телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОбразование, учебная литература -30% Товары для животных -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:История государства и права зарубежных стран

История Украины

найти похожие
найти еще

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
З мезолітичних стоянок слід відзначити Журавську на Чернігівщині, Фатьма- Коба і Мурзак -Коба у Криму, Гребеники в Одеській області. В цю епоху, згідно пам'ятників матеріальної культури, вже можна виділити окремі етнокультурні області. В кінці мезоліту відбувається поступовий перехід від збиральництва і полювання до землеробства і скотарства, які остаточно розвинулися в епоху неоліту (VI-III тис. до н. е. ). Саме цей період вважають розквітом первісного ладу тому ще вже постало продуктивне господарство. Винайдені шліфування і свердління каменю, з'являються штучні матеріали - обпалена глина, а потім - тканина. Сусідська община змінює родову організацію людей. Натомість матріархату постає патріархат. Сьогодні відомі понад 500 неолітичних поселень у басейнах Десни, Дністра, Південного Бугу, Прип'яті. Енеоліт - перехідна епоха від кам'яного до мідного віку (III-II тис. до н. е. ) - пов'язана раніш за все з корінними змінами у житті людини - опануванням металів. У цей період на території України формуються дві основні групи племен - землероби на Правобережжі і скотарі на півдні та південному заході. Це свідчило про перший суспільний поділ праці. Використовуючи тяглову силу худоби, люди почали збирати більший врожай, що зумовило виникнення надлишків сільськогосподарської продукції, майнової нерівності і обміну продуктами. Поступово виділяється родоплемінна верхівка, яка, привласнюючи результати праці гурту, поступово зосереджувала у своїх руках владу над ним. Найбільш вивченою археологічною культурою цієї епохи є трипільська. Саме в с. Трипілля Київської області київський археолог В.Хвойка віднайшов перше таке поселення. До сьогоднішнього дня відкритими лишаються питання походження трипільців, хронологічних рамок їхньої культури, і, частково, території, яку вони заселяли. Сучасні археологи визначають приблизні рамки існування трипільської культури початком IV - кінцем III тис. до н. е. Територія, заселена трипільцями пролягала від Словаччини та Румунії до Слобідської України, від Чернігова до Чорного моря. Що стосується походження, то більшість археологів вважають, що основу Трипільської культури, на її ранньому етапі, складали балканські землеробсько-скотарські племена. Трипільці, які поселились на Правобережжі Україні, були фактично найдавнішими хліборобськими племенами. Обробляючи землю дерев'яним плугом з кам'яним або кістяним лемехом, вони вирощували пшеницю, ячмінь, просо. Зерно мололи за допомогою простих кам'яних жорен. Окрім цього, трипільці розводили дрібну рогату худобу, та коней, свиней. Селились трипільці у басейнах річок. На сьогодні археологами вивчено декілька великих поселень (від 10 до 20 тис. мешканців) - Майданецьке, Доброводи, Талянки (на Черкащині). Населення жило у стаціонарних чотирикутних глиняних одно- двоповерхових будинках з кількома кімнатами. Іноді Трипільську культуру називають Культурою мальованої кераміки - через високий рівень розвитку цього ремесла. Посуд виготовлявся у спеціальних гончарних печах, а потім фарбувався білою, червоною і чорною фарбою характерними візерунками. Окрім цього були знайдені керамічні фігурки людей і тварин, іграшкових макетів житл. Розвивалося ткацтво.

