телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Книги -30% Товары для детей -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Маркетинг, товароведение, реклама

Звіт маркетингової роботи фірми Каштан

найти похожие
найти еще

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Нi нейтральних нi негативних ознак вони не виявляють в суспiльнiй думцi. З цим погодиться кожен свiдомий громадянин.За глибиною проникнення в суспiльну свiдомiсть Безперечно ця потреба усвiдомлена всiєю потенцiйною соцiальною групою. Не залежно вiд вiку, статi, нацiональностi, роду занять. При будь-яких обставинах окремий iндивiд усвiдомлює потребу в безпецi, її роль в iснуваннi та дiяльностi цього iндивiду.За ступенем поточної необхiдностi Враховуючи складну економiчну ситуацiю, пiдвищений кримiногенний стан в країнi i безсилiсть нацiональних силових структур, можна вважати потребу в охоронi, як потребу пiдвищеної iнтенсивностi за ступенем поточної необхiдностi.За причиною виникнення Безпека завжди вiдносилась до природних причин виникнення, тому що вона є первинною потребою людини. Хоча зараз деякi бiзнесмени та керiвники фiрм задовольняють цю потребу пiд впливом моду, оскiльки це вважається престижним i пiднiмає iмiдж, важливiсть людини котру охороняють. Але ця мода нав’язана часом i не вiдповiдає основнiй причинi виникнення, котра є природною.За часовими параметрами споживання Послуги по охоронi вiдносяться до тих, котрi повиннi задовольнятися постiйно та безперервно. В переважнiй бiльшостi цю послугу не можна надавати по певним перiодам.За широтою проникнення в рiзнi сфери життя Потреба виникає в рiзних сферах життя, тому за широтою проникнення є полiсферною. Безпека потрiбна всiм i всюди незалежно вiд мiсця знаходження суб’єкту чи роду дiяльностi. Для найефективнiшої i прибуткової роботи нашої фiрми, ми не будемо обмежуватися одною чи декiлькома сферами життя, а будемо проникати у всi сфери i стратимося задовольнити повнiстю.За специфiкою задоволення Унiверсальна. Можна охороняти i нерухомiсть i рухоме майно, одного керiвника i весь штат органiзацiї, персонально i комплексно. Ми будемо спецiалiзуватись на комплексi всiх можливих охоронних послуг.За характером бар'єрiв задоволення потреби Перед тим як задовольнити цю потребу споживач повинен перейти через психологiчний i ресурсний бар'єри. Оскiльки iндивiд, наприклад, по своїй натурi не може сприймати того, що його чи його майно хтось буде охороняти з сторони, вiн вважає це для себе принизливим. Можна багато навести психологiчних бар'єрiв, оскiльки поведiнку чи сприйняття особистiстю певної соцiальної необхiдностi важко передбачити. Ресурсний бар'єр полягає у вiдсутностi коштiв для задоволення цiєї потреби, навiть при великому бажаннi. 2. Потреба та її обгрунтування Потреба в безпецi iснувала завжди i буде iснувати постiйно. Не треба робити детального аналiзу для виявлення того, що проблема охорони лежить, як нiколи, гостро. I не тiльки для керiвникiв пiдприємств чи полiтичних дiячiв. Квалiфiкованої охорони потребують всi прошарки суспiльства, адже сьогоднi нiхто не застрахований вiд того, що на нього чи на його майно зазiхатимуть iншi. Якщо ж людина буде знати, що його безпека в надiйних руках, вона зможе всi свої знання i сили вiддати роботi (перш за все стосується пiдприємцiв та багатих людей). Також сучаснi пiдприємцi зiткнулися з такою новою для них проблемою як комерцiйний чи промисловий шпiонаж, що є продуктом конкурентної боротьби. Часто пiдприємцi не знають або не вмiють захистити свої комерцiйнi таємницi.

