телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для животных -30% Сувениры -30% Канцтовары -30%

все разделыраздел:Историяподраздел:Историческая личность

Тадеуш Костюшка

найти похожие
найти еще

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Гэта ўжо быў сапраўдны ўрад. І вось жонка паведамляе яму: па яе назіраннях сэрцы Тадэвуша і Людвікі працяу стрэламі Амур. Пан гетман адразу ж сустрэўся з Касцюшкам і прама мовіў яму, што як сінягорліца не для шэрага вярбеля, так дачка панская не для дробнага шляхціча. Касцюшку прыйшлося сесці на каня і ад'ехаць. Але страціць каханую ён не меўся, таму склаў план выкрасці Людвісю і абвянчацца з ёй без згоды пыхлівага пана гетмана. На сваю бяду Тадэвуш абмовіўся пра задуму каралю. Панятоўскі, прыязны да Касцюшкі, гэты яго рыцарскі намер ухваліў, аднак паслаў людзей папярэдзіць Сасноўскага. Тадэвуш сабраў прыяцеляў, Людвіка ў дамоўленую ноч выйшла ў парк, і коні паімчалі іх па дарозе шчасця. Аршак сябрукоў ляцеў за імі, як вясельная дружына. Але Сасноўскі ў пару спахапіўся, харугва гайдукоў пайшла наўздагон маладым, і Людвіку адбілі. Касцюшку прыйшлося хавацца, бегчы за мяжу, бо за наезд, выкраданне дачкі гетман лёгка мог дамагчыся для яго смяротнага выраку. Уцячы ад гайдукоў Сасноўскага было няцяжка, а вось ад безграшоўя на кані яшчэ нікому на белым свеце ўцячы не ўдалося. Касцюшка апынуўся ў Францыі, але бедных там хапала і без яго. У той час Амерыканскія штаты ваявалі з Англіяй за незалеж-насць, рэспубліканцы — супраць каралеўскіх войскаў. Манархічная Францыя, як адвечны вораг Англіі, падтрымлівала амерыканскіх рэспубліканцаў. Апошнім патрабаваліся дасведчаныя афіцэры, і шмат французаў служыла там. Сябры падказалі Тадэвушу, што паездка за акіян — найлепшы для яго сродак перамагчы тугу разлукі з каханай і засцерагчыся ад галечы. На акіянскіх абсягах дзейнічалі бязлітасныя англійскія карсары, і гэта рабіла плаванне небяспечным, але іншага выйсця не было. У 1776 годзе Тадэвуш сышоў на амерыканскую зямлю. Тут Касцюшка ўбачыў тое, што не магло прысніцца на радзіме і што няхутка яшчэ з'явілася ў Еўропе,— вольных людзей, якія вырашылі дамагчыся роўнасці грамадзянскіх правоў і ўпершыню ў гісторыі стварыць дзяржаву без саслоўяў, незалежную, самастойную, з павагай да працы, таленту, асабістай свабоды. Амерыканская армія была рэвалюцыйнай, яе валанцёры не хацелі цярпець над сабой англійскай кароны, замест каралеўскай Новай Англіі яны сваёй крывёй здабывалі дэмакратычную Амерыканскую рэспубліку. Касцюшка аддаў гэтай арміі дзевяць гадоў жыцця. Разам з палкамі рэспубліканцаў ён прайшоў усе Амерыканскія штаты, удзельнічаў ва ўсіх галоўных бітвах, рызыкаваў жыццём, спаў на зямлі, месяцамі гайдаўся ў сядле, распрацоўваў інжынернае забеспячэнне наступаў і абароны. Гэта яму належыць праект тыповага форта, прыстасаванага да ўмоў Амерыкі і магчымасцей галоднай, неапранутай, неабутай, вымушанай натхненнем замяняць порах, а ўпартасцю падвойваць шэрагі сваіх рот, рэспубліканскай арміі. Рэспубліка дала Касцюшку чын генерала, ён стаў ганаровым грамадзянінам Амерыканскіх штатаў, але ад'язджаў з Новага Свету такім жа, бадай, бедным, як і нрыехаў. Пакуль Касцюшка адсутнічаў, Людвіка Сасноўская па волі бацькі сталася княгіняй Любамірскай. У гэты ж час на Беларусі каталікі і уніяты будавалі касцёлы і цэрквы. Адукацыйная камісія стварыла тут 200 пачатковых школ, піяры ад-чынілі дзверы 20 школ сярэдніх. Выдатны вучоны, ураджэнец Гродзеншчыны, Марцін Пачобут-Адляніцкі адкрыў пры Віленскім універсітэце астранамічную абсерваторыю.

