телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВсё для хобби -30% Бытовая техника -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:История

Хмельницкий

найти похожие
найти еще

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Навчався в одній з Братських шкіл, а також у єзуїтському колегіумі у Львові, заснованій 1608 року. Опанував польську, латинську мови, писав і говорив тогочасною українською мовою. У 1620 році разом з батьком, старшиною загону охочих стрільців з Чигиринщини, бере участь у поході гетьмана Жолкевського на Молдавію. У бою з татарами під Цецорою в жовтні того ж року Михайло Хмельницький загинув, а Богдан потрапив у полон, в якому був два роки. Після повернення з полону вступив до Запорозького війська, брав участь у козацьких походах на татар і турків, у селянсько-козацьких повстаннях проти польської шляхти 1630, 1632, 1637 років. 1637 року бере участь у битві під Боровицею як військовий писар Запорозького війська. 1638 року у складі делегації їздив до Варшави до короля з петицією про повернення реєстровому козацтву привілеїв. 1640-ві роки. Стає відомим козацьким діячем, який викликав недовіру у польської влади й популярність на Запорожжі. У березні 1645 року разом з козаками брав участь у битві французів проти іспанців під Дюнкерком (Франція). Богдан-Зиновій Хмельницький, який провів глибоку межу по між добами історії України, поклав початок Української Козацької Держави, був найбільшим державним мужем, що його будь-коли мала Україна, — так характеризував його один з найвидатніших дослідників тієї доби, В. Липинський. Проте, хоч порівняно не так багато років відділюють нас від Б. Хмельницького, ми знаємо про нього дуже мало, а саме життя його овіяне легендами. Невідомо навіть точно, де й коли саме він народився. Не підлягає сумніву, що походив Богдан Хмельницький з шляхетської родини, бо користався гербом «Абданк», але з котрої частини України походив — невідомо. З усіх гіпотез найбільше за- слуговують на довір'я дві: за одною — рід Хмельницьких походив з Галичини, з Хмельника на Перемищині, бо в Галичині вже з XVI ст. зустрічаються Хмельницькі; за другою гіпотезою — рід його походив з Переяславщини; один із сучасників — князь За- славський — називав його «переяславським козаком». Богдан Хмельницький дійсно мав зв'язки з Переяславом: мав там власний двір, одружений був з переяславською мешканкою, Ганною Сом- ківною, брат якої пізніше був полковником Переяславським; там Хмельницький тримав до хрищення майбутнього гетьмана Павла Тетерю. З Переяславом зв'язані видатні події: 1649 року Богдан прий- мав там польських послів, а 1654 року відбулася там рада з москов- ськими послами. Рід Хмельницьких був незаможний. Батько майбутнього гетьма- на, Михайло, служив у коронного гетьмана Жолкевського в Жов- кві, потім у зятя Жолкевського, Яна Даниловича, на Львівщині, і переїхав з ним, коли його призначили старостою Корсунським та Чигиринським. Михайло Хмельницький був осадчим Чигирина та Лисянки. У Чигиринському повіті він був податковим писарем і зго- дом — підстаростою. Під Чигирином мав хутір Суботів. 1620 року Михайло Хмельницький із сином Богданом-Зиновієм брав участь в поході на Молдавію і був забитий під Цецорою, Його вдова одру- жилася вдруге з польським шляхтичем Ставецьким. Можливо, що під час служби батька в Жовкві народився Бог- дан-Зиновій. Це було десь коло 1595 року. Вчився він спочатку в українській школі, потім в єзуїтській «латинській», треба гадати, у Львові, де викладав доктор теології Андрей Гонцель-Мокрський, відомий письменник та проповідник.

