телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Игры. Игрушки -30%

все разделыраздел:Историяподраздел:История

Запорізька Січ: розвиток, становлення, право

найти похожие
найти еще

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Очолював його кошовий отаман (пізніше — гетьман). Основною військовою одиницею був полк з 500 мушкетів. Полк поділявся на сотні, а ті в свою чергу — на десятки. Посади кошового отамана (гетьмана), полковника, сотника, отамана, який командував десятком (пізніше — курінного отамана), були виборними. У своїх грамотах і листах вони титулували себе "Військом Запорізьким". Основну його частину складала піхота. Військо мало гармати. Рядовий козак був озброєний мушкетом, пістолетом, шаблею, ножем, списом, іноді використовувався лук і стріли. Чисельність Запорізького війська не була сталою. На кінець XVI ст. воно нараховувало близько 15 тис. козаків. Січ мала також свій флот, який складався з великих човнів — чайок або байдаків. Військо Запорізьке мало свою печать — герб із зображенням козака з рушницею на плечі, з шаблею та списом, застромленим у землю поруч з постаттю козака. Січова корогва (прапор) була червоного (малинового) кольору: на лицьовому боці був зображений в білий колір св. Архангел Михайло, а на зворотньому — білий хрест, оточений небесними світилами. На початку Визвольної війни вищим органом влади була Військова рада Війська Запорізького. До компетенції Військової ради входило вирішення найважливіших державних питань як воєнних, так і політичних: вона вибирала гетьмана і генеральний уряд і мала право їхнього усунення, вирішувала всі питання зовнішньої політики, відсилала посольства, приймала послів, здійснювала правосуддя. Право на участь в ній мали всі козаки. Починаючи з 1649 р. Військова рада скликається рідко. Є відомості про одну раду в 1650 р., дві — в 1651 р., декілька — в 1653 р. і ще одну (останню) в січні 1654 р. — в Переяславі. Одночасно з падінням ролі Військової ради зростає значення старшинських рад. І хоча це був дорадчий орган при гетьмані, його рішення були обов'язковими для нього. Система управління складалася з трьох ступенів: Генерального, полкового та сотенного урядів. Генеральний уряд був центральним органом управління. Він очолював всю систему управління і був постійно діючим органом. Генеральний уряд обирався Військовою радою. Очолював Генеральний уряд гетьман: як глава держави, вищий суддя та верховний головнокомандуючий, законодавець, оскільки він видавав універсали — нормативні акти, обов'язкові для виконання на всій території України. Генеральний уряд був вищим розпорядчим, виконавчим та судовим органом держави. Окрім гетьмана, до Генерального уряду входили генеральні старшини, які керували окремими галузями управління. Найближчою до гетьмана державною особою був генеральний писар. Він керував зовнішніми відносинами та канцелярією, через яку проходили всі документи як до гетьмана, так і від нього. Генеральний обозний, генеральний осавул та генеральний хорунжий займались військовими справами, відповідали за боєздатність війська та його матеріальне забезпечення. Генеральний бунчужний охороняв знаки гідності гетьмана та Війська Запорізького, а також виконував окремі доручення гетьмана. Генеральний суддя був вищою апеляційною інстанцією за відношенням до полкових та сотенних судів. Генеральний підскарбій очолював фінансову систему держави. Перераховані державні особи складали раду генеральної старшини, яка з часом витісняє Військову раду. Право і судочинство у Запорізькому низовому війську.

