телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Книги -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Конституционное (государственное) право зарубежных стран

Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

найти похожие
найти еще

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
В сучасному політичному процесі вибори мають багатоманітне соціальне призначення, яке виражається через наступні суспільні функції: по-перше, вибори є важливим інструментом реалізації народного суверенітету; по-друге, вибори виступають водночас однією з форм здійснення права національного суверенітету (прикладом цього може бути Закон України "Про особливості участі громадян України з числа депортованих з Криму у виборах депутатів місцевих рад в Автономній Республіці Крим", який передбачає як загальний, так і спеціальний порядок участі громадян кримськотатарської, болгарської, вірменської, грецької та німецької національностей у виборах депутатів місцевих рад в Автономній Республіці Крим); по-третє, через вибори як демократичну форму обрання представників народу забезпечується стабільність, поступовість і наступність існування влади; по-четверте, через вибори як форму відносно якісного відбору або своєрідного фільтру складу представницьких органів забезпечується основа для ефективного функціонування державного механізму та органів місцевого самоврядування: саме періодичні вибори дають змогу позбутися непопулярних, хто скомпрометував себе, політиків; по-п'яте, вибори є одним із найважливіших способів формування і вираження суспільної думки. 2. Основні принципи виборів — це засади, на основі яких здійснюються вибори і відповідно до змісту яких вибори можна вважати реальним волевиявленням народу, формою прямого народовладдя. У ст. 71 Конституції визначається, що вибори до органів державної влади та місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Виборцям гарантується вільне волевиявлення. Принципи вільних виборів є загально визнаними у світі і відповідають міжнародним стандартам чи ознакам демократичних режимів. Проголошення цих принципів на конституційному рівні робить їх обов'язковими для всіх видів виборів, виключаючи можливість порушення будь-якого з цих принципів або усіх принципів одночасно. Поряд із цими загальними принципами в кожному із базових виборчих законів України встановлюються додаткові принципи виборчого процесу. Виборчий процес здійснюється, зокрема, на засадах: вільного і рівноправного висування кандидатів, гласності і відкритості, рівності можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії; неупередженості до кандидатів з боку державних органів, установ і організацій, органів місцевого самоврядування; свободи агітації. Принципи загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні визнані універсальними принципами демократичних виборів в Україні. Принцип загальності виборчого права означає, що активне виборче право громадян, тобто право обирати, відповідно до ст. 70 Конституції мають усі громадяни України, які на день голосування досягли 18-ти років, за винятком осіб, визнаних судом недієздатними. Здійснення виборчого права зупиняється для осіб, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі. Виборче право є універсальним для всіх видів виборів в Україні. На відміну від нього пасивне виборче право громадян, тобто право бути обраним, залежить від виду виборів. Так, відповідно до ст. 76 Конституції та ст.

Ця система також фактично анулює середні і малі партії. На противагу означеній мажоритарна система абсолютної більшості для обрання кандидата вимагає зібрати більше половини голосів виборців, тобто діє формула 50 % 1 голос. Перевага означеної системи — вона враховує інтереси більшості виборців, хоча голоси виборців, поданих проти, знову ж втрачаються. Недоліком системи є її не результативність. Голосування за цією системою передбачає, як правило, повторне голосування або повторні вибори. Мажоритарна система кваліфікованої більшості передбачає, що обраним вважається кандидат (або список кандидатів), які отримали певну, кваліфіковану більшість голосів виборців. Кваліфікована більшість встановлюється законодавством і, як правило, перевищує більшість абсолютну. 3.2 Другим видом виборчих систем є пропорційна система. При пропорційній системі депутатські мандати розподіляються між партіями пропорційно кількості голосів виборців, зібраних кожною з них у межах виборчого округу. При застосуванні цієї системи округи завжди багатомандатні. За впливом виборців на розташування кандидатів у списку для голосування розрізняють наступні види пропорційної системи: 1) з жорсткими списками; 2) з преференціями; 3) з напівжорсткими списками. При застосуванні жорстких списків виборець голосує за список партії, що він обирає, в цілому. У виборчому бюлетені вказуються тільки назви, емблеми партій, іноді певна кількість перших кандидатів у партійних списках. При застосуванні системи преференцій (в перекладі означає "перевага") виборець не просто голосує за списки партії, що обирає, а й робить помітку навпроти номеру того кандидата в кандидатському списку від партії, якому він віддає свій голос. Таким чином, обирається той, хто отримав найбільше число преференцій. Пропорційна система з жорсткими списками має свої переваги: при голосуванні обирається передусім політична платформа і програма майбутньої діяльності партії; дана система найпростіша за формою здійснення і найдешевша.4. Виборчий процес і його стадії.Виборчий процес — це врегульована законом специфічна діяльність уповноважених органів і громадян, спрямована на формування якісного і кількісного складу органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Розрізняють кілька стадій (етапів) виборчого процесу: Перша стадія — “проголошення або призначення виборів” Новою Конституцією України передбачаються як передумови проведення виборів — проголошення від-повідно до календарної дати та призначення виборів залежно від їх виду. Друга стадія - затвердження або утворення виборчих одиниць. Ними виступають виборчі округи і виборчі дільниці. Виборчі округи бувають територіальними та національно-територіальними. Залежно від кількості місць, які мають бути заповнені в одному виборчому окрузі. Існує два типи виборчих округів: одноманітні, де лише на одне місце проводяться вибори у всьому виборчому окрузі, а також багатомандатні, де обирається кілька депутатів. Виборчі дільниці — це виборчі одиниці, що об'єднують виборців за загальним місцем голосування. Нині, відповідно до нового виборчого законодавства, зазнав певних змін загальний порядок утворення виборчих дільниць.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 История русского народа в XX веке (Том 2, главы 57-85)

