телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Разное -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:История государства и права зарубежных стран

Экономическая и социально-политическая жизнь Киевской Руси

найти похожие
найти еще

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Надзвичайно високого рівня майстерності досягли руські ювеліри. Неперевершеними досі шедеврами ювелірної справи на Русі є дорогоцінні вироби з перегородчастими емалями іконки, хрестики князівські барми ковтки. Виробництво високоху дожніх і коштовних прикрас з емаллю зосереджувалось у Києві звідки вони розходились по Русі і за її межі. Слава про руських ювелірів роз неслася середньовічною Європою. Наймасовішими видами ремесла були виготовлення керамічного посуду, обробка шкіри, дерева й кістки. Ремісники, які займалися цим, звичайно селилися разом, утворюючи у великих містах осібні квартали. Дедалі ширшого застосування набувало віконне скло. Поширеними були домашні ремесла: прядіння, ткацтво, виготовлення повсякденного одягу й посуду, а також продуктів харчування, насамперед переробка зерна. Розвинена обробка дерева й каменю, виготовлення цегли давали можливість руським людям будувати різноманітні житла, зводити церкви й палаци. Найпростішим житлом були напівземлянки, в яких тулилась біднота. У наземних зрубних будинках мешкали представники середніх прошарків населення. Окрасою й водночас архітектурними домінантами міст і сіл Русі були численні церкви, переважно дерев'яні. У великих містах височіли кам'яні храми. В давньоруську добу в Києві було зведено понад ЗО кам'яних церков. Багато їх збудовано в Чернігові, Переяславі. Міста, як відомо, у VI—VIII ст. у східнослов'янському суспільстві виникали протоміста — укріплені поселення, що в зародку мали ознаки майбутніх міст: ремісниче виробництво, осередок влади, культовий центр тощо. Однак не кожне Протомісто могло перерости в місто: для того мали скластися особливо сприятливі соціальні, політичні й економічні умови. Найдавнішим протомістом Південної Русі був „град Кия", що виник наприкінці V — в першій половині VI ст. Протягом наступних століть цей град переріс у велике місто, в якому в XI— першій третині XIII ст. налічувалось близько 50 тис. мешканців. Для свого часу то була дуже велика кількість городян. Соціально-економічне, політичне й культурне життя Київської Русі зосереджувалось у містах. Переважна більшість їх мешканців були ремісниками різних спеціальностей, які об'єднувались у корпорації на зразок західноєвропейських цехів. Чимало городян займалися торгівлею. Міські ринки являли собою водночас головні площі, на яких вирувало життя. Там збиралися віча городян, що, починаючи з середини XII ст., відігравали значну роль у соціальному й політичному житті свого міста, а то й землі в цілому, як це бувало в Києві, Галичі, Чернігові, Новгороді Великому, Владимирі-на-Клязьмі тощо. Давньоруські міста були культурними осередками. У них діяли школи й книгописні майстерні, існували бібліотеки, писалися ікони, виготовлялися твори прикладного мистецтва. У містах, насамперед Києві, Новгороді, Владимирі-на-Клязьмі, складалися літописи, створювалися пам'ятки агіографії та художньої літератури. Торгівля Між різними землями Русі відбувався економічний обмін, що сприяло забезпеченню продуктами харчування, сировиною й ремісничими виробами тих районів, в яких вони не вироблялися. Міста і великі торгові села мали ринки. У значних міських центрах вони діяли постійно, а в Києві, Новгороді Великому, Чернігові, Галичі, Смоленську, Владимирі-на-Клязьмі та ін. збиралися мало не щодня.