Але там він швидко розчарувався і, повернувшись на Україну, втягнувся у молдавські справи. Це була його фатальна помилка – молдавани підступно передали Вишневецького туркам, які в 1563 р. стратили його у Константинополі. Утворення Запорізької Січі підривало польсько-шляхетське землеволодіння в Україні. Стурбований непокірністю козацтва, посиленням національно- визвольної боротьби, польський уряд намагається розколоти козаків, посіяти між ними ворожнечу. Цьому сприяли деякі об'єктивні обставини. З кожним десятиріччям серед козаків міцнішав прошарок заможних хуторян і промисловців, частина з яких належала до "шляхетних" козаків — вихідців з шляхти. В той же час зростають багатства козацької старшини, яка поступово перетворюється в заможну верству населення. Зосередження значних коштів в руках заможного козацтва у другій половині XVI ст. стало економічною та соціальною базою створення реєстрового козацтва. 5 червня 1572 року король Сігізмунд П Август своєю грамотою доручив коронному гетьману Язловецькому набрати "певний почет" з козаків, які мали одержувати платню від Речі Посполитої, та вчинити "постановенье межа козаки низовими", тобто запровадити контроль над Запоріжжям. Перший загін складався з 300 "низових козаків", які одержували по 2,5 злотих "на квартал" і сукно на жупан. Відтепер ці козаки були внесені до "реєстру" і знаходилися на державній службі. Так було започатковане реєстрове козацтво. Уряд сподівався, що, спираючись на цей добірний полк, вдасться встановити контроль над усім козацтвом. Проте цим надіям не судилося здійснитися, і незабаром реєстр припиняє своє існування. Поновлено його було у 1578 році королем Стефаном Баторієм, який набрав на державну службу реєстровий полк у 500 козаків. Після цього реєстр то збільшувався» то зменшувався, то розпускався, то знову відновлювався. Наприкінці XVI ст. до реєстру входило 1000 козаків. У 1625 році реєстрове козацтво досягло 6000, яких було поділено на шість реєстрових полків: Київський, Переяславський, Білоцерківський, Корсунський. Канівський і Черкаський. У 1630 році реєстр нараховував уже 8000, але сейм 1635 року скоротив його до 7000. Під час селянсько-козацького повстання 1637—1638 років польський уряд намагається скасувати права та привілеї реєстрового козацтва. У 1638 році сейм ухвалив постанову "Ординація Війська Запорізького реєстрового, що перебуває на службі Речі Посполитої". На "вічні часи" знищувалися права реєстровців на обрання старшин та на козацьке судочинство. Реєстр встановлювався в 6000. Козакам заборонялося поселятися в містах, крім прикордонних (Черкаси, Чигирин, Корсунь). Два полки реєстровців повинні були постійно перебувати на Запоріжжі, щоб не допускати туди втікачів. Військова і судова влада над реєстровцями зосереджувалася в руках комісара, який обирався сеймом. Реєстрові козаки мали ряд привілеїв. Вступаючи до реєстру, вони виходили з-під юрисдикції панів і звільнялися від влади воєвод та старост, якщо проживали на королівських землях. Реєстрові козаки мали право судитися в своїх судах. Вони звільнялися від податків, мали право купувати землю, вільно займатися різними промислами і торгівлею.

До того ж Запорізька Січ з більшою інтенсивністю виробляла державно-національну традицію. Було зрозуміло, що жодна держава не буде захищати український народ, а лише грабувати й нищити його. Природно, виникла потреба створити свою державу, яка могла б бути більш гуманною до українців. Через те Запорізька Січ відіграла таку велику роль у формуванні політично-державницької свідомості українців. Народ виробляв світоглядне переконання, за яким українська держава мусила мати демократичну владу, що повинна обиратись самим народом. У цьому полягає ще одна історична місія Запорізької Січі. Від неї залежала вся подальша ідейна державотворча діяльність українського народу, створення ним політично-державницьких прагнень і готовність до їхнього втілення в життя. Таким чином, в організації козацького самоврядування, яке сформувалося в Запорізькій Січі, ми знаходимо зародок майбутньої української державності, яка заявить про себе в повний голос в роки Визвольної війни українського народу 1648—1654 років, а згодом відгукнеться і у ХХ столітті. Висновки. Період польсько-литовської доби приніс в Україні нові структурні зміни в суспільстві. Передусім українська верхівка, яка окатоличилась, особливо після Берестейської унії 1596 року, оформлюється в новий стан. Міста дістають законодавство і систему самоврядування – так зване магдебурзьке право. Українці призвичаювалися до тих законів, до тієї системи управління, яка існувала на Заході. Усвідомлення своїх прав, відповідальності і обов’язків перед законом було визначальним у громадській свідомості суспільства. Таке суспільне буття пов’язувало українське населення із західною політичною і правовою культурою. Головним чинником державотворення стає українське козацтво. На Запоріжжі утворюється нова військова організація, яка через деякий час стає основою української державності. Тут формуються підвалини республіканської форми правління, нові принципи судочинства, нові джерела права. Одною з найяскравіших сторінок в історії українського народу була Визвольна війна 1648-1654 рр. Саме в цей час починає міцніти Україна, в державі з’являється нова військово- адміністративна система. Український народ здобуває національну та особисту волю. Продовжує розвиватися право та судочинство. І лише після остаточного зруйнування Запорізької січі (4 червня 1775 р.) російською армією під командуванням генерала Текелі починається згасання найяскравішої сторінки в історії України – Козацької доби. Використана література 1. Антонович В. Розповіді про запорізьких козаків. – К., 1992. 2. Грушевський М. Історія української козаччини// Вітчизна. – 1989. №1- 11. 3. Історія Держави та права /за ред. А Рогожина. – К., 1996. 4. Історія держави та права України /за ред. П. Музиченка. – Київ. – 1999. 5. Історія України /за ред. В.А Смолія. – К., 1997. 6. Субтельний Орест Україна: історія. – К., 1991. 7. Яворницький Д. Історія запорізьких козаків. – К., 1990-1991. – Т.1- 2.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Похід Українських Армій на Київ-Одесу 1919

