телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Одежда и обувь -30%

все разделыраздел:Историяподраздел:История

Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

найти похожие
найти еще

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Селянин, пришедший в місто на заробітки, рятувався від голодної смерті, примушений був погоджуватися на будь-яку роботу. Таким Чином, незавершенність процесу первинного накопичування капіталу була причиною деформації процесів індустріалізації і монополізації в Росії. Повсякденною реальністю в Росії були політичне безправя і жорстока експлуатація пролетаріату. Фабрично-заводських, гірничозаводських і залізничних робітничих налічувалося біля 3-х мільйонів людей, з них кадрового пролетаріату - не більш 10%. (Всього робітничих налічувалося біля4 млн.) В 1897 г. Був встановлений 11.5 годинний робітничий день, однак 14- годинний робітничий день залишався звичайним явищем. По секретному циркуляру Міністерства внутрішніх справ робітничі наражалися на адміністративне вислання без суду і слідства за участь в страйках, а також в'язничному укладенню терміном від 2 до 8 місяців. Ступінь експлуатації пролетаріату в Росії був дуже високий: капіталісти забирали з кожного карбованця, заробленого робітничим, в вигляді прибули 68 коп. В обробці мінералів, 78 - в обробці металів, 96 - в харчовій промисловості. Видатки в користь робітничих (лікарні, школи, страхування) складали 0.6% поточних видатків підприємців. 1901 рік минув в масових політичних демонстраціях, причому робітничі виступали з представниками демократичної інтелігенції. Демонстрації в Москві, Петербурзі, Харкові, Києві минали під гаслами політичних свобод. 1 травня 1901 року застрайкували 1200 робітничих Обухівського заводу в Петербурзі. Сучасники подій назвали страйк Обухівською обороною. Влітку 1903 року весь південь Росії від Баку до Одеси був охоплений грандіозним страйком, в якій прийняло участь від 130 до 200 тисяч людей. В грудні 1904 року був проведений політичний страйк, що закінчився підписанням першого в історії робітничого руху Росії колективного договору між робітничими і нафтопромисловцями. Цей договір, названий "мазутною конституцією", закріплював 9-годинний робітничий день, збільшення зарплати на 20%, надання щорічної відпустки і т.п. Таким Чином, 1901-1903 рр. ознаменували собою перехід до поєднання економічних і політичних засобів боротьби робітничого класу. В 1905 році Росія являла собою вузол протиріч. Поразка Росії в російсько-японській війні (26 січня 1904г. - серпень 1905г.) оголило її техніко-економічну відсталість у порівнянні з передовими країнами. В умовах протиборіння ,що розбестить між угруповуваннями імперіалістичних держав таке відставання було багате самими серйозними наслідками. Зовнішня небезпека, класова боротьба штовхали Росію на шлях рішучих перемін. Але влада виявилася не готова до них. Таким Чином, ведуче протиріччя - між потребами розвитку країни і неможливістю забезпечити його в умовах самодержавної Росії - ставало все більш непримиренним. Складність перетворень в Росії полягала в тому, щоб в боротьбі зі старим не знищити паростки нового, прогресивного. В переломні моменти все суспільство приходило у рух, і різноманітним класам і суспільним шарам необхідно було враховувати інтереси іншиі, вважатися із ними, бо вихор перемін втягував в політичну боротьбу все суспільство, ті або інші сили могли добитися успіха тільки в союзі з іншими соціальними шарами.

