телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАОбразование, учебная литература -30% Всё для хобби -30% Книги -30%

все разделыраздел:Историяподраздел:История

Хмельницкий

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
ЗмістЗміст БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (1648—1657) ПЕРША ДОБА ПОВСТАННЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО — 1648-Й РІК ВІД ПОВСТАННЯ ДО ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ ПЕРЕЯСЛАВСЬКА УГОДА Вступ По десяти роках цілковитого упадку України в 1648 році прийшла нагла зміна на ліпше, а цю зміну спричинив славний гетьман Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький був сином українського шляхтича Михайла, що був урядником у місті Чигирині й недалеко під Чигирином мав невеликий хутір Суботів. Замолоду вчився Богдан у школах у Києві, в Ярославі та у Львові, а потім скоро вступив до козацького війська. Вже небавом показалося, що з нього буде хоробрий і відважний козак-лицар та розумний вождь. Як козацький старшина він брав участь у численних битвах з Турками, а в битві під Цецорою (1620 року) боровся поруч свого батька. Батько згинув у тій битві, а молодий Богдан попався в турецьку неволю, де пробув два роки. В неволі навчився він турецької й татарської мови та пізнав турецькі звичаї, а це в пізнішім житті йому не раз дуже придавалося. Вийшовши з неволі, став сотником козацького війська і його знали запорожці, як відважного й розумного чоловіка. По козацькім повстанні в р. 1638, що не вдалося, Хмельницький жив постійно в Чигирині, або в своїм хуторі Суботові, що одержав по батькові. Та чигиринський староста й урядники не довіряли йому й боялися тримати коло себе. Отже часто висилали його з козаками у степи, побивати татарські загони. Найбільше зненавидів Богдана чигиринський підстароста, Чаплінські. Коли раз, уже в 1647 році, Хмельницький рушив з сотнею козаків у степ, Чаплінські напав зі своїми гайдуками на Суботів, ограбив цілий хутір і побив наймолодшого синка Хмельницького так важко, що хлопець незабаром умер. Хмельницький подав Чаплінського до суду, але суд розсудив справу несправедливо. Тоді Богдан поїхав на скаргу аж до польського короля Володислава IV у Варшаву, та король сказав, що й він сам безсильний проти шляхти. А зрештою — говорив король — „ви люди військові, маєте шаблі при боці, тож самі бороніть своєї чести і свого майна." Тоді Богдан Хмельницький сам рішив пімститися за свою кривду і за кривду народу, не тільки на Чаплінськім, а й на всіх подібних панах, що самовільно поводилися з народом. Він поїхав на Січ, скликав усіх козаків, що малими відділами перебували по степах, і розказав їм про свою кривду й кривду всього народу. Він промовив до козаків так сердечно, що вони вибрали його гетьманом і в захопленні взивали його, щоб вів їх до боротьби. Хмельницький договорився ще з татарами, що обіцяли йому помагати, й весною 1648 року рушив проти польського війська і всієї шляхти, що була на Україні. Коли тільки по Україні пішла чутка, що Хмельницький збирає сили проти польських панів, усі, молоді й старі, почали приставати до козаків. Незабаром гетьман мав коло себе велике військо й зачав побивати польське військо, раз-по-раз. БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (1648—1657) Великий рух народній, піднятий Хмельницьким, дав новий лад усій східній Україні — Гетьманщині. М.Грушевський. 1913. Хмельницький став керівником Визвольної війни завдяки тому, що здобув довір’я мас. Він ріс і жив серед козацтва, розумів його прагнення й інтереси. Народні маси зустріли Хмельницького з цілковитим довір’ям, розуміючи, що він є справжнім захисником їх інтересів. І.Крип’якевич. 1954. Він поводився так, неначе був монархом суверенної держави, й розвинув широку дипломатичну акцію на міжнародному полі для зміцнення свого становища. Д.Дорошенко. 1921 Народився близько 1595 року на Наддніпрянщині, ймовірно у Чигирині, в родині службовця при дворі коронного гетьмана Станіслава Жолкевського, пізніше чигиринського підстарости Михайла Хмельницького.