Перед Хмельницьким стояло тяжке завдання. Боротися з Поль-- щею своїми лише силами Україна не могла, бо Польща не тільки мала великі власні військові сили, але й була багатою державою, що могла користатися найманим військом. Татари виявили себе як ненадійні союзники, які грабували населення і виводили ясир. Отже треба було шукати інших союзників. У перших же місяцях повстання 1648 року Хмельницький мусів звернути увагу на Московщину. З 1647 року між Москвою і Поль- щею існував оборонний союз, спрямований проти Криму, але по- скільки татари стали союзником Хмельницького, московсько-польський союз міг обернутися проти України. Богдан Хмельницький щоб не допустити спільного виступу Польщі та Московщини проти України, ще в 1648 році радив цареві Олексієві, скориставши з на- годи, зайняти Смоленськ і заявити претенсію на польський престіл." Ідею союзу з «одновірною» Москвою підтримував і патріярх Паїсій. Ще гостріше стало питання про цей союз у 1649 році, коли Хмель- ницький готувався до нової війни з Польщею. Силуян Мужилов- ський, український посол до Москви, пропонував цареві на початку того року окупувати Сіверщину, щоб забезпечити Україну з пів- ночі, просив хоч би дипломатичної інтервенції для захисту прав Православної Церкви в Речі Посполитій, але Москва не допомогла Україні." Шукання союзу привело Хмельницького до першої коаліції украшо-турецько-татарської, яку створив він тоді, коли не вдалося зреалізувати союзу з Молдавією та Семигородом. Війна була неминуча, її диктували настрої селян: «вся чернь зброїться, смакуючи собі свободу від робіт та податків, і навіки не хоче мати панів, — писав сучасник. — Так чернь роз'ярилася, що або знищити шляхту, або сама згинути хоче». З другого боку Польщу лякали чутки, що Богдан Хмельницький творить «вільне князівство козацьке», «відокремлену державу». На початку літа 1649 року 200-тисячне польське військо посу- нуло на Україну. Хмельницький, мавши лише коло 70.000 козаків, не рахуючи селянських повстанців, та стільки ж татар, обложив у Збаражі польську армію і тримав її в облозі півтора місяця. Тим часом з півночі на Україну виступив Литовський гетьман Радзівілл. Під Лоєвом полковник Станіслав-Михайло Кричевський дав йому відсіч, але сам загинув у бою. На допомогу польській армії прийшов король з новими силами. Хмельницький оточив королівське військо під Зборовом, але канц- лер Оссолінський підкупив хана Іслам-ґерея, і той поставив вимо- гу Хмельницькому: замиритися з королем, або татари перейдуть на бік поляків. Хмельницький примушений був погодитися. Підписаний 18 серпня 1649 року Зборівський договір мав такі пункти: В межах Польської держави утворюється автономна об- ласть, до якої входять воєвідства: Київське, Брацлавське та Черні- гівське — від Случі до Дністра, частини Волині, Поділля. Цією областю управляє гетьман. Вона має своє військо — 40.000 реєстрових козаків. Решта — селянство — мусить повертатися до панів і відбувати панщину. Королівська адміністрація та польські пани можуть повертатися на свої місця. Православна Церква дістає права рівні з Римо-Католицькою. Унія касується. Єзуїтські школи в Ки- єві ліквідується.

З Переяслава поїхали московські посли по Україні. приводити до присяги людність. Справа ця виявилася складною. В Києві мит- рополит Сильвестер Косів заборонив усім підлеглим йому людям присягати. Відмовилися присягати полковник Богун, Кропив'янський, Полтавський, Уманський, Брацлавський полки, Чорнобиль тощо. У березні 1654 року посольство від України в складі військового судді Самуїла Зарудного та полковника Павла Тетері з почетом прибуло до Москви. У Москві бажали, щоб приїхав сам Богдан Хмельницький, але він не поїхав. Посли везли акредитивні грамоти від гетьмана, «Статті» (т. зв. 23 статті), текст Зборівського договору та низку листів. Оригінали цих документів не збереглися. Зберег- лися лише московські переклади. У грамоті гетьман виступає, як репрезентант «Руської Держа- ви», і це виразно підкреслює, що вона не перестала існувати й після Переяславської угоди. «Статті» дійшли до наших часів у зіпсова- ному вигляді і, очевидно, були переставлені. Не зважаючи на це, видно, що основна їх ідея — встановлення таких міждержавних відносин між Україною і Москвою, при яких за Україною застері- гається державна самостійність — зовнішня і внутрішня. На грамоту гетьмана та «23 статті», що їх А. Яковлів вважав за проект договору, цар дав послам відповідь, яка була ратифіка- цією договору. Таким чином, статті проекту, царські резолюції й жалувана грамота «становлять повний текст договору 1654 року», — писав А. Яковлів, Тож по сутті це був не Переяславський, а Мо- сковський договір, укладений на підставі Переяславського. В історичній науці і до цього часу нема сталої думки щодо ха- рактеру Переяславського договору. Сучасники вважали, що це був договір, який жадною мірою не порушував суверенних прав Укра- їни. Першими зрозуміли це в Москві, для якої Україна була окре- мою державою. В «Статейному списку» Бутурліна протиставляться — «Московское государство й Войска Запорожского Украйна». За- ява московського уряду про те, що Ян-Казімір «клятву свою на чем присягал, переступил, а подданьіх свонх, вас. . . тем от подданства учинил свободньіми», потверджує, що московський уряд визнавав Україну в момент укладення договору свобідною державою." Треба мати на увазі, що поняття «підданий» у XVII ст., не озна- чало «підданого» в сучасному розумінні: так називали царів, воло- дарів держав, що вступали в договірні відносини з Москвою, шу- каючи у неї протекції. Піддані в сучасному значенні слова в XVII ст. називалися «холопами» до бояр та князів включно. За Петра І слово «холоп» замінено словом «раб», і лише Катерина II в 1786 ро- ці заступала його терміном «верньій подданньій». В офіційному советському виданні документів, що стосуються до Переяславської угоди, вміщено 10 листів Хмельницького, в яких просив він московський уряд допомогти в боротьбі з Польщею. Май- же всі ці листи редактори називають проханнями про «включение Украйни в состав России» (т. III, стор. 195) або про «воссоедине- ние» (т. II, стор. 132, 177; т. III, стор. 364, 365, 381). Аналіз цих документів показує щось інше. В деяких листах Хмельницький писав у неясних виразах про своє бажання, щоб цар був для України «государем й царем, яко православное свети- ло» (т. II, стор. 132), або «царем й самодержцем бьіл» (т. II, стор. 177 — 1669 р., З травня). В пізніших документах виразно йде мова про військову допомогу, прийняття «під високу руку» (т. III. стор. 195 — 3652 р., 21 лютого), «під кріпку руку» (т. III, стор. 364 — 1653 р., сер- пень), «ратню руку помочі» (т. III, стор. 365 — 1653 р., серпень) і т. ін. Московський уряд вважав, що договір з Україною був дійсний тільки за життя Богдана Хмельницького, і поновлював його з кож- ним наступним гетьманом, дещо змінюючи, але завжди називаючи акт 1654 року договором.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