Но именно такой может быть цена манипулирования понятием "Русский народ". Вот почему важно отказаться от тысячи ложных понятий, уводящих русское патриотическое движение на ложные пути и вследствие этого ослабляющих наши силы, и выявить выстраданные в тысячелетиях законные права Русского народа. Осознать эти права и объединить наш народ в едином устремлении отстаивать эти права в современном мире. Любой ценой. 1. Русский народ имеет уникальную в мире триединую природу. Великороссы, белороссы и малороссы - суть составляющие это триединство. Разделение или разрушение этой триады - есть преступление перед природой Русского народа и перед Господом Богом. 2. Ныне, против своей воли, Русский народ разделен на своей исторической территории, а потому имеет неотъемлемое право на воссоединение в границах своего исторического государства. 3. После 1917 года Русский народ был лишен правящими тоталитарными режимами национальной формы народного волеизъявления. Ни референдумы, ни выборы не являются национальными формами выражения народной воли, в лучшем случае являясь жалкой подделкой под соборную волю народа

скачать реферат Государственное управление

Структура и механизм общественного самоуправления. Выражает национальные интересы своего народа на международной арене. Внешняя политика. ТИПОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВ: 1. По источнику и суверенному носителю властной силы: - монархия; - аристократия (коллективное управление со стороны элиты с распределением власти по вертикали и по горизонтали); - демократия (построение государственной власти и государственного управления снизу вверх от народа, посредством формы прямого волеизъявления. 2. По форме правления, то есть по организации общегосударственной власти: - парламентская республика; - президентская республика; - смешанная форма - полупрезидентская республика или - парламентарная монархия В парламентской республике приоритетом пользуется выборный законодательный орган, который из своего состава формирует правительство, подотчетное ему (Италия). В президентской республике законодательный орган и глава исполнительной власти равно избираются населением, самостоятельны в своих функциях, но связаны между собой посредством сдержек и противовесов. 3. По форме государственного устройства, т.е. по способу разделения государства на определенные части, с соответствующим разделением власти по управлению ими - унитарные и федеративные.

Потолочная сушилка "Лиана", 1,9 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
632 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор детской посуды "Лисичка" (3 предмета).
Набор детской посуды "Лисичка" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Часы "Камасутра".
Оригинальные часы с прямым обычным ходом. Высокое качество исполнения, веселые картинки, механизм обычный - тикающий. Диск выполнен из
958 руб
Раздел: Прочее
 Качели. Конфликт элит или развал России?