Три х бронепотяги сильно конструкц з пшою пдмогою смло вирушили до ст. Богданвц, загрожуючи Проскурову. На цей напрямок пдйшли свж китайськ й мадярськ частини (нтернацональн вддли) силою до 2.000 багнетв. 6-та 8-ма Запорзьк дивз завдають большевикам сильний удар; 6-тй дйвз пощастило захопити бронепотяг. Ц дивз успшно пересуваючися наперед, на 11.VI. виходять на лню р. Буг с. Голоскв Меджибж; одначе ст. Деражня залишилась в руках большевикв. Командувач Запорзькою групою трима 7-у дивзю в свой резерв в район на пвнч вд Проскурова. Запорзька Сч з боями бере Знькв висува свою розвдку в напрямку на м. Бар. П.полковник Удовиченко завда большевикам удар за ударом енергйно просовуться в напрямку на Нову Ушицю. На фронт Волинсько групи провадять большевики пдсилену розвдку там вони поодинокими вддлами намацують мцнсть нашого фронту. Група С.С. в наслдок безпереривних пятиденних бов розтяглася фронтом на пвнчний схд. Правий фланг бля Староконстантинова (1 кнна сотня), лвий бля р. Горинь. 10-го червня полк

скачать реферат Основные этапы создания государства на Украине

Нові козаки звичайно змінювали свої прізвища, щоб затерти своє походження і минуле. Молоді хлопці проходили час проби як джури і досвідчених войовників, хто до війська не підходив, того з Січі відсилали. Всі козаки вважалися за рівних, звалися товаришами і мали ті самі права. Запорізька Січі на думку М. Брайчевського, бере на себе функцію носія української державності і створює козацьку республіку з послідовним демократичним устроєм. (обрання на загально-козацькій раді гетьмана і старшини). Особливістю суспільного устрою запоріжців була відсутність кріпосництва, рівність всіх членів козацької громади. Загальна козацька рада (коло) виконувала функцію законодавчого органу. Виконавча влада – коли в собі найомного отамана та старшини. На початку ХVІ-ХVІІ ст. Запорізька січ намагалася поширити свій суверенітет на інші українські землі і виступала альтернативно державними структурами Речі Посполитої. Новий період української історії, період творення державної, розпочало повстання 1648р. Що час нової Української Держави назрівав, це було політично ще від кінця ХVІ ст., як тільки козаччина почала виявляти сильніший розвиток.

Пакеты с замком "Zip-Lock", 30х40 см (100 штук).
Размер: 30х40 см. Толщина: 40 мкм. В упаковке: 100 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
324 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Без рук!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор "Скорая помощь".
Набор "Скорая помощь" будет прекрасным подарком для любого ребенка, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде
763 руб
Раздел: Наборы доктора
 Похід Українських Армій на Київ-Одесу 1919

