телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАКниги -30% Всё для хобби -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30%

все разделыраздел:Искусство, Культура, Литература

Основы риси романтизму

найти похожие
найти еще

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Другий напрямок втечі – відхід від дійсності в інший час. Не знаходячи опори в теперішньому, романтизм розриває природний зв‘язок часів: ідеалізує минуле, особливо середньовіччя, патриархальний образ життя, ремісничий устрій, лицарський кодекс честі; конструює майбутннє, вільно манипулюючи часовим потоком. Третій напрямок втечі романтика – відхід у власний внутрішній світ, в усі куточки свого «Я». В житті серця романтики вбачають протилежність безсердечності зовнішнього світу (казки Гофмана, Гауфа).Романтизм як певний тип культури в різних країнах мав свої націонльні особливості. У Німеччині, роздрібненій більш як на 360 великих і малих суверенних держав – королівств, курфюрств, рицарських володінь, уся інтелектуальна енергія виплеснулася в галузб теорії, що знайшло відображення в філософсько-естетичних шуканнях, художній літературі, роботі славнозвісної школи Ієнських романтиків. В українській ментальності романтичний світогляд, формування якого відбувалося на основі національних особливостей, знайшов своє яскраве вираження у «філософії серця» П. Юркевича, в художній реальності М.Гоголя та Т.Шевченка, в пошуках витоків національної самосвідомості членів Кирило-Мефодіївського братства, П. Куліша, М.Максимовича та ін. ЛІТЕРАТУРА 1.Ф.І.Прокаєв; Б.В.Кучинський; І.В.Долганов. «Зарубіжна література» , К.1987. 2.Детская энциклопедия. Для среднего и старшего возраста. Издание 2. Том 11. «Язык. Художественная литература». Москва, «Просвещение», 1968. – 528с.:ил. 3.Бичко А. К. та ін. Теорія та історія світової та вітчизняної культури: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1992. – 392с. 4.Культурология в вопросах и ответах. Учебное пособие. Ротов-на-Дону: «Феникс», 1997 – 480 с.

Таким чином, виходячи з однакового прагнення до вираження неприйняття довколишньої дійсності, реакційні романтики фактично відривалися від дійсності, протиставляючи їй ідеалізовані патріархальні відносини середньовіччя, тоді як прогресивні романтики, навпаки, усі свої надії покладали на майбутнє. Незважаючи на виняткову складність та суперечливість, романтизм у цілому має ряд визначальних рис та ознак. Йому притаманні так звана світова скорбота, романтичні «два світи», підкреслений інтерес до внутрішнього світу людини, гротескно-сатиричне зображення дійсності та проникливе відтворення природи. Романтична «світова скорбота» була одним з виражень глибокого розчарування в результатах французької революції і пов'язаного з нею Просвітництва. Відомо, що переважна більшість ідеологів Просвітництва щиро вірила в близьке настання царства розуму та загального добробуту. Майбутнє буржуазне суспільство вимальовувалося їм у щонайрадужніших барвах . Результати ж французької революції, що на неї покладалися такі величезні сподівання, цілковито перекреслили ілюзії просвітителів. Проповідуване ідеологами Просвітництва царство розуму, загального добробуту й миру обернулося на практиці нескінченними загарбницькими війнами, царством гендлярства, бездушності та егоїзму. Саме тому розчарування романтиків набуло особливої гостроти, почало переростати у настрої цілковитої безнадії та глибокого відчаю - у «світову скорботу». Цей відчай підкріплювався втратою уявлень про перспективи суспільного розвитку: стан внутрішнього бродіння та хаосу сприймався як закономірний для світу, а шляхи розвитку цього несталого світу - таємничими й непізнаванними. Відчуття «світової скорботи», в свою чергу, вело до романтичного відчуття двох світів - переконаності у цілковитому розладі мрії та реальності. У пошуках нових позитивних ідеалів романтики звертаються до історії та мистецтва, релігії і народної творчості, до природи та до екзотичних країн - до всього, що різко контрастує з безбарвністю та убозтвом сучасної дійсності. Заперечуючи класицизм і просвітницький реалізм, їхню регламентацію та умоглядність, романтики прославляють самоцінність окремої людської особистості, її цілковиту внутрішню свободу. Відштовхуючись-від Шекспіра, романтики розкривають дивовижну складність та суперечливість людської душі, її одвічну невичерпність. Заглибленість у внутрішній світ особистості, пильний інтерес до могутніх пристрастей та яскравих почуттів, до всього надзвичайного, тяжіння до інтуїтивного та неусвідомленого - характерні риси романтичного методу в усіх мистецтвах. Якщо теоретики класицизму виходили з прагнення наслідувати природу, то романтики виходять з прагнення перетворити природу. Вони створюють свій, особливий світ, на їхню думку, величніший і прекрасніший, ніж світ реальний. У цьому й полягає суть їхнього учення про два світи. З уявленням про два світи пов‘язаний полум‘яний захист романтиками цілковитої творчої свободи митця від будь-яких регламентацій і будь-яких норм. Надзвичайно своєрідним явищем у поетиці романтизму була. й так звана романтична іронія, головними теоретиками її виступали письменники такі, як Фрідріх Шлегель, Карл Зольгер і Жан-Поль Ріхтер.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Один из авторов концепции "славянской взаимности". Воззрения Штура стали идейно-художественой основой словацкого романтизма 40-70-х гг. 19 в. Философско-политические трактаты, труды по славянскому фольклору; патриотическая лирика и эпика. ШТУРВАЛ (нидерл. stuurwiel) - орган управления самолетом (элеронами и рулями высоты), судном (рулем), автомобилем, заслонками в трубопроводах и т. д. ШТУРМ (нем. Sturm - атака - приступ), способ овладения крепостью, городом или сильно укрепленной позицией. ШТУРМ (Sturm) Жак Шарль Франсуа (1803-55) - французский математик, иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1836). Труды по краевым задачам уравнений математической физики, оптике и механике. "ШТУРМ УНД ДРАНГ" - см. "Буря и натиск". ШТУРМОВАЯ АВИАЦИЯ - род боевой авиации, предназначенной для поражения, как правило, малоразмерных и подвижных наземных (морских) целей. Основная задача штурмовой авиации - авиационная поддержка сухопутных войск и сил флота. Организационно формирования штурмовой авиации могут входить в армейскую (войсковую), фронтовую (тактическую) авиацию и авиацию ВМФ (ВМС), а в ряде иностранных армий - также в состав авианосной авиации или авиации морской пехоты