На прапаганду віленскіх якабінцаў аб скасаванні пры-гнёту адгукнулася вёска. Да Ясінскага пад час бою з рускімі войскамі каля Палянаў далучыліся 700 сялянкасінераў. Шматлікія атрады ўзначалілі генерал гвардыі Стэфан Грабоўскі, князь Сапега, генерал Зайёнчак, вялікі падскарбі літоўскі, кампазітар Міхал Клеафас Агінскі, якому на-лежыць «Марш пастанцаў 1794 года». Атрадам у 4 тысячы чалавек камандаваў Якуб Ясінскі. Беларускія і літоўскія паўстанцы выказалі шырокую актыўнасць. Вось што дакладаў аб іх дзеяннях на пачатку мая менскі генерал-губернатар: «Г-н бригадир Беннигсен подтверждает, что при удалении его к стороне Вишнева мятежники другою колонною, в числе 3 тысячи из Вильно прибывших, пошли к стороне Постав, дабы соединяся с браславскою конфедерациею, войти там в пределы империи. Сие заставит г-на Беннигсена обратиться опять к Сморгони и далее в тот край, а посему и нужно, чтоб авангард корпуса соединился тогда с подполковником Сакеном, чтобы прикрыть губернский город Минск. При усиленном стремлении регулярных войск и сконфедерированно-го шляхетства с вооруженными мятежниками из-под Вильно на границу Минской губернии при Ракове, отколь одним маршем в губернский город Минск прийти они могут, получил я вдруг три известия: 1) что Беляк, кн. Сапега и Заиончек через Слоним пришли с войсками в Столовичи и действительно сорвали уже пост наш на границе при Ляховичах; 2) что колонна в 3 тысячи регулярных и сконфедерированных войск из-под Вильно сближилась к границам нашим противу Постав с намерением, чтоб, соединяся с конфедерацией) в Браславском повете и вооруженными мятежниками из поселян, внесть смятение в пределы империи. 3) что авангард князя Цицианова, поставленный при мосте через Неман у Николаева, имел стычку с конфедератами, и там показавшимися. Не имея здесь войск, кои бы мятежникам противу поставить было можно, я. прошу удовлетворить представлению моему от 16 числа минувшего апреля, повелев полкам, из Минской губернии удаленным, сюда возвратиться. Движением их спасён будет отряд в Пинске обще с сим городом, который для соблюдения спокойствия и в полуденных губерниях удержать весьма нужно, поелику засевшего там неприятеля выживать весьма будет трудно по причине многих дефилей, которыми токмо к Пинску приближиться можно. Умножением войск приобрету я возможность деташамент бригадира Беннигсена при Ракове, закрывающего губернский город, обратить к Друе для уничтожения толико опасных неприятельских намерений, к Ракову же подвинул тогда г-на генерал-майора Ланского с 8 драгунскими эскадронами и с неполным батальоном егерей, в чем и состоит весь его отряд, поелику другой батальон егерей с ротами ростовского пехотного полка отправлен на подкрепление бригадира Беннигсена, а затем ожидаемые войска употреблены будут на защиту Несвижа и Слуцка с прилеглыми поветами.». Ясінскі з 4-тысячным атрадам выступіў да Смаргоні насустрач атрадам генерала Зубава і брыгадзіра Бенігсена. Атакай ён выбіў рускі гарнізон з мястэчка Солы. Каб да рэгулярнага войска Вялікага княства і сканфедэраваных атрадаў не далучаліся «мяцежнікі з сялян», распачалася контрпрапаганда: ад імя царскіх генералаў распаўсюджваліся чуткі, што сялянам будуць перадавацца секвестраваныя маёнткі шляхты і магнатаў і што трэба ціха чакаць, пакуль рускія войскі перамогуць паўстанцаў — тады і адбудзецца надзяленне панскай зямлёй.

