телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для хобби -30% Бытовая техника -30% Образование, учебная литература -30%

все разделыраздел:Историяподраздел:Историческая личность

Действия УПА в годы ВОВ и в послевоенный период

найти похожие
найти еще

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Одразу ж люди самi розпочали без сторонної допомоги пiднiймати економiку - отпала потреба в колгоспах i радгоспах, почали вiдкриватись невеликi промисловi пiдпрiємства та iн. Все це показує, що українська нацiя мае дуже сiльну вiру i мрiю - хоч на згарищi та голiй, але рiднiй землi спорудити храм української суверенної соборної держави. Велику роль в становленнi краю зiграв Петро Смородський - начальник штабу УПА. Вiдбулося й культурне становлення - вiдкриваються церкви, школи, новi й старi газети "Вiстi", "Слово", "Голос", "Гайдамакi" - що стала офiцiйним джерелом Полiської Сечi. Виникає в iсторiї ще одна вагома фiгура - Iван Митринт, котрий очолює редакцiю "Гайдамака". Вiн хоче створити "Українську нацiонально - демократичну партiю", має деякi "лiвi" погляди (наприклад, хоче залишити колгоспи) i намагаться зсилаючись на свiй та iншi авторiтети втягнути УПА в полiтичну боротьбу. Та позiцiя верхiвки УПА нехитна - вона пiдкорюється лише законнiй владi. Потрибно вiдилити те, що iснування Олеської республiки навiть чисто теоретично стоiть пiд знаком питання. I дiйсно, згодом нiмцi почали присилати своїх iнспекторiв, вимагаючи бездоганного пiдкорення української вiйскової одиницi - а Полiська Сiчь саме такою i була в той час. В керiвництвi УНР було пiднято питання про препинення iснування республiки i перехiд в дiдпiлля. На мiй погляд, таке рiшення було досiть мудрим - це давало можливiсть скоротити по над 10 тисяч бойових членiв Полiської Сечi, бо ж партизанськi загони радянських вiйск було витiсняно аж у брянськи лiси, а от втримувати звiльняну територiю ставало все важче. Так чи инакше 15 листопада 1941 року Полiська Сiч УПА була самолiквiдована. По плану зброю було сховано, а людей розпущено додому. Залишився лише Олеський гарнiзон, якiй проїснував на декiлька днiв довше. Отже, виконавши свiй бойовий обов'язок, ця "армiя без держави" - Полiська Сiч припинила своє iснування. Але у бiйцiв не зникло бажання боротись проти ворогiв рiдної України. 4. Україна в 1942 роцi. Штаб бувшої Полiської Сечi роздiлився - одна частина людей вiдiйшла вiд справ, друга оголосила пiдпiльно-бойовi акцiї органiзацiї УПА. °Її штаб був розтошований в лiсництвi Людвiпольского району. На початку 1942 роцi Т.Бульба-Боровець зустрiчається з президентом Уряду А.Левiцким. Була змальована така полiтична ситуацiя на Українi. заборона нiмецькою владою прав українськой нацiї на самостiйность i незалежнiсть; жорстока окупацiя, варварство в економiцi, iньших областях; знищення культурних та етнологичних цiнностей ("рабам не потрiбна освiта, їх справа - чорна робота"); массовi облави; дiї агентiв НКВС, бiлогвардiйцiв та iнш; внутрiшня партiйна мiжусобиця нацiоналiстiв. Таким чином склалась катастрофiчна ситуацiя. I зносити все покiрно вiд нового окупанта не можливо, i пiдняти нове повстання теж неможна. Домовились бити нiмцiв, але не шляхом загального повстання, а окремими "лiтучiми бригадами" - починаючи з часу, коли Гiтлер вийде до Волги. Одним з головних осiб майбутнiх дiй був полковнiк I.Литвиненко, зв'язний Президента. Отже, вже весною 42-го раралельно гiтлерiвськiм "Am " окупацiйним i полiтичним силам, стала дiяти система прихованої суверенної української влади, окрешеної "Лісовим царством".