На бажання короля Хмельницький залишив Замостя і рушив доКиєва. ВІД ПОВСТАННЯ ДО ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ На Різдво 1649-го року Богдан Хмельницький тріюмфально в'ї-хав до Києва. Його зустрічали, як героя-визволителя України зпольської неволі, як нового Мойсея. Єрусалимський патріярх Паї-сій, митрополит Київський Сильвестер Косів, духовенство, профе-сори Києво-Могилянської Колегії, спудеї влаштовували пишні акти,виголошували панегірики. В Києві чекали посли Молдавського таВолоського господарів і Семигородського князя. Перебування в Києві відіграло велику ролю в формуванні пси-хології Богдана Хмельницького, Розмови з патріярхом і київськоюелітою відкрили йому очі на те, що сталося в Україні. Він збагнув,що то було не повстання селян проти панів, не помста магнатам засваволю та утиски народу, а велика війна за незалежність України,за створення держави. Перемоги під Жовтими Водами, Корсунем,Пилявцями, переможний похід до Замостя створили нову ідеологіюукраїнців: вони зрозуміли свою вагу, свою силу. До війська Хмель-ницького, як згадано вище, переходило багато спольщених укра-їнців-шляхтичів, людей з широкою освітою, які сприяли створен-ню державницької ідеології Богдана. У лютому 1649 року, коли Хмельницький був у Переяславі, при-їхали до нього посли від короля Яна-Казіміра. Хмельницький роз-мовляв з послами не як ватажок повстанців, а як володар України. «Виб'ю з лядської неволі руський народ увесь! — казав він. —Перше я за свою шкоду і кривду воював, тепер буду воювати за на-шу православну віру. . . Поможе мені в тому чернь уся — по Люб-лин, по Краків, і я її не відступлю, бо це права рука наша, щоб ви(польські пани), знищивши хлопів, і на козаків не вдарили. Будумати тисяч 200, 300 своїх, орду при тім. За границю війною непіду, шаблі на турків і татар не підійму. Досить маю в Україні, По-діллі і Волині тепер. . . у князівстві моїм по Львів, по Холм і Га-лич»." Таку широку програму розгорнув Богдан Хмельницький передпольськими послами у 1649 році. Властиво, цю програму зберіг віндо кінця свого життя. Серед послів був сенатор, воєвода Брацлавський, а пізніше іКиївський — Адам Кисіль, один із найвидатніших українськихпатріотів та політичних діячів XVII століття. Він походив з волин-ської шляхти, був одним із найзаможніших магнатів та провідникомнепокозаченої православної шляхти і виступав в соймі та в сенатів обороні українського народу і православної віри. Але він бувпротивником повстання і вважав, що між Польщею та Україноюможна знайти компроміс. Кисіль не раз брав участь як представникПольщі в переговорах з козаками. За відданість інтересам Українипольська шляхта вважала його «зрадником». «Я майже зів'ялий,ввесь умучений і на здоров'ї скалічений, — писав Кисіль Хмель-ницькому в 1651 році, — три роки ганяю. від сойму почавши,досі постійно зношуся з королем, щоб кров християнська не ли-лася, щоб остання частина народу нашого козацького не згинула».Так характеризував він свою діяльність з першого року повстанняХмельницького. В особах колишніх друзів Хмельницького і Киселя стали одинпроти одного патріоти, віддані Україні діячі, бо йшли вони різнимишляхами і розділяла їх різниця ідеології і тактики. Перед Хмельницьким стояло тяжке завдання.

Вся ця історія з присягою булапублічним скандалом для московського посольства. Воно кількагодин чекало на гетьмана, і двічі підтверджена Бутурліним обі-цянка, що цар охоронятиме всі права України, була фактичноюприсягою. «Царское слово пременно не бьівает», — сказав Бутурлін. Питання — чи приносили московські посли присягу, чи ні —розв'язувалося різним способом. Сучасники вважали, що фактичноприсяга була зложена, бо двічі повторив Бутурлін запевнення, щоцар словом своїм ручиться, що Польщі України не віддасть і дер-жавний лад її буде збережений. Це витлумачили Хмельницький істаршина, як акт рівнозначний з присягою царя. Єдиний документ, в якому зберігся опис подій — це «Статей-ний список» Бутурліна — звіт, що його він подав царському уря-дові про переговори в Переяславі. Цей звіт не можна вважати зацілком вірний, бо він мас ознаки пізнішої переробки, а про неточ-ність його промовляє такий деталь: Бутурлін писав, що на Пере-яславській Раді зібрався «весь народ» і в церкві присягало «вели-кое множество всяких чинов людей» — тоді, як відомо навіть іменатих, що присягали, разом 284 особи." Далі — протягом двох днів Хмельницький з Виговським та послиобговорювали деталі угоди, в тому числі — бажання гетьмана, щобна Україну, власне до Києва, прийшло московське військо. Цебуло важливе для України не як оборона, бо що могли зробитинавіть 3.000 московського війська, коли йшлося про 60.000 реестрових козаків та 350-тисячну армію, що стояла під Жванцем. Але це було конче потрібне для України, як доказ, що не існувало вже йтіні залежности від Польщі, — це було найголовнішим на той мо-мент. На тому закінчилися переговори гетьмана з посольством царя.О. Оглоблин у кількох словах резюмує сенс переговорів: 1) вста-новлено військовий союз України з Московщиною, гарантованийпротекцією Московського царя над Україною та 2) дано гарантіюцарем про збереження всіх прав і вольностей Української Дер-жави. У Переяславі сталася ще одна дуже важлива подія. До Бутур-ліна прибули делегати від старшини, які просили затвердити їх нарізних посадах, не повідомляючи про це гетьмана. Бутурлін від-мовив їм. Цікаві прізвища деяких з прохачів: батько та брат Ви-говського, батько майбутнього гетьмана Мазепи, Силуян Мужалов-ський — видатний дипломат, посол до Москви в 1649 та 1653 рр.,зі свояками та інші. Цей епізод оцінюють дослідники по-різному.М. Грушевський та А. Яковлів не надавали йому значення. О.Оглоблин, навпаки, вважає, що то була «перша щілина в єдиномуукраїнському фронті». Правда, московський уряд не звернув тоді наце уваги, але надалі «Москва занотувала цей факт — і раніше чипізніше використала. ці розбіжності серед керівних кіл Укра-їни». З Переяслава поїхали московські посли по Україні. приводитидо присяги людність. Справа ця виявилася складною. В Києві мит-рополит Сильвестер Косів заборонив усім підлеглим йому людямприсягати. Відмовилися присягати полковник Богун, Кропив'янський,Полтавський, Уманський, Брацлавський полки, Чорнобиль тощо. У березні 1654 року посольство від України в складі військовогосудді Самуїла Зарудного та полковника Павла Тетері з почетомприбуло до Москви.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

