телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Рыбалка -30% Образование, учебная литература -30%

все разделыраздел:Искусство, Культура, Литератураподраздел:Культурология

Теорія фольклору

найти похожие
найти еще

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
П. Загребельний – що вже казати про Шекспіра або Сковороду! Це, за К. В. Чистовим, комунікація "технічного типу". (S1) (S2.1) ? ? R1 R1 R2.1 ? ? ? S ?M? R2 (R)S ? R2 (S2) ?R2.3(S2.3)?R2.т(S)2. ) ? ? ? R3–8 R R (S ) (S) Мал. 2. Комунікація в літературі. Мал. 3. Комунікація у фольклорі. Зовсім іншу картину бачимо на другій схемі (Мал. 3). Можна уявити собі, що тут зображено розказування казки. Казкар звертається до слухачів безпосередньо, і "зворотний зв'язок" миттю замикається на ньому самому: "Виконавець (особливо, коли мова про жанри, що припускають текстову імпровізацію) може змінювати (коректувати) зміст і структуру тексту і позатекстових елементів у залежності від поведінки (реакції) слухачів під час виконання" 12. Затухання творчих імпульсів у слухачів не обов’язкове: хтось з них зможе у майбутньому переповісти казку, і схема у цьому напрямі спроможна галузитися нескінченно. Проте й сам казкар не є творцем казки (як письменник свого роману), отже раніше він сам був її слухачем (R), а це означає, що схема галузиться і у напрямі минулого. Це "природний" тип комунікації, використання котрого і є головною ознакою фольклору. Корисна праця К. В. Чистова розкриває цікавий аспект вивчення комунікації у фольклорі (див. ще, зокрема, розвідки піонера таких досліджень Р.Джорджеса (США), а також європейських фольклористів, як Й.Єх, В.Й.Онг і Р.Шенда 13). Але К. В. Чистов, на жаль, не відповідає на питання, чому все ж таки навіть тоді, коли письменник використовує "природний" тип комунікації, читаючи, наприклад, свою новелу перед аудиторією, а казкар – "технічний" (записуючи на прохання збирача свій репертуар, к приміру), перший залишається у сфері літератури, а другий – фольклору? Корисно також нагадати, що й за ознакою наявності / ненаявності M фольклор і література не можуть бути протиставлені абсолютно: казкар і його слухачі також користуються хоч і біологічним, але теж досконалим технічним засобом комунікації; подарувала нам природа й відповідник M як засобу закріплення тексту – пам’ять.