Оговорив такое свое отношение к предмету, я хочу, далее, обсуждать его в максимальной степени безоценочно и «служебно». То есть постольку, поскольку это нужно для раскрытия управленческого содержания феномена «чекизм». Я сознательно буду многое загрублять. Ибо в противном случае только этому вопросу и надо посвящать все исследование. Но я надеюсь, что, загрубляя, смогу все-таки достаточно выпукло описать наиболее существенное. Демократический политик «боится» электората и общественного мнения. Диктатор «не боится» электората и существенно меньше «боится» общественного мнения. В принципе диктатор вообще независим от выборов, даже если он их и проводит. Потому что точно знает, что все решает, так сказать, его административный ресурс. То есть что выборы при необходимости будут или командными по своей сути в силу зависимости народа от начальства, или сфальсифицированными. И никто не пикнет. А если пикнет (выйдет на улицы и так далее)? В принципе диктатора подобные формы народного волеизъявления тоже не беспокоят. А почему не беспокоят? И до каких пор не беспокоят? Это и есть главное

скачать реферат Муниципальное право

Федеральный закон или закон субъекта федерации, предоставляющий государственные полномочия органам местного самоуправления, вправе решать, каким конкретно органам передать государственные полномочия - находящимся на соответствующей территории или нет, имеющим общую или специальную компетенцию. Вопрос определения того или иного органа, которому передаются государственные полномочия, не является вопросом права. Это вопрос целесообразности, политической или технико-управленческой. Действующее право допускает возможность любого решения, если оно не нарушает распределения компетенции между государством и местным самоуправлением и не вторгается в исключительную компетенцию местного самоуправления. Кроме того, следует особо подчеркнуть, что сами муниципальные образования могут определять свою компетенцию: они вправе принимать к своему рассмотрению вопросы, не исключенные из их ведения и не отнесенные к компетенции иных муниципальных образований и органов государственной власти. Следовательно, компетенция местного самоуправления может определяться и по остаточному принципу. 4. Формы осуществления местного самоуправления Формы прямого волеизъявления граждан (формы непосредственной демократии) Органы местного самоуправления (в формах представительной демократии) Формы прямого волеизъявления граждан (формы непосредственной демократии) Формами прямого волеизъявления граждан (формами непосредственной демократии) федеральным законодательством названы: местный референдум; муниципальные выборы; собрание (сход) граждан; народная правотворческая инициатива; обращения граждан в органы местного самоуправления; территориальное общественное самоуправление. 1. Местный референдум - это голосование граждан, проживающих на территории соответствующего муниципального образования, по наиболее важным вопросам местного значения.

 Выдающиеся белорусские политические деятели Средневековья

Зато Ярославичи всеми силами души ненавидели их, Изяславичей». В Древнерусском государстве существовало две формы власти княжеская и вечевая. Князья пришли в уже сложившиеся города и области. Слово «вече» от «вещать» «говорить», впервые упоминается в русских летописях под 997 годом. Вече форма коллективного волеизъявления, высшая власть в Древней Руси, народное собрание, обсуждавшее важные общие дела. Ведению вече подлежали вопросы войны и мира, призвания и изгнания князей, выборы и смещение представителей администрации посадников, тысяцких судей и воевод, заключение договоров с другими землями и княжествами, наделение земле и привилегиями, принятие законов. Вечевые собрания обычно созывались по звону вечевого колокола по инициативе властей или населения, они не были регламентированы. Князья, захватывающие чужие княжества, в знак победы в свой стольный город увозили вечевой колокол. Решения на вече принимались без голосования, путем одобрения того или иного предложения всех присутствующих криком. В последний период своего существования на вече часто побеждали не здравомыслящие, а громкокричащие, что позволяло манипулировать народным собранием

скачать реферат Демократическое государство

Представительная демократия должна способствовать подконтрольности государства народу. Очень большое значение в осуществлении власти народа имеют избираемые им должностные лица государства, прежде всего Президент РФ. Институт всенародно избираемого Президента - действенное средство реализации народного суверенитета. Через него народ также оказывает воздействие на государственный аппарат в целях осуществления своей воли; именно Президент РФ определяет основные направления внутренней и внешней политики, которая осуществляется исполнительной властью. Ещё одна форма осуществления народовластия - органы местного самоуправления. Они отделены от системы органов государственной власти, не входят в их систему. Местное самоуправление самостоятельно в пределах своих полномочий. Самоуправление осуществляется местным населением - составной частью народа через формы непосредственного волеизъявления на местном уровне - выборы, референдумы и через органы местного самоуправления. Местное самоуправление относится к числу важнейших проявлений демократизма Российской Федерации. «В Российской Федерации,- сказано в ст. 12 Конституции РФ,- признаётся и гарантируется местное самоуправление».