У виконанні своїх військових функцій князі-насамперед залежав від дружини. В разі потреби більших військових сил збиралося ополчення городян. Чисельність цього війська була відносно невеликою — десь близько 2--3 тис. чол. У віддалені міста і землі князі призначали посадників, що, як правило, обиралися з членів власної родини. На периферійних землях волю князя виконував тисяцький місцевого ополчення зі своїми підлеглими. Правосуддя вершив сам князь чи призначені ним судді згідно з «Руською правдою» Ярослава Мудрого. Княжа влада мала першочергове значення в управлінні Київської Русі, але разом із тим поєднання в ній військової, судової та адміністративної функцій свідчить, наскільки ця система була відносно нерозвиненою і примітивною. У фінансуванні своєї діяльності князі насамперед залежали від данини. До інших джерел княжих доходів належав ли мито на торгівлю, плата за судочинство і штрафи. Останні складали важливе джерело прибутків, оскільки київські закони щодо покарання за злочин віддавали перевагу грошовим виплатам перед смертною карою. За порадою й підтримкою князь мусив звертатися до боярської думи — органу, що виник із старших членів дружини, багато з яких були нащадками варязьких ватажків чи слов'янських племінних вождів. Пізніше місце у думі дістали й церковні ієрархи. Князі брали до уваги позицію боярської думи. Демократичну сторону політичного устрою Києва репрезентувало віче, або збори городян, що виникли ще до появи князів і, очевидно, походили від племінних рад східних слов'ян. Серед питань, обговорюваних на вічі, були військові походи, укладення угод, престолонаслідування, розподіл посад у державі, організація війська. Коли на престолі сідав новий князь, віче могло укласти з ним формальну угоду («ряд»), за якою князь зобов'язувався не переходити традиційно встановлених меж влади щодо віча, а воно в свою чергу визнавало над собою його владу. Хоча право брати участь у вічі мали голови сімей, фактично на вічових сходах панувала міська купецька знать, яка перетворювала їх на арену міжфракційних суперечок.

Він мав право переходити до сильного патрона. Разом з сім'єю він господарював у своєму «селі». Князь давав йому землю за умови виконання усякого роду служби на нього. За право володіння самостійним господарством смерд сплачував князеві данину. Смерд, який завоював довір'я князя, міг стати отроком, дитячим, старостою. Деякі смерди могли піднятися по соціальній градації досить високо. Але смерд-боржник міг бути перетвореним у феодально залежного закупа. Розвиток феодалізму вів до зменшення ролі смердів у Київській Русі.Закупи. Для позначення феодально залежного селянства у Київській Русі використовувався термін «закуп». Закуп — це людина, яка попала в боргову кабалу і зобов'язана своєю працею у господарстві хазяїна повернути одержану у нього «купу». Закуп повинен виконувати сільські роботи, працювати «на полі». Він мав доглядати хазяйську худобу: випасати її на полі, заганяти у двір, запирати у хліві. Феодал наділяв закупа земельною ділянкою, а також сільськогосподарським знаряддям і робочою худобою. У закупа могло бути і своє господарство, власний кінь. Прагнучи закріпити за собою закупів, землевласники вимагали від них «купу» у збільшеному розмірі, намагаючись присвоїти значну кількість продуктів їхньої праці. Закуп був суттєво обмеженим у своїх правах. За втечу від «хазяїна» він перетворювався у повного («обільного») холопа. За крадіжку, здійснену закупом, відповідав його «хазяїн» проте закуп у цьому випадку, як і у випадку втечі, ставав повним холопом. Землевласник мав право піддати закупа тілесному покаранню «за діло», але не міг «бити» закупа «без провини» з його боку. Зростання закупництва було пов'язане з розвитком приватного землеволодіння'.Ізгої. Ізгой — це людина, «зжита», вибита зі звичної колії, позбавлена свого попереднього стану. Ізгої були двох видів — вільні й залежні. Різниця у становищі ізгоїв залежала від того, з якого середовища люди потрапили в ізгойство. І серед перших, і серед других могли бути як жителі міст, так і селяни. Значний контингент феодально залежних ізгоїв формувався за рахунок холопів, які викупилися на волю. Останні, як правило, не поривали зв'язків з хазяїном і залишалися під його владою. Однак траплялися випадки, коли холоп, який звільнився, ішов від свого хазяїна. Такі ізгої (вільновідпущеники) звичайно потрапляти у залежність від церкви. Поряд з ізгоями вільновідпущениками у Київській Русі зустрічались ізгої — івихідці з в'льних верств давньоруського суспільства Ізгой залишався вільним, доки сам не ставав закупом або холопом.Челядь і холопи. У Київській Русі до складу невільного населення входили й .раби. Одне із джерел рабства — полон. У Х—XII ст. для позначення рабів-полонених вживається термін «челядь». На відміну від челяді раби-холопи — це члени племені, продукт тих соціальних процесів, які проходили у середині Київської Русі. У холопа автоматично перетворювався також закуп, який тікав або провинився. За борги у рабство могли продавати боржника, який збанкрутився . За Руською Правдою, челядин — це раб, який знаходиться під владою свого хазяїна. Холоп в окремих випадках був наділений деякими правами.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 История и истина