Послуги з підкріпленням відносяться до одного комплексу маркетингу, а саме public rela io s, що відповідатиме маркетинговій політиці фірми, що приведе до збільшення прибутків. До цих проектів слід віднести:Створення на базі фірми “Каштан” професійно-атлетичного клубу; Заснування пейнтбольного клубу; Представництво клубу автомобілістів “4(4” Створення професійного тиру з курсами стрільби; Курси самооборони; Відкриття магазину з товарами для особистої охорони.1. Атлетичний зал, де будуть тренуватись наші працівники, не буде повністю завантажений. Доцільним буде його використання, коли він не завантажений. Ми вирішили відкрити професійно-атлетичний центр. Орієнтуватись в основному ми будемо на молодь, але й інші люди, котрі захочуть займатися в клубі, теж зможуть ним користуватись. Звідси ми зможемо черпати добре підготовлених майбутніх працівників фірми. Оскільки контакти з претендентами будуть тривалими, ми зможемо вибрати найкращих. Також слід зазначити, що це приноситиме певні доходи, оскільки членство в клубі буде платним, але не дорогим.2. Як показує досвід столиці, саме охоронні служби є спонсорами та засновниками пейнтбольної федерації. Пейнтбол ( це нова гра, котра щороку набирає все потужніші оберти в нашій країні. Гра нагадує собою про війну і перестрілки між різними сторонами, відмінність тільки в тому, що зброя заряджена штучними кульками з фарбою, а гравці команд мають захисне вбрання. Одним з найбільших плюсів цієї гри є те, що вона задовольняє один з інстинктів людини, а саме інстинкт мисливця. Кожна людина повинен давати волю своїм інстинктам, її тільки треба направити в правильне русло. Проведення змагань між командами і популяризація цієї гри дозволить зменшити охочих постріляти справжньою зброєю. Працівники фірми зможуть демонструвати своє вміння володіти зброєю і орієнтуватись в складних ситуаціях. Клієнти зможуть наочно пересвідчитись в професіоналізмі охоронців. Дасть змогу працівникам тренуватись і проробляти всі варіанти охорони.3. Клуб “4(4” - це клуб любителів автомобілів-всюдиходів, а точніше джипів. Це люди, які люблять долати на своїх “залізних конях” усякі неприступні перешкоди. У нашому місті дуже багато власників джипів, і ми думаємо, що зможемо зацікавити і об’єднати їх у своєрідному клубі. Будуть організовуватись виїзди в різні рекреаційні зони України з проведеннями різноманітних конкурсів на колесах. Можливим також буде проведення навчань у практиці їзди, покращення водійських навичок членів клубу. Цілком реальним бачимо проведення тренувань за кермом для охоронців нашої фірми. Буде можливість навчати виходити з екстремальних ситуацій на дорозі.4. У місті немає справжнього професійного європейського тиру. А тир є необхідний і для населення, яке зможе задовольняти свої потреби, так і для працівників, котрі перевірятимуть свої вміння. 10.Марка фiрми Маркою фірми є зображення каштану. Цей символ підходить нашій фірмі тому, що плід каштану завжди збережений. Всі знають, що каштан завжди охоронятиме свій плід. Саме це є кредо нашої фірми, оскільки ми завжди намагатимемось забезпечити безпеку наших клієнтів.

