телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Сувениры -30% Всё для дома -30%

все разделыраздел:Охрана правопорядкаподраздел:Криминалистика и криминология

Криминалистические версии

найти похожие
найти еще

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
В цьому плані версія виступає логічною умовою планування розслідування. Досвід показує, що для практичних працівників, а також і слухачів спірним моментом виявляється задача визначення стосовно кожної версії вичерпною сукупності питань, які підлягають практичні перевірці. По цій причині дане завдання вимагає серйозного і наполеглого відпрацювання на заняттях і відповідного висвітлення в учбовому посібнику. Для того, щоб з висунутого на передуючому етапі припущення вивести положення, судження, яким виражається версія, включається у висновок у якості посилання (або в склад посилання в якості одного з елементів). В операціях по розробці положень використовуються в якості інструментарію різноманітні логічні конструкції. В логіці відомі два правильних модусу умовно-категоричного умовиводу – стверджуючий і заперечуючий. Використання стверджуючого модусу можна проілюструвати за допомогою такого роздуму: “Якщо Іванов здійснив злочин (крадіжку), то він був на місці події, у нього повинні бути викрадені речі Згідно висунутої версії, існують певні підстави вважати, що в крадіжці винен Іванов. З цього виходить, що можна припустити, що Іванов був на місці події і що в нього повинні бути викрадені речі.” Якщо версія вірна, то і виведенні положення повинні відповідати дійсності. Достовірність положення визначається достовірністю версії. Подальша перевірка висунутої версії буде пов’язана з пошуками відповідей на питання: “Чи знайдені на місці події сліди перебування Іванова?”, “Чи зберігаються у нього викрадені речі?” і т.д. Заперечуючий модус використовується в процесі доказування хибності версії. Розглянемо його нижче. В процесі логічного виведення положень із версії найбільш широко застосовується дедукція. Саме з цим методом отримання нового знання, а саме, в логічному відношенні пов’язане використання типових версій. Вони можуть підказати, де, наприклад, злочинці частіше за все ховають зброю або викрадені речі, яким шляхом намагаються знищити сліди і т.д. Однак важко погодитись з тими авторами, які вважають дедуктивний метод єдиним можливим методом виведення положень з версії. Не можна виключати інші методи, наприклад, аналогію: бо саме вона являється одною з логічних основ реалізації особистого досвіду слідчого, роль якого на цьому етапі версіювання заперечувати неможливо.

Для цих цілей на практиці використовуються також типові версії і приблизні переліки питань до них, направлені на вияснення (встановлення) і уточнення ряду фактів, умов, обставин, що знаходяться в причинному зв’язку з подією, що розслідується. Так, ключем до розкриття злочинів, пов’язаних з пожежами, служить встановлення причин возгорання. Узагальнення практики розслідування справ даної категорії дозволяє назвати ряд типових версій про причини пожежі і перелік питань, які необхідно вияснити. Одною з типових версій, яка враховується слідчим практично по кожній справі про пожежу, є версія про те, що пожежа є наслідком умисного підпалу. Її перевірка складається у встановленні ряду питань, як-то: 1. Наявність мотивів, при яких підпал знаходить логічне пояснення. 2. Відповідність кількості і виду товарно-матеріальних цінностей, що фактично знаходились в даному приміщенні на момент пожежі, показанням по даному питанню матеріально-відповідальної особи. 3. Наявність факту страхування майна, чи не надто висока сума страхування в порівнянні з фактичною цінністю майна, коли це страхування проведено. 4. Житлові умови господаря згорілої будівлі і наявності прохань про надання нової житлової площі, чи вирішувалось питання про руйнування будівлі. 5. Наявність ознак спеціальної підготовки умов для інтенсивного розвитку пожежі або умов, що утруднюють його гасіння, виявлення або повідомлення про пожежу (пошкодження телефонного зв’язку, відключення водопровідних мереж, тощо). 6. Факт раптовості виникнення пожежі та інтенсивність його розвитку. 7. Факт відповідних погроз потерпілим до виникнення пожежі. 8. Переміщення до пожежі зацікавленими особами матеріальних цінностей, майна і тому подібного з приміщень, що стали об’єктом пожежі. 9. Наявність двох або більше джерел виникнення пожежі, не пов’язаних між собою, і можливості їх утворення. 10. Наявність слідів приготування підпалу, засобів підпалу і засобів, які могли б бути використані для підпалу. 11. Факти попереднього технічного виконання приладів, що використовувались для підпалу, їх ефективність, можливість застосування в конкретному випадку.