Отцы определенно знали, что Человек нераздельно и индивидуален, и коллективен', что Человек это каждый человек и человечество в целом; некоторые из них знали также, что Адам означает Человек, Айтропос, что он не одинокий древний человек, находящийся со своей женой в саду, которому предстояло физически, через поколения передать свое особое, только ему принадлежащее зло; они оказались способными представить себя в качестве своеобразного коллектива, в качестве индивида, который равен народу, в качестве коллектива, который обретает себя в индивидуальном мышлении, желании и чувстве. Они были способны понять этот парадокс, потому что наделяли образ Бога историческими и космическими чертами. Как же не удивляться нам, иным людям, живущим в настоящее время и как никогда ранее испытывающим угрозу увидеть человечество разделенным надвое: с одной стороны, тяготеющим к коротким отношениям дружбы, супружества, частной жизни, с другой стороны к длинным отношениям экономической, социальной, политической жизни? Эта дихотомия частного и публичного, лишающая смысла и первое, и второе, прямо противоположна антропологии, занятой размышлениями об образе Бога

скачать реферат М.М.Богословский и его методология по изучению истории России

Таким образом, образование государства было напрямую связано с норманнами и их враждебном отношении к славянам. Социально-экономический и политический строй Киевской Руси. Что касается социального строя Киевской Руси, то Богословский разделял светское общество на три класса: свободных, полусвободных и рабов. Дружинники являлись высшим разрядом свободных людей. Люди, населявшие города, и крестьяне, пахавшие свою землю, носили название смердов и также относились к разряду свободных. Смерды платили князю дань. Класс полусвободных 1. Там же стр. 21 – 22 - 7 - составляли закупы. Класс несвободных людей (холопы, рабы, челядь) был особенно многочислен в Киевской Руси. Торговля рабами процветала в ней с древнейших времён. Экономический строй Киевской Руси Богословский рассматривал как торговые отношения с Византией. Он писал, что излишки дани, собиравшейся натуральными продуктами (мёдом, воском, драгоценными мехами) князья сбывали с рук посредством торговли. Эти товары, включая рабов, князья поставляли на иноземный рынок: Арабский и византийский. С этих рынков в обмен они получали драгоценные металлы, материи, вина, произведения искусства и продукты обрабатывающей промышленности.

Комплект детского постельного белья "Хоккей".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Фоторамка "Poster yellow" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
484 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Развивающая игра с карточками "Изучаем время".
Набор с карточками "Изучаем время" - очень увлекательная и полезная для развития малыша игрушка. При помощи неё ребёнок
345 руб
Раздел: Обучающие, игровые
 Княжеские владения на Руси в X — первой половине XIII в.

По-видимому, Ростислав находился на тмутараканском княжении один, без семьи. По сведениям В. Н. Татищева, его жена, узнав о смерти мужа, хотела вместе с детьми уехать в Венгрию к своему отцу, но великий князь Изяслав Ярославич детей ей не отдал, а самой ехать разрешил{9}. Следовательно, дети Ростислава находились у великого киевского князя. Естественно, что никакой передачи его держаний по наследству в данном случае не могло быть. После смерти Ростислава Тмутараканская земля вновь перешла во владение Святослава Ярославича. Ярополк Владимирович Этот князь упоминается только однажды в Воскресенской летописи{10}. Никакими данными о его земельных владениях мы не располагаем. * * * Сыновья Владимира Ярославича играли значительно меньшую роль в политической жизни Киевской Руси, чем их отец. Правда, Ростиславу в 1065 г. удалось превратить в свою безусловную собственность Тмутараканскую землю. Однако самостоятельное государство Ростислава просуществовало всего около 2 лот. * * * Летописцам были известны лишь 3 внука Владимира Ярославича — сыновья Ростислава Владимировича тмутаракаиского

скачать реферат Отечественная история

Ставка на мировую революцию, сознательность и творчество масс. 20. Основные итоги развития страны в предвоенные годы. Конституция СССР 1936 года. Культ личности Сталина. 21. Попытки реформирования советской модели социализма и их провал. 22. Распад СССР и начало формирования новой российской государственности. 23. Либеральные реформы 90-х годов XX века и их последствия. 24. Принятие новой Конституции Российской Федерации и ее содержание. 25. Внешняя политика России в новой геополитической обстановке.ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ1. История как наука. Сущность, формы, функции исторического знания. Формационный и цивилизационный подходы в историческом познании. Источники и литература. 2. Возникновение Древнерусского государства. Дискуссии в науке по этому вопросу. 3. Социально-экономический и политический строй Киевской Руси. 4. Принятие христианства и его значение в истории Руси. 5. Феодальная раздробленность на Руси и ее последствия. 6. Монголо-татарское нашествие на Русь и его последствия. 7. Русь и Золотая Орда: проблема взаимоотношений. 8. Экспансия в западную и северо-западную Русь.