Такого ж походження, хоч і ускладнена дещо транспонуванням новітнього уявлення про авторство у фольклор XVII ст., відома з початку XIX ст. інтелігентська легенда про Марусю Чурай. Ми переконані у нашому праві на так звану "інтелектуальну власність", а в мистецтві існує авторське право: письменник, наприклад, може дати, а може й не дати дозвіл на поширення, виконання або екранізацію свого твору, може передати (видавництву, виконавцеві, певній організації, особі тощо) це своє право на певний термін або назавжди, безкоштовно, або за винагороду (гонорар) і т. ін. Фольклор знає лише винагороду за виконання (інколи за надання можливості перейняти текст), котра не залежить від того, йдеться про власний твір виконавця, чи ні. Одна з важливіших детермінацій між фольклором і близькими до нього формами мистецтва нового часу полягає у формі функціонування твору. Для нас звичайна річ, що як письменником (або композитором) створено опус, так у цьому його тексті – хоч насправді над текстом цим знущаються редактори, цензори, складачі, коректори, упорядники, естрадні виконавці тощо – він і повинен тепер і завжди публікуватися, він є принципово недоторканим, незмінним. А як у фольклорі? З усього вже сказаного випливає, що подібна "канонізація" авторського тексту тут є неможливою. Більш того, виконавець тексту отримує тут право на творчу доробку цього загального надбання, на його варіювання. Саме варіювання є основною формою існування фольклорного твору, що може бути визначена через дві протилежні ознаки – стабільність і мобільність. Стабільність можна розглядати як одну з реалізацій традиційності фольклору, і ця якість текстів, що століттями не знали іншої фіксації, крім як у пам’яті людини та в її мовленні (співі), іноді просто вражає. Так, билини, більшість котрих створено було на терені сучасної України, збереглися лише в російському фольклорі, а до недавніх часів – головним чином, на російській Півночі. Вже один з перших збирачів цієї північноросійської версії руського епосу зазначав, що збереження в ній "обставин придніпровської природи є таке ж диво народної пам’яті, як, наприклад, збереження образу "гнідого тура", котрий давно зник. Та чи бачив селянин Заонежжя дуб? Дуб йому знайомий стільки ж, як нам з вами, читачу, який-небудь банан. Чи знає він, що це таке – "ковиль-трава"? Він не має про неї жодного уявлення. Чи бачив він хоч би раз на своєму віку "раздольє чисто поле"? Ні, поле як простір, котрим можна проскакати, є уявлення, для нього цілком чуже, бо поля, що їх він бачить, це маленькі, здебільшого всипані камінням або пнями клапті ріллі або сіножаті, оточені лісом. А селянин цього краю продовжує співати про "раздольє чисто поле", немов він жив в Україні!" 24. Фактори стабільності тексту у фольклорі не однакові для всіх жанрів. В народі існує переконання, наприклад, що замовляння втрачає свою магічну силу, коли не повторюється кожного разу дослівно. Проте це пояснення явно не спрацьовує стосовно такого цікавого явища, як збереження кобзарями та лірниками при виконанні дум незрозумілих їм слів ба навіть тропів. Ось славетний кобзар Остап Вересай, проспівавши думу "Сокіл і соколя”, рядок "Жемчужжю очі завішали" прокоментував таким чином: "Жемчуж – то щось дороге".

На відміну від поняття "світова література", це поняття, "світовий фольклор", частіше знаходимо у рубрикаціях каталогів наукових книгозбірень, аніж у наукових розвідках. Справа в тому, що перше ще в часи Й. В. Гете, котрий запровадив його до наукового обігу, приховувало за собою повнокровну духовну реалію спільного розвитку людства, а "світовий фольклор" був і залишається науковою абстракцією. Коли в системі загальнолюдського красного письменства важливу об’єднуючу роль відіграє критика, котра, за вдалим висловом М. Верлі, "стає чимось на кшталт совісті світової літератури", дослідник світового фольклору має справу з "несвідомим характером колективних явищ" (К. Леві-Строс), несумісним з подібною діяльністю. Нагадаємо також про історично та географічно обумовлену етнічну замкнутість традиційних національних фольклорів. Нерівномірність поступу цивілізації в різних кутках Землі робить зі світового фольклору кінця XX ст. картину доволі строкату: коли в країнах Західної Європи спостерігаємо тільки бліді залишки колишньої усної творчості, то у деяких народів та племен Африки, Південної Америки, в аборигенів Австралії вона у фазі розквіту. Це тепер. В історичній же перспективі, по-перше, виявляються великі подібності у структурі фольклору всіх народів світу, а по-друге, проясняються деякі причини згаданої строкатості. Як з’ясували дослідження істориків культури, усім фольклорам світу притаманна певна сукупність жанрів. У фольклористиці жанр – це тип словесної (часто також музичної) форми, усталеної в народному побуті та пов’язаної з повторенням певних змістових елементів. Отже, виявилося, що такі найпоширеніші в світі та водночас спільні жанри – це міф, обрядова пісня, казка, прислів’я. У найбільш загальному значенні міф – це фантастична оповідь про творення світу й людей, про богів і "культурних героїв" (таких, як Прометей у давніх греків); сказане у ньому вважається правдивим. Сучасні українці не зберегли міфів у чистому вигляді, лише їхні сліди – у обрядовому фольклорі, головним чином (про стосунок до міфології українських міфологічних легенд – див.: 5.4). Казка розповідає про пригоди людей та тварин, котрі, як правило, вважаються за вигадку, у більшості народів вона має функцію розважальну (отже, естетичну), відзначається чітко структурованою формою. Обрядова пісня, що супроводить ритуали, й прислів’я, яке у формі окремих речень конденсує колективний досвід і передає його від генерації до генерації, не потребують зараз більш докладного пояснення. Ці жанри звучать або звучали всюди, де людина виявляє себе в усній традиції – від патагонців Вогненної Землі на півдні до ескімосів Канади на півночі. Ці ж жанри можна розглядати також як базові для усної культури людства: вони, точніше, їхні аналоги в технізованій масовій культурі не зникають і в найбільш цивілізованих сучасних народів. Справді, міфи відтворюються в літературній та кінематографічній фантастиці типів "містері" та "фентезі", їх функції переймають сакральні тексти сучасних релігій; казкам відповідає масова белетристика різних ґатунків – від детективів до "романів для господинь", де бідна дівчина, трохи побідувавши та настрахавшись повторює долю Попелюшки; життя фольклорної обрядової пісні та ритуалів, що їх вона супроводжує, ніби продовжують гімни та ритуали сучасних церков, з одного боку, а з іншого – установ світських, а саме: держави, війська, шкіл, університетів, компаній, скаутів, піонерів тощо.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Фантастиковедение - кто есть кто (Биобиблиографический справочник)