Дружина є головним інструментом, за допомогою якого князь збирає данину, завойовує нові землі. Найбільш знатні дружинники складають дорадчий орган при князеві - боярську раду. Починається формування верстви великих землевласників - бояр, які отримували землю (вотчину) за службу у князя. Тепер земля могла передаватись у спадок. Основна ж частина селянства - смерди - платили князеві данину й виконували різні повинності. Таким чином наявним було соціальне розшарування. Але в цей період ще не було держави як легалізованого апарату примусу. Формування державності у східних слов'ян зумовлювалося низкою соціально- економічних і політичних чинників. Підвищення продуктивності праці, яке спричинило виникнення додаткового продукту, привело до різких змін у соціальній сфері. Передусім зменшилася необхідність спільного обробітку землі. Земля стала переходити у власність окремих сімей. За соціальним розшаруванням іде кастова диференціація: землевласники перетворюються на феодалів, а вільні общинники - на феодально залежне населення. Розвиток ремесла зумовив поглиблення суспільного розподілу праці, розширення обміну всередині та між общинами, що в свою чергу викликало активізацію торгівлі та виникнення постійних поселень. Пожвавилася й зовнішня торгівля. Особливо розвивались торгові зв'язки з Великою Моравією, Хазарією, Візантією. Збільшення розмірів території, військова активність вимагали нових методів і форм управління. Народні збори стають неефективними. На перший план виходить князівська влада - спочатку виборна, а потім спадкоємна. Зовнішньополітична діяльність сприяла виділенню дружини в особливу привілейовану групу професійних військових, яка поступово стає органом примусу. Крім внутрішніх факторів, важливу роль у державотворчому процесі відігравали зовнішні - насамперед постійна загроза з боку сусідніх кочових племен. Таким чином, у VIIІ - IX ст. в слов'янському світі склалися передумови для формуванні державності. Серед учених існує декілька теорій походження Давньоруської держави. Норманська теорія заснована на літописній легенді, згідно з якою варяги були запрошені на Русь. Окрім цього, в якості аргументів висувалося давньонорманське походження деяких руських назв, імен тощо. А сама назва “Русь” походить, на думку прихильників цієї теорії, від фінської назви шведів - “ руотсі ”. Антинорманська теорія наполягає на тому, що назва “Русь” походить від назви річок у Центральній Україні - Рось, Роставиця. А у Скандинавії жодне джерело не вказує на плем'я або народ русів. Окрім цього, декілька ісламських мандрівників і письменників називають русів слов'янськими племенами. Існує ще і хозарська гіпотеза О. Пріцака, згідно з якою поляни є не слов'янами, а різновидом хозарів. Сьогодні не можна говорити про переконливу перемогу тієї чи іншої теорії. Найбільш прийнятною, на наш погляд, є теорія взаємовпливу багатьох факторів, включаючи варязький і хозарський, у процесі становлення ранньофеодальної держави - Київської Русі. Основними ознаками будь-якої середньовічної держави, в тому числі Київської Русі, були: розміщення населення не за національним (у той період за племінним) принципом, а за територіальним, поява влади, не пов'язаної з волевиявленням народу, збирання данини для утримання цієї влади, династичний (спадковий) характер влади вождя.