А вот на Западе Украины картинка другая: на Ровенщине с 1989 по 1998 население выросло с 1170 тыс. до 1192,2 тыс.; на Ивано-Франковщине - с 1424 тыс. до 1463,6 тыс.; в Закарпатье с 1252 тыс. до 1288,2 тыс. А если взять по городам? Тогда увидим: за пять лет с 1993 г. по 1998-ой, когда население областного центра Донецка сократилось с 1121,2 тыс. до 1065,4 тыс., население областного центра Тернополя выросло с 229,4 тыс. до 235,1 тыс. В Луганске вымерло 28500 чел., а в Хмельницком (бывший Проскуров) приросло 7000 чел. Славянск сократился со 138 тысяч до 129,6 тыс., а Луцк вырос с 216,8 тыс. до 217,9 тыс. В Мариуполе стало меньше на 24 тысячи человек, а в Виннице населения прибавилось на 21 тысячу. Шахтёрский Стаханов за 9 лет (1989 - 1998) усох на 7500 чел., а декоративный Ужгород вырос на 8500 чел. В крымской Керчи вымерло 6600 человек, а столичные пригороды Бровары и Борисполя приросли соответственно на 6400 и 3300 чел. В Харькове из 1611 тысяч осталось 1521 тысяча жителей, а в Белой Церкви из 197 тыс. получилось 215,2 тысячи человек

скачать реферат Редкие растения, краткая характеристика

Сбор этого растения необходимо запре­тить Бересклет карликовый – очень редкий вид, реликт третичного периода. Кустарник 0,3—1 м высотой с длин­ным деревянистым корневищем, от ко­торого отходят многочисленные восхо­дящие или прямостоячие побеги. Листья вечнозеленые кожистые, сверху ярко-зеленые, снизу сизоватые; коробочки висячие бледно-желтые или частично зеленые; созревшие семена выдаются из коробочки, они буро-красные и по­гружены в мясистую морщинистую оранжевую кровельку. Цветет растение в июле, плодоносит в августе-сентябре, декоративно. Ареал вида состоит из 3 небольших, далеко отстоящих друг от друга участ­ков: юг европейской части России и Румыния (Карпаты); Северный Кав­каз; Монголия и Китай. Видимо, это остатки некогда широкого ареала. Известны следующие разроз­ненные местонахождения: на Украине (Хмельницкая обл.— около Сатанова; Черкасская обл.— Матвеевский лес и Яничанское лесничество; близ г. Умань; Винницкая обл.— в долине р. Южный Буг, вблизи с. Алексеевки; Ситковецкий лесхоз; с. Вост. Крапивна; Криковецкое лесничество; с. Вышков-цы, по склону р. Шиповка, урочище Юхненково; Брацлавское лесничество; Могилев-Подольский лесхоз, в окрест­ностях с. Ломозы и ст. Немерчи, по склонам к р.