В зв’язку з цим дедуктивний метод отримання нового знання також відіграє важливу роль і в розслідуванні злочинів, а саме при висуванні версій. Він реалізується при використанні типових версій. “Механізм” їх застосування може бути змальований наступним чином . При побудові конкретної версії, типова версія служить більшим посиланням сулогізму, Конкретна версія – заключення цього сулогізму. Для закріплення даного питання в учбовому процесі можна застосовувати посібник Л.Г. Відонова “Система типових версій про осіб, що вчинили вбивство”. Наприклад, одна з типових версій, що розглядається в цьому посібнику, говорить, що в ситуаціях, коли знайдені частини розчленованого трупу, злочинцями частіше за все є особи, які добре знали потерпілого. Тому, знайшовши частини розчленованого трупу і спираючись на дану типову версію, висувається конкретне припущення про те, що вбивця в указаному випадку знаходиться серед родичів або близьких знайомих жертви. Слідчий стикається з дедукцією і в тих випадках, коли йому необхідно робить якісь висновки на основі свідчень свідків. Наведемо приклад, використаний І.М. Лузгіним: якщо свідок стверджує, що він бачив, як було скоєно розбійний напад, то схоже на правду, що воно було саме так. Тут застосовано таке приблизне узагальнення: як правило, те, що стверджує свідок, відповідає дійсності. Такі узагальнення не являються достовірними судженнями, вони допускають виключення. Тому і побудовані на їх основі висновки будуть представляти собою лише версії, що потребують подальшого дослідження і обгрунтування. Метод дедукції доцільно використовувати також і при дослідженні речових доказів. Ілюстрацією може служити, зокрема , висування версії про те, що документ, що проходить по справі, був підроблений, на основі таких суджень: на представленому документі мають місце розпливи штрихів і жовті плями, то цей документ, найбільш вірогідно, підвергався витравленню. Ми розглядали індуктивний і дедуктивний методи мислення окремо з метою більш детального їх аналізу. Однак в практиці при формуванні версії, вони тісно пов’язані один з іншим. В процесі осмислення існуючого інформаційного балансу і побудові гіпотези активно “працюють” аналіз і синтез. Об’єктивною основою аналітичного і синтетичного процесів в пізнанні взагалі є наявність багатьох різноманітних форм руху матерії. Пізнання повинно осягнути природу об’єктивного світу, відобразити різноманітність в єдиному і єдине в різноманітному. Звідси виникає необхідність розкладання і об’єднання в їх єдності. “Мислення, - пише Ф.Енгельс, - заключається стільки ж в розкладанні предметів пізнання на їх елементи, стільки в поєднанні пов’язаних один з одним елементів в деяку єдність. Без аналізу нема синтезу”. Слідче (криміналістичне) мислення також носить аналітико-синтетичний характер. Це важливо підкреслити, оскільки в юридичний літературі склалася думка, що провідним логічним прийомом для слідчого є аналіз. Висувана версія також повинна відповідати встановленим в науці законам. Наприклад, жодна гіпотеза в сучасній фізиці не може бути вірною, якщо вона суперечить закону збереження енергії.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Криминалистическая энциклопедия

На начальном этапе формирования криминалистической науки криминалистическая тактика (уголовная тактика) включала в себя ряд положений, к-рые позднее были отнесены к криминалистической методике, а также отдельные вопросы оперативно-розыскной деятельности. Система научных положений, на к-рых базируется К.т., включает учение о криминалистической версии и планировании следствия; понятие следственной ситуации, принципы ее оценки и использования в интересах расследования; понятия тактического решения и тактического риска; принципы взаимодействия следователя с органами дознания, др. государственными и общественными органами и организациями, со средствами массовой информации; формы и методы использования в процессе расследования и судебного разбирательства специальных познаний. Центральное звено К.т.P тактические приемы; их система образует тактику того или иного следственного или судебного действия (тактику осмотра, тактику допроса и т.Pд.). Она может включать отдельные тактические прие-мы либо их сочетания, комплексы тактические комбинации (операции). К.т. связана с другими разделами криминалистики криминалистической техникой и криминалистической методикой, ее рекомендации направлены также на обеспечение наиболее полного и эффективного применения приемов и средств криминалистической техники