А вот на Западе Украины картинка другая: на Ровенщине с 1989 по 1998 население выросло с 1170 тыс. до 1192,2 тыс.; на Ивано-Франковщине - с 1424 тыс. до 1463,6 тыс.; в Закарпатье с 1252 тыс. до 1288,2 тыс. А если взять по городам? Тогда увидим: за пять лет с 1993 г. по 1998-ой, когда население областного центра Донецка сократилось с 1121,2 тыс. до 1065,4 тыс., население областного центра Тернополя выросло с 229,4 тыс. до 235,1 тыс. В Луганске вымерло 28500 чел., а в Хмельницком (бывший Проскуров) приросло 7000 чел. Славянск сократился со 138 тысяч до 129,6 тыс., а Луцк вырос с 216,8 тыс. до 217,9 тыс. В Мариуполе стало меньше на 24 тысячи человек, а в Виннице населения прибавилось на 21 тысячу. Шахтёрский Стаханов за 9 лет (1989 - 1998) усох на 7500 чел., а декоративный Ужгород вырос на 8500 чел. В крымской Керчи вымерло 6600 человек, а столичные пригороды Бровары и Борисполя приросли соответственно на 6400 и 3300 чел. В Харькове из 1611 тысяч осталось 1521 тысяча жителей, а в Белой Церкви из 197 тыс. получилось 215,2 тысячи человек

скачать реферат Редкие растения, краткая характеристика

Сбор этого растения необходимо запре­тить Бересклет карликовый – очень редкий вид, реликт третичного периода. Кустарник 0,3—1 м высотой с длин­ным деревянистым корневищем, от ко­торого отходят многочисленные восхо­дящие или прямостоячие побеги. Листья вечнозеленые кожистые, сверху ярко-зеленые, снизу сизоватые; коробочки висячие бледно-желтые или частично зеленые; созревшие семена выдаются из коробочки, они буро-красные и по­гружены в мясистую морщинистую оранжевую кровельку. Цветет растение в июле, плодоносит в августе-сентябре, декоративно. Ареал вида состоит из 3 небольших, далеко отстоящих друг от друга участ­ков: юг европейской части России и Румыния (Карпаты); Северный Кав­каз; Монголия и Китай. Видимо, это остатки некогда широкого ареала. Известны следующие разроз­ненные местонахождения: на Украине (Хмельницкая обл.— около Сатанова; Черкасская обл.— Матвеевский лес и Яничанское лесничество; близ г. Умань; Винницкая обл.— в долине р. Южный Буг, вблизи с. Алексеевки; Ситковецкий лесхоз; с. Вост. Крапивна; Криковецкое лесничество; с. Вышков-цы, по склону р. Шиповка, урочище Юхненково; Брацлавское лесничество; Могилев-Подольский лесхоз, в окрест­ностях с. Ломозы и ст. Немерчи, по склонам к р.

Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды
Дневник школьный "Розовая такса".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
338 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши полимерные "Elios", 24 цвета.
Карандаши полимерные. В наборе: 24 цвета.
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Жаловались императором. Каждый орден имел свой статут, праздник и орденскую церковь. Давали ряд привилегий. "Установление об орденах" утверждено в 1797...2) В СССР: Красного Знамени (1924); Трудового Красного Знамени (1928); Ленина, Красной Звезды (1930); Почета (1935, до 1988 - "Знак Почета"); Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Суворова 1-й, 2-й и 3-й степени, Кутузова 1-й и 2-й степени, Александра Невского (1942); Кутузова 3-й степени, Богдана Хмельницкого 1-й, 2-й и 3-й степени, "Победа" - высший военный орден, Славы 1-й, 2-й и 3-й степени (1943); Ушакова 1-й и 2-й степени, Нахимова 1-й и 2-й степени, "Мать-героиня", "Материнская слава" 1-й, 2-й и 3-й степени (1944); Октябрьской Революции (1967); Дружбы народов (1972); "Трудовой славы" 1-й, 2-й и 3-й степени, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 1-й, 2-й и 3-й степени (1974); "За личное мужество" (1988)...3) В Российской Федерации: утверждены в 1994 "За заслуги перед Отечеством" (4-х степеней), орден Мужества, "За военные заслуги", орден Почета, Орден Дружбы

скачать реферат Особенности урбанизации

На этот раз мы проведем разделение по такому критерию: а) области с высоким коэффициентом природного прироста населения (значение коэффициента больше нуля); б) области со средним коэффициентом (значение лежит в пределах 0 - -4); в) области с низким коэффициентом (менее -4) . Мы получим такие три группы: а) Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Черновицкая области б) Республика Крым, Житомирская, Киевская, Николаевская, Одесская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая области. в) Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская, Черниговская. Лидерами по показателю естественного прироста стали те самые западно-украинские области, которые занимали ведущие позиции по показателю рождаемости и, в то же время, имели самые низкие показатели смертности населения, а именно Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Черновицкая области. Самый низкий показатель естественного прироста населения наблюдается в восточных областях - важнейшем промышленном регионе нашей страны. На территории областей данного района (Донецкой, Запорожской, Луганской) низкий уровень коэффициента вызван низкой рождаемостью, причины которой рассмотрены выше. 3. ПРОГНОЗ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ Прогноз населения, или демографический прогноз, имеет особое значение для ведения народного хозяйства.

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

ОСВЕЩЕНИЕ - создание освещенности поверхностей предметов, обеспечивающее возможность зрительного восприятия этих предметов или их регистрации светочувствительными веществами или устройствами. ОСВЕЩЕННОСТЬ - величина светового потока, падающего на единицу поверхности, измеряется в люксах. ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА УКРАИНСКОГО И БЕЛОРУССКОГО НАРОДОВ 1648-54 принятое в исторической литературе название вооруженной борьбы против польского господства. Повстанцы под руководством Б. Хмельницкого в сражениях у Желтых Вод, под Корсунем, Пилявцами (1648) и Зборовом (1649) разбили польские войска, но затем потерпели ряд поражений. Земский собор 1653 в Москве по просьбе украинского правительства принял Левобережную Украину под власть русского царя, что было подтверждено Переяславской радой (1654). Народно-освободительная война на территории Белоруссии в 1648-51 велась совместно с украинскими казачьими отрядами. Наибольшего размаха она достигла в 1648 и 1649 на юге, юго-западе и в центральной части Белоруссии (районы Речицы, Горваля, Слуцка, Рогачева, Бреста и др.). "ОСВОБОЖДЕНИЕ" - журнал российских либералов, 1902-05, Штутгарт - Париж, 79 номеров. Редактор - П. Б. Струве

скачать реферат Подольский экономический район

В данной курсовой работе использовались многочисленные источники: Учебники и учебные пособия; Статистические материалы; Атласы; Данная работа состоит из введения, семи разделов и заключения. В данной курсовой работе имеются картосхемы и таблицы. 1. Экономико-географическое положение. Экономико-географические показатели. · в состав Подольского экономического района входят Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская области; · площадь – 60,9 тыс. км2(10,0% площади страны) Винницкая область – 26,5 тыс. км 2; Хмельницкая область – 20,6 тыс. км 2; Тернопольская область – 13,8 тыс. км 2; · население – 4587,2 тыс. человек; · средняя плотность населения – 75 человек на км2; · сельское население составляет 54 %; · в районе один из самых низких уровней урбанизации; · по производству валовой сельскохозяйственной продукции занимает четвёртое место; · основная часть трудоспособного населения работает в сельском хозяйстве; · район занимает первое место по валовому сбору сахарной свеклы; · в районе работают 60 сахарных заводов, которые производят 1/3 часть сахара в Украине; · в районе работают более 30 спиртовых заводов; · 49 % посевных площадей занимают зерновые, а 28% - кормовые культуры; · проложено 2560 км железных дорог, более 20 тыс. км автодорог с твёрдым покрытием; · в районе развиваются 5 промышленных узлов: Винницкий, Хмельницкий, Тернопольский, Каменец-Подольский, Шепетовский.