Поведiнку нiмцiв можна зрозумiти: вони мали ще надiю вiдсунути схiдний фронт і сам Гiтлер був проти любих нацiональних армiй при нiмецькiй. Але 44- й принiс корiннi переломи в поглядах на цю проблему. Весною 44-го верховне командовання УПА перенесло свiй штаб з Волинi в Карпати. Всі вiйсковi частини отримали наказ залишитись на мисьцях, переходити пiд радянську окупацiю i продовжувати боротьбу в пiдпiллi. Крим того нехтуючи своїми ж принципами, монопартия Лебедева проголосила народження Української Головної Визвольної ради при УПА як її головного полiтичного фронта. На мiй погляд, цiкавиш є той факт, що не була опублiкована навiть платформа УГВР, членами котроiй, по сутi, були тiж представники ОУН (С.Бендери). Цiкаво й те , що в жовтнi 44-го вся група УГВР, ОУН, УПА i СБ - Лебедем виiхала в Германiю i стала називати себе не iнакше як "Закордоннi частини ОУН", "Закордонне представництво УГВР". Утворився iсторичний парадокс "Закордоннi частини ОУН", "Закордонне представництво УГВР" являлися на дiйсностi представниками самих себе. Маємо сказати що спiльне з УПА i УНРА в рiзних частинах України дiяли i iншi партизанськи формацiї. Прикладом може служити Легіон національної самооборони під командуванням полковника армії УНР Войноровського- Гальчевського. 11. Новi українсько-нiмецькi переговори. Українська армiя в Германiї. В цей час нiмцi бажали лише одного створити спiльний блок всiх народiв, прiгнiченних комунiзмом, i на чолi цього блоку був вже поставленний генерал Андрiй Власов, як головнокомандующiй Росiйською Визвольною Армiєю (РВА). В останнiх числах жовтня 44-го звiльнив бiльшу частину українських полонених - С.Бендеру, Мельника, Бульбу-Боровця та инших. Нiмцi хотiли вести переговори, якi розпочались в листопадi 44-го й тягнулись до кiнця грудня 44-го. Швидкому просуванню заважала концепцiя Власова, "о єдиной i неделимой Росiйской імперії", тим самими ставивша пiд сумнiв суверiнiтет України. Але не маючи виходу німцi були змушени признати Український Нацiональний Комiтет в Германiї як репрезентацiю українського народу перед нiмецькою владою. Отже, переговори закiнчились в кiнцi 44-го, а в першi днi березня нiмецька влада затвердила комитет i дала дозвiл на органвзацiю новоi української армії пiд командованням генерала Шандрука. Нова армiя мала складатись з двох частин: регулярна пiхотна армiя, яка б мала завдання боротися проти СРСР на схiдному фронтi; нерегулярна частина - "група Б" Української нацiональной армiї. Група "Б" мала диверсiйно-партизанське завдання на схiдному фронтi (командиром був Т.Б.Б.) В склад регулярної УНА входiли: 1. Дивiзiя "Галичина"- перша дивизiя УНА; 2. Українське Визвольне вiйско; 3. Всi українцi, полоненi, з армiєю Власова, полiцейськi. Теоретично штаб УНА мiг набрати 250000 кадрiв. Але цим планам не дано було втiмитися у життя внаслiдок закiнчення вiйни. Найбiльш боєздатні частини армiї було розбiто на невеликi групи i планомiрно здавались у полон американцям. Одна з дивiзiй генерала Власова повернула зброю проти нiмцёв i допомогла чехам звiльнити Прагу, але через декiлька днiв її заново "звiльнили" радянськi війска.

