телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Всё для хобби -30% Канцтовары -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:История отечественного государства и права

Реформи Солона і Клісфена, тиранія Пісістрата

найти похожие
найти еще

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
У людей, що належали до нижчих класів, не було стимулу нарощувати свій добробут, тому що це нічого в їх правах не змінило б. Багатий, він залишався незнатним і безправним. Люди процвітаючі, але, такі що не мають знатного походження, часто ставали жертвами сваволі з боку менш заможних, але більш високого соціального статусу. При пануючій соціальній структурі неможлива була вільна конкуренція, а значить і ринкова модель розвитку економіки. Тому далекоглядний Солон “на підставі оцінки майна ввів поділ на чотири розряди, що існували і раніш: пентакосиомедімнів, вершників, зевгітів і фетів. Всі взагалі посади він дав виконувати громадянам із пентакосиомедімнів, вершників і зевгітів. Кожному розряду дав посаду відповідну до розміру майнової оцінки, а тим, що належать до розряду фетів дав участь тільки в Народних зборах і судах”. Розподіл населення за майновим цензом був дуже важливим для розвитку ринкових відносин. Тепер будь-яка людина незалежно від походження могла підвищувати свій соціальний статус, підвищуючи рівень свого добробуту. Відповідно афіняни одержали потужний стимул для більш якісної й об'ємної роботи. Вільна конкуренція призвела до більш інтенсивного товарно-грошового обороту, що підвищило не тільки рівень життя окремих громадян, але і рівень добробуту держави в цілому. Таким чином, Солон, перебуваючи при владі, врятував державу від кривавого перевороту. Він задовольнив мінімум вимог ворогуючих таборів. І хоча прийшлося йому пуститися на обман обох сторін, безперечно, головна заслуга Солона перед батьківщиною в тому, що він дав можливість економічного зростання Афінам, дозволивши розвиватися ринку. Висновки До VI століття до н.е. в Афінах складалася вкрай напружена обстановка. Розвиток товарно-грошових відносин призвів до подальшого соціального розшарування вільного населення. У середовищі вільних виникає цілий комплекс протиріч - між багатими і збіднілими евпатридами, які все ще утримують владу, і багачами з землевласників, крамарів і ремісників, що прагнуть до влади і використовують невдоволення бідноти і середніх та дрібних власників. Ці протиріччя кристалізувалися як протиріччя між багатою родовою аристократією і народом (демосом), очолюваним багачами. Для пом'якшення цих протиріч і зімкнення усіх вільних у єдиний панівний клас були потрібні глибокі соціальні і політичні перетворення. Започаткував їх Солон, обраний архонтом у 594 році до н.е. Головною метою реформ Солона було примирення інтересів різних ворогуючих угруповань вільних. Тому вони носили компромісний, половинчастий характер. Реформи Солона з'явилися важливим етапом в утворенні держави в Афінах, і їхні результати можна порівняти з політичною революцією. Але компромісний характер реформ перешкоджав вирішенню гострих протиріч. Реформи викликали невдоволення родової аристократії і не задовольнили цілком демос. Боротьба між ними продовжувалася і призвела до встановлення тиранії Пісістрата, а потім його синів (560- 527 роки до н.е.), що закріпили успіхи демосу в боротьбі з аристократією й зміцнили політичний устрій, створений Солоном. Пісістрат полегшив положення дрібних землевласників, надавши їм кредит. Великий розмах будівництва суспільних споруджень давав засоби існування бідноті.

