телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВидео, аудио и программное обеспечение -30% Бытовая техника -30% Игры. Игрушки -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Конституционное (государственное) право зарубежных стран

Выборы как форма непосредственной демократии

найти похожие
найти еще

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Закономірно, що третій розділ чинної Конституції України “Вибори. Референдум”, присвячений безпосередньому народовладдю, зокрема, його пріоритетним формам — виборам і референдумам, є наступним після розділів першого і другого Конституції України, де визначаються загальні засади конституційного ладу України і правовий статус особи, права, свободи та обов'язки людини й громадянина. У наступних IV, V, VI, XXI розділах Конституції України визначаються повноваження органів державної влади і місцевого самоврядування щодо призначення виборів та референдумів в Україні, ініціювання референдуму, здійснення суб'єктивного пасивного виборчого права громадян України, формування Центральної виборчої комісії, судового захисту виборчих прав громадян України тощо, які також входять до механізму реалізації прямого народовладдя. У сучасній науковій юридичній літературі немає єдності щодо розуміння безпосередньої демократії. Найбільш загальновідомим у попередні часи було визначення, що дав В. Ф. Коток, який під безпосередньою демократією розумів ініціативу й самодіяльність народних мас в управлінні державою, їхнє пряме волевиявлення при розробці і прийнятті державних рішень, а також пряму участь у реалізації цих рішень, здійсненні народного контролю. На думку М. П. Фарберова, "пряме народовладдя означає пряме волевиявлення народних мас при розробці й прийнятті державних рішень, а також їх пряма участь у впровадженні цих рішень в життя, здійсненні народного контролю". Г. X. Шахназаров розуміє під безпосередньою демократією порядок, при якому рішення приймаються на основі прямого і конкретного волевиявлення всіх громадян . Досить часто в науці конституційного права вживаються загальні визначення безпосередньої демократії, такі як пряма участь народних мас у вирішенні справ держави і суспільства. М. Ф. Чудаков визначав, що "безпосередня демократія — це суспільні відносини, в межах яких здійснюється широкий комплекс засобів участі громадян в управлінні справами держави і суспільства, в результаті чого воля громадянина (колективу) безпосередньо, тобто без обов'язкової допомоги обраних (призначених) в державні органи представників впливає на формування державної політики і її здійснення, а також створює представницьку систему і вирішальне впливає на її функціонування". З точки зору сучасних російських учених Ю. А. Дмитрієва, В. В. Комарової, "безпосередня демократія становить собою суспільні відносини, що виникають у процесі розв'язання певних питань державного та суспільного життя суб'єктами державної влади, правомочними виражати їх суверенітет шляхом безпосереднього владного волевиявлення, яке підлягає у загальному виконанні (в масштабах питання, що вирішується) і не потребує будь-якого затвердження". В.Ф.Погорілко вважає що найбільш адекватним сучасному розвиткові суспільних відносин могло б виступати наступне визначення безпосередньої демократії. “Пряме народовладдя — це система форм безпосереднього вільного волевиявлення народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні шляхом прямої його участі у встановленні представницьких органів державної влади та органів місцевого самоврядування і безпосередньому прийнятті владних рішень з передбачених Конституцією та законами України питань”.

За кількісною ознакою участі виборців вибори бувають: 1) загальними, основними, коли в них за законом мають право брати участь всі виборці держави; 2) частковими (додатковими), коли поповнюється склад Верховної Ради України, місцевих рад в разі дострокового вибуття деяких депутатів, або визнання виборів недійсними. З огляду на правові наслідки вибори поділяють на: 1) дійсні — це вибори, проведені у порядку, визначеному Конституцією України і відповідному виборчому законі; 2) недійсні — вибори, в ході яких мали місце порушення виборчого законодавства, які вплинули на підсумки виборів. За порядком визначення результатів виборів розрізняють такі виборчі системи: 1) мажоритарна; 2) пропорційна; 3) змішана. Мажоритарна система є найстарішою серед виборчих систем. Назва її походить від французького majогі е, що означає "більшість". Мажоритарною вважається система визначення результатів виборів, завдяки якій депутатські мандати (.один або кілька) від округу одержують тільки ті кандидати, які отримали встановлену законом більшість голосів, а усі інші кандидати вважаються необраними. У 83 країн світу застосовується мажоритарна система, в тому числі США, Франції, Великобританії, Канаді. Залежно від того, як визначається більшість голосів, необхідна для обрання кандидата, розрізняють: 1) мажоритарну систему абсолютної більшості; 2) мажоритарну систему відносної більшості; 3) мажоритарну систему кваліфікованої більшості. При застосуванні мажоритарної системи виборчі округи найчастіше бувають одномандатними. Рідше трапляється варіант багатомандатних округів. В одномандатних округах голосують, як правило, персоніфіковано, у багатомандатних — як за певних осіб, так і за партійними списками. Багатомандатні округи є в Японії, США, Росії, зараз уже і в Україні. За умов запровадження мажоритарної системи відносної більшості обраним вважається кандидат, який отримав найбільшу кількість голосів виборців. За умов однакової кількості набраних голосів двома або більше кандидатами, законодавством традиційно використовується процедура жеребкування. При цій системі голосування відбувається в один тур. Недоліком мажоритарної системи відносної більшості є те, що вона не дає можливості враховувати інтереси всіх виборців округу, бо кандидат може бути обраним абсолютною меншістю виборців, хоча і відносною їх більшістю на момент голосування, за таких умов голоси виборців, що голосували проти обраного кандидата, пропадають. Ця система також фактично анулює середні і малі партії. З прийняттям нового масиву виборчого законодавства нині в Україні запроваджується мажоритарна система відносної більшості частково на парламентських, повністю на місцевих виборах. Відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону України "Про вибори народних депутатів України", 225 депутатів парламенту обираються в одномандатних виборчих округах на основі відносної більшості. Відповідно до ст. 2 Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" вибори депутатів сільської, селищної, міської, районної у місті ради проводяться за мажоритарною системою відносної більшості по одномандатних виборчих округах, на які поділяється вся територія відповідно села, селища, міста, району в місті.

Принцип вільних виборів. Принципи вільних виборів є загально визнаними у світі і відповідають міжнародним стандартам чи ознакам демократичних режимів. Він означає що кожний виборець самостійно без будь-якого зовнішнього впливу вирішує: брати йому участь у виборах чи ні, а якщо брати то в якій мірі. Так, у законі України “Про вибори народних депутатів України” (від 18 жовтня 2001р.) зазначається: 1. Вибори депутатів є вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні. 2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється. З цього випливає відсутність обов’язкового вотуму – юридичного забов’язання виборців брати участь у голосуванні: при визначенні результатів виборів не враховується яка частина виборців взяла участь голосуванні. Саме по собі ухиляння від участі у виборах згідно з принципом вільних виборів не тягне за собою будь-якої юридичної відповідальності. Принцип загального виборчого права. На сучасному етапі конституції більшості країн проголошують загальне виборче право, яке однак обмежується рядом вимог цензорів, яким повинен відповідати громадянин задля отримання права участі у виборах. Так, під загальним виборчим правом іноді розуміють таке виборче право, яке необмежено лише прямим майновим цензом. Наприклад, М.Дюверже дає таке визначення загального виборчого права: “це таке виборче право, яке необмежене ні якими умовами, пов’язаними з майном чи здібностями. Це не означає, що всі члени нації мають право голосувати.”. У багатьох країнах помітні тенденції розширення виборчого корпусу. Так, у деяких країнах виборче право було надано громадянам, що мешкають за кордоном (1985р. – ФРГ, 1991р. - Швейцарія). В окремих країнах право участі у виборах отримали іноземці, що мешкають на території країни визначений строк й сплачують податки. Принцип загальності виборчого права в Україні означає, що активне виборче право громадян, тобто право обирати, відповідно до ст. 70 Конституції мають усі громадяни України, які на день голосування досягли 18- ти років, за винятком осіб, визнаних судом недієздатними. У частині 3 ст.6 закону "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" вказується що здійснення виборчого права зупиняється для осіб, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі. Виборче право є універсальним для всіх видів виборів в Україні. На відміну від нього пасивне виборче право громадян, тобто право бути обраним, залежить від виду виборів. Так, відповідно до ст. 76 Конституції та ст. З Закону "Про вибори народних депутатів України", народним депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років. Не може бути обраний депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. Президентом, відповідно до ст. 103 Конституції, може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом останніх десяти перед днем виборів років та володіє державною мовою.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 История государства и права зарубежных стран. Часть2

На этих выборах решительную победу одержал "Альянс ради Германии", возглавляемый вновь созданной по примеру ФРГ Христианско-демократической партией ГДР. Западногерманские партии уже в это время стали занимать доминирующие позиции в партийной системе Германии. После объединения была образована Конституционная комиссия, чтобы приспособить Основной закон к новым условиям единого государства путем поправок, которые должны были вноситься восточными землями до 1993 г. Вносились в основном поправки, реализация которых была или невозможной, или неприемлемой для ФРГ. Например, о гарантиях полной занятости, или права на жилье, о признании большего значения такой формы непосредственной демократии, как референдум, и пр. Значительным дополнением к Конституции стал итоговый документ СМИД четырех великих держав, подписанный в Москве 12 сентября 1990 г. по формуле 2 плюс 4 (Восточная и Западная Германии и 4 великих державы), призванный обеспечить внешние условия германского единства. Статья 1 договора устанавливала незыблемость границ Германии, в первую очередь ее западных границ с Польшей, ст. 2–3 посвящались запрету производства, владения и распоряжения ФРГ оружием массового уничтожения

скачать реферат Муниципальное право

Федеральный закон или закон субъекта федерации, предоставляющий государственные полномочия органам местного самоуправления, вправе решать, каким конкретно органам передать государственные полномочия - находящимся на соответствующей территории или нет, имеющим общую или специальную компетенцию. Вопрос определения того или иного органа, которому передаются государственные полномочия, не является вопросом права. Это вопрос целесообразности, политической или технико-управленческой. Действующее право допускает возможность любого решения, если оно не нарушает распределения компетенции между государством и местным самоуправлением и не вторгается в исключительную компетенцию местного самоуправления. Кроме того, следует особо подчеркнуть, что сами муниципальные образования могут определять свою компетенцию: они вправе принимать к своему рассмотрению вопросы, не исключенные из их ведения и не отнесенные к компетенции иных муниципальных образований и органов государственной власти. Следовательно, компетенция местного самоуправления может определяться и по остаточному принципу. 4. Формы осуществления местного самоуправления Формы прямого волеизъявления граждан (формы непосредственной демократии) Органы местного самоуправления (в формах представительной демократии) Формы прямого волеизъявления граждан (формы непосредственной демократии) Формами прямого волеизъявления граждан (формами непосредственной демократии) федеральным законодательством названы: местный референдум; муниципальные выборы; собрание (сход) граждан; народная правотворческая инициатива; обращения граждан в органы местного самоуправления; территориальное общественное самоуправление. 1. Местный референдум - это голосование граждан, проживающих на территории соответствующего муниципального образования, по наиболее важным вопросам местного значения.

Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: серебро).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные "Nuance", 24 цвета.
Карандаши цветные. Пластиковый трехгранный корпус. Диаметр грифеля: 3 мм. В наборе: 24 цвета.
404 руб
Раздел: 13-24 цвета
 Государственное и муниципальное управление

Особое место среди источников муниципального права занимают уставы муниципальных образований и Европейская хартия местного самоуправления 1985Pг. Устав это учредительный документ муниципального образования, имеющий для данного образования всеобъемлющий характер, являющийся основой муниципального нормотворчества и характеризующийся особым (усложненным) порядком принятия и изменения. Европейская хартия местного самоуправления международный документ, но она в 1998Pг. ратифицирована Россией (утверждена для себя) и таким образом стала в России источником внутреннего права. При регулировании полномочий органов муниципальных образований используетсяпринцип субсидиарности, в применении к разграничению предметов ведения государства и государственных образований, с одной стороны, и муниципальных образований с другой. Он означает, что вопросы, которые можно решать на низшем уровне, не следует передавать на верхний уровень, муниципальным органам передаются задачи, с которыми не могут справиться объединения граждан путем использования самоорганизации, других форм непосредственной демократии

скачать реферат Российская Федерация - демократическое государство

Все это отражено закреплением в действующей Конституции принципа разделения властей в качестве одной из основ конституционного строя вместо закреплявшегося ранее принципа верховенства и полновластия Советов (см. комментарий к статье 10). В части третьей комментируемой статьи названы формы непосредственного осуществления народом принадлежащей ему власти, имеющие наибольшую со-циальную значимость: референдум и выборы.Референдум есть голосование по тому или иному вопросу; решения, принятые на референдуме, сами по себе обладают юридической силой и в каком-либо утверждении не нуждаются. Согласно Конституции, референдум назначается Президентом Российской Федерации в порядке, установленном федеральным конституционным законом (см. комментарий к статье 84).Выборы – наиболее часто и широко применяемая форма непосредственной демократии. Ими охватывается сложный процесс, именуемый избирательной кампанией, которая начинается с назначения даты выборов и завершается определением итогов голосования. Выборы – один из важнейших способов формирования государственных органов, замещения должностей.Свободными считаются выборы, которые проводятся без какого-либо принуждения относительно как явки на выборы, так и голосования («за» или «против»).

 История России

Большая часть населения России при всех перепадах революции отдавала свои голоса именно этой партии, проповедовавшей идеи общинного социализма. На протяжении всего времени Февральской революции эсеры занимали ведущее положение в Советах всех уровней, особенно в крестьянских. В основе политических предпочтений масс лежали идеи народничества, обусловленные историческими особенностями страны. Вековые традиции общинности составляли естественный элемент общественной жизни народных масс и явились основой политической культуры в 1917Pг. Коллективизм, укорененные формы непосредственной демократии, высокий для своего времени уровень социальной защиты, реализация принципов социальной справедливости на уравнительных началах поддержка бедных, ограничение богатых, отсутствие развитой мелкой собственности на землю эти черты общины, выработанные в ходе исторического развития и близкие народу по собственному опыту, противостояли западным образцам. В 1917Pг. в массах господствовал идеал общественного устройства, основанный на нормах демократии, исторически сложившихся в специфических условиях России,P нормах общинной демократии

скачать реферат Организационные основы муниципального управления

В последнем случае речь идет о системе органов государственной власти и системе органов местного самоуправления. Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ“ уточняет положения Конституции РФ. Так, в соответствии с частью 1 статьи 3 названного Федерального закона граждане Российской Федерации осуществляют свое право на местное самоуправление в городских, сельских поселениях и других муниципальных образованиях в соответствии с федеральными гарантиями избирательных прав граждан путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, а также через выборные и другие органы местного самоуправления. Эта норма позволяет выделить несколько групп форм, посредством которых осуществляется местное самоуправление в России: формы непосредственной демократии, формы опосредованного участия населения в местное самоуправление через систему органов местного самоуправления. По мнению ряда авторов следует выделять отдельную группу форм, которую составляют организационные формы участия населения в местном самоуправлении, центральное место в которой занимает территориальное общественное самоуправление.

скачать реферат Экзамен

Это позволяет сделать только теория разделения властей: Законодательная власть. Цель данной власти - издание законов. В данной ветви публичной власти отсутствуют властная иерархия и система административного подчинения. Исполнительная власть. Главная цель - исполнять законы принятые законодательными органами. В системе органов исполнительной власти существует единая вертикаль органов власти, административное подчинение нижестоящих органов вышестоящим. Судебная власть. Цель - установление истины в юридическом смысле слова. Учредительная власть. Функции публичной власти могут быть осуществлены народом непосредственно в форме не только референдума и выборов, но и учредительных органов публичной власти (собрания, конференции, сходы граждан). В итоге этими формами непосредственной демократии принимаются основополагающие нормативно-правовые акты. Контрольная власть. Цель выделения этой ветви власти в качестве самостоятельной - обеспечить независимость входящих в нее органов от иных ветвей публичной власти. Во многих странах мира эту ветвь государственной власти образуют прокуратура, счётные палаты, иные контрольные органы. Информационная власть. Средства массовой информации.Государственное управление в широком смысле - это целенаправленное воздействие на общество в целом или отдельные его сферы не только органов исполнительной власти, но и всех других органов государства и даже всего механизма государственной власти.

скачать реферат Правовые меры ответственности за экологические правонарушения

При этом учитываются экологические и другие последствия предполагаемого занятия земель, перспективы использования данной территории и ее недр. Результаты работы оформляются актом выбора земельного участка для размещения объекта, а в необходимых случаях и его санитарной (охранной) зоны. К акту должны прилагаются картографические материалы, расчеты убытков собственников земли, землевладельцев, землепользователей, арендаторов и потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием земельного участка, материалы других согласований и экспертиз, проведенных с учетом комплексного развития территории, предусмотренных законодательством РФ. 3. Местная администрация информирует население о возможном (предстоящем) предоставлении земель для размещения объектов, деятельность которых затрагивает его интересы, и выясняют мнение граждан через местные референдумы, собрания, сходы граждан, иные формы непосредственной демократии. Граждане, общественные организации, объединения и органы территориального общественного самоуправления имеют право участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с изъятием и предоставлением земельных участков, затрагивающих интересы населения.

скачать реферат Избирательная система Российской Федерациии ее роль в становлении российской государственности

Отражением этих процессов явился и новый подход к способам и порядку формирования государственных органов. В Российской Федерации конституционно закреплены как высшее непосредственное выражение принадлежащей народу власти референдум и свободные демократические выборы. Актуальность рассматриваемой темы очевидна. Избирательная система определяет порядок проведения выборов в государстве, а также включает в себя все общественные отношения, связанные с ними. Конституция РФ 1993года объявила референдум и выборы высшим выражением власти народа, непосредственным ее проявлением. Однако избирательная система, по мнению авторов, не может формировать, а тем более играть существенную роль в процессе становления государственности, наоборот, государственность является институтом, полностью и исключительно отвечающим за структуру и форму избирательной системы. Действительно, выборы - это форма непосредственной демократии. Любое демократическое государство немыслимо без проведения периодических свободных выборов, составляющих основу представительной демократии.

Мягкий пол универсальный, желтый, 30x30 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с мягкими полами 60х60 см и ковриком-пазлом «Классики». 9 деталей - 1 кв.м. Пол идет
754 руб
Раздел: Прочие
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна", 20 см, арт. 127548.
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна" - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое
696 руб
Раздел: Статуэтки интерьерные
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 18 литров, 36x26x14 см.
Ранец жесткокаркасный для начальной школы, вместительное основное отделение и дополнительные карманы, светоотражающие полосы. Форма ранца:
1247 руб
Раздел: Без наполнения
скачать реферат Формы прямого волеизъявления в системе местного самоуправления

Согласно Конституции Российской Федерации (ст. 3), высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы, которые обеспечивают самую массовую форму участия граждан в управлении делами на общегосударственном уровне и на уровне местного самоуправления, а также общественной жизнью. II.1. Местный референдум. Важнейшей формой непосредственной демократии является референдум. Местный референдум, являясь наряду с референдумом Российской Федерации и референдумом субъектов Российской Федерации составной частью системы референдумов в Российской Федерации, посредством которых народ осуществляет свою власть непосредственно, и имея с ними много общих черт, существенно отличается от них.11 Местный референдум - голосование граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающих в границах одного или нескольких муниципальных образований (районах, городах, поселках и сельских округах), по важным вопросам местного значения, которое проводится в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями, уставами и законами субъектов Российской Федерации, а также уставами муниципальных образований.

скачать реферат Правовая база местного самоуправления и муниципальное право, как наука

Таким образом, система местного самоуправления включает следующие элементы: местные референдумы; конференции, собрания граждан и иные формы непосредственной демократии; местные собрания депутатов или, в зависимости от местных традиций, иные по наименованию представительные органы; исполнительные органы – главы местного самоуправления; органы территориального общественного самоуправления населения. При анализе вышеперечисленных форм следует отдельно рассматривать формы непосредственной демократии и представительной. Необходимо заметить, что самой природе самоуправления больше отвечают формы непосредственного народовластия, такие как референдум, выборы, сходы, что на деле не всегда бывает просто осуществить. Возможность проведения местных референдумов закрепляется в нормативно-правовых актах всех субъектов РФ, но степень проработанности этого вопроса различная. Большинство субъектов РФ предполагает существование специального закона о порядке проведения местных референдумов. Самым слабым местом этой формы осуществления местного самоуправления является отсутствие четкой регламентации правовых последствий проведения референдума.

скачать реферат Конституционное регулирование выборов как форма демократии

Правовое регулирование процесса выборов в действующей Конституции Украины дано в разделе 3 Конституции, который носит название «Выборы». Статьи 69 -74 посвящены общим принципам избирательного права. Статья 69 гласит, что «народное волеизъявление осуществляется через выборы, референдум и другие формы непосредственной демократии». Таким образом, конституционно правовыми формами реализации демократии в Украине служат, прежде всего, выборы, затем референдум и на третьем месте другие формы демократии. Рассмотрим последовательно реализацию этих норм, согласно Конституции Украины. Согласно статьи 70 «Право голоса на выборах и референдумах имеют граждане Украины, которые достигли на день их проведения восемнадцати лет. Не имеют права голоса граждане, которых признано судом недееспособными». Выборы в органы государственной власти и органов местного самоуправления являются свободными и происходят на основе общего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования. Избирателям гарантируется свободное волеизъявление. Данные нормы прописаны в статье 71. Статьи 72, 73 и 74 указывают на порядок осуществления демократического волеизъявления народа Украины через референдум.

скачать реферат Муниципальное право России

Екатеринбург; Челябинск, 1999. Прудников А.С., Ларина Л.А. и др. Местное самоуправление (управление) в зарубежных странах. Учебное пособие. М. ЮНИТИ. 2007 Харлоф Э.М. Местные органы власти в Европе. М., 1992. Шугрина Е.С. Муниципальное право: Учебник. М., 2005. Вариант № 2 Тема.Сочетание прямой и представительной демократии в системе местного самоуправления Вопросы Сочетание и взаимодействие на местном уровне институтов прямой и представительной демократии. Референдумы, сходы, собрания и другие формы непосредственной демократии. Задача. Местное отделение региональной общественной организации «За правое дело», устав которой зарегистрирован в органах юстиции за 7 месяцев до этого и предусматривает участие в выборах, образовало инициативную группу по проведению местного референдума и обратилось в избирательную комиссию муниципального образования с ходатайством о ее регистрации и другими необходимыми документами. Однако избирательная комиссия муниципального образования отказала в регистрации, сославшись на то, что для выступления с инициативой проведения референдума законодательством предусмотрен срок регистрации устава общественного объединения не менее 1 года в соответствующем органе.

скачать реферат Муниципальные выборы в механизме формирования публичной власти

В большинстве муниципальных образований единственной формой непосредственной демократии, реально применяемой и ориентированной на всех дееспособных жителей соответствующих территорий, являются именно муниципальные выборы. Таким образом, муниципальные выборы зачастую являются единственным каналом влияния населения на муниципальную власть, это наиболее широко применяемый способ участия граждан в публичном властвовании на муниципальном уровне3. Выборы обеспечивают воспроизводство, обновление государственной и местной власти на демократических основах, в соответствии с наиболее значимыми политическими интересами, формируемыми гражданским обществом. В этом заключается их социально-политическое значение. Социальная ценность выборов состоит еще и в том, что они являются одним из существенных моментов политического самоутверждения граждан, политической самоорганизации гражданского общества, обеспечивающим его автономию, юридически признанной за гражданами и их политическими объединениями возможностью быть субъектами государственной власти.

Салатники "Хлеб", 2 штуки.
Салатники, 2 штуки. Диаметр: 13,5/16,5 см. Высота: 6/7 см. Объем: 350/650 мл. Материал: керамика.
362 руб
Раздел: Наборы
Вакуумные пакеты с вешалкой 3 штуки: 70х105 см (2 штуки), 70х145 см (1 штука).
Характеристики: - уменьшают объём мягких предметов в 3-4 раза; - надежно защищают вещи от моли, грязи и сырости; - очень износоустойчивы и
529 руб
Раздел: Вакуумные пакеты
Набор "My Little Pony", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 250 мл. Салатник 13 см. Тарелка 19,5 см.
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
скачать реферат Правовое государство

Выборы и референдум имеют наибольшую политическую и социальную ценность. Референдум — это прямое непосредственное обращение к избирателям для решения какого-либо политического вопроса. Решения референдума обладают сами по себе высшей юридической силой и в каком-либо последующем утверждении не нуждаются. В нашей стране референдум назначается Президентом РФ и проводится на основе равного всеобщего и прямого волеизъявления при тайном голосовании. Каждый участник референдума обладает одним голосом и голосует лично. Участие в референдуме является свободным, контроль за волеизъявлением гражданина не допускается, никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. Референдум — это форма прямой демократии. Выборы — наиболее широко применяемая форма непосредственной демократии. Они должны быть свободными, т. е. исключающими контроль со стороны кого бы то ни было за волеизъявлением избирателей. Демократические, свободные и периодические выборы в органы местного самоуправления, а также референдум являются высшим непосредственным выражением принадлежащей народу власти.

скачать реферат Связи с общественностью как стратегическое направление деятельности органов территориального общественного самоуправления на примере ТОС Петровского микрорайона г. Барнаула

Впервые в закон были включены: голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления; публичные слушания; конференция граждан; опрос граждан. Таким образом, эти формы непосредственной демократии делятся на две группы (Приложение 2, рис. 1). Первая группа – формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления путем принятия обязательных для исполнения решений. Формами непосредственного осуществления населением местного самоуправления являются: местные референдумы; муниципальные выборы; голосования по отзыву депутатов и выборных должностных лиц местного самоуправления, по вопросам изменения границ и преобразования муниципальных образований; сходы граждан в малых муниципальных образованиях. Вторая группа – формы участия населения в осуществлении местного самоуправления на основе собственных инициатив. К ним относятся: участие в опросах граждан по различным вопросам местной жизни, собрания и конференции (собрания делегатов); публичные слушания; правотворческая инициатива граждан; обращения граждан в органы местного самоуправления; мирные массовые акции населения; территориальное общественное самоуправление5.

скачать реферат Территориальное общественное самоуправление: правовые основы, формы и порядок организации

Роль собраний (сходов) граждан в местных сообществах многогранна. В одних случаях они выступают как форма непосредственной демократии всего местного сообщества муниципального образования, в других – лишь как форма территориального и других видов общественного самоуправления либо как форма организованного выражения общественного мнения. Формой непосредственной демократии муниципального образования собрания (сходы) граждан становятся тогда, когда они назначаются в установленном уставом муниципального образования порядке, в них принимает участие не менее половины жителей в возрасте старше 18 лет для коллективного обсуждения и решения важнейших вопросов местного значения либо в случае осуществления собранием (сходом) граждан полномочий представительного органа местного самоуправления. Собрания (сходы) граждан позволяют местным сообществам коллективно обсудить необходимые вопросы и принять по ним решения. Их значительное преимущество в сравнении с референдумом и выборами состоит в том, что в собрании (сходе) граждан органически объединяются в одно целое такие действия и процедуры, как совместное обсуждение проблем, поиск и выработка решения и его принятие.

скачать реферат Формирование волеизъявления избирателей на выборах в органы публичной власти в Российской Федерации

Екатеринбург) 25 апреля 2008 года. По результатам доклада, осуществленного в рамках Всероссийского конкурса «Мисс Юридическая Россия – 2008», автору присвоена номинация «Мисс Интеллект». Основные положения и выводы исследования изложены в одноименной работе, направленной для участия в финальном этапе Всероссийского конкурса среди студентов и аспирантов высших учебных заведений Российской Федерации на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса в 2007/2008 учебном году. ГЛАВА1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗГРАНИЯЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ИНСТИТУТОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫБОРОВ 1.1 Понятие и содержаниепредвыборной агитации Голосование на выборах является выражением политической позиции гражданина и одной из форм непосредственной демократии, а значит, принятие соответствующего решения играет значительную роль в жизни каждого человека и должно быть взвешенным и обоснованным. Чтобы проголосовать на выборах осмысленно, необходима определенная осведомленность о кандидатах и партиях, их программах, идейных позициях. Самым эффективным осведомителем в таких случаях, безусловно, оказывается сам кандидат непосредственно или политическая партия, выдвинувшая список кандидатов.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.