Бiльшiсть згiднi з тим, що приватнi служби безпеки обслуговують краще за державнi. Це означатиме для нас, що конкурентами все ж таки будуть приватнi фiрми, а не державна система охорони i порядку. З анкет ми бачимо повну картину вимог суспiльства до охоронцiв. Це мають бути досвiдченi, сучасно оснащеннi, переважно приватнi, частково або в мiру озброєнi та нечисельнi. Клiєнти очiкують професiоналiзму, найкращого кiнцевого результату та справжньої безпеки. Всi цi фактори будуть використаннi фiрмою у майбутнiй роботi i кадровiй полiтицi. Рiвень професiоналiзму у сучасних охоронцiв бiльшiсть опитаних вважають посереднiм. Тому слiд взяти до уваги, що найкращий результат (у нашому випадку збiльшення попиту) фiрма отримає тодi, коли задiє справдi професiоналiв до роботи, i щоразу пiдвищуватиме їх рiвень. Якщо ж погiршиться кримiнальна ситуацiя чи подешевшають послуги, що ми й збираємось зробити, то половина опитаних стане нашими потенцiйними клiєнтами. Тiльки четверта частина опитаних вiльно гуляють по вулицi, а 3/4 все ж таки вiдчувають небезпеку, хоч i в рiзнiй мiрi, i тiльки дуже мала кiлькiсть вже охороняють себе. Однак, ми не можемо бути цiлком впевненими у вiдповiдностi опитаних всьому колу споживачiв. Мала кiлькiсть запитань також не показала повної картини про очiкування i сподiвання та потреб клiєнтiв. Щоб дiзнатись про реальну ситуацiю потрiбно перевiряти все на практицi. Постiйно бути готовим до змiн у наданнi послуг. 6.Конкуренти До конкурентiв нашої фiрми можна вiднести ряд органiзацiй серед яких i державнi так i приватнi. Державнi - - перш за все це мiлiцiя, мунiципальна дружина, спецзагони "Беркут", "Титан" та "Скорпiон". Але основною їхньою дiяльнiстю є патрулювання вулиць, розшук та знешкодження злочинцiв, бандугруповань та запобiгання тероризму в регiонi. Тобто вони забезпечують загальний суспiльний порядок в мiстi та в областi, а не конкретно охороняють людей чи їхнє майно. Їхнє фiнансування здiйснюється за рахунок бюджетних коштiв тому у них немає великого стимулу працювати щораз краще тай краще. Серед приватних фiрм котрi займаються охоронними послугами слiд видiлити "Галактику", “Доля” та інші. Цi фiрми є дрiбними, крiм "Галактики", але жодна з них не контролює значної частки ринку i не є вiдомими широкому загалу, а отже i не мають великого кола клiєнтiв. Вони переважно орiєнтованi на малий сегмент ринку, i на специфiчну клiєнтуру ( охорона громадських закладiв (кафе, ресторани, казино, магазини). Майже ні одна з фiрм не надає послуг з особистої охорони, чи комплексної. Що i вiдрiзнятиме нашу нову фiрму вiд них, оскiльки ми старатимемося задовольнити повний спектр охоронних послуг. Персонал перерахованих служб пiдготовлений рiзнопланово, за винятком державних спецзагонiв. А працiвники "Каштану" тренуватимуть як у фiзичному планi так i в психологiчному, тобто тримати будь-який контакт з об'єктом охорони. Слiд вiдзначити, що навiть без детального аналiзу ринку цих послуг, iснуючi служби не задовольняють попит. Також на їхню роботу впливає антиреклама про пограбування магазинiв, офiсiв, квартир. Тобто нi державнi нi приватнi охоронцi не справилися з своїм завданням.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Маркетинговое мышление, или Клиентомания

Второй вопрос: Почему к успеху практического маркетолога не имеет никакого отношения его формальное маркетинговое образование? Ответ прост. В университетах и бизнес-школах в основном наращивают интеллектуальный «жир», а не интеллектуальные «мускулы». Говоря словами Канта, там учат «мыслям», но не учат «мыслить». Отсюда мы имеем орды маркетинговых роботов, нагруженных бесполезными «мыслями», и очень мало творческих маркетинговых «мыслителей». Интеллектуальные «мускулы» нужны в любой профессии. Они исключительно важны в маркетинговом ремесле, где практик сталкивается с бесконечным множеством ситуаций, каждая из которых требует уникального решения. Интеллектуальные «мускулы» практического маркетолога – это его маркетинговое мышление. О книге Эта книга о маркетинговом мышлении. Ее философия и большинство рекомендаций применимы практически в любой маркетинговой (да и не только маркетинговой) ситуации. Интересно, что среди приславших отклики на первое издание этой книги было много немаркетологов. Книга состоит из трех частей

скачать реферат Бізнес-план АТзт ПГХ "Хрещатик"

