телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Бытовая техника -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Конституционное (государственное) право зарубежных стран

НБУ-финансовый агент правительства

найти похожие
найти еще

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
У розвинутих країнах намагаються уникати емісійного фінансування бюджетного дефіциту. Добре розвинений ринок капіталів дає змогу урядам розміщувати потрібну кількість державних боргових зобов'язань і таким чином вирішувати проблему державних фінансів. Водночас у багатьох країнах з метою захисту центрального банку від можливого тиску з боку уряду на законодавчому рівні забороняється емісійне кредитування уряду шляхом купівлі центральним банком державних боргових зобов'язань на первинному ринку, тобто безпосередньо в емітента. Спілкування уряду і центрального банку стосовно боргових зобов'язань передбачається лише через відкритий ринок, тобто вторинний ринок, на якому центральний банк проводить операції з метою регулювання грошового ринку, використовуючи їх як інструмент монетарної політики. Країни, що розвиваються, не мають добре розвиненого і достатньо місткого ринку капіталів, на якому уряд міг би розмістити потрібну кількість державних зобов'язань, тому дуже часто єдиним джерелом фінансування бюджетного дефіциту в таких умовах є додаткова емісія грошей, а центральному банку доводиться виступати у ролі кредитора уряду. Центральні банки, виконуючи роль фінансового агента уряду, як правило, беруть активну участь в організації випуску державних боргових зобов'язань, їх розміщенні і підтримці ринкового курсу, виплаті доходів та погашенні. Центральний банк України — Національний банк — було утворено у 1991 р. згідно з законом України «Про банки і банківську діяльність». Законом було закладено основи класичної дворівневої банківської системи, яка включає, з одного боку, центральний банк, як головний банківський інститут держави, який є емісійним центром і відповідає за збереження монетарної стабільності, а з іншого — банківську систему, представлену мережею комерційних банків. Функції становлять основний зміст правового статусу Національного банку. Проблема функцій управління досить широко висвітлена в правовій літературі. В юридичній науці існує багато визначень поняття функцій управління як соціального в цілому, так і державного зокрема. Їх огляд свідчить, що найчастіше автори акцентують увагу на тому, що функції — це частини змісту управлінської діяльності. Проведені вченими дослідження дозволили дійти висновку про те, що функції управління є частинами змісту управлінської діяльності, які мають відносну самостійність та однорідність; безпосередньо виражають владно-організуючу суть управління; реалізуються у взаємодії суб'єкта і об'єкта управління (в управлінських відносинах); спрямовані на забезпечення життєво важливих потреб управляючого об'єкта. У зв'язку з цим цілком логічним є визначення поняття функцій управління, під якими розуміються відносно самостійні та однорідні частини змісту управлінської діяльності, через які виявляється владно- організаційний вплив суб'єкта управління, спрямований на забезпечення життєво важливих потреб взаємодіючого з ним керованого об'єкта. Будь-які державні органи чи організації створюються для виконання спеціальних, тільки їм притаманних функцій. При цьому всі структурні підрозділи органу (організації), здійснюючи покладені на них функції, забезпечують реалізацію загальних функціональних завдань цього органу (організації).

