телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРазное -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:Историяподраздел:История

Арабский халифат

найти похожие
найти еще

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Розпад родоплемінних відносин особливо далеко зайшло в Хіджазу (район узбережжя Червоного моря). Тут навколо оазисів концентрувалися напівосілі племена, що займалися не тільки скотарством, але і землеробством. У цьому районі були торгово-ремісничі міста: Мекка, Ясриб, через які пролягав великий караванні шлях з півдня на північ. У містах домінували багаті купці-лихварі. Відокремившись у привілейовану групу, вони, проте, не порвали родинних зв'язків з визначеними племенами і їхньою знаттю. У цих районах знаходилася велика кількість знедолених бедуїнів. Руйнувалися вікові зв'язки, узи і традиції взаємодопомоги, що зв'язували всіх одноплемінників. Нещастям для простих людей була міжплемінна ворожнеча, яка все підсилювалася. Постійні взаємні військові набіги супроводжувалися убивствами, викраденням людей і худоби. Так в обстановці глибокої соціально-економічної кризи народжувалося нове (класове) суспільство. І, як це мало місце в інших народів, ідеологія суспільного руху, що об'єктивно виступив за новий лад, набула релігійної форми. Виникнення нової релігії - Ісламу - пов'язано з ім'ям Мухаммеда (приблизно 570-632 р.). Мухаммед проголошував необхідність нового порядку, що виключав колишню племінну ворожнечу. Всі араби незалежно від свого племінного походження покликані були скласти єдину народність. На чолі їх повинен бути Пророк - "намісник Бога на землі". Єдиною умовою вступу в цю спільноту було визнання нової релігії і жорстке дотримання її норм. Серед простих людей нові ідеї знайшли своїх прихильників. Вони прийняли Іслам, тому що давно зневірилися у могутності племінних божків, які не захистили їх від нещасть і руйнувань. Народний характер первісного руху відлякував багатих, але це продовжувалося не довго. Спостерігаючи за дією прихильників Ісламу, вони почали розуміти, що нова релігія не загрожує їх корінним інтересам. Незабаром представники родоплемінних і торгових верхівок увійшли до складу правлячої еліти мусульман. До цього часу (20-30 р. VІІ століття) було довершене організаційне оформлення релігійної мусульманської громади, очолюваної Мухаммедом. Створені військові загони вели боротьбу за об'єднання країни під прапором Ісламу. Діяльність цієї релігійної військової організації поступово здобувала політичний характер. Нова держава вирішувала одну з найважливіших задач, що стояла перед країною - подолання племінного сепаратизму. До середини VІІ століття об'єднання Аравії було в основному довершено. Суспільний лад Халіфату Смерть Мухаммеда поставила питання про його послідовників на посаді верховного глави мусульман. До цього часу його найближчі родичі і сподвижники (родоплемінна і купецька знать) консолідувалися в привілейовану групу. З її середовища і стали вибирати нових одноособових вождів мусульман - халіфів ("заступників Пророка"). Під їхнім керівництвом у VІІ-VІІІ століттях були завойовані величезні території, включаючи Ближній і Середній Схід, Північну Африку і деякі інші райони. Одним з найважливіших стимулів руху арабів на нові землі стала відносна перенаселеність Аравії. Корінні мешканці завойованих земель майже не чинили опір прибульцям, тому що до цього знаходилися під ярмом інших держав, що їх нещадно експлуатували.