Паходзіў Тадэвуш Касцюшка са старога беларускага роду. Далёкі яго прапрадзед Фёдар атрымаў Сяхновічы, што паблізу Жабінкі, на Брэстчыне, ад князя Казіміра IV у 1458 годзе. Сын Фёдара Канстанцін служыў пісарам у вялікакняжацкай канцылярыі, яго паважаў і любіў Жыгімонт Стары і пяшчотна называў Кастусь, Касцюша — адгэтуль і прозвішча сям'і. Гербам Касцюшкі мелі «Рох трэці», большасць з іх вылучалася на сярэдніх пасадах вайсковай службы. Маёнтак Сяхновічы быў невялікі, Канстанцін Фёдаравіч выстаўляў з яго ў войска «тры коні». Жонкай Кастуся стала Ганна Галыпанская, з княжацкага роду, параднёнага з польскімі каралямі і вялікімі князямі літоўскімі праз шлюб сясцёр Гальшанскіх з Ягайлам і Вітаўтам. Да сярэдзіны XVII стагоддзя Касцюшкі, якіх ужо стала багата, трымаліся праваслаўя, але ў часы «патопу», як і многія з брэсцкай шляхты, адышлі ад дзедаўскай веры — адны ў каталіцтва, другія — да уніятаў. Сяхновіцкія Касцюшкі былі каталікамі. Людвік, бацька Тадэвуша, вызначаўся энергіяй, дамогся ў 1731 годзе тытула мечніка ваяводства Брэсцкага, абіраўся ў 1743 годзе ад шляхты ваяводства ў Літоўскі Трыбунал, здолеў нейкім чынам адсудзіць у Сапегаў маёнтак Мерачоўшчына, што знаходзіўся за вярсты дзве ад Косава, на тым менавіта месцы, дзе зараз разбураецца дажджамі прыгожы будынак Косаўскага палаца. У Мерачоўчшыне прайшлі дзіцячыя гады Тадэвуша Касцюшкі. Палаца тады яшчэ не было, сям'я жыла ў звычайнай, драўлянай, на некалькі пакояў, пад саламяным дахам хаце — выгляд яе захаваўся на старажытных малюнках. У Тадэвуша меліся дзве сястры — Ганна і Катарына — і брат Юзаф. Маці паходзіла з Ратомскіх, звалася Тэкля. Лічыцца, што яна трымалася праваслаўнага веравызнання і па нараджэнні чацвёртага дзіцяці — сына хрысціла яго ў царкве, дзе і надалі яму імя Андрэй, а ўжо бацька перахрышчваў яго ў Косаўскім касцёле. Можа два гэтыя хрышчэнні і прадвызначалі Тадэвушу доўгі век, бо смерць часта круцілася вакол яго, ды і ён сам неаднойчы шукаў з ёй су стрэчы. Юзаф і Катарына памерлі яшчэ да паўстання, Ганна сканала ў 1814 годзе. Бацькі не стала, калі Тадэвушу было дзесяць гадоў. Жылі Касцюшкі са 115 валок. Дзяліць іх не прыходзілася. Тадэвуш забяспечваў сябе (за выключэннем не-калькіх гадоў) толькі ўласным заробкам. Маёнткам карысталіся брат, які меў невялікія гаспадарскія здольнасці, потым сястра Ганна, затым яе дзеці, хоць лічыліся Сяхновічы за малодшым Касцюшкам. Вучыцца Тадэвуша аддалі не ў Брэсцкую езуіцкую калегію, а ў калегію піяраў у Любашаве за Пінскам. У гэтым рашэнні адчувалася не столькі апазіцыя езуітам, колькі прызнан-не таго факта, што піяры даюць лепшую адукацыю. Манаскі ордэн апошніх займаўся выключна выхаваннем моладзі. Калі некаторыя даследчыкі звычна пішуць, што і школы піяраў былі «зброяй польска- каталіцкай феадальнай экспансіі на беларускіх землях, сродкам прымусовай асіміляцыі і акаталічвання беларускага народа», дык у гэтым мала праўды. І акаталічванне і паланізацыя ўяўлялі сабой ужо завершаны працэс, калі ў 20- ых гадах XVIII стагоддзя піяры з'явіліся на Беларусі. Базыльяне вучылі на беларускай мове, піяры выкладалі на польскай, бо шляхта хацела, каб яе дзеці вучыліся па-польску. Праваслаўныя школы «аправаслаўлівалі» дзяцей, каталіцкія «акаталічвалі» — гэта нармальная з'ява, асабліва для Беларусі, дзе гэтыя два веравызнанні існавалі здаўна. Іншая справа, што «веру» выкарыстоўвалі ў сваіх мэтах палітыкі, але тут ніводная дзяржава не была лепшая за іншыя.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Император умрет завтра