Продаж облігацій на первинному ринку організовує Національний банк. Цей продаж проводиться у формах: - аукціону з оголошенням обсягу облігацій, виставлених на продаж; - аукціону без оголошення обсягу облігацій, що пропонуються до продажу; - продажу з оголошенням обсягу реалізації облігацій за фіксованими цінами, які встановилися на попередньому аукціоні; - продажу без оголошення обсягу реалізації за фіксованими цінами, які встановилися на попередньому аукціоні. Аукціон, що проводиться з попереднім оголошенням обсягу облігацій, виставлених на продаж, вважається таким, що відбувся, у разі реалізації 20 % облігацій від їхньої загальної кількості. Покупцями облігацій на торгах, що проводяться Національним банком України, виступають комерційні банки та їхні філії (далі — учасники торгів). Комерційним банкам надається право на придбання облігацій за рахунок: - власних і залучених коштів за умови дотримання встановлених Національним банком економічних нормативів; - коштів клієнтів та за їхніми дорученнями. Комерційні банки та їхні філії допускаються до участі в аукціонах за умови укладання угоди про депозитарне та інформаційне обслуговування операцій з облігаціями та набуття статусу депонента депозитарію Національного банку України. Придбання комерційним банком облігацій за рахунок коштів та за дорученням клієнтів резидентів, а також за рахунок власних та залучених коштів з метою подальшого перепродажу проводиться за умови: - наявності дозволу уповноваженого органу на здійснення діяльності щодо випуску та обігу цінних паперів; - виконання встановлених економічних нормативів та задовільного фінансового стану; - надання комерційному банку (філії) права на ведення рахунків депозитарного обліку за облігаціями, які перебувають у власності його клієнтів; - наявності угоди з клієнтами на придбання облігацій на аукціоні, що проводиться Національним банком України. Вихід нерезидентів на ринок облігацій потребує запровадження механізмів спільного функціонування різних сегментів фінансового ринку: валютного та державних боргових зобов'язань. Крім цього, виникає низка проблем страхування ризиків нерезидентів, пов'язаних зі зміною валютного курсу та діяльності банку, який здійснює ведення рахунків нерезидента. Вирішення цих проблем пов'язано із введенням інституту уповноважених банків, що дає змогу знизити ризики банку як зберігача цінних паперів, а також із запровадженням обігу валютних деривативів. Слід зауважити, що встановлений чинним законодавством механізм випуску та обігу похідних цінних паперів є недосконалим. Це значною мірою стримує розвиток ринкових реформ в Україні. Статус уповноважених для обслуговування операцій нерезидентів на ринку облігацій набувають банки-резиденти, які уклали відповідні угоди з Національним банком України. Ці банки за дорученням нерезидентів можуть здійснювати: - придбання облігацій на торгах, що проводяться Національним банком України, і грошові розрахунки за їхніми результатами; - операції з купівлі та продажу облігацій на вторинному ринку; - депозитарний облік облігацій, що перебувають у власності нерезидентів; - платежі за облігаціями при їх погашенні та сплаті доходу.

На підставі зведеної відомості розподілу облігацій за учасниками торгів і даних депозитарного обліку на клірингових засадах формуються дані щодо результатів проведення торгів. Кліринг проводиться з урахуванням взаємних грошових зобов'язань між учасниками торгів за придбані облігації, з одного боку, та Міністерством фінансів України, з іншого, при сплаті доходу або погашенні облігацій за умови, що строки проведення платежів збігаються. Національний банк України надсилає учасникам аукціонів офіційне повідомлення про результати аукціонів. Це повідомлення містить розрахунок взаємних зобов'язань за аукціонами з розміщення облігацій та дані про обсяги сплат, що здійснюються за рахунок державного бюджету. Для здійснення контролю за розрахунками з державним бюджетом ОПЕРУ Національного банку України подається: - доручення Міністерства фінансів України на задоволення заявок із придбання облігацій; - глобальний сертифікат; - зведена відомість розподілу облігацій за учасниками торгів; - клірингова відомість переказування коштів від учасників ринку, які придбали облігації. Одночасно засобами телекомунікаційного зв'язку Головному управлінню державного казначейства України подається клірингова відомість, що характеризує загальні обсяги платежів від учасників торгів та за рахунок коштів державного бюджету при погашенні або сплаті доходу за облігаціями. Отже, під час розміщення облігацій застосовуються різні схеми: - аукціон з обмеженим або необмеженим обсягами продажу; - аукціон за попередніми та остаточними заявками й умовами; - розміщення державних боргових зобов'язань за фіксованими цінами. Використання цих схем спрямовано передусім на збільшення обсягів залучення коштів для фінансування потреб державного бюджету з урахуванням ситуації, що складається на ринку облігацій та на інших сегментах фінансового ринку. Реалізуючи функції платіжного агента за облігаціями, Національний банк здійснює контроль за надходженням коштів від учасників торгів та організує переказування коштів до прибуткової частини державного бюджету. Строки та порядок переказування коштів визначені у повідомленні про проведення торгів, а обсяги коштів — у кліринговій відомості, яка подається учасникам торгів. Відповідно до цих даних учасники торгів повинні переказати кошти у обсязі задоволених заявок на відповідний рахунок в ОПЕРУ Національного банку України. До кінця наступного робочого дня після проведення торгів ОПЕРУ Національного банку України надсилається повідомлення про склад неплатників за облігаціями. На підставі цих даних до неплатників застосовуються штрафні санкції. В обсязі коштів, що надійшли від учасників торгів, Національний банк України здійснює: - переказування коштів до дохідної частини державного бюджету України у день їх надходження від власників облігацій; - зарахування на рахунки власників у депозитарії Національного банку України відповідної кількості облігацій, придбаних учасниками торгів та їхніми клієнтами. Після погашення облігацій чергового випуску заповнюються реквізити відповідного глобального сертифіката у частині, що характеризує обсяги погашення, цінові умови продажу облігацій та обсяги коштів, залучених до державного бюджету.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 История России с древнейших времен до 1861 года