скачать реферат Украина

Животноводство использует как естественную кормовую базу, так и корма, выращиваемые сельским хозяйством, и отходы пищевой промышленности. Так молочное животноводство лесостепной зоны развивается в тесной связи со свеклосахарным производством (в качестве корма используются жом, патока, ботва). Следует также отметить пчеловодство и прудовое рыбоводство. Вокруг крупных городов развито пригородное сельское хозяйство. В районе развиты все виды транспорта, кроме морского. Длина железных дорог свыше 10 тыс. км. Основные магистрали связывают район с прилегающими областями России, Белоруссии и со всеми областями Украины. Автомобильных дорог с твердым покрытием более 70 тыс. км. По Днепру, Десне, Припяти, Южному Бугу, Днестру осуществляется судоходство. По территории района расположены газо - и нефтепроводы, в том числе магистральные. Сооружен экспортный магистральный газопровод Уренгой-Ужгород. В пределах района газопровод проходит через Черкасскую, Киевскую, Винницкую, Хмельницкую, Тернопольскую, Иваново- франковскую и Закарпатскую области.

скачать реферат Великий герб Российской Федерации

В царствование Алексея Михайловича участились контакты России с иностранными государствами, это заставило русское правительство максимально приблизить дипломатическую атрибутику к западноевропейской. В архиве сохранился документ, свидетельствующий, что Алексей Михайлович привлекал иностранных мастеров для изготовления государственных печатей. Алексею Михайловичу принадлежит около десятка печатей с различным написанием титула. К жалованной грамоте царя Богдану Хмельницкому от 27 марта 1654 года приложена печать «нового типа»: двуглавый орел с распахнутыми крыльями (на груди в щитке — всадник, поражающий дракона: «воин на коне побеждает змея»; как сообщалось в «Росписи всем государевым печатям» XVII в.), в правой лапе орла — скипетр, в левой — держава, над головами орла — три короны, практически на одной линии, средняя — с крестом, форма корон одинаковая, западноевропейская. Под орлом — символическое изображение воссоединения левобережной Украины с Россией. Подобную печать с соответствующим новым именем употребляли цари: Федор Алексеевич, Иван Алексеевич в совместном правлении с Петром Алексеевичем и Петр Алексеевич.

скачать реферат Действие норм права во времени

Акты Верховногой СоветаРады Крыма (если они согласуются с актами, издаваемыми Верховной Радой) действуют на всей территории Крыма (исключением может быть только Севастополь).По Конституции в территориальный состав Украины входят: Автономная Республика Крым,. Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковска, Киевская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области, г. Города Киев и Севастополь. Города Киев и Севастополь имеют специальный статус, который определяется законами Украины. Особое место следует уделить Автономной Республике Крым. Она является неотъемлемой составной частью Украины и в пределах полномочий, определенных Конституцией Украины, решает вопросы, отнесенные к ее ведению. Автономная Республика Крым имеет свою конституцию, которую принимает Верховная Рада Автономной Республики Крым и утверждает Верховная Рада Украины.

Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Подгузники "Ушастый нянь", 3 Midi (4-9 кг), 56 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
536 руб
Раздел: 6-10 кг
Светильник "Черепаха", желтый.
Интересный светильник-ночник в виде игрушки «Черепаха». Три режима работы. Батарейки АА - 3 шт. Есть возможность запитать светильник от
449 руб
Раздел: Необычные светильники
скачать реферат История Украины

Пигаса была проведена -реформа церковного пения, которая противопоставила католическому богослужению с органной музыкой и полифоническим пением многоголосое пение по- нотам. В XVII веке на Украине уже сложилась своеобразная школа- подобного Пения, а Киев превратился в центр, где оно достигло апогея, а позже было перенесено в Россию, заменив там монотонное пение. , ^ . В портретной -живописи духовенство отошло от старых византийских канонов, взяв на вооружение достижения искусства Ренессанса и даже пытаясь превзойти его силой эмоционального влияния. Произошло перемещение центра политической и культурной жизни в Киев, т. к.; — Киев был столицей Киевской Руси; а в начале "17 в. — крупнейший город в Приднепровье (15 тыс. жителей), важный ремесленный, торговый и культурный центр; — находился па юго-восточной окраине Речи Посполитой, что затрудняло последней вмешиваться в ее дела, а с другой стороны, всего в нескольких сотнях верст от Киева базировалось Запорожское казачество; — с 1620 г. Киев — снова религиозный центр православия на Украине. 9. ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА УКРАИНСКОГО НАРОДА СЕРЕДИНЫ XVII ВЕКА Весной 1648 г. на Украине'вспыхнуло грандиозное народное восстание, под руководством Богдана Хмельницкого, которое изменило политические отношения в Восточной Европе, а в истории украинского народа стало моментом переломного значения. 40 ПРИЧИНЫ, ХАРАКТЕР И ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ОСВОБОДЯТЕЛЬНОЯ ВОЙНЫ Причины освободительной войны: усиление феодальной эксплуатации со стороны польских помещиков, старост и арендаторов-евреев; насилие польской администрации над мещанами и мелкопоместной украинской шляхтой; недовольство реестровых казаков гнетом старшины; притеснение православия и распространение унии и католичества на Украине.