скачать реферат Формы прямого волеизъявления в системе местного самоуправления

Кроме того, благодаря институтам непосредственной демократии усиливается контроль граждан за деятельностью органов местного самоуправления.2 Как известно, непосредственная демократия - прямое осуществление власти народам в общегосударственном и местном масштабах, различные формы принятия самим населением ( преимущественно гражданами - избирателями) решений общего и местного характера.3 Участие граждан в непосредственном решении вопросов местного значения должно осуществляться в самых разнообразных формах. Основными из них являются местный референдум, муниципальные выборы, народная правотворческая инициатива, общие собрания (сходы) граждан, обращения граждан в органы местного самоуправления и к должностным лицам местного самоуправления и т.д. Все их перечислить попросту невозможно, так как федеральное законодательство практически не ограничивает творчество и инициативу населения муниципальных образований в поиске и использовании форм прямого волеизъявления граждан в решении вопросов местного самоуправления. Центральное место среди форм прямого волеизъявления граждан в системе местного самоуправления занимает референдум. Обусловлено это рядом обстоятельств, в числе которых прежде всего необходимо обратить внимание на то, что юридическая сила решений, принимаемых на местном референдуме, выше юридической силы любых иных актов органов и должностных лиц местного самоуправления.

скачать реферат Конституционное регулирование выборов как форма демократии

Правовое регулирование процесса выборов в действующей Конституции Украины дано в разделе 3 Конституции, который носит название «Выборы». Статьи 69 -74 посвящены общим принципам избирательного права. Статья 69 гласит, что «народное волеизъявление осуществляется через выборы, референдум и другие формы непосредственной демократии». Таким образом, конституционно правовыми формами реализации демократии в Украине служат, прежде всего, выборы, затем референдум и на третьем месте другие формы демократии. Рассмотрим последовательно реализацию этих норм, согласно Конституции Украины. Согласно статьи 70 «Право голоса на выборах и референдумах имеют граждане Украины, которые достигли на день их проведения восемнадцати лет. Не имеют права голоса граждане, которых признано судом недееспособными». Выборы в органы государственной власти и органов местного самоуправления являются свободными и происходят на основе общего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования. Избирателям гарантируется свободное волеизъявление. Данные нормы прописаны в статье 71. Статьи 72, 73 и 74 указывают на порядок осуществления демократического волеизъявления народа Украины через референдум.

скачать реферат Местное самоуправление

Итак, местное самоуправление - особая форма власти в госу­дарстве. Обладая статусом самостоятельного субъекта управления, оно является равноправным партнером государственных органов власти, способным создать условия для максимально эффектив­ной реализации местных интересов и потребностей. Оно развива­ет инициативу и самодеятельность граждан, является важным условием сохранения и развития местных традиций и обычаев. 1.2 Местное самоуправление- институт народовластия Местное самоуправление - один из важнейших институ­тов народовластия в истории человечества. Первопричиной его создания была воля местного сообщества, осуществлявшаяся через принципы самоорганизации, самодеятельности и саморе­гуляции населения. На основе народного волеизъявления - всероссийского ре­ферендума, результаты которого закреплены в Конституции РФ (1993), проводится современная реформа местного самоуправле­ния. Следовательно, главным принципом действенности местного самоуправления является участие населения в управлении муни­ципaльным образованиями. Каковы же его основные формы? Социологические исследо­вания показали, что наибольшую активность население проявляет при организации и проведении муниципальных выборов, рефе­рендумов, сходов, собраний и пр.

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. World Cup Russia", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
416 руб
Раздел: Кружки, посуда
Вешалки-плечики "Стандарт", комплект 10 штук, синие.
Вешалка-плечики металлическая, покрыта слоем ПВХ. Предназначена для бережного хранения одежды. Металличекая, покрытая слоем ПВХ. Размер:
333 руб
Раздел: Вешалки-плечики
Сахарница с ложкой "Mayer & Boch", 450 мл.
Оригинальная сахарница MAYER&BOCH выполнена из высококачественного стекла и нержавеющей стали. Данная модель отличается современным
655 руб
Раздел: Сахарницы
скачать реферат Политический режим и его эволюция в современной России

Цензовая демократия - разновидность представительной демократии, в рамках которой избирательное право (как основное право, гарантирующее участие в политическом процессе), принадлежит ограниченному кругу граждан. В зависимости от характера ограничений, цензовая демократия может являться элитарной (в т.ч. либерального толка), классовой (пролетарская, буржуазная демократия) 12. При существенных отличиях этих форм демократии, современный этап политического развития характеризуется их постепенным сближением и интеграцией. Ключевым элементом любого демократического строя является система партиципации - народного волеизъявления. Она может опираться на различные институты, но, как правило, обязательно подразумевает образование основных ветвей власти в ходе всеобщих, тайных и, преимущественно, прямых выборов, решение наиболее важных государственных вопросов в ходе референдумов, действие региональных органов местного самоуправления. Важнейшей характеристикой системы партиципации, выявляющей степень зрелости демократического строя, является соблюдение свободы слова, печати, деятельности общественно-политических организаций.