З глибокої давнини бере початок усна народна творчість — казки, легенди, пісні. Найдавнішими і значними у культурному відношенні є билини Володимирового циклу, які створювалися в Х—XI ст. і оспівували хоробрість богатирів, які захищали рідну землю. Тут фіксувалися пам'ять про історичні події та ставлення до них. Першими письмовими творами у Київській Русі були літописи — зводи записів про історичні події, викладені у хронологічній послідовності. Найдавнішим літописом, який дійшов до наших днів, є «Повість временних літ», створена на початку XII ст. Вона збереглась у Лаврентіївському (1377 р.) та Іпатіївському (початок XV ст.) списках. Відомі також «Київський літопис» XII ст., «Галицько-волинський літопис» XIII ст. Літописи є основним джерелом з історії Київської Русі IX—XIII століть. Але, окрім них, із письмової спадщини можна згадати філософську проповідь митрополита Іларіона «Слово про закон і благодать», «Повчання дітям» Володимира Мономаха та ін. Особливе місце у давньоруській літературі посідає «Слово про Ігорів похід», написане на основі конкретного історичного факту. Невідомий автор цього твору закликав князів забути міжусобиці й об'єднатися в ім'я захисту рідної землі. Розвиток літератури Київської Русі був безпосередньо пов'язаний із поширенням освіти, створенням бібліотек. Уже за Володимира Святославича існували державна школа і школа при Софійському соборі. Ярославом Мудрим створюється перша відома на Русі бібліотека. Значного розвитку набула архітектура. За Володимира Святославича будується храм Богородиці, який потім назвали Десятинною церквою (на його утримання князь брав десяту частину доходів своїх підданців). Вона була прикрашена фресками, мозаїкою. В 1037 р. зведено найбільший храм Київської Русі — Софійський собор. За його зразком у Чернігові будується Спаський собор, у Новгороді та Полоцьку — Софійські собори. Ярослав Мудрий споруджує у Києві Золоту браму. Центрами культури у Київській Русі були монастирі. Одним з них був Києво- Печерський монастир, заснований за Ярослава Мудрого преподобним Антонієм, на взірець того, який він же започаткував у Чернігові. В усіх великих містах існували іконописні майстерні. Розвивається книжкова мініатюра «Остромирове євангеліє», написане у середині XI ст., прикрашене чудовими заставками і мініатюрами. Розквітає ювелірне мистецтво. Київські майстри володіли різними способами обробки коштовних металів — зерню, сканню, перегородчастою емаллю. Зростання економічних і культурних зв'язків Київської Русі, піднесення суспільного життя зумовили наступний розвій її культури.6. Феодальна роздробленість Київської Русі XII—XIII століття на Русі увійшли в історію як період феодальної роздробленості. По смерті великого князя київського Мстислава, сина Володимира Мономаха, Київська Русь розпадається на багато князівств і земель. Поза сумнівом, основною причиною розколу великої централізованої держави була відсутність у місцевих князів і бояр зацікавленості у сильній владі великого київського князя. Розвиток відокремленого землеволодіння, можливість передання землі у спадок робило їх повновладними господарями, не залежними від Києва. Серйозними причинами роздробленості можна назвати й великі розміри держави та пов'язані з цим труднощі управління, відсутність чіткої системи престолоспадкування і княжі усобиці.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Автор оркестровых произведений, балетов и др. МАРКЕВИЧ Николай Андреевич (1804-60) - украинский историк, этнограф, фольклорист, поэт. Собрал коллекцию документов по истории Украины кон. 16-18 вв. Автор "Истории Малороссии". МАРКЕЛИУС (Markelius) Свен (1889-1972) - шведский архитектор. Представитель функционализма (клуб строителей в Стокгольме, 1937). Руководил разработкой и осуществлением генерального плана Стокгольма. МАРКЕЛЛ Кармильский (ум. ок. 363) - христианский мученик, пострадавший в гонение императора Юлиана Отступника. Память в Православной церкви 15 (28) ноября. МАРКЕЛЛ Маккавей (ум. 166 до н. э.) - по преданию, один из семи братьев ветхозаветных мучеников, убитых в гонение Антиоха IV Эпифана за отказ нарушить закон Моисеев (2 Маккавейская, 7). Память в Православной церкви 1 (14) августа. МАРКЕЛЛ Угличский (ум. 1609) - преподобномученик, погибший при разорении Углича поляками в Смутное время. Память в Православной церкви 23 мая (5 июня) (собор Ростово-Ярославских святых). МАРКЕЛЛИНА Томская (Кюстенджийская) (ум. в кон. 3 - нач. 4 в.) - мать преподобномученика Астиона Алмирисского

скачать реферат Столыпин П.А.

Аграрная политика Столыпина Реферат по история Украины выполнил Королёв И. В. Крымская академия природоохранного и курортного строительства (КАПКС) АРК Крым, г. Симферополь, Одним из средств гашения самых острых социальных конфликтов в обществе и остановки антиимперских освободительных движений Столыпин видел в проведении аграрной политики на селе. В одной из своих речей в III Государственной думе он открыто заявил, что разработанное под его руководством законодательство призвано защищать интересы "крепких и сильных" крестьян, которые должны стать "преградой развития революции". Это заявление с одобрением встретили депутаты-помещики Думы, в том числе и представлявшие губернии Украины. Крестьянские же депутаты с Украины в своих выступлениях в Думе отмечали прежде всего то, что столыпинское законодательство не затрагивает помещичьих землевладений и следовательно, не решает вопрос о малоземелье для основной массы крестьянства. ".Если я сижу на 3 десятинах земли, а рядом 30.000 десятин,' то это не назовешь порядком и правдой", - заявлял депутат с Херсонщины И.Сторчак. Крестьянские депутаты требовали принудительной передачи помещичьей земли безземельному и малоземельному крестьянству.

Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры
Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов
 Россия - Украина, Дороги истории

Блеск и образованность католических ученых на фоне действительно безграмотной массы украинских священников, изощренность иезуитской пропаганды сделали свое дело. Но среди этого забвения исконной веры отцов и неумения отстоять ее ценности высился такой столп древнего православия как князь Константин Острожский, который по праву может считаться национальным героем, заложившим первые камни в здание украинского национального самосознания. Роль его в истории Украины трудно переоценить. Константин Острожский - лидер защиты православия. Этот князь фактически был для Украины непризнанным королем. Финансовые возможности и популярность, помноженные на высокую образованность, выдвинули его в непререкаемые лидеры оппозиции к унии. Город Острог, владение князей Острожских, стал настоящим культурно-просветительским центром православия. Там располагались трехступенчатая школа и академия, там работали выдающиеся деятели просвещения: печатник Иван Федоров, изгнанный из Москвы за попытки нововведений в типографском деле, Герасим Смотрицкий, преподаватели польских и западноевропейских университетов

скачать реферат Подготовительный курс по Истории России для поступающих в Академию МВД РФ

Новыми жанрами были мемуары («Житие протопопа Аввакума») и любовная лирика (Симеон Полоцкий). Воссоединение Украины с Россией дало толчок созданию первого русского печатного сочинения по истории. Киевский монах Иннокентий Гизель составил «Синопсис» (обозрение), где в популярной форме содержался рассказ о совместной истории Украины и России, которая началась с момента образования Киевской Руси. В XVII - первой половине XVIII в. «Синопсис» использовался как учебник русской истории. В 1672 г. в Москве был создан придворный театр, просуществовавший лишь четыре года. В русских городах и селах широкое распространение со времен Киевской Руси получил бродячий театр - театр скоморохов и Петрушки. Правительство и церковные власти преследовали скоморошничество за веселый и смелый юмор, обличавший пороки власть предержащих. Архитектурные сооружения XVII в. отличаются большой живописностью. Широкое распространение в XVII в. получили многоцветные «солнечные плитки» - изразцы и украшения из разного камня и кирпича. Такое обилие украшений, расположенных на стенах одного здания, называли «каменным узорочьем», «дивным узорочьем». Эти особенности хорошо прослеживаются в Теремном дворце царя Алексея Михайловича в Кремле, в дошедших до нас каменных палатах московских, псковских, костромских бояр XVII в., в Новоиерусалимском монастыре, построенном под Москвой патриархом Никоном.

 Россия - Украина, Дороги истории

Этот, действительно, уникальный документ содержал две части. В первой в значительной мере мифологически излагалась история Украины, в которой подчеркивалась положительная роль Швеции и Турции и, естественно, выставлялось в дурном свете Московское государство. В 16 статьях "Конституции" были представлены желаемый для составителей государственный статус Украины, ее внутреннее устройство, приоритеты международной ориентации (уж, конечно, не Россия), демократическое взаимодействие ветвей власти, распределение власти между гетманом и народом. Правду сказать, Конституция довольно опередила свое время, она представляла собой достаточно точную формулировку национальной украинской идеи, сформировавшуюся под влиянием исторического опыта последних десятилетий. Конституция утверждала главенство трех составляющих факторов правового общества, а именно: единство и взаимодействие законодательной (широкой генеральной рады), исполнительной (гетманской, ограниченной законом) и судебной власти, независимой от гетмана. Эта Конституция была бы действительно уникальным событием для всего цивилизованного мира, если бы была принята всем украинским обществом, опирающимся на собственные силы при условии их неразрывного единства

скачать реферат Роль казачества и братств Западной Руси в борьбе за православие после Брестской Унии