Им предоставлялось право свободного выезда за границу по торговым делам, право владеть вотчинами, они освобождались от постоя, податей и некоторых посадских служб. Торговые люди гостиной и суконной сотен располагали теми же привилегиями, что и гости, за исключением права выезда за границу. За предоставленные привилегии члены корпораций расплачивались с государством выполнением ряда обременительных поручений, отвлекавших их от торговли собственными товарами, - они являлись торгово-финансовыми агентами правительства: закупали товары, торговля которыми находилась в казенной монополии, управляли таможнями крупнейших торговых центров страны, выступали оценщиками мехов и т. д. Казенная монополия на экспорт ряда товаров (пушнина, черная икра, поташ и др.), пользовавшихся спросом у иностранных купцов, существенно ограничивала возможности для накопления капиталов российским купечеством. Морская торговля со странами Западной Европы осуществлялась через единственный порт - Архангельск, на долю которого приходилось 3/4 торгового оборота страны

скачать реферат Центральный банк и его функции

Выполняя функцию финансового агента правительства, ЦБ осуществляет кассовое исполнение бюджета - прием, хранение и выдачу государственных бюджетных средств, ведение учета и отчетности. В основу кассового исполнения бюджета положен принцип единства кассы, т.е. все мобилизованные государственные доходы направляются на единый счет министерства финансов в ЦБ, с которого черпаются средства для осуществления государственных расходов, таким образом ЦБ выступает кассиром правительства. Единство кассы предоставляет министерству финансов возможность осуществлять постоянный контроль за поступлением средств на его счет и за движением кассовой наличности; обеспечивает централизацию государственных бюджетных средств и балансирование доходов и расходов каждого из бюджетов (федерального, местного), образующих в совокупности бюджетную систему страны; позволяет проводить операции по кассовому исполнению бюджета на всей территории страны. Осуществление кассового исполнения центральным банком дает возможность отделить функции распоряжения бюджетными средствами и распорядителя кредитами, которые выполняют финансовые органы, от функции приема, выдачи, хранения этих средств, которые входят в компетенцию ЦБ.

Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов
Часы шахматные.
Механизм: механический кварцевый. Материал: пластик. Размеры: 18 x 11,3 x 5,6 см.
2023 руб
Раздел: Прочее
Пепельница S.Quire круглая c откидной крышкой, сталь, покрытие никель и черная краска, 67 мм.
Материал: нержавеющая сталь, покрытие никель, черная краска. Диаметр 67 мм, высота 102 мм.
350 руб
Раздел: Пепельницы
 Отечественная история (до 1917 г.)