Цкаве тактичне становище. Сх. ч. 12. 14-го червня псля впертих бов 6-та Запорзька дивзя здобува с. Деражню. Вона захоплю багато рзних трофев, а особливо вогнепальн припаси, що нам були так дуже потрбн. 8-ма Запорзька дивзя свою кннотою здобува мсто Лятичв нав'язу зв'язок з повстанцями цього повту. 2-га дивзя псля бою опанувала ґлтушкв, а 3-тя дивзя Нову Ушицю. 14-го червня точаться гаряч бо за переправи на р. Случ утворються цкаве тактичне становище. Большевики, переслдуючи праве крило С.С., на ранок 14-го пдходять до Красилвсько Чернелвсько переправ, зайнятих уже частинами 9-то дивз, скорострльним загоном Сушка та кннотою С.С. (Борис). До обд большевикам псля сильних атак щастить сфорсувати переправи при Чернилвц Дубищах. Одначе Сушко ще мужньо триматься; 9-та дивзя теж непохитно вдбива атаки. Вже до поля бою наближаються головн сили Счовикв. Вони одержали завдання мцно обсадити переправи на Случ вд Кузьмина до Сорокодуб. По пвнчному та пвденному берегах Случ до Чернелвсько переправи пдходять в колонах 4-тий та 3-тй полки С.С

скачать реферат Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька. Житомирська, Закарпатська, Запорізька. Івано-Франківська, Київська. Кіровоградська, Луганська. Львівська. Миколаївська, Одеська. Полтавська. Рівненська, Сумська, Тернопільська. Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь. Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається відповідними законами України. За державним режимом Україна є демократичною, соціальною, правовою державою. Конституційний лад України будується за принципом приорітету прав ісвобод людини і громадянина. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. За Конституцією України 1996 року єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада. Конституційний склад Верховної Ради становить 450 народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки.

 Українська усна народна творчість

На незаселен степов простори за Днпровськими порогами не поширювалась н влада польсько-литовських, н татаро-турецьких загарбникв. Тому на цих землях, а згодом на всй територ Украни утворився новий стан вльних людей запорзьке козацтво, основним вйськовим укрпленням якого стала заснована на остров Хортиця в 50-х роках 16 ст. Запорзька Сч, утворення яко пов'язано з менем Дмитра Байди Вишневецького (вд мстечка Вишнвець нин Тернопльсько област, звдки вн походив). Невдовз Сч стала свордною козацькою державою, яка виборювала вдстоювала права укранцв. Великого розмаху набуло нацонально-визвольне повстання пд проводом козацького полководця з Гусятина (нин Тернопльсько област) Северина Наливайка (15941596), а також перемоги козацьких вйськ у походах проти татар туркв у Криму та Молдав, очолюваних укранським гетьманом Петром Канашевичем-Сагайдачним (16161622). Отже, наприкнц 16 ст. укранське козацтво стало виршальною силою суспльства. Воно не обмежувалося захистом вд татаро-турецько агрес, а цлеспрямовано боролося за нацональн та соцальнправа свого народу

скачать реферат Флотація на фондовому ринку

Такі регіони, як Київська область і місто Київ, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька області, де сконцентрована подавляюча більшість торговців цінними паперами, фактично являються центрами торгівлі цінними паперами України. Торговці цінними паперами мають право здійснювати комісійну, комерційну діяльність по випуску цінних паперів. Об’єм виконаних угод з цінними паперами за дев’ять місяців 1999 року склав 8826,1 млн.грн. Доля комерційних банків в загальному об’ємі виконаних всіма торговцями угод складає 65% . Сама більша питома вага по об’єму виконаних операцій на протязі трьох кварталів 1999 року має комерційна діяльність - 6109 млн.грн.(69,08 % загального об’єму виконаних операції). Об’єм виконаних угод по комісійній діяльності склав 2505,5 млн.грн склали лише 2,59 % (28,33%). Інші види діяльності з цінними паперами склали лише 2,59 % загального об’єму виконаних торговцями операцій з цінними паперами. При цьому основними цінними паперами, з якими торговці заключали угоди в 1999 році являються векселя (64 %) загального об"ему угод і акцій. Розрахунки по здійсненим угодам на фондовому ринку здійснюються в залежності від місця здійснення угоди чи то в порядку, передбаченому відповідним організатором торгівлі (біржею чи торгівельно - інформаційною системою), чи то в відповідності з умовами договору між сторонами угоди (для договорів, які заключаються на неорганізованому ринку).