скачать реферат Династия Романовых

Был установлен 10-летний срок сыска беглых крестьян. Было увеличено количество приказов, возросло число дьяков и их значение. Велось интенсивное строительство засечных черт против крымских татар. Происходило дальнейшее освоение Сибири. Умер в Москве 12 июня 1645 г. Тело его было погребено в московском Архангельском соборе. Царь Михаил был женат дважды: 1) на княжне Марии Владимировне Долгорукой; 2) на Евдокии Лукьяновне Стрешневой. От первого брака детей не было, а от второго было 3 сына, в том числе будущий царь Алексей и семеро дочерей. АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (19.03.1629 – 29.01.1676) Царь с 13 июля 1645 г., сын царя Михаила Фёдоровича и Евдокии Лукьяновны Стрешневой. Вступил на престол после смерти своего отца. Короновался 28 сентября 1646 г. Устрашённый московским смятением 25 мая 1648 г., велел собирать новое Уложение о бессрочном сыске беглых крестьян и др., которое обнародовал 29 января 1649 г. 25 июля 1652 г. возвёл в патриархи знаменитого Никона. 8 января 1654 г. принял присягу на подданство гетмана Богдана Хмельницкого (воссоединение Украины с Россией), чем был вовлечён в войну с Польшей, которую блистательно завершил в 1655г., получив титулы государя полоцкого и мстиславского, великого князя литовского, белыя России, волынского и подольского.

скачать реферат Крестьянские войны в России в XVII-XVIII вв.

Так вместо вольности и войсковой демократии казаки-разинцы установили на Дону свое, по существу, неограниченное всевластие. Во многом благодаря этому к весне 1671г. у Разина оказалось много противников среди донского казачества. По-видимому, несоответствие между чаяниями, надеждами, устремлениями участников народных движений в России и результатами этих движений является исторической закономерностью. Интерес вызывает поставленный Соловьевым вопрос - что могло бы ждать страну в случае «успешного исхода» Разинского восстания? Возможность осуществления такой исторической альтернативы историк обосновывал, во-первых, тем, что известны случаи, когда крестьянские войны побеждали (Норвегия, Китай, Украина при Богдане Хмельницком), и, во-вторых, тем, что Разин мог бы и не задерживаться у Симбирска и повести свое войско «не сворачивая и не мешкая. через земледельческие районы с крестьянским населением на Москву» (21, 193). Однако на естественно возникающий вслед за этим вопрос - что было бы дальше? - Соловьев так и не ответил. По его мнению, мешает дать ответ «отсутствие четких определенных целей и установок борьбы у повстанцев и вообще крайняя противоречивость их целей» (21, 194).

скачать реферат Подготовительный курс по Истории России для поступающих в Академию МВД РФ

Второй этап освободительной войны начался весной 1650 г. и завершился в сентябре 1651 г. заключением Белоцерковского мирного договора. Предательство крымского хана привело к поражению восставших, которые вынуждены были принять тяжелые и невыгодные условия польской стороны - сокращение реестра до 20 тыс. человек, ограничение казацкого самоуправления, возвращение польским землевладельцам власти над украинскими крестьянами. Третий этап освободительной войны продолжался до января 1654 г., когда большая Рада Украины в Переславле приняла решение о воссоединении Украины с Россией на правах широкой автономии. Богдан Хмельницкий с 1648 г. неоднократно обращался к России с просьбой о помощи, но Россия смогла вступить в войну только в 1654 г. Переяславская рада.(1654 г.) Ответом на договор, заключенный под Белой Церковью, были народные выступления, с особой силой прокатившиеся по Приднепровью. Не утвердила Белоцерковский мир и заносчивая польская знать. Война возобновилась. Весной 1652 г. Хмельницкий наголову разбил польскую армию под Батогом (на реке Южный Буг).

