О И Б Е Ч Ш ЫП А Ф Н У Т Й ЙП А Ф Н У Т ЙИЛ Ь О В ЧЧ Ч Б Е Ш Ы Е Ш ВЫ

скачать реферат Драма «Пучина» и ее место в драматургии А.Н.Островского

СОДЕРЖАНИЕ стр.Вступление 3-8Глава 1. Общая характеристика творчества А.Н. Островского. Вехи жизни драматурга. 9-28Глава 2. История создания пьесы «Пучина». 29-63 § 1. Анализ наиболее важных расхождений в первоначальном и окончательном рукописных вариантах. 34-59 § 2. Работа А.Н. Островского над ремарками. 60-63Заключение 63-72Библиография 73-76 С какой стороны ни станем мы глядеть на деятельность г. Островского, мы должны будем признать ее самой блистательной, самой завидной, деятельностью в совре- менной нам русской литературе. /А.Дружинин/ Вступление. Творчество Александра Николаевича Островского представляет собой исключительное явление в истории русской литературы и театра. По широте охвата жизненных явлений и разнообразию художественных средств А.Н.Островский не знает равного себе в русской драматургии. Им написано около 50 пьес. Современник драматурга И.А.Гончаров считал, что А.Н.Островский создал свой особый мир, создал русский национальный театр. Роль Александра Николаевича Островского в истории развития русской драматургии трудно переоценить. Его вклад в отечественную культуру сравнивают с такими широко известными именами, как Шекспир (Англия), Лопе де Вега (Испания), Мольер (Франция), Гольдони (Италия), Шиллер (Германия).

скачать реферат Русская культура XIXв. и ее вклад в мировую культуру

Театр второй половины XIXв. неразрывно связан с именем Островского, который внес неоценимый вклад в историю театра. В период творчества А.Н. Островского Малый театр сохранял положение главного центра театральной культуры. Его звали “Домом Щепкина”, в нем живы были и развивались традиции отца сценического реализма. Вместе с тем Малый театр по праву зовется “Домом Островского”. Министерство двора через дирекцию императорских театров по своему усмотрению регулировало всю театральную жизнь столиц. От дирекции зависел репертуар, состав труппы, распределение ролей, организация гастролей. Театральное руководство тормозило художественную жизнь русских драматических театров. Основное внимание дирекция уделяла почитаемому аристократической публикой Петербурга и Москвы балету, итальянской опере, а также французскому и немецкому театрам. Иностранные театры в столицах существовали на казенные деньги. На их содержание отпускалось гораздо больше средств, чем на русские театры. Так, лучшим итальянским актерам в год платили 30 000 рублей, французским – 10 000 рублей, а русским всего 1400 рублей.

скачать реферат Философия любви

Христианство, быстро осознав себя носителем принципиально новой этики, нового понимания человека и его места в мире, сделало огромный вклад в историю человеческой культуры, и прежде всего - это идеал всеобъемлющей любви как основы всей человеческой жизни. Любовь в Новом завете понимается очень широко и почти все ее аспекты связаны с божественным авторитетом. Широко проповедуется и любовь к ближнему, к каждому человеку, которая является необходимой ступенью любви к Богу. “Кто говорит: “Я люблю Бога”, а брата своего ненавидит, тот лжец.Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас” (1 Ин 4, 20, 12). В свете этой божественной любви и любви ко всему человечеству особый отпечаток накладывается и на интимные чувства. Любовь между двумя людьми воспринималась как некое эгоистичное и греховное проявление. Так, Августин, крупнейший представитель и завершитель латинской патристики, выделял два вида любви: одна земная, нечистая, плотская, увлекающая ко всему переходящему, а в результате - в глубины ада; другая любовь - святая, которая поднимает нас к высотам, к небесам.

Супер концентрированный гель для стирки белья Lion Essence "Впечатление", 900 мл.
Суперконцентрированный гель обеспечивает безупречное качество стирки, великолепно отстирывает даже самые сложные пятна. Придает вещам
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Увлекательная настольная игра "Фрукто 10", новая версия.
«Фрукто 10» Вам нужно быть самым быстрым, чтобы первым найти фруктовую десятку на двух карточках, громко ее объявить и забрать карточки
392 руб
Раздел: Карточные игры
Простыня на резинке "ЭГО", 90х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
589 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
скачать реферат Завоевание конкистадорами цивилизации Ацтеков: несовместимость культур?