Теперь начинался торг. Он не готов был ни воевать г Наполеоном, ни следовать фарватером его политики Он боялся Наполеона и не верил ни одному его слову Восток - означало Константинополь: проливы, Айя София... Несбывшаяся и скорее всего несбыточная византийская мечта "Третьего Рима". - Валахию и Молдавию я тоже пока не спешу отнять у Порты. Может быть, настало время решать их судьбу - Наполеон цепко следил за реакцией Александра - в Валахии и Молдавии уже стояли русские войска. - Есть еще Галиция... Поляки умоляют меня создать им суверенную Польшу, но не понимают, что когда триста панов претендуют на престол и никто из них не намерен подчиняться другому, то получится то, что всегда у них получалось. - А Тадеуш Костюшко? Если не ошибаюсь, этот... национальный герой у вас в Париже? - Я тоже считал его подходящей фигурой и даже велел своему министру Фуше переговорить с ним, когда маршал Мюрат занял Варшаву. Туповатый и честный правитель тут был бы к месту, даже если он и ненавидит Наполеона Бонапарта. А польский национальный патриотизм - вещь неуловимая и пустая потому именно, что каждый - сам себе патриот Словом, дело не в воззрениях Костюшко

скачать реферат История Отечества

Речь Посполитая потеряла территорию в 3800 кв. км с населением 4 млн. человек. В 1791 г. в Польше была принята новая конституция: отменялась выборность короля. Екатерина II посчитала, что польские реформы — это влияние французской революции и Польшу надо проучить. В 1793 г. произошел второй раздел Польши. Пруссия захватила Гданьск, Торунь, Познань. К России отошла центральная Белоруссия с Минском и Правобережная Украина. Это вызвало национальное восстание во главе с Тадеушем Костюшко за независимость Польши, но оно было подавлено русскими войсками, которыми командовал А.В. Суворов. Поражение восстания означало гибель Польши как самостоятельного государства. В 1795 г. был осуществлен третий раздел Польши. Австрия захватила южную часть с Люблином, к Пруссии отошла центральная часть с Варшавой. Россия получила Литву, Западную Белоруссию, Волынь, Курляндию. Таким образом, большинство украинских земель и вся Белоруссия вошли в состав России. Здесь прекратились религиозные гонения православных. Началась хозяйственная интеграция Украины и Белоруссии в российскую экономику, строились мануфактуры, росли города, развивалась торговля.

Бутылочка для кормления (от 3-х месяцев) Pigeon Перистальтик Плюс с широким горлом, 240 мл.
Изгибы на бутылке прекрасно подходят для маминой руки. Крышечка подходит для любых сосок Pigeon к широким бутылочкам. Материал бутылочки:
555 руб
Раздел: Бутылочки
Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Лес".
Полезное приобретение для здоровья и гармоничного развития ребенка - напольное покрытие Орто МИКС "Лес". В состав комплекта
1367 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры
 Полк, к бою!

Генерал поднял к глазам бинокль и долго смотрел на боевые порядки наступающих полков. - Вызовите мне первого, - приказал наконец он, повернувшись к прибывшему вместе с ним командиру-связисту... Получив "добро" от комкора, генерал обратился уже к нам с просьбой поддержать огнем артиллерии выдвижение и ввод второго эшелона корпуса в полосе соседа справа. Его просьбу я доложил командиру дивизии. И во второй половине дня механизированная бригада была введена в бой в полосе наступления 2-го полка 1-й польской дивизии. К вечеру оборона противника была прорвана нами на всю тактическую глубину. Части 1-й польской дивизии имени Тадеуша Костюшко и наша 290-я стрелковая дивизия во взаимодействии с частями 5-го механизированного корпуса прорвали-таки первый оборонительный рубеж вражеской обороны на оршанском направлении, нанеся противнику весьма значительные потери. Мы продвинулись на глубину 10-12 км, выполнив поставленную перед нами задачу. Хочется сказать доброе слово о польских воинах. В боях под Ленино 243 из них были награждены за мужество и героизм советскими орденами и медалями

скачать реферат Литовское государство в перипетиях истории

Новая Конституция Речи Посполитой, которая несомненно улучшала политический строй государства, привела к междоусобице. В итоге - между Россией и Пруссией в 1793 году произошел второй раздел Польско-Литовского государства, а после восстания генерала Тадеуша Костюшко в 1795 году - третий и последний раздел Речи Посполитой, после которых территория Литвы и Курляндии отошли к России. После победы над Наполеоном император Александр I на Венском конгрессе добился от союзных государств согласия на присоединение к России герцогства Варшавского под именем  "Царства Польского", которому было предоставлено особое политическое устройство, определенное "учредительной хартией" 1815 года. Царство Польское имело свою особую армию, представительную власть в виде двухпалатного сейма. Исполнительная власть сосредотачивалась в руках наместника, который стоял во главе совета министров. Тем не менее польские патриоты стремились к большей свободе, мечтая восстановить Речь Посполитую в ее старых пределах - "от моря до моря". Под влиянием французской и бельгийской революций в 1830 году в Варшаве началось открытое восстание, которое распространилось и на литовские земли.