Велика увага в мусульманському праві приділялося відносинам майнового найму, насамперед оренді землі. Широке поширення в арабському суспільстві одержали договори союзу і товариства. Мусульманська релігія і шаріат розглядають безшлюбність як бажаний стан, а шлюб як релігійний обов'язок мусульманина. Але насправді шлюбний договір нерідко виступав як своєрідна торгова сумка. Коран визнавав за мусульманином право мати до чотирьох дружин одночасно. Але чоловік зобов'язувався надати кожній дружині майно, житло й одяг, що відповідали його положенню. Мусульманська релігія обґрунтовувала принижене і залежне положення жінки в родині. Дружина не брала участі у витратах по господарству, що покладалися на чоловіка, але була зобов'язана вести домашнє господарство, виховувати дітей. Її право брати участь самостійно в майновому обороті, було вкрай обмежене. Надзвичайно складним і заплутаним було спадкове право, що до того ж мало істотні розходження в різних правових школах. Визнавалися два порядки спадкування: за заповітом і за законом. Більш досконало розробленим був порядок спадкування за законом. З майна померлого покривалися витрати, пов'язані з його власним споживанням, потім виплачувалися всі його борги. Особливістю шаріату було те, що спадкуванню підлягали тільки майнові права померлого, а не обов'язки, які не могли переходити спадкоємцям. Майно, що залишилося, переходило до законних спадкоємців померлого; вони поділялися на кілька категорій, всередині яких установлювалося своя черговість. Так, у першу чергу спадщину одержали діти померлого, потім його брати, дядьки і т.д. Спадкоємна частка жінок була вдвічі менше частки чоловіків. На одержання спадщини не мали права віровідступники, розведені чоловіки, особи, що хоча б і ненавмисними діями, викликали смерть спадкодавця. Лише маликіти визнавали право на спадщину за убивцею, якщо він керувався справедливими мотивами. лочин і покарання. Норми кримінального права являли собою найменш розроблену частину шаріату. Вони відрізнялися архаїчністю, відбивали порівняно низький рівень юридичної техніки. Було відсутнє загальне поняття злочину, слабо були розроблені такі інститути, як замах, співучасть, обставини, що пом'якшують і обтяжуються провину і т.п. Покарання за мусульманським правом містили як архаїчні і додержавні способи відплати, так і досить розроблені міри цілеспрямованої кримінально-правової репресії. Судовий процес. Процес за мусульманським правом носив, як правило, обвинувальний характер. Справи порушувалися не від імені державних органів, а зацікавленими особами. Розходження між кримінальними і цивільними справами практично були відсутні. Судові справи розглядалися привселюдно, зазвичай в мечеті, де могли бути присутніми всі бажаючі, сторони повинні були самі вести справц, не прибігаючи до допомоги адвокатів. Процес проходив усно, письмове діловодство не застосовувалося. Основними доказами були визнання сторін, показання свідків, клятви. При винесенні рішення суддя, за винятком порівняно невеликої категорії справ, мав волю розсуду, що давало йому можливість керуватися особистими симпатіями і враховувати соціальний стан сторін.