Наряду с внутренней торговлей росла и внешняя. Осуществлялась она, в основном, через Архангельск, где находились Английский и Голландский торговые дворы. Торговали и сухим путем через Новгород, Псков, Смоленск. Из России широким потоком шел лес, пенька, поташ, а из Европы — промышленные изделия. С Азией торговля шла через Астрахань, куда привозили восточные товары. Особенностью торговли в России было то, что она требовала огромных затрат и в отличие от Запада, где преобладала морская торговля, шла по рекам или сухопутным дорогам. Это приводило к тому, что крупные торговые капиталы в России в отличие от Англии и Голландии не появлялись. Другой особенностью был достаточно жесткий государственный контроль за торговлей. Главными потребителями привозных товаров была казна и царский двор, а купцы выполняли обременительные поручения, являясь торгово-финансовыми агентами правительства. Зато защищать своих купцов от засилья иноземцев государство не торопилось. В первой половине XVII в. торговые люди не раз выдвигали требование изгнать иностранных купцов с внутреннего рынка

скачать реферат Центральный Банк РФ: его функции и роль. Правовая основа деятельности ЦБ РФ

Банк России и Правительство Российской Федерации информируют друг друга о предполагаемых действиях, имеющих общегосударственное значение, координируют свою политику, проводят регулярные консультации. Банк России консультирует Министерство финансов РФ по вопросам графика выпуска государственных ценных бумаг и погашения государственного долга с учетом их воздействия на состояние банковской системы и приоритетов единой государственной денежно-кредитной политики. 3. Функции Центрального Банка Рассмотрим функции, которые традиционно выполняет любой ЦБ: осуществление монопольной эмиссии банкнот; проведение денежно-кредитного регулирования, валютной политики; рефинансирование кредитно-банковских институтов; регулирование деятельности кредитных институтов, т.е. осуществление банковского надзора; функция финансового агента правительства. Эмиссия банкнот. За Банком России как представителем государства законодательно закреплено осуществление эмиссия наличных денег, организация их обращения и изъятия из обращения на территории Российской Федерации.

 Задумывались ли Вы когда-нибудь над вопросом "Откуда берутся деньги?"

Причем эта система саморегулируется: падают резервы - повышаются процентные ставки - уменьшается денежная масса. Растут резервы - падают ставки - растет денежная масса. В режиме "currency board Центральный банк не может уже выполнять функции "кредитора последнего шанса" (lender of last resort) в случае кризиса ликвидности в отдельных коммерческих банках или во всем банковском секторе. Также в режиме currency board центральный банк должен либо вполне приостановить, либо серьезно ограничить функцию финансового агента правительства. Речь идет о ведении казначейских счетов (изменения на которых влияют на колебания денежной базы), размещении государственных ценных бумаг на финансовом рынке и других операциях, реализованных от имени государства." United Nations Development Programme in Ukraine (UNDP) Казалось бы суверенное государство должно проводить собственную монетарную политику, не оглядываясь на темпы денежной эмиссии других суверенных государств и торговый баланс страны. И официально этот режим валютного управления в стране не задекларирован

скачать реферат География Банковской Системы

В случае невыполнения в установленный ч срок предписаний об устранении нарушений, а также в случае, если эти нарушения или совершаемые кредитной организацией операции создали реальную угрозу интересам кредиторов (вкладчиков), Банк России вправе: 1) взыскать с кредитной организации штраф до 1 процента от размера оплаченного уставного капитала, но не более 1 процента от минимального размера уставного капитала; 2) потребовать от кредитной организации: а) осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению кредитной организации, в том числе изменения структуры активов; б) замены руководителей кредитной организации; в) реорганизации кредитной организации; 3) изменить для кредитной организации обязательные нормативы на срок до шести месяцев; 4) ввести запрет на осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций, предусмотренных выданной лицензией, на срок до одного года, а также на открытие филиалов на срок до одного года; 5) назначить временную администрацию по управлению кредитной организацией на срок до 18 месяцев; 6) отозвать лицензию на осуществление банковских операций в порядке, предусмотренном федеральными законами. /10/ Функция финансового агента правительства.