скачать реферат Референдум и его социальная функция

Референдум - это способ принятия гражданами Украины путем голосования законов Украины, других решений по важным вопросам общегосударственного и местного значения . В соответствии с Конституцией Украины проводятся всеукраинские референдумы, референдумы Республики Крым и местные (в границах административно-территориальных единиц) референдумы . По своей сути референдум, как и другие формы народовластия - выборы, народный опрос и обсуждение, является правом суверенной и высшей воли народа. Хотя по своему содержанию и форме осуществления, то есть предметом и методом правового регулирования, референдум существенно отличается от других форм народовластия. Волеизъявлением народа утверждается или нет вынесенный на референдум закон или решение. Это даёт основание считать референдум нормотворческой формой народовластия. Роль референдума в регулировании общественных отношений определяется при рассмотрении их основных социальных функций. В первую очередь стоит отметить, что референдум является одним из инструментом реализации права народного суверенитета и легитимизации властных решений.

скачать реферат Формы прямого волеизъявления в системе местного самоуправления

Решения, принятые самими гражданами, имеют не только общественно- политическое, но и большое экономическое значение. Кроме того, благодаря институтам непосредственной демократии усиливается контроль граждан за деятельностью органов местного самоуправления. Как известно, непосредственная демократия - прямое осуществление власти народам в общегосударственном и местном масштабах, различные формы принятия самим населением ( преимущественно гражданами - избирателями) решений общего и местного характера. Участие граждан в непосредственном решении вопросов местного значения должно осуществляться в самых разнообразных формах. Основными из них являются местный референдум, муниципальные выборы, народная правотворческая инициатива, общие собрания (сходы) граждан, обращения граждан в органы местного самоуправления и к должностным лицам местного самоуправления и т.д. Все их перечислить попросту невозможно, так как федеральное законодательство практически не ограничивает творчество и инициативу населения муниципальных образований в поиске и использовании форм прямого волеизъявления граждан в решении вопросов местного самоуправления.

скачать реферат Организационные основы местного самоуправления в РФ

В законе дается детальный перечень предметов ведения местного самоуправления. Далее характеризуются структура Устава муниципального образования, гарантии местного самоуправления. Раскрываются в законе и формы непосредственного волеизъявления граждан. Содержатся статьи, посвященные местному референдуму, муниципальным выборам, сходам, собраниям граждан, народной правотворческой инициативе. Возможность проведения местного референдума закрепляется как форма непосредственного волеизъявления граждан в статье 15. Под местным референдумом понимается голосование граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования, по наиболее важным вопросам местного значения, затрагивающим права граждан. Норма закона о муниципальных выборах статьей аналогичной статье из Федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ”. Собрания (сходы) граждан являются одной их форм непосредственной демократии и одним из самых доступных средств самоорганизации населения в небольших муниципальных образованиях или на части территории муниципального образования.

скачать реферат Государство

Общие особенности построения этих органов, порядок их взаимодействия, а также традиции взаимоотношений государства и гражданского общества характеризуют форму государства. Как обобщающее понятие «форма государства» имеет внутреннюю структуру. Она включает три базовых компонента – форму правления, способ территориально-государственного устройства и политический режим. Каждый из этих элементов может выступать основанием для отдельной классификации государств. Но наряду с этим существует и общая, комплексная типология форм государства. Она учитывает сложную, нелинейную связь различных элементов организации государственной власти и процесса ее осуществления. С этой точки зрения выделяются поликратическая, монократическая и сегментарная формы государства. Поликратическая («многовластная») форма государства предполагает: демократический способ формирования государственных органов, осуществление их взаимоотношений на основе принципов разделения властей (жесткой системы использование насилия лишь как крайней формы при угрозе конституционному строю или национальной безопасности, широкое использование системы партиципации (народного волеизъявления), в том числе существование свободных, прямых, всеобщих выборов, многопартийности, реальной гласности и плюрализма, закрепление и реальное гарантирование широкого комплекса основных политических и социальных прав и свобод граждан.