 Служили мы в штабе армейском

Мне с группой работников нашего штаба довелось провести несколько часов в Кракове сразу же после его освобождения. Не успели наши войска пройти его, как говорятся, насквозь, как саперы-герои уже приступили к разминированию улиц, домов. Всюду виднелись таблички с надписями: "Разминировано", "Мин нет". Мы поехали на скалистый холм над Вислой - Вавель, на котором стоят королевский замок и кафедральный собор, опоясанные крепостными стенами. Это интереснейший памятник древней архитектуры, сокровищница дольской национальной культуры. На склоне Вавеля некогда стоял памятник Тадеушу Костюшко, но гитлеровские изверги все же успели его уничтожить. Но и то, что мы увидели, осталось в нашей памяти навсегда. В городе советских воинов радушно встречали местные жители, благодарили за освобождение от гитлеровской тирании. То и дело возникали стихийные митинги. Наши командиры и политработники рассказывали краковчанам о Советском Союзе, об освобождении Красной Армией и Вольскими частями их столицы Варшавы. А она была взята 17 января войсками 1-го Белорусского фронта, то есть двумя днями раньше, чем мы выбили гитлеровцев из древнего Кракова

скачать реферат Образование США и их экономическое развитие в 19 веке

И Известие об этом помогло действовавшему в качестве дипломата Б, Франклину заключить союз с Францией (1778). После Франции в войну с Англией вступила Испания (1779), на следующий год — Голландия. Хотя для последних война не была удачной, международная изоляция Англии увеличила шансы американцев на победу. Россия и Австрия выступили с предложениями мирного посредничества, а создание в 1780 г. Россией системы вооруженного морского нейтралитета было направлено против произвола Англии на морях — захвата торговых кораблей нейтральных держав. В числе добровольцев, сражавшихся за независимость Америки, были маркиз де Лафайет, которого во Франции прозвали «героем Старого и Нового Света», российский дворянин Г.Х. Веттер фон Розенталь, польский патриот Тадеуш Костюшко и др. Англия тем не менее продолжала войну и в 1780 г. добилась крупных успехов на Юге США. Ее войска овладели Чарлстоном, а американские силы в Южной Каролине были разгромлены. Англичане двинулись в Виргинию, но встретили растущее сопротивление милиции и партизан. Когда к берегам Америки подошел французский флот с десантными частями, американцы и французы окружили 8- тысячный корпус лорда Корнуоллиса под Йорктауном (Виргиния), который 19 октября 1781 г. сдался. Это решило исход войны.

скачать реферат Киевская Русь 9-12 вв. Первые русские князья.

Польша потеряла четверть своих территорий — к России отошла Восточная Белоруссия. Этот шаг нарушал договор Польши с Россией и Пруссией, которые ввели в Польшу войска и провели в 1793 г. второй раздел Польши. Россия получила Правобережную Украину и центральную Белоруссию с Минском. Вспыхнувшее в Польше национально-освободительное движение во главе с генералом Тадеушем Костюшко было подавлено в 1794 г. А.В. Суворовым. В 1795 г. третий раздел Польши положил конец ее существованию. Польский король отрекся от престола. К России отошли Западная Белоруссия, Волынь, Литва и Курляндия. Активно участвовала Россия и в борьбе европейских монархий с Французской революцией: русское посольство в Париже было центром контрреволюции, Россия — прибежищем эмигрантов. Нужно было решить задачи, поставленные и не решенные Петром 1: на юге выйти к Черному морю, обезопасить себя от набегов крымского хана и добиться права иметь флот на Черном море и беспрепятственно выходить в Средиземное море через контролируемые Османской империей проливы Босфор и Дарданеллы.