В реальностi ж основною лiнiєю "Великої полiтики" української думки були наступнi тези: 1. Суверенiтет України, 2. Ворог України: - Всеросiйска имперiя (i коммунiзм); - нова Росiя, якщо не вiдмовится вiд своїх претензiй на Україну як на свою, "законну" частину; - Германiя; - Польша; 3. Боротьба за суверенiтет лиш з принципу етнографiї; 4. Продовжувати антиворожу пропаганду. Але як виявилось на дiлi, люди на окупованих землях вiдмежувалися вiд полiтичних партий. Тому проводиться полiтика заслання "агiтаторiв", "комiссарiв" в Центральну та Схiдну частину України, при цьому яскраво видно протистояння iдей ОУН крило пiд головою Мельника i "Бендервцiв". Та агiтацiя мала реальнi наслiдкi (змiнювались кадри державного сектора). Однак нiмцi заборонили всеякi полiтичнi органiзацiї i "Держава" С.Бендери розпалась. Так чи iнакше, Україна в цей перiод ,на мiй погляд, не мала вибору: в любому випадку вона залишалась пiд владою Германiї чи Радянської Росiї, виникає едино вiрна реакцiя українцiв - починається пiдпiльне озброєння. А сам український антикоммунiстичний центр було розподiлено по таким центрам : - полiсся (УНР); - буковина (ОУН); - львiвський (С.Бендера). 2. Партизанська акцiя УПА. 22 червня 1941 року замiсть Українського Национального Вiдродження з'явилась Українська Повстанська Армiя. Вiйсковi дiї ведуться в основному проти НКВД. Також проводяться акцiї по захопленню транспорта i трудоресурсiв у бiльшовиков, збір зброї. В Сарнах з'являється школа "мiлiцiонерiв" котрих готує для себе німецька армiя. Як стверджуе Т.Б.Боровець набiр Українцiв був "iдеологiично" підготовано як "воiнів Полiської Сечi". Коротше кажучи це була спроба, використуючи можливости пiдготовки більш вiйскової нiж якоiсь iньшої, пiдготувати кадри для украiнської армiї. Перша вiйськова акцiя УПА проходила на територiї Полiсся, котра в прiнцiпi була "нiчийною землею". Нiмцi стримко пройшли це мiсце, залишивши за собою розрiзняни частини радянських вiйск, яки затим стали об'єднуватись в партизанскi загони. Нiмцi не бажають признавати Полiську Сiчь - тiж загони мiлiцiї, якими керує i якi пiдлегли законам УНР. Було досягнуто компромiсу в тому, що це буде напiввiйскова-напiвмiліцейска акцiя по очищенню вiд бiльшовицьких загонiв цiлого Полiсся. Якщо коротко описати цей "генеральний наступ" отрiмуємо:Встановлення зв'язкiв з Бiлорусiєю (вiддiл самоборони В.Родзька i М.Вiтучика); Переговори з С.Бендерою ОУН (у Львовi було досягнуто позитивної (для УПА) домовностi з ОУН ); Анологiчний договiр з монархiстами (про участь монархiстiв в рядках УПА); Тут неможливо не сказати про таку iсторичну особу як полковник Д'яченко, командир кавалерiйского полку "Чорних Запорожцiв", який став комадиром Полiськой Сiчi. А сам Бульба-Боровець став головнокомандуючим УПА та окружним комендантом мiлiцiї в м. Сарни. Але трапилось так, що Д'яченко i ще декiлька офiцерiв були вимушени виїхати у Польшу. На щойнозвiльнене мiсце було з впевненiстью призначено пiдполковника П.Смородського, згравшего важливу роль в управлiннi УПА. Автоматично, щоб дiйсно укрiпiти свiй авторитет керiвництво УПА проголосило положення, визначивше полiтичну прогграмму армiї.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Тюремные Тетради (избранное)

Известно, что Реставрация это только метафора; никакой подлинной реставрации старого строя на самом деле не произошло, произошла лишь новая расстановка сил, при которой революционные завоевания средних классов были ограничены и узаконены. Король во Франции и папа в Риме сделались вождями соответствующих партий, перестав быть непререкаемыми представителями Франции или христианства. Особенно пошатнулась позиция папы, и именно с тех пор ведет начало образование постоянных группировок «воинствующих католиков», которые, пройдя другие промежуточные этапы 18481849 годы, 1861 год (когда произошел первый распад Папского государства и присоединение провинций Эмилии), 1870 год и послевоенный период,P становятся мощной организацией «Ационе каттолика» («Католическое действие»),P мощной, но выступающей с оборонительных позиций. Историцистские теории Реставрации противопоставляются абстрактно-утопическим идеологиям XVIII века, продолжавшим существовать вплоть до 1870 года в качестве пролетарской философии, этики и политики, особенно во Франции