Здійснювати програму-мінімум на цьому етапі повинна була революційно- демократична диктатура пролетаріату і селянства. Ленін вважав, що "здійснення перетворень, негайно і неодмінно потрібних для пролетаріату і селянства, викличе опір у поміщиків, і великих буржуа, і царату. Без диктатури зломити цей опір, відбити контреволюційні спроби неможливо". Політичним органом цієї влади повинно був стати Тимчасовий революційний уряд, покликаний скликати Установче зібрання і здійснити реформи. При цьому особливо підкреслювалося, що пролетаріат повинен виконати роль вождя революційних мас, те є роль . Для цього він повинен був повести за собою селянство, нейтралізувати ліберальну буржуазію. З'їзд переглянув точку зору на можливість співробітництва з есерами. В резолюції рекомендувалися спільні дії з есерами при збереженні ідейної і організаційної самостійності РСДРП. Меньшовики на своїй конференції виходили з інших позицій. З самого початку революції вони вважали, що партія повинна тільки впливати на маси, а не здійснювати практичне керівництво їхніми діями. Останнє вони вважали утопієй: партія знаходилась на нелегальному положенні, а рамки підпілля не дозволяли їй очолити демократичний рух, бо на політичній арені Росії діяв не один робітничий клас, спроба здійснити керівництво всіма революційними силами, на думку меньшовиков, неминучо наштовхнулася б на інтереси інших політичних партій Росії. Це було богато розколом єдиного демократичного фронту перед особою царату. Меньшевики вказували, що в умовах революції одна нелегальна робота веде до відриву від мас. Меньшевики вважали, що ліберальная буржуазія повинна взяти владу в свої руки, а маси будуть "тиснути знизу" на Тимчасовий уряд з метою заглиблення демократії. При цьому, оцінюючи можливості пролетаріату, вони виходили з недостатнього рівня його свідомості і організованості. Меньшевики не вважали селянство союзником пролетаріату і пропонували координацію дій пролетаріату з ліберальною буржуазією. ПЕРША РАДА РОБІТНИЧИХ ДЕПУТАТІВ. Навесні-влітку 1905 року заворушення перекинулись в армію і на флот. В районі Одеси на вчення вийшов броненосець "Князь Потьомкін- Тавричевський". 14 червня команда відмовилася від обіду, приготованого з гнилого м'яса. Командир наказав всім побудуватися на палубі і викликав варту. Матроси обрали судновий комітет на чолі з А. Н. Матюшенко і вирішили іти в Одесу, де ще з 8 червня йшов страйк. Але місцеві владони прийняли міри, щоб ізолювати моряків ,що повстали від робітничих. На подолання повстання вийшла Чорноморська ескадра, однак співчуття матросам потьомкімцям було настільки явним, що ескадру увели в Севастопль. 11 доби броненосець ,що повстав знаходився в морі під червоним прапором, а коли закінчилося паливо і продовольство, здався румунським владонам. В румунському порту Констанца матроси виробили звернення "До всього цивілізованого миру", в якому вимагали негайного припинення російсько-японської війни, зкинення самодержавства, скликання Установчого зібрання. Важливою подією в історії революції 1905 року було створення першої Ради робітничих депутатів. 12 травня в Іваново-Вознісенську почався страйк.

В славу грабіжницького кадетського, соціал-демократичного, соціал- революційного і анархістського руху, що називається на єврейському жаргоні “визвольним”, за один день убито 2, поранено 7, всього 9 людей“. Соціальний склад чорносотінці був неоднорідним - від робітничих до аристократів, але значна частина складалася з представників дрібної буржуазії. Чорносотінні, шовіністичні організації приймали не менш активну участь в подавленні революції, ніж армія і поліція. Відомі були їхні зв'язки з охороною, і субсидіювалися вони з скарбниці. Гасла чорносотінців мали далеко не тільки антисемітське спрямування. Нарівні з євреями вони ненавидели соціал-демократів, есерів, буржуазних націоналістів, лібералів. Чорносотінці вчиняли вбивства видних суспільних діячів, депутатів Думи, тричі замахнулися на Вітте. Деякі з них пристрасно мріяли позбавити Росію від “найвидатнішого мотлоху в образі Державної Думи і лівої печатки”. Таким Чином, після 17 жовтня царат відкрите переходить в настання. Його табір посилюється за рахунок правої ліберальної буржуазії і поміщиків, що виступили за наведення “порядку” в країні. Підйом національно-визвольного руху. Для національно-визвольного руху царський маніфест став потужним каталізатором в боротьбі за рівноправність націй і ліквідацію національного гніту. Маніфест був опублікований в розпал Всеросійського політичного страйку. З 14 по 21 жовтня вільно знаходився в руках робітничих. 16 жовтня повстали робітничі різних районів. Боротьбу російського пролетаріату підтримали сотні тисяч польських робітничих. 17 жовтня почався страйк солідарності фінських робітничих. Солдати відмовилися розстрілювати демонстрації, а загони фінської червоної гвардії навіть захопили телеграф і телефон. 22 жовтня 1905 року цар підписав маніфест про застосування почав загального і рівного права подачі голосів при обранні фінського сейма. Виборчі права одержували і жінки. Забезпечувалися свобода слова, зібраннь, припинялася діяльність цензури. Російська мова була усунена з діловодства. Замість російських військ і жандармеріі вводилася фінська Червона гвардія. Фіни ставили питання про проголошення республіки. Згодом було підняте питання про заміну російського біло-синє-червоного прапора на фінський білий з синім хрестом. Латиші і естонці висловлювалися за автономну республіку, яка знаходилась в федеративних зв'язках з імперією. Литовці вимагали широкої автономії з установчим сеймом, рівних прав для всього населення Литовського краю, виборчих прав для жінок, відмовилися посилати призовників в царську армію. Поляки виступали за зв'язок з Російською імперією тільки спільністю верховної влади, зовнішньої політики, армії, митниці, залізниць і поштово- телеграфного діла. Українська інтелігенція вимагала національно-культурної автономії. Представники єврейської інтелігенції висували вимоги надання громадянської рівноправності євреям, а в перспективі - виділення області або областей, де євреї користувались б правами національного самовизначення. Національне питання займало важливе місце в програмних вимогах різноманітних політичних партій. Більшовики висловлювалися за право націй на самовизначення аж до відділення.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Нарцис, або штрихи до політичного портрету Віктора Медведчука