 Отечественная история (до 1917 г.)

Один из сложных и спорных вопросов — вопрос о происхождении казачества. Некоторые историки уводили истоки казачества в седую древность, видя их предшественников в бродниках или берладниках времен Киевской Руси. Конечно, нельзя отрицать того, что «гулящего люда» на Руси всегда было много, но казачество как явление социальной, экономической и политической жизни относится к более позднему времени: концу XV–XVI в. Именно от рубежа этих веков мы имеем первые сведения о «казаках» — примерно в одно время они появляются на границах двух молодых еще восточноевропейских государств: Великого княжества Литовского и Великого княжества Московского. Первоначально основную массу их составляли тюрки (вот почему само слово «казак» обычно переводят из тюркских языков). Однако со временем среди казачества возрастает число выходцев из славянских земель. Казачество — одно из течений колонизации, и по этой причине вычленить его из общего колонизационного потока весьма трудно. Так, украинское казачество группировалось вокруг южных «украинных» городских общин, подобно форпостам, выдвинутым в степь, и называлось даже по имени этих городов — казаки каневские, черкасские, белоцерковские и т. д

скачать реферат Особенности образования Германского государства XIX век.

Однако буржуазно-демократическая революция потерпела поражение, но она не прошла бесследно. Во всех сферах общественной жизни Германии, и, прежде всего в Пруссии: в экономической, социальной, политической жизни произошли серьёзные изменения. Особенности образования Германского государства вплотную связаны с деятельностью и биографией Отто фон Бисмарка позднее названного «Железным канцлером». Глава 1. Отто фон Бисмарк - политический деятель Бисмарк (Bismarck-Scho hause ), 1) Отто-Эдуард-Леопольд, князь, герцог Лауэнбург (с 1890), германский государственный деятель, 1815-98, 1887 член прусского соединенного ландтага, консерватор. 1849-прусской палаты депутатов. 1850-эрфуртского парламента; талантливый оратор ультраконсервативной партии, противник единства Германии, сторонник Австрии. 1851-59-прусский посланник при союзном сейме во Франкфурте; здесь он обратился во врага Австрии и сторонника германского единства под гегемонией Пруссии. 1859-62 был посланником в СПБ., 1862 в Париже. 1882 назначен президентом прусского министерства и мин. иностранных дел; отстаивая военные преобразования против большинства прусского сейма, он нарушал конституцию, собирая налоги вопреки решениям палаты; конфликт, благодаря двум успешным войнам с Данией (1864) и Австрией (1866), окончился его полным торжеством. 1865 Б. возведен в графское достоинство. 1867 назначен канцлером Северогерманского союза.

скачать реферат Культурология

Городское право не только обособляло городскую коммуну, изымало ее из-под сеньоральной юрисдикции, но и противопоставляло город феодальной системе. Зависимый крестьянин, прожив за городскими стенами определенный срок (год и один день), приобретал свободу согласно известному принципу: «городской воздух делает свободным». Многие города изгоняли проживавших в них феодалов или ограничивали их права, создавая таким образом новую городскую привилегированность. Города, наконец, устанавливали свои формы административной организации. Это были территориальные братства, торгово-ремесленные корпорации (цеха и гильдии), объединения подмастерьев и органы коммунального самоуправления – городские советы. 9.3. Изменения в мировоззрении горожан Вместе с изменениями в экономической, социальной, политической жизни города менялось мировоззрение его обитателей: представления об окружающем их мире, времени, пространстве, труде, месте человека в мире, появлялась своя система ценностей и свои культурные потребности. Именно горожане, в силу своих жизненных деловых интересов нуждаясь в развитии естественных наук и мореходства, обеспечили переориентацию науки от познания Бога к познанию Природы.