Вступ Антична Греція, і особливо, Афіни, є яскравим прикладом того, наскільки складний шлях цивілізаційного розвитку, як важко первісній людині позбутися майже тваринного стану і стати частиною цивілізації. Клімат і географічне положення Аттики не сприяли розвитку землеробства, і тому незабаром його витіснила торгівля. Здавна люди, що мають достаток, що володіють землею і мають знатне походження, стояли на верхній сходинці соціальної ієрархії. Люди незнатного походження, що не мають високих прибутків не мали і ваги в суспільстві. Але з розвитком торгівлі з'явилася безліч людей, що завдяки тільки своїй заповзятливості зуміли нажити собі статок. Вони були рівні землеробській, корінній аристократії за майновим критерієм, але не мали головну умову для одержання соціальних і політичних прав - знатне прізвище. Вони стали потужною опозицією. Зростання невдоволення нової торгової еліти в сполученні з невдоволенням простого народу, що знаходився в кабалі в хазяїв, погрожував вилитися в серйозне зіткнення. Виникла необхідність у появі при владі правителя, що не допустив би цього. І така людина з'явилася. Сучасники і послідовники шанували Солона за розважливість, чесність і справедливість. Він провів реформу, після котрої будь-яка людина незалежно від походження могла стати власником високого статусу, підвищуючи свій майновий ценз. Люди одержали стимул для роботи. Короткі біографічні відомості СОЛОН (Solo ) (народився близько 640 - помер близько 560 р. до н.е.) - грецький державний діяч і поет. Був сином Ексекестида з афінського аристократичного роду Медонтидів, по материнській лінії був родичем майбутнього тирана Афін Пісістрата. Зіграв важливу роль під час довгої війни Афін із Мегарою за острів Саламін, закликаючи співвітчизників до боротьби в знаменитій елегії, із якої нам відомо декілька віршів. Близько 594 р. до н.е. був обраний архонтом і посередником, завданням якого було вирішення важкої політичної і господарської ситуації в Аттиці. Солон провів ряд господарських реформ, серед яких: скасування боргів, що лежали на селянських господарствах, і рабства за борги, грошова реформа, уніфікація мір і ваг, одержання афінського громадянства осілими тут чужоземцями, ремісниками і купцями. Ці реформи оздоровили сільське господарство і заклали основи розвитку ремесла і торгівлі. За основу політичних реформ Солон прийняв поділ населення, що уже існував, на чотири класи за майновою ознакою. У такий спосіб він знищив привілею по праву народження, а статок громадянина поставив у залежність від його участі в справах держави. Солон обмежив повноваження аристократичної ради Ареопагу на користь народного зібрання і Ради Чотирьохсот, що вибирається родовими філами. Він увів народний суд (heliaia), пом'якшив Драконові (за деякими джерелами - Драконтови) закони. Після проведення реформ Солон залишив посаду і виїхав із країни. Він здійснив подорож на Кіпр, у Єгипет і Малу Азію. Зміст реформ Солона Плутарх говорить, що “найбільш розважливі люди в Афінах, бачачи, що Солон, мабуть, єдина людина, за котрою немає ніякої провини, що не є спільником багатих у їхніх злочинах і в той же час не пригноблений злиднями як бідні, стали просити його взяти у свої руки державні справи і покласти кінець розбратам. ”. Афіняни любили Солона і довіряли йому, “.прийняли з задоволенням: багаті - як людину заможню, а бідні - як чесну.”. Належачи до тієї групи землевласників, джерелом існування якої були торгові операції, Солон не був зацікавлений у руйнуванні селянства, але, як аристократ, він був не схильний позбавляти знать її першості в державі.