Таким чином, виборцям демонструвався факт, що Кучма, Медведчук  Суркс - одна команда. ¶ це справд так. З вище описано дяльност Г.Суркса  В.Медведчука виникають резонн запитання. Чи не видаться така рзнопланова  вражаюча фнансова допомога двох народних депутатв Украни звичайним пдкупом майбутнх виборцв? Чи не пора поставити законодавчий заслон подбнй депутатськй дяльност? Адже псля таких фнансових вливань виборц голосують не за полтичну позицю кандидата, а за надану ним матеральну допомогу. Через так реч парламент не може вдображати дйсний стан розстановки полтичних сил у суспльств  працювати заради загального добра та благополуччя всх. Однак "полтик 1999 року", повний кавалер ордена "За заслуги", заслужений юрист Украни, доктор юридичних наук Вктор Володимирович Медведчук, очевидно, ма ншу думку  пишаться такою депутатською дяльнстю. Невже народ  дал миритиметься з постйним зубожлим становищем  разовими фнансовими подачками багатв, чи все-таки спробу стати господарем свого дому? Оксамитовий дяч Це, що вдбувалося 20  21 счня, строго вдповдало Конституц Украни  Регламенту Верховно Ради Украни Я заявляю про це як доктор юридичних наук

скачать реферат Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

Президентські вибори 2004 року в Україні черговий раз підтвердили значимість участі в суспільно-політичному житті країни саме молоді, активність, наполегливість та цілеспрямованість якої мають велике значення у розвитку подій. В умовах стабільного суспільства фактично відбувається тільки відтворення молоддю соціального досвіду попередніх поколінь. А в умовах соціальних, тим більше революційних, змін потенціал молоді, позбавленої традиціоналізму та консерватизму, сприяє переходу суспільства на принципово інші історичні умови розвитку. Революція 1905-1907 рр. пожвавила громадсько-політичне життя в Російській імперії та сприяла актуалізації українського питання. І.Лисяк-Рудницький з цього приводу зазначає, що після 1905 року множаться симптоми, які віщують відродження України як соціально-здиференційованої та політично самосвідомої модерної нації 1. Історія першої російської демократичної революції 1905-1907 рр. частіше всього досліджувалася в комплексних працях, присвячених загальному вивченню національно-визвольного руху на початку ХХ століття. Це дослідження В.Сарбея, Р.Вєтрова і С.Донченка, А.Павка, А.Фартушного 2 та інших.