Конструктор "Краски дня. Утро", 55 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
330 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные с рюшями, арт. 1141, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Доска пробковая, с деревянной рамой, 120x90 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1590 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
скачать реферат Демократия: недостатки и пороки

К ним можно отнести выборы и референдум, а также новые формы императивного волеизъявления граждан, используемые на муниципальном уровне: сходы, отзыв, голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования; консультативной – выявление, сопоставление воли народа и формируемого им органа власти (должностного лица). В законодательстве практически нет механизма учета высказанного консультативными формами народовластия волеизъявления. Обусловлено это тем, что не выполняется принцип общенародности. Вопрос, выносимый на любую из этих форм народовластия, может носить общественное и государственное значение, однако законодатель не устанавливает численность участников, позволяющую назвать эти формы способом общенародного волеизъявления, и, как уже упоминалось, нет механизма реализации. Речь идет о митингах, шествиях, демонстрациях, пикетированиях; публичных слушаниях; опросах граждан; обсуждении; регулятивной - участие народа в системе социального управления, сконструированного на принципах представительного правления и народного суверенитета.

скачать реферат Избирательное право и избирательная система в Российской Федерации

Прямые выборы позволяют гражданам без каких-либо посредников вручать свой мандат тем лицам, которых они знают и которым они данный пост доверяют. Этим прямые выборы отличаются от косвенных или многостепенных, когда избиратели путем выборов образуют некую коллегию выборщиков или орган, которые в свою очередь избирают какого-либо депутата или должностное лицо. В ряде стран главу государства избирает избираемый населением парламент. Косвенные и многостепенные выборы нельзя считать явно недемократической формой народного волеизъявления, и не случайно международно-правовые акты в области избирательного права не содержат требования, чтобы выборы обязательно были прямыми. Тайное голосование - обязательный атрибут демократической системы выборов, абсолютная привилегия избирателей. Избиратель проявляет свою волю без всякого контроля за ним, давления или запугивания, а также с сохранением своего гарантированного права никому и никогда не сообщать о своем выборе того или иного кандидата. Избирательные бюллетени не подлежат нумерации, и никто не вправе пытаться идентифицировать использованный бюллетень, т.е. установить личность избирателя.

скачать реферат Учение Цицерона о государстве и праве

Когда она находится в руках у выборных, то говорят, что эта гражданская община управляется волей оптиматов. Народной же (ведь ее так и называют) является такая община, в которой все находится в руках народа». Все эти простые формы (или виды) государства не совершенны и не наилучшие, но они, по Цицерону, все же терпимы и могут быть вполне прочны, если только сохраняются те основы и связи (в том числе — и правовые), которые впервые накрепко объединили людей в силу их общего участия в создании государства. Каждая из этих форм имеет свои достоинства и недостатки. В случае, если бы предстоял выбор среди них, предпочтение отдается царской власти, а на последнее место ставится демократия. «Благоволением своим,— пишет Цицерон, — нас привлекают к себе цари, мудростью — оптиматы, свободой — народы». Перечисленные достоинства разных форм правления, по мысли Цицерона, могут и должны быть в их совокупности, взаимосвязи и единстве представлены в смешанной (а потому и наилучшей) форме государства. В простых же формах государства эти достоинства представлены односторонне, что и обусловливает недостатки простых форм, ведущие к борьбе между различными слоями населения за власть, к смене форм власти, к их вырождению в «неправильные» формы.

скачать реферат Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

Она не стала результатом народного волеизъявления, а явилась актом «высочайшей» милости, проявления народолюбия монарха. Для юридической констатации факта, впрочем, способ принятия конституции  не имеет принципиального значения. Юридические свойства конституции мало зависят от формы ее принятия. Данная конституция не страдала радикализмом и не была столь последовательна в выражении демократических начал, как, скажем конституции США и Франции. Но надо учитывать, что та конституция принималась в экстремальных условиях и выражала тот компромисс между новым и старым государственным порядком, который был в России в то время единственно возможным. Не смотря на все свое несовершенство, или лучше сказать свою незрелость, конституция России 23 апреля 1906 г. достаточно ярко знаменовала переход государства от самодержавного к конституционному управлению. Именно ей в первую очередь российское общество обязано той политической свободой, которой ему удалось ненадолго воспользоваться. В заключении следует отметить, что важным этапом в переходе России к цивилизованным формам государственности явился акт Временного правительства от 1 сентября 1917 г., в котором Россия объявлялась республикой.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.