Универсальный бокс, средний (3 секции).
Универсальные боксы прекрасно подходят для хранения любых мелочей: шурупов, гаек в мастерской, лекарств в домашней аптечке, маленьких
526 руб
Раздел: Более 10 литров
Музыкальный мобиль Жирафики "Рыбки" (арт. 939489).
Этот музыкальный мобиль станет одной из первых игрушек вашего малыша. Сначала кроха будет фокусировать взгляд на ярких забавных рыбках. Со
1250 руб
Раздел: Мобили
Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Жаловались императором. Каждый орден имел свой статут, праздник и орденскую церковь. Давали ряд привилегий. "Установление об орденах" утверждено в 1797...2) В СССР: Красного Знамени (1924); Трудового Красного Знамени (1928); Ленина, Красной Звезды (1930); Почета (1935, до 1988 - "Знак Почета"); Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Суворова 1-й, 2-й и 3-й степени, Кутузова 1-й и 2-й степени, Александра Невского (1942); Кутузова 3-й степени, Богдана Хмельницкого 1-й, 2-й и 3-й степени, "Победа" - высший военный орден, Славы 1-й, 2-й и 3-й степени (1943); Ушакова 1-й и 2-й степени, Нахимова 1-й и 2-й степени, "Мать-героиня", "Материнская слава" 1-й, 2-й и 3-й степени (1944); Октябрьской Революции (1967); Дружбы народов (1972); "Трудовой славы" 1-й, 2-й и 3-й степени, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 1-й, 2-й и 3-й степени (1974); "За личное мужество" (1988)...3) В Российской Федерации: утверждены в 1994 "За заслуги перед Отечеством" (4-х степеней), орден Мужества, "За военные заслуги", орден Почета, Орден Дружбы

скачать реферат Особенности урбанизации

На этот раз мы проведем разделение по такому критерию: а) области с высоким коэффициентом природного прироста населения (значение коэффициента больше нуля); б) области со средним коэффициентом (значение лежит в пределах 0 - -4); в) области с низким коэффициентом (менее -4) . Мы получим такие три группы: а) Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Черновицкая области б) Республика Крым, Житомирская, Киевская, Николаевская, Одесская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая области. в) Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская, Черниговская. Лидерами по показателю естественного прироста стали те самые западно-украинские области, которые занимали ведущие позиции по показателю рождаемости и, в то же время, имели самые низкие показатели смертности населения, а именно Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Черновицкая области. Самый низкий показатель естественного прироста населения наблюдается в восточных областях - важнейшем промышленном регионе нашей страны. На территории областей данного района (Донецкой, Запорожской, Луганской) низкий уровень коэффициента вызван низкой рождаемостью, причины которой рассмотрены выше. 3. ПРОГНОЗ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ Прогноз населения, или демографический прогноз, имеет особое значение для ведения народного хозяйства.

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

ОСВЕЩЕНИЕ - создание освещенности поверхностей предметов, обеспечивающее возможность зрительного восприятия этих предметов или их регистрации светочувствительными веществами или устройствами. ОСВЕЩЕННОСТЬ - величина светового потока, падающего на единицу поверхности, измеряется в люксах. ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА УКРАИНСКОГО И БЕЛОРУССКОГО НАРОДОВ 1648-54 принятое в исторической литературе название вооруженной борьбы против польского господства. Повстанцы под руководством Б. Хмельницкого в сражениях у Желтых Вод, под Корсунем, Пилявцами (1648) и Зборовом (1649) разбили польские войска, но затем потерпели ряд поражений. Земский собор 1653 в Москве по просьбе украинского правительства принял Левобережную Украину под власть русского царя, что было подтверждено Переяславской радой (1654). Народно-освободительная война на территории Белоруссии в 1648-51 велась совместно с украинскими казачьими отрядами. Наибольшего размаха она достигла в 1648 и 1649 на юге, юго-западе и в центральной части Белоруссии (районы Речицы, Горваля, Слуцка, Рогачева, Бреста и др.). "ОСВОБОЖДЕНИЕ" - журнал российских либералов, 1902-05, Штутгарт - Париж, 79 номеров. Редактор - П. Б. Струве

скачать реферат Подольский экономический район

В данной курсовой работе использовались многочисленные источники: Учебники и учебные пособия; Статистические материалы; Атласы; Данная работа состоит из введения, семи разделов и заключения. В данной курсовой работе имеются картосхемы и таблицы. 1. Экономико-географическое положение. Экономико-географические показатели. · в состав Подольского экономического района входят Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская области; · площадь – 60,9 тыс. км2(10,0% площади страны) Винницкая область – 26,5 тыс. км 2; Хмельницкая область – 20,6 тыс. км 2; Тернопольская область – 13,8 тыс. км 2; · население – 4587,2 тыс. человек; · средняя плотность населения – 75 человек на км2; · сельское население составляет 54 %; · в районе один из самых низких уровней урбанизации; · по производству валовой сельскохозяйственной продукции занимает четвёртое место; · основная часть трудоспособного населения работает в сельском хозяйстве; · район занимает первое место по валовому сбору сахарной свеклы; · в районе работают 60 сахарных заводов, которые производят 1/3 часть сахара в Украине; · в районе работают более 30 спиртовых заводов; · 49 % посевных площадей занимают зерновые, а 28% - кормовые культуры; · проложено 2560 км железных дорог, более 20 тыс. км автодорог с твёрдым покрытием; · в районе развиваются 5 промышленных узлов: Винницкий, Хмельницкий, Тернопольский, Каменец-Подольский, Шепетовский.