Подушка для автокресел, детская "Roxy".
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
322 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Кабриолет "Нимфа".
Отличительная черта этого авто — это гармонично подобранные премиальные цвета и матовые поверхности, подчеркивающие статус владельца
527 руб
Раздел: Машинки для девочек
Охлаждающие камни для виски.
Для быстрого охлаждения любых напитков, не вбирают запахи и не царапают стеклянные бокалы. Не изменяют вкус напитка, возможно использовать
651 руб
Раздел: Аксессуары для вина
 Двести лет вместе. Часть первая. В дореволюционной России

Но и этого оказалось мало, и стали революцию расширять: как привлечением на эти митинги «воспитанников и воспитанниц средних учебных заведений», то есть гимназистов, так и переносом революционных действий: то в зал купеческого собрания на съезд врачей-психиатров (с хор речь студента о еврейских погромах в Кишинёве, Гомеле,P и посыпали прокламации в зал с криками: «долой полицию, долой самодержавие»); то на заседание литературно-артистического общества (разбили стёкла в окнах, бросали «в городовых обломки стульев и перил»). И никакая власть не имела права помешать тому: автономные университеты уже имели свой закон. И описание этих событий, основанное на показаниях более 500 свидетелей, всюду в отчёте перемежается замечаниями о евреях, выделяющихся в этой революционной толпе. «В годы русской революции 1905-1907 политическая активность евреев значительно возросла». Очевидно, это бросалось в глаза по новизне. «Еврейская молодёжь, говорится в отчёте, преобладала и на митинге 9 сентября в политехническом институте»; и при оккупации помещения литературно-артистического общества»; и 23 сентября в актовом зале университета, где «сошлось до 5 тысяч студентов и посторонних лиц и в том числе более 500 женщин». 3 октября в политехническом институте «собралось до 5 тысяч человек преобладала еврейская молодёжь женского пола»

скачать реферат Революция 1905 – 1907 гг.

Революция 1905 – 1907 г. г. (причины, характер, движущие силы и итоги  первой русской буржуазно-демократической революции) Причины. Рабочее движение- рабочие стали использовать новые формы борьбы ( политические демонстрации, всеобщие стачки. С 1900-1904 г. зарегистрировано около 1000 стачек. Выдвигались не только экономические требования    (улучшения условия труда и быта), но и политические (ликвидация самодержавия, введение демократических свобод). Правительство решало эти вопросы тремя путями: репрессии (аресты, выселение) регулирование взаимоотношений предпринимателей и рабочих ( уменьшили рабочий день до 11,5 час., гасить причины забастовок,  утвердили пенсии по потери трудоспособности на рабочем месте) и третий – создание легальных рабочих организаций .с целью отвлечь рабочих от антиправительственной борьбы. Крестьянское движение – за 1900-04 г. произошло около 600 выступлений. Сначала это были требования раздела помещичьей земли, снижения налогов. Затем присоединились политические требования – против аграрной политики.  Студенческое движение – студенты заявили о своей солидарности с рабочими.

 Столыпин — отец русской революции

Волнения крестьян 1902-1903 гг., а затем революция 1905-1907 гг. больнее всего ударила по семьям 30-40 тыс. помещиков. Около 15% поместий были сожжены, значительную часть земли в районах, охваченных волнениями, пришлось продать. Попытки деятелей дворянства восстановить давно уже иллюзорные патриархальные отношения с крестьянами полностью провалились. Крестьяне четко определили свое отношение к помещикам как классовому врагу. Под этим были исторические корни, которые дали пышные всходы после реформы 1861 г. А.Н.Энгельгардт пишет в письме из деревни в 1863 г. о запустении помещичьих усадеб после реформы, что видно было даже по исчезновению псовой охоты: «Притом же крестьяне теперь так зазнались, что не позволяют борзятникам топтать поля». В сноске он дает пояснение: «Прежде тоже иногда случалось, что крестьяне, особенно казенные, нападали на охотников, топчущих их поля. Вы, может быть, не знаете, что у охотников существовал сигнал «на драку». Охотник, схваченный крестьянами, трубил на рожке сигнал, и тогда все остальные охотники спешили к нему на помощь и, разумеется, обыкновенно побивали крестьян

скачать реферат Країни Західної Європи (1945 р. - початок ХХІ століття)

Це стало початком реформування італійського політичного життя. Реформи призвели до встановлення в Італії Другої республіки. У 1996 р. відбулися вибори на новій основі, які засвідчили нову розстановку політичних сил у країні. Головна боротьба розгорнулась між блоками лівих і правих партій. Зрештою, перемогли ліві, які знаходились при владі до 2000 р. Вони зуміли погасити інфляцію, прийняли нові соціальні закони, сприяли подальшій європейській інтеграції. У квітні 2000 р. на виборах перемогу здобули правоцентристи, які фактично продовжили цей курс. У зовнішній політиці почалося активне виведення країни в групу лідерів.