Феномен цих суспільств свідчить про багатоваріантність самої суспільної еволюції. Оскільки в Європі середньовіччя є синонімом феодалізму, той й досить умовними треба вважати і застосування поняття середньовіччя до східних суспільств у силу крайніх труднощів визначення його нижніх і верхніх хронологічних границь. Тим часом у чисто методичному плані необхідність визначеної періодизації настільки тривалого періоду в історії Сходу пов’язується з комплексом історичних факторів, з якісними змінами в політичній структурі, зі створенням централізованих імперій, із завершенням формування найбільших цивілізованих центрів, світових релігій і їхнім могутнім впливом на периферійні зони й ін. Виділяючи найбільш загальні риси подібності соціально-економічної еволюції середньовічних країн Сходу, слід зазначити , що жодна з цих країн не досягла в епоху середньовіччя європейського рівня пізнього феодалізму, коли в його надрах почали розвиватися капіталістичні відносини. Тут у порівнянні з основними середньовічними європейськими країнами різко відставав розвиток промисловості, товарно-грошових, ринкових відносин. Уповільнений характер розвитку визначив стійку багатоукладність східних середньовічних суспільств, тривале співіснування патріархально-родових, кланових, рабовласницьких, напівфеодальних і інших укладів. Вагомий вплив на весь хід історичного розвитку країн Сходу здійснило поширення державної власності на землю, що сполучалася з іншою формою власності – общинним. Державна власність у її вузькому розумінні включала лише велике землеволодіння монарха і державної скарбниці. У широкому ж змісті вона не зводилася до власності монарха, а охоплювала і земельні дарування і присвоєння ренти-податку з визначеної території. Але в середньовічних суспільствах Сходу держава всіляко державну власність на землю з властивої їй традиційною системою експлуатації подібних селян, стримувала розвиток приватної власності, перешкоджало створенню тут західноєвропейської системи панського господарства. Сполучення різних форм земельної власності, особлива контрольно-регулююча роль держави в економіці знаходили вираження, насамперед в особливій структурі пануючого класу, в усіх неєвропейських середньовічних суспільствах. Якщо в західній середньовічній Європі сформований клас приватних земельних власників, що експлуатують працю залежних селян, спирався на феодальну державу, що об'єктивно виражала його волю, то пануючий клас у країнах Сходу - це сама держава в особі саново-бюрократичного соціального прошарку, причетного до влади, що жив за рахунок ренти-податку головним чином з формально - вільних хліборобів-селян. Для середньовічних суспільств Сходу характерний і менший ступінь залежності безпосередніх виробників-селян, відносно більший обсяг їхніх прав, зв'язаних з розпорядженням своєю земельною ділянкою. Відсутність панського господарства і панщини призвело до того, що тут селяни не були прикріплені, а зв'язані податковим тягарем, підтримуваним за допомогою державного апарата, чиновництва. Ця залежність, що виражалася в становій неповноцінності "простолюдина", скріплювалося правами, релігією, общинними порядками. Специфічне місце займало й східне середньовічне місто.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Экспорт: нефть, цветные металлы, рыба, мука, фрукты, овощи. Основные внешнеторговые партнеры: Япония, Республика Корея, Тайвань, Сингапур. Денежная единица - оманский риал. ОМАН ДОГОВОРНЫЙ - название (с 1853) британского протектората на востоке Аравийского п-ова. В декабре 1971 на территории Омана Договорного было создано независимое государство Объединенные Арабские Эмираты. ОМАНСКИЕ ГОРЫ - см. Хаджар. ОМАНСКИЙ ЗАЛИВ - на северо-западе Аравийского м. Соединяется Ормузским прол. с Персидским зал. Длина ок. 450 км, ширина до 330 км, глубина до 3694 м. Порт - Маскат (Оман). ОМАНЦЫ (арабы Омана) - народ, основное население Омана. Численность 1,5 млн. человек (1992). Живут также в Кувейте (100 тыс. человек). Язык арабский. Верующие - мусульмане (хариджиты-ибадиты, сунниты, приверженцы ваххабизма) ОМАР - см. Хадж Омар. ОМАР I (ок. 591 или 581-644) - второй халиф (с 634) в Арабском халифате. Один из ближайших сподвижников Мухаммеда. При Омаре I арабские войска одержали значительные победы над византийцами и Сасанидами и завоевали многие территории в Азии и Африке

скачать реферат Султанат Оман

Это привело к усилению контактов с Йеменом, ускорило развитие в Омане раннеклассовых отношений. В VI– Vвеках до нашей эры прибрежные районы находились под властью Ахеменидов. В III– Iвеках до нашей эры портовые города Омана играли большую роль в посреднической торговле между Индией, Двуречьем (Месопотамией) и бассейна Нила. Порт Оман стал крупнейшим центром судостроения на Ближнем и Среднем востоке. В VIвеке до нашей эры Оман был разгромлен восками Сасанида Хосрова IАнуширвана. Опустошительное персидское нашествие, а также набеги кочевников из соседних районов Аравии привели к разрушению существовавшей с древности ирригационной системы, отрицательно сказались на экономическом развитии страны. В середине VIIвека, в период становления феодальных отношений в Омане, его территория была включена в состав Арабского халифата, что в известной степени ускорило процесс феодализации. Ислам стал господствующей религией в стране. Население активно участвовало в борьбе, развернувшейся в Халфате против Омейядов; в середине VIIIвека в стране произошло всеобщее восстание против наместника халифа.