скачать реферат Машинобудування України

Названі заводи дають майже половину вартості продукції енергетичного машинобудування України. Найбільшим гігантом галузі є турбінний завод ім. С.М. Кірова, який випускає устаткування ч для всіх видів електростанцій. Його продукція не лише використовується в Україні, а й поступає на експорт. Україна є крупним виробником силових трансформаторів, виробництво яких зосереджене в Запоріжжі, а також енергетичного дизелебудування, центрами якого є Первомайськ (Миколаївська обл.), Токмак (Запорізька обл.), Берислав (Херсонська обл.). Підприємства енергетичного машинобудування та електротехнічної промисловості концентруються в багатьох містах України, зокрема в Дніпропетровську, Києві, Львові, Полтаві, Мелітополі, Тернополі, Каховці, Хмельницькому, Рівному, Броварах. Розвиток електроенергетики неможливий без кабелю, виробництво якого розміщено в Харкові, Донецьку, Одесі, Києві, Бердянську, Кам'янець-Подільському. Електроізоляційні матеріали, в тому числі і для кабелю, виробляють у Львові, Луганську, Слов'янську та Первомайську (Житомирська обл.). Список литературы

скачать реферат Виникнення та становлення вітчизняного аудиту

За кількістю створених аудиторських фірм на початок 1997 р. перші місця посідають міста Київ, Харків, Дніпропетровськ, останні – Чернівецька, Тернопільська та Волинська області (табл. 3). Таблиця 3. Місце регіону за кількістю створених аудиторських фірм в Україні Область Місце регіону за кількістю створених аудиторських фірм на 1.01.1996 р. на 1.01.1997 р. м. Київ Харківська Дніпропетровська Донецька Запорізька Одеська Миколаївська Луганська Львівська Автономна Республіка Крим Житомирська Хмельницька Рівненська Полтавська Херсонська Черкаська Вінницька Чернігівська Кіровоградська 1 2 3 4 6 7 5 8 9 13 10 11 12 15 14 22 18 17 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Івано-Франківська Сумська Київська м. Севастополь Закарпатська Чернівецька Тернопільська Волинська 19 21 23 20 24 26 27 25 20 21 22 23 24 25 26 27 Значно розширили обсяг та кількість наданих аудиторських послуг фірми України (табл. 4). Відомі в Україні фірми «Торком», «Правекс-Аудит», «Аудит і Макро» та інші. Таблиця 4. Перелік послуг аудиторських фірм в Україні Фірма Послуги, що надаються «Зовнішінформ-аудит» Відтворення та постановка бухгалтерського обліку, створення аналітичних систем обліку, комплексні консультації на підприємстві, інформаційні послуги, перевірка фінансового стану, ділової репутації «Інаудит Україна» Допомога українським та західним агентам, великий перелік аудиторських послуг «Аналітик» Правові, бухгалтерські, аудиторські послуги інвестиційним фондам, комерційним банкам, підприємствам з іноземними інвестиціями та іншим суб'єктам, консультації з питань раціональних капіталовкладень тощо «Конкорд Аудит» Послуги щодо уникнення небажаних наслідків та помилок при укладанні та виконанні зовнішньоекономічних контрактів, обчисленні та сплаті податків, здійсненні обов'язкових платежів, операцій з валютою тощо 2.

скачать реферат Корпоративний конфлікт

як індикатор стану розвитку господарського суспільства Становлення економічної системи Республіки Білорусь характеризується розвитком ринкових відносин і відповідно появою нових суб'єктів економічної діяльності - господарських суспільств. Це, у свою чергу, породило таке явище, як корпоративні конфлікти і корпоративні суперечки. А останнім часом все частіше при обговоренні проблем підприємницької діяльності звучить термін і в протоколі засідання загального збору виконані Ш., а не іншою особою. Рішенням суду в задоволенні позову було відмовлене. На закінчення відзначимо, що думка про суто негативну роль корпоративних конфліктів, що склалася, є, на наш погляд, помилковим. Корпоративний конфлікт на практиці може виконувати як конструктивну, певним чином стимулюючу прогрес розвитку суспільства, так і деструктивну функції. В першому випадку конфлікт виступає в ролі каталізатора, прискорюючого розвиток корпоративних правовідносин, в другому несе в собі руйнівні тенденції, що нівелюють стабільність діяльності суспільства і здатні привести до його ліквідації або банкрутства.