скачать реферат Экономический рост

Из нее следует, что при данных технических условиях производства темп экономического роста определяется величиной предельной склонности к сбережениям, а динамическое равновесие в рыночной системе по своей природе неустойчиво и для его поддержания необходимы в условиях полной занятости активные и целенаправленные действия государства. Однако у модели Харрода – Домара есть определенные ограничения, они определялись предпосылками анализа и историческими условиями возникновения. В 1930 –е годы и послевоенный период главные усилия сосредотачивались на увеличении инвестиций и создании новых производственных мощностей при постоянной капиталоотдаче. В более поздний период (вторая половина 50-х – 70-х г.г.) перспективы развития производства стали главным образом определяться воздействием качественных изменений, что нашло отражение в неоклассических теориях экономического роста. Неоклассические модели роста Представители этого направления (Р.Солоу и др.) выступали против государственного вмешательства в экономику, чтобы дать возможность крупным фирмам в наибольшей степени использовать имеющиеся у них ресурсы для достижения потенциального роста в условиях рыночной конкуренции.

Накладка на унитаз "Бегемотик", белая.
Накладка на унитаз подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
302 руб
Раздел: Сиденья
Фоторамка-коллаж для 12 фото, 58x45x2 см, арт. 238642.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
1460 руб
Раздел: Мультирамки
Набор для специй "Садовая ягода", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
 Греко-римская борьба: учебник

В предвоенные годы особенно развернулся талант К. Коберидзе. Ему не было равных ни в полутяжелом, ни в тяжелом весе. XIII чемпионат страны состоялся лишь в 1944 г. Многие выдающиеся борцы предвоенных лет не смогли принять в нем участия, так как находились в действующих частях, многих уже не было в живых. Чемпионаты СССР 1945, 1946, 1947 гг. проходили в основном с преимуществом тех борцов, которые прославились еще в довоенные годы. В послевоенный период началось бурное увлечение молодежи спортом. Секции классической борьбы были многолюдны. Наши спортсмены стали устанавливать связи с зарубежными борцами. Первые победы в международных соревнованиях прибавили уверенности советским борцам классического стиля. 12 июля 1947 года было опубликовано постановление Совета Министров СССР «Об учреждении медалей и жетонов для награждения советских спортсменов за спортивно-технические достижения», а 27 декабря 1948 г. было издано постановление Центрального Комитета ВКП(б) «О ходе выполнения Комитетом по делам физической культуры и спорта директивных указаний партии и правительства о развитии массового физкультурного движения в стране и повышении мастерства советских спортсменов»

скачать реферат Методика организации тематических выставок в школе

В военные годы организовывалось множество выставок, часто это были выставки трофеев. Осмотр сбитых фашистских самолетов, разбитых пушек, танков и другого поверженного вражеского оружия производил огромное впечатление. Такие выставки вселяли уверенность в возможность уничтожения сильного врага со всей его первоклассной; бронированной техникой. Крупные выставки трофеев устраивались в Москве в ЦПКиО им. М. Горького в 1941 году, в Ленинграде, Минске, Тбилиси — в 1944 году, Ростове-на-Дону и Кенигсберге—в 1946 году. В послевоенный период, в последующие десятилетия значение тематических выставок постоянно возрастало. Решение задач восстановления и подъема народного хозяйства требовало широкой пропаганды, популяризации лучшего опыта, производственных достижений и т. п. Много открывалось выставок народнохозяйственного направления. Новые страницы были вписаны в историю развития оформительских решений ВВЦ. Нужно еще раз подчеркнуть, что эта крупнейшая выставка нашей страны постоянно служит ориентиром в приобщении к искусству показа.