Скинення тиранії здійснилося лише після довгих зусиль навіть такої воєнізованої держави як Спарта, що була спільницею аристократії в боротьбі з Пісістратидами. Це показує, наскільки велика була симпатія до Пісістратидів серед афінян. Після вигнання Гіппія спартанці хотіли поставити на чолі Афін спартанофільску аристократію, очолювану Ісагором, але народ нічого і слухати про це не хотів і в сформованій ситуації підтримав великих крамарів і ремісників, очолюваних Клісфеном із роду Алкмеонідів, що підтримали аристократію в боротьбі з Гіппієм і знову повернулися в Афіни після вигнання. Після довгих терть влада знову опинилася в аристократії (на афінських монетах знову чеканяться родові герби). Аттичне селянство не могло з цим миритися. Селяни практично з усіх сіл збіглися в місто й взяли в облогу Ісагора і його прихильників. Ісагор був розгромлений, і при владі опинився представник торгово-ремісничої групи Клісфен. Будучи представником групи, зацікавленої, насамперед у свободі товарно-грошового обігу, Клісфен не видав ніяких законів для поліпшення положення бідноти. Всі його закони стосувалися соціальних взаємовідносин і державного устрою, але в цьому відношенні їм зроблено дуже багато: він завершив роботу Солона і Пісістрата і як би підбив підсумок революції VI століття і створив той устрій, що із деякими змінами протримався доти, поки афіняни стали незалежними. Реформи Клісфена Прийшовши до влади, Клісфен, насамперед, знищив останні залишки родового розділу. При Солоні цивільне населення ділилося на родові філи, фратрії і роди, очолювані аристократією. При Пісістраті вплив аристократії зменшився, але переворот 510 року показав, що сили в неї ще є. Тому Клісфен, насамперед, покінчив із родовими об'єднаннями. Однак, він не схильний був до змін в області релігії, і цілком зберіг релігійне значення філ і фратрій, але позбавив їх усякого значення в державній системі. Замість чотирьох старих філ він розділив Аттику на десять нових немов би перемішавши все населення, і принцип розподілу став територіальним. Оскільки старі роди були особливо сильні в місцях знаходження садиб їхніх представників, Клісфен включив у кожну філу по одній третині (“триттії”) із різних місць Аттики: з Афін, із внутрішньої рівнини Месогеї і з прибережної смуги. У кожній філі було приблизно однакове число мешканців. Філи розподілялися на деми (окремі селища), що стали тепер адміністративною одиницею. Іноді в дем входило декілька селищ, так, наприклад, в Афінах кожний квартал міста був дем. Кожний дем мав своє самоврядування, вів список проживаючих у ньому громадян. Головою дема був демарх - головний скарбник, що мав поліцейські функції і стягував податки. У кожному демі пропорційно числу мешканців за особливим розкладом вибиралися по жеребу кандидати в Раду п'ятисот (вищий законопідготовчий орган держави). Таким чином, із родовими привілеями було покінчено назавжди. Громадяни офіційно іменувалися вже не по по-батькові, а по дему. Клісфен цілком зберіг майнові привілеї, на вищі посади могли обиратися лише громадяни трьох перших розрядів, що досягли тридцятьох років, незалежно від походження.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 История Востока. Том 1

Напротив, греки с глубокой древности контактировали с Египтом и другими ближневосточными государствами и немало от них заимствовали и в сфере экономики (транзитная торговля и мореплавание), и в области политики (реформы Солона), и в сфере мудрости, знаний, философии и т.п. Уже в «Политике» Аристотеля среди прочих форм государственной власти была особо вычленена тирания, определенная как «деспотическая монархия». И хотя это был в основном абстрактный анализ форм власти, а тирания как таковая была хорошо известна и самим грекам, идея о деспотии отчетливо ассоциировалась прежде всего с Востоком, в частности с персидской династией Ахеменидов. Изданные в XIII в. в средневековой Европе сочинения Аристотеля способствовали распространению понятия «деспотия» в политической мысли того времени, причем характерно, что, хотя в самой Европе эпохи феодализма хватало примеров деспотического правления, там это воспринималось в качестве некоего отклонения от нормы отклонения, заслуживающего осуждения. Иное дело Восток. Уже в XIV в. в европейской мысли была сформулирована концепция «азиатского деспотизма», которая тесно связывалась с отсутствием частной собственности и правовых гарантий личности, а по меньшей мере с XVI в. символом такого рода структуры стала считаться Османская империя с характерными для нее абсолютной властью султана и произволом администрации. Начиная с XVII в. в раннекапиталистической Европе резко возрос интерес к странам Востока