скачать реферат Шпаргалка по истории в 9 классе украинской школы

ПЕ ТАТАРАМ=ВЫКУПЛЕ КИ, СОТНИ, КУРГАН- ЦЕНТР СОЮЗНИКИ–ТУРЦИя Н Б.Х-М. ЗА КУРЕНЬ. ПИКЕТА, ОКРУЖёН =СОБИРАЛСя КОНя. ПОСЛЕ СМЕ ГЕНЕРАЛЬНАя КРЕПОС- ПЕРЕДАТЬ УКР. СТАРШИНА=ЕСАУЛ( ТНЫМ ВАЛОМ= ПОД ПОКР РТИ Б.Х.= ПОРяДОК), ВОЗНИКЛО СЕЛО ОВИТЕЛЬСТВО ХМЕЛЬНИЦКИЙ 16 ПИСАРЬ(КАН- МАКАРОВ яР. ТУРЦИИ=ЕГО ЛЕТ ГЕТМАН 3 ЦЕЛЯРИЯ), (КАМЕНЫЙ БР- ВРАГИ: ТАТАРЫ, МЕСяЦА «НЕВДА- СУДЬя, ОБОЗНЫЙ ОТ, ВЕРГУНКА, ПОЛяКИ, РОС- ЛЫЙ СЫН (АРТИЛЕРИя). ЛУГАНСК, СИя = РУССКИЙ Б.Х.»,ВЫГОВСКИЙ ВЫСШИЙ ОРГАН СЛАВяНОСЕРПСК)= ЦАРЬ ВОДИТ =ОРИЕНТАЦИЯ НА ВЛАСТИ У 5,6 КУРЕНЕЙ. ВОЙСКА НА ПОЛЬШУ. ЗАГ КАЗАЦКОЙ РАДЫ ПР- ЛЕВО-БЕРЕЖНУЮ ОВОР УКР. ( ФОРМАЛЬНО – ОЗВИЩА УКР.= ЕГО ОРЕСТ СТАРШИНЫ= ЕГО НА БУМАГЕ ). ЗИМОВЩИКОВ= = СЫЛКА В БЕГСТВО В СИДНЕВЫ, ПОДМОСКОВЬЕ= ВАРШАВУ= ГРЕчКОСЕН, ТАМ И УМЕР. КАЗНЬ. БАБОЛЮБ. М. = Д. ОКОНчИЛ РУП= ОБЩЕСТВЕНО ИСТОРИКО-ФИЛОЛО ХАРЬКОВЬ= Х.А. РОДИЛАСЬ В ПОЛЕТИчЕСКОЕ ГИчЕСКИЙ ((НУП= чЕРНИГОВЕ, В ТЕчЕНИЕ В ФАКУЛЬТЕТ КИ- МИХНОВСКИЙ= СЕМЬЕ УчИТЕЛя ЗАПАДНОЙ ЕВСКОГО ЦЕЛЬ: ГЕМНАЗИИ. УКР.=НАУМОВИч, УНИВЕРСИТЕТА. САМОСТіЙНА И ДВОРяНКИ. ЗУБРИНСКИЙ, БУДУЧИ УКР.), (УСДС= ОТЕЦ ПОТРАТИЛ ГОЛОВАЦКИЙ= СТУДЕНТОМ, МЕЛЕНЕВСКИЙ, СОСТОяНИЕ ПИСАЛИ НА ВСТУПИЛ ЕЛТУХОВСКИЙ= МАТЕРИ= НЕ ОП- СМЕСИ=РУС.,УКР. В КИЕВСКУЮ Ц.: АВТОНОМН- , ПОЛЬСКОГО, ГРОМАДУ, СТАВ Ая УКР.

Пазл "Собака", 697 элементов.
Собака и человек вместе с глубокой древности. Собрав этот пазл, Вы получите уникальное фигурное изображение самого верного друга человека
315 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Чайный набор 2 предмета "Вавилон", 210 мл.
Чайный набор 2 предмета (серебро). Объем: 210 мл. Материал: фарфор.
368 руб
Раздел: На 1 персону
Этажерка для обуви, узкая, 4 полки.
Этажерка для обуви разборная на 4 полки. Основа - металлокаркас. Напольная, складная. Размеры (ДхШхВ): 460х280х700 мм.
861 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
скачать реферат Программа по Истории России(до 1941г.) для поступающих поступающих в ВУЗы ОВД (органов внутренних дел)

Второй этап освободительной войны начался весной 1650 г. и завершился в сентябре 1651 г. заключением Белоцерковского мирного договора. Предательство крымского хана привело к поражению восставших, которые вынуждены были принять тяжелые и невыгодные условия польской стороны - сокращение реестра до 20 тыс. человек, ограничение казацкого самоуправления, возвращение польским землевладельцам власти над украинскими крестьянами. Третий этап освободительной войны продолжался до января 1654 г., когда большая Рада Украины в Переславле приняла решение о воссоединении Украины с Россией на правах широкой автономии. Богдан Хмельницкий с 1648 г. неоднократно обращался к России с просьбой о помощи, но Россия смогла вступить в войну только в 1654 г. Переяславская рада.(1654 г.) Ответом на договор, заключенный под Белой Церковью, были народные выступления, с особой силой прокатившиеся по Приднепровью. Не утвердила Белоцерковский мир и заносчивая польская знать. Война возобновилась. Весной 1652 г. Хмельницкий наголову разбил польскую армию под Батогом (на реке Южный Буг).