скачать реферат Польское национально-освободительное движение, характер и основные этапы

Пруссия получила столицу страны и основную часть ставропольских земель, Австрия — Краков и Люблин с прилегающей территорией, Россия — западно-белорусские и западно-украинские земли (без Львова), большую часть Литвы и Курляндию. Значительная часть литовских земель, входивших ранее в состав польского государства (в том числе Сувалки), отошла к Пруссии. В 1795 г. державы-победительницы произвели третий, и на этот раз окончательный, раздел Польши. Пруссия получила столицу страны и основную часть ставропольских земель, Австрия – Краков и Люблин с прилегающей территорией, Россия – западно-белорусские и западно-украинские земли ()без Львова), большую часть Литвы и Курляндию. Значительная часть литовских земель, входивших ранее в состав польского государства (в том числе Сувалки), отошла к Пруссии. Глава II. Начало национально-освободительного движения 2.1 Восстание под руководством Т. Костюшко На защиту независимости Польши выступили патриотические силы страны, во главе которых стоял Тадеуш Костюшко. Военный инженер по образованию, Костюшко около семи лет участвовал в войне североамериканских колоний Англии за независимость и получил чин генерала-.

скачать реферат Ответы на экзаменационные вопросы по истории

Русские войска, а вслед за ними и прусские вступили в Польшу. Старые порядки были восстановлены. В 1793 г. состоялся второй раздел Польши. К России отошли Центральная Белоруссия с Минском, Правобережная Украина. В 1794 г. польские патриоты под руководством Тадеуша Костюшко, стремившиеся сохранить суверенитет Польши, подняли восстание. Екатерина 2 подавила его, послав войска под командованием А.В. Суворова. Это предопределило третий раздел Польши. В 1795 г. Центральную Польшу с Варшавой получила Пруссия, Южную Польшу с Люблином и Краковом - Австрия. К России отошли Лива, Курляндия, Волынь и Западная Белоруссия. В результате разделов Польша более чем на столетие потеряла государственность и суверенитет. Польский король отрекся от престола и переехал в Россию. Воссоединение с Россией украинского и белорусского народов имело огромное прогрессивное значение. Присоединение к России помогло украинцам и белорусам сохранить свою национальную культуру и самобытность. Царизм в борьбе против революции во Франции. В 1789 г. во Франции произошла буржуазная революция. Восставший народ Парижа 14 июля штурмом овладел Бастилией.

Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные
скачать реферат Партизанское движение на Украине в годы ВОВ

Почти четверть состава партизанских соединений Украины составляли русские. В партизанском движении участвовало около 7 тыс. поляков, в феврале 1943г. был создан польский партизанский отряд имени Тадеуша Костюшко. В июне 1943г. начали боевые действия польский отряд С.Богульского и украинско- польский отряд "Смерть фашизму". На Ровенщине организуются два польских отряда: Я.Галицкого и К.Туревича. В диверсионных группах на Украине участвовало более 100 поляков. Сотни поляков сражались во многих других отрядах и соединениях. В партизанских отрядах Украины участвовали сотни чехов и словаков. В соединении А.Н.Сабурова был создан чехословацкий отряд Яна Налепки численностью 45 человек. Большое содействие советским партизанам оказывали словацкие партизаны в Крыму и Одессе, где располагались подразделения словацкой дивизии. В Крыму был создан словацкий отряд Юрая Жака. Мобилизованный в немецкую армию чех Карл Майер передавал партизанам ценную разведывательную информацию. Более 700 венгров стали партизанами многих соединений и бригад на Украине и в Белоруссии, более ста из них воевали в соединениях С.А.Ковпака и А.Н.Сабурова ( Пауль Эрден, Йожеф Майер и др.). Отдельным румынским солдатам и небольшим группам удалось попасть к крымским партизанам. Летом 1942г. румынский офицер Михаил Михайлеску передавал партизанам сведения, пропуска и другие документы, необходимые разведчикам, он передал партизанам план эвакуации фашистских войск из Крыма.

скачать реферат Подготовительный курс по Истории России для поступающих в Академию МВД РФ

Пруссия получила Гданьск, часть земель по рекам Варта и Висла. В 1794 г. польские патриоты под руководством Тадеуша Костюшко подняли восстание. Екатерина II подавила его, послав войска под командованием А.В. Суворова. Это предопределило третий раздел Польши. В 1795 г. Центральную Польшу с Варшавой получила Пруссия, Южную Польшу с Люблином и Краковом ( Австрия. К России отошла Лива, Курляндия, Волынь и Западная Белоруссия. В результате разделов Польша более чем на столетие потеряла государственность и суверенитет. Польский король отрекся от престола и переехал в Россию. Воссоединение с Россией украинского и белорусского народов имело огромное прогрессивное значение. Эти земли исторически были связаны общностью экономической, политической и культурной жизни. Украинский и белорусский народы получили более благоприятные возможности для своего дальнейшего развития, были избавлены от религиозного гнета. Присоединение к России помогло украинцам и белорусам сохранить свою национальную культуру и самобытность. В рамках единого государства вновь объединились три братских славянских народа ( русские, украинцы и белорусы. Павел I.(1796-1801 гг.). Павел I вступил на престол после смерти матери в возрасте 42 лет уже зрелым, сложившимся человеком.