Сиденье в ванну, белое.
Материал: экологически чистый пластик. Цвет: белый. Внутреннея ширина от 45 см до 75 см, Размер пластмассового сиденья 37 см длина и 30 см
782 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Чайник со свистком Nadoba "Virga", 2,8 л.
Чайники серии Virga изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Прочное трехслойное капсульное дно изделий не деформируется
2499 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Настольная игра "Колорама".
Ты знаешь цвета и формы? Красные круги, желтые четырехугольники, синие треугольники - пестрая неразбериха! На костях выброшен квадрат и
1363 руб
Раздел: Классические игры
 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Сирия последовательно входила в состав крупных государств Ближнего Востока (Древний Египет, Хеттское царство, Митанни, Ассирия, Нововавилонское царство, государство Ахеменидов), была частью державы Александра Македонского, затем государства Селевкидов, Римской и Византийской империй. В 30-х гг. 7 в. включена в Арабский халифат; в 661-750 политический и культурный центр халифата Омейядов. В 10 - нач. 16 вв. территория Сирии под властью арабских, египетских, тюркских династий, крестоносцев. В 1516-1918 в составе Османской империи. В 1920-43 Сирия под французским мандатом. Отдельные освободительные выступления нач. 20-х гг. переросли в национальные восстания 1925-27. В апреле 1946 выведены иностранные войска. В 1958-61 входила в ОАР. В 1961 вышла из состава ОАР и провозгласила себя Сирийской Арабской Республикой. С марта 1963 у власти Партия арабского социалистического возрождения (ПАСВ), с 1966 - ее левое крыло (с 1971 генеральный секретарь Х. Асад). В июне 1967 Израиль захватил некоторые территории Сирии, включая Голанские высоты (часть территорий освобождена после военных действий в октябре 1973). Сирия с 70-х гг. сохраняет значительное военное присутствие в Ливане

скачать реферат Мусульманское право

Большая роль иджмы в развитии шариата состояла в том, что она позволяла правящей религиозной верхушке Арабского халифата создавать новые правовые нормы, приспособленные к меняющимся условиям феодального общества, учитывающие специфику завоеванных стран. К иджме в качестве источника права, дополняющего шариат, примыкала и фетва - решения и мнения отдельных муфтиев по правовым вопросам1. Одним из наиболее спорных источников мусульманского права, вызывающим острые разногласия между разными направлениями, является кияс - решение правовых дел по аналогии. Согласно киясу правило, установленное в Коране, Сунне или иджме, может быть применено к делу, которое прямо не предусмотрено в этих источниках права. Кияс не только позволил быстро урегулировать новые общественные отношения, но и способствовал освобождению шариата в целом ряде моментов от теологического налета. Производным от шариата источником мусульманского права были указы и распоряжения халифов - фирманы. В последующем в других мусульманских государствах с развитием законодательной деятельности в качестве источника права стали рассматриваться и играть все возрастающую роль законы - кануны.

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Остатки крепости, домов, храмов и др. ХАРАБАЛИ - город (с 1974) в Российской Федерации, Астраханская обл. Железнодорожная станция (Харабалинская). 18,9 тыс. жителей (1993). Овощеконсервный, молочный заводы. ХАРАДЖ (араб.) - государственный поземельный налог в странах Бл. и Ср. Востока, взимавшийся в средние века и новое время. Впервые введен Сасанидами. В Арабском халифате первоначально взимался с покоренного немусульманского населения, а затем и с мусульман. В Османской империи в кон. 18 в. слился с джизьей. ХАРАДЗЕ Евгений Кириллович (р. 1907) - российский ученый, академик РАН (1991; академик АН СССР (с 1984), академик (1955) и президент (1978-86) АН Грузии. Труды по звездной астрономии. ХАРАКИРИ (от япон. хара - живот и кири - резать) - в Японии самоубийство вспарыванием живота. Известно со времен средневековья. Принятая в среде самураев, эта форма самоубийства совершалась по приговору или добровольно (в тех случаях, когда была затронута честь самурая, в знак верности самурая своему сюзерену и т. д.). ХАРАКС - римское укрепление (сер. 1 - сер. 3 вв. н. э.) на мысе Ай-Тодор в Крыму