 Крылья сверхдержавы

Последний долгожитель Ли-2 был списан в 1977 году. В послевоенный период Ли-2, кроме СССР, весьма широко применялся в авиакомпаниях 10 стран. Самым крупным зарубежным эксплуатантом Ли-2 была Польша. Немало Ли-2 эксплуатировалось в Румынии, Венгрии, Китае, Северной Корее, Югославии, Чехословакии, Вьетнаме и на Кубе. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПС-84 (ЛИ-2) Двигатель, тип 2 х АШ-62 ИР Взлетная мощность, л.с. 1000 Взлетная масса, кг 10 700 Масса коммерческой нагрузки, кг 1260-2950 Масса пустого самолета, кг 7525-7820 Запас топлива и масла, кг 1220 Пассажировместимость, чел. 14-24 Максимальная скорость, км/час 320 Крейсерская скорость, км/час 240 Посадочная скорость, км/час 108 Скорость отрыва, км/час 135 Практический потолок, м 5600 Дальность полета, км 830-2500 Продолжительность полета, час 5 Длина самолета, м 19,647 Размах крыла, м 28,813 Площадь крыла, м2 91,5 Высота самолета, м 5,15 Длина разбега, м 460 Длина пробега, м 390 Экипаж, чел. 5 ОКБ Н.И. Камова в конце 1952 г. представило эскизный проект винтокрыла на базе самолета Ли-2

скачать реферат Финансы, денежное обращение и кредит

Такая политика была эффективна в годы ВОВ, в период восстановления народного хозяйства после войны. В настоящее время она реформируется. Основа современной финансовой политики РФ: 83. - признание свободы предпринимательства; 84. - введение разнообразных форм хозяйствования; 85. - приватизация государственной собственности и переход к смешанной экономике; 86. - отказ государства от директивного управления; 87. - переход отношений предприятий и государства на налоговую основу. Изменяется порядок предоставления бюджетных средств. Получила распространение система государственного кредита для покрытия дефицита госбюджета. Используются рыночные формы государственных займов. Изменяется организация бюджетной системы. На смену централизованной пришла система, основанная на самостоятельности и равноправии бюджетов всех уровней. Применяется система трансфертных платежей, увязывающая размер бюджетных средств со среднедушевым бюджетным доходом отдельных регионов. Изменяется практика перераспределения финансовых ресурсов. Кроме вертикального используется горизонтальное перераспределение средств за счет функционирования финансового рынка. Получила развитие система внебюджетных фондов государства.

скачать реферат Досуговые формы деятельности и их эволюция

Фронтовые ансамбли песни и пляски проводили семинары запевал, гармонистов, помогали в организации вечеров худ. сам-ти, оказывали метод. помощь.    За годы войны уничтожено 427 музеев, 44 тысячи зданий КДУ, пострадали книжные фонды библиотек. Но русская культура выдержала испытание войной и стала оружием в борьбе за победу.       Культурно-досуговая деятельность     в 1946 – 1997 годах    В послевоенный период в силу сокращения рабочего дня, роста доходов и улучшения жизненного уровня населения, развития СМИ и появления телевидения, изменились культурные потребности людей. Возросли затраты на КДД. Больше времени людьми стало уделяться чтению газет, журналов, слушанию радио и просмотру ТВ-программ, посещению кино, театра, концертных и выставочных залов, а также самообразованию. Близ мест проживания или на дому стали собираться компании разных возрастов, стали вновь популярны загородные прогулки.    После войны страна активно восстанавливала сеть КДУ, строились новые объекты, часто благодаря безвозмездной помощи молодежи.

скачать реферат Экономический рост

Добыча же топливо сырьевых продуктов в районах Крайнего Севера и к востоку от Урала вела к их удорожанию в 1,5 – 2 раза. Стала падать добыча угля, нефти, железной руды и других природных средств производства. Если в США показатель фондоотдачи в целом за послевоенный период практически не изменился, то у нас за последние 25 лет он упал почти в 2 раза. По оценке западных экономистов, Советский Союз тратил на производство каждой единицы продукции в 2-3 раза большее количество энергии и сырья, чем страны Западной Европы и США. Экономически целесообразным оказалось и строительство новых предприятий. Производственные основные фонды в 1990 г. уже достигли свыше 1,9 трлн. рублей. Загрузка же имеющихся машин и оборудования оставалась низкой: в машиностроении, например, они действовали лишь в 1,2-1,3 смены. Более всего все новое оборудование уходило на новостройки, а на действующих предприятиях продолжали работать давно устаревшие машины. Отсюда вытекает серьезная проблема: каким образом расширять производство без ставшего традиционным широкомасштабного нового строительства? В 80-х годах в СССР осложнилась и демографическая ситуация: низкая рождаемость при сравнительно высокой смертности, почти наполовину снизился прирост трудовых ресурсов.