скачать реферат Реформи Солона і Клісфена та Перікла в Афінах

Реформи Солона і Клісфена та Перикла в Афінах Реформи Солона Наприкінці VII – початку VI ст. до н. е. Афіни роздирало протистояння аристократії, що зосередила у своїх руках владу, а також більшу частину земель, і більшості населення, обтяженого боргами, через що багато хто потрапив в становище гектеморіїв, тобто найманих робітників, що обробляли землі знатних за шосту частину врожаю, тобто досить незначну частку. Багато хто за борги потрапив в особисту кабалу, дехто був проданий за кордон. Нарешті, у руках евпатрідів знаходилися цілком і управління, і суд. Крім багатої знаті і приниженої маси бідняків, існував уже досить численний середній клас, створений новими економічними чинниками: торгівлею і промисловістю. Цей клас, разом з бідняками, був зацікавлений у реформах – і на нього мав спиратися Солон, так само як і на найблагорозумнішу частину евпатрідів. Соціальна ворожнеча погрожувала небезпечною боротьбою, результатом якої могла стати тиранія. За переказом, деякі переконували Солона прагнути до тиранії, але він відмовився, тому що «тиран гине сам і губить свій дім» – мотив відмови, дуже характерний для грецької моралі того часу. Близько 594 до н. е. афіняни обрали Солоні правителем і архонтом і надали йому повноваженя на проведення політичних і економічних реформ (можливо, втім, що реформи Солона мали місце двадцятьма роками пізніше).

Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Пакеты фасовочные "Paclan", 26x35 см, 1000 штук.
Производятся из пищевого полиэтилена и безвредны для человека. Сохраняют свежесть продуктов. Пакеты выпускаются разного размера, что
305 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Декоративная наклейка-ростомер "Ракета", арт. EZG-1001.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
 Сравнительное Богословие Книга 2

Большое значение для развития торговли имела проведенная унификация единиц мер и веса, а также переход на более удобную эвбейскую монетную систему (вместо эгинской). Политические реформы Солона включали в себя введение имущественного ценза при распределении граждан по разрядам (из которых формировались различные подразделения полисного ополчения), расширение прав народного собрания и создание при нем специального совещательного органа для предварительной подготовки решений, организацию суда присяжных по гражданским и уголовным делам. Солоновская конституция, носившая компромиссный характер, решила многие, но далеко не все, проблемы афинского полиса. Её положения формально оставались в силе и после установления в Афинах тирании Писистрата, к которой Солон, тогда уже глубокий старик, отнесся резко отрицательно. [136] Античное искусство - название древнегреческого и древнеримского искусства, возникшее в эпоху Возрождения. Само античное искусство зародилось в южной части Балканского полуострова, на о-вах Эгейского архипелага и западном побережье М

скачать реферат Государство и право Древней Греции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ Красноярский филиал Специальность 021100 «юриспруденция» Дисциплина: История государства и права зарубежных стран. Контрольная работа. Тема: Государство и право Древней Греции Выполнил: студент 2-ЮСО Проверил: к.ф.н., доцент Ховес В.Ю. Красноярск 2005. План Введение. 1. Этапы развития государственности. 2. Гомеровская Греция. 3. Рабовладельческое государство в Афинах. 3.1. Реформа Солона. 3.2. Тирания Писистрата. 3.3. Реформы Клисфена. 4. Афинское государство в 5 веке до н.э. 4.1. Государственный аппарат. 5. Рабовладельческое государство в Спарте. 5.1. Общественный строй. 5.2. Государственный строй. 6. Основные черты права. 6.1. Имущественные отношения. 6.2. Семейное и наследственное право. 6.3. Уголовное право. 6.4. Судебный процесс. Заключение. Список литературы. Введение В мировой истории Древняя Греция занимает выдающееся место. Здесь на сравнительно небольшой территории закладывается античный мир, возникает античная цивилизация, с такими яркими явлениями, как философия, изобразительные искусства, республика.