скачать реферат Банковская система Республики Беларусь (правовой аспект)

Национальный банк организует расчетное и (или) кассовое обслуживание Правительства Республики Беларусь. Он также оказывает посреднические услуги в качестве финансового агента Правительства Республики Беларусь на рынке государственных ценных бумаг, участвует в их обращении. Кроме того, Национальный банк выполняет функции финансового агента Правительства Республики Беларусь и местных исполнительных и распорядительных органов по вопросам исполнения республиканского и местных бюджетов и консультирует их по этим вопросам, выполняет функции финансового агента Правительства Республики Беларусь по обслуживанию государственного долга Республики Беларусь. Национальный банк вправе принимать (издавать) нормативные правовые акты совместно с Правительством Республики Беларусь или республиканскими органами государственного управления. Важно подчеркнуть, что Национальный банк и Совет Министров не отвечают по обязательствам друг друга. Однако в законодательных актах могут быть предусмотрены случаи ответственности Правительства по обязательствам центрального банка (2, ч. 5 ст. 37). Национальный банк не вправе предоставлять кредиты Правительству Республики Беларусь для финансирования дефицита республиканского бюджета и приобретать государственные ценные бумаги при их первичном размещении, за исключением случаев, предусмотренных законом о бюджете Республики Беларусь на очередной финансовый (бюджетный) год и Президентом Республики Беларусь.

скачать реферат Шпаргалки к госэкзамену по теме "Экономическая теория, финансы и кредит"

Функции банков бумаг, отвечающих требованиям ЦБ и является осуществляются через банковские операции. оперативным инструментом государственного Они подразделяются на пассивные и активные. влияния на рынок ссудных капиталов); Проведение валютной политики (представляет Пассивные: ресурсы формируются за счет интересы РФ во взаимоотношениях с ЦБ собственных (акционерный, резервный капитал иностранных государств, а также в и нераспределенная прибыль), привлеченных международных банках и иных международных (составляют основную часть ресурсов валютно-фин. организациях; Регулирование коммерческих банков, депозиты, а также деятельности кредитных институтов (система контокоррентные - единственный счет, мер, посредством которых гос-во через ЦБ посредством которого производятся все обеспечивает стабильное и безопасное расчетные и кредитные операции между функционирование банков); Функция клиентом и банком и корреспондентские финансового агента правительства (ЦБ счета) и эмитированных средств (средства осуществляет операции по размещению и клиентуры, которыми банку можно погашению гос. долга, ведению текущих пользоваться достаточно длительный период - счетов правительства, надзору за хранением, облигационные займы, банковские векселя и выпуском и изъятием из обращения монет и т.д). казначейских билетов, а также переводу Активные: Мобилизованные денежные средства валютных средств при осуществлении расчетов банки используют для кредитования клиентуры правительства с другими странами). и осуществления своей предпринимат.

скачать реферат Современная политическая система США

Система министерств и ведомств.Руководители министерств (федеральных департаментов) подчинены непосредственно Президенту, назначаются им при согласии Сената.Административные ведомства (независимые агенства) учреждаются по инициативе Конгресса, он же определяет круг их полномочий.Главы министерств и ведомств не могут быть членами Конгресса. Министерства:Государственный департамент (1789г.) – министерство иностранных дел США. Осуществление внешней политики – прерогатива президента, и глава департамента (государственный секретарь) является главным советником президента по внешнеполитическим вопросам.Министерство обороны (1947г.) ведает всеми вопросами вооружённых сил США, отвечает за их боеготовность и материально-техническое обеспечение. К компетенции министерства относится планирование НИОКР в военной области. Министр обороны назначается президентом с согласия сената из числа гражданских лиц.Министерство финансов (1789 г.) разрабатывает рекомендации в области экономической, финансовой, налоговой и кредитно-денежной политики государства, выступает как финансовый агент правительства.