скачать реферат История Украины

К октябрю 1944 года вся территория Украины была занята советскими войсками. Вскоре, советские войска, в союзе с американскими, британскими и французскими войсками к маю 1945 года нанесли поражение нацистской Германии, а сама Германия была оккупирована силами союзников. А, к сентябрю 1945 года была разбита Япония. Вторая мировая война закончилась. По советским данным Украина потеряла в этой войне 4,5 миллионов человек.Послевоенный период 1945 - 1991 годов. Действия ОУН - УПА в Западной Украине.Не смотря на то, что территория Западной Украины была оккупирована советскими войсками, отряды ОУН - УПА продолжали бороться против коммунистов. Действовали небольшие отряды, которые при необходимости объединялись для проведения крупных операций, а затем вновь разделялись. Они противостояли насильственной мобилизации в Советскую армию, арестам и высылке населения. Войска НКВД, которые раньше арестовывали людей без всякого, с их стороны, сопротивления, теперь вели тяжелую войну. Много военнослужащих НКВД погибло от рук бойцов ОУН - УПА.

Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений
Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие
скачать реферат Лекции по истории

Допустимый, нормальный уровень инфляции - 3-4% в год. 3. Политика перераспределения доходов в пользу групп с наибольшей склонностью к потреблению и инвестированию. К таким группам относятся и лица наемного труда, и предприниматели, осуществляющие широкие капиталовложения. 4. Кейнс считал необходимым пересмотреть отношение к внешнеэкономической политике. Не отрицая позитивные стороны фритредерства, Кейнс утверждал, что если страна с большой безработицей закрывает границы для иностранных более дешевых товаров с целью дать занятость своим рабочим, даже если национальная промышленность недостаточно эффективна, то действия правительства этой страны можно считать оправданными. В послевоенный период получает широкое распространение неокейнсианство (Э.Хансен, С.Харрис), и посткейнсианство (Дж.Робинсон, Н.Калдор, П.Сраффа и др.). С точки зрения задач перехода к рыночной экономике в нашей стране, дискуссии в нашей литературе о путях перехода к ней несомненный интерес представляет анализ современных буржуазных концепций по проблемам регулирования капиталистической экономики в рамках нео- и посткейнсинского направления.

скачать реферат Москва в годы Великой Отечественной войны

Комиссия должна была “изучать европейские вопросы, связанные с окончанием военных действий”. По инициативе Советского Союза была принята Декларация об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства, Декларация устанавливала необходимость наказания военных преступников суровым судом тех народов, над которыми совершали насилие. Стоял также вопрос о путях обеспечения безопасности в послевоенный период и о той международной организации, которая будет призвана решать эту задачу. Была принята Декларация о всеобщей безопасности. В ней подчеркивалась необходимость “учреждения в возможно короткий срок всеобщей Международной Организации для поддержания международного мира и безопасности, основанной на принципе суверенного равенства всех миролюбивых государств.”. Московская конференция играла огромную роль в ходе Второй мировой войны.ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ - 1945 ГОД 9 мая был подписан акт о безоговорочной капитуляции. Германия капитулировала. От Советского Союза акт подписал маршал Г.К.Жуков. 24 мая в московском Кремле состоялся прием в честь командующих войсками Красной Армии.