скачать реферат Общественно-политическая мысль Древней Руси IX-XIII века

Начинается период феодальной раздробленности, к тому же усложненный татаро-монгольскими нашествиями и наступлением немецких крестоносцев. Все это очень ослабило единство и военно-политическую силу Киевской Руси, затормозило ее дальнейшее культурно – историческое развитие, но не могло сдерживать на восточнославянских землях процесс вообще. Более того, получение княжествами политической независимости содействовало активизации в их социально-экономической и культурной жизни, росту общественного самосознания и активности местного населения. Эпоха феодальной раздробленности была закономерным этапом в многовековой истории восточных славян. Она подготовила почву для новой их этнической, общественной, политической консолидации. Именно исторические условия, которые сложились на Руси в 12 – 13 веках и содействовали формированию трех восточнославянских народностей со своими отличительными этническими особенностями, языком, самобытной материальной и духовной культурой, со своей исторической жизнью. В период нашествия Батыя и установления монголо-татарского ига отличительной чертой средневековой литературы был ее высокий патриотизм. И летописцы и агиографы видели в победе монголо-татар божью кару, которая постигла людей за грехи перед Богом.

скачать реферат Отечественная история

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИКО-ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ Специальность: 061100 Менеджмент организации Конспект лекций Отечественная история Выполнил студент: Сенин Дмитрий Иванович Руководитель: Тема 1. Древняя Русь. Эпоха Киевской Руси Славянские племена накануне образования государства у восточных славян: расселение, жизнь, быт, верования, основные занятия. Взаимоотношение с соседями. Нормандская теория. Первые Рюриковичи. «Повесть временных лет». Русь в X-XI вв. Крещение Руси. Социально-экономическое и политическое развитие Древней Руси при Ярославле Мудром и ее международные связи. Русь на рубеже XI-XII вв. Начало княжеских усобиц. Первые признаки раздробленности Руси. Владимир Мономах и Мстислав Великий. Раннефеодальная монархия, сбор дани, свод древнерусского феодального права. Происхождение и ранняя история славян. Вопрос о происхождении славян Поиск исторических корней русского и других славянских народов ведется совместными усилиями историков, археологов, лингвистов, антропологов, этнографов. Еще Нестор, составитель Ноябрь 1991 г., Ельцин – цель – повысить благосостояние народа. Первая половина 1990-х гг. – цель не достигнута. Расслоение общества.

Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука "Омега", розовый, 32 литра, 49x35x18 см.
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Водоотталкивающая
1364 руб
Раздел: Без наполнения
Кастрюля со стеклянной крышкой, 4 л.
Объем: 4 л. Диаметр: 20 см. Глубина: 12,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
811 руб
Раздел: От 3,1 до 5 литров
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. К данной ручке подходят
410 руб
Раздел: VIP-ручки
скачать реферат Отечественная история

Формационный и цивилизационный подходы к истории Лекция 2. Русь в древности 1. Особенности возникновения восточнославянской цивилизации 2. Киевская Русь: экономическая жизнь, социальные отношения и структура общества, политическое устройство, духовная культура Лекция 3. Эволюция российской государственности в XII-XVI вв. 1. Особенности развития русских земель в период политической раздробленности 2. Роль монголо-татарского нашествия и золотоордынского ига в русской истории 3. Особенности формирования единого русского государства 4. Завершение централизации страны в XVI в. Преобразования Ивана IV Грозного 5. Основные черты экономической, социальной, политической и культурной жизни Московской Руси Лекция 4. Формирование российского абсолютизма в XVII-XVIII вв. 1. Смута начала XVII в. и ее последствия 2. Основные направления и особенности развития России в XVII в. Усиление абсолютистской тенденции при первых Романовых 3. Реформы Петра I и победа абсолютизма 4. «Эпоха дворцовых переворотов» и ее роль в истории России 5. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II Лекция 5. Россия в XIX веке: поиски путей развития 1.