скачать реферат Условия присоединения Украины к России

Здесь сложилась своеобразная казацкая республика, свободное военное братство во главе с выборным гетманом. Речь Поспалитая использовала казаков для защиты южных границ от набегов татар, и по этому не могла уничтожить Запорожскую Сечь. Желая привлечь казачество на свою сторону, польское правительство стало составлять особые списки-реестры. Казак, записанный в реестр, назывался реестровым и считался на службе у польского короля и получал жалование. Однако, несмотря на старания польских королей привлечь казачество на свою сторону именно оно начало вооруженную борьбу украинского народа за освобождение от власти Речи Посполитой. Востание казаков против польской шляхты происходили неоднократно начиная с конца 15 века. Новый подъем освободительного движения наступил в конце 40-х годов 17 века. Его возглавил великий сын украинского народа, мужественный воин и талантливый дипломат Богдан Хмельницкий. Он происходил из рядов мелкой украинской шляхты (средних феодалов), был образован, знал латынь, владел польским и турецким языками. В 1648 г. он был избран гетманом Запорожской Сечи и получил традиционные знаки власти: булаву, бунчук и войсковую печать.

скачать реферат Минеральный состав организма

Плохая экология, ослабление защитных сил организма, психоэмоциональное напряжение, которому, к сожалению, подвержены и дети и взрослые, все это является причиной развития гиповитаминозов.Обеспечить достаточное поступление витаминов и минералов в организм пищей не всегда возможно. Во-первых, не все минералы усваиваются из продуктов на сто процентов. К примеру, калий может усваиваться на 70-90%, цинк - на 10- 30%, а железо всего на 7-10%. Это зависит от разных факторов, например, от индивидуальных особенностей организма, продукта, способов его приготовления и методов хранения. Даже самые "витаминосодержащие" продукты теряют свои полезные свойства в процессе приготовления. Так, например, жарение, а особенно приготовление в микроволновой печи отнюдь не добавляют продуктам полезных качеств. Чтобы обеспечить полноценное физическое, психическое и умственное состояние, рекомендуется регулярный прием витаминных и минеральных комплексов. Однако при выборе препарата необходимо всегда посоветоваться с врачом. Литература 1. Бышевский А. Ш., Терсенов О. А. Биохимия для врача // Екатеринбург: Уральский рабочий, 1994, 384 с.; 2. Ленинджер А. Биохимия. Молекулярные основы структуры и функций клетки // М.: Мир, 1974, 956 с.; 3. Пустовалова Л.М. Практикум по биохимии // Ростов-на Дону: Феникс, 1999, 540 с.; 4. Хмельницкий Р. А. Физическая и коллоидная химия // М.: Высш. шк., 1988, 400 с.

скачать реферат Мировая экономика, роль ТНК в международном бизнесе

Минестерство Российской Федерации высшее образование Уральский государственный экономический университет Факультет сокращенной подготовки КУРСОВАЯ РАБОТА По дисциплине: мировая экономика На тему: Международный бизнес. Роль ТНК в международном бизнесе. Руководитель: Хмельницкая З.Б. Исполнитель: Ефремова А.П. Группа: ВЭД-01 Екатеринбург 2002 год Содержание Введение .1 1. Государственное регулирование внешне-торговых операций в РФ.3 1. Организация государственного регулирования торговли в зарубежных странах 5 1. Опыт США .5 2. Опыт Великобритании 72. Роль ТНК в международной политике 9 2.1. ТНК зарубежом .10 2.1.1. Производство зарубежом. Оффшорный бизнес .12 2.1.2. Система страхования капитала 20 2.1.3.Налоговый режим .21 2.1.4. Торговое законодательство .23 2.1.5. Государственное кредиование .26 2.2. ТНК в России .273. ТНК как участник регулирования международной деятельности Список использованной литературы 34Введение1. Государственное регулирование внешне-торговых операций в Российской Федерации.Система регулирования внешне- торговых операций начала формироваться в 1991г, с применением нетарифного регулирования : квотирование, лицензирование экспортных поставок (ограничение выдачи лицензий государственными квотами), регистрационный режим для экспортеров.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.