скачать реферат Украина

Животноводство использует как естественную кормовую базу, так и корма, выращиваемые сельским хозяйством, и отходы пищевой промышленности. Так молочное животноводство лесостепной зоны развивается в тесной связи со свеклосахарным производством (в качестве корма используются жом, патока, ботва). Следует также отметить пчеловодство и прудовое рыбоводство. Вокруг крупных городов развито пригородное сельское хозяйство. В районе развиты все виды транспорта, кроме морского. Длина железных дорог свыше 10 тыс. км. Основные магистрали связывают район с прилегающими областями России, Белоруссии и со всеми областями Украины. Автомобильных дорог с твердым покрытием более 70 тыс. км. По Днепру, Десне, Припяти, Южному Бугу, Днестру осуществляется судоходство. По территории района расположены газо - и нефтепроводы, в том числе магистральные. Сооружен экспортный магистральный газопровод Уренгой-Ужгород. В пределах района газопровод проходит через Черкасскую, Киевскую, Винницкую, Хмельницкую, Тернопольскую, Иваново- франковскую и Закарпатскую области.

скачать реферат Великий герб Российской Федерации

В царствование Алексея Михайловича участились контакты России с иностранными государствами, это заставило русское правительство максимально приблизить дипломатическую атрибутику к западноевропейской. В архиве сохранился документ, свидетельствующий, что Алексей Михайлович привлекал иностранных мастеров для изготовления государственных печатей. Алексею Михайловичу принадлежит около десятка печатей с различным написанием титула. К жалованной грамоте царя Богдану Хмельницкому от 27 марта 1654 года приложена печать «нового типа»: двуглавый орел с распахнутыми крыльями (на груди в щитке — всадник, поражающий дракона: «воин на коне побеждает змея»; как сообщалось в «Росписи всем государевым печатям» XVII в.), в правой лапе орла — скипетр, в левой — держава, над головами орла — три короны, практически на одной линии, средняя — с крестом, форма корон одинаковая, западноевропейская. Под орлом — символическое изображение воссоединения левобережной Украины с Россией. Подобную печать с соответствующим новым именем употребляли цари: Федор Алексеевич, Иван Алексеевич в совместном правлении с Петром Алексеевичем и Петр Алексеевич.

скачать реферат Действие норм права во времени

Акты Верховногой СоветаРады Крыма (если они согласуются с актами, издаваемыми Верховной Радой) действуют на всей территории Крыма (исключением может быть только Севастополь).По Конституции в территориальный состав Украины входят: Автономная Республика Крым,. Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковска, Киевская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области, г. Города Киев и Севастополь. Города Киев и Севастополь имеют специальный статус, который определяется законами Украины. Особое место следует уделить Автономной Республике Крым. Она является неотъемлемой составной частью Украины и в пределах полномочий, определенных Конституцией Украины, решает вопросы, отнесенные к ее ведению. Автономная Республика Крым имеет свою конституцию, которую принимает Верховная Рада Автономной Республики Крым и утверждает Верховная Рада Украины.

Подушка Нордтекс "Магия сна", 50х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 50х70 см.
470 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья
Ежедневник недатированный "Чемпионат мира по футболу 2018. Эмблема", синий, А5, 176 листов.
Ежедневник недатированный. Формат: А5. Количество листов: 176. Твердый переплет. Термотиснение. Ляссе.
519 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
скачать реферат История Украины