 Греческая история, том 1. Кончая софистическим движением и Пелопоннесской войной

Каждый из этих округов должен был в случае войны снаряжать корабль, а на их начальников, навкраров, возложено было собирание пря]мых имущественных налогов, к которым прибегали в случае чрезвычайной надобности. В остальном организация государственных должностей не подверглась существенным из]менениям. Высшей инстанцией для решения всяких полити]ческих и административных споров сделан был Ареопаг, который, таким образом, стал важнейшим учреждением в государстве. Солон имел полную возможность удержать в своих ру]ках власть, которую ему вручили для проведения реформ, и сделаться афинским тираном. Он не захотел воспользоваться своим положением; но этим он только замедлил, а не оста]новил течение обстоятельств, толкавшее и Афины в объятия тирании, потому что созданный им государственный строй, как это обыкновенно бывает при компромиссах, не удовле]творил собственно никого, кроме самого законодателя. Важ]нейший недостаток этой конституции состоял в том, что она принимала в расчет только поземельную собственность и тем совершенно устраняла класс ремесленников, демиургов, от участия в государственном управлении, несмотря на то, что этот класс приобрел уже огромное значение в экономи]ческой жизни страны и что это значение с каждым днем воз]растало

скачать реферат Реформы Солона (638-559 до н.э.)

Солон также учредил суд присяжных-“гелиэю”,причем в ее состав избирались граждане всех разрядов.Участие малоимущих граждан в народном собрании, в суде присяжных содействовало развитию афинской рабовладельческой демократии.”Галиэя” была не только главным судебным органом Афин,она также контролировала деятельность должностных лиц. Итак,Солон стремился ослабить противоречия между богатыми и бедными гражданами,не допустить социальных потрясений.Ущемив имущественные интересы эвпатридов, он предотвратил возможность массовых выступлений разорившихся общинников.Он удовлетворил требования зажиточной части Солона повлияли на демократизацию Афинского государства,социальной основой которого стали средние и мелкие землевладельцы,верхушка ремесленников и купцов. Ввиду того,что после Солона власть захватил тиран Писистрат,реформы были упразднены,оставлены без применения.Но пришедший после свержения писистатидов,Клисфен продолжил дело Солона.В результате его реформ государственный строй стал еще более демократическим,чем при СолонеСПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:1.Плутарх,Сравнительные жизнеописания,т.1,М.,1961 2.Кечекьян С.Ф. Государство и право Древней Греции,М.,1963 3.Федоров К.Г. История государства и права зарубежных стран,Л.,1977.

скачать реферат Становление Афинского полиса

Реформы Солона оформили государственный строй Афин, как рабовладельческого полиса – города-государства, выдвинули новый принцип имущественного ценза. Однако, реформы Солона, не довели начатое дело до конца. Поэтому вскоре после реформы социально – политическая борьба в Афинах вспыхнула с новой силой. Население Аттики разделилось на несколько групп, имевших свои политические требования. В 560 г. до н.э. в Афинах произошёл переворот. Захватил афинский кремль – акрополь и установил свою власть в Афинах – Писистрат. В ходе дальнейшей борьбы Писистрат дважды вынужден был оставлять Афины. И только в третий раз, разбив народное ополчение, Писистрат захватил верховную власть в Афинах, где правил до своей смерти, до 527 г., и вошёл в историю Древней Греции, как тиран. Потому что, несмотря на то, что конституция Солона продолжала существовать, Писистрат помимо неё управлял единолично. Через тиранию прошли многие греческие города, в том числе и Афины, но нигде режим тирании не оказался долговечным. Потому что в глазах большинства граждан эта форма государственного строя оправдывала себя лишь постольку, поскольку она была направлена против господства родовой аристократии.

скачать реферат Шпоры по истории древнего мира

Реформы Солона, однако, не прекратили борьбу между знатью и демосом. Недовольными были и те и другие. Знать не могла больше закабалять крестьян и увеличивать свое богатство за их счет. Но и крестьяне не получили ранее захваченную знатью землю. Бедняки возмущались также тем, что не могут занимать все государственные должности. Солон, проведя реформы, уехал в путешествие. В Афинах же борьба между знатью и народом вскоре возобновилась. В результате к власти пришел тиран Писистрат. 4. Тирания Писистрата. Писистрат не был жестоким тираном. Он не отменил законов Солона, но, пользуясь своей властью, делал так, что на все должности избирали его сторонников. Тиран заботился о хозяйстве Афин. Он поощрял разведение оливок и винограда, большое внимание уделял дальнейшему развитию ремесла. При нем и Афинах был построен водопровод. Для этот пришлось пробить в скале туннель высотой в человеческий рост. После смерти Писистрата власть перешла к его сыновьям. Но они правили жестоко и были свергнуты афинянами. 5. Реформы Клисфена. К власти в Афинах после новой борьбы пришли сторонники демократии.