скачать реферат Лекции по культурологии

Многослойные напластования эпох и стилей порою уродовали внешний облик собора, придавали ему известную эклектичность. Так, например, собор в Севилье (Испания) поражает как изумительными масштабами и богатством своего трудно обозримого и даже обходимого интерьера – для того, чтобы бегло пройтись по всем внутренним коридорам и закоулкам этого величественного дворца требуется не менее полутора часов! – но и несколько странным внешним обликом, где влияние Арабского халифата мирно уживается с классической готикой и даже барокко. Создатели храмов, как и многих других скульптурных, литературных произведений эпохи большей частью нам неизвестны и по той причине, что ни сами они, ни, тем более, церковь не считали себя творцами в области художественного творчества, но лишь исполнителями Воли Божьей. Сам дух эпохи и ее художественный настрой принижал естественное, человеческое в человеке и абсолютизировал сферу чисто духовности – устремленные ввысь своды готических соборов подчеркивали ничтожность всего земного и величие небесного.

скачать реферат Ирак

Благодаря этой особенности этносоциальное развитие курдов всегда протекало в исключительно неблагоприятных условиях политической разделенности этноса государственными границами. Поэтому "курдская нация" далеко не однородна, прежде всего в плане языка. Подавляющее большинство курдов - 75% - исповедуют ислам суннитского толка, значительна часть - мусульмане-шииты и алавиты, есть также христиане. Относительно небольшая часть курдов исповедуют доисламскую курдскую религию - езидизм. Но, независимо от вероисповедания, курды своей "исконной" религией считают зороастризм.Со времени образования арабского Халифата (VII век н.э.) вплоть до наших дней курды в разное время вели борьбу против арабских, турецких, монгольских, туркменских, персидских и других поработителей. Независимые курдские династии (Шедадиды, Мерваниды, Равадиды, Хасанвайхиды, Аюбиды) управляли не только отдельными княжествами, но и такими крупными странами как Египет и Сирия.С начала XVI в. Курдистан стал ареной непрекращающихся войн. За обладание им спорили две мусульманские державы - Иран и Османская империя. Итогом этих войн стал Зохабский договор 1639г., разделивший Курдистан на турецкую и иранскую части и сыгравший роковую роль в дальнейшей судьбе курдского народа.Правительства Османской империи и Ирана старались ослабить, а затем и ликвидировать курдские княжества в целях экономического и политического закабаления Курдистана.

скачать реферат Великий Шелковый Путь: формировавние и развитие

План: 1. Введение 2. Формирование и развитие Великого шелкового пути (ВШП): 1. Возникновение ВШП 2. Исторические направления Великого шелкового пути 3. ВШП и Кушанское царство 4. ВШП и Арабский халифат 5. ВШП и Чингизхан 6. ВШП и А. Темур 7. Программа «Шелковый путь» 8. Великий шелковый путь возрождается 3. Заключение Введение "Прокладывая дорогу в новое тысячелетие, мы протягиваем всем руку дружбы и взаимопонимания, символизируя это словами: безопасность, стабильность и устойчивость развития". И.Каримов. В истории человеческой цивилизации есть немало примеров длительного взаимовыгодного культурного и экономического сотрудничества между странами и народами с различными политическими, религиозными и этническими традициями. Например, существовал легендарный путь "из варяг в греки", довольно длительное время действовавший между Русью и скандинавскими странами (Швеция, Норвегия, Дания). Известен в истории и соляной торговый путь, который проходил по Африканскому континенту, пролегая в основном через пустыню Сахару. Но самым значительным, широко известным в мире являлся Великий шелковый путь, протянувшийся от берегов Атлантического океана до берегов Тихого, пересекавший весь Азиатский континент и соединявший страны Средиземноморья с Дальним Востоком в древности и раннем средневековье.

