телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Разное -30% Всё для дома -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:История государства и права зарубежных стран

Підсумки визвольної війни середини ХVII ст., її значення

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Потерпали українські селяни і від здачі феодалами своїх маєтків в оренду. Лише у 1616 р. більше половини українських земель, що належали Польщі, орендувалися єврейськими підприємцями, які, маючи на меті у короткий строк повернути з прибутком вкладені гроші, нещадно експлуатували селян і виснажували землі. У складній ситуації в цей час опинилось і міщанство, особливо в тих містах, які знаходились у приватній власності феодалів. Воно повинно було виконувати повинності та сплачувати податки – чинш (по 20-30 грошів з “диму”), церковну десятину та ін. Хоча на початку ХVII ст. більшість міст України користувалася Магдебурзьким правом, це самоврядування постійно обмежувалось. Війтів, як правило, призначав польський уряд, а не обирали міщани. Спираючись на право безмитного вивозу своїх товарів та на цілу низку монополій на виробництво та переробку різних видів продукції, феодальна знать досить успішно конкурувала з жителями міст у торговельно- промисловій сфері. Незадоволене своїм становищем було і заможне реєстрове козацтво, яке було проміжним станом між шляхтою і селянством. Як і шляхта, за виконання військової служби козаки звільнялись від кріпацтва та панщини, тобто користувались індивідуальною свободою. Разом з тим вищі козацькі верстви завжди бажали володіти закріпаченими селянами і мати рівні права зі шляхтою. На середину 17 ст. авторитет, вплив, активність та слава козацтва зростали, а права дедалі більше обмежувались. У середині 17 ст. критичним було становище і в політичній сфері. Відсутність власної держави, перервана державотворча традиція, масове ополячення української еліти були чіткими симптомами катастрофи, що насувалась. Прогресуюча асиміляція українського народу поступово доходила до тієї межі, за якою він мусив зійти з історичної сцени як самостійний суб’єкт. Намагаючись прискорити хід цього процесу, польська сторона у цей час посилила національно-релігійне гноблення. Спираючись на католицизм, польські магнати здійснювали політику національного та культурного поневолення українського народу. Одним з основних інструментів окатоличення в їх руках стала уніатська церква, яку активно підтримувала римська курія. Папа Уран VIII (1623-1644 рр.) у своїх листах до керівництва Речі Посполитої неодноразово закликав сприяти поширенню унії та фізично знищувати її противників. Один за одним в українських землях виростали костьоли, кляштори (монастирі), колегіуми та школи єзуїтів, а паралельно дедалі більшого поширення набував процес передачі, захоплення або руйнації православних культових споруд, утисків православних за їх віру, переслідування української мови та поширення українських книг. У ході селянсько-козацький повстань першої половини 17 ст. український народ накопичував воєнний досвід, зростала його національна самосвідомість, посилювалась єдність козаків та селян у боротьбі за національне визволення, формувалась психологічна готовність боротись до переможного кінця. Серед причин, що робили можливим початок війни, було посилення і розширення сфери впливу Запорозької Січі, яка на той час була своєрідним зародком української державності, що за певних умов міг стати основою для створення повноцінної держави. 4. Перші перемоги. Усередині квітня 1648 р. на Жовтих Водах, по дорозі на Січ впевнений у своїй перемозі 6-тисячний передовий загін поляків зустрівся з об`єднаними козацько-татарськими 9-тисячними силами. 6 травня після тривалого бою, під час якого на бік повсталих перекинулися кілька тисяч повсталих на допомогу полякам реєстрових козаків, польський авангард було розбито.

Напіваграрна природа міст і те, що розміщувалися вони на землях магнатів, давало олігархам привід ставити під сумнів статус міщан і вимагати від них виконання обтяжливих повинностей і сплати податків. Об`єктом утиску і експропріації з боку магнатів ставала навіть дрібна знать, переважна частина якої все ще була православною. Зростало загальне невдоволення та обурення, але “ клапани “, що ними в таких випадках виходив їх надлишок, були закритими. На відміну від селян в інших частинах Речі Посполитої та навіть у західній Україні мешканці Наддніпрянщини не знали тягаря кріпаччини й не бажали приймати її. Незважаючи на те, як їх класифікували магнати, багато з них вважали себе людьми вільними. Серед козацтва своєрідним догматом віри було те, що 1582 р. король Стефан Баторій начебто дарував козакам привілеї, котрі майже зрівнювали їх у правах із шляхтою. Численні міщани зі свого боку доводили, що вони за самим своїм статусом люди вільні й самостійні. По десятиліттях слобідського життя важко було переконати селянина в тому, що він не сам собі господар. І не мало значення, наскільки такі погляди узгоджувалися з правом. А головне, більшість населення порубіжжя вважала, що їй законно належить статус вільного люду, а ця віра значно посилювала готовність боротися з ляхами, як вони називали поляків. Переслідування православ`я польськими католиками викликало ще більший гнів українців. Готовність до повстання поєднувалася із вправністю в бою, цією властивою рисою українців пограниччя. Масові повстання в Європі того часу звичайно характеризувалися відсутністю організованості та військової науки. З цієї точки зору Україна відрізнялася від інших країн. Мандрівники - чужоземці часто зауважували, що життя на повному небезпек пограниччі змушувало навіть простих селян та міщан освоювати мистецтво володіння вогнепальною зброєю. До того ж козаки утворювали в повстанському війську ядро добре організованих і високомайстерних вояків. Відтак з посиленням експлуатації народу магнатами в українському суспільстві пограниччя зростала готовність і здатність боротися проти неї. 2. Богдан Хмельницький. Вирішально визначив хід епохальних подій стосовно Великого Українського повстання 1648 р. Богдан Хмельницький. З огляду на його величезний особистий вплив на події, що змінили перебіг української та всієї східноєвропейської історії, Хмельницького вважають найвизначнішим військовим і політичним діячем України. Його дебют на історичній сцені в ролі головного актора відбувся під кінець життя. Хмельницький народився у 1595 р. в родині українського шляхтича Михайла Хмельницького, котрий служив у польського магната і за свою добру службу отримав хутір Суботів. Він послав Богдана до школи єзуїтів у Ярославлі, де той дістав добру , на ті часи освіту, оволодів польською та латинською мовами. В 1620 р. у великій битві турків з поляками під Цецорою Б.Хмельницький потрапив у полон. Провівши у неволі два роки, Хмельницький повертається до Суботова, записується до реєстрових козаків, одружується і займається розширенням своїх маєтностей. У 1638 р. завдяки добрим взаєминам з урядом він отримує посаду писаря Війська Запорозького і в 1646 р. вирушає у складі козацького посольства до короля Владислава IV.

Визвольна війна, що спалахнула в середині ХVII ст. в український землях, мала на меті визволення України з-під панування шляхетської Речі Посполитої, створення власної незалежної держави, формування у ній нового соціально-економічного ладу з дрібною (фермерського типу) козацькою власністю на землю. Війна характеризується переплетінням національно-визвольних та соціальних мотивів. Значну роль відігравало і релігійне протистояння (католицизм – православ’я), оскільки вимоги та цілі окремих суспільних сил приховувались під релігійною оболонкою. Роль лідера виконувало козацтво, під керівництвом якого згуртувалось селянство, міщанство та духовенство. Війна почалася в лютому 1648 р. із захоплення повстанцями Запорозької Січі та обрання гетьманом Війська Запорізького Б.Хмельницького. Список літератури. 1. Грабовецький В. Західноукраїнські землі в період народно-визвольної війни 1648 - 1654 р. р. - К. 1972 р. 2. Крип`якевич І. Історія України . - Львів. 1991 р. 3. Крип`якевич І. Богдан Хмельницький . - Львів. 1990 р. 4. Субтельний О. Історія України . - Київ. 1991 р. 5. Меріме П. Українські козаки та їхні гетьмани. Богдан Хмельницький. - Львів, - 1990.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Энциклопедический словарь

Чтобы дать им возможность удостоверить свою личность, государства вводят П., в которых обозначаются занятие, возраст, местожительство, приметы лица, а также продолжительность, цель и место путешествия. В то же время П. является и разрешением на отлучку лица; устанавливается воспрещение путешествовать без взятия П., а также обязанность явки П. в местах пребывания; вводятся строгие полицейские меры против путешествующих без узаконенных П. Совокупность таких узаконений называется паспортной системой. Начало П. положено еще в XV в. строгими мерами, принимавшимися в то время против бродяг и нищих. Так как последние составляли тогда наиболее значительную часть лиц, менявших свое местопребывание, то на обязанности честных путешественников, не желавших, чтобы с ними поступали как с бродягами, лежало доказать свою самоличность. С середины XVII в. значение П., как разрешения на отлучку из местожительства, все более и более увеличивается: для воспрепятствования дезертирству являются военные П. (Militаrpass), от приезжающих из зараженных или зачумленных стран требуется так наз. чумный П. (Pestpass); затем являются особые П. для евреев, для ремесленных учеников; в то же время возникает обязанность явки П

скачать реферат Історія України

ЗмістНайдавніші хлібороби та скотарі на землях сучасної України Східні слов'яни — предки українців напередодні утворення держави Впровадження християнства як державної релігії. Місце Володимира Великого в історії України Культурно–освітня та зовнішньополітична діяльність Ярослава Мудрого Піднесення Галицько–Волинської держави. Князь Данило Галицький Історичне значення Київської Русі та Галицько–Волинського князівства Політичне становище українських земель у складі Великого князівства Литовського Утворення козацької республіки — Запорозької Січі Люблінська унія, її наслідки для українських земель Причини та початок Національно–визвольної війни українського народу середини XVII ст. Українсько–московський договір 1654 р. та його наслідки для України Адміністративно–політичний устрій Української козацької держави середини XVII ст. Значення Запорозької Січі в історії українського народу. Ліквідація козацької республіки в останній чверті XVIII ст. Остаточна ліквідація гетьманства та решток автономного устрою Гетьманщини у другій половині XVIII ст.

Подстаканник для прогулочных колясок Peg-Perego Cup holder.
Держатель для бутылочки Peg-Perego Cup Holder - удобный подстаканник для прогулочных колясок фирмы Peg-Perego. Легко подойдет к коляскам
975 руб
Раздел: Прочие
Набор "Парикмахер".
Набор будет прекрасным подарком для девочек, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде саквояжа, который можно
624 руб
Раздел: Наборы "Парикмахер"
Пенал-тубус "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
 Замоскворечье

Другая сохранившаяся церковь Николы в Заяицком появилась в слободе заяцких казаков, выходцев с реки Яик, то есть Урала, живших вблизи устья Яузы, в середине ХVII века. Век спустя ее разобрали, чтобы возвести большой храм. Присматривал за строительством известный архитектор Иван Мичурин, но недоглядел. Стены рухнули. Как полагают, по проекту архитектора князя Дмитрия Ухтомского сооружен тот великолепный храм, что возрожден на Раушской набережной. Его голубые стены и высокая, 45 метров, колокольня в стиле барокко больше не напоминают каменные обрубки, уродовавшие вид Замоскворечья. И здесь произошла трагедия. Библиотеку сожгли в церковном дворе. Ночью по-воровски вывезли ценности. Икону Преображения ХVI века отправили в Третьяковскую галерею. Настоятеля протоиерея Василия Смирнова, отца четверых детей, расстреляли. Проезжавший в начале 2000 года по набережной мэр Москвы Юрий Лужков, увидев возрожденную колокольню, помог восстановить порушенный купол церкви. Под него подвели стены толщиной в 2,5 метра. Из кирпича сложили мощный свод

скачать реферат Золотое колцо Росии. Ярославль

Под темными сводами крепостных ворот, у стен изукрашенных храмов теряется чувство времени, явственно ощущается дыхание древней, но вечно живой почти тысячелетней истории Ярославля. Над городом проносились войны, пылали пожары, неоднократно менялся облик его улиц и площадей. Но из поколения в поколение оставалось неизменным значение Ярославля как одной из величайших сокровищниц древнерусского искусства. Художественные памятники Ярославля вплоть до ХVI в. были лишь самобытной порослью искусства Ростова Великого, а позднее - Москвы. Но в ХVII в. город вписывает в историю древнерусской культуры одну из самых ярких ее страниц. Представители третьего сословия, посадские люди, выступают как заказчики и строители огромных каменных великолепно украшенных храмов и палат. Размах строительства ведет к созданию архитектурно-художественной северорусской школы, которая быстро переросла местные рамки. С середины ХVII в. многочисленные артели ярославских каменщиков-зодчих работали не только в родном городе, но и «на каменных и кирпичных делах в Москве и иных городах по вся годы». В 1640-1650-х гг. ярославцы трудились на Патриаршем дворе в Москве и в Иверском монастыре.

 Святая дорога

Следующий эпизод связан не с защитой Москвы и России от внешнего врага, но с важным этапом в социальной борьбе трудящихся России за свои права - осознанием того, что социальная справедливость может быть достигнута лишь политическим путем и политическими гарантиями. Этот эпизод относится к середине ХVII века. 1 июня 1648 года царь Алексей Михайлович возвращался из очередного богомольного похода в Троице-Сергиеву лавру. Москвичи, по обычаю, встречали царский поезд за городом, у Сретенского монастыря. Но на этот раз встреча оказалась совсем не такой, как всегда: кроме хлеба-соли встречавшие намеревались вручить государю челобитную от всего московского люда. Разоряемые постоянно повышающимися налогами, последним из которых стало повышение цены на соль, доведенные до последней черты, за которой уже теряла цену даже сама жизнь, люди связывали с этой челобитной свое спасение. Виновниками своих несчастий народ считал ближайшее окружение царя: боярина Б.И.Морозова - начальника приказа Большой казны, именно он ведал введением налогов и сбором недоимок, окольничего П.Т.Траханиотова начальника Пушкарского приказа, уменьшившего жалованье войску, судью Земского приказа, управляющего Москвой Л.С.Плещеева и еще нескольких чиновников

скачать реферат Политическая борьба в период правления Карла I

В рамках либеральной интерпретации виновником обострения политических противоречий между английским парламентом и королевской властью, является династия Стюартов, а закономерным результатом революцию, которую считали справедливым возмездием, борьбой парламента и народа за восстановление попранных прав, а в ретроспективном плане - шагом на пути к установлению в стране конституционно-демократических порядков. Либеральная интерпретация сложилась в трудах Ф. Гизо7 и Т. Маколея историков ХIХ в. и преобладала в зарубежной историографии вплоть до 60-х-70-х гг. ХХ в.В рамках этой трактовки, сложилось направление, представленное историком С. Гардинером считавшим, что коренное значение имеют религиозные противоречия. Он выдвинул концепцию Английской революции как «пуританской». В марксистской интерпретации роль политической борьбы второстепенная, на первый план выходят экономические причины - на протяжении многих десятилетий в Англии развивался капитализм, и господствующие феодальные по сути формы общественного устройства стали к середине ХVII века тормозом для его развития.

скачать реферат Таможенная политика Московского централизованного государства

Несмотря, однако, на эти обещания, бояре отказали послу в персидской торговле, говоря, что французы могут покупать персидские товары у русских купцов. Такой же отказ получили голландские и датские послы.                          Хотя в середине ХVII века основу экономики в России составляло крепостное хозяйство, активно развивалось товарное производство, денежное обращение, появились мануфактуры, уменьшилась разобщенность отдельных областей. Заметно повысилась роль купечества, верхушка которого по поручению правительства торговала за границей пушниной и различным сырьем, закупала продовольствие для армии, подряжалась на строительные работы, собирала налоги, таможенные и кабацкие деньги.   Осознав свою экономическую и политическую силу, купечество настойчиво просило правительство защитить его интересы перед воеводами и наместниками, перед иностранными конкурентами. И правительство шло навстречу купцам, правда, вначале - только в организации новых и улучшении старых торговых путей. “В Судебнике 1589 г. волостным общинам Севера предписывалось государеву дорогу от Москвы до Холмогор, в том числе перевозы и мосты на ней, держать в полном порядке. если проезжие люди потерпят материальный урон, то ущерб возмещает та волость, которая ответственна за данный отрезок пути”'. В Уложении 1649г. - своде феодального права России четко просматривается доминанта торгово-транспортных и финансовых интересов главным образом феодалов.

скачать реферат Реформы Петра Великого

Если на Западе служба была привилегией, то в России - обязанностью. В связи с этим в литературе высказывается мнение, что едва ли можно полностью зависимое от государства дворянство считать господствующим классом. Скорее, это был привилегированный класс-сословие военных н гражданских слуг самодержавия, преимущества которых существовали до тех пор, пока они несли службу. “Эмансипация” дворянства произошла позже - в 39 - 60-е гг. ХVIII в. Одно из центральных мест в реформах Петра занимало создание мощных вооруженных сил. В конце ХVII в. русское войско состояло из полков солдатского строя (в 1689 г. - 70% общей численности), стрелецких полков и дворянского ополчения. Солдатские полки были лишь зачатком регулярной армии, так как казна не могла их взять полностью на свое содержание, и в свободное от службы время солдаты занимались ремеслом и торговлей. Стрельцы все больше превращались в полицейскую силу и орудие дворцовых интриг (Петр говорил о них: “Во истину пакасники, а не воины были”). Дворянская конница уже к середине ХVII в. в значительной степени утратила свою боеспособность.

скачать реферат Правление первых Романовых

Притеснения поляков, униатов привели к тому, что в 20-е гг. Украину стали сотрясать восстания украинцев. В ряде мест происходило истребление украинцев поляками, поляков - украинцами. В 1648 г. во главе восстания стал гетман запорожского войска Богдан Хмельницкий. Весной 1648 г. войско Б. Хмельницкого выступило из Запорожской Сечи. Началась открытая вооружённая борьба запорожцев с поляками. В 1649 г. Речь Посполитая признала Б. Хмельницкого гетманом Украины. Весной 1652 г. Б. Хмельницкий наголову разбил польское войско, но чтобы окончательно освободиться от Речи Посполитой сил не хватало. Украина в середине ХVII оказалась между тремя сильными государствами - Речью Посполитой, Россией, Османской империей. В то время условий для создания независимого украинского государства не было. На Украине не было своей промышленности, она не могла противостоять внешней экспансии. Б. Хмельницкий и запорожские казаки понимали, что им не выжить в кольце столь сильных государств, что им нужно одно из трёх государств - союзник. И казаки союзником решили выбрать православную Россию, но при условии, что она не будет командовать казаками. Просьбы о присоединении к Москве поступали с Украины с 20- х гг.

Мягкие навесные игрушки для кроватки "Водный мир. Дельфин".
Мягкие навесные игрушки для кровати серия Водный мир , без музыки, текстиль: рыбка и звездочка - погремушка, морской конек -
369 руб
Раздел: Мобили
Фигурка декоративная "Балерина", 10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
485 руб
Раздел: Миниатюры
Каталка-трактор с педалями "Turbo" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор с полуприцепом "Turbo" рассчитана на детей от 3-х лет и весом не более 50 кг. В комплекте с трактором
5361 руб
Раздел: Каталки
скачать реферат Облаштування післявоєнного світу

Суперництво міме США і Японією. Але на перший план в далекосхідному регіоні поступово випливали суперечності між США та Японією. Територіальні придбання Японії в Китаї та на островах Тихого океану, а також значне посилення її економічного та політичного впливу викликали зростання стурбованості серед американських правлячих кіл. Після завершення війни стало вагомішим значення далекосхідних ринків для американських підприємців та банкірів. Цьому сприяло офіційне відкриття в 1920 р. Панамського каналу, який набагато скоротив морський шлях між портами США і Далеким Сходом. Боротьба за посилення впливу на Далекому Сході, і зокрема в Китаї, перейшла на перший план в американській зовнішній політиці. Відносини між двома країнами ускладнювались також через їх намагання посилити свій вплив на сході Радянської Росії. Правлячі кола як США, так і Японії, почали відкрито говорити про можливість воєнно-морського зіткнення. Основні сили американського флоту були переміщені з Атлантичного в Тихий океан. Вашингтонська конференція. Договори чотирьох, п'яти, дев'яти держав Початок роботи конференції.

скачать реферат Перша світова війна. Причини та характер

Війна набрала не лише масового, а й тотального характеру. Щоб підтримати величезні армії, що воювали на фронті, цілі суспільства з їхніми економіками впрягалися у колісницю війни. Зростаючі втрати призводили до страшного напруження сил на фронтах і в тилу, оголювали й поглиблювали фатальні політичні й соціально-економічні вади старих імперських порядків Європи. У воєнних діях взяло участь 38 держав з населенням понад 1 млрд. осіб. Основні воюючі сторони: на боці Німеччини й Австро-Угорщини виступила Болгарія, створивши Четверний союз; до країн Антанти приєднались Італія, Португалія, Румунія, Сербія, США, Греція, Японія; війну Німеччині оголосив Китай і 14 держав Латинської Америки. Війна так чи інакше вплинула на положення всіх країн світу, в тому числі й на нейтральні. Таким чином весь світ приймав участь у війні. У війну були залучені колонії європейських держав. Під час війни колонії набули великого значення як постачальники сировини та продовольства. Крім того, сотні тисяч місцевих мешканців цих колоній було вивезено до Європи для робіт у тилу і були використані як солдати на самих важких ділянках фронтів, часто для прикриття європейських військ.

скачать реферат Народность, нация и проблема национальных культур

Еще кардинал Ришелье в середине ХVII в. основал Французскую академию, вменив ей как главную обязанность заботу о “здоровье французского языка, цемента единства нации”. Во время французской революции и при Наполеоне были развернуты массовые гонения на местные наречия во имя торжества унифицированного языка. Но и в наше время, уже в 1994 г. французское правительство вводит законы, запрещающие чрезмерное использование иностранных терминов или выражений, их введение, если существует французское слово, имеющее тот же смысл. Аналогичные требования выдвигают многие национальные движения в других странах, добивающиеся консолидации своей нации. 4.2. Национальная культура Конечно, чрезмерная настойчивость в борьбе за чистоту языка может привести к его обеднению или созданию искусственных терминов, создающих ограничения в межкультурном взаимопонимании. Национальная культура не может ограничиваться узкими рамками гомогенной этнической общности. Напротив, полноценное развитие нации требует гораздо более высокого уровня дифференциации духовных ориентаций и образа жизни, чем этническая.

скачать реферат Билеты по истории русского искусства XII-XVII вв

Художественные памятники Ярославля вплоть до ХVI в. были лишь самобытной порослью искусства Ростова Великого, а позднее - Москвы. Но в ХVIIв. город вписывает в историю древнерусской культуры одну из самых ярких ее страниц. Представители третьего сословия, посадские люди, выступают как заказчики и строители огромных каменных великолепно украшенных храмов и палат. Размах строительства ведет к созданию архитектурно-художественной северорусской школы, которая быстро переросла местные рамки. С середины ХVII в. многочисленные артели ярославских каменщиков-зодчих работали не только в родном городе, но и «на каменных и кирпичных делах в Москве и иных городах по вся годы». В 1640-1650-х гг. ярославцы трудились на Патриаршем дворе в Москве и в Иверском монастыре. Позже «Ярославля - города каменных дел подмастерья» возводили соборы в ближних к нему центрах - в Вологде, в Борисоглебской слободе. В конце века около семисот потомственных ярославских каменщиков берут подряды на строительство церквей, крепостных башен, мостов, торговых рядов по всей России от Новгорода до Астрахани, все дальше распространяя традиционные приемы своего мастерства.

скачать реферат Спасская (Фроловская) башня Московского Кремля

Первоначально башня называлась Фроловской по церкви во имя Святых Фрола и Лавра на Мясницкой улице, куда вела дорога из Кремля через эти ворота; церковь не сохранилась. В апреле 1658 года вышел царский указ Алексея Михайловича о переименовании всех кремлевских башен. Фроловская башня была переименована в Спасскую в честь иконы Спаса Смоленского, помещенной над проездными воротами со стороны Красной площади, и в честь иконы Спаса Нерукотворного, находившейся над воротами со стороны Кремля. Отсюда выходили полки, выступавшие в военный поход. И здесь же встречали царей и послов. Через эти ворота совершались все большие крестные ходы, через них в старину происходило общемосковское церковное шествие в Вербное воскресенье, когда патриарх, уподобляясь Христу, ехал на осляти, которого под уздцы вел сам государь. Этими вратами въезжал в Кремль по избрании на царствие Михаил Федорович Романов, как позже через них проходил торжественный въезд всех государей во время венчания на царство. Однако помещения башни использовалось и под тюрьму, особенно во время городских восстаний середины ХVII века. В народе Спасские ворота почитались святыми. Проезжая через них на лошадях, спешивались и все снимали шапки.

Чистящее средство для кухни "Шуманит", 400 мл.
Эффективный препарат для удаления стойких и подгоревших жиров с плит, кастрюль, сковород, раковин, кафеля и др. поверхностей. Объем: 400 мл.
414 руб
Раздел: Для плит, духовок
Супер концентрированный гель для стирки цветного белья Lion Essence, 1000 мл.
Суперконцентрированный гель для стирки цветного белья обладает активной, специально разработанной формулой защиты цвета, благодаря
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Кубики "Сложи узор".
Игра состоит из 16 пластиковых кубиков, грани которых окрашены в четыре цвета (красный, желтый, синий, белый) определенным
466 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
скачать реферат Таможенная политика Московского централизованного государства

Несмотря, однако, на эти обещания, бояре отказали послу в персидскойторговле, говоря, что французы могут покупать персидские товары у русских купцов. Такой же отказ получили голландские и датские послы. Хотя в середине ХVII века основу экономики в России составляло крепостное хозяйство, активно развивалось товарноепроизводство, денежное обращение, появились мануфактуры, уменьшилась разобщенность отдельных областей. Заметно повысилась роль купечества, верхушкакоторого по поручению правительства торговала за границей пушниной и различным сырьем, закупала продовольствие для армии, подряжалась на строительные работы,собирала налоги, таможенные и кабацкие деньги. Осознав свою экономическую и политическую силу, купечество настойчиво просило правительство защитить его интересы передвоеводами и наместниками, перед иностранными конкурентами. И правительство шло навстречу купцам, правда, вначале - только в организации новых и улучшениистарых торговых путей. “В Судебнике 1589 г. волостным общинам Севера предписывалось государеву дорогу от Москвы до Холмогор, в том числе перевозы имосты на ней, держать в полном порядке. если проезжие люди потерпят материальный урон, то ущерб возмещает та волость, которая ответственна заданный отрезок пути”'. В Уложении 1649г. - своде феодального права России четко просматривается доминанта торгово-транспортных и финансовых интересов главнымобразом феодалов.

скачать реферат Многоголосное пение

Строчное пение - это самобытнейшая страница в развитии русского церковного певческого искусства, которая, к сожалению, так и осталась "недописанной", т. к. после внедрения на Русь партесного пения - этого многоголосия западного образца, - развитие русской духовной музыки пошло по другому пути. Но, тем не менее, предыдущий опыт все же не прошел бесследно - он придал особую, ни с чем не сравнимую окраску и русскому партесному пению, и церковному многоголосию последующих веков. Партесное пение Партесное (от латинского слова par es - пение по партиям) или гармоническое пение было принесено в Россию в середине ХVII века из стран Западной Европы, как когда-то в Х веке было принесено в Киевскую Русь из Византии одноголосное богослужебное пение. Партесное пение, как особый вид хорового многоголосия, зародилось на Западе, затем развилось и окончательно сформировалось в западных и юго-западных пределах России и уже в готовом виде появилось в Москве в пятидесятых годах ХVII века. Вот почему понимание русского партесного пения немыслимо вне изучения его западных истоков. А истоки эти следует искать в недрах западного средневекового мира, возникшего благодаря слиянию римского и варварского миров после завоевания Рима варварами в V веке н. э. Несмотря на великий раздел, изолировавший Запад и Восток Римской империи, несмотря на основание Константинополя, этого нового Рима, императором Константином (324-330), как бы материализовавшее перемещение центра тяжести римского мира к Востоку, Церковь все еще продолжала оставаться единой, и пение ее строилось на единой основе как на Востоке, так и на Западе, представляя собой лишь различные интерпретации одной системы.

скачать реферат Парниковый эффект

Парниковый эффект “Что-то неладное творится с погодой!”. Об этом судачат на скамейках старики. Об этом же рассуждают на своих семинарах и конференциях солидные ученые. Старожилы с удивлением замечают, что перестали сбываться многочисленные народные приметы типа: “Если лето было холодным, то зима.”. Словно, в природе происходят процессы, которые уже не вписываются в прежние схемы и формулы. аномальные и достаточно мощные обычные землетрясения, грандиозные наводнения и ураганы стали частыми гостями во многих странах мира, которые раньше о таких бедах знали лишь понаслышке. Климат планеты стремительно меняется. Из семнадцати последних лет (1981-1997 гг.) четырнадцать оказались самыми теплыми за всю историю метеорологических наблюдений (начиная с середины ХVII века), а 1995 г. был на 0,75 °С теплее климатической нормы конца прошлого века. Явно обозначившаяся тенденция к потеплению может привести в обозримом будущем к серьезным последствиям для состояния экосистем, отразиться на хозяйственном производстве, уровне Мирового океана, состоянии береговой линии на всем ее протяжении и многом другом.

скачать реферат Возникновение и развитие классического естествознания

Коперниканизм был признан научной общественностью и стал рассматриваться как теория действительного строения Вселенной. На повестке дня оказалась проблема физического обоснования гелиоцентризма. И потому в середине ХVII века астрономическая революция закономерно перерастает в физическую революцию. 3. И. Кеплер: открытие тайны планетных орбит В 1580 г. в Дании на островке Вен (в 20 км от Копенгагена) была построена невиданная еще астрономическая обсерватория, названная “Небесным замком” (“Ураниборгом”). Инициатором и организатором строительства обсерватории и новых огромных инструментов для астрономических наблюдений (квадрант радиусом в 2 метра, точность которого доходила до 1 / 6 ' , сектанта для измерения угловых расстояний между звездами, большого небесного глобуса и др.) был Тихо Браге (1546 – 1601), датский дворянин, посвятивший свою жизнь не воинским подвигам, а служению “Богине Неба” – Урании. Первое выдающееся открытие Тихо Браге сделал еще в 1572 году, когда с помощью наблюдений над вспыхнувшей яркой звездой в созвездии Кассиопеи показал, что это вовсе не атмосферное явление (как считалось в соответствии с аристотелевой картиной мира), но что это удивительное изменение произошло в сфере (считавшихся неподвижными) звезд. (Впоследствии выяснилось, что эта звезда была сверхновой).

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.