Антистрессовая подушка под шею "Микс".
Удобная подушка под шею создана специально для поездок и перелётов. Её можно использовать и на работе, чтобы приятно расслабиться во время
330 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Игра настольная "7 на 9 multi".
Настольная игра "7 на 9 Multi" позволит увлекательно провести время за веселой игрой. В комплект входят 61 карточка и подробная
333 руб
Раздел: Викторины
Шкатулка, 26x26x19 см (арт. 3667-RT-33).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1384 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
скачать реферат Банковские системы зарубежных стран

Банк России и Правительство Российской Федерации информируют друг друга о предполагаемых действиях, имеющих общегосударственное значение, координируют свою политику, проводят регулярные консультации. Банк России консультирует Министерство финансов РФ по вопросам графика выпуска государственных ценных бумаг и погашения государственного долга с учетом их воздействия на состояние банковской системы и приоритетов единой государственной денежно-кредитной политики. Функции Центрального Банка Рассмотрим функции, которые традиционно выполняет любой ЦБ: осуществление монопольной эмиссии банкнот; проведение денежно-кредитного регулирования, валютной политики; рефинансирование кредитно-банковских институтов; регулирование деятельности кредитных институтов, т.е. осуществление банковского надзора; функция финансового агента правительства. Эмиссия банкнот. За Банком России как представителем государства законодательно закреплено осуществление эмиссия наличных денег, организация их обращения и изъятия из обращения на территории Российской Федерации.

скачать реферат ДКБ

Содержание. Центральный банк РФ. 1.1. Функции и денежно-кредитное регулирование Центрального банка РФ. Денежная система. Типы денежной системы. Международный кредит. 3.1. Сущность международного кредита. 3.2. Формы международного кредита. 1. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ. В банковской системе России ЦБ РФ (ЦБР) определён как главный банк страны и кредитор последней инстанции. Он находится в государственной собственности и на него возложены функции общего регулирования деятельности каждого коммерческого банка в рамках единой денежно - кредитной системы страны. Центральный банк призван приводить их деятельность в соответствие с общей экономической стратегией и выступает ключевым агентом государственной денежно-кредитной политики, при этом со стороны ЦБР используются в первую очередь экономические методы управления и только в отдельных случаях административные. 1.1 Функции Центрального Банка. Рассмотрим функции, которые традиционно выполняет любой ЦБ: осуществление монопольной эмиссии банкнот; проведение денежно-кредитного регулирования, валютной политики; рефинансирование кредитно-банковских институтов; регулирование деятельности кредитных институтов, т.е. осуществление банковского надзора; функция финансового агента правительства. Эмиссия банкнот. За Банком России как представителем государства законодательно закреплено осуществление эмиссия наличных денег, организация их обращения и изъятия из обращения на территории Российской Федерации.

скачать реферат Общая характеристика банковской системы РБ

Регулирует денежное обращение; Регулирует кредитные отношения; Является для банков кредитором последней инстанции, осуществляет их рефинансирование; Осуществляет валютное регулирование; Организует и осуществляет валютный контроль как непосредственно, так и через уполномоченные банки в соответствии с законодательством Республики Беларусь; Выполняет функции центрального депозитария государственных ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка, если иное не определено Президентом Республики Беларусь; осуществляет эмиссию ценных бумаг Национального банка; организует эффективное, надежное и безопасное функционирование системы межбанковских расчетов; Консультирует, кредитует и выполняет функции финансового агента Правительства Республики Беларусь и местных исполнительных и распорядительных органов по вопросам исполнения республиканского и местных бюджетов; Осуществляет государственную регистрацию банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, производит выдачу им лицензий на осуществление банковских операций;