скачать реферат Древняя Русь и Великое княжество московское

Ведь именно церковнославянская письменность послужила основой для развития русской письменности, для выработки древнерусского литературного языка – таким образом церковь заложила основы национальной русской культуры. Охарактеризуйте экономическое и социально-политическое развитие Древней Руси. В конце X в. начинается период расцвета в развитии Древнерусского государства. Княжение Владимира Святославича (980 – 1015 гг.) было временем политической стабильности Киевской Руси, когда сложилась структура единого раннефеодального государства, был нейтрализован натиск печенегов на южные границы. Владимир сумел сделать борьбу с печенегами делом всей Руси, почти всех входивших в ее состав народов. Ведь гарнизоны для южных крепостей набирались в Новгороде, в Эстонии, в Смоленске и в бассейне Москва-реки, в землях, куда печенеги никогда не доходили. Заслуга Владимира в том и состояла, что он весь лесной север заставил служить интересам обороны южной границы, шедшей по землям полян, уличей и северян. Владимир изгнал из Киева варягов-наемников, поэтому испытывал большую нужду в крупных военных силах и охотно брал в свою дружину выходцев из народа.

скачать реферат Объединение страны вокруг Москвы

Под ее гнетом исчезли остатки городского само­управления на территории междуречья Оки и Волги. Торговля обогащала в основном феодалов. Денежные средства горожан изымались князьями для уплаты тяжелой дани в Орду. Экономические связи между отдельными землями были еще слабо­развитыми и охватывали незначительную часть населения. Немногие крупные города развивались главным образом как центры местной экономической и политической жизни. Большое влияние на развитие объедини­тельного процесса оказала внешняя опас­ность. Одержав победы над своими соперни­ками и достигнув значительных успехов в борьбе с Золотой Ордой, московские великие князья в XV в. выступили в качестве главной политической силы на Руси. К этому времени они располагали обширными, плотно засе­ленными владениями и опирались как на выросшие материальные средства, так и на поддержку различных социальных слоев. Светские и. духовные феодалы были заинтере­сованы в усилении великокняжеской власти постольку, поскольку она могла способство­вать укреплению их власти над крестьянами.

скачать реферат Древняя Русь

И здесь могло сформироваться национальное государство, мог сформироваться единый народ. Однако монголо - татарское нашествие нарушило это естественное развитие политической жизни на Руси и отбросило его назад. Завершат вашу работу по «Киевской Руси» ответы на вопросы для самопроверки своих знаний: 1. Кто были предшественники восточных славян на территории Восточно - Европейской равнины? Где находилась прародина славян? 2. С кем соседствовали восточные славяне? 3. Какие факторы оказали влияние на процесс складывания древнерусского государства? Какова роль варягов в этом процессе? 4. В чем значение принятия христианства на Руси? 5. В чем основная причина княжеских междуусобиц? Что такое очередной порядок наследования? 6. Назовите причины политической раздробленности? После распада Киевской Руси процесс рождения новорусского государства оказался замедленным, поскольку феодальная раздробленность зашла слишком далеко. В условиях политического и экономического упадка Киева другие княжества, которые могли бы претендовать на роль нового центра Русской земли, были вынуждены осуществлять эту роль в неблагоприятных внутренних и внешнеполитических условиях.

скачать реферат Отечественная история

Главные доктрины — доктрины «сдерживания» и «отбрасывания» коммунизма; создание Советским Союзом (при опоре на местные компартии и советские военные базы) просоветского блока восточноевропейских стран, воспроизведение в этих странах советской модели развития; «железный занавес», сталинский диктат во внутренней и внешней политике стран социалистического лагеря, политика чисток, репрессий, расстрелов. Апогей «холодной войны» — 1949—1950-е гг.: создание НАТО, Совета Экономической Взаимопомощи и Организации Варшавского Договора. Противостояние двух военно-политических блоков и наращивание вооружений, в том числе ракетно-ядерных;Берлинский кризис, создание ФРГ и ГДР; конфликты и войны в Юго-Восточной Азии (Корея, Вьетнам), на Ближнем Востоке, в которых прямо или косвенно участвовали США и СССР. Карибский кризис 1962 г. (мир на пороге новой мировой войны); ввод войск СССР в Чехословакию в 1968 г.11. Древнерусское государство Киевская Русь, его политический и социальный срой. Место Киевской Руси в мировой системе государств. Датой образования Древнерусского государства условно считается 882 г., когда князь Олег, захвативший после смерти Рюрика власть в Новгороде (некоторые летописцы называют его воеводой Рюрика), предпринял поход на Киев.