скачать реферат История Украины

Важливою складовою суспільно-політичного руху на західноукраїнських землях початку XX ст. була діяльність спортивно-молодіжних організацій. Львівська організація «Сокіл» стала провідною у Східній Галичині і функціонувала аж до 1939 р. Не менш популярним було товариство «Січ», засноване К. Трильовським — юристом за фахом, депутатом віденського парламенту та галицького сейму. Слід наголосити, що згадані організації не обмежували свою діяльність спортивно-оздоровчими питаннями, а чимало уваги приділяли вихованню молоді на українських традиціях культури, освіти, військової справи. Таким чином, на західноукраїнських землях на початку XX ст. відбувалися важливі зрушення, пов'язані з перебудовою економіки на ринкових, капіталістичних засадах. Це стосується й інших сфер життя українців, які жили під егідою Австро-У горської імперії. Дуже важливим було те, що кращі представники західноукраїнської інтелігенції попри утиски й переслідування робили все можливе для того, щоб підтримувати ідеї боротьби за національну і політичну незалежність України як єдиної держави.37. Україна в роки першої російської революції Численні феодальні пережитки (поміщицьке землеволодіння, самодержавство, станові привілеї), національний та соціальний гніт, посилення економічної кризи і, врешті, поразка Росії у війні з Японією - все це призвело Російську імперію до революції 1905-1907 рр.

скачать реферат Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

Однак навіть у розпал революції уряд обмежував поширення и координацію діяльності таких товариств. В одному з документів це пояснювалось так: "Враховуючи, що засоби, якими "Просвіти" намагаються впливати на народ, є в теперішній неспокійній ситуації дуже небезпечними. а також пам'ятаючи про те, що Малоросія є частиною єдиної Великоруської держави й те, що тепер не можна допустити пробудження національної та політичної свідомості малоросійського народу., адміністрація вирішила відмовити в реєстрації українського товариства "Просвіта". Повсюдно виникали кооперативи, які звичайно очолювали українські діячі: в Київській губернії їх кількість зросла з трьох у 1904 р. до 193 у 1907 р., на Поділлі — з 18 в 1905 р. до 200 у 1908 р., а в Харківській губернії — з двох у 1905 р. до 50 у 1907 р. Стало очевидним, що зі скасуванням обмежень український рух виявив набагато більший потенціал, ніж можна було сподіватися. Після поразки революції в Росії запанувала політична реакція, внаслідок чого чимало діячів партії зовсім відійшло від політики, а деякі змушені були виїхати за кордон.

скачать реферат История Украины (2)

Важливою складовою суспільно-політичного руху на західноукраїнських землях початку XX ст. була діяльність спортивно-молодіжних організацій. Львівська організація «Сокіл» стала провідною у Східній Галичині і функціонувала аж до 1939 р. Не менш популярним було товариство «Січ», засноване К. Трильовським — юристом за фахом, депутатом віденського парламенту та галицького сейму. Слід наголосити, що згадані організації не обмежували свою діяльність спортивно-оздоровчими питаннями, а чимало уваги приділяли вихованню молоді на українських традиціях культури, освіти, військової справи. Таким чином, на західноукраїнських землях на початку XX ст. відбувалися важливі зрушення, пов'язані з перебудовою економіки на ринкових, капіталістичних засадах. Це стосується й інших сфер життя українців, які жили під егідою Австро-У горської імперії. Дуже важливим було те, що кращі представники західноукраїнської інтелігенції попри утиски й переслідування робили все можливе для того, щоб підтримувати ідеї боротьби за національну і політичну незалежність України як єдиної держави. 90. Україна в роки першої російської революції Численні феодальні пережитки (поміщицьке землеволодіння, самодержавство, станові привілеї), національний та соціальний гніт, посилення економічної кризи і, врешті, поразка Росії у війні з Японією - все це призвело Російську імперію до революції 1905-1907 рр.

