телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРазное -30% Рыбалка -30% Канцтовары -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Конституционное (государственное) право зарубежных стран

Конституцiя США та реальнi права громадян

найти похожие
найти еще

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ПРИКАРПАТСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Василя Стефаника КАФЕДРА Теорії та історії держави і права Курсова робота з історії держави і права зарубіжних країн на тему: «КОНСТИТУЦія США ТА РЕАЛЬНі ПРАВА ГРОМАДяН» Виконала студентка I-го курсу юридичного факультету Втерковська Ю.Д. Науковий керівник доцент Лісна І.С. Івано-Франківськ 1999 ЗМІСТ Стр. ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 Розробка Конституції США та її основні ідеї 1.1. Розробка та прийняття Конституції США 1787 року 5 1.2. Конституція США про повноваження й порядок роботи Конгресу США 9 1.3. Конституція США про статус і повноваження Президента США 11 1.4. Конституція США про Верховний суд 13 1.5. Конституція США про федеративний устрій держави 15 РОЗДІЛ 2 Поправки до Конституції США та розширення прав людини 2.1. Білль про права 17 2.2. Скасування рабства та забезпечення расової рівності 20 2.3. Встановлення рівності громадян за статтевою ознакою 21 2.4. Зниження вікового виборчого цензу 22 РОЗДІЛ 3 Судовий захист прав і свобод людини в США 23 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30 ВСТУП Тема даної курсової роботи є досить актуальною. Обравши шлях незалежного розвитку у серпні 1991 року, український народ поставив собі за мету створення правової держави, необхідним елементом якої е верховенство Конституції у правовому просторі держави. Водночас надзвичайно важливим завданням подальшого розвитку українського суспільства є реальне забезпечення проголошених Конституцією прав и свобод людини. У цьому зв’язку вкрай необхідно вивчати як історію становлення і розвитку кнституційного ладу сучасних високорозвинутих країн, так і сучасний стан дотримання в ціх країнах прав людини. Метою даної роботи є аналіз змісту Конституції США та характеристика її приписів, пов’язаних з правами громадян. Як відомо, американский народ живе за нормами своєї конституції вже понад 200 років, майже не змініючи її, що свідчить про оптимальність її вихідних положень. Не тільки професіоналізм та грамотність відзначають авторів цього юридичного документу. В ньому сконцентровані знання, мудрість та культура останіх століть розвитку людства, революційна непримиреність першопроходців суспільства вільних, високе почуття справедливості. Статті Конституції США містять читкі формулювання, що виключає можливість трактувати їх по різному. Як наголошував голова Верховного Суду США Дж. Маршалл, протягом 200 років Конституція США « спрямовувала розвиток урядових інституцій, створюючи засади для політичної стабільності, індивідуальної свободи, економічного зростання й суспільного прогресу.». В колишньому СРСР та в незалежній Україні опублікова чимало наукових робіт, присвячених Конституції США. В них Основний закон амеріканської держави розглядається з точки зору зовнішньої та внутрішної політики, економики, юриспруденції і т.і. Проте більша частина цієї літератури, тобто та, що була видана до кінця 80-х років, написана з позицій класового підходу й комунистичної методології, отже показує амеріканське суспільство расової та соціальної нерівності. Лише впродовж останнього десятиріччя почали з’являтися книги (здебільшого переклади американських видань), які акцентують увагу на досягненнях правової системи США, на загально-людському характері американської конституції як правової запоруки прав людини.

Але питання про відсторонення від влади президента вирішує сенат під головуванням Верховного судді двома третинами голосів присутніх. У результаті, президент і конгрес були позбавлені можливості втручатися в справи один одного напряму, що забезпечує їх незалежність один від одного. Можна сказати, що президент має непрямий вплив на Верховний суд в тому плані, що він призначає його членів. Але оскільки вони призначаються довічно, і всі, у тому числі й президент США, зобов’язані підкорятися рішенням Верховного суду, то стає очевидним те, що система взаємних стримань і противаг працює і тут. Принципово важливим є положення Конституції про порядок, строки виборів і термін повноважень президента. «Оскільки автори Конституції не вірили, що народ зможе зробити мудрий вибір, Президент обирається не прямо, а вибірниками, яких обирають ті, хто має право голосу, з усіх штаів (ст. II, р. I; попр. XII). Ця система ніколи не працювала так, як її задумували укладачі Конституції, адже фактично від самого початку вибірники були суто номінальними діячами, що тільки фіксували на папері вибір народу.»1. Вибірники подавали голоси за допомогою бюлетенів. Проходив той, за кого була подана більша кількість голосів вибірників. Повноваження президента були обмежені чотирма роками, але йому не заборонялося домагатися переобрання на новий термін. 1.4. Конституція США про Верховний суд «Важливу роль Конституція відводила судовій владі. Вона надала їй право розглядати всі закони країни лише у відповідності з загально-союзною Конституцією та конституціями штатів.»1. При розгляді цієї частини Конституції члени Установчого конвенту пропонували надати Верховному федеральному суду повноваження вищої судової інстанції США. Він повинен був отримати право перегляду законів, прийнятих Конгресом при їх невідповідності Конституції, але не як наглядова інстанція, а в зв'язку з певними судовими справами, що перебувають в його виробництві. Таке право Верховний суд повинен отримати і відносно законів, прийнятих парламентами штатів і постанов судів штатів. Однак, ці положення в Конституцію не увійшли. Побоюючись протидії штатів, від рішення яких залежала доля самої Конституції, розуміючи, що вони не потерплять втручання федерації в їх “внутрішні справи”, включаючи законодавство і суд, члени Конвента знов пішли на компроміс, відклавши розв'язання цього питання до кращих часів. По Конституції 1787 року (ст. 3) судова влада федерації повинна була тягнутися на всі ті справи, що « виникають на основі цієї Конституції, законів Сполучених Штатів, міжнародних угод, що укладені чи будуть укладені Сполученими Штатами; на всі справи, що стосуються послів, інших повноважних представників та консулів; на всі справи адміралтейства та інші морські справи, в яких Сполучені Штати є стороною; на всі спори між двома чи більше штатами, між штатом і громадянами іншого штату, між громадянами різних штатів, між громадянами одного штату за позовами про землі, даровані різними штатами, а також між штатом чи його громадянами та чужоземними державами, громадянами чи підданцями.»2. Крім цього, до федеральної юрисдикції були віднесені спори між палатами, тяжби між громадянами різних штатів і деякі інші позови, що стосувалися федерації загалом.

Подальше залучення жінок до громадського життя, зокрема, спричинене більшою, ніж у попередні часи участю їх у суспільному виробництві, а також зростання феміністського руху, пригорнули увагу законодавців до даної проблеми. Результатом ії розгляду в Конгресі США стало прийняття 19-тої поправки до Конституції у 1920 р. Дана поправка наголошуе: «Право громадян Сполучених Штатів на участь у виборах не повинне заперечуватися з огляду на їх стать як Сполученими Штатами, так і окремими штатами.»3 19-та поправка відіграла значну роль у процесі реального забезпечення рівності прав громадян США безвідносно до їх статі, посприяла піднесенню ролі жінок у державному й громадському житті, а зрештою, їх більшій соціальній захищеності. 2.4. Зниження вікового виборчого цензу Поправка 16-та (1971 р.) знизила віковий виборчий ценз до 18 років. Виборчим правом володіють громадяни США обидвох статєй, які досягли 18-річного віку до дати реєстрації вибірників та які проживають в конкретному штаті або на території певної виборчої дільниці на протязі певного часу ( для президентських виборів — 30 днів, для всіх інших виборів , в залежності від законів відповідного штату, — від трьох місяців до одного року). «Громадяни Сполучених Штатів, що досягли вісімнадцятилітнього чи старшого віку, не повинні позбавлятися виборчих прав чи обмежуватися в них Сполученими Штатами з огляду на їхній вік.»1 РОЗДІЛ 3 Судовий захист прав і свобод людини в США НЕЗВАЖАЮчИ НА іСНУВАННя ДЕяКИХ МіСЦЕВИХ ВіДМіННОСТЕЙ і ТЕХНічНИХ ДЕТАЛЕЙ, ОПИСАТИ ОСНОВНі МЕЖі ТИПОВОї СУДОВОї СИСТЕМИ ДОСИТЬ ЛЕГКО. МИ МОЖЕМО УяВИТИ СОБі її У ВИГЛяДі ПіРАМіДИ. Внизу, в основі піраміди, знаходяться суди нижчої інстанції, розкидані по території всього штату. Такі суди, як правило, відносяться до муніципальних округів. Ці суди мають справу з найменш серйозними проступками і найменш серйозними позовами. Вони носять різні найменування: транспортні, поліцейські, муніципальні суди тощо. Деякі з них спеціалізуються у вузькій області: транспортні суди розглядають дорожні випадки, поліцейські суди мають справу тільки з дрібними правопорушеннями (ви не можете подати позов на домовласника або отримати розлучення в поліцейському суді); позовні суди ніколи не торкаються транспортних порушень або випадків пияцтва. У певному значенні ці суди являють собою основу правосуддя, їх «продукція» доступна і недорога. Вони мають тенденцію до зміщення своєї діяльності у бік неформальності. Деякі з них відмовляються від участі в процесі адвокатів. Деякі допускають до справи журі присяжних тільки в тому випадку, якщо одна із сторін посилено наполягає на цьому. Інші взагалі не мають журі присяжних, і якщо одна із сторін наполягає на розгляді своєї справи журі присяжних, то, як правило, справа передається на розгляд суду більш високої інстанції. З іншого боку, судді в цих судах нижчої інстанції є звичайно досить високопрофесійними. Вони колись раніше отримали хорошу правову практику. Йде багато суперечок з приводу якості правосуддя в нижчих судах. Маурін Мілеськи вивчав нижчий карний суд в одному зі східних міст середніх розмірів в 1970 році. У цьому суді 72% справ було вирішено за одну хвилину і навіть менше. Іншими словами, звичайне зіткнення громадян з поліцією триває набагато більше, ніж середній час, витрачений в суді.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Мафія і Україна

Держава перебрала на себе обов'язок давати працю, годувати, одягати, лiкувати всiх громадян. Уряд США, ставши на соцiалiстичний шлях, уже теж перебирає на себе цей обов'язок. Приклади: Калiфорнiйський штат платить допомогу на життя 1.100.000 осiб. З того числа 700.000 є працездатними. У Нью-Йорку понад один мiльйон осiб живуть на мiську допомогу. На цю допомогу Нью-Йорк видає 22 % свого рiчного кошторису. А за статистикою в Нью-Йоркському штатi люди найзаможнiшi, з розрахунку на одну особу, нiж у будь-якому iншому штатi. Нью-Йорк видає 180 мiльйонiв доларiв рiчно на утримання негритянських нешлюбних дiтей. У Калiфорнiї є понад 500 тисяч безробiтних, а фермери змушенi наймати мексиканських робiтникiв, бо калiфорнiйськi безробiтнi не хочуть працювати. На вимогу робiтничих союзiв уряд заборонив привозити мексиканцiв. Тому зiгнило на полi незiбраних овочiв та городовини на кiлька мiльйонiв доларiв. Безбожництво США заснували побожнi християни, якi запровадили присягу вiрностi державi на Бiблiї. Вони записали до Конституцiї США закон, який звiльняє церкви всiх вiр усяких податкiв

скачать реферат Політичний режим

Третій чинник пов'язаний з коригуванням своїх позицій католицькою церквою. Річ у тім, що сучасні демократії формувалися передусім у християнських країнах, а католицизм до недавнього часу співіснував з авторитарними режимами. Зміна позиції римсько-католицької церкви, яка почала виступати за необхідність соціальних змін, допомогу бідним, захист прав громадян стимулювала хвилю демократизації. Четвертий чинник продиктований зміною на початку 70-х років зовнішньої політики провідних світових політичних сил - США, колишнього СРСР, Європейського співтовариства, яка полягала у підтримці ідей демократії й захисті прав людини. П'ятий чинник викликаний розвитком глобальних інформаційних систем. Характерною особливістю третьої хвилі демократизації є переважне використання для її розвитку й затвердження ненасилля, компромісів, угод, виборів. Використання саме цих засобів є дедалі важливішим, враховуючи той обсяг проблем, з якими стикаються країни, що вступають у цю третю хвилю. Згідно з Хантінгтоном, це такі проблеми становлення демократії: а) розробка нової конституції й нового виборчого закону; б) чистка державного апарату, заміна чиновників проавторитарної орієнтації на прихильників демократії; в) скасування або модифікація законів, які не відповідають демократії; г) скасування або докорінне реформування таких авторитарних інституцій, як таємна поліція; д) в однопартійних державах розподіл прав власності, функцій, кадрів між державою та партією; е) формування головних політичних еліт, здатних працювати спільно для розв'язання посталих перед суспільством проблем і утримуватися від спокуси експлуатувати їх у своїх групових економічних та політичних інтересах.

Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Лес".
Полезное приобретение для здоровья и гармоничного развития ребенка - напольное покрытие Орто МИКС "Лес". В состав комплекта
1367 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры
Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
 Пойманы с поличным (Советское ИнформБюро)

Прежде всего не удалась попытка правительства США оправдать свое "право" вторгаться в воздушное пространство других государств. На сессии Совета Безопасности в конце мая 1960 года, на которой под давлением США Англия, Франция\и некоторые другие страны не решились прямо осудить американское правительство, господствовало мнение о недопустимости с точки зрения международного права нарушения воздушного пространства других государств. Полный и абсолютный суверенитет каждого государства над своим воздушным пространством сформулирован в международном праве и зафиксирован в национальном законодательстве государств, в том числе и США. Достаточно привести в связи с этим хотя бы следующие факты. В Конвенции о регулировании воздушных передвижений, подписанной в Париже 13 октября 1919 года, говорится, что "каждая держава имеет полный и исключительный суверенитет в отношении воздушного пространства над ее территорией". Подтверждение этого же принципа содержится в Международной (панамериканской) конвенции о торговом воздушном сообщении, подписанной в Гаване 20 февраля 1928 года, в Конвенции о международной гражданской авиации, подписанной в Чикаго 7 декабря 1944 года, а также в ряде двусторонних соглашений между государствами

скачать реферат Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

Своєрідним підсумком політико-правової діяльності часів здобуття незалежності стала Конституція 1787 р., якою США керуються й донині. Саме в ній було ухвалено союзний, а не конфедеративний лад держави, конгрес розділено на дві палати, посилено функції президентської влади, запроваджено майновий ценз для виборців тощо. Ця Конституція окреслювала, здебільшого, особливості політичного устрою США, політичні права і обов’язки її громадян, особливості міжнародної діяльності держави. Тому природним доповненням до неї став “Білль про права”, ухвалений у 1789 р. і введений в дію 1791 р. У десяти його статтях визначалися принципи організації американського суспільства, демократичні за своєю суттю. Йшлося, насамперед, про гарантії особистої свободи громадян, їх захист перед державою та іншими членами суспільства. Отже, бачимо, що все вище написане підтверджує тезу про існування та ефективне функціонування політичної нації у Сполучених Штатах Америки. Насамперед, йдеться про політичну основу суспільства, де кожний громадянин цього суспільства нічим не відрізняється від іншого, насамперед, це не проявляється в ущемленні тих чи інших прав.

 Век 'Свободы' не слыхать

В одном из своих еще прошлогодних выступлений Буш-младший как-то обронил фразу, что "русских надо научить уважать права нацменьшинств". Весьма "дружественное" по тону пожелание, надо сказать. Значит, когда американцы бомбят Афганистан, Ирак, или Ливию - это борьба с "терроризмом", когда евреи оккупируют Палестину, при этом методично уничтожая ее коренное население, это тоже борьба с "терроризмом", но если Россия пытается навести хоть какой-то порядок (замечу, не на чужой, а на своей территории), разобраться с реальными боевиками-террористами - это, согласно мнению президента и Госдепа США, "неуважение к правам национальных меньшинств"? Все та же хорошо мне знакомая за 12 лет работы в пропагандистском аппарате США "убийственно-железная логика" пациента психиатрической клиники, на которого давно уже не обращал внимания лечащий врач. А что было бы, если бы Россия сказала "нет" американской военной акции в Афганистане? Но этого "нет" сказано не было - Россия присоединилась к так называемой антитеррористической коалиции

скачать реферат Пилип Орлик та перша Конституція України

Ця конституція стала вищою точкою політичного мислення українців у XVIII ст., бо фактично проголошувала в Україні незалежну республіку. Це була одна з перших державних конституцій у Європі. Як відомо, конституцію США схвалили й прийняли 1787 р., Франції та Польщі -1791 р., у Російській імперії спроби створити конституцію були тільки в першій чверті XIX ст., але закінчилися трагічним повстанням декабристів у 1825 р. Конституцію України одразу після її прийняття визнали уряди Швеції та Туреччини. Вона й сьогодні вражає своєю актуальністю й високим правовим рівнем. Учені й політики нині небезпідставно вважають, що, втіливши ідеї її натхненника І. Мазепи, вона як державний акт республіканського спрямування на 80 років (!) випередила ідеї Французької революції. Українська Конституція стала реальною моделлю вільної, незалежної держави, яка б засновувалася на природному праві її громадян на свободу і самовизначення. Як складалася Конституція? Про це свідчать архіви Григора Орлика, в яких збереглися оригінальні тексти і записи його батька Пилипа: «Я один зложив найбільшу частину договору (Конституції) і зредагував цілий договір.

скачать реферат Авторское право

Возможность такой интерпретации пункта 2 статьи 18 была обнаружена еще в 1978 году на заседании группы консультантов, созданной Всемирной Организацией Интеллектуальной Собственности для "изучения вопроса о соответствии законодательства США положениям Бернской Конвенции.". Было отмечено, что на 1 января 1978 года (дата вступления в силу нового Закона об авторском праве США) все неопубликованные произведения охранялись в США по общему праву, независимо от гражданства автора. При этом предоставленный таким произведениям срок охраны моментально "истекал", если произведение было опубликовано без знака охраны, без соблюдения оговорки об изготовлении копий произведения в США, а также, если его автором был иностранец, публикация состоялась в стране, не связанной с США соглашением или взаимностью. Был сделан вывод, что в соответствии с этой теорией применение принципа обратной силы не требует восстановления охраны для любых произведений, попавших в США в сферу общественного достояния. Большинство консультантов считали, что. если США именно таким образом истолкую пункт 2 статьи 18, то никакого несоответствия между действующим законодательством США и Бернской Конвенцией в отношении обратной силы не будет.

скачать реферат СССР В 1945 –53 гг.

Ещё в 1946 СССР выдвинул в ООН предложения: о мирном сосуществовании двух различных социальных систем; о сотрудничестве между державами, совместно выигравшими войну; об укреплении ООН, в первую очередь обеспечении равноправия всех её членов; о выводе войск с территории невражеских государств и ликвидации иностранных военных баз; о всеобщем сокращении вооружений; о запрещении атомного оружия. Предложения СССР легли в основу резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1946 «о принципах всеобщего регулирования и сокращения вооружений». Однако империалистические круги, крупные державы Запада отвергли предложения СССР. В 1947 США провозгласили Трумэна доктрину, означавшую, что США присваивает себе право вмешиваться в дела всех стран на стороне реакции и контрреволюции. Эта доктрина служила целям экспансии и агрессии. Как средство использовать американскую экономическую помощь для обеспечения господствующего влияния в разоренных войной государствах Западной Европы, остановить путем американского вмешательства подъём революционного движения в этих странах, а также изолировать от СССР и вернуть на рельсы капитализма страны народной демократии, тогда же был выдвинут Маршблла план (т.е. лишить суверенитета европейские государства и сделать их зависимыми от американского монополистического капитала).

скачать реферат История России

Внешняя политика СССР в 1933 - 1941 гг. Начало второй Мировой войны. 1933 - установление дипломатических отношений с США. 1933 - советское прав-во предложило создать с-му коллективной безопасности, по кот. гос-во-агрессор должно было встретить сопротивление всех европейских стран. 1934 - вступление СССР в Лигу Наций. 1934 - установление дипломатических отношений с Венгрией. 1935 - договоры с Францией и Чехословакией о взаимопомощи в случае нападения агрессора. 1937 - договор о помощи с Монголией. 1938 - военные дей-я против СССР у озера Хасан, 1939 - на реке Халхин-Гол. В противовес попыткам Англии направить гитлеровскую военную машину на Восток советское руководство ищет в лице Германии союзника. Июль - август 1939 - англо-франко-советские переговоры выявляют взаимное недоверие сторон. 23.08.39 - пакт Молотова-Риббентропа о ненападении и о разделе сфер влияния в Восточной Европе. В 1939 году СССР присоединил к себе Латвию, Литву, Эстонию, в 1940 - часть Польши и Финляндии, Бессарабию и Северную Буковину. 1.09.39 - нападение Германией на Польшу. Начало 2МВ. Объявление Англией и Францией войны Германии.

Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели
скачать реферат Личные (гражданские) (права и свободы в конституциях США и Испании /сравнительный анализ/)

Следовательно, испанские граждане, как впрочем, иностранцы и лица без гражданства, могут предъявлять иски к испанскому государству по поводу нарушения прав и свобод, закрепленных в Европейской конвенции по правам человека 1950 г. и в дополнительных протоколах к ней. 4. Сравнительный анализ декларирования личных прав и свобод конституций США и Испании. Право на жизнь США Поправка V Никто не должен привлекаться к ответственности за преступление, караемое смертью, или иное позорящее преступление иначе как по постановлению или обвинительному акту, вынесенному большим жюри, за исключением случаев возбуждения дел, касающихся состава сухопутных и морских сил либо милиции, когда последняя в связи с войной или угрожающей обществу опасностью находится на действительной службе; никто не должен дважды отвечать жизнью или телесной неприкосновенностью за одно и то же правонарушение; никто не должен принуждаться свидетельствовать против самого себя в уголовном деле; никто не должен лишаться жизни, свободы или имущества без законного судебного разбирательства; никакая частная собственность не должна отбираться для общественного пользования без справедливого вознаграждения. Италия Статья 15. Все имеют право на жизнь, на физическую и моральную неприкосновенность и ни в коем случае не могут подвергаться пыткам или негуманным или унизительным наказаниям.

скачать реферат Экзаменационные вопросы по конституционному праву зарубежных стран

В некоторых странах ценз оседлости выражен в косвенной форме. Первоначально избирательное право зарубежных стран было чисто «мужским» и совершенно не распространялось на женщин. Ценз пола долгие годы был одним из наиболее прочных и стойких ограничений избирательного права. В 1893 году этот ценз был отменен в Новой Зеландии, затем в течение последующих десятилетий, а особенно после второй мировой войны, он пал в большинстве стран. США предоставили избирательные права женщине в 1920 году, Англия – в 1928, Франция в 1944, Италия в 1945, Греция в 1956,Швейцария-в 1971 году. Имущественный ценз в неприкрытой, откровенной форме встречается сейчас редко, однако отсутствие прямых имущественных ограничений «компенсируется» другими цензами, которые фактически играют ту же роль. Существует целый ряд другихспособов и методов лишения избирательных прав. В некоторых странах лишаются избирательных прав военнослужащие. Кое-где применяются различного рода «моральные цензы». В ряде стран фактически и юридически лишились избирательных прав «цветные» и некоторые другие национальные мень-шинства. Предоставление пассивного избирательного права сопряжено с целым рядом более жестких ограничений.

скачать реферат Кредит в производительной форме: аренда, лизинг

Финансовый лизинг — это комплекс имущественных и экономических отношений, возникающих в связи с приобретением в собственность имущества и последующей сдачей его во временное владение и пользование за определенную плату. Поскольку финансовый лизинг по экономическим признакам схож с долгосрочным банковским кредитованием капитальных вложений, то особое место на рынке финансового лизинга занимают банки, финансовые компании и специализированные лизинговые компании, тесно связанные с банками. В ряде стран банкам разрешено заниматься только финансовым лизингом. Законодательством этих стран определяется тип арендных отношений, который может быть отнесен к финансовому лизингу. Так, согласно требованиям комиссии норм финансовой отчетности США установлены следующие правила, которым должен отвечать договор финансового лизинга: 1. К моменту истечения срока лизингового договора право владения активами передается лизингополучателю. 2. Условия договора предоставляют право покупки объекта с конкурентных торгов. 3. Срок лизинга составляет 75% и более предполагаемого экономически обоснованного срока службы арендуемых активов. 4. Дисконтированная стоимость минимальных лизинговых платежей должна составлять не менее 90% реальной стоимости арендуемых активов за вычетом инвестиционного налогового кредита, удержанного лизингодателем.

скачать реферат Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

Виборцям гарантується вільне волевиявлення. Принципи вільних виборів є загально визнаними у світі і відповідають міжнародним стандартам чи ознакам демократичних режимів. Проголошення цих принципів на конституційному рівні робить їх обов'язковими для всіх видів виборів, виключаючи можливість порушення будь-якого з цих принципів або усіх принципів одночасно. Поряд із цими загальними принципами в кожному із базових виборчих законів України встановлюються додаткові принципи виборчого процесу. Виборчий процес здійснюється, зокрема, на засадах: вільного і рівноправного висування кандидатів, гласності і відкритості, рівності можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії; неупередженості до кандидатів з боку державних органів, установ і організацій, органів місцевого самоврядування; свободи агітації. Принципи загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні визнані універсальними принципами демократичних виборів в Україні. Принцип загальності виборчого права означає, що активне виборче право громадян, тобто право обирати, відповідно до ст. 70 Конституції мають усі громадяни України, які на день голосування досягли 18-ти років, за винятком осіб, визнаних судом недієздатними.

скачать реферат Політичні права і свободи громадян України

Звернення громадян у державні органи місцевого самоврядування сприяє посилення контролю народу за їх діяльності, боротьбі з тяганиною та бюрократизмом. Праву громадян на особисте звернення, направлення індивідуальних чи колективних звернень відповідає обов'язок органів та посадових осіб, яким вони направленні, уважно, в установленому порядку та у встановленні строки розглянути їх прийняти щодо них законні обґрунтовані рішення. Положення цієї статті Конституції конкретизовані в Законі України від 2 жовтня 1996 р. "Про звернення громадян". Закон виділяє три види звернень: пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги. Оскарженими можуть бути дії або бездіяльність в управлінській сфері, внаслідок яких: порушень права та законні інтереси чи свободи громадянина, створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод; незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки або його незаконно притягнено до відповідальності. Звернення подаються до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб. У зверненні має бути викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви, скарги, вимоги, проханім.

Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов
Треугольные цветные карандаши, 24 цвета ( с точилкой ).
Мягкие цветные карандаши треугольной формы, 24 цвета в комплекте с точилкой.
423 руб
Раздел: 13-24 цвета
скачать реферат Основные права и свободы Российских граждан

Проводя различия между человеком и гражданином Конституция Российской Федерации восстанавливает те общечеловеческие ценности, которые возникли в результате буржуазных революций и нашли свое воплощение в законодательных актах, впервые в истории человечества закрепивших равенство, свободу, право на счастье, – в Декларации независимости 1776 г. (США), Билле о правах 1791 г. (США), в Декларации прав человека и гражданина 1789 г. (Франция).1. Понятие и признаки основных (конст.) прав и свобод граждан. Конституционные права и свободы являются главным элементом конституционного правоотношения, в котором участвует государство и гражданин. Для гражданина смысл такого правоотношения состоит в получении защиты своих прав, а для государства - в обязанности предоставить эту защиту. Основные права и свободы не только признаются государством, но и защищаются им, так как значимость конституционно закрепленных прав выражается в том, что именно их реализация обеспечивает объявление государства как демократического и правового.

скачать реферат Верховенство права

-2- Содержание. Основные принципы "Верховенства Права".4 Правительство народа,управляемое народом, существующее для народа.4 Раздение властей и принципы взаимодействия между ними.6 Представительная демократия.8 Ограниченное правительство и федерализм.8 Судебная система.9 Список литературы.12 - 3 - Вступление. "Конституция-основной закон государства",-именно так дано определение этого понятия в словарях . Конституция определяет строй государства,форму управления им, отношения между властью и гражданами этого государства. А теперь перейдем к вышеобозначенной Конституции США. С целью выработки Конституции в 1787 году был созван Конгресс Представителей Штатов,который в течении 5 месяцев рассматривал предложенные проекты закона. Наибольшую поддержку получил проект,предложенный штатом Виргиния,автором которого был Джеймс Медиссон-он стал "отцом и философом американской Конституции".Через 7 месяцев проект был принят 9 -ю штатами и вступил в силу. Всеми 13-ю штатами Конституция была ратифицированна в 1791 году.Конституция была довольно-таки "умеренным" по духу документом-в ее разработке не принимали участия представители "Радикалов".Но "радикальное крыло" не осталось в стороне-под их давлением в 1791 году были приняты первые 10 поправок к Конституции США "Билль о Правах".

скачать реферат Особенности системы законодательства федеративного государства

Полномочия, запрещенные федерации. Федерации запрещено введение прямых налогов безотносительно к населению штатов; ограничение применения Билля о правах; предоставление привилегий в области торговли одному штату в ущерб другому; изменение границ штатов без их согласия. Полномочия, запрещенные федерации и штатам: жалование дворянских титулов и разрешение рабовладения; обложение налогами экспортируемых товаров. Полномочия, запрещенные штатам: вступать в международные договоры; чеканить монету, содержать войска и военные корабли в мирное время; принимать законы, нарушающие договорные обязательства; облагать налогом импортируемые товары; принимать законы, нарушающие права граждан США; лишать граждан права голосовать на основе расы, цвета кожи, пола или неуплаты избирательного налога; нарушать федеральную конституцию и не исполнять федеральные законы. Обязанности федерации по отношению к штатам (федеральные гарантии). Во-первых, федеральная Конституция требует, чтобы национальное правительство гарантировало каждому штату республиканскую форму правления.

скачать реферат Международный договор как источник права

В литературе выделяются разные способы воздействия международно-правовых актов на национальные правовые системы: 1. Ценностная ориентация. Международное право содержит в себе наиболее общие цивилизационные ценности, которые оказывают влияние на формирование национальных правовых систем. Конституционная формула «общепризнанные принципы и нормы международного права» означает, что подобные принципы и стандарты должны быть признаны самой Российской Федерацией. Вне подобного признания они не могут считаться частью российской правовой системы и, следовательно, не могут порождать каких-либо обязательств для Российской Федерации, ее органов и граждан. 2. Признание приоритета норм международного права над национальным правом. (Франция) Важным является признание приоритета международно-правовых актов при толковании норм национальных правовых систем. 3. Определение процедур имплементации международно- правовых норм в национальное законодательство. Практикой различных государств был выработан ряд общих процедур имплементации норм международного права в национальные правовые системы. 4. Включение ратифицированных международно-правовых актов в национальные правовые системы. (США) 5. Коллизионное право. Конституционное право закрепляет механизмы распространения действия международно-правовых актов, международного права на национальные правовые системы.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.