скачать реферат Царствование Николая I: внутренняя и внешняя политика

Недовольством населения произволом царских властей воспользовались местные феодалы и мусульманское духовенство. Начавшееся в 20-х гг. XIX в. движение горцев Кавказа носило сложный характер: освободительная борьба крестьянства здесь соединялась со стремлением ставших во главе движения местных феодалов и духовенства к укреплению своей власти и влияния среди горских народов. Большую роль в движении играл мюридизм, получивший широкое распространение среди мусульманского населения Северного Кавказа в конце 20- х гг. XIX в. Мюрид—это мусульманин, посвятивший себя духовному совершенствованию во имя «сближения с аллахом». Он обязан не только строго выполнять правила Корана, но и вести аскетический образ жизни. «Равенство перед аллахом» мюридов воспринималось горским крестьянством как социальное равенство, как возвращение к патриархальной демократии. Идеологи мюридизма провозглашали, что правоверный мусульманин не может быть подданным иноверного монарха. Мусульманское духовенство ставило целью оттеснить светских феодалов и занять первенствующую роль в горском обществе, создав на Кавказе мусульманское теократическое государство по образцу средневековых арабских халифатов.

Фломастеры "Замок", 50 цветов.
Количество цветов: 50. Очень качественные фломастеры. Чернила на водной основе и натуральных красителях. Яркие, насыщенные
761 руб
Раздел: Более 24 цветов
Средство для мытья люстр "UNiCUM", 500 мл.
Бесконтактная 4D-технология и специальная формула "Diamond" позволяет мгновенно вымыть люстру не прикасаясь к ней руками. Без
381 руб
Раздел: Для стекол, зеркал
Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
скачать реферат История Киевской Руси

Культура всех периодов средневековья характеризуется тем, что философия, наука, искусство и мораль были подчинены богословию. Это определило и некоторые общие особенности развития психиатрии в эпоху средневековья. Однако условия, в которых проходила борьба прогрессивных идей против гнета церковной идеологии, в различные периоды средневековья были неодинаковы; различно было и отношение общества и государства к психически больным. Период раннего средневековья характеризуется глубоким упадком культуры. Медицинские знания античного общества были забыты. Во взглядах на психические заболевания господствовали демонологические представления. Единственным методом «лечения» психически больных были так наз. экзорцизмы – заклинания, имеющие целью изгнание дьявола. В период раннего средневековья при монастырях организуются приюты для паломников; в этих приютах начинают находить пристанище и психически больные. Закладываются основы так называемой монастырской психиатрией. Материальная и духовная культура Западной Европы в период раннего средневековья была более отсталой, чем культура Византии, арабских халифатов, народов Средней Азии и Закавказья.

скачать реферат Мусульманское право

Праву частной собственности приписывалось божественное происхождение, оно рассматривалось как постоянное и неограниченное, а собственник имел абсолютную свободу распоряжения своим имуществом. Особый правовой режим имели земли, составлявшие первоначальную территорию мусульманской общины (Мекка с прилегающей территорией), которые назывались хиджаз. На этих землях могли селиться только мусульмане, здесь нельзя было рубить деревья, охотиться и т.п. Население покоренных земель, как правило, теряло свои собственнические права, которые переходили государству. Землевладельцы же рассматривались теперь как арендаторы и обязаны были платить тяжелый налог (харадж). Частная феодальная собственность в Арабском халифате (мульк) имела подчиненное значение по сравнению с государственной собственностью и общинным землепользованием и не получила широкого распространения. В отличие от феодальной собственности в странах Европы она не имела иерархической структуры, не связывалась условиями службы. С ростом государственного земельного фонда и развитием феодальных отношений получили распространение и условные формы земельных владений.

скачать реферат Монеты и денежное обращение Древнерусского государства. Возникновение русской денежно-весовой системы.

