телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАЭлектроника, оргтехника -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Игры. Игрушки -30%

все разделыраздел:Медицина

Гострий апендицит

найти похожие
найти еще

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
У просвіті паростка гнійна, часом геморагічна з каловим запахом рідина. Стінка паростка потовщена, шари погано або не диференціюються, слизова оболонка набрякла, багряно-червона, з виразкуванням. Можливе чергування змінених і незмінених ділянок, процес може переходити на стінку сліпої кишки. Гістологічно Мал.11. Мікроскопічна картина при гострому флегмонозному апендициті. визначають вогнищеву або дифузну лейкоцитарну інфільтрацію всіх шарів стінок, з вогнищами некрозу. Нерідко спостерігають мезентеріоліт, периапендицит з лейкоцитарною інфільтрацією, набряком, тромбозом. Морфологічно гангренозний (деструктивний) Мал.12. Гангренозно змінений червоподібний паросток. апендицит поділяють на первинний (1-6%), коли процес починається з тромбування судин брижі, і вторинний (94-99%), коли некроз є наслідком прогресування флегмонозного процесу. Він може бути вогнищевим, з перфорацією, сегментарним або тотальним. Стінка паростка дрябла, витончена, брудно-сірого кольору, легко руйнується. У просвіті паростка брудно-сіра, з різким неприємним запахом рідина. Слизова оболонка не диференціюється, структура решти шарів теж. Гістологічно в зоні некрозу відсутні структурні елементи, різко виражені крововиливи, лейкоцитарна інфільтрація, вогнища гомогенних мас, тромбовані судини. Мал.13. Мікроскопічна картина при гострому гангренозному апендициті. Перфоративний апендицит (ускладнення деструктивних форм) -порушена цілість стінки в результаті гнійно-некротичного процесу. Перфоративний отвір може бути майже невидимий (мікроперфорація), але буває і великих розмірів, через який можуть випадати у вільну черевну порожнину калові камінці. Морфологічна і гістологічна картини ідентичні до таких при деструктивних формах. 8. Опис клінічної картини гострого апендициту. 8.1. Суб'єктивні (функціональні) ознаки (скарги, історія захворювання, історія життя, опитування по органах і системах). 8.1.1. Біль у животі - найбільш часта і характерна ознака. Початок - гострий, інколи (при раптовій закупорці паростка) раптовий. Локалізація - права здухвинна ділянка у багатьох випадках - епігастральна ділянка на початку, у послідуючому біль переміщується у праву здухвинну ділянку (чи іншу, в залежності від варіанту локалізації сліпої кишки і червоподібного паростка) - епігастральниа фаза - симптом Волковича-Кохера. Ірадіація - з правої здухвинної ділянки інколи у ділянку пупка, рідше в епігастральму, частіше відсутня.

Характер - біль постійний (рідше спочатку переймоподібний), прогресуючий по інтенсивності. Суб'єктивне зменшення інтенсивності попередньо інтенсивного болю може бути проявом деструкції паростка. Біль посилюється при глибокому диханні, кашлі, рухах у кульшовому суглобі, поперековому відділі хребта. Інтенсивність болю може бути неадекватною ступеню деструкції паростка. 8.1.2. Диспептичний синдром: нудота - часта, але не постійна, помірно виражена, передує і супроводжує біль, блювота - теж не постійна, помірна, одно-дво разова, шлунковим вмістом; затримка газів, рідко затримка стільця; іноди при тазовому положенні паростка можливий, навпаки, одно-дво разовий рідкий стілець, а при ретроцекальному, ретроперитоніальному положенні - дизуричні ознаки; відчуття сухості у роті. 8.1.3. Загальні ознаки: зниження апетиту, помірне підвищення температури тіла, загальна слабість, недомагання помірно виражені. 8.2. Об'єктивні ознаки (виявлені при об'єктивному фізикаль-ному обстеженні). 8.2.1. Загальні: при ході - обмеження рухів у правому кульшовому суглобі - хворий "тягне" праву ногу, підтримує правою рукою здухвинну ділянку, у ліжку частіше лежить на правому боці з дещо зігнутою у куьшовому суглобі правою ногою. - Язик - частіше різного ступеня сухий і обкладений; - Температура тіла - помірно підвищена (до 380С), постійна; - Ректальна температура - підвищена більше ніж на один градус від температури тіла (симптом Ленандера). - Пульс - адекватна підвищенню температури тіла тахікардія. 8.2.2. Місцеві: - обмеження дихальних рухів передньої черевної стінки у правій здухвинній ділянці, правій половині живота; - гіперстезія шкіри у правій здухвинній ділянці; - напруження м'язів передньої черевної стінки у правій здухвинній ділянці, правій половині живота при поверхневій пальпації, часто у поєднанні з підвищеною чутливістю, помірною болючістю; - виражений локальний біль при глибокій пальпації у правій здухвинній ділянці, інколи з ірадіацією в параумбілікальну, епігастральну ділянки; - ослаблені перистальтичні шуми при аускультації живота; - позитивні апендикулярні симптоми: Ровзінга - поява або посилення наявного болю у правій здухвинній ділянці в результаті поштовхоподібних подразнень передньої черевної стінки при перетиснутій сигмовидній кишці у лівій здухвинній ділянці.