скачать реферат Русская пейзажная живопись 19 века

Именно стремление к непосредственному отражению действительности отчетливо ощутимо в романтической пейзажной живописи. Развитие романтической пейзажной живописи первой половины 19 столетия происходило по трем направлениям: городской пейзаж на основе работы с натуры; изучение природы на итальянской почве и открытие русского национального пейзажа. Одним из высших достижений русской реалистической живописи в пределах ее общей романтической направленности было искусство С.Ф. Щедрина. Именно у него особенно отчетлива реалистическая основа русского романтизма. Сохраняя обобщенность восприятия мира, он создает тот «совершенно похожий на природу» пейзаж, который жаждала видеть на выставках передовая русская пресса уже в 1810-х годах. В первой четверти 19 работает ряд художников, специализирующихся на писании видов и местностей, городов и усадеб. Как отмечает Федоров- Давыдов в своей работе, «художники этого круга- видописцы в узком смысле слова». И действительно, при написании картины они редко ставили перед собой какие-либо иные задачи кроме описания местности. Содержание их произведений обычно сводилось к их сюжетам.

Джип-каталка "4х4", голубой.
Каталка со звуковым сигналом. Автомобиль оснащен крюком с веревкой, за который его может везти сам водитель или родители. Если веревка не
1731 руб
Раздел: Каталки
Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые
Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки
 Блюда-скороспелки

В любой салат можно положить все, что есть в доме. Нужно только запомнить три правила. В один из салатов всегда кладется картошка. А значит — к ней годятся любые овощи, мясные и рыбные продукты, в небольших количествах — фрукты и ягоды. И всегда — либо майонез, либо постное масло. В другом салате в основе — рис. И все, что его утончает, облагораживает, потому что отварной холодный рис слегка напоминает безвкусное засохшее тесто, в котором нет ничего, кроме воды и муки. В рисовый салат я учила дочь класть обязательно кислые продукты. Лимон, бруснику, клюкву. Потом — много лука, ошпаренного кипятком, если он не свежий, зеленый. И далее — любые рыбные консервы с каплей майонеза. Если консервы жирные — мелко нарезать в рис соленые огурцы или яблоко. И наконец — сладкий салат. Из яблок — с капустой, морковкой, черносливом, клюквой, консервированными фруктами, с добавлением сметаны, иногда крупинки горчицы, яблочного уксуса и орехов. Именно салаты заставили дочь внимательно изучать содержимое кухонного шкафа, уже без попыток украдкой отправить в рот ложку любимого варенья или вытягивать из него пальцами абрикосы или сливы