скачать реферат Национальный банк Республики Казахстан

Национальный Банк Казахстана в соответствии с возложенными на него задачами, выполняет следующие основные функции: - проведение государственной денежно-кредитной политики в Республике Казахстан; - осуществление функции банка и агента Правительства и других государственных органов; - осуществление контроля и надзора за деятельностью банков, а так же регулирования их деятельности; - осуществление валютного регулирования и валютного контроля в Республике Казахстан; - управление золотовалютными резервами. В целях проведения государственной денежно-кредитной политики Национальный Банк Казахстана: - регулирует объем денежной массы в обращении; - осуществляет регулирование уровня банковских процентных ставок в Республике Казахстан путем изменения официальных ставок. - покупает и продает облигации, депозитные сертификаты, дисконтные и процентные ценные бумаги со сроками погашения не более одного года, которые Национальный Банк Казахстана считает пригодными для обеспечения кредитов; - осуществляет операции с производными финансовыми инструментами; - выставляет чеки и векселя в любой валюте; - вносит в Министерство финансов предложения по вопросам графика выпуска государственных ценных бумаг и погашения государственного долга с учетом их воздействия на ликвидность банковской системы и приоритетов денежно- кредитной политики ; - устанавливает целевые ориентиры роста одного или нескольких показателей денежной массы в обращении; - устанавливает процентные ставки по своим операциям; - осуществляет интервенции на валютном рынке; - устанавливает норматив минимальных обязательных резервов, депонируемых в Национальном Банке Казахстана в том числе с возможной дифференциацией по срокам, объемам и вилам привлеченных средств (резервные требования); - определяет виды платежных инструментов, допускаемых к обращению на территории Республики Казахстан, и устанавливает правила их обращения.

скачать реферат Ответственность за налоговые правонарушения

Согласно постановлению Правительства РФ от 20.07.98 № 851 “Об утверждении Заявления Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации о политике экономической и финансовой стабилизации” Правительство РФ обязуется внести в Государственную Думу изменения и дополнения в часть первую Налогового кодекса до 1 января 1999 года. В соответствии с указанными изменениями и дополнениями предполагается предоставить налоговым органам более широкие полномочия по взысканию основной суммы задолженности по уплате налогов, а также начисленных на нее пеней и штрафов без необходимости обращаться в суд; по отмене в ряде случаев отсрочек для налогоплательщиков; право издавать нормативные правовые акты по реализации налоговых законов, а также усовершенствовать положения по применению уголовной ответственности по отношению к налоговым агентам, не перечисляющим удержанные налоги в бюджет, и наделить налоговые органы правом взыскания денежных средств с банковских счетов неплательщиков. Пока эти обещания не реализованы. Однако проблемы, связанные с введением в действие Налогового Кодекса РФ в принятой редакции, требуют немедленного вмешательства законодателей.

Соска для бутылочек Перистальтик Плюс "Pigeon" c широким горлом (с 6 месяцев), отверстие L.
Соска Wide neck с Y-образным отверстием для бутылочек PIGEON с широким горлышком. Уникальная конструкция соски позволяет воспроизводить
358 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
скачать реферат Регулирование рынка ценных бумаг в РФ

Во главе Совета стоит председатель, исполняющий данную должность по совместительству. При поступлении сообщения о нарушении кем-либо правил Совета предусматривается его созыв. В случае признания Советом жалобы обоснованной он может обратиться в Комитет по апелляциям с предложением о наложении штрафа.2.4. Банк Англии.Основная роль Банка Англии на рынке ценных бумаг состоит в регулировании и контроле рынка государственных облигаций. Банк фактически лицензирует маркет-мэйкеров по государственным ценным бумагам и следит за соблюдением ими требуемой структуры активов и пассивов. Также Банк выступает агентом правительства при размещении государственных облигаций, отвечает за автоматизированную систему торговли государственными облигациями, дает рекомендации для вступления в члены Лондонской фондовой биржи. Практически во всех профессиональных финансовых организациях есть представители Банка Англии. Банк Англии реализует свою политику путем рекомендаций, а не на основе каких-либо законов, но тем не менее его рекомендации выполняются неукоснительно.ЗаключениеТаким образом, можем заключить, что роль государства в регулировании фондовых рынков Великобритании ограничивается лишь правовым регулированием.