Библиография: Периодика.Книги,1990-1991 г.г. // Интеркомъ. - 1992. - N 1. - С.83-108. 2. Библиография советских фэнзинов // Сов. библиогр. - 1990. N 1. - С.118-122. 3. Фэнзины, или Самиздат фантастики // Там же. - С.114-118. 4. Роман с киберпанком // Если. - 1998. - N 6. - С. 179-183. ЧИСТОВ Кирилл Васильевич (р.1919) - фольклорист, ученый-литературовед. Родился в Детском Селе (ныне - г. Пушкин Ленинградской обл.). Окончил Ленингр. ун-т; д-р ист. наук. В 1947-1961 гг. - науч. сотрудник Ин-та языка, лит. и истории Карельского филиала АН СССР, с 1961 г. - зав. восточнославянским сектором Ин-та этнографии РАН. Член-корреспондент РАН. Живет в С.-Петербурге. В ряду многочисленных научных работ Ч., посвященных в основном истории и теории фольклора, его взаимосвязям с литературой, для исследователей фантастики представляет интерес монография, написанная на основе докторской диссертации - "Русские народные социально-утопические легенды XVII-XIX вв." (1967). Библиография 1. Русские народные социально-утопические легенды XVII-XIX вв.: Автореф. дис. ... д-ра ист. наук /АН СССР; Ин-т этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая. - Л., 1967. - 26 с. 2

скачать реферат Славянские и общекультурные символы в песенном тексте (на материале текстов песен группы "Калинов мост")

При исследовании славянской символики мы обнаружили немало литературы популярного характера. Привлекались данные словарей славянской мифологии Н.С. Шапаровой , в предисловии к которым помещены статьи, дающие общее представление об основных культах, предметах, божествах славян. Таким образом они информируют читателей об основных чертах славянского мировоззрения. Часто литература по данному вопросу узкоспециализирована. Например, у А.Н. Соболева («Мифология славян. Загробный мир по древнерусским представлениям») большое внимание уделяется похоронному обряду, и все встречающиеся символы рассматриваются именно по отношению к традиции похорон. Другие источники дают общее представление о славянском быте, верованиях: учебное пособие под редакцией Ю.Г. Круглова «Русское устное народное творчество. Хрестоматия по фольклористике» , В.П. Аникин «Теория фольклора. Курс лекций» . Культурологический интерес представляют труды Н.Н. Велецкой («Языческая символика славянских архаических ритуалов») , Б.А. Рыбакова («Язычество древних славян») . Исследование Н.Н. Велецкой прослеживает глубинные связи между сознанием древнего славянина и явлением посредством предмета-символа. Книга Б.А. Рыбакова pаскpывает истоки народного миpовоззpения pyсских, yкpаинцев и белоpyсов, прослеживает периодизацию язычества: дуалистический анимизм (культ вампиров и беpегинь), культ божеств плодородия (Рода и pожаниц), дpyжинный культ Пеpyна, сменяемый христианством.

Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики
Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные
Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции
 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Провел ряд экспедиций на Кавказ. Труды о русском языке и фольклоре, индоиранском языке. Изучая былины, разрабатывал основы исторической школы в фольклористике. МИЛЛЕР (Miller) Генри (1891-1980) - американский писатель. Скандальные по интимно-эротической обнаженности романы о любви как анархически-индивидуалистическом бунте ("Тропик Рака", 1934; "Тропик Козерога", 1939), трилогия "Благостное распятие" (1949-60) - эпатирующие публику беллетризованные мемуары. Повлиял на "разбитое поколение". МИЛЛЕР Герард Фридрих (1705-83) - российский историк, сторонник норманнской теории, академик (1725), профессор (с 1730) Петербургской АН. По происхождению немец. В России с 1725. В 1733-43 в экспедиции по изучению Сибири. Собрал коллекцию копий документов по русской истории (т. н. портфели Миллера). Издал "Степенную книгу" и др. Труд "История Сибири". МИЛЛЕР (Miller) Гленн (1904-44) - американский тромбонист, руководитель джаз-оркестра, аранжировщик. Оркестр под управлением Миллера участвовал в фильме "Серенада солнечной долины" (1941)

скачать реферат Русская средневековая эстетика

Многостороннее влияние фольклора на профессиональную литературу вносит существенно новое в сам метод отображения действительности, в само «видение» мира, принципы и средства его изображения. Богатейшим эстетическим источником явились также зодчество, живопись и прикладное искусство, вобравшие в себя многие фольклорные элементы. Эстетические идеи, возникающие в этот период, неразрывно слиты с этическим осмыслением происходивших общественных событий, изнутри освещены главными понятиями общественного сознания того времени — понятием долга, родины, патриотического как этически-эстетического. Вторая половина XVII века характеризуется более сложной борьбой различных тенденций как в идейно-политической сфере, так и в сфере эстетического сознания. Выражение противоречивости эстетических начал выявляется более резко и определенно и находит закрепление в эстетических теориях. С наибольшей очевидностью противоречивость эстетических идей, традиций и новаторства выявилась в эстетических идеях деятелей «раскола», наложившего сильный, но мрачный отпечаток на всю духовную жизнь этого периода.

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Местные варианты "наивного искусства" чрезвычайно разнообразны, но четко выделяются общие его черты: свежесть, особая задушевность мировосприятия, подражание профессиональным "большим" стилям (на грани их пародирования), тесная связь с поэтикой фольклора. НАИГРЫШ - народная инструментальная мелодия, большей частью танцевальная. НАИМЕНЬШЕГО ДЕЙСТВИЯ ПРИНЦИП - один из вариационных принципов механики, согласно которому для данного класса сравниваемых друг с другом движений механической системы осуществляется то, для которого действие минимально. НАИМЕНЬШЕЕ ОБЩЕЕ КРАТНОЕ - наименьшее из целых положительных чисел, делящихся без остатка на каждое из данных целых чисел. Напр., наименьшее общее кратное 2, 3 и 4 есть 12. НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ МЕТОД - один из методов теории ошибок для оценки неизвестных величин по результатам измерений, содержащим случайные ошибки. Применяется при обработке наблюдений. НАИРИ - название страны и союза племен у озер Урмия и Ван (часть территории государства Урарту). Упоминаются в ассирийских надписях 13-6 вв. до н. э

скачать реферат Языковые особенности дилогии П.И. Мельникова "В лесах" и "На горах"