При этом очевидно, что несмотря на заслуги казаков, фактически отстоявших независимость своих земель от Польской короны и влияния униатства, можно сделать вывод, что для сохранения православия как живой веры, а не просто как национальной традиции, явно недостаточно обособления (территориального или культурного) от «супостатов», нужен еще и импульс осознания веры как неотъемлемой части духовной жизни не только народа в целом, но и каждого отдельно взятого православного христианина. А это осознание, как и зачастую в таких случаях, приходит тогда, когда внешние границы уже не способны защитить внутренний мир человека от постороннего вторжения. В таком положении и оказались православные братства, жившие на оккупированных католиками землях, и они не только смогли отстоять свою веру перед завоевателями, но и породили целую плеяду богословов, историков, просветителей, наследие которых позже помогло пробудить от вековой дрёмы внешне благополучную, но замкнувшуюся в себе и теряющую свои духовные силы Восточную Русь.Список литературы: 1. Уния в документах. Источник взят на интернет-сайте «ПРАВОСЛАВИЕ.РУ» ( 2. Дикий А. “Неизвращенная история Украины-Руси”. (Источник взят на www.kiev-securi y.org.ua) 3. Знаменский П. В. «История Русской Церкви». 9-е изд. Москва, 2000г. 4. А.В. Карташев. Очерки по истории Русской Церкви. Т.2, Москва, 2000г Ульянов Н.И. «Откуда пошло самостийничество» (Источник взят на сайте Вэб- Центра «Омега» www.wco.ru ) Речь идет об отдельном заседании православной фракции Брестского собора.

скачать реферат Программа по Истории России(до 1941г.) для поступающих поступающих в ВУЗы ОВД (органов внутренних дел)

Новыми жанрами были мемуары («Житие протопопа Аввакума») и любовная лирика (Симеон Полоцкий). Воссоединение Украины с Россией дало толчок созданию первого русского печатного сочинения по истории. Киевский монах Иннокентий Гизель составил «Синопсис» (обозрение), где в популярной форме содержался рассказ о совместной истории Украины и России, которая началась с момента образования Киевской Руси. В XVII - первой половине XVIII в. «Синопсис» использовался как учебник русской истории. В 1672 г. в Москве был создан придворный театр, просуществовавший лишь четыре года. В русских городах и селах широкое распространение со времен Киевской Руси получил бродячий театр - театр скоморохов и Петрушки. Правительство и церковные власти преследовали скоморошничество за веселый и смелый юмор, обличавший пороки власть предержащих. Архитектурные сооружения XVII в. отличаются большой живописностью. Широкое распространение в XVII в. получили многоцветные «солнечные плитки» - изразцы и украшения из разного камня и кирпича. Такое обилие украшений, расположенных на стенах одного здания, называли «каменным узорочьем», «дивным узорочьем». Эти особенности хорошо прослеживаются в Теремном дворце царя Алексея Михайловича в Кремле, в дошедших до нас каменных палатах московских, псковских, костромских бояр XVII в., в Новоиерусалимском монастыре, построенном под Москвой патриархом Никоном.

скачать реферат НАТО И ГЕОПОЛИТИКА УКРАИНЫ

Центральный регион - житница Украины, здесь сосредоточена значительная часть запасов нефти. Западная часть страны - агропромышленный регион со значительным рекреационным потенциалом. Историко-общественные особенности развития Украины. Современная Украина представляет собой республику, в состав которой входят 24 области и автономная республика Крым. Исторический смысл и судьба Украины отражены уже в ее названии – «украина» – «находящаяся у края», «пограничная территория». Всю свою историю Украина (точнее, территории, занимаемые ныне этим государством) находились под чьим-либо военно-политическим влиянием, протекторатом. Украина никогда не была независимым государством (исключение – период государства восточных славян Киевской Руси). Географически масштаб Украины велик – 603.700 кв.м., что превышает масштаб многих европейских держав. Несмотря на свою исторически сложившуюся политическую несамостоятельность, на Украине сейчас активизировались тенденции политического суверенитета. В современных государственных рамках сложно рассматривать Украину как государство, имеющее геополитический смысл: у нее нет ни глобальной мощной, единой для всего государства культурной идеи, ни этнической исключительности, ни географической уникальности.