Писатели романтической школы посвящали им свои произведения, идеализируя в них жизнь индейцев, изображая их "детьми природы". Философы, например Жан Жак Руссо, видели в индейцах людей, пребывающих в "естественном состоянии". С другой стороны, различные мракобесы уже начиная с XVI века изображали индейцев "детьми сатаны", "исчадиями ада", "животными". С середины XIX века начинают делать первые шаги американистика - наука, главным предметом изучения которой становятся индейцы, их образ жизни и культура. Исследования одного из основоположников этой науки - выдающегося американского ученого Л.Г.Моргана - в области общественной жизни индейцев,  прежде всего, его главный труд "Древнее общество" (1877). За последние пятьдесят лет собраны богатейшие материалы по истории индейских обществ, позволяющие более точно оценить как уровень, достигнутый в различных областях культуры аборигенным населением Америки, так и его вклад в сокровищницу мировой культуры. Книга М.Стингла основана на широком круге научных исследований и открытий в области современной американистики.

скачать реферат Чарли Чаплин

Министерство культуры Российской Федерации Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения Департамент по связям с общественностью Контрольная работа по дисциплине "История мирового кино" тема работы: "Чарльз Спенсер Чаплин и его вклад в становление мирового кино студентки 1 курса очно-заочной формы обучения факультета "Связи с общественностью" группа 00/PR-1 Ильиной А.Ю. Проверил преподаватель Муравьев А.Л. Санкт-Петербург - 2001 г. ПЛАН 1. Детство Чаплина. Первые шаги в артистической карьере. 2. Чарли Чаплин - покорение Голливуда. 3. Финал жизни, итоги, деятельность в последние годы жизни. 4. Заключение. Чарльз Спенсер Чаплин родился 16 апреля 1889 г. в Лондоне на Кеннингтон Род, 287. Его родители - Чарльз Спенсер Чаплин-старший и Ханна Чаплин (на сцене Лили Герли), были эстрадными актерами. Мать выступала с песнями и танцами в различных театрах, в том числе в антрепризе известных композиторов, авторов популярных оперетт - Джильберта и Салливена. Отец - обладатель приятного баритона - был в середине 80-х годов очень популярен в лондонских мюзик-холлах. Ему неоднократно приходилось гастролировать в Европе, выступал он и в Нью-Йорке.

скачать реферат Место античности в истории мировой культуры

ГОСКИНО РОССИИ Санкт-Петербургский Государственный Университет Кино и Телевидения Реферат по культурологии на тему “ МЕСТО АНТИЧНОСТИ В ИСТОРИИ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ” Выполнила: студентка заочного отделения экономического факультета группы № 2 Цветкова В.А. Проверил: Санкт-Петербург 1999 г. - 2 - О Г Л А В Л Е Н И Е . 3 1. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ 6 2. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО 3. АНТИЧНАЯ .21 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.22 . - 3 - В В Е Д Е Н И Е Во многовековой истории развития человеческого общества особая роль принадлежит античному периоду, что обусловлено, главным обра- зом, его вкладом в мировую культуру. При этом культура античности (как и культуры других эпох) рядом исследователей часто отождествля- ется с понятием "цивилизация", как это имеет место, например, во взглядах Э.Тэйлора. Отождествление этих понятий ведет к неясности в понимании самого содержания культуры. В научной литературе существуют различные определения цивилиза- ции. В социально-философской литературе цивилизацией называется этап человеческой истории, следующий за варварством.

скачать реферат Социологическая мысль на Украине

Он одним из первых отечественных исследователей связывал название «Русь» со славянским племенем полянинов и, вопреки польским националистическим историкам, а также русской великодержавно-шовинистической историографии, указывал на ее генетическую связь с историей Киевской государственности. Именно Антонович предложил для практического употребления термин «Украина-Русь», который, по его мнению, мог не только утверждать преемственность исторического прошлого и настоящее, а и определенной мерой, самым упоминанием о старых временах оказывать содействие консолидации украинского народа, территориально разделенного между Австро-Венгрией и Россией. Ученик Антоновича, выдающийся историк, политический деятель Михаил Грушевский (1866—1934) считал, что социальный прогресс в одинаковой мере определяется биологическими, экономическими и психологическими факторами. Значительное место в его исследованиях отведено изучению истории Украины, исторического процесса вообще, генезиса восточнославянских народов. Но особое внимание заслуживают взгляды Грушевского относительно возникновения и развития украинской и русской народностей, становления государственности в Украине и России.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.