В советском литературоведении была поставлена как самостоятельная проблема изучение фольклора в творчестве П. И. Мельникова. В 1935 году появилась статья талантливого фольклориста и литературоведа Г. С. Виноградова о фольклорных источниках романа «В лесах». Написанная на широком сравнительном материале, эта работа выявила книжные источники романа. Увлеченный блестящими результатами исследования в этой его части, Виноградов категорически отрицал мысль о собирательской деятельности и личных фольклорных записях писателя. Статья создала у многих убеждение в книжном характере фольклоризма Мельникова (Виноградов находил превосходными результаты такого фольклоризма) . Л. М. Лотман отметила идеализацию патриархальных форм старообрядческого быта в дилогии Мельникова, объясняя ее влиянием славянофильско-почвеннических теорий. Она подчеркнула художественное значение фольклора в творческом методе писателя, определившее оригинальность его манеры и самобытность творчества в целом . В последние два десятилетия проблемы фольклоризма творчества П. И. Мельникова и изучения его фольклорно-этнографических интересов поставлены с учетом сложности и многосторонности их аспектов, на основе более тщательного изучения биографических и архивных данных.

скачать реферат Сказки А.С. Пушкина

Он пересмотрел все современные эстетические теории, считавшиеся неизменными. Так, сказку Пушкин рассматривает как большой эпический жанр литературы в отличие от многих современных ему писателей, считавших, что это жанр незначительный, мелкий. Создавая сказки, Пушкин обращается не к какому-то одному сюжету, как делали многие его современники, а собирает и обрабатывает наиболее яркие варианты русского и зарубежного фольклора. Произведения А. С. Пушкина указали детской литературе новый путь. Они дали классические образцы детской литературы, вскрыли пустоту и надуманность моралистических книжек многих детских писателей. 31.03.99 22:06:50 Список используемой литературы1. А. С. Пушкин. Собрание сочинений в трех томах. Т.1. – Москва: Художественная литература, 1964.2. А. С. Пушкин. Избранные произведения. – Москва: Детская литература, 1969.3. Детская литература. / Под редакцией Е. Е. Зубаревой – Москва: Просвещение, 1985.4. «Благослови, поэт!.»: Антология поэзии пушкинской поры. Книга 1. / Примечания Вл. Муравьёва – Москва: Советская Россия, 1983.

скачать реферат Развитие речи детей старшего дошкольного возраста средствами малых форм фольклора

Гипотеза данного исследования базируется на предположении о том, что уровень речевого развития детей старшего дошкольного возраста повышается, если: - педагоги дошкольного образования будут заинтересованными руководителями процесса речевого развития; - будет организовано специальное обучение родной речи с использованием малых форм фольклора не только на специальных занятиях по развитию речи, но и в других режимных моментах; - малые формы фольклора будут отобраны адекватно возрасту детей для обучения и развития речи. Методологическую основу исследования составили теории развития детской речи (К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, А.П. Усова, М.М. Алексеева, В.И. Яшина, Ф.А. Сохин, А.М. Бородич и др.); психолого-педагогические исследования особенностей речи (Д.Б. Эльконин, А.Н. Гвоздев, Л.С. Выготский и др.) При рассмотрении состояния исследуемой проблемы на практике использовались такие методы, как: анализ психолого-педагогической литературы, комплексный метод диагностики речевого развития, эксперимент, наблюдения, анкеты для родителей, количественный и качественный анализ полученных данных.