скачать реферат "Семь мудрецов"

На ее место ставится тирания. Тираническая антиаристократическая форма правления устанавливается в Мегаре во второй половине 7 в. до н. э., в Коринфе, Милете и в Эфесе - в конце 7 в. до н. э., в Сикионе и в Афинах - в начале 6 в. до н. э. В начале 6 в. до н. э. в Афинах была проведена реформа Солона. Отныне основой социальной стратияфикации там стало не происхождение, а имущественное положение. Обыденное моральное сознание. Мудрость "семи мудрецов" нельзя отнести ни к науке, ни к мифологии. Здесь, по-видимому, проявился третий духовный источник философии, а именно - обыденное сознание, в особенности то, которое достигает уровня житейской мудрости и которое проявляется в пословицах и поговорках, поднимающихся иногда до большой обобщенности и глубины в понимании человека и его социальности. Этим, как помним, особенно отличалась китайская предфилософия и даже философия. Но то, что для Китая было судьбой, то для Эллалы было лишь эпизодом. Конечно, возможна историко-сравнительная тема "Конфуций и "семь мудрецов", но развить ее можно только в обшем контексте древнекитайской и древнеиндийской предфилософии и философии.

Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров
скачать реферат Государство и право Древней Греции

Лишенные политических прав, они начинают борьбу за участие в управлении. Это приводит к нарушению общественного мира, и, когда беспорядки заходят слишком далеко, назначается тиран, обладающий всей полнотой власти. Так, в 621 г. до н. э. тираном был провозглашен Драконт, прославившийся своими жестокими законами. Запись Драконтом обычного права свидетельствует об уступке со стороны аристократии, использовавшей неписаное право в своих интересах. К началу VI в. до н. э. противоречия в обществе зашли так далеко, что возникла угроза гражданской войны. В этих условиях в 594 г. до н. э. архонтом-полемархом избирается Солон. Он происходил из знатного, но обедневшего рода. Занимаясь хлебной торговлей, Солон нажил значительное состояние. Таким образом, этот человек был близок и к аристократии (по своему происхождению), и к демосу (по роду занятий). Те и другие возлагали на него свои надежды. Реформы Солона. Солон получил чрезвычайные полномочия по изменению существующего порядка. Первой и самой крупной реформой Солона была сисахфия («стряхивание бремени»). Она освободила массу должников, которых в Аттике было в большом количестве.

скачать реферат Греция в гомеровский период и в эпоху Архаики

Солон разделил всех граждан на 4 категории в зависимости от их состояния. Более богатые обладали большими правами, но обладали и большими обязанностями. Однако реформы Солона только временно ослабили напряженность и, в конечном итоге, не устраивали никого. Аристократы смогли сохранить крупные земельные наделы и были готовы в любой момент взять реванш, а бедные общинники были недовольны тем, что не получили таких же политических прав, как богатые. Афинское общество раскололось на две партии: сторонники земельной знати, крупные ремесленники и купцы схлестнулись с обедневшими крестьянами из горных областей Аттики. В конце концов партию крестьян возглавил аристократ Писистрат, который в 560 году до н. э. с их помощью захватил власть в Афинах и стал тираном. Писистрат начал свою деятельность с того, что раздал народу землю, которая принадлежала его врагам, бежавшим из Аттики. Затем он ввел дешевые государственные кредиты для крестьян. Это привлекло на его сторону много малоимущих и разорившихся землевладельцев. Были созданы выездные суды для разбора спорных земельных и гражданских дел.