Фоторамка "Poster black" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
460 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Демонстрационные шахматы, магнитные.
Об этих шахматах говорит само их название. Они предназначены для шахматных школ, кружков или секций. Основное преимущество
2295 руб
Раздел: Шахматы
Фоторамка "Asti" (30х40 см).
Рамка для фото формата 30х40 см. Материал: дерево. Материалы, использованные в изготовлении рамок, обеспечивают высокое качество хранения
431 руб
Раздел: Размер 30x40
скачать реферат Юридична характеристика складу злочину Диверсія

Тому, на мій поглад, не має необхідності розглядати їх. Суб'єкт злочину Для суб'єкта злочину при диверсії достатніми ознаками і в той же час необхідними обставинами є осудність і досягнення 16-річного віку. Встановлюючи кримінальну відповідальність за диверсію з 16 років, законодавець тим самим ніби відмітив, що особа, яка не досягла цього віку, при усвідомленні тактичної сторони діяння та його очевидних наслідків не може в той же час в повній мірі і в повному обсязі усвідомлювати політичні, економічні і соціальні наслідки свого діяння. Разом з тим, як свідчить психологія, розвиток і становлення індивідуальності не зупиняється й при досягненні особою шістнадцяти років, в силу чого не завжди і не кожний суб'єкт, який досяг визначеного віку, може в повному обсязі усвідомлювати взаємозв'язок своїх діянь з іншими соціальними фактами та явищами. Дослідження, які провели Смирнов та Ігнатьєв А.Н., говорять про те, що особливо небезпечні державні злочини здійснюються, як правило, людьми зрілого (26-60 років) віку. Диверсійні акти можуть вчинятися особами, які вороже налаштоні проти державного та суспільного ладу України, які морально розклались, а також особами, які стали на шлях державної зради та вчинити ці акти за завданням іноземних розвідок.

скачать реферат страхование в Украине

Ними виплачено 17 949,5 тис. грн. страхових сум та страхового відшкодування, або 13,9 % від загальної суми виплат. Рівень виплат по цих страховиках складає 33,9 %. Частка страховиків, створених за участю іноземного капіталу, в загальному обсязі сплачених статутних фондів дещо вища і складає 15,4 %, або 18 319,7 тис. грн. Середній сплачений статутний фонд на 01.01.98 вищезазначених страховиків складає 705 тис. грн. і перевищує середній загальноукраїнський в 1,3 рази. В цілому, страховики, створенні за участю іноземних юридичних осіб та іноземних громадян, істотно не впливали в 1998 році на стан та розвиток страхового ринку України. Страховики, які звітувались перед Укрсграхнаглядом за 1998 рік по регіонах України підрозділяються таким чином: Західний регіон (Вінницька, Хмельницька, Львівська, Ів.- Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Закарпатська, Волинська, Рівненська області - 29 страхових організацій (12,9 % від загальної кількості); Східний регіон (Сумська, Харківська, Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Полтавська області - 58 страхових організацій (25,9 від загальної кількості); Південний регіон (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області, АР Крим та М.Севастополь) - 47 страхових організацій (21,0 % від загальної кількості); Центральний регіон (Житомирська, Кіровоградська, Черкаська, Чернігівська, Київська області та М.Київ) - 90 страхових організацій (40,2 % від загальної кількості); Продовжує мати місце вкрай нерівномірна ситуація зі структурою розміщення страхового ринку.

скачать реферат Проблеми ядерної енергетики

Серед них перспективними є вітрові та сонячні. В структурі виробництва електроенергії ТЕС складає 40,9%, ГЕС - 10,7%, АЕС - 45,4%, 3% електроенергії вироблено іншими малими станціями. До складу енергетичної галузі України входять 5 атомних електростанцій (АЕС) встановленою потужністю 12.818 млн. КВт: - Запорізька АЕС; - Рівненська АЕС; - Чорнобильська АЕС; - Хмельницька АЕС; - Південно – Українська АЕС. Під тиском суспільства зупинено будівництво Кримської, Чигиринської, Харківської АЕС та Одеської ТЕЦ; На 5 атомних станціях України знаходиться 17 енергоблоків, у т.ч.: - діючих - 14; - знятих з експлуатації - 2 (№ 1, 2 Чорнобильської АЕС); - зруйнований -1 (внаслідок аварії 4 блок ЧАЕС). Розвиток атомної енергетики за останні роки значно забарився. Головна причина - широко розповсюджене переконання в „шкідливості” атомної енергетики, сумніви в можливостях досягнення припустимого рівня безпеки АЕС на базі сучасної технології. Великий вплив на відношення людства до атомної енергетики завдали аварії на атомних електростанціях, особливо аварія на 4-му блоці Чорнобильської АЕС, яка сталася 26 квітня 1986р.