скачать реферат Божества древних славян

Если же народ вел себя ночью не смирно, то солнце встанет пасмурное и днем будет плохая погода. (Здесь в наивной форме народного космизма содержится представление о взаимообусловленности состояния солнечной активности и поведения людей.) Некоторые утверждают, что Солнце не летает, а ездит на огромном коне, от которого происходят свет и теплота. Одно из древнеиндийских имен Солнечного Божества - Савитар (savi бr). В данной ипостаси Солнце выступало в качестве животворящей силы, творящей законы, которым подчиняются все живые существа. В конечном счете путем метаморфоз звучаний и смыслов образовалось русское слово "сивый", означающее "сияющий", "ясный" (эквивалентом русского "ясного сокола" в сербском фольклоре выступает "сивый (сияющий) сокол с золотыми перьями"). У славян известна была также Богиня Сива, однако каких-либо развернутых сведений о ней не сохранилось. С именами древнеиндийского бога Солнца Савитараи древнеславянской Богини Сивы (Севы) так или иначе связано и название части света - Север. Если так, то данный факт служит лишним подтверждением теории Тилака о полярном происхождении индоарийских народов и полярной родине . Имя Сива с учетом его смысловой нагрузки является также составной частью прозвища Солнечного коня Сивки-бурки.

Пеленка Папитто (5 штук, ситец, 120x90 см).
Состав: ситец (хлопок 100%). Размер: 120x90 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
304 руб
Раздел: Пелёнки
Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40
скачать реферат Сатира как репрессия

Сатира как репрессия: гендерные политики в бытовом фольклоре (На материалах восточнославянских сказок)   Гендерная теория, впитавшая идеи постлакановского психоанализа, постструктурализма и теории власти М. Фуко, рассматривает отношение к женщине как концентрированное выражение политических микростратегий, репрезентирующих неявную систему существующих в обществе властных отношений, которые, оставаясь невидимыми, структурируют все сферы жизни и человеческого сознания. Представительницы феминистского направления гендерной теории утверждают, что патриархатное общество, основанное на асимметричном противопоставлении внутри жестко бинаризированной шкалы, оттесняет концепт Женского к полюсу негативной оценочности и символического отсутствия, а концепт Мужского наделяет функциями позитива, присутствия и Власти. Здесь Мужское не указывает на анатомическую принадлежность, а воплощает структуру, осуществляющую функции контроля и репрессии. Соответственно, концепт Женского в патриархатной модели относили к объектам, страдательным по определению, которые испытывают воздействие властных структур.

скачать реферат Национальные особенности этики

Эта сложность позволяет, в частности, толерантнее относиться к "инородным" моральным представлениям. В-третьих, специфичным для каждого этноса является жанровое оформление в фольклоре его нравственного опыта: был ли эпос национальным (как "Песнь о Нибелунгах" у немцев) или он стал культурным источником для нескольких народов ("Кероглы"); о чем народ поет свои песни, какими музыкальными и поэтическими особенностями они обладают; какими чертами отличается запас пословиц и поговорок; каким видам сказок отдается предпочтение и т.д. Впоследствии духовные достижения народа оформляются в национальной художественной литературе, в их разработку включается интеллигенция. Ее роль в осознании народом своих нравственных ценностей особенно велика в период просвещения. Авторские формы искусств говорят о том, что ценности данного народа приобретают общечеловеческое звучание. Еще более сложно национальное начало предстает на уровне этических теорий. Учение Спинозы столь же мало "нидерландское", как и "еврейское". Можно, конечно, улавливать некоторый "национальный колорит" той или иной этической концепции, однако понятно, что выражение национальной идеи не являет задачей философов.

скачать реферат Культура как объект изучения

Впервые в истории человечества все культурные достижения и блага становятся достоянием трудящихся. Процесс социалистического преобразования общества органически включает в себя культурную революцию - качественное изменение способов производства, распределения и потребления ценностей культуры. В эксплуататорских общественно-экономическихформациях все материальные блага производили трудящиеся. Сложнее обстояло дело с созданием духовных ценностей различнымиклассами и группами. Нельзя представлять дело упрощенно, будто бы лишь представители господствующих классов и интеллигенции являются творцами всех духовных культурных ценностей. Более того, передовые представители всякой культуры, такие как Пушкин, Толстой, Репин, Глинка, Чайковский и др. , в своих лучших произведениях народную жизнь и его глубинные чаяния. Сами же представители широчайших слоев различных эксплуатируемыхклассов были не только создателями всех материальных ценностей. Они создавали и народную основу художественного творчества: мифы, фольклор, героический эпос, произведения художественного ремесла, народного зодчества и т. д.Т. о. , теория общественно-экономических формаций позволяет уловить общую логику развития мировой культуры, понятьпричины смены одних типов культуры другими, выявить сложные взаимоотношения между ними.II Когда западные культурологи(П.