скачать реферат История международных отношений

Есть два документа, характеризующие послевоенное мировоззрение американских и советских политиков, сформировавшееся к тому времени: так называемая «длинная телеграмма Кеннана» (США) и аналитический обзор «Внешняя политика США в послевоенный период» (СССР, автор - посол СССР в США Новиков). В донесении от 3 февраля 1946 года Кеннан (временный поверенный в делах США в СССР) отметил, что США имеет дело с государством, желающим подорвать гармонию американского общества, ликвидировать влияние Америки в мире и восприимчивым не к «логике разума», а к «логике силы». По мнению Кеннана главную опасность США представляли компартии разных стран - проводники советского влияния в мире. Эта точка зрения в дальнейшем послужила основанием для доктрины «сдерживания коммунизма». Аналитический обзор посла СССР в США Новикова от 27 сентября 1946 года характеризовала внешнюю политику США как стремящуюся к мировому господству. В докладе делался вывод, что США готовились к войне с СССР, так как тот стоял на пути к американскому мировому господству. Обнародованные в 1947 году «доктрина Трумэна» и «план Маршалла» были восприняты Советами как враждебные действия и укрепили уверенность Сталина в правильности советского восприятия тогдашней ситуации.

скачать реферат Денежное обращение

Так, в США в послевоенный период количество выписываемых чеков возрастало ежегодно на 7-8%, а издержки по их обработке превышали 11 млрд. долл. в год. В 50-е годы начался поиск более экономичных форм платежей, который значительно усилился в 60-70-е годы благодаря внедрению в банковскую сферу достижений научно-технического прогресса. Впервые в США в 1959 г. Бэнк оф Америка ввел в действие полностью автоматизированную электронную установку для обработки чеков и ведения текущих счетов. Затем последовало внедрение более совершенных поколений ЭВМ, что позволило подключить к ЭВМ многих абонентов с помощью дистанционных устройств – выносных пультов-терминалов. Механизация и автоматизация банковских операций, переход к широкому использованию ЭВМ способствовали возникновению новых методов погашения или передачи долга с применением электронных денег. Например, в США в 70-х годах была создана система платежей на электронной основе, получившая название системы электронных переводов денежных средств – ЕФТС (Elec ro ic Fu ds ra sfer Sys em).

скачать реферат Торгово-экономическое сотрудничество

С 1 января 1995 года начала работу всемирная торговая организация (ВТО), которая на протяжении 1995 года заменила действующее с послевоенного периода Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). По сравнению со своим предшественником, у ВТО существует больше полномочий и более форматизированная структура. Основными принципами ВТО являются принцип наибольшего благоприятствования и принцип национального режима. Членами новой организации стали 125 стран-членов ГАТТ после ратификации ими Уругвайского раунда всемирных торговых соглашений. Более 20 других стран хотели бы присоединиться к ГАТТ/ВТО, в том числе Россия и Украина. По правилам ВТО в настоящее время работает практически все мировое сообщество, что обеспечивает до 98% мировых товаропотоков. Задача ГАТТ/ВТО обеспечить минимальные обязательства по степени открытости экономики со стороны всех партнеров Мировой организации торговли. 1.2. Цивилизационные измерения экономического развития современного государства Несмотря на существующее разнообразие и многовариантность развития составных частей мирового хозяйства, его будущее развитие будет характеризоваться растущим единством и повышением уровня интегрированности.

Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Игрушечная коляска-люлька.
Кукольная коляска-люлька фирмы "Melogo Toys", выполненная по типу и подобию настоящих колясок – мечта каждой девочки. Поддон
1499 руб
Раздел: Коляски-люльки
Автокружка с подогревом (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю. Может подогреть
540 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат История Австралии

Сохранились меры государственного регулирования военного времени, в частности – нормирование продажи бензина. Общество раскололось, началось наступление финансовых кругов на позиции лейбористов по всей стране, завершившееся падением правительства в 1949. В 1947 были расширены возможности эмиграции в Австралии. Но только в 1965. АЛП под давлением Социнтерна сняла из программы требование «белой Австралии» и перешло к идее «мультикультуры», сохранения культурных особенностей разных народов в Австралии. В 1949 к власти пришла либерально-аграрная коалиция во главе с Р.Мензисом (правил до 1965). В 50-е рост жизненного уровня и расширение средних слоев привели к стабилизации социальной ситуации. Однако уровень доходов оставался низким в сравнении со странами Запада. Только 7% налогоплательщиков зарабатывали более 2 тыс. ф. в год. Послевоенный период характеризуется проведением плавной индустриализации, обеспеченной притоком иностранных капиталов. В 60-е соотношение стоимости промышленной и сельскохозяйственной продукции составляло 60 к 30. Количество занятых в сельском хозяйстве упало в 40-е–70-е с 20% до 7,4%.