Пигаса была проведена -реформа церковного пения, которая противопоставила католическому богослужению с органной музыкой и полифоническим пением многоголосое пение по- нотам. В XVII веке на Украине уже сложилась своеобразная школа- подобного Пения, а Киев превратился в центр, где оно достигло апогея, а позже было перенесено в Россию, заменив там монотонное пение. , ^ . В портретной -живописи духовенство отошло от старых византийских канонов, взяв на вооружение достижения искусства Ренессанса и даже пытаясь превзойти его силой эмоционального влияния. Произошло перемещение центра политической и культурной жизни в Киев, т. к.; — Киев был столицей Киевской Руси; а в начале "17 в. — крупнейший город в Приднепровье (15 тыс. жителей), важный ремесленный, торговый и культурный центр; — находился па юго-восточной окраине Речи Посполитой, что затрудняло последней вмешиваться в ее дела, а с другой стороны, всего в нескольких сотнях верст от Киева базировалось Запорожское казачество; — с 1620 г. Киев — снова религиозный центр православия на Украине. 9. ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА УКРАИНСКОГО НАРОДА СЕРЕДИНЫ XVII ВЕКА Весной 1648 г. на Украине'вспыхнуло грандиозное народное восстание, под руководством Богдана Хмельницкого, которое изменило политические отношения в Восточной Европе, а в истории украинского народа стало моментом переломного значения. 40 ПРИЧИНЫ, ХАРАКТЕР И ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ОСВОБОДЯТЕЛЬНОЯ ВОЙНЫ Причины освободительной войны: усиление феодальной эксплуатации со стороны польских помещиков, старост и арендаторов-евреев; насилие польской администрации над мещанами и мелкопоместной украинской шляхтой; недовольство реестровых казаков гнетом старшины; притеснение православия и распространение унии и католичества на Украине.

скачать реферат Династия Романовых

Был установлен 10-летний срок сыска беглых крестьян. Было увеличено количество приказов, возросло число дьяков и их значение. Велось интенсивное строительство засечных черт против крымских татар. Происходило дальнейшее освоение Сибири. Умер в Москве 12 июня 1645 г. Тело его было погребено в московском Архангельском соборе. Царь Михаил был женат дважды: 1) на княжне Марии Владимировне Долгорукой; 2) на Евдокии Лукьяновне Стрешневой. От первого брака детей не было, а от второго было 3 сына, в том числе будущий царь Алексей и семеро дочерей. АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (19.03.1629 – 29.01.1676) Царь с 13 июля 1645 г., сын царя Михаила Фёдоровича и Евдокии Лукьяновны Стрешневой. Вступил на престол после смерти своего отца. Короновался 28 сентября 1646 г. Устрашённый московским смятением 25 мая 1648 г., велел собирать новое Уложение о бессрочном сыске беглых крестьян и др., которое обнародовал 29 января 1649 г. 25 июля 1652 г. возвёл в патриархи знаменитого Никона. 8 января 1654 г. принял присягу на подданство гетмана Богдана Хмельницкого (воссоединение Украины с Россией), чем был вовлечён в войну с Польшей, которую блистательно завершил в 1655г., получив титулы государя полоцкого и мстиславского, великого князя литовского, белыя России, волынского и подольского.

скачать реферат Крестьянские войны в России в XVII-XVIII вв.

Так вместо вольности и войсковой демократии казаки-разинцы установили на Дону свое, по существу, неограниченное всевластие. Во многом благодаря этому к весне 1671г. у Разина оказалось много противников среди донского казачества. По-видимому, несоответствие между чаяниями, надеждами, устремлениями участников народных движений в России и результатами этих движений является исторической закономерностью. Интерес вызывает поставленный Соловьевым вопрос - что могло бы ждать страну в случае «успешного исхода» Разинского восстания? Возможность осуществления такой исторической альтернативы историк обосновывал, во-первых, тем, что известны случаи, когда крестьянские войны побеждали (Норвегия, Китай, Украина при Богдане Хмельницком), и, во-вторых, тем, что Разин мог бы и не задерживаться у Симбирска и повести свое войско «не сворачивая и не мешкая. через земледельческие районы с крестьянским населением на Москву» (21, 193). Однако на естественно возникающий вслед за этим вопрос - что было бы дальше? - Соловьев так и не ответил. По его мнению, мешает дать ответ «отсутствие четких определенных целей и установок борьбы у повстанцев и вообще крайняя противоречивость их целей» (21, 194).

скачать реферат Подготовительный курс по Истории России для поступающих в Академию МВД РФ

Второй этап освободительной войны начался весной 1650 г. и завершился в сентябре 1651 г. заключением Белоцерковского мирного договора. Предательство крымского хана привело к поражению восставших, которые вынуждены были принять тяжелые и невыгодные условия польской стороны - сокращение реестра до 20 тыс. человек, ограничение казацкого самоуправления, возвращение польским землевладельцам власти над украинскими крестьянами. Третий этап освободительной войны продолжался до января 1654 г., когда большая Рада Украины в Переславле приняла решение о воссоединении Украины с Россией на правах широкой автономии. Богдан Хмельницкий с 1648 г. неоднократно обращался к России с просьбой о помощи, но Россия смогла вступить в войну только в 1654 г. Переяславская рада.(1654 г.) Ответом на договор, заключенный под Белой Церковью, были народные выступления, с особой силой прокатившиеся по Приднепровью. Не утвердила Белоцерковский мир и заносчивая польская знать. Война возобновилась. Весной 1652 г. Хмельницкий наголову разбил польскую армию под Батогом (на реке Южный Буг).