скачать реферат Из истории литературоведения

Стрелы Ильи – это молнии, золотая казна Соловья-разбойника – закрытые тучей светила Следы древних мифологических представлений Афанасьев отыскивал и в сказках, и в языке, и в мелочах народного быта. Другой крупный русский учёный, разделявший воззрения мифологической школы, – Фёдор Иванович Буслаев (1818–1897), один из самых ярких русских филологов. Лингвист, фольклорист, текстолог, специалист по древнерусской литературе и древнерусскому искусству – во всех этих областях он был основоположником. В фольклоре его внимание привлекали главным образом былины, героев которых он возводил к мифологическим персонажам («Исторические очерки русской народной словесности и искусства», 1861). Скажем, Дунай-богатырь, по Буслаеву, изначально был божеством реки Дунай – и так далее. Основным недостатком мифологической школы (как и теории заимствования) была произвольность выводов: один и тот же сюжет можно было одинаково убедительно возвести к самым разным мифам. Пародируя труды подобного рода, один учёный в шутку доказал, что Наполеон был олицетворением растительности, а Кутузов – зимы. Как реакция на этот недостаток возникла историческая школа изучения фольклора.

скачать реферат Реформа русского стихосложения

Русский фольклор избегает силлабического строя стихотворной речи. В 1735 году Тредиаковский издал “Новый и краткий способ к сложению российских стихов с определениями до сего надлежащих знаний”. Главное внимание здесь уделено героическому стиху - гекзаметру. Создав его теорию, поэт реализовал её в громадных поэмах “Аргениде”и “Телемахиде”. Тредиаковский вводит термины античной поэтики, которые стали необходимы: спондей (двухсложная стопа, в которой оба слога ударны), пиррихий (оба слога безударны), хорей, или трохей (первый слог ударный, второй нет), ямб (наоборот). Он требует, чтобы в гекзаметре и пентаметре (пятимерном стихе, состоящем из одиннадцати слогов), правильно чередовались ударные и безударные слоги. В этом и состоит суть реформы, потому что до сих пор в силлабическом стихосложении правильного чередования ударных и безударных слогов не было. Решающий шаг от силлабического стихосложения, в котором счет идет по слогам, к силлабо-тоническому в котором счет идет и по слогам , и по ударениям, сделан. 3.Соотнесение стилей и жанров: Ломоносов критически изучил трактат Тредиаковского “Новый и краткий способ”, вполне оценил главное его достоинство-обращение к стопному, силлабо-тоническому стиху, и решительно отмел многочисленные ограничения, наложенные уходящей традицией барокко.

Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов
скачать реферат Мотивы русской волшебной сказки

Мифы, как считали братья Гримм – это бессознательное, естественное отражение мира человеком. В мифологическом учении того времени главенствовали две теории – “солярная” теория английского филолога М. Мюллера и “метеорологическая” теория немецкого ученого А. Куна. Принципиально они различались лишь тем, что, как полагали ученые, обожествлялось первобытным человеком – солнце и звезды или явления природы. Отмечалось, что, хотя все эти природные факторы: солнце, звезды, ветер, буря, молнии, гром и т.д., характерны для всей планеты Земля, однако, в каждом ее уголке эти явления проявляют себя по-разному. Это различие и было положено в основу теории о причинах возникновения национальных особенностей разных народов, проявляющихся в их воззрениях на природу и окружающий мир. Произведения древнерусской словесности, но главным образом фольклор, стали основным объектом исследования ученых, составивших мифологическую школу в русском литературоведении. Крупнейшим представителем русской мифологической школы был Федор Иванович Буслаев (1818-1897). Основной идеей Буслаева была идея неразрывности языка и мифа, языка и народного предания.