скачать реферат Украина в новейшее время

Украина в новейшее время Реферат по история Украины выполнил Королёв И. В. Крымская академия природоохранного и курортного строительства (КАПКС) АРК Крым, г. Симферополь Становление многопартийной системы в Украине в конце 80-х - начале 90-х гг. 1. Роль партий в политической жизни общества. В жизни современного общества значительную роль играют политические партии. Партия — (от лат. par io ~ делю. разделяю: англ. раг1. — часть) - группа людей, объединенных общностью идей. политических интересов и целей. В соответствии со статьей 2 Закона Украины «Об объединениях граждан», политической партией называется объединение граждан - сторонников определенной общенациональной программы общественного развития, для которой главной целью является участие в разработке государственной политики, формирование органов власти, местного и регионального самоуправления и представительство в их составе. Наличие партий - атрибут любой развитой политической системы. Партии являются выразителями интересов и целей определенных социальных групп, принимают активное участие в функционировании политической власти либо оказывают на нее опосредованное влияние.

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
скачать реферат История Украины (отдельные вопросы)

Очевидно, какую-то его часть покорили и ассимилировали воинственные степные племена, другая нашла защиту и приют в северных лесах. 2. Захват Украинских земель иноземными державами в ХIV - XVI вв. Под властью Польши и Литвы Тысячелетиями Украина была плавильным котлом могучих политических образований - империй скифов и сарматов, Киевской Руси. Жители этой земли не только сами распоряжались своей исторической судьбой, но и влияли на судьбы своих соседей. Цивилизации, существовавшие на территории Украины, находились на авансцене культурного и социально-экономического развития всей Восточной Европы. Однако падение Галицко-Волынского княжества привело к эпохальным изменениям во всей истории Украины. Украинские земли по-прежнему будут составлять часть тех или иных мощных политических организмов - но не здесь будут биться сердца этих организмов. За исключением тех редких моментов во всей последующей истории Украины, когда ее жителям удавалось так или иначе самоутверждаться, их судьбы теперь решаются в далеких чужих столицах - Варшаве, Москве или Вене.

скачать реферат Культура Украины в 1940-1950-х годах

И именно в этом – главная причина всей «либеральной политики» в национальном вопросе в годы войны, а это в свою очередь не могло не сказаться на научной, культурной и литературной жизни страны. С годами войны 1941 – 1945 гг. /включительно/ связан относительный рассвет украинской исторической науки, культуры, литературы и изобразительного искусства. «Впервые за много лет – писал М. Рыльский, - украинские учёные и писатели одержали право вслух высказаться про национальный дух украинского народа». С конца 1941 г в украинской советской литературе одна за другой начинают печататься статьи историков и писателей, посвящённые выдающимся страницам национального прошлого. Возрождается тяга к национальному традиционализму. Известные деятели культуры выступают с обобщающими работами про украинский национальный театр /Иван Кочерга/, музыкальную культуру /Филипп Козицкий/, язык /Леонид Булаховский/. Именно в это время, впервые после террора 1933 – 1938 гг., Институт истории академии наук УССР имел смелость подготовить к печати многотомный труд «История Украины», первый том которого вышел в переломный период войны / в 1943 г. /. Одновременно вышел популярный «Напис истории Украины», которого украинская школа и читатель не имели более 10 лет.

скачать реферат Национально-освободительное движение на Украине в 1-ой половине XIX века

Кулишом был написан первый учебник по истории Украины — •“Повесть об украинском народе” -для детей старшего школьного возраста, опубликованный в 1846 г. в Петербурге и др). РЕПРЕССИИ ЦАРИЗМА ПРОТИВ КЙИ1ЛЛО-МЕФОДИЕВСКОГО ОБЩЕСТВА .В марте 1847 г. по доносу студента А. Петрова члены общества были арестованы и после суда сосланы в различные губернии России под надзор полиции без права возвращения на Украину, а также права преподавательской деятельности в сфере народного образования. Самое тяжелое наказание понес Т. Г. Шевченко, которого отдали в солдаты рядо вым Оренбургского отдельного корпуса с запрещением писать и рисовать. ЗНАЧЕНИЕ КМО И ЕГО РОЛЬ В НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ УКРАИНЫ а) создание КМО было первой попыткой украинской интеллигенции перейти от культурного к политическому этапу борьбы за национальное развитие Украины; ' - б) программа КМО объективно направляла Украину по капиталистическому пути развития благодаря своей антикрепостнической и антица ристской направленности; в) КМО провозгласило и сделало попытку претворить в жизнь идею панславизма — объединения славян на демократических принципах; г) ликвидация КМО положила начало длительной борьбе украинской интеллигенции с российским царизмом. 3. ЗАПАДНО-УКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА Западная Украина в результате трех разделов Польши (1773, 17 пастбища и леса, создавали вооруженные отряды. Б и.^япре 18-18 г. вспыхнуло вооруженное восстание (сначала в горных районах, а затем в в долинах), подавленное, карателями лишь через 1,5 года — в апреле 1850 г

скачать реферат Украина в едином этнополитическом пространстве России первой половины XVIII в.

Фактически можно выделить три уровня ментальности. Самый старый, восходящий к древнерусской государственности, не претерпел серьезных изменений в период существования Украины в составе Речи Посполитой. Однако, если самоназвание «русь», «руськие» обладало достаточным этнодифференцирующим смыслом в условиях польского государства, после вхождения в состав Российской империи оно в значительной мере утратило это значение. «Руские» или «руськие» начали терять этническую идентичность в среде «русских» или россиян. Именно поэтому понятия «руський народ» и сходные конструкции упоминаются только в отношении событий до конца XVI в. Не случайно и на современном этапе украинские историки предпочитают не использовать даже термины «Древняя Русь» и «древнерусский», но говорят, например, о «древнейшей истории Украины», что выглядит явным анахронизмом 14. Второй уровень ментальности включает идеологемы польского происхождения. Следует отметить как попытки творческого переосмысления сарматской теории, так и незначительный удельный вес этих усилий. С одной стороны, в XVIII в.

скачать реферат Украинизации

В начале XX века советским правительством проводилась политика украинизации, которая вызвала в свое время очень активное обсуждение. Активная дискуссия по этому вопросу продолжается и в наши дни не только потому, что этот вопрос интересует ученых-историков, но и потому, что эта тема очень актуальна в наши дни. И в настоящее время проводится политика украинизации. Осуществление этой политики проводит украинское правительство. В нашей стране закрываются русскоязычные школы, большая часть телекомпаний переводится на украинский язык. Проходит попытка внедрить украинский язык во все сферы жизни общества. В садиках, школах, университетах вводятся, как обязательные предметы, украинский язык, история Украины, украинская литература. Учителя большинства школ обязаны преподавать свой предмет на украинском языке. Даже в больницах проводится переаттестация врачей, где основным критерием является знание врачебных терминов на украинском языке. К сожалению, профессионализм не имеет особого значения. C 1 января 2001 г. лекарства могут продаваться только с маркировкой и инструкциями на украинском языке. Вся документация должна вестись на украинском языке.

Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов
Треугольные цветные карандаши, 24 цвета ( с точилкой ).
Мягкие цветные карандаши треугольной формы, 24 цвета в комплекте с точилкой.
423 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сумка-мини для раскрашивания "Клатч", арт. 01948.
Набор для раскрашивания содержит текстильный пенал-клатч, застегивающийся на молнию, а также пять цветных водостойких маркеров. На обеих
359 руб
Раздел: Косметички, кошельки
скачать реферат Экономическое и социально-политическое развитие Украины в пе-риод Хрущевской оттепели

Появляются движения (диссидентство) инакомыслящих. Активизируются писатели и художники старшего и появляются талантливые представители молодого поколения. В печати появляются литературные произведения, за представление которых в период правления Сталина могли расстрелять или бросить в застенки на 15-25 лет. Время правления Хрущева – время больших реформ и преобразований. Список литературы В.Д. Мирончук и Г.С. Иготкин, «История Украины», ШАУП, Киев, 2001г. Богдан Лановик и др., «История Украины», Знание, Киев, 2000г. В.И. Семененко, Л.А. Радченко, «История Украины с древних времен до наших дней», Торсинг, Харьков, 1999г. Ф.Г. Турченко и др., «Новейшая история Украины», Киев, 1995г. Под ред. Ю.Ю. Конудфора, «История Украинской ССР», Киев, 1985г. Большая советская энциклопедия.

скачать реферат Голодомор 1932—1933 годов

Хотя западные правительства знали о голоде, их позиция в этом вопросе была похожей на ту, что была изложена в одном из документов британского министерства иностранных дел: “Мы действительно имеем в распоряжении достаточно информации, свидетельствующей о голоде на юге России, аналогичной той, что появляется в прессе. Тем не менее мы не считаем возможной делать ее достоянием общественности, поскольку это может задеть советское правительство и осложнить наши отношения с ним”. К тому же во время Великой депрессии значительная часть западной интеллигенции, охваченная просоветскими симпатиями, решительно не воспринимала никакой критики СССР, тем .более в вопросе о голоде. Как отметил Р. Конквест, “позор состоял не в том, что они были готовы оправдать любые действия Советов, а в том, что они не желали даже слышать о чем-либо подобном, не были готовы взглянуть правде в глаза”. Список использованной литературы 1. В.Г Афанасьева, Г.Л. Смирнова. Урок дает история. -М.:Полиздат, 1989г. 2. Кульчинский С.В., Курнаков Ю.О., Коваль М.В. История Украины. К. Освита, 1995 г. 3. Орест Субтельный Украина История. К. Лебедь 1994 г.

скачать реферат Раннее творчество Пушкина

Нельзя не заметить, что в 1831—1832 гг. в творчестве Пушкина наступает своего рода пауза: в эти годы написана лишь “Сказка о царе Салтане” и несколько стихотворений. Историзм творческого метода Пушкина в 1830-е гг. приобретает новое качество. При относительном затишье в сфере художественного творчества поражает грандиозность пушкинских замыслов исторических сочинений 1831—1832 гг.: история французской революции, история Украины, история Петра 1. Болдинская осень, по своему значению в творческой биографии Пушкина не уступающая более знаменитой, первой. Лирическая исповедь этой поры — не опубликованное при жизни поэта стихотворение “Осень”. Первые октавы, развившиеся в 1830 г. в Болдине в поэму “Домик в Коломне”, написаны Пушкиным несколько ранее. Известен черновой автограф строк, тесно связанных тематически с началом болдинской поэмы. В “Домике в Коломне” Пушкин осваивал качественно иную — повествовательную — октаву. Вместо единой синтаксической конструкции, обнимающей всю строфу. Во время Болдинской осени Пушкин набросал заметку о “Графе Нулине”: “В конце 1825 года находился я в де-ревне. В бумагах Пушкина сохранилась выполненная им обложка к циклу болдинских пьес 1830 г., на которой одно за другим было намечено несколько названий: “Драматические сцены”, “Драматические очерки”, “Драматические изучения” и, наконец, “Опыт драматических изучении”.

скачать реферат Гоголь

Молодость, во время которой не приходят на ум никакие вопросы, подталкивала». Но, будучи выражением большей зрелости и сосредоточенности мысли, гоголевская нефантастическая фантастика в то же время выполняла глубокую конструктивно-художественную функцию. Открытая фантастика словно ушла в «прозаический существенный дрязг жизни», в быт и нравы, в вещи и обычаи, в поведение и поступки людей, в их способ мыслить и говорить. Другой момент, как мы говорили, важный для гоголевской эволюции, - историзм и историческое обобщение. Занятия историей в начале 30-х годов (Гоголь был адъюнктом в Петербургском университете, мечтал о кафедре истории в Киевском университете) шли параллельно созреванию многих его художественных замыслов и свидетельствовали не о мимолетной прихоти, а об органичном внутреннем влечении. Гоголь был сыном своего века, когда он мечтал нащупать идею развития в кажущемся хаосе событий и фактов и притом развить ее максимально широко, всеобъемлюще. С этой точки зрения понятна гигантомания Гоголя-историка, навлекшая на него впоследствии немало насмешек: Гоголь планирует «всеобщую историю и всеобщую географию, в трех, если не двух томах», историю Украины, всемирную историю, наконец, историю средних веков в томах восьми или девяти! В этом максимализме (увы, так и не реализовавшемся) выразился дух романтических и собственно философских идеалистических построений конца XVIII - начала XIX в., а также возникшей под их влиянием французской школы либеральной историографии.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.