Деревянный пазл «Часы календарь».
Знакомят ребенка с понятием «время», учат узнавать время по часам, развивают мелкую моторику рук, целостное восприятие, познавательный
309 руб
Раздел: Деревянные пазлы
Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее
Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
скачать реферат Історія України

Початок національного відродження в Наддніпрянській Україні Історичне місце Кирило–Мефодіївського товариства в українському національному відродженні Початок національного відродження на західноукраїнських землях. «Руська трійця» Національно–визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848–1849рр. в Австрійській імперії Створення і діяльність політичних партій у Наддніпрянській Україні наприкінці XIX — на початку XX ст. Український національний рух у роки революції 1905–1907 рр. в Російській Імперії Політика російського самодержавства щодо України в 1907–1914 рр. Україна у Першій світовій війні. Воєнні дії на території України в період Першої світової війни Початок української революції, утворення Центральної Ради Внутрішня та зовнішня політика Української Держави за часів П.Скоропадського Внутрішня і зовнішнії політика Директорії УНР Історичне значення та уроки боротьби українського народу за незалежність у 1917–1920 рр. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, її внутрішня та зовнішня політика Політика більшовиків в Україні в 1919–1920 рр. «Воєнний комунізм» НЕП і особливості його впровадження в Україні Особливості та наслідки радянської індустріалізації в Україні Політика суцільної колективізації та розселянювання України. Її соціально–економічні наслідки Громадсько–політичне життя в Україні у 30–х роках Суспільно–політичне життя українських земель у складі Польщі, Румунії, Чехо–Словаччини у 20–30–х рр.

скачать реферат Україна на початку ХХ ст.

Ряд українських земств і міських дум ухвалили постанови про потребу запровадити в школах навчання українською мовою. Аналогічні постанови виносять різні з'їзди – агрономічні, технічні та ін. Як наслідок, Синод, який півстоліття не дозволяв українського слова в церковному житті, дав благословення українському перекладу Євангелія і видав його своїм коштом. У кінці 1904 р. Рада міністрів Росіїпоставила питання про скасування цензурних заборон українського слова Таблиця №. Масові соціальні рухи в демократичній революції 1905–1907 рр. Робітничий рух Селянський рух Виступи в армії і на флоті Визвольна боротьба трудящих західноукраїнських земель У січні-березні 1905 р. страйковий рух охопив 170 тис. робітників Києва, Харкова, Катеринослава, Бердичева, Житомира та ін. міст. В жовтні 1905 р. понад 120 тис. робітників промислових центрів України взяли участь у Всеросійському політичному страйкові. В Харкові, Катеринославі, Одесі відбулися збройні сутички з військами. В Катеринославі створено першу на Україні Раду робітничих депутатів (в грудні 1905 р. їх нараховувалося 81).

скачать реферат Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

Це забезпечувало одержання кваліфікованої мед. допомоги, тим більше що в лікарні працювали лікарі- професіонали, що запрошувалися з інших губерній (Г.Д. Ромм, А.Г. Кулябко-Корецкий, М.Д. Иссерсон і ін.) . У ряді земств створювалися спеціальні капітали для допомоги обезземелившимся селянам. ДО 1900-1902 р. по губерніям економічні заходи забирали вже 2,9% кошторису, а до 1912 - 6,4% . З'являються нові форми допомоги населенню: поширюється сільськогосподарська література, поліпшені знаряддя обробки землі, організуються случные пункти, розплідники садових рослин. . Після революції 1905-1907 р. Уряд пішов по шляху надання допомоги земствам і містам у розвитку справи народної освіти. З 1908 р. Стали рости кошторисні відрахування на цю галузь у земствах. . Важливим напрямком діяльності земств могла б стать і юридична допомога населенню. Думка про це виникла як результат боротьби земств із тілесними покараннями, їхніх спроб захистити селянство від сваволі влади. Однак на початку 1898 р. У повідомленні губернаторам товариша міністра внутрішніх справ нагадувалося про рішення Правительствующего Сенату, що “установа подібної консультації не підходить до жодного з розрядів справ, довірених земським установам і перерахованих у ст. 2 Положення про земські установи 1890 р.” . . Створена в 1886 р. Херсонська земська санітарна організація стала першою в Україні і другою (після Московської) в Російській імперії. Тільки у 1896 р. санітарних лікарів запросили в Катеринославську і Харківську губернії (в повіти цих губерній - у 1902 р.), в Київській, Подільській і Волинській губерніях санітарні організації утворились у 1912 р., а в Полтавській і Чернігівській губерніях до 1917 р. їх взагалі не було. За устроєм медико-санітарної справи Херсонська губернія займала передові позиції протягом всього періоду існування громадської медицини.