Першочергова мета рекламної компанії – ознайомлення всіх потенційних споживачів місцевого цільового ринку із особливостями продукції та послуг, що надаються. Рекламна компанія передбачає такі заходи: . встановлення рекламних щитів у районі діяльності ресторану та бару; . оголошення на місцевому радіо “Ютар”; . рекламні статті в щотижневій газеті “Екстра-прес”. Спеціалісти маркетингової фірми “Ринок-Черкаси” вважають, що зазначена рекламна компанія має стати основою розширення діяльності підприємства. Бюджет рекламної компанії представлено в таблиці 5.Таблиця 5. Бюджет рекламної компанії АТзт ПГХ “Хрещатик”. Види реклами Вартість, тис. грн. Дозвіл на встановлення рекламного щита 0.21 Виготовлення рекламного щита 0.57 Встановлення рекламного щита 0.15 Кількість рекламних щитів 15 Загальна вартість рекламних щитів 13.95 Разом одноразових витрат 13.95 Витрати на рекламу кожного місяця, які відшкодовуватимуться за рахунок поточних витрат. Одне рекламне оголошення на радіо “Ютар” 0.01 Кількість оголошень 60 Загальна вартість оголошень 0.6 Вартість одної статті в газеті 0.23 “Екстра-прес” 4 Кількість статей 0.92 Загальна вартість статей Разом витрат на рекламу кожного місяця 1.52 Вважається, що маркетингові зусилля АТзт ПГХ “Хрещатик” зможуть забезпечити максимальну ефективність використання всього потенціалу підприємства вже на другий рік його роботи (у 1997 р. товарообіг зростатиме на 25% щокварталу, 1998 р. – на 15% у першому півріччі, на 5% - у другому півріччі). (5, стр. 112 – 128) Одним з основних моментів програми маркетингу АТзт ПГХ “Хрещатик” є цінова політика.

Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды
Бейдж с рулеткой, 54x85 мм.
Рулетка с держателем для бэйджа (горизонтальный). Рулетка вытягивается на 80 см. Крепится при помощи металлического клипа на поясе или к
371 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
 Маркетинговое мышление, или Клиентомания

Ориентацией на Клиента там и не пахнет. Если в некоторых западных университетах и бизнес-школах сквозь схоластический асфальт начинает проклевываться понимание серьезности ситуации, то в российских маркетинговых заведениях, при их нынешнем преподавательском составе и учебных программах, каких-то подвижек можно ожидать не скоро. Они рано или поздно наступят, но сколько за это время будет выпущено маркетинговых роботов? «Кейсы» Иногда можно слышать, что маркетинговому мышлению якобы учат «кейсы» (case studies) – описания ситуаций с полным набором информации, написанные опытными преподавателями. Что ж, ознакомление с чужим опытом полезно, но только тогда, когда это примеры успешных проектов, творчества, нестандартных и смелых решений; того, что может обогатить маркетинговое мышление и интуицию студента. Увы, большинство упрощенных «кейсов», которые обычно содержат нереально полную информацию, не дают такой возможности. Далее, если бы работа маркетолога состояла из конечного числа ситуаций, в которых ему приходилось бы принимать решения, то тогда ответ был бы очевиден – маркетолога нужно было бы знакомить со всеми этими ситуациями

скачать реферат Социально-психологические аспекты управления трудовым коллективом

Ми часто знаємо людей в повсякденному житті, але не маємо уявлення про їх ділові якості, а це найголовніше в бізнесі. Важливо пам'ятати про те, що «хороший хлопець» - ще не професія. 2. У фірмі немає чіткого розподілу обов'язків між співробітниками; кожний береться виконувати ту роботу, яку йому хочеться або ту, яка підвертається під руку, Але відомо, що «коли в товаришах згоди нема, на лад їх справа не йде» 3. Під дахом фірми збираються люди з діаметрально протилежними поглядами на бізнес. Одні шукають вживання своїм нереалізованим здібностям, для них часто навіть байдуже, в якій області працювати - космонавтиці, торгівлі, медицині. Інших привертає велика платня, третім хочеться просто десь скоротати залишок тлінного життя і краще це зробити в приємній компанії. На стадії організації і перших самостійних кроків новоспеченого трудового колективу проблеми носять симптоматичний характер, тому, якщо їх вчасно помітити, то рішення проблем буде не дуже складним. По-перше, слід уточнити цілі і задачі, що стоять перед самою фірмою і трудовим колективом. Підходи до формування команди і тренування людей на взаємодію залежать від того, що потрібне у результаті - група слухняних і відповідальних виконавців або креативна бригада, яка розробляє нові напрями діяльності або працює над маркетинговою політикою.

 Журнал «Компьютерра» 2007 № 41 (709) 06.11.2007

Многие поддержанные DARPA исследования (среди которых, к примеру, разработки Дугласа Энгельбарта по оконному интерфейсу, управляемому мышью), без преувеличения, изменили облик современного мира. В настоящее время DARPA спонсирует разработку интеллектуальных роботов (в частности, организовав известное соревнование робоавтомобилей Grand Challenge), микроэлектронных технологий, нанотехнологий и пр. КАФЕДРА ВАННАХА: Гарри Поттер как архетип постиндустриальной эпохи Автор: Ваннах Михаил Эта колонка написана по просьбе читателей, пожелавших узнать, что я думаю о феномене Гарри Поттера. Почему ему сопереживают и дети, и взрослые? Почему его переводят в Сети с куда большей эффективностью, чем ищут инопланетян? Неужели это следствие неких сверхмощных маркетинговых технологий или изощренной манипуляции общественным мнением? Давайте отбросим "теорию заговора" и попытаемся оценить феномен Поттера рационально. Не обращаясь к эзотерическим знаниям, не выискивая малоизвестные факты, обходясь лишь тем, что доступно всем. Прежде всего вспомним, что Джоан К

скачать реферат Вибірковий метод визначення попиту

Контрольна робота Вибірковий метод визначення попиту Опитування та інші види спостережень, застосовувані у маркетинговому дослідженні, можуть бути суцільними або вибірковими. Суцільне cпостереження переважно обмежується рамками фірми і використовується порівняно нечасто. Основним способом отримання даних, особливо про споживачів, є вибірковий метод. Вибірковий метод — це метод статистичного дослідження, за якого узагальнюючі показники сукупності, що вивчається, встановлюються за деякою її частиною, як правило, на основі положень випадкового відбору. За такого методу обстеженню підлягає порівняно невелика частина всієї досліджуваної сукупності (до 5—10 %, зрідка до 15—25 %). При цьому статистична сукупність, яка підлягає вивченню і з якої здійснюється відбір частини одиниць, називається генеральною сукупністю. Відібрана з генеральної сукупності деяка частина одиниць, що підлягає обстеженню, називається вибірковою сукупністю, або вибіркою. Прикладом використання вибіркових спостережень є оцінка можливості проникнення на ринок з допомогою вибірки з фірм-виробників.

скачать реферат Розробка інвестиційного проекту (на прикладі видавництва "Глобус" міста Харкова

РОЗРОБКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ (НА ПРИКЛАДІ ВИДАВНИЦТВА «ГЛОБУС» МІСТА ХАРКОВА) ВСТУПЕфективна діяльність підприємств у довгостроковій перспективі, забезпечення високих темпів їхнього розвитку і підвищення конкурентноздатності в умовах переходу до ринкової економіки значною мірою визначається рівнем їхньої інвестиційної активності і діапазоном інвестиційної діяльності. Метою роботи є маркетингове обґрунтування інвестиційних проектів, що дозволяє вирішити комплекс питань, зв'язаних зі здійсненням інвестиційної діяльності підприємства. Відповідно до поставленої мети в роботі повинні бути вирішені наступні задачі: розглянути теоретичні підходи до розробки основних напрямків «маркетинг» в інвестиційному проекті: попит, цінова і збутова політика, методи дослідження ринку; розкрити зміст інвестицій і інвестиційної діяльності як економічної категорії; визначити роль, що грають реальні інвестиції в реалізації стратегії економічного розвитку підприємства; розкрити сутність інвестиційного проектування; підкреслити необхідність і дати характеристику джерел фінансування, а також методів оцінки інвестиційних проектів; показати, що відправним пунктом розробки інвестиційних проектів є маркетингове обґрунтування доцільності випуску того або іншого продукту; дати характеристику суб'єктові господарювання – друкарні «Глобус» та її продукції; провести аналіз фінансових результатів діяльності, визначити ступінь стійкості фірми. 1 ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ФІРМИ 1.1 Категорії інвестицій і інвестиційної діяльностіЕкономічний прогрес національних економік, об'єктивно обумовлений циклічністю відбудовних процесів, консолідується інвестиційною діяльністю. Інвестиції – одна з найбільше часто використовуваних в економічній системі категорій як на макро-, так і на мікрорівні.

скачать реферат Розроблення рекламної стратегії на прикладі ЗАТ Хлібзавод "Салтівский"

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет Кафедра маркетингу Курсова робота з рекламного менеджменту на тему: Розроблення рекламної стратегії на прикладі ЗАТ Хлібзавод «Салтівский» Виконала Бєй Ю.Ю. Суми 2010 ЗмістВступ 1 Характеристика ЗАТ Хлібзавод «Салтівский» 1.1Загальні відомості 1.2 Конкурентоспроможність 1.3 Вибір цільового сегменту 2 Стратегія і тактика рекламної кампанії 2.1 Попередня рекламна кампанія 2.2 Організація проведення нової рекламної кампанії 3 Бюджет рекламної кампанії 3.1 Формування рекламного бюджету 3.2 Оцінка ефективності реклами 3.3 Контроль рекламної діяльності Висновок Список літератури Вступ Метою даної курсової роботи є розробка рекламної стратегії на прикладі ЗАТ «Хлібзавод «Салтівский». Величезну роль у збереженні і зміцненні позицій фірми на ринку грає реклама. Реклама продукції і діяльності підприємства – це найважливіша складова частина комплексу маркетингових заходів, своєрідний інформаційний вихід на споживача. При правильній організації реклама дуже ефективна і сприяє швидкій безперебійній реалізації виробленої продукції. Але для того, щоб реклама працювала, потрібно розробити стратегію рекламної кампанії.

скачать реферат Збутові стратегії підприємства

Слід також приймати до уваги кількість учасників каналів збуту, їх географічне розміщення, маркетингову програму, фірмові комерційні інтереси, контроль над системою просування, швидкість товароруху, рівень витрат обігу, обсяги виробництва і реалізації продукції, місцезнаходження покупців, стан матеріально-технічної бази торговельних підприємств. Ефективність системи збуту тим вища, чим коротший період часу, що витрачається на доведення товарів від місць виробництва до місць реалізації та на їх продаж кінцевому споживачу; менші витрати на організацію розподілу. Сумарні збутові витрати залежать від рівня комерційної роботи і форми співпраці з партнерами. Вважається, що чим менше посередників між виробником і споживачем, тим більше витрат для фірми, оскільки вона вимушена створювати необхідні запаси товарів, забезпечувати їх зберігання, обробку, а надалі й оптову реалізацію. З точки зору виробників, чим більше посередників залучається, тим менше безпосередніх контактів із споживачами і тим нижчий ступінь її контролю над структурою торговельної ланки .

Подарочный набор "Покер", арт. 42444.
Набор включает в себя 200 фишек черного, синего, зеленого, белого и красного цветов с различным номиналом, подставку для фишек, также 1
1076 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Заварочный чайник с кнопкой BE-5587 "Webber", 600 мл.
Объем: 600 мл. Объем внутренней колбы: 200 мл. Материал внутренние колбы - пластик. Чайник заварочный из высококачественного термостойкого
386 руб
Раздел: Чайники заварочные
Глобус физический диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
скачать реферат Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

У зв'язку з цим актуальності набуває удосконалення управління підприємствами на основі використання принципів менеджменту і маркетингу. Метою даної роботи є систематизація, закріплення і поглиблення теоретичних і практичних знань шляхом аналізу моделі маркетингового менеджменту на прикладі підприємства ТОВ «Кераміка». Завданнями даної роботи є: розробити план впровадження маркетингового менеджменту на підприємство ТОВ «Кераміка»; визначити напрямок корпоративної філософії підприємства; визначити функції маркетингової структури підприємства; виконати аналіз місії компанії; сформувати цілі діяльності фірми; визначити цілі маркетин-міксу, а також тактику та стратегію діяльності ТОВ «Кераміка»; проаналізувати бізнес-портфель фірми; виконати стратегічний аналіз підприємства; розробити стратегічне дерево цілей компанії; 10) розробити маркетинговий план та бюджет його реалізації; 11) виконати аналіз маркетингового аудиту у маркетинговій діяльності підприємства. 1. План впровадження маркетингового менеджменту на підприємстві Удосконалення організаційної структури управління.

скачать реферат Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка

В даній контрольній роботі інвестиційні ризики схарактеризовано відповідно до двох різних класифікацій. За одною з них, що грунтується на вужчому розумінні поняття “інвестиційні ризики”, їх поділяють на три великі групи : інвестиційні ризики від вкладення коштів у виробничу і невиробничу сфери економіки; інвестиційні ризики від діяльності фірми на фінансовому ринку; кредитні ризики. За іншою класифікацією до інвестиційних ризиків відносять і політичний, і загальноекономічний, і правовий, і технічний, і фінансовий, і екологічний, і маркетинговий ризики, і ризик учасників проекту, пов’язаний з усіма неочікуваними подіями в управлінні та фінансовому стані партнерів. Для кількісної оцінки інвестиційних ризиків застосовуються різні статистико-математичні методи, в яких обчислюють показники ефективності проекту в умовах несприятливих для інвестицій подій. Такими показниками є середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 1. Сивый В., Балыка С. Управление хозяйственным риском // Бизнес информ. – 1998. - № 12. – С.23-27. 2. Устенко О.Л. Теория экономического риска : Монография. – К.: МАУП, 1997. – 164 с. 3. Щукін Б.М. Інвестиційна діяльність:Методичний посібник. – К.: МАУП, 1998. – 68 с.

скачать реферат Маркетинговi дослiдження фiрми

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Кафедра економіки енергетичних та хімічних підприємств та маркетингу КУРСОВА РОБОТА на тему: "МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІРМИ" з курсу “Маркетингові дослідження” Виконала: ст. гр. ЕМР – 51 svia ka@pos mark. e . Прийняв: maria @pos mark. e – ЛЬВІВ 2000 – I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ. Маркетингові дослідження - це збір, обробка і аналіз даних про ринки, конкурентів, споживачів, ціни, ринкові можливості фірми з метою зниження підприємницького ризику в процесі прийняття управлінських рішень. Активізація підприємницької діяльності в Україні, забезпечення життєдіяльності діючих і новостворених фірм в умовах розгортання конкуренції на ринку неможливі без попереднього проведення маркетингового дослідження, виявлення сприятливих можливостей і бар'єрів у зовнішньому середовищі, пов'язаних з реалізацією цілей фірми. Мета даного курсового проекту - практично навчитиcь самостійно проводити маркетингові дослідження на конкретній інформаційній базі і обгрунтувати доцільність управлінських рішень у підприємницькій діяльності фірми.

скачать реферат Система маркетингового планування на підприємстві

Процес планування в організації. Додаток 3 Скорочений варіант плану маркетингового відділу фірми «Seagram’s» Спеціалізація фірми: виробництво та продаж лікеро-горілчаних виробів. Основні напрямки роботи :1.Маркетингові дослідження. . Аналіз рінку. 2.Реклама. . Мас-медіа.ТВ (час показу з 21.00 «Закон о рекламе 1996г.») . Пресса.статьи. . Мерчендайзинг. . Внутрішня реклама. . Зовнішня реклама. 3.Аналіз товару.

скачать реферат Туризм у світовій економіці

Вся робота по забезпеченню договору: формування груп, добір керівників і гідів-перекладачів, надання необхідної інформації, списків груп при візовому оформленні і страхуванні здійснюється також цим відділом. Контроль за роботою фірми здійснюється за допомогою бухгалтерського відділу, куди надходить інформація про наявність і рух коштів і здійсненні різних господарських операцій. Маркетингова і рекламна стратегія, а також розробка туристичного продукту здійснюється відділом маркетингу. У туристичному бізнесі, як і в будь-якому іншому виді діяльності, необхідно вивчення проблем попиту і пропозиції на ринках, тобто проведення маркетингових досліджень. При наданні послуг фірма повинна орієнтуватися на потребі туристів, обумовленого за допомогою опитування потенційних клієнтів. Важливим джерелом інформації є й аналіз рекламних проспектів і листівок, що доставляються українськими і закордонними фірмами-партнерами і конкурентами. Варто враховувати, що за цілями поїздки туризм класифікується на: - курортний туризм із метою відпочинку і лікування; - екскурсійний туризм - знайомство з природними, історичними і культурними визначними пам'ятками; - діловий туризм - для проведення ділових переговорів; - науковий туризм - знайомство з досягненнями науки і техніки, участь у конгресах, конференціях і т.п. По чисельності учасників розрізняють груповий і індивідуальний туризм.

Дневник "My Life Story" (черный).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Конструктор "Веселый городок" (56 деталей).
Конструктор "Весёлый городок" относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Познайка. Большие гонки".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими рисунками. На
1367 руб
Раздел: Наборы детской мебели
скачать реферат ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

Тому при прийнятті рішень з питань щодо інвестиційної діяльності керівництво фірм, банків або інвестфондів має обов’язково враховувати вплив інвестиційних ризиків. В даній контрольній роботі інвестиційні ризики схарактеризовано відповідно до двох різних класифікацій. За одною з них, що грунтується на вужчому розумінні поняття “інвестиційні ризики”, їх поділяють на три великі групи : інвестиційні ризики від вкладення коштів у виробничу і невиробничу сфери економіки; інвестиційні ризики від діяльності фірми на фінансовому ринку; кредитні ризики. За іншою класифікацією до інвестиційних ризиків відносять і політичний, і загальноекономічний, і правовий, і технічний, і фінансовий, і екологічний, і маркетинговий ризики, і ризик учасників проекту, пов’язаний з усіма неочікуваними подіями в управлінні та фінансовому стані партнерів. Для кількісної оцінки інвестиційних ризиків застосовуються різні статистико-математичні методи, в яких обчислюють показники ефективності проекту в умовах несприятливих для інвестицій подій.

скачать реферат Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

У цих умовах від того, як компанія буде просувати товар на ринку, як буде відстоювати свою конкурентну перевагу, фактично буде залежати її прибуток. Саме маркетинговий підхід до вирішення основних проблем фірми в період кризи допоможе їй не тільки зменшити удар, але й продовжувати активну комерційну діяльність. У той час як економічний підхід, заснований на зниженні витрат і загальної економії, у найкращому разі тільки незначно зменшить втрати від кризових ударів. Зокрема, в умовах кризи й зниження обсягу продажів потрібно не заощаджувати на маркетингу, а навчитися ефективно управляти маркетинговими витратами. На сьогоднішній день українські підприємства мало уваги приділяють маркетинговій діяльності, насамперед розробці маркетингової стратегії. Дана робота описує методику складання маркетингової програми по впровадженню і просуванню на ринок інноваційного продукту. Методика включає розробку стратегії розвитку цільового ринку, а також маркетингової, товарної та цінової стратегії; визначення сильних та слабких сторін роботи підприємства та основні засади формування маркетингового бюджету.

скачать реферат Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

Провели SWO - аналіз, визначили сильні і слабкі сторони, можливості і загрози даної фірми. Сильні сторони - високий рівень сервісного обслуговування, позитивний імідж, висока якість товарів. Слабкі сторони - невелика ринкова частка, неефективна система просування. Можливості - підвищення рівня законодавчої стабільності, розширення ринків, відчуття престижу клієнтами. Загрози - поява нової технології виробництва у конкурентів, несприятливі зміни в системі оподаткування, митні зміни. Визначили конкурентні переваги даної фірми, а саме рівень мобільності, ефективність менеджменту, фінансова могутність, імідж фірми, кількість цільових ринків, високий рівень сервісного обслуговування, якість товарів, кваліфікація персоналу. Про сегментували споживачів по таким критеріям, як вік, дохід і місце проживання. В даній курсовій роботі ми вирішили обрати маркетингову стратегію зростання. Для нашого підприємства, я так думаю найкраща б було обрати стратегію інтенсивного зростання. За М. Портером для нашого підприємства підходить стратегія диференціації, яка передбачає досягнення нашою фірмою певних конкурентних переваг у задоволенні певних аспектів потреб споживачів.

скачать реферат Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

Принцип точності означає чіткість постановки завдань дослідження, однозначність їх розуміння і трактування, а так само вибір інструментів дослідження, що забезпечують необхідну достовірність результатів дослідження. Принцип ретельності означає детальність планерування кожного етапу дослідження, висока якість виконання всіх дослідницьких операцій, що досягається за рахунок високого рівня професіоналізму і відповідальності дослідницького колективу, а так само ефективної системи контролю над його роботою. Маркетингові дослідження, що проводяться фірмами, розрізняють як по масштабах, так і по видах. Найважливішими чинниками, що визначають масштаби і напрями маркетингових досліджень, є розмір (масштаб маркетингових досліджень) і спеціалізація фірми (напрям маркетингових досліджень). Так по відомостях зарубіжної літератури, середні фірми витрачають на маркетингові дослідження набагато меншу частку свого бюджету (1,5%), чим великі (3,5%). Фірми, що випускають товари споживчого призначення, так само витрачають на маркетингові дослідження велику частку обороту (0,08%), чим фірми, що випускають товари промислового призначення (0,04%).

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.