скачать реферат Демократические выборы

Под ней понимается также комплекс организационных, пропагандистских и иных мероприятий, проводимых отдельными партиями и кандидатами. В таких случаях говорят об "избирательной кампании" той или иной партии, того или иного кандидата и т.д. Существует целый ряд различий в организации и проведении избирательных кампаний в различных странах. В зависимости от сложившихся в каждой стране традиций главой государства или правительства или же парламентом назначается официальная дата выборов. С этого дня начинается избирательная кампания, в ходе которой каждая партия выдвигает своих кандидатов или список кандидатов, которые должны пройти соответствующую регистрацию. Для проведения избирательной кампании создается специальный штаб, в который входят профессионалы: распорядитель, финансовый агент, пресс-секретарь, политический организатор, составитель ежедневных планов, технический секретарь, специальный помощник. Помимо них нанимаются консультанты со стороны: специалисты по опросам общественного мнения, генеральный консультант, консультанты по средствам массовой информации, специалисты по сбору средств по почте.

скачать реферат Вексель как средство платежа

Так, например, в 1995-1996 гг. Министерство финансов в качестве инструмента расчетов с государственными предприятиями широко применяло казначейские обязательства. Международный Валютный Фонд подверг критике денежные власти России за масштабную эмиссию казначейских обязательств, указав, что происходит накачивание в народное хозяйство страны квази-денег. Министерство финансов в принципе с критикой МВФ согласилось и свернуло выпуск казначейских обязательств. Однако в 1996 г. Министерство финансов стало активно применять схему гарантий коммерческим банкам по вексельным кредитам для получателей бюджетных средств. В этом случае роль заменителей денег стали играть векселя коммерческих банков. Некоторые коммерческие банки, являясь агентами правительства в рамках программы вексельного кредитования получателей бюджетных средств, не устояли перед искушением массированного вексельного кредитования вне рамок государственной программы. Вот как комментирует сложившуюся ситуацию директор Департамента ценных бумаг и финансовых рынков Министерства финансов РФ Б.И. Златкис: "Если банк продавал векселя, как продавал Тверьуниверсалбанк, в неограниченных количествах, что, к сожалению, имеет место и с целым рядом других банков, то Министерство финансов, конечно, не собирается и не будет нести ответственность по этим векселям".

скачать реферат Рынок ценных бумаг РК

Название "государственное краткосрочное казначейское обязательство" на казахском языке именуется "МЕККАМ" - "мемлеккeтiк кыскамерзiмдi казьнашылык мiндеттеме". Цель выпуска - расширение рынка ценных бумаг и увеличение доли неинфляционного покрытия дефицита республиканского бюджета. Государственные краткосрочные казначейские обязательства МЕККАМ выпускаются в дематериализованной форме со сроком обращения три, шесть и двенадцать месяцев, размещаются и обращаются путем ведения соответствующих записей на счетах их держателей в депозитарии финансового агента и субдепозитариях первичных дилеров. Государственные среднесрочные казначейские обязательства. Казначейские обязательства являются государственными ценными бумагами, выпускаются Министерством финансов Республики Казахстан от лица Правительства Республики Казахстан и свободно обращаются на рынке ценных бумаг Казахстана в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Название "государственное среднесрочное казначейское обязательство" (ГСКО) на казахском языке именуется - "Мемлекеттiк ортамерзiмдi казынашылык мiндеттеме" (МЕОКАМ).

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.