скачать реферат Шпаргалка по истории в 9 классе украинской школы

ПЕ ТАТАРАМ=ВЫКУПЛЕ КИ, СОТНИ, КУРГАН- ЦЕНТР СОЮЗНИКИ–ТУРЦИя Н Б.Х-М. ЗА КУРЕНЬ. ПИКЕТА, ОКРУЖёН =СОБИРАЛСя КОНя. ПОСЛЕ СМЕ ГЕНЕРАЛЬНАя КРЕПОС- ПЕРЕДАТЬ УКР. СТАРШИНА=ЕСАУЛ( ТНЫМ ВАЛОМ= ПОД ПОКР РТИ Б.Х.= ПОРяДОК), ВОЗНИКЛО СЕЛО ОВИТЕЛЬСТВО ХМЕЛЬНИЦКИЙ 16 ПИСАРЬ(КАН- МАКАРОВ яР. ТУРЦИИ=ЕГО ЛЕТ ГЕТМАН 3 ЦЕЛЯРИЯ), (КАМЕНЫЙ БР- ВРАГИ: ТАТАРЫ, МЕСяЦА «НЕВДА- СУДЬя, ОБОЗНЫЙ ОТ, ВЕРГУНКА, ПОЛяКИ, РОС- ЛЫЙ СЫН (АРТИЛЕРИя). ЛУГАНСК, СИя = РУССКИЙ Б.Х.»,ВЫГОВСКИЙ ВЫСШИЙ ОРГАН СЛАВяНОСЕРПСК)= ЦАРЬ ВОДИТ =ОРИЕНТАЦИЯ НА ВЛАСТИ У 5,6 КУРЕНЕЙ. ВОЙСКА НА ПОЛЬШУ. ЗАГ КАЗАЦКОЙ РАДЫ ПР- ЛЕВО-БЕРЕЖНУЮ ОВОР УКР. ( ФОРМАЛЬНО – ОЗВИЩА УКР.= ЕГО ОРЕСТ СТАРШИНЫ= ЕГО НА БУМАГЕ ). ЗИМОВЩИКОВ= = СЫЛКА В БЕГСТВО В СИДНЕВЫ, ПОДМОСКОВЬЕ= ВАРШАВУ= ГРЕчКОСЕН, ТАМ И УМЕР. КАЗНЬ. БАБОЛЮБ. М. = Д. ОКОНчИЛ РУП= ОБЩЕСТВЕНО ИСТОРИКО-ФИЛОЛО ХАРЬКОВЬ= Х.А. РОДИЛАСЬ В ПОЛЕТИчЕСКОЕ ГИчЕСКИЙ ((НУП= чЕРНИГОВЕ, В ТЕчЕНИЕ В ФАКУЛЬТЕТ КИ- МИХНОВСКИЙ= СЕМЬЕ УчИТЕЛя ЗАПАДНОЙ ЕВСКОГО ЦЕЛЬ: ГЕМНАЗИИ. УКР.=НАУМОВИч, УНИВЕРСИТЕТА. САМОСТіЙНА И ДВОРяНКИ. ЗУБРИНСКИЙ, БУДУЧИ УКР.), (УСДС= ОТЕЦ ПОТРАТИЛ ГОЛОВАЦКИЙ= СТУДЕНТОМ, МЕЛЕНЕВСКИЙ, СОСТОяНИЕ ПИСАЛИ НА ВСТУПИЛ ЕЛТУХОВСКИЙ= МАТЕРИ= НЕ ОП- СМЕСИ=РУС.,УКР. В КИЕВСКУЮ Ц.: АВТОНОМН- , ПОЛЬСКОГО, ГРОМАДУ, СТАВ Ая УКР.

Кепка "Zabivaka", взрослая, размер 58.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 58.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 27 штук.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
384 руб
Раздел: 0-5 кг
Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей
скачать реферат Программа по Истории России(до 1941г.) для поступающих поступающих в ВУЗы ОВД (органов внутренних дел)

Второй этап освободительной войны начался весной 1650 г. и завершился в сентябре 1651 г. заключением Белоцерковского мирного договора. Предательство крымского хана привело к поражению восставших, которые вынуждены были принять тяжелые и невыгодные условия польской стороны - сокращение реестра до 20 тыс. человек, ограничение казацкого самоуправления, возвращение польским землевладельцам власти над украинскими крестьянами. Третий этап освободительной войны продолжался до января 1654 г., когда большая Рада Украины в Переславле приняла решение о воссоединении Украины с Россией на правах широкой автономии. Богдан Хмельницкий с 1648 г. неоднократно обращался к России с просьбой о помощи, но Россия смогла вступить в войну только в 1654 г. Переяславская рада.(1654 г.) Ответом на договор, заключенный под Белой Церковью, были народные выступления, с особой силой прокатившиеся по Приднепровью. Не утвердила Белоцерковский мир и заносчивая польская знать. Война возобновилась. Весной 1652 г. Хмельницкий наголову разбил польскую армию под Батогом (на реке Южный Буг).