Поильник-непроливайка "Малыши и малышки", со сменным носиком (с 4 месяцев), 150 мл.
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки" идеально подойдет в качестве первого поильника для Вашего Малыша. Силиконовый носик
393 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
скачать реферат Православие и русская православная церковь в истории отечественной культуры

Отсюда - конкурентная борьба католической церкви с монархами западноевропейских государств за влияние в вопросах экономических, социальных, политических, идеологических. Отношения церкви и светского государства строились в форме последовательного противостояния и взаимоограничения во всех сферах общественной жизни, что способствовало развитию правовой регламентации как светской, так и духовной жизни в Западной Европе. Высокий уровень организованности и управляемости института Римской католической церкви обеспечивал мобильность и динамизм церковной политике, быстро приспосабливающейся к меняющимся историческим обстоятельствам и находившейся лишь в относительной зависимости от традиций первоначального христианства. Особенности отношений церкви и государства в восточном христианстве Восточное христианство сложилось как система независимых друг от друга (автокефальных) патриаршеств, которые находились между собой в отношениях ревнивого соперничества за власть над душами и умами верующих. Такое рассогласование резко снижало способность церковных властей противостоять власти политической. Поэтому в восточно-христианской традиции (в Византии, а затем и в Древней Руси) отношения церкви и светской власти принципиально отличались от государств Западной Европы.

скачать реферат Древнерусская знать в работах современных западных историков-славистов

Признавая сходные моменты общественно-политического строя Киевской Руси с западно-европейскими средневековыми государствами (в организации княжеского управления, обычном праве и др.), он находит и принципиальные различия: "в отличие от Запада не феодальное поместье, а город был главным фактором экономической и социальной эволюции страны"; "и князь на Руси, и король на Западе должен был делить власть с могущественной аристократией, но в Киевской Руси существовал еще и третий важный политический компонент, которого не было на Западе: город" 9. Что касается знати, то в главе "Социальная организация" Вернадский отмечает наличие социального расслоения задолго до образования государства на Руси и допускает существование в Киевской Руси аристократии, кроме служилой, "по праву", хотя постепенно обе её категории сливаются в боярство - класс отделенный от остального населения не юридически, но социально и экономически (на основе земельных владений и городской торговли) 10. Проблему "феодализма" Вернадский обсуждает в заключении к книге 11 и более подробно и применительно к удельному периоду - в отдельной статье 12.

скачать реферат Основные этапы истории русского языка

Несмотря на это, славяно-русский язык служил могучей культурно-объединяющей силой в период развивавшегося в XII- XIV вв. (после упадка "империи Рюриковичей") феодального раздробления древней Руси. Несомненна тесная преемственная связь литературно-языкового развития Северо-Восточной (Ростово-Суздальской, а затем Московской) Руси с Русью Киевской. Язык, на котором писаны древнерусские книги религиозного, повествовательного, исторического, научного содержания, был общелитературным языком русского севера, юга и запада. Язык литературных произведений, язык славяно-русский, остаётся межгосударственным, общерусским языком в период феодальной раздробленности. На почве этого языка развиваются методы научного изложения, вырабатывается отвлеченная философская терминология, эволюционируют приемы поэтического выражения и риторического воздействия. Между тем распадающийся на поместно-территориальные диалекты язык деловой письменности отражает и изображает действительность для удовлетворения практическим потребностям "как план или карту, а не как картину" (А. А. Потебня). 3 Для эпохи раннего феодализма характерны территориальная замкнутость и разобщенность экономической и политической жизни и в связи в этим - территориальная раздробленность восточнославянских наречий и говоров.

скачать реферат Расцвет Киевской Руси

Киевская Русь имела широкие и разнообразные отношения со многими странами мира. Главным содержанием этих связей были безопасность страны, неприкосновенность границ, экономическое развитие городов. Выражение они находили, прежде всего, в установлении дипломатических контактов, торговых договорах, династических браках. Защита государственных интересов Киевской Руси вынуждала ее прибегать и к силе оружия: отражать вторжения кочевников или же прокладывать пути к международным рынкам. Социальная жизнь Киевской Руси характеризовалась сложностью и противоречивостью. Развитие феодализма, сопровождавшееся усилением эксплуатации населения, вызывало частые классовые конфликты, выливавшиеся нередко в крупные крестьянские и городские восстания.   5. Период распада на княжества и упадок Киевской Руси. Первыми десятилетиями XII в. закончился раннефеодальный период истории Киевской Руси, началась эпоха феодальной раздробленности. Историческое содержание этой эпохи долгое время определялось неточно, а иногда и вовсе неправильно.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.