скачать реферат Воспитательная проблематика фольклора

Министерство образования Российской Федерации Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева Кафедра теории и методики музыки Дипломная работа ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ЧУВАШСКОГО ФОЛЬКЛОРА Выполнила: студентка V курса гр.Б очного отделения музыкально-педагогического факультета Лукина Ольга Николаевна Научный руководитель: доктор пед. наук, доцент Кузнецова Людмила Васильевна Чебоксары - 2003 СОДЕРЖАНИЕ стр. Введение . 3-6 Глава 1. Чувашский фольклор: культурно-образовательные аспекты . 7-38 1.1. Чувашский музыкальный фольклор как феномен народной культуры . 7 1.2. Система жанров чувашского музыкально-поэтического фольклора и их краткая характеристика . 13 1.3. Чувашский фольклор как педагогический феномен . 24 Глава 2. Чувашский фольклор в школе . 39-52 2.1. Воспитательный потенциал чувашского детского музыкального фольклора . 39 2.2. Опыт использования чувашского музыкального фольклора в урочной деятельности учителя музыки . . . 47 Заключение . 54 Литература 58 Приложение . 62 ВВЕДЕНИЕ Искусство – одна из форм общественного сознания, отражая действительность, искусство воздействует на людей, воспитывает человека, формирует его взгляды и чувства .

скачать реферат Принцип запрета Паули

Вольфганг Паули был ярко выраженным физиком-теоретиком и, как свойственно многим ученым этой категории, весьма презрительно относился к «сантехникам» (по его же выражению), марающим руки об экспериментальные установки. Снобизм Паули в отношении экспериментаторов, равно как и его полная неспособность заставить работать даже самую простую экспериментальную установку, вошли в легенду. Рассказывают, что стоило ему появиться в физической лаборатории, как какое-нибудь оборудование тут же выходило из строя. Говорят, что чудовищный взрыв в Лейденском университете (Нидерланды) произошел минута в минуту по прибытии Паули в этот город поездом из Цюриха. Правда всё это или нет, но «эффект Паули» — способность человека разрушительно влиять на эксперимент одним своим присутствием — прочно вошел в физический фольклор. Однако, как и в объяснении Бора, в нем, скорее всего, много преувеличений, если разобраться. Вольфганг ПАУЛИ Wolfga g Pauli, 1900–58 Австрийский, затем швейцарский физик-теоретик. Родился в Вене, в семье профессора Венского университета. Крёстным отцом Паули был Эрнст Мах (см. Ударные волны). Ещё школьником освоил частную и общую теорию относительности.

скачать реферат Домашнее обучение в зарубежных странах. История. Традиции. Перспективы

Реконструировать элементы воспитания первобытной эпохи помогают этнографические данные о жизни немногочисленных сохранивших черты первобытности племен — редкостных сообществ, не затронутых современной цивилизацией. К числу свидетельств можно отнести и находки археологов (примитивные орудия и предметы быта, детские игрушки, наскальные изображения и пр.), фольклор (народные игры, обряды, развлечения), корни которого уходят в глубь веков, а также метафорический уровень языка (поговорки, пословицы, эпос и пр.) Мировая наука предлагает несколько концепций происхождения воспитания. К числу традиционных относятся две теории: эволюционно-биологическая (Ш. Летурно, Дж. Симпсон, А. Эспинас) и психологическая (П.Монро). Представители эволюционно-биологической теории уподобляли воспитательную деятельность первобытных людей инстинктивной заботе о потомстве, присущей высшим животным. П. Монро объяснял происхождение воспитания проявлением у детей бессознательных инстинктов подражания взрослым. Объединяет эти теории утверждение, что первобытное воспитание возникло как процесс постепенного приспособления детей к существовавшему тогда порядку вещей. В этой связи П. Монро писал, что "мир первобытного человека сосредоточен в настоящем.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.