скачать реферат Условия присоединения Украины к России

Здесь сложилась своеобразная казацкая республика, свободное военное братство во главе с выборным гетманом. Речь Поспалитая использовала казаков для защиты южных границ от набегов татар, и по этому не могла уничтожить Запорожскую Сечь. Желая привлечь казачество на свою сторону, польское правительство стало составлять особые списки-реестры. Казак, записанный в реестр, назывался реестровым и считался на службе у польского короля и получал жалование. Однако, несмотря на старания польских королей привлечь казачество на свою сторону именно оно начало вооруженную борьбу украинского народа за освобождение от власти Речи Посполитой. Востание казаков против польской шляхты происходили неоднократно начиная с конца 15 века. Новый подъем освободительного движения наступил в конце 40-х годов 17 века. Его возглавил великий сын украинского народа, мужественный воин и талантливый дипломат Богдан Хмельницкий. Он происходил из рядов мелкой украинской шляхты (средних феодалов), был образован, знал латынь, владел польским и турецким языками. В 1648 г. он был избран гетманом Запорожской Сечи и получил традиционные знаки власти: булаву, бунчук и войсковую печать.

скачать реферат Минеральный состав организма

Плохая экология, ослабление защитных сил организма, психоэмоциональное напряжение, которому, к сожалению, подвержены и дети и взрослые, все это является причиной развития гиповитаминозов.Обеспечить достаточное поступление витаминов и минералов в организм пищей не всегда возможно. Во-первых, не все минералы усваиваются из продуктов на сто процентов. К примеру, калий может усваиваться на 70-90%, цинк - на 10- 30%, а железо всего на 7-10%. Это зависит от разных факторов, например, от индивидуальных особенностей организма, продукта, способов его приготовления и методов хранения. Даже самые "витаминосодержащие" продукты теряют свои полезные свойства в процессе приготовления. Так, например, жарение, а особенно приготовление в микроволновой печи отнюдь не добавляют продуктам полезных качеств. Чтобы обеспечить полноценное физическое, психическое и умственное состояние, рекомендуется регулярный прием витаминных и минеральных комплексов. Однако при выборе препарата необходимо всегда посоветоваться с врачом. Литература 1. Бышевский А. Ш., Терсенов О. А. Биохимия для врача // Екатеринбург: Уральский рабочий, 1994, 384 с.; 2. Ленинджер А. Биохимия. Молекулярные основы структуры и функций клетки // М.: Мир, 1974, 956 с.; 3. Пустовалова Л.М. Практикум по биохимии // Ростов-на Дону: Феникс, 1999, 540 с.; 4. Хмельницкий Р. А. Физическая и коллоидная химия // М.: Высш. шк., 1988, 400 с.

скачать реферат Мировая экономика, роль ТНК в международном бизнесе

Минестерство Российской Федерации высшее образование Уральский государственный экономический университет Факультет сокращенной подготовки КУРСОВАЯ РАБОТА По дисциплине: мировая экономика На тему: Международный бизнес. Роль ТНК в международном бизнесе. Руководитель: Хмельницкая З.Б. Исполнитель: Ефремова А.П. Группа: ВЭД-01 Екатеринбург 2002 год Содержание Введение .1 1. Государственное регулирование внешне-торговых операций в РФ.3 1. Организация государственного регулирования торговли в зарубежных странах 5 1. Опыт США .5 2. Опыт Великобритании 72. Роль ТНК в международной политике 9 2.1. ТНК зарубежом .10 2.1.1. Производство зарубежом. Оффшорный бизнес .12 2.1.2. Система страхования капитала 20 2.1.3.Налоговый режим .21 2.1.4. Торговое законодательство .23 2.1.5. Государственное кредиование .26 2.2. ТНК в России .273. ТНК как участник регулирования международной деятельности Список использованной литературы 34Введение1. Государственное регулирование внешне-торговых операций в Российской Федерации.Система регулирования внешне- торговых операций начала формироваться в 1991г, с применением нетарифного регулирования : квотирование, лицензирование экспортных поставок (ограничение выдачи лицензий государственными квотами), регистрационный режим для экспортеров.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.