скачать реферат Аттестационное задание (тест) для студентов специальности Таможенное дело

Проректор по учебной части Зав.кафедрой Министерство образования РФ Аттестационное задание (тест) для студентов по специальности 350900-Таможенное дело по блоку специальных дисциплин Задание№ 23 1. Судебные коллегии суда среднего звена общей юрисдикции, их состав и полномочия. 2. Понятие, содержание н задачи криминалистической тактики. Классификация тактические приемов с точки зрения правовой регламентации и требования, предъявляемые к ним. 3. Правовое регулирование общеобразовательного обучения, профессиональной подготовки и профессионального образования осужденных. Проректор по учебной части Зав.кафедрой Министерство образования РФ Аттестационное задание (тест) для студентов по специальности 350900-Таможенное дело по блоку специальных дисциплин Задание№ 24 1. Состав и аппарат суда среднего звена системы общих судов. 2. Понятие, содержание, основные принципы планирования и организация расследования уголовного дела. Понятие криминалистической версии ее :назначение в планировании расследования. 3. Воспитательная работа, как средство исполнения наказания. Проректор по учебной части Зав.кафедрой Министерство образования РФ Аттестационное задание (тест) для студентов курса по специальности 350900-Таможенное дело по блоку специальных дисциплин Задание№ 25 1.

Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Дополнительный набор "Магнитные истории".
Выберите картинку, закрепите ее на поле с помощью магнитных уголков и помогите малышу подобрать соответствующие выбранному фону фигурки.
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Детский стиральный порошок "Умка" (2400 г).
Индивидуальная рецептура разработана специально для серии УМКА, утверждены Органами Сертификации РФ и прошли тестирование на
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
 Шпаргалка по криминалистике

Проверка криминалистических версий – деятельность, направленная на установление фактических обстоятельств, подтверждающих или опровергающих предположение, составляющее содержание версии. Проверка основана на логическом анализе и оценке имеющейся информации, она осуществляется путем производства следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Проверка версии включает: 1) выведение из версии всех возможных следствий, т. е. формирование суждений об обстоятельствах, еще не установленных, но возможных; 2) определение методов, средств и способов установления вытекающих из принятой версии предполагаемых следствий (определение элементов, составляющих содержание плана расследования по делу), принятие тактических решений; 3) практическую реализацию плана расследования путем производства следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий для получения данных, подтверждающих или опровергающих версию; 4) оценку всех собранных доказательств, обосновывающих вывод об истинности одной из проверяемых версий и ложности остальных

скачать реферат Криминалистическая диагностика

При этом как основания, так и процесс умозаключения должны быть четко определены, обеспечивая возможность их проверки в любой стадии. И, наконец, третьим необходимым условием построения версии считается то, что проверка версии должна начинаться с анализа умозаключения, выведения следствий из версии. Сопоставив имеющиеся в литературе определения версий, автор пришел к обоснованному выводу о том, что эти определения в зависимости от того, на чем делался акцент их авторами, можно подразделить на логические, содержательные и функциональные. Первая группа определений (логические) трактует криминалистическую версию как разновидность гипотезы. В этой же группе определения логической природы версии находятся и представители несколько отличной точки зрения. Их позиция заключается в том, что версия объявляется сходной с гипотезой, однако сами понятия не отождествляются. Так, С.А. Голунский отмечал, что всякая версия по своей логической природе сходна с тем что в науке называют гипотезой. При этом отличие версии от гипотезы он видел в характере объясняемых ими фактов и в степени их научной обоснованности. Аргументируя отличие версии от гипотезы, приводят и иные основания. Так, Г.В. Арцишевский перечисляет в качестве отличительных признаков: процессуальный порядок проверки версии; ее динамичный, поисковый характер; возможность активного противодействия в ходе ее проверки со стороны заинтересованных лиц; содержание (юридически важные обстоятельства дела).