скачать реферат Сравнительный анализ развития государственности в Афинах и Спарте

На гражданах каждого разряда лежала обязанность военной службы.14 При Солоне вырастает роль народного собрания, в котором теперь могли участвовать все без исключения взрослые афинские граждане. Для предварительного рассмотрения дел, поступавших на рассмотрение в народное собрание, был учрежден совет четырехсот, по 100 человек от каждого разряда. Этот совет оказывал сдерживающее влияние на народное собрание и на совет ареопагов. Кроме того феты могли быть избраны в созданный Солоном суд присяжных – гелиэю, который был высшим судебным органов Афин. Реформы Солона носили компромиссный, половинчатый характер. Ни демос ни эвпатриды не были удовлетворены реформами. Борьба между этими слоями общества продолжилась и привела к установлению тирании Писистрата. В ходе напряжённой социально-политической борьбы после реформ Солона население Аттики разделилось на несколько групп, имевших свои определённые политические требования. Основу одной из этих групп составляли педиэи (жители равнины, т. е. той части Аттики, где были расположены лучшие и наиболее плодородные земли); это были крупные землевладельцы, сторонники аристократического правления.

скачать реферат Законодательный процесс в Древних Афинах

Солон отказался от тирании, но жестко реализовал реформы, которые в целом переустраивали государственную организацию на более широкой социальной основе, отвечавшей интересам большинства народа. В качестве предварительного условия преобразований Солон провел так называемую сейсахтею (букв. «стряхивание бремени») – отмену всех долговых обязательств в полисе; должники были прощены, земли возвращены владельцам, проданные в рабство граждане выкуплены. Впредь запрещалось давать в долг под условием самозаклада. Проведенный закон озлобил буквально все афинское общество, поскольку не был осуществлен полный передл земли (как надеялись бедные), а богатые утеряли значительную долю имуществ. Впрочем, кризис был настолько велик, что афиняне предоставили все государственные полномочия Солону и впредь. Сохранив за аристократией исключительное право на занятие высших государственных должностей, Солон придал аристократии имущественный характер. Старым четырем категориям населения Афин (эвпатридам, всадникам, зевгитам и фетам) был придан новый смысл: в них зачислялись граждане соответственно своим доходам (не менее 500, 300, 200 мер зерна в год).

скачать реферат Вопросы по истории. "Древняя Греция"

Вопросы по истории "Древнея Греция" 1. Минойский Крит 2. Развитие Эллады в гомеровское время 3. Ахейская Эллада 4. Причины и основные направления Великой греческой колонизации 5. Роль театров в жизни граждан полиса 6. Социально-политическая борьба в Афинах 90-80 гг. 7. Реформы Солона 8. Государственные органы спартанского полиса 9. Социальная структура Спарты 10. Тирания Писистрата 11. Причины и первый период Персидской войны 12. Второй период Персидской войны 13. Афинская архэ, возникновение и структура 14. Государственные органы афинского полиса в классическую эпоху 15. Афинская демократия в Золотом веке Перикла 16. Причины и основные события Пелопонесской войны 17. Держава Александра II (Македонского), сущность эллинизма 1. Минойский Крит             Древнейшим очагом цивилизации в Европе является Крит. По своему географическому положению он представляет естественный форпост: гористый остров, замыкающий с юга вход в Эгейское море, обращенный в сторону африканского и азиатского побережий Средиземного моря. С глубокой древности здесь перекрещивались морские дороги, ведущие на Балканы, в Малую Азию, Сирию и Северную Африку. Воз­никшая на таком оживленном перекрестке цивилизация не могла не ис­пытывать влияние культур Востока.                     На территории острова находилось несколько дворцов и небольших поселений.

Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее
Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Фигурка новогодняя "Олень" малый (20 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 15х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 22 см. - длина: 20 см. - толщина: 0,7 мм. Цвет
370 руб
Раздел: Прочие фигурки
скачать реферат Реформы Солона и Клисфена

В это же время он поступал на военную службу. В 20 лет – в год политического совершеннолетия – молодой человек делался полноправным гражданином. Он принимал участие в народном собрании, где уже пользовался правом голоса. В 30 лет гражданин имел право поступить в сенат. В 60 лет он оставлял военную службу и мог отдыхать. Желая поднять промышленность страны, Солон всячески поощрял занятие торговлей и ремеслами. По одному из солоновых законов, отец, не научивший сына ремеслу, не имел права требовать, чтобы сын содержал и кормил его в старости, и ареопаг, следивший за занятиями граждан, должен был наказывать праздных; таким образом, про Афины можно сказать, что они возвели труд в закон. Реформы Солона явились важным этапом в образовании государства в Афинах, и их результаты можно сравнить с политической революцией. Компромиссный характер реформ помешал разрешению острых противоречий. Реформы вызвали недовольство родовой аристократии и не удовлетворили полностью демос. Борьба между ними продолжалась и привела к установлению тирании Писистрата, а затем его сыновей (560- 527 гг. до н.э.), которые закрепили успехи демоса в борьбе с аристократией и упрочили политический строй, созданный Солоном.

скачать реферат Афины. Тирания Писистрата и законодательство Клисфена

Афины. Тирания Писистрата и законодательство Клисфена После отъезда Солона классовая борьба в Афинах разгорелась с новой силой. В ней участвовали следующие группы: жители равнины — педиеи, представители крупного землевладения (эвпатриды), стремившиеся к возврату досолоновских порядков; паралии — жители приморской полосы, где преобладали торговцы и ремесленники, боровшиеся за сохранение солоновских реформ, и диакрии — крестьяне гористой области Аттики, которые были недовольны реформами Солона и стремились к переделу земли. Вождем педиеев был Ликург, паралиев — Алкмеонид Мегакл, диакриев — Писистрат. Политическая борьба порой обострялась до такой степени, что невозможно было избрать высших магистратов — архонтов (отсюда возникновение понятия анархия, что буквально означало «время без архонта»). Аристотель пишет: «На пятый же год после правления Солона не могли выбрать архонта вследствие смуты, и дальше на пятый год по той же причине было безвластие. А после этого, спустя такой же промежуток времени, Дамасий, избранный архонтом, управлял два года и два месяца, пока не был силой устранен с должности.

скачать реферат Политическая мысль в античном мире

Именно таковой была государственная власть в Афинах накануне реформ Солона, в ранний период патрицианской республики в Риме и т.д. Дальнейший процесс демократизации политической жизни в античных городах-государствах сопровождался обострением борьбы между аристократией, державшей в своих руках власть и стремившейся законсервировать старые полисные порядки, и народом (демосом), все более осознающим свое гражданское единство. Результатом этой борьбы (эвпатридов и демоса в Афинах, патрициев „ и плебеев в Риме и т.д.) стала серия законодательных реформ, подрывающих монополию аристократии в государственных органах и создающих основу для развития демократических институтов. Во многих греческих городах-государствах окончательному утверждению демократического строя предшествовала узурпация власти единоличными правителями-тиранами, обычно выходцами из аристократической среды, но использующими свою власть для подрыва старых аристократических и патриархальных порядков, для защиты интересов широких слоев населения полиса.

скачать реферат Законы и реформы Древнего Мира

Ущемив имущественные интересы эвпатридов, он предотвратил возможность массовых выступлений разорившихся общинников. Он удовлетворил требования зажиточной части демоса: земледельцев, купцов, ремесленников. Реформы повлияли на демократизацию Афинского государства, социальной основой которого стали средние и мелкие земельные собственники, верхушка ремесленников и купцов. После Солона власть захватил тиран Писистрат. Он имел личную охрану, которая выполняла функции постоянной армии, принудил граждан платить налог и ввел институт разъездных судей. После свержения писистратидов дело Солона продолжил архонт Клисфен. В 509 г. до н.э. по его настоянию был принят закон, который окончательно упразднил деление граждан по родам. К этому времени население перемешалось. Вместо 4 племенных фил были созданы территориальные единицы. Афинское государство делилось на три зоны или области: береговую, Афины с пригородами и внутреннюю часть. Всего насчитывалось 10 территориальных фил, в каждую входило по одной трети от каждой области. Более мелки единицы получили название демов, во главе которых были демархи.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.