телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Книги -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Страховое право

Страхование

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
3.3. Принципи обов'язкового і добровільного страхування Обов'язкову форму страхування відрізняють наступні принципи: 1. Обов'язкове страхування встановлюється законом, згідно з яким страхувальник зобов'язаний застрахувати відповідні об'єкти, а страхувальники вносити належні страхові платежі. Закон звичайно передбачає: перелік підлягаючих обов'язковому страхуванню об'єктів; об'єм страхової відповідальності; рівень або норми страхового забезпечення; порядок встановлення тарифних ставок або середні розміри цих ставок з наданням права їх диференціації на місцях; г' періодичність внесення страхових платежів; ^ основні права і обов'язки страхувальника і страхувальників. Закон, як правило, покладає проведення обов'язкового страхування на державні страхові органи. 2. Суцільний обхват обов'язковим страхуванням вказаних в законі об'єктів. Для цього страхові органи щорічно проводять по всій країні реєстрацію застрахованих об'єктів, нарахування страхових платежів і їх стягування у встановлені терміни. 3. Автоматичность поширення обов'язкового страхування на об'єкти, вказані в законі. Страхувальник не повинен заявляти до страхового органу про появу в господарстві підлягаючого страхуванню об'єкта. Дане майно автоматично включається в сферу страхування. При черговій реєстрації воно буде враховане, а страхувальнику пред'явлені до сплати страхові внески. Так, наприклад, чинне законодавство встановлює, що будови, що належать громадянам, вважаються застрахованими з моменту встановлення на постійне місце і зведення стін і даху. 4. Дія обов'язкового страхування незалежна від внесення страхових платежів. У випадках, коли страхувальник не сплатив належні страхові внески, вони стягаються в судовому порядку. У разі загибелі або пошкодження застрахованого майна, не оплаченого страховими внесками; страхове відшкодування підлягає виплаті з утриманням заборгованості по страхових платежах. На не внесені в термін страхові платежі нараховуються пені. 5. Бессрочность обов'язкового страхування. Вона діє протягом всього періоду, поки страхувальник користується застрахованим майном. Тільки бесхозное і ветхе майно не підлягає страхуванню. При переході майна до іншого страхувальника страхування не припиняється. Воно втрачає силу тільки при загибелі застрахованого майна. 6. Нормування страхового забезпечення по обов'язковому страхуванню. З метою спрощення страхової оцінки і порядку виплати страхового відшкодування встановлюються норми страхового забезпечення в процентах від страхової оцінки або в рублях на один об'єкт, наприклад 800 крб. на одну голову великої рогатої худоби в даній місцевості і т.д. По обов'язковому особистому страхуванню в повній мірі діють принципи суцільного обхвату, автоматичности, нормування страхового забезпечення. Однак воно має суворо обумовлений термін і повністю залежить від сплати страхового внеску (наприклад, по обов'язковому страхуванню пасажирів). Добровільна форма страхування побудована на дотриманні наступних принципів: 1. Добровільне страхування діє і внаслідок закону, і на добровільних засадах. Закон визначає підлягаючі добровільному страхуванню об'єкти і найбільш загальні умови страхування.

Прийнято вважати, що початок демонополізації страхової справи '. в нашій країні пов'язано з прийняттям Верховною Порадою СРСР [ Закону "Про кооперацію в СРСР" в 1988 році. Тим часом вже в г "Типовому положенні про органи державного страхування в 1 союзних республіках" від 25 жовтня 1958 року, згаданому ви-: ше, була виключено пряма вказівка про те, що органам державного страхування надане монопольне право на проведення страхування в країні. Така вказівка останній раз було в Положенні про Держстрах СРСР 1948 року (п.З цього Положення). Не містилося і не міститься положення монополії держави на проведення страхування і в інших законодавчих актах. Тим самим після 25 жовтня 1958 року немає юридичного, законодавчого підтвердження державної страхової монополії. Вона здійснювалася тільки фактично, через інерцію, оскільки органи влади не давали прямої вказівки про демонополізацію страхової справи. Становлення і розвиток страхового ринку в країні, формування і діяльність нових недержавних страхових організацій не супроводилися відповідним страховим законодавством, хоч необхідність такого законодавства очевидна. Істотну роль в справі законодавчого регулювання страхових правоотношений покликаний зіграти передусім Закон Російської Федерації "Про страхування". Закон покликаний створювати рівні умови проведення страхування для всіх страхувальників на страховому ринку, як державних, так і недержавних, гарантувати захист інтересів страхувальників, визначити Єдині методологічні положення по організації страхування і принципи державного регулювання страхової діяльності.4.3. Істотні і неістотні умови договору добровільного страхування Договір добровільного страхування, як складова частина цивільних правоотношений, відноситься до числа возмездных договірних зобов'язань, при яких обидві сторони страхувальник і страхувальник берети на себе зумовлені зазделегідь зобов'язання. Страхувальник зобов'язаний виплатити страхове відшкодування, страхову або іншу суму в зв'язку з обумовленими наслідками страхування страхового випадку, що відбулося в період. Страхувальник повинен сплатити разовий або вносити періодичні страхові платежі, а також виконувати інші умови страхування. Однак страхові договірні зобов'язання мають важливу особливість, що відрізняє страхові зобов'язання від звичайних договірних зобов'язань. Якщо звичайні договірні зобов'язання передбачають неухильне обопільне виконання сторонами умов договору, то при страхуванні одна сторона завжди сплачує внески, а інша страхувальник виплачує гроші лише за обумовлені наслідки страхового випадку. Якщо ж такого випадку не станеться в період страхування, то зобов'язання страхувальника можуть виявитися нев^йолненными. У цьому і складається специфічність договору страхування, де визначальну роль грає страховий ризик. Саме тому страхове законодавство містить лише найбільш загальні принципи, що визначають страхові зобов'язання, а конкретні, детальні умови страхування регулюються Правилами кожного вигляду страхування, які встановлює страхувальник . Кожний страхувальник, реалізуючий свої страхові інтереси, знайомиться з Правилами собтветствующего вигляду страхування, і, якщо умови страхування, що містяться в Правилах влаштовують страхувальника, він може укласти договір страхування зі страхувальником.

З 1967 по 1991 рік система Держстраха була союзно-республіканською. Вона очолювалася Правлінням державного страхування СРСР, яке підкорялося Міністерству фінансів СРСР. У кожній союзній республіці були Правління державного страхування союзної республіки. Вони знаходилися в подвійному підкоренні: Правлінню державного страхування СРСР (по вертикалі) і Міністерству фінансів союзної республіки (по горизонталі). Державне страхування проводилося на основі законодавства Союзу ССР, правил і інструкцій, що видається Міністерством фінансів СРСР. Загальносоюзними законодавчими і нормативними актами виділялися питання, рішення яких відноситься до компетенції союзних республік: по обов'язковому страхуванню органів державної влади і державного управління, по добровільному страхуванню міністерств фінансів союзних республік. Безпосереднє керівництво страховою справою в республіках здійснювалося відповідним правлінням. У автономних республіках, краях, областях і найбільш великих містах союзного і республіканського значення створювалися управління державного страхування, а в районах і містах обласного підкорення інспекції державного страхування. Страхові органи кожної союзної республіки здійснювали свою діяльність на основі господарського розрахунку: фонди і кошти страхових органів кожної республіки відособлені від фондів і коштів страхових органів інших союзних республік і Правління державного страхування СРСР. У кінці 80-х років на господарський розрахунок стали переходити управління державного страхування, елементи госпрозрахунку впроваджувалися і в діяльність інспекцій. Але при цьому зберігалася централізація запасних і резервних фондів (вони не ділилися по управліннях, а тим більше інспекціям). Інспекції є основною ланкою системи органів Держстраха. На них покладене проведення більшості видів добровільного і обов'язкового страхування: висновок договорів, оцінка майна, визначення і виплата страхового відшкодування і страхових сум (в межах лімітів). Роботу по особистому і майновому страхуванню серед населення безпосередньо проводять нештатні агенти Держстраха. Страховим агентам надане право від імені органів державного страхування укладати з громадянами договори добровільного страхування, отримувати за цими договорами страхові платежі і видавати за своїм підписом і друком інспекції державного страхування страхові свідоцтва і квитанції встановленого зразка. Вказану роботу страховий агент повинен провести на певній дільниці, з оплатою їх труда на комісійних початках. Управління державного страхування організують роботу інспекцій, безпосередньо проводять деякі види страхування, розраховують і затверджують великі суми виплат страхового відшкодування, проводять ревізії підлеглих органів, контролюють використання коштів на проведення заходів щодо попередження загибелі, пошкодження застрахованого майна і т.д. Важливою межею державного страхування є участь в ньому багатьох державних і громадських організацій. Воно здійснюється при виробленні умов страхування, обліку і оцінці майна і проведенні обов'язкового страхування, висновку договорів добровільного майнового і особистого страхування, визначенні причин виникнення матеріального збитку, обставин, пов'язаному з страховими випадками, що відбулися, при розв'язанні інших питань.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Акционерное Общество - методические материалы, положения и инструкции (Выпуски 1-3, 5, 6, 9)

Исполнительный орган обязан: - анализировать документы, представляемые Советом директоров, с точки зрения их соответствия требованиям законодательства РФ, а также реальной обстановкой, складывающейся в Обществе; - своевременно ставить перед Советом директоров вопросы о необходимости принятия или невозможности принятия того или иного решения, которые в соответствии с положениями закона, Устава и внутренних нормативных документов Общества находятся в компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров; - информировать Совет директоров о своей деятельности в порядке, определенном внутренними нормативными документами Общества; - обеспечивать всех акционеров, заинтересованных лиц и государственных органов информацией о деятельности Общества, открытой для ознакомления в соответствии с действующим законодательством РФ; - обеспечивать социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования граждан, работающих по найму, обеспечивать им условия для трудовой деятельности в соответствии с законодательством Российской

скачать реферат Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

Описания величайших природных катастроф далекого прошлого в явном или скрытом виде за­фиксированы в памяти людей, в мифах и легендах, древних книгах, исторических рукописях. В Библии, например, описан животные на крайнем севере и юге страны страховались от гололеда, глубокого снега, снежного наста, низких температур. Государство выплачивало компенсации колхо­зам и совхозам за все виды ущерба, связанные с падежом скота, неурожаем или разрушением построек, которые были вызваны необычными для данного района природными процессами. В на­стоящее время в России в связи с появлением частных страховых компаний и изменейием форм собственности принципы страхования меняются. Важная роль в предотвращении ущерба от стихий­ных бедствий принадлежит инженерно-географическому районированию зон возможного стихийно­го бедствия, а также разработке строительных норм и правил, которые строго регламентируют тип и характер строительства. В различных странах разработано достаточно гибкое законодательство о хозяйственной деятельности в зонах стихийных бедствий. Если стихийное бедствие произошло в насе­ленном районе и население не было заранее эвакуировано, производятся аварийно-спасательные работы, вслед за ними следуют ремонтно-восстановительные.

Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки
 Акционерное Общество - методические материалы, положения и инструкции (Выпуски 1-3, 5, 6, 9)

Утверждение порядка внешнеэкономической деятельности Общества. 4.1.10. Определение порядка страхования имущества Общества. 4.1.11. Утверждение годового отчета о финансовых результатах деятельности Общества и баланса за предыдущий финансовый год для предоставления их Совету директоров. 4.1.12. Утверждение смет и плана действий на предстоящий год. 4.1.13. Вынос на решение Совета директоров Общества вопросов: - об изменении Уставного капитала Общества. - о создании филиалов и представительств, участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, в иных юридических лицах или их объединениях. 4.1.14. Утверждение правил процедур и других внутренних нормативных документов, регулирующих отношения внутри Общества. Выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по правилам процедур и другим внутренним нормативным документам, регулирующим отношения внутри Общества, относящимся к компетенции Совета. 4.1.15. Определение порядка ведения Реестра акционеров Общества. 4.1.16. Определение размера платы за копии предоставленных акционерам документов, в том числе выписок из Реестра акционеров. 4.1.17

скачать реферат Норвегия

Предприятия АПК Северной Норвегии обладают опытом, который может быть весьма полезен для северо-западной России, например в том, что касается обработки, переработки и распространения сельхозпродукции. Норвежские предприятия имеют хорошие исходные позиции в таких важных отраслях, как строительство, эксплуатация шахт и добыча минеральных ресурсов, а также, не в последнюю очередь, в информатике. Сильной стороной норвежской экономики является ее способность сочетать многие функции в отдельных отраслях, в которых имеются своего рода комплексы предприятий, дополняющие друг друга в производстве, сервисе, финансировании, страховании, маркетинге, исследованиях и разработках. Норвежская экономика, имея такие комплексы, особенно в области энергетики, рыболовства, судоходства, судостроения, металлургии и деревопереработки, обладает особо выгодными исходными позициями в плане оказания конструктивного содействия преобразованиям и придания эффективности экономике России. Есть основания полагать, что по мере достижения результатов в проведении экономических реформ в странах восточной Европы показатели по торговым операциям с Норвегией будут возрастать. Столица Норвегии - Осло.

 Акционерное Общество - методические материалы, положения и инструкции (Выпуски 1-3, 5, 6, 9)

Индексация месячного содержания производится по решению Совета директоров 2 ВАРИАНТ 8.2. Индексация месячного содержания производится в порядке, принятом в локальных документах Общества. 3 ВАРИАНТ 8.2, Изменение месячного содержания осуществляется по решению Совета директоров в сроки проведения изменений должностных окладов и тарифных ставок промышленно-производственного персонала Общества, уровень изменения месячного содержания не может быть ниже уровня изменений должностных окладов и тарифных ставок промышленно-производственного персонала Общества; 8.3. По решению Совета директоров предоставляется опцион в размере __ акций Общества (по цене...). 8.4. " Члену Правления дополнительно компенсируются расходы: 8.4.1. по проезду к месту командировки и обратно в размере стоимости проезда воздушным, железнодорожным (класс - жесткое купе) (класс - мягкое купе), водным, автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси), включая страховые платежи по государственному страхованию пассажиров на транспорте, по оплате услуг предварительной продажи проездных документов и за пользование в постельными принадлежностями в дороге в пределах законодательно установленных норм расхода (по фактическим затратам, но не более...), 8.4.2. суточных за время нахождения в командировке в пределах законодательно установленных норм расхода; 8.4.3. по найму жилого помещения в пределах законодательно установленных норм расхода (по фактическим затратам), 8.4.4. по использованию личного автомобиля для выполнения обязанностей по управлению Обществом в пределах законодательно установленных норм расхода (по фактическим затратам, но не более...). 8.5

скачать реферат Сотрудничество Норвегии и России

Учитывая сложившуюся ситуацию, сотрудничество с Россией требует длительной подготовки и глубокого знания местных условий. Необходимо повысить уровень знания политических, экономических, языковых и культурных связей со стороны норвежских участников хозяйственной деятельности и органов государственного управления. Одним из настоящих пробных камней в развитии Баренцева сотрудничества будут устранение препятствий для торговли в регионе и работа по стимулированию торговли и экономического сотрудничества. Речь идет не только о наработке крупных проектов сотрудничества между центральными и региональными органами государственной власти, а о предоставлении экономическим связям и человеческим контактам возможностей и пространства для развития. Между российскими и норвежскими законами и правилами существуют большие различия, и необходимо накапливать знания и понимание правовых систем друг друга. Также предстоит проделать большую работу в части расширения сети соглашений о разрешениях, визах, приглашениях на работу и т.д. Необходимо выработать разумные решения, касающиеся охраны здоровья норвежцев в России и русских в Норвегии, функционирования спасательных служб, страхования и прочего.

скачать реферат Социально-экономическая модель в Швеции: процесс становления и развития

Государственный сектор экономики велик. Суммарные государственные расходы составляют 60% ВВП, что ставит Швецию на первое место в мире (4, с. 39). Социальное страхование. Социальное страхование составляет основной элемент шведской социальной политики всеобщего благосостояния. Официальные документы Швеции подчеркивают основную цель системы социального страхования — обеспечить человека экономической защитой в случае болезни, при оказании медицинской помощи, рождении ребенка и по старости, в связи с несчастными случаями и болезнями по производственной причине и безработицей. Нуждающимся выплачивается так называемая общественная помощь — денежное пособие наличными. Система страхования здоровья является прежде всего инструментом создания большего социально-экономического равенства. Она делает возможным людям с низкими доходами, нуждающимся в интенсивной медицинской помощи, получить медицинские услуги на основе равенства с другими. Система социального страхования финансируется из государственных и местных налогов, взносов с предпринимателей, трудящихся и работающих не по найму, доходов по процентам и вычетов из капитала различных фондов. Здравоохранение. Швеция занимает ведущие позиции в мире по многим показателям развития здравоохранения.

скачать реферат Швейцария

Одновременно граждане государств, входящих в состав союзного государства, становятся подданными федерации. В государстве, организованном на принципах федерализма, индивидуум ощущает себя скорее членом сообщества, который принимает решения и разделяет ответственность вместе с другими, поскольку он может активно участвовать в политической жизни стоящей к нему наиболее близко политической единицы (общины, района). Там ему хорошо знакомы все местные условия, которые он и учитывает. Он знает представителей власти и людей, выставляющих свои кандидатуры на выборах. В Швейцарии действует принцип разделения государственных задач между политическими единицами более или менее высокого уровня: - то, что касается всей Швейцарии, является компетенцией федерации (это внешняя политика и внешнеэкономическая деятельность, оборона страны, вопросы денежного обращения, транспорт, экономическая политика, энергетическая политика, социальное страхование, налоги на предметы потребления, правовое регулирование во всех важнейших областях); - то, что можно регулировать на уровне кантона, остается полностью или частично компетенцией кантона (например, образовательная и социальная политика, строительство и здравоохранение, судопроизводство).

скачать реферат Швеция

Новейшая история Швеции Оглавление:Общая информация 2 Экономика Швеции 2 Основные тенденции развития в 1980-1996 гг. 3 Промышленность 4 Строительство и недвижимость 5 Частные услуги 6 Государственные услуги и потребление 6 Рынок труда 6 Социальное благосостояние и государственные финансы 7 Экономическая политика 8 Структурные реформы 8 Финансово-бюджетная политика 8 Денежно-кредитная и валютная политика 9 Социальное страхование в Швеции 10 Организация системы социального страхования 10 Определение понятия 10 Здравоохранение 10 Пособия по безработице 11 Материальная поддержка семей с детьми 12 Международное положение 13 Государственное управление в Швеции 14 Основной закон 14 Король 14 Правительство 14 Задачи министерств 15 Методы работы правительства 15 Работа министерств 15 Официальные исследовательские комиссии 16 Административные организации 17 Апелляции 17 Принцип гласности 17 Риксдаг 17 Роспуск риксдага 19 Референдумы 19 Политические партии 19 Правительства с1945 года 20 Роль организаций 20 Местное самоуправление 21 Бюджет 21 Язык и культура Швеции 22 Список использованной литературы: 22Общая информация СТОЛИЦА - Стокгольм. НАСЕЛЕНИЕ - 8,7 млн. человек, 93% населения шведы.

Нумератор автоматический "Attache", 6 разрядов, 4,8 мм.
Нумератор автоматический 6-ти разрядный, размер шрифта 4,8 мм. Металлический корпус. При нажатии на ручку нумератора на бумаге появляется
794 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Игра настольная "7 на 9".
Быстрая игра для 2-4 человек. Суть игры в том, что необходимо быстро считать в уме и ещё быстрее действовать — бросать подходящую карту,
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
скачать реферат Социально-экономические проблемы угольной промышленности

В Кемеровской области в январе 1999 г. об этом заявили 41% уволенных в связи с ликвидацией шахт, в апреле 2000 г. – 2% респондентов. В Ростовской области – соответственно 47% и 6%. Положительная динамика наблюдалась и в Тульской области: в январе 1999 г. 80% респондентов указывали на наличие серьезных проблем с получением выплат в связи с увольнением, в апреле 2000 г. – 22% респондентов. Выплата пособий в возмещении вреда (по регрессным искам). Передача дел в Фонд социального страхования. Из числа опрошенных шахтеров, уволенных по ликвидации и массовым сокращениям, в Кемеровской, Ростовской и Тульской областях пособия в возмещение вреда получают около 100 респондентов. В силу малочисленности категории получателей пособий в возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей, данные количественного исследования были проанализированы в совокупности только по трем регионам. Результаты опроса показывают, что большая часть респондентов (около 70%) оформили свое право на получение пособий в возмещение вреда в течение первого года после получения травмы и возникновения заболевания, каждый пятый сделал это спустя три и более года.

скачать реферат Дания

Отличительной чертой является то, что подавляющее большинство СП и предприятий со 100% датским капиталом функционирует в производственной сфере: строительство и реконструкция жилых и административных зданий; установка, наладка и эксплуатация информационных и телекоммуникационных систем; монтаж и эксплуатация газоулавливающего оборудования; производство пластмассовой тары и упаковки для фармацевтической, косметической и пищевой промышленности; производство термостатического и компрессорного оборудования; переработка древесины; производство жевательной резинки, мороженого, тортов и кексов, выращивание картофеля, переработка рыбы и морепродуктов.С целью дополнительного стимулирования инвестиций в Россию и страны ЦВЕ в Дании действует программа гарантирования инвестиций. Объем гарантий - 2 млрд. крон. Эти гарантии (фактически - страхование только от политических рисков), предоставляются датским инвесторам на срок до 15 лет при условии выплаты ими премии в размере 0,5% страхуемой суммы в год. Заявки на получение гарантий рассматривает комитет по гарантиям при Секретариате внешней торговли МИД Дании. ПРИЛОЖЕНИЯ Мост Львица со львятами Дания. Столица – Копенгаген.

скачать реферат Экономика республики Куба

Данный Декрет-Закон был принят в развитие базового Закона № 77 «Об иностранных инвестициях» в целях привлечения иностранных капиталовложений в экономику Кубы на основе создания льготных условий для иностранных инвесторов.         Указанные нормативно-правовые акты устанавливают для компаний-операторов  свободных  экономических  зон  льготный налоговый и таможенный режим и разрешают проведение ими СЭЗ разнообразной производственной деятельности (в том числе, в сфере сборки продукции из ввозимых полуфабрикатов, узлов и сборочных единиц и доводки конечной продукции), торговых и банковских операций, услуг в сфере страхования, деятельности в области организации производств на базе передовых технологий, проведение научно-исследовательских работ и внедрение опытно-конструкторских разработок.         Операторы СЭЗ имеют право на сооружение на территории зон зданий и необходимых строительных объектов в целях создания производственных цехов, складов, офисных и других служебных помещений. Они могут арендовать участки территории в пределах зон, создавать необходимую инфраструктуру электрического, газового, и водоснабжения, связи и систем обеспечения безопасности.

скачать реферат Комплексная характеристика Словении

Протяженность железных дорог 1201 км, из них 499 км электрифицированы. В стране действуют 16 аэропортов (из них 6 – с твердым покрытием полос), включая международный аэропорт в Любляне. Важные морские порты имеются в Изоле, Копере и Пиране. Через территорию Словении проходят нефтепровод протяженностью 290 км и газопровод протяженностью 305 км. В Словении используются 722 тыс. телефонных линий, имеется не менее 1 млн. мобильных телефонов. В 2001 Интернетом пользовались 600 тыс. человек. 7) Социально-экономическое развитие Социальное обеспечение. Большое внимание уделяется социальному обеспечению населения. С 1992 медицинское обслуживание переведено на систему социального страхования. При этом сохраняется платная медицина и частная практика. В настоящее время в Словении 4180 врачей и 11 600 больничных коек. Пенсии и социальные пособия получают 462 тыс. человек, из них 264 тыс. по старости. Пособие по безработице составляет 70% от средней заработной платы. Возраст выхода на пенсию для мужчин 57 лет, для женщин 52 года. Большинство женщин занято в сфере услуг. Средняя зарплата по стране оценивается примерно в 890 долл. Уровень инфляции в 2002 оценивался в 7,4%.

скачать реферат Япония

Кроме перечисленных отраслей на балансе министерства здравоохранения и социального обеспечения, находятся т.н. сопутствующие отрасли, оказывающие определённую помощь трудоспособному населению, попавшему в тяжёлое экономическое положение, а также система оказания содействия населению в подискании жилья. Как и в других развитых странах, в Японии в ведущую отрасль социального обеспечения превратилась пенсионная система, что имеет большое значение в виду ускорения процесса “старения” населения страны. В рамках государственной системы социального обеспечения Японии существуют несколько пенсионных систем, основанных на принципах страхования населения. Большая их часть охватывает страхованием наёмных работников по месту их работы. Государство там, где оно не выступает в качестве работодателя, выплачивает к пенсиям определённые дотации. Несмотря на принятые меры, различия между отдельными звеньями пенсионной системы остаются и, видимо, сохранятся ещё долго. Эти различия сохраняются в силу изолированности пенсионных фондов разных систем, против ликвидации которой выступает контингент более привилегированных систем, опасающийся, что объединение пенсионных фондов приведёт к ухудшению его материального положения.

Бумага упаковочная "Путешествие", 70x100 см, 10 листов.
Упаковочная бумага — одна из важнейших деталей презента. Подарочная упаковка с оригинальным дизайном с легкостью дополнит всю прелесть
487 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тримино".
"Тримино" настольная игра для тех, кто умеет просчитывать ходы, создавать хитроумные комбинации и не боится блефовать. Здесь не
714 руб
Раздел: Домино детское
Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
скачать реферат Бюджетное устройство и бюджетный процесс РФ

Очевидно, что в том случае, если бы органы местного самоуправления собирали платежи не в вышестоящий, а в свой, местный бюджет, проблем со стимулированием их работы и необходимости их дотирования было бы гораздо меньше. Только в том случае, если будет проведено разграничение доходов, если за местными бюджетами будут закреплены реальные размеры доходов, можно говорить о финансовой состоятельности местного самоуправления в России.1.4. Внебюджетные фонды Государственный внебюджетный фонд - форма образования и расходования денежных средств, образуемых вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. Государственные внебюджетные фонды предназначены для реализации конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное страхование, социальное обеспечение в случае безработицы, охрану здоровья и медицинскую помощь и имеют строгое целевой назначение. Расходы и доходы (бюджет) государственных внебюджетных фондов утверждаются законодательными (представительными) органами в форме закона (решения) аналогично закону (решению) об утверждении государственного бюджета.

скачать реферат Бюджетный дефицит

Большая же их часть необходима для выполнения утвержденных ранее программ, как-то помощь инвалидам, участникам войн, разнообразных федеральных программ. Кроме того, хотя существование защищенных статей расходов бюджета и сокращает возможности варьирования фискальной политики, эти расходы часто являются стабилизаторами экономического положения в стране. Дефицит бюджета, связанный с действием таких стабилизаторов, называют циклическим. Итак, циклический дефицит государственного бюджета является результатом действия встроенных стабилизаторов экономики. "Встроенный" (автоматический) стабилизатор - экономический механизм, позволяющий снизить амплитуду циклических колебаний уровней занятости и выпуска, не прибегая к частым изменениям экономической политики. В качестве таких стабилизаторов в индустриальных странах обычно выступают прогрессивная система налогообложения, система государственных трансфертов (в том числе страхование по безработице) и система участия в прибылях. "Встроенные" стабилизаторы экономики относительно смягчают проблему продолжительных временных лагов дискреционной фискальной политики, так как эти механизмы "включаются" без непосредственного вмешательства правительства.

скачать реферат Виды и характеристика федеральных налогов

Общая сумма налога – сумма, полученная в результате сложения сумм налога. Она исчисляется по итогам налогового периода применительно ко всем доходам налогоплательщика. В налоговые органы должны будут представить декларацию о фактически полученных в 2001 г. доходах следующие категории налогоплательщиков: . индивидуальные предприниматели и др. лица, занимающиеся частной практикой, например, нотариусов, адвокатов и т. д.; . лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера от физических лиц, не являющихся агентами (например, по договорам найма или аренды любого имущества, договорам купли-продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности); . физические лица, получившие доход, с которых не был удержан налог налоговым агентом; . физические лица – налоговые резиденты РФ, получающие доходы от источников, находящихся за пределами РФ; . налогоплательщики, заявляющие о своём праве на получение социальных, имущественных, профессиональных налоговых вычетов. В новом Налоговом кодексе с 1 января 2001 г. вводится единый социальный налог (взнос), зачисляемый в государственные внебюджетные фонды – Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и Фонд обязательного медицинского страхования.

скачать реферат Государственное регулирование рынка труда

Многие проблемы, связанные с занятостью, приняли в России глубинный характер. К ним можно отнести увеличение скрытой безработицы, рост доли выпускников учебных заведений, пополняющих число безработных, быстрое расширение масштабов занятости в теневой экономике и др. Произошедшие за 15 лет радикальные изменения в общественно – политической и экономической жизни страны, преобразовавшие социально – трудовую сферу, показывают, что переход от “полной” занятости времён социализма к рыночной экономической активности, присущей рынку, осуществился. Заметные изменения произошли в пропорции распределения занятых в пользу отраслей, в которых более быстрыми темпами растёт деловая активность в связи с рыночными преобразованиями: торговли и общественного питания, материально технического снабжения и торгового посредничества, страхования, финансов и др. Развитие многообразных форм сопровождается институциональными преобразованиями в экономике, которые привели, в частности, на некоторых участках экономики к соединению трёх, ранее искусственно разделённых факторов: труда, собственности и управления в сфере малого бизнеса.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.