Значение византийских монет в русском денежном обращении было весьма скромным. Восточные монеты Восточные монеты. В конце VIII в. на территорию древнерусского государства в больших количествах начинают проникать восточные монеты — дирхемы Арабского халифата. Их название происходит от древнегреческого слова «драхма». Дирхемы чеканились в различных центрах огромной территории халифата — в городах Средней Азии, Закавказья, Ирана, Малой Азии и Месопотамии, в Африке и Испании. По именам различных династов различаются дирхемы аббасидские, омайядские и др. Все они имеют еще одно общее название — куфические монеты, от «куфи»— особого стиля письма, возникшего в конце VII в. в иракских городах ал-Куфе и ал-Басре и использовавшегося на монетах. В значительно меньших количествах проникали на Русь другие восточные монеты, например сасанидские драхмы IV—VII вв. Дирхемы чеканились на тонких, но довольно крупных монетных кружках. На обеих сторонах монет помещалась надпись, в которой кроме благочестивых изречений, как правило, указывалась дата по хиджре (мусульманской эре) и место чеканки монет, имя правителя, халифа или других должностных лиц.

скачать реферат Степные наследники Великого переселения народов

Эти территории населяли финно-угорские(14) и позднесарматские племена, как кочевые, так и оседлые. На основе этих племен и стала складываться новая этнополитическая общность, получившая известность как Волжская Булгария. Во второй половине IX–X вв. жители Среднего Поволжья перешли от кочевничества к оседлому земледелию, чему способствовали природно-климатические условия региона (обильно орошаемые черноземы лесостепи) и давние земледельческие традиции части местного населения. О ранней истории Волжской Булгарии сохранилось крайне мало письменных источников, но все они упоминают о многоэтничности Булгарии, представлявшей в это время конфедерацию племен. Эти сообщения подтверждаются и данными археологии(15). Некоторое время в конце IX – начале X вв. Волжская Булгария находилась в подчинении Хазарского каганата. В начале Х в. хан Алмуш начал объединение племен Поволжья и борьбу с Хазарией. Алмуш избрал в союзники Арабский халифат, и потому в Х в. булгары приняли ислам и формально подчинились арабскому халифу как главе мусульман(16).

скачать реферат Арабские путешественники на Великом шелковом пути (IX-X в.в.)

Арабские путешественники на Великом шелковом пути (IX-X в.в.) Джуманалиев Т.Д., кандидат исторических наук, доцент КГНУ. Возникновение ислама, а затем последовавшие арабские завоевания на Западе и на Востоке, привели к образованию арабского халифата. Однако завоевания продолжались на северо-востоке в первой четверти VIIIв., где были присоединены Мавераннахр и ряд других сопредельных областей. С ростом и укреплением халифата в VIII-IX.в.в. возник ряд государственных задач, особенно в финансово-налоговой системе. Конечно, арабы могли заимствовать хозяйственно-финансовую систему покоренных народов, в принципе они взяли за основу, но изменившиеся условия требовали и вновь проверенных точных сведений о распределении провинций, заселенных пунктов, о продуктах земледелия и промышленности, о размере обложений натуральных и денежных. Кроме того, централизованная система управления требовала хороших путей сообщения и точных сведений о них с перечислением маршрутов, почтовых станций, с указанием расстояний и условий передвижения.

Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы
скачать реферат История Иерусалима: ханаанский период

Видимо, в это же врем возникает легенда, связывающая вознесение Мухаммада на небо с Иерусалимом и Храмовой горой. В начале VIII в. халиф Аль-Валид построил в южной части Храмовой горы мечеть Аль-Акса и рядом с ней, внизу - дворцовый комплекс, который служил резиденцией халифа во время его пребывания в Иерусалиме. В 715 г. резиденция халифов была перенесена в Рамлу, и Иерусалим утратил значение административного центра. В период антиомейядских волнений последний из халифов этой династии приказал сровнять стены Иерусалима с землей. В 750 г. власть в арабском халифате захватила династия Аббасидов, и столица государства была перенесена в Багдад. Это событие ознаменовало собой начало длительного упадка Иерусалима. Тем не менее, правители новой династии приезжали в Иерусалим, и по их приказанию были восстановлены городские стены. В 800 г. халиф Харун ар-Рашид передал христианские святыни Иерусалима под покровительство императора Священной Римской империи Карла Великого, что сделало возможным строительство в городе ряда монастырей и странноприимных домов для христианских паломников. В 878 г. правитель Египта Ахмад ибн-Тулун присоединил всю территорию Эрец-Исраэль к своим владениям.