 Криминалистика: конспект лекций

Собственно технико-криминалистические методы – это методы идентификации по материальным следам, выявление и фиксация слабовидимых или невидимых следов, методы установления характеристик выстрела по следам основного и дополнительного факторов выстрела и др. К числу структурно-криминалистических методов, заимствованных из других наук, относятся, в частности, методы прикладной психологии, планирования и научной организации труда и т.д. Собственно криминалистические структурные методы – это, например, методы выдвижения криминалистических версий, методы идентификации по идеальным следам. 1.6. Понятие и научные основы криминалистической идентификации Криминалистическую идентификацию следует рассматривать в трех аспектах: как частнонаучную криминалистическую теорию, как исследовательский процесс и как определенный практический результат. Криминалистическая идентификация как частнонаучная криминалистическая теория – это учение об общих закономерностях установления тождества материально определенных объектов самим себе в различные периоды времени, разработанное и используемое с целью получения судебных доказательств

скачать реферат Криминалистические версии и планирование расследования

Содержание Введение 1. Понятие и значение планирования 1.1 Роль версий в планировании 1.2 Принципы и условия планирования 2. Элементы, этапы, виды планирования 2.1 Планирование отдельных следственных действий 2.2 Формы планов и вспомогательной документации Заключение Список литературы Введение Начало разработки учения о криминалистической версии и планировании судебного исследования относится к двадцатым годам и связано с работами В.И. Громова. Изданная в 1925 г. под редакцией и с предисловием Н.В. Крыленко его работа «Дознание и предварительное следствие (теория и техника расследования преступлений)» содержала первые в советской литературе рекомендации по планированию расследования и построению умозаключений при работе с доказательствами. Подчеркивая значение планирования расследования как существенного элемента научной организации труда следователя, В.И. Громов писал, что если составление плана расследования (он именует его памяткой) «не имеет особого значения по мелким и несложным делам, то по делам с большими и неразработанными материалами дознания это представляется безусловно необходимым, так как надеяться на свою память без записей по таким делам весьма рискованно».1 Предложенная им форма письменного плана расследования содержала, помимо указания порядкового номера, следующие графы: «Какие действия предположены или назначены», «На какой день», «Отметки об исполнении». Кроме того, В.Г. Громов рекомендовал следователю вести календарный месячный дневник, отражающий последовательность и содержание его работы по всем делам, находящимся у него в производстве.2 Описывая логическую сторону процесса расследования, В.И. Громов указывал, что следователь пользуется индуктивным и дедуктивным методами суждений.

скачать реферат Общие положения криминалистической тактики

Как правило, эти данные должны выясняться одновременно с установлением иных обстоятельств, предусмотренных ст. 68 УПК РСФСР. Однако, иногда для их изучения может потребоваться проведение следственных действий, организационных мероприятий именно в этих целях. Например, допрос представителей администрации и общественных организаций учреждения для выяснения состояния воспитательной работы в коллективе, ознакомление с производственно-хозяйственной деятельностью предприятия в целях выявления способов и источников образования неучтенной продукции, направление запросов в соответствующие организации и т.д. II. Содержание криминалистической тактики. Кроме общих положений, в содержание криминалистической тактики входят: - разделы учения о криминалистической версии; - планирование расследования; - принципы осуществления в процессе исследования мероприятий организационного и технического характера; - принципы осуществления в процессе расследования взаимодействия между следователем и другими работниками органов, ведущих борьбу с преступностью; - принципы использования в процессе расследования данных, полученных из оперативных источников; - рекомендации по использованию на предварительном и судебном следствии технико-криминалистических средств и приемов собирания и исследования доказательств; - рекомендации об использовании на предварительном следствии специальных познаний, помощи специалистов; - рекомендации об использовании в процессе расследования помощи общественности; - тактические приемы и рекомендации по проведению отдельных процессуальных действий.

скачать реферат Следственная ситуация

Наука и практика не стоят на месте и развиваются с изменением жизни людей и общества. Их усложнение отражается не только в росте преступности, но и в ее усложнении (т.е. появлении новых, ранее не существовавших видов и форм преступлений), а, следовательно, и в следственных ситуациях, без изучения которых невозможно расследование преступлений. 1. Понятие "следственная ситуация" Криминалистическая тактика является важным разделом криминалистики. Она включает в себя систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия; определение линии поведения осуществляющих его лиц, приемов проведения отдельных следственных и судебных действий, направленных на исследование, собирание доказательств, на установлении обстоятельств, способствующих совершению преступлений. Определение “криминалистическая тактика” заменило собой понятие “следственной тактики”, что наполняемое новым, более широким содержанием. Система научных положений, на которых базируется криминалистическая тактика, включает учение о криминалистической версии и планировании следствия; понятие следственной ситуации, применение ее оценки и использования в интересах следствия, понятия “тактического риска и тактического решения”, принципы взаимодействия следователя с органами дознания, другими государственными и общественными органами и организациями, со средствами массовой информации, формы и методы использования в процессе расследования и судебного разбирательства специальных познаний.