скачать реферат Формування національної свідомості засобами народної педагогіки

Назва організації походить від слова «пластуни» (так називалися козацькі розвідники). Біля витоків цієї організації були П. Франко (син І.Я. Франка) та І. Чмола. Організаційно-ідейні основи «Пласту» розробив доктор О. Тисовський. Зміст, ідейно-моральні основи «Пласту» грунтуються на культурно-історичних традиціях, відповідають інтересам української нації. Становленню української школи та національної системи виховання в Галичині в кінці ХІХ-на початку XX століття великою мірою сприяла подвижницька праця освітніх діячів і народних учителів У. Кравченко, Н. Кобринської, О. Поповича, Л. Гарматія та ін. На Буковині, чинячи опір румунізації і онімеченню місцевого населення, підвалини української школи закладав Ю. Федькович, його послідовники. Під час революції 1905–1907 р.р. починалось поступове відродження української національної школи, системи виховання. Після лютневої та жовтневої революції 1917 року розпочалося нове політичне, державне і національне піднесення України. Бурхливо відроджувалися культурно-національні виховні традиції. Розвивалася національна педагогіка, готувалися національні педагогічні кадри. У 20–30-х роках відбувалося дальше становлення української системи тих народів, що жили на Україні.

скачать реферат Московское метро

Стены вдоль пути покрыти белой керамической плиткой, пол, выложенный керамической плиткой, имитирует ковер с белорусским национальным орнаментом. В торце зала - скульптурная группа "Советская Белоруссия". В подземном переходе (1952), соединяющем станции, - монументальная композиция "Белорусские партизаны. Станция “Краснопресненская” была открыта 1 января 1950 года. Пилоны станционного зала облицованы красным гранитом, карнизы из белого мрамора. Стены покрыты светлым мрамором, пол выложен гранитными плитами. На арках свода 14 барельефов на темы Революции 1905-1907 годов и Октябрьской революции 1917 года. У вестибюля, расположенного на пересечении улицы Красная Пресня с Конюшковской улицей, скульптура "Дружинник". Станция “Киевская” была открыта 14 марта 1954 года. Оформление составляют 18 мозаичных красочных панно на своде станционного зала. Станция соединена переходами с Арбатско-Покровской линией (1953) и Филевской линией (1954). Выходы на площадь и к главному входу Киевского вокзала. Станция “Парк культуры” была открыта 1 января 1950 года. Прежнее название "Парк культуры имени Горького". Стены и пилоны станционного зала облицованы серым мрамором.

Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Машина-каталка Ламбо "Розовая Принцесса".
Ультрамодный автомобиль Ламбо - это воплощение стиля, опережающее время! Машина-каталка "Розовая Принцесса" - не просто веселая
1369 руб
Раздел: Каталки
Точилка "Божья коровка", электрическая с контейнером (2 запасных лезвия EG-5009).
Электрические точилки помогут быстро, качественно и без каких-либо усилий заточить карандаши. А яркие и необычные дизайны порадуют детей и
451 руб
Раздел: Точилки
скачать реферат Поняття та форми державного устрою