скачать реферат Великий шелковый путь: формирование и основные этапы развития

Начиная с 70-х до 80-х гг. VI в. тюрки вели непрерывные войны с Китайской империей, Ираном и арабским халифатом, которые лишь обогащали верхушку воено-племенной знати и стимулировали застойные явления, которые остановили прогресс в развитии производительных сил, истощили силы тюркских племен и обусловили поражение Тюркского каганата и его распад. В начале VII в. в западном Каганате наблюдается подъем, укрепляются отношения с Китаем. В 30-х гг. VII в. в Средней Азии проходила вторая волна согдийской колонизации Семиречья и Восточного Туркестана. Китайский паломник Сюан-Цян, посетивший Среднюю Азию в 630 г., отмечает большое количество городов, в том числе Суяб, где проходили большие ярмарки. В 630 г. наступил период подъема западной части Тюркского каганата. Как и при эфталитах, границы его доходили до берегов Инда. Рост городов оживил торговлю с Китаем, Ираном. Караваны шли через и дальше к оазисам Восточного Туркестана. Согдийские колонии встречались вплотную до озера Лоб-Нор. Вхождение Средней Азии в состав Тюркского каганата имело свои положительные стороны.

скачать реферат Народы и древнейшие государства на территории России

Здесь существовали большие и могучие города: Ходжент, Самарканд. Население занималось земледелием, скотоводством, ремеслом. Действовала развитая система орошения. Существенное влияние на историю Закавказья и особенно Средней Азии оказало арабское завоевание (VII - VIII вв. н.э.), принёсшее с собой ислам. На Кавказе ислам распространился среди предков азербайджанцев и других народов Восточного, а также Северного Кавказа. Армяне и грузины, у которых ещё в первых веках нашей эры установилось христианство, стойко сопротивлялись исламизации, однако некоторые группы грузин (аджарцы, ингилойцы и др.) позже всё же были обращены в ислам. В Средней Азии ислам постепенно стал основной религией всего населения. В социально - экономическом отношении арабское завоевание совпало с возникновением феодальных отношений и отчасти способствовало этому процессу. После распада в IХ в. Арабского халифата в Закавказье возник ряд феодальных государств. В ХI в. в ходе борьбы с проникшими в Закавказье из Средней Азии турками - сельджуками шло объединение грузинских земель, завершившееся при Давиде Строителе созданием единого грузинского царства со столицей в Тбилиси.

скачать реферат Волжская Булгария

Государство БУЛГАРИЯ сыграло важную роль в процессе этногенеза современных казанских татар, чувашей, мордвы, удмуртов, мари и коми. Получило свое название от племенного объединения тюркоязычных кочевников, переселившихся в Волжско-Камский регион из Приазовских степей в VII-VIII вв. Под влиянием местных земледельческих финно-угорских племен булгары (болгары) переходят к оседлому образу жизни. Возникновение государства Первые письменные известия о Булгарии относятся к началу X в. — времени становления булгарского государства, центром которого стал город Булгар (ныне с.Болгары Болгарского р-на Татарии). Молодое государство попало в зависимость от могущественного Хазарского каганата. Для укрепления своего положения булгарский царь Альмас обратился за поддержкой к Арабскому халифату, в результате чего Булгария приняла ислам в качестве государственной религии. Распад Хазарского каганата после его разгрома киевским князем Святославом I Игоревичем в 965 закрепил фактическую независимость Булгарии. Расцвет домонгольской Булгарии Булгария становится самым сильным государством в Среднем и Нижнем Поволжье, благосостояние которого обеспечивалось за счет ее выгодного географического положения на пересечении водных и сухопутных торговых путей, а также благодаря обилию плодородных черноземных почв.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.