скачать реферат Вторая мировая война

Вместе с тем неоднократно в послевоенный период мир ставился безответственными действиями политиков и военных под угрозу перерастания «холодной войны» в ядерную. Открытой пробой военных сил противостоящих блоков стала война в Корее (1950 -1953 гг.), поставившая человечество на грань третьей мировой воины. В этих условиях инструментом поддержания мира могла бы стать созданная в 1945 г. Организация Объединенных Наций. Однако начавшееся противостояние СССР и США в «холодной войне» не дали реализовать надежды на ООН как механизм разрешения конфликтов, ее деятельность оказалась фактически парализованной. Вместо того, чтобы стать инструментом мира, ООН на долгие годы была превращена в поле дипломатической конфронтации и пропагандистских битв. Известную позитивную, во все же по большей части опять таки пропагандистскую, роль в эти годы стало играть широкое общественное Движение сторонников мира. Таким образом, в сложный период мировой истории СССР и буржуазно- либеральные страны сумели хотя бы на время преодолеть взаимное принципиальное идеологическое отчуждение для того, чтобы защитить планету от реальной угрозы установления бесчеловечного фашистского «нового порядка».

скачать реферат Особенности социально-экономического развития СССР в годы ВОВ

Введение.Тема «Особенности социально-экономического развития СССР в годы ВОВ» интересна по нескольким причинам. Во-первых – то, как развивался СССР в годы ВОВ по сравнению с годами предшествующими и послевоенными. Во-вторых, интересно посмотреть какими конкретно способами СССР добивался успехов при ведении военных действий против фашисткой Германии.Глава 1: Предвоенные годы. 1. Экономика (народное хозяйство) СССР накануне войны.Отношение западных стран к СССР в 1920-1930-е годы оставалось достаточно противоречивым. С одной стороны, память о неудачной для них военной интервенции, мировой экономический кризис 1929-1933 годов сдерживали создание новой антисоветской коалиции. Но с другой стороны, огромные природные ресурсы и ёмкий внутренний рынок СССР притягивали к себе внимание западных стран. Советский Союз, со своей стороны, придерживался также двойственной политики по отношению к западным странам. Прежде всего, СССР был заинтересован в налаживании с ними деловых связей, но в то же время открыто провозглашал принцип пролетарского интернационализма.

скачать реферат От Хрущева до Горбачева: был ли неизбежен развал СССР

Особое внимание в докладе Маленкова уделялось обоснованию нового курса в аграрной политике. На той же сессии Верховного Совета был принят новый закон о сельскохозяйственном налоге, представляющим собою коренную реформу системы налогообложения, действующую с 1930 года. После выступления в августе 1953 года имя Маленкова, особенно среди крестьян, стало очень популярным, в то время как позиция Хрущева в аграрном вопросе после написания им в 1951 году статьи «О строительстве и благоустройстве в колхозах» была сильно подорвана. Эффект от решений 1953 года в области сельского хозяйства сохранялся примерно до 1957-1958 годов. Период 1954-1958гг. считается самым успешным за всю историю советской деревни. Прирост на 35,3% валовой продукции сельского хозяйства за эти годы по сравнению с предшествующим пятилетием был достигнут в основном за счет увеличения продуктивности личных подсобных хозяйств. С 1954 по 1956 г. в СССР впервые за послевоенный период наблюдался прирост сельского населения. Росту валовой продукции сельского хозяйства способствовало и освоение целинных земель. Однако, с 1956 года начинается наступление на личные подсобные хозяйства: постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 6 марта 1956 г. рекомендовано сокращать размер приусадебного участка колхозников, ограничивать количество скота личной собственности колхозника.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.