скачать реферат Построение, разработка версий и планирование расследования

4.Построение, разработка версий и планирование расследования. Планирование расследования фактов мошенничетсва основывается на изучении преступной деятельности в материальных изменениях и в мыслен- ных образа, положенных в основу выдвигаемых версий. Версии основываются,в часности, на фактических данных исследуемо- го события, на знании базовой криминалистической характеристики мошен- ничества, а также на личном и коллективном опыте сотрудников, обладаю- щих необходимыми знаниями о расследовании этого вида преступной дея- тельности. Наряду с общими версиями, касающимися всех сторон изучаемого со- бытия, выдвигают частные, которые,в основном, касаются двух аспектов: либо субъекта мошеннических дейсвтий, либо способа их совершения,дру- гие элементы криминалистической характеристики(например, время,мес- то,объект преступного посягательства), какправило, известны на момент возбуждения уголовного дела. При выдвижении версий учитывают как типичные формы развития этой деятельности, так и специфичные, присушие только расследуемому собы- тию.Типичные варианты хищений путем мошенничества достаточно хорошо обобщены ученными и излагаются в учебниках, учебных и спрвочных посо- биях.

Набор дошкольника №2 (в коробке).
Этот набор станет замечательным подарком для Вашего малыша. Набор включает в себя пластиковую парту, которая станет для ребенка прекрасным
2326 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер L.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качестваМожно использоваться для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Штора для ванной Рыжий кот "Curtain-Venice".
Штора для ванной изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко всевозможным
450 руб
Раздел: Занавески
скачать реферат Хищение на складе-хранилище

Лига возрождения науки России Международный «ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ» Кафедра уголовного права Задача № 8 «Хищение на складе-хранилище» Студента юридического факультета Специальность 021100 «Юриспруденция» Курс 5 группа зачетная книжка № Руководитель: г. Архангельск 2002 г. План 1. Введение. 2. Оценка ситуации. 3. Этапы ведения дела. 4. Хищение. 5. Расследование. 6. Планирование следственной работы. 7. Следственные версии 8. Ситуационная задача. 9. Документы реализации поставленной задачи. 10. Используемая литература. Введение Криминалистика, как одна из отраслей правовых знаний, имеет прямое отношение к борьбе с преступностью. Ее задача состоит в том, чтобы на основе изучения и обобщения следственной и судебной практики, а также активного использования достижений естественных и технических наук, разрабатывать научные методы раскрытия и предупреждения преступлений. Достижения криминалистики как науки оказывают всестороннее и глубочайшее влияние на практическое применение юридических норм в оперативной работе. Криминалистическая техника и следственная тактика, разрабатываемые криминалистикой, применяются как в процессе расследования, так и в ходе судебного разбирательства уголовных дел и являются их основой.

скачать реферат Расследование изнасилований

После совершения преступлений в городе не задерживался, а сразу же уезжал в Бурнарский район к родителям. Такие наезды рассматривались им как наиболее безопасный способ действий2. Наиболее вероятная версия может быть определена с помощью полиграфа (детектора лжи). При анализе полицейской практики других государств, в отечественной криминалистической литературе длительное время подвергалось необоснованной критике применение полиграфа. Смена идеологических стереотипов способствовала признанию больших возможностей полиграфа в выявлении лица, совершившего преступление, и внедрению детектора лжи в деятельность оперативно – розыскных подразделений органов внутренних дел1. Полиграф представляет собой прибор, предназначенный для фиксации психофизиологических параметров (реакций) проверяемого лица на заданные вопросы в процессе опроса граждан - разновидности оперативно – розыскных мероприятий. Датчики прибора устанавливают на груди, животе и пальцах испытуемого, а подключенные к ним самописцы вычерчивают на листе бумаги линии, напоминающие кардиограмму.