скачать реферат Фильтры для точечных изображений в Adobe

В поле Border hick ess (Толщина границ) устанавливается толщина (как бы свинцовых) перемычек между стеклами в диапазоне от I до 20. В поле Ligh I e si y (Яркость света) в диапазоне от 0 до 10 определяется интенсивность невидимого источника освещения. Фильтр ex urizer (Текстуризатор) Фильтр ex urizer (Текстуризатор) представляет собой самостоятельный инструмент, входящий кроме того и составной частью во многие другие фильтры, в которых трансформированное изображение «наносится» на текстурную основу. Рис. 12-56. Диалоговое окно ex urizer (Текстуризатор) В списке ex ure (Текстура) диалогового окна (рис. 12-56) можно выбрать «основу», на которую наносится изображение: Brick (Кирпич), Burlap (Мешковина), Ca vas (Брезент), Sa ds o e (Известняк), а также с помощью варианта Load ex ure. (Загрузить.) использовать другое изображение в формате программы Adobe Pho oshop .PSD в качестве основы для текстуры. Масштаб текстуры определяется в поле Scali g (Масштаб) в диапазоне от 50% до 200%. Поле Relief (Рельеф) определяет толщину текстуры в диапазоне от 0 до 50.

 Чеканка, басма, насечка

Забитый в такое углубление мягкий металл благодаря этому прочно соединится с основой. Рис. 2. Формирование канавки с помощью зубильца или чекана (а) и нанесение дополнительных бороздок зубильцем (б) Есть и другой способ дополнительного крепления элементов вставок в углублениях. Дно канавки насекают сечкой с остроотточенной рабочей частью, имеющей в сечении четырехугольник или треугольник. При такой обработке на дне канавки образуются углубления с облоем в виде острых заусениц. При выполнении этой операции сечку наклоняют то в одну, то в другую сторону относительно поверхности обрабатываемого изделия. Углубления под инкрустацию на небольших металлических предметах могут быть выполнены гравировальными инструментами. Обычно этот способ выбирают в тех случаях, когда имеется навык работы с ними (рис. 3). Рис. 3. Вырезание канавок гравировальными инструментами: а гравирование шпицштихелем; б выполнение канавок фляхштихелем и болтштихелем; в скашивание стенок шпицштихелем Контурная и обронная гравировки, имеющие при гравировании самостоятельное значение, здесь становятся первой подготовительной стадией инкрустирования

скачать реферат Русская пейзажная живопись

Именно стремление к непосредственному отражению действительности отчетливо ощутимо в романтической пейзажной живописи. Развитие романтической пейзажной живописи первой половины 19 столетия происходило по трем направлениям: городской пейзаж на основе работы с натуры; изучение природы на итальянской почве и открытие русского национального пейзажа. Одним из высших достижений русской реалистической живописи в пределах ее общей романтической направленности было искусство С.Ф. Щедрина. Именно у него особенно отчетлива реалистическая основа русского романтизма. Сохраняя обобщенность восприятия мира, он создает тот “совершенно похожий на природу” пейзаж, который жаждала видеть на выставках передовая русская пресса уже в 1810-х годах. В первой четверти 19 работает ряд художников, специализирующихся на писании видов и местностей, городов и усадеб. Как отмечает Федоров-Давыдов в своей работе, “художники этого круга- видописцы в узком смысле слова”. И действительно, при написании картины они редко ставили перед собой какие-либо иные задачи кроме описания местности. Содержание их произведений обычно сводилось к их сюжетам.

скачать реферат База данных MS Access

Создадим в режиме автоформы формы «Группа» и «Студент» и введем в формы данные (рис. 27). В соответствующих таблицах базы данных появились новые, введенные нами, данные для группы ДХГ-31. Аналогично в режиме автоформы следует создать формы «Кафедра», «Преподаватель», «Предмет», «План», «Успеваемость». Заполнение таблицы «Группа» базы через автоформу «Группа» Для вывода на печать документов на основе данных из базы используются отчеты. Отчеты во многом похожи на формы, но имеют иное функциональное назначение – они служат для форматированного вывода данных на печатающие устройства и, соответственно, при этом должны учитывать параметры принтера и параметры используемой бумаги. Создадим отчет «Список студентов по группам» в режиме мастера отчетов на основании запроса «Список студентов по группам», выполненного ранее. Отредактируем в режиме конструктора отчет, если это требуется, чтобы привести отчет в пригодный для печати вид (рис. 28). Аналогично, следует создать отчет «Список преподавателей по кафедрам» в режиме мастера отчетов на основании запроса «Список преподавателей по кафедрам», который сформирован на основе рис. 3 предметной области.