Там, де форма правління не сполучена з ієрархічною системою феодальної власності на землю і її верховного власника в особі самого монарха, вона приймає вигляд деспотії. Для суспільств, заснованих на обмінних відносинах між вільними, політично рівними суб'єктами - власниками, характерна республіканська форма правління. Форма правління обумовлюється також конкретним розміщенням соціально - політичних сил і результатами боротьби між ними (дія цього фактора особливо яскраво виявляється в революційні періоди, доказом чого може бути падіння монархічних режимів у результаті Великої французької революції 1789 р. або Лютневої революції 1917 р. у Росії); історичними особливостями окремих країн (поза історичним контекстом неможливо пояснити існування в сучасній Великобританії парламентської монархії); особливостями культури народу, що акумулює історичний і політичний досвід, звичаї і навички життя в умовах тієї чи іншої держави (наприклад, труднощі, що зустрічає на своєму шляху становлення демократичної форми правління в Росії багато в чому можуть бути пояснені специфікою її загальної і політичної культури); впливом у країні політичних процесів, у тому числі військових (зміна форм правління в ряді східноєвропейських країн у результаті Другої світової війни мали своєю передумовою присутність у цьому регіоні Червоної армії).

скачать реферат Богоискательство

Богоискательство Богоискательство, религиозное философское течение в среде русской либеральной интеллигенции. Возникло в атмосфере назревавших в предреволюционный период общественных перемен и получило широкое распространение после поражения Революции 1905-1907. Богоискательство предлагало перестроить современные формы гражданского быта и человеческого существования на основе обновленного христианства. Представители Богоискательства - Н. Бердяев, С. Булгаков, Д. Мережковский, З. Гиппиус, Н. Минский, Д. Философов и другие - группировались главным образом вокруг "Религиозно-философского общества"; они издавали журналы "Новый путь" , "Вопросы жизни", "Весы". Один из мировоззренческих истоков Богоискательства- философия "всеединства" В. Соловьева. Богоискатели выступили с критикой официального православия, отмечая, что "жизнь пола, жизнь общественная, вся прелесть мировой культуры, искусство и наука оказались на полюсе противоположном религиозному сознанию исторического христианства"; они развивали учение о "новом религиозном сознании", устремленном к установлению "царства Божия на земле".

скачать реферат Украинская Центральная Рада /Укр./

Спроби ЦР якимось чином зорганізувати українську армію було зустрінено відкритими силовими заходами. Яскравим проявом агресивності Петрограда став ультиматум РНК до УЦР від 4 грудня. Цей зразок революційної демагогії відкрив шлях до воєнного продовження конфлікту. ЦР опинилася під загрозою воєнних дій з Росією. Українські політичні сили розцінили ультиматум більшовиків як замах на УНР. І хоча вони виявили своє право на владу у країні, помилкою була недооцінка тієї загрози, що надходила від більшовиків. Справу тепер вирішувала не політична демагогія, а реальні військові сили. 9 грудня перші ешелони військ Раднаркому прибули до Харкова. Захопивши владу у свої руки, більшовики провели з'їзд рад, створивши в результаті маріонетковий Радянський уряд. Протягом 2 місяців війська більшовиків захопили Центральну частину України. Такий поворот справ для ЦР був несподіваним. Не маючи змоги сконцентрувати військові сили, ЦР проголосила незалежність УНР своїм 4 Універсалом. Історичне значення цього документу загальновідоме.

скачать реферат История России

Октябристы считали, что возможно и нужно сотрудничать с царизмом. Кадеты же выступали по отношению к власти как оппозиционная сила. Наиболее многочисленными были мелкобуржуазные партии. В период с 1905–1907 гг. их насчитывалось около 20, а к 1917 г. – 30. Это объяснялось социальной структурой общества, где 2/3 части населения были представителями мелкой буржуазии и сильным влиянием народнической идеологии. Самой крупной мелкобуржуазной партией была партия социалистов – революционеров (эсеры). Она была создана в 1902–1903 гг. В отдельные годы ее численность доходила до 1 млн. человек. Главным методом борьбы этой партии был террор. Социальный состав – интеллигенция, студенты, учащаяся молодежь составляли примерно 60% членов партии. В годы революции 1905–1907 гг. наблюдается отход от партии представителей интеллигенции и увеличивается число рабочих и крестьян в партии – 23%. Большинство эсеровских организаций было сосредоточено в европейской части России. Главной целью эсеровской программы была революция. В политической части программы ставились требования демократических политических и гражданских свобод: свободы слова, совести, печати, собраний, стачек, передвижений, всеобщее, равное избирательное право для людей с 20 лет без различий пола, религии, национальности.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.