скачать реферат Расследование убийств

Такие ситуации требуют от следователя полной мобилизации всех его профессиональных знаний, навыков и умением оперировать информацией и ресурсами органов дознания. Весь процесс раскрытия убийств является непрерывным процессом выдвижения и проверки версий. Начиная с момента получения первого сообщения об обнаружении трупа, следователь обычно осуществляет проверку основных, четырех типовых версий о причинах произошедшего события – произошло убийство, самоубийство, несчастный случай, или смерть наступила от естественных причин. В ходе следственных и розыскных мероприятий следователь получает новые данные, позволяющие определить наиболее вероятное предположение. С учетом сказанного рассмотрим основные элементы криминалистической характеристики данного вида преступлений. Место убийства и место обнаружения трупа являются важным источником информации о способе совершения преступления, о механизме его совершения, обстановке совершения преступления, о личности преступника и потерпевшего. Место совершения преступления и место обнаружения трупа нередко является одним и тем же местом, и их совпадение увеличивает шансы на быстрое установление обстоятельств дела.

скачать реферат Вопрос по теории криминалистики

Позитивное влияние применения научнотехнических средств, а тем более новейших из них, на эффективность конкретных следственных действий очевидно. Не исключается из сферы этого влияния и конкретный криминалистический алгоритм: при наличии возможности использовать, скажем, криминалистическую видеозапись, алгоритм некоторых следственных действий заметно видоизменяется. Если же используется такое прогрессивное новшество, как криминалистическая голография, то изменения приобретают еще более радикальный характер. В то же время и криминалистический алгоритм влияет на применение технических средств: устанавливает предписания по их использованию, а в необходимых случаях и правила пользования этими средствами. Таковы, на наш взгляд, основные теоретические предпосылки решения насущной проблемы криминалистической алгоритмизации расследования преступлений.  Список литературы 1. Lade A.S. Ou li e of a heory of Reaso able Delibera io // Ca adia Jour al of Philosophy. Vol. 30. o. 4. December 2000. P. 551. (Перевод наш - Е.И., К.С.). 2. См. к пр.: Зеленковский С.П. О вероятностно-статистическом моделировании признаков лица, совершившего убийст-во // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1982. Вып. 25. С. 21-25. 3. Примеры по: Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. М.: Юрист, 2001. С. 529, 533. 4. См.: Тихомиров О.К. Экспериментальный анализ эвристик // Эвристические процессы в мыслительной деятельности. 25 симпозиум. М., 1966. С. 25. 5. См.: Пушкин В.Н. Эвристика - наука о творческом мышлении. М.: Политиздат, 1967. С. 13-23. 6. См.: Драпкин Л.Я. Построение и проверка следственных версий. Дис. : канд. юрид. наук. М., 1972. С. 60.

скачать реферат Контрольная работа

Результаты осмотра, особенно такого его вида, как осмотр места происшествия, позволяют следователю правильно определить направление расследования, составить представление о механизме расследуемого события и личности преступника. От качества проведенного следственного осмотра во многих случаях вообще зависит успех расследования. Уголовно-процессуальный закон, являющийся правовой основой следственной тактики, в качестве главных процессуально (а, следовательно, и криминалистических) значимых целей этого следственного действия, относящихся к любому его виду, называет следующие: . обнаружение следов преступления и других вещественных доказательств; . выяснение обстановки происшествия; . выяснение иных обстоятельств, имеющих значение для дела (ст. 178 УПК). Таким образом, определяя в целом задачи следственного осмотра, можно сказать, что они заключаются в собирании и исследовании доказательств. На базе собранных в процессе осмотра доказательств следователь выдвигает версию о характере расследуемого события и его участниках, о месте нахождения преступника, похищенного имущества и других объектов, имеющих доказательственное значение, о последствиях преступления и прочее.

Рюкзак для средней школы, джинсовый "Скай", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее
Статуэтка "Маленькая леди", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
462 руб
Раздел: Миниатюры
скачать реферат Криминалистика 2

ПЛАНВведение. 3 1. Тактика проверки показаний на месте. 4 1.1. Познавательная функция проверки показаний на месте 4 1.2. Подготовка к производству проверки показаний на месте 6 1.3. Тактические особенности производства и фиксация проверки показаний на месте 9 2. ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ. 14 2.1. Понятие и задачи осмотра места происшествия. 14 2.2. Порядок и приемы осмотра места происшествия 19 2.3. Повторный осмотр места происшествия 21 2.4. Использование научно-технических средств при осмотре. 22 2.5. Протокол осмотра места происшествия. 25 2.6. Протокол осмотра инсценированного места кражи со взломом. 28 3. ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 31 3. 1. Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов 31 3. 2. Выявление признаков подделки документов 34 3. 3. Исследование машинописных текстов 39 3. 4. Исследование полиграфической продукции 42 3.5. Восстановление содержания поврежденных документов 45 4. Методика расследований преступных нарушений правил техники безопасности. 48 4.1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности труда 48 4.2. Обстоятельства, подлежащие установлению, и организационное обеспечение расследования 52 4.3. Тактика основных следственных действий 55 4.4. Осмотр документов. 58 4.5. Экспертиза. 59 4.6. Допрос. 61 Заключение. 64 Литература. 65 Введение. Ряд ученых определяют криминалистическую тактику как часть криминалистики, которая включает учение о следственных версиях, планировании следствия, о наиболее эффективных, основанных на соблюдении законности способах и приемах выполнения отдельных следственных действий в целях всестороннего, полного, объективного и быстрого расследования и предупреждения преступлений.

скачать реферат Криминалистическая характеристика убийств с применением огнестрельного оружия

Другое – собирание и изучение информации, необходимой для установления неопознанных или еще неизвестных потерпевших и построения версий о неустановленных преступниках. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБИЙСТВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ. При расследовании убийств с применением огнестрельного оружия могут быть выдвинуты общие версии об умышленном убийстве, о неосторожном причинении смерти, о самоубийстве или доведении до самоубийства, об убийстве, замаскированном под некриминальную смерть. Как мы видим, на первоначальном этапе расследования данной группы преступлений выдвигаются те же самые версии, что и при расследовании других видов убийств. Как указывалось ранее, структура криминалистической характеристики состоит из: 1) способа совершения и сокрытия преступлений; 2) типичных обстоятельств совершения преступлений; 3) механизма совершения; 4) личностных особенностей преступника и потерпевшего. Способом совершения рассматриваемого вида умышленных убийств является причинение смерти при помощи огнестрельного оружия. Специфика первоначальных следственных действий по таким делам выражается в следующем.

скачать реферат Криминалистическии теории

Для установления юридической истины и как следствие решения задач уголовного судопроизводства необходимо знать и уметь применять криминалистический анализ и методы расследования. Анализ - мыслительная деятельность, связанная с расчленением информации на разные кусочки и последующее соединение их в одно целое. Выделяется две группы методов анализа: 1. Методы субъективного анализа, которые базируются на личностных качествах следователя, его элементарной логике и интуиции, на догадках и личном опыте (методы здравого смысла) 2. Методы научного познания и управления: а) следственные версии. Версии - обоснованные материалами дела вероятностные суждения об обстоятельствах, имеющих значение для организации расследования, установления истины и реализации задач следствия. Версии выдвигаются: - следсвием - потерпевшим - обвиняемым - органами милиции - журналистами б) програмно-целевой метод (ПЦМ) ПЦМ - метод организации раскрытия, расследования преступлений и получения по делу новых знаний с помощью заранее разработанных типовых криминалистических программ.

скачать реферат Методика расследования вымогательства

План расследования, как материальное отображение мыслительной деятельности следователя, кроме версий и обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию, содержит выбор процессуальных и непроцессуальных средств получения доказательственной и ориентирующей информации. К ним относится следственные действия, оперативно- розыскные меры и организационные мероприятия. Приступая к планированию последующего этапа расследования вымогательства надо проверить, как был реализован план первоначального этапа расследования, все ли отображены версии и насколько глубоко, какие возникли противоречия, пробелы. Для этого следователь либо следственно- оперативная группа в полном составе анализируют, устанавливают причинные связи между ними, формируют новые частные версии, намечают пути их разрешения. 4. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий. Собирание доказательств в уголовном судопроизводстве осуществляется всеми следственными действиями, названными в уголовно-процессуальном законе. Однако криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений ранжирует их в соответствии с характером преступления. Поскольку отдельные преступления характеризуются особенностями обстоятельств, подлежащих доказыванию, постольку и следственные действия для их установления приобретают специальную окраску.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.