скачать реферат Программа по Истории России(до 1941г.) для поступающих поступающих в ВУЗы ОВД (органов внутренних дел)

Пруссия получила Гданьск, часть земель по рекам Варта и Висла. В 1794 г. польские патриоты под руководством Тадеуша Костюшко подняли восстание. Екатерина II подавила его, послав войска под командованием А.В. Суворова. Это предопределило третий раздел Польши. В 1795 г. Центральную Польшу с Варшавой получила Пруссия, Южную Польшу с Люблином и Краковом ( Австрия. К России отошла Лива, Курляндия, Волынь и Западная Белоруссия. В результате разделов Польша более чем на столетие потеряла государственность и суверенитет. Польский король отрекся от престола и переехал в Россию. Воссоединение с Россией украинского и белорусского народов имело огромное прогрессивное значение. Эти земли исторически были связаны общностью экономической, политической и культурной жизни. Украинский и белорусский народы получили более благоприятные возможности для своего дальнейшего развития, были избавлены от религиозного гнета. Присоединение к России помогло украинцам и белорусам сохранить свою национальную культуру и самобытность. В рамках единого государства вновь объединились три братских славянских народа ( русские, украинцы и белорусы. Павел I.(1796-1801 гг.). Павел I вступил на престол после смерти матери в возрасте 42 лет уже зрелым, сложившимся человеком.

скачать реферат Екатерина Великая

Центральная власть в Польше была слабой. И тяжелым положением Польши воспользовались ее соседи – Пруссия. Австрия и Россия .Поводом для вмешательства в дела Польши ,где господствующей религией было католичество, послужил вопрос о положении христиан – не католиков. Русское правительство договорилось с польским королем об уравнении в правах католического и православного населения. Против этого выступили, и Екатерина направила в Польшу войска. Одновременно Пруссия и Австрия оккупировали часть польских земель. и в 1772г. состоялся первый раздел Польши. России отходили Восточная Белоруссия и польская часть Лифляндии. В 1773 г. состоялся второй раздел Польши, по которому к России отошло Центральная Белоруссия с Минском и Правобережная Украина. В 1794 г. польские патриоты под руководством Тадеуша Костюшко, стремившегося сохранить суверенитет Польши, подняли восстание. Екатерина подавила его, послав войска под командованием Суворова. Это предопределило третий раздел Польши. Россия получила Западную часть Белоруссии, западную Волынь, Литву, герцогство Курляндское.

скачать реферат Золотые кресты

Причиной тому послужили обострившиеся отношения с Г. А. Потемкиным. Это оскорбление - "измаильский стыд" остался горьким воспоминанием до конца жизни Александра Васильевича. Офицеров пожаловали орденами и золотыми шпагами. "А те, кто не получил орденов, - писала Екатерина II в своем рескрипте князю Потемкину от 25 марта 1791 года, - .Мы представляем Вам. объявить с одарительным листом каждому, означающим службу его, убавляя срок, к получению военного ордена Святого Георгия положенный. и с дачею каждому же золотого знака по образцу нами утвержденному". Этот крест напоминает по своей форме Очаковский и официально именуется "Знаком золотым для ношения в петлице мундира на ленте с черными и желтыми полосами на левой стороне груди". Размеры его такие же, как и Очаковского, - 47 на 47 мм. Крест за взятие Варшавы. 1794 год. На раздел Польши 1794 года польский народ ответил организованным восстанием, во главе которого встал Тадеуш Костюшко. Поляки перебили русский гарнизон и взяли в плен 1764 человека. Восстание приняло грандиозные размеры и превратилось в войну против Пруссии и России. Фельдмаршал П. А. Румянцев без согласия императрицы направил в Польшу А. В. Суворова. При деревне Мациовицы, неподалеку от Варшавы, произошло жестокое сражение, в котором Костюшко попал в плен.

Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов
скачать реферат Государство и право Польши

В 1793 году происходит второй раздел Польши – между Пруссией и Россией. Второй раздел Польши тяжело отразился на экономике страны, задел национальные чувства поляков. В стране создалась революционная ситуация. В 1794 г. в г.Кракове началось национально-освободительное движение польского народа, возглавленное Тадеушем Костюшко. Восстание послужило предлогом для новой русско-прусско-австрийской интервенции. Свершается третий и последний раздел Польши. 6. Польские кодификации.Среди источников польского права наибольший интерес представляет Польская правда, которую в Польше называют «Эльблонской книжкой». Написана Польская правда на немецком языке для немецких судей-крестоносцев. Это не официальная частная кодификация. Среди официальных кодификаций польского права выделяются Статуты Каземира Великого, изданные в 1347 году. Но они не были всеохватывающим сводом, распространялись они на часть польских областей. Феодальное землевладение в Польше было в основном аллодиальным; каждый, кому принадлежало поместье, был его собственником; стоящего над ним сюзерена не было.

скачать реферат Деятельность Екатерины 2

Дело на этот раз ограничилось отправкой русских военных кораблей в Англию для блокады французских берегов — двинуть сухопутные силы в помощь англичанам, находившимся в это время в состоянии войны с Францией, императрица не решалась —они были необходимы для борьбы с повстанцами Тадеуша Костюшко. Как только движение в Речи Посполитой было подавлено, между Россией, Англией и Австрией в конце 1795 г. был заключен контрреволюционный тройственный союз. В России началась подготовка 60-тысячного экспедиционного корпуса для действий против Франции. Отправить его не удалось из-за смерти императрицы 6 ноября 1796 г. Заключение. 34-летнее царствование Екатерины II оставило яркий след в истории России. Бросается в глаза неординарность личности императрицы, ее выдающиеся качества государственного деятеля и величие ею содеянного: Петр Великий утвердился на берегах Балтики, Екатерина Великая — на берегах Черного моря, раздвинув границы на юг и включив в состав империи Крымский полуостров. Одного этого достаточно, чтобы потомки с благодарностью вспоминали имя Екатерины II. При Екатерине высокого уровня достигло распространение просвещения, стали издаваться первые журналы, появились писатели, чьи произведения звучат актуально и в наши дни, крупных успехов достигла историческая наука.

скачать реферат Основные даты истории России

Восточная Грузия перешла под протекторат России. В том же году Крым был присоединен к России 1787-1791 – вторая русско-турецкая война. Были проведены блестящие военные кампании на суше и на море. В 1787 А.В.Суворов разбил турков при Кинбурне, в 1789 – при Фокшанах на р. Рымник. В 1788 Г.А.Потемкин штурмом овладел Очаковым. В 1790 была взята штурмом крепость на Дунае Исмаил. 1791 – подписание русско-турецкого мира в Яссах. Турция признавала присоединение Крыма к России. 1788-1790 – шведская война. Военные действия проходили недалеко от Петербурга. В итого русские войска оттеснили шведов и заняли большую часть Финляндии. Был подписан Верельский мир при Кюммене. Захваченные у Швеции территории были возвращены. 1793 – второй раздел Польши Россией, Пруссией и Австрией. К России отошли территории Центральной Белоруссии с Минском и Правобережной Украины. 1794 – восстание в Польше под предводительством Тадеуша Костюшко, которое подавил А.В.Суворов. Разгром повстанцев в 1795 предопределил третий раздел Польши. 1795 – третий раздел Польши.

скачать реферат Т. Костюшко и польское восстание

В декабре 1792 Екатерина II и Фридрих Вильгельм II договорились о новом, втором разделе Речи Посполитой. 9 апреля 1793 были оглашены условия раздела: Пруссия получила Великую Польшу с городами Познань, Торунь и Гданьск, Россия — Восточную Белоруссию и Правобережную Украину. В сентябре 1793 условия раздела были приняты польским сеймом, который контролировали тарговичане. Далеко не все польские патриоты смирились с диктатом иностранных держав. Повсеместно организовывались тайные общества, поставившие своей целью подготовку всеобщего восстания. Главой патриотического движения стал хорошо себя зарекомендовавший в борьбе с тарговичанами, участник американской революции генерал Тадеуш Костюшко. Большие надежды заговорщики связывали с революционной Францией, которая находилась в состоянии войны с Австрией и Пруссией — участниками раздела Польши. Начало восстания (март-июнь 1794) Восстание началось 12 марта 1794 в Пултуске мятежом кавалерийской бригады генерала Антона Мадалиньского (Madali ski, ум. в 1805), которая отказалась подчиниться решению о своем роспуске.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.