скачать реферат Жуковский как первооткрыватель романтизма в русской поэзии

Дидактична по своему характеру и заданию композиция «Теона и Эсхина». Самое главное говорится в конце, «под занавес» - это как заключительная мораль в басне: О друг мой, искав изменяющих благ, Искав наслаждений минутных, Ты верные блага утратил свои – Ты жизнь презирать научился. Все небо нам дало, мой друг, с бытием: Все в жизни к великому средство В своих стихах Жуковский может походить и на классика и на автора сентиментального толка, но при этом он всегда остается романтиком, ибо его мысль, его уроки всегда отвечают романтическому строю идей. Положительные начала в поэзии Жуковского в значительной мере связаны с такими характерными вообще для романтиков темами, как темы поэта и поэзии. Темы эти в их романтическом преломлении близки друг другу, внутренне соотнесены между собой. Дружба, которую воспевают романтические поэты, в том числе и Жуковский – это дружба людей, одинаково мыслящих и одинаково чувствующих, равно присягнувших единой поэтической вере. Жуковский не только романтик, а первооткрыватель романтизма в русской литературе. Проблематика творчества Жуковского: философское начало в лирике поэта Философские основы русского романтизма носят общеевропейский характер.

скачать реферат Структуры управления

Дальнейшим развитием и модификацией линейно-функциональной структуры является линейно-штабная структура, суть которой заключается в том, что функциональные руководители получают в свое распоряжение развитые обособленные функциональные подразделения (финансовое управление, управление снабжения и т.д.), которые могут самостоятельно вести работу с производственными подразделениями, в том числе и на коммерческой основе (рис. 4) . Руководитель организации Штаб руководителя организации Руководитель подразделения Руководитель подразделения Штаб руководителя подразделения Штаб руководителя подразделения Рисунок 4 – Линейно-штабная структура Главная задача линейных руководителей заключается в координации действий функциональных звеньев и направление их в русло общих интересов организации. 3.2.3 Дивизиональная структура. Первые разработки концепции и начало внедрения дивизиональных структур управления относятся в 20-м годам, а пик их промышленного использования приходится на 60-70-е годы ХХ века. Необходимость новых подходов к организации управления была вызвана резким увеличением размеров предприятий, диверсификацией их деятельности и усложнением технологических процессов условиях динамично меняющейся внешней среды.

Блюдо для блинов "Кулинарный мир", 19,5x23x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 19,5x23x3 см. Материал: фарфор.
373 руб
Раздел: Прочее
Ящик для игрушек "Профи Kids", 15 л.
Ящик для игрушек "Профи Kids" имеет 6 разноцветных вкладышей, для хранения мелких деталей, игрушек, карандашей и
499 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
328 руб
Раздел: Прочие
скачать реферат Проблемма адаптации "чужого" в русской культуре XVIII века

Заключение: Не только внешняя устремленность к диалогу характеризует традиции художественной культуры Просвещения. Не менее характерным был диалог внутренний, который вели между собой разные виды искусств. Союз русской словесности и музыки, давший в XVIII веке столь высокие художественные результаты, в XIX столетии окреп еще более. Как известно, основой европейского романтизма была идея общности искусств, их взаимовлияния и взаимопроникновения. Вот, например, что писал об этом немецкий романтик Роберт Щуман: «Образованный музыкант может с такой же пользой учиться на рафаэлевской Мадонне, как художник — на симфониях Моцарта. Для художника стихотворение превращается в картину, музыкант же перекладывает картину в звуки». Самым наглядным примером синтеза искусств в культуре XVIII века, может служить столица империи, регулярный город Санкт – Петербург или театральные постановки, в которых были задействованы художники, декораторы, композиторы, артисты, танцоры и использовались технические новинки. Идея взаимодействия «разных художеств», характерная для русского искусства XIX века, вытекала из всей художественной практики Предшествующей эпохи.