скачать реферат Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Важливою складовою біоресурсів є запаси риби та інших воднихтварин. Протягом останніх років на більшості водоймспостерігається тенденція до зниження загального вилову риби.Основними факторами, що стримують розвиток рибного господарства інегативно позначаються на процесах відтворення запасів риби таінших водних живих ресурсів, насамперед цінних їх видів, єзабруднення водних об'єктів, необгрунтоване водоспоживання,порушення гідрологічного режиму, відсутність ефективнихрибозахисних та рибопропускних пристроїв на гідротехнічнихспорудах, послаблення державного контролю за виловом і реалізацієюводних живих ресурсів. 15 Техногенні катастрофи та стихійні лиха. Внаслідок диспропорцій у розміщенні продуктивних сил, які допускалися протягом багатьох років у командно-адміністративній економіці, територія України зазнала значних техногенних навантажень на природне середовище , яке у 4-5 разів перевищує аналогічні навантаження у розвинених державах. У середньому в країні на 1 чоловіка припадає основних виробничих фондів на суму 43,1 грн., а на 1 км2 території - 3721 грн. (у цінах 1993 р.). Найвище техногенне навантаження характерне для таких індустріальних областей, як Донецька, Дніпропетровська, Запорізька.

скачать реферат Розвиток і розміщення промислового комплексу України

Підприємства орієттуються на сировину і споживача. Олійно-жирова промислловість виробляє олію та маргарин. Найбільшими виробниками продукції є Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Донецька, Чернівецька, Кіровоградська області. Підприємства плодоовочевої промисловості здійснюють усі види переробки плодів і овочей, а також їх зберігання. Найбільші підприємства галузі (консервні та овочесуштльні заводи, засолювальні пункти) розміщують в південних та західних областях України. Спиртова промисловість, як правило, розміщується в невнликих містах і селах, орієнтується на сировинну базу – мелясу (побічниї продукт цукрового виробництва), зерно (пшениця, жито, ячмінь, кукурудза), картоплю тощо. Виробництво етилового (винного) спирту та спирту-сирцю сконцентровано в Чернігівській, Вінницькій, Київській, Черкаській та інших областях. 4. Висновки зонівання тариторії України по рівню промислового розвитку. Області Населення тис. чол. Обсяг промислової продукції млн. грн. Виробництво промислової продукції на 1 чол. Індекс Україна 50499,9 71543,8 1417 1,00 Автономна респ.

Свеча "Gardex Family" репеллентная от комаров.
Свеча обеспечивает защиту от комаров на открытом воздухе и в жилых помещениях в течение всего времени горения (до 30 часов) за счет
355 руб
Раздел: Спираль
Рюкзак для дошкольников "Тролли".
Рюкзачок "Тролли" детский, дошкольный, 1 отделение на завязках с верхних клапаном на липучке, 1 внутренний кармашек, узкие
465 руб
Раздел: Без наполнения
Плакат электронный "Говорящий Букваренок".
Многим детям понравится представленная оригинальная обучающая игра ''Говорящий Букваренок'', ведь она имеет несколько
429 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
скачать реферат Регіональний розвиток харчової промисловості України

Розвиток холодильної техніки і холодильного транспорту дає змогу однаково наблизити переробку м'яса та худоби як до сировини, так і до споживача. Розміщення м'ясного виробництва характеризується концентрацією його в індустріальних районах і в районах потужної сировинної бази. Молочна промисловість об'єднує маслоробну, сироварну, молочно-консервну галузі, виробництво продуктів з незбираного молока. Розміщення підприємств по переробці молока переважно тяжіє до районів споживання. Найбільші такі підприємства с в Києві, Дніпропетровську, Харкові, Одесі, Львові. У Бердянську (Запорізька обл.), Жашкові і Тальному (Черкаська обл.), Ріпках і Козельці (Чернігівська обл.), Кременчуці та багатьох інших містах є маслоробні або сироварні заводи. У Бахмачі (Чернігівська обл.), Смілі (Черкаська обл.), Первомайську (Миколаївська обл.) великі заводи консервованого молока випускають згущене молоко з цукром, згущені вершки, сухе молоко тощо. Підприємства країни виробляють понад 280 тис. т масла, 1,3 млн т продукції з незбираного молока (в перерахунку на молоко) та понад 70 тис. т сиру жирного, у тому числі бринзи.

скачать реферат Місце конституційного права в системі пpава Укpаїни

ЗМІСТВступ Глава 1 Загальна характеристика та особливості конституційного права, як галузі національного права України 1.1 Поняття, пpедмет і метод конституційного пpава Укpаїни 1.2 Система конституційного пpава Укpаїни 1.3 Конституційне пpаво в системі пpава Укpаїни Глава 2 Вплив конституційного права на формування правової держави в Україні 2.1 Розвиток інституту прав і свобод людини та громадянина, як складова правової держави 2.2 Проблеми та перспективи побудови правової держави в Україні Висновки Література і нормативні акти Вступ Проголошення 24 серпня 1991 р. незалежності України створило умови для радикальних демократичних перетворень в українському суспільстві і державі. Змінилась організація державної влади — відбувся поділ її на законодавчу, виконавчу і судову. Виникли нові інститути, властиві суверенній демократичній правовій державі, зокрема, інститути президентства, конституційної юрисдикції, Збройні Сили України та ін. Почалось становлення сучасного українського парламентаризму й правосуддя, цілісної системи органів виконавчої влади. Водночас відійшли у небуття колишні загальносоюзні державні органи й організації та численні недемократичні інститути (однопартійність, цензура тощо).

скачать реферат Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

До царя почали надходити чолобитні від жителів Лохвиці, Лубен, Новгорода-Сіверського, Прилук, а також Варвинської, Ічнянської, Срібненської та інших сотень і населених пунктів із запевненнями у відданості. Мазепу залишала й та старшина, котра обурювалась наступом російського уряду на автономні права України, але не хотіла порушувати політичної рівноваги і захищати їх силою. Тільки бунтівлива Січ Запорізька стала на бік Мазепи, проти якого неодноразово виступала в попередні роки. На початку 1709 р. кошовий Кость Гордієнко прибув до табору шведського короля й домовився з ним про спільні дії проти Росії. Воєнні дії в Гетьманщині в листопаді 1708 — червні 1709 pp. Битва під Полтавою. Переправившись через Десну з листопаді 1708 p., шведський король переконався у ворожості місцевого населення. Воно не хотіло продавати його фуражирам продовольство й фураж, ховало їх у лісах, нападало на окремі загони й не бажало впускати шведів у міста й містечка. Шведські війська несподівано зустріли не тільки мужній, а й вмілий опір людей, котрі досконало володіли зброєю, мали її вдосталь і знали найпередовіші методи військового мистецтва.

скачать реферат Військова організація Запорізької Січі

Міністерство освіти і науки України Військовий інститут телекомунікацій і інформатизації НТУУ «КПІ» Кафедра № Варіант № 23 РЕФЕРАТ на тему «Військова організація Запорізької Січі» Виконав: студент 1803 навчальної групи Рудь Михайло Миколайович Перевірив: Викладач кафедри історії НУТУ «КПІ», к.і.н. Ховрич Сергій Миколайович Дата здачі: « » 2009р. Підпис: Київ – 2009 рік ПЛАН Вступ. Особливості військово-політичного та адміністративного устрою Запорізької Січі. Право і судочинство у Запорізькому низовому війську. Висновки. Використана література. Вступ Розташована в недосяжності для урядової влади Запорізька Січ була військовою організацією, кожний християнин чоловічої статі незалежно від свого соціального стану міг прийти до цього острова-фортеці з його непримітними куренями з дерева та очерету й приєднатися до козацького братства. Як політична організація Запорізька Січ була козацькою республікою на чолі з виборною військовою радою, якою керував кошовий отаман. В адміністративно-територіальному відношенні Запорізька Січ ділилася на паланки (округу) на чолі з полковниками.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.