Гострий апендицит 1. ГОСТРИЙ АПЕНДИЦИТ – НЕСПЕЦИФічНИЙ (чАСТО ФЛЕГМОНОЗНО-ГНіЙНИЙ) ЗАПАЛЬНИЙ ПРОЦЕС чЕРВОПОДіБНОГО ПАРОСТКА, ЩО ВИНИКАє В РЕЗУЛЬТАТі Дії (чАСТіШЕ СУКУПНОї) РяДУ ФАКТОРіВ: ПЕРВИННОї НЕСПЕЦИФічНОї іНФЕКЦії, ЗМіН ЗАГАЛЬНОїТА МіСЦЕВРї РЕАКТИВНОСТі, ПОРУШЕННя КРОВОПОСТАчАННя, ОБУМОВЛЕНОГО ДИСФУНКЦієЮ НЕЙРОГУМОРАЛЬНОГО АПАРАТУ МіСЦЕВОГО чИ ЗАГАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННя. ТЕРМіН ЗАПРОПОНОВАНИЙ R.FI Z В 1886 Р. 2. ГОСТРИЙ АППЕНДИЦИТ – ОДНЕ іЗ НАЙБіЛЬШ ПОШИРЕНИХ ГОСТРИХ ХіРУРГічНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНіВ чЕРЕВНОї ПОРОЖНИНИ. ЗАХВОРЮВАНіСТЬ ДЕЩО БіЛЬША У ЖіНОК, НАЙБіЛЬШЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВіД ВіКУ і СКЛАДАє (В.Г.ЗАЙЦЕВ, 1989): У ДіТЕЙ ДО 1 РОКУ – 3,48 ВИПАДКИ НА 10000 НАСЕЛЕННя, У ДіТЕЙ ВіД 1 ДО 14 РОКіВ – 11,4, ВіД 15 ДО 59 РОКіВ – 114,9, ВіД 60 ДО 69 РОКіВ – 29,7, 70 РОКіВ і СТАРШЕ – 15,8. ТАКИМ чИНОМ, яКЩО УМОВНО ПРИЙНяТИ СЕРЕДНЮ ТРИВАЛіСТЬ ЖИТТя 60 РОКіВ, ТО КОЖНИЙ 12-15 ЖИТЕЛЬ ДО КіНЦя ЖИТТя БУДЕ ПОЗБАВЛЕНИЙ чЕРВОПОДіБНОГО ПАРОСТКА. У КОЛИШНЬОМУ РАДяНСЬКОМУ СОЮЗі В РіК ВИКОНУВАЛОСЬ В СЕРЕДНЬОМУ 1 МЛН. АПЕНДЕКТОМіЙ З ПРИВОДУ ГОСТРОГО АПЕНДИЦИТУ, ТОБТО ОДНУ НА 230 чОЛОВіК. В УКРАїНі ЗА РіК ВИКОНУєТЬСя 200-250 ТИСяч АПЕНДЕКТОМіЙ, У ТЕРНОПіЛЬСЬКіЙ ОБЛАСТі (1997Р.) БУЛО ВИКОНАНО 3050 АПЕНДЕКТОМіЙ, В ТОМУ чИСЛі У