скачать реферат Информационная логистика

В информационной системе с обратной связью существует строго определенный базис, на котором основывается практика решений, принимаемых руководителями предприятий, на основе рис. 3. Замечу, что их решения окружающими обстоятельствами. не являются выражениями «свободной воли», а являются строго обусловленными Практика отечественных предприятий показывает, что поставка товаров потребителю в среднем занимает неделю, с момента получения заказа от клиента. Запаздывание бухгалтерских операций и закупок составляют в розничном звене в среднем 3 недели от момента продажи вплоть до ее отражения в заявках на выполнение заказа. Оптовику требуется 1 неделя для оформления заказа, а отправка товара розничному звену занимает еще неделю. Аналогичные запаздывания имеют место также между оптовым звеном и заводским складом. У производителя уходит в среднем 6 недель с момента принятия решения об изменении темпа выпуска продукции до момента, когда производство достигает нового уровня. Однако в высокоорганизованных логистических системах, функционирующих в странах с развитым рыночным хозяйством, периоды запаздывания значительно сокращаются.

скачать реферат Основная цель и задачи функционирования сельского кредитного кооператива

По решению общего собрания председатель такого кооператива может исполнять функции исполнительного директора. Члены кооператива могут быть избраны только в один из выборных органов – правление, наблюдательный совет (ревизионную комиссию). Члены наблюдательного совета не могут быть членами правления и входить в состав исполнительной дирекции. Члены выборных органов и кредитного комитета работают на безвозмездной основе. Рис 1. Структура управления сельского кредитного кооператива Общее собрание членов кредитного кооператива является высшим органом управления кредитным кооперативом. Общее собрание членов кредитного кооператива может быть очередным или внеочередным. Очередное общее собрание членов кредитного кооператива проводится в установленные уставом сроки, но не реже чем раз в год. Внеочередное общее собрание членов кредитного кооператива может быть созвано по инициативе правления кредитного кооператива, по требованию наблюдательного совета, ревизионного союза сельскохозяйственных кредитных кооперативов, членом которого является данный кооператив, или по требованию не менее чем одной десятой общего числа членов кредитного кооператива.

скачать реферат Особенности выпуска и обращения ценных бумаг банков. Государственное регулирование рынка ценных бумаг

Основные формы (составные части) государственного регулирования российского рынка ценных бумаг. В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственное регулирование данного рынка осуществляется на основе (рис.2): Рисунок 2 - Составные части государственного регулирования российского рынка ценных бумаг - установления обязательных требований к деятельности на рынке ценных бумаг: эмитентов ценных бумаг; профессиональных участников; саморегулируемых организаций; - установления стандартов эмиссии ценных бумаг; - государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг (включая регистрацию проспектов ценных бумаг); - государственной системы контроля за соблюдением эмитентами условий и обязательств по эмитированным ими ценным бумагам; - лицензирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг; - лицензирования деятельности саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг; - запрещения и пресечения предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг без соответствующей лицензии; - -создания системы защиты прав владельцев ценных бумаг; - установления предельных объемов эмиссии ценных бумаг органами государственной власти и местного самоуправления.

скачать реферат Задача обработки решёток

Кроме того, это означает, что любой спектр, состоящий из М или менее импульсов, имеет корреляционный вектор в Однако, простой пример показывает, что нет гарантии того, что оценка Писаренко будет единственной в большинстве многомерных ситуаций Рассмотрим ненулевой положительный полином (С4) для некоторого ненулевого Нулевое множество включает часть гиперплоскости (С5) которая находится в К Многие спектральные основы, имеющие практический интерес, пересекают эту гиперплоскость в бесконечном числе точек, подразумевая существование некоторого корреляционного вектора на границе Е с неединственным спектральным представлением Эта проблема неединственности аналогична неединственности в многомерной чебышевской аппроксимации ИЛЛЮСТРАЦИИ Рис.1 ПИП из трех ИП Рис.2 Спектральная основа для решетки ПИП : I - основа Рис.3 Е и Р для и /а/ Сечение Е и Р при и /b/ Сечение Е и Р при Рис 4 Е и Р для и /а/ Сечение Е и Р при и /b/ Сечение Е и Р при Рис.5 Аппроксимация спектральной основы посредством выборки ; сечение при

Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
скачать реферат Романтизм

Наличие контрастности одна из характерных черт романтического типа творчества и, следовательно, стиля. Духовное и материальное в творчестве романтиков резко противопоставлены друг другу. Положительный романтический герой обычно рисуется как существо одинокое, кроме того, обреченное на страдание в современном ему обществе (Гяур, Корсар у Байрона, Чернец у Козлова, Войнаровский у Рылеева, Мцыри у Лермонтова и другие). В изображении безобразного романтики достигают часто такой бытовой конкретности, что трудно отличить их творчество от реалистического. На основе романтического миропонимания возможно создание не только отдельных образов, но и целых произведений, реалистических по типу творчества. Романтизм беспощаден к тем, кто, борясь за собственное возвышение, помышляя об обогащении или томясь жаждой наслаждений, преступает во имя этого всеобщие нравственные законы, попирает общечеловеческие ценности (гуманность, свободолюбие и другие). В романтической литературе немало образов героев, зараженных индивидуализмом (Манфред, Лара у Байрона, Печорин, Демон у Лермонтова и другие), но они выглядят как существа глубоко трагические, страдающие от одиночества, жаждущие слияния с миром простых людей.

скачать реферат Система художественных образов сборника Н. Гумилева "Романтические цветы"

Наличие контрастности – одна из характерных черт романтического типа творчества и, следовательно, стиля. Духовное и материальное в творчестве романтиков резко противопоставлены друг другу. Положительный романтический герой обычно рисуется как существо одинокое, кроме того, обреченное на страдание в современном ему обществе. На основе романтического миропонимания возможно создание не только отдельных образов, но и целых произведений, реалистических по типу творчества. В романтической литературе немало образов героев, зараженных индивидуализмом, но они выглядят как существа глубоко трагические, страдающие от одиночества, жаждущие слияния с миром простых людей. Раскрывая трагизм человека - индивидуалиста, романтизм показал сущность подлинной героики, проявляющей себя в беззаветном служении идеалам человечества. Личность в романтической эстетике ценна не сама по себе. Ее ценность возрастает по мере возрастания той пользы, которую она приносит народу. Утверждение в романтизме человека состоит, прежде всего, в освобождении его от индивидуализма, от пагубных воздействий частнособственнической психологии.

скачать реферат Средства достижения выразительности в интерьере

Направленность пространства определяется его устремленностью по одной из трех координат и выражается качественными понятиями: «низкое— высокое» (мелкое—глубокое), «узкое— широ­кое», «короткое—вытянутое» (рис. III.3). Указанные в общем виде качественные понятия условны и в плане эмоциональных переживаний связаны с человеком через его восприятие абсолютной величины пространства. В архитектурных пространствах динамические свойства формы выступают чаще в метафорическом значении, выражая общее впечатление от формы, или в сравнительном значении для ряда сопоставимых форм. Восприятие оценивает объективное качество сложного архитектурного пространства — соединение форм по степени их упорядоченности, определяемое понятием «хаотичное—организованное». Хаотичное распределение пространств, особенно внеш­них, возникает как результат их спонтанного формирования, непрофессионального подхода, влияния условий ситуации. Упорядоченность пространства выражается в использовании, как правило, простейших приемов, геометрических визуально-пространственных связей. Основой упорядоченности чаще всего служат логично-утилитарные аргументы без особого учета художественно-эмоциональных качеств.

скачать реферат Солнечная энергетика

Пока максимальный КПД экспериментальных элементов на основе а-Si:Н – 12% – несколько ниже КПД кристаллических кремниевых СЭ (~15%). Однако не исключено, что с развитием технологии КПД элементов на основе а-Si:Н достигнет теоретического потолка – 16 %. Наиболее простые конструкции СЭ из а-Si:Н были созданы на основе структуры металл – полупроводник (диод Шотки) (рис. 6). Несмотря на видимую простоту, их реализация достаточно проблематична – металлический электрод должен быть прозрачным и равномерным по толщине, а все состояния на границе металл/а-Si:Н – стабильными во времени. чаще всего солнечные элементы на основе а-Si:Н формируют на ленте из нержавеющей стали или на стеклянных подложках, покрытых проводящим слоем. Рис.6. Конструкция фотоэлемента с барьером Шотки При использовании стеклянных подложек на них наносят прозрачную для света проводящую оксидную пленку (ТСО) из S O2, I 2O3 или S O2 I 2O3 (I O), что позволяет освещать элемент через стекло. Поскольку у нелегированного слоя электронная проводимость выражена слабо, барьер Шотки создается за счет осаждения металлических пленок с высокой работой выхода (P , Rh, Pd), которая обуславливает образование области положительного объемного заряда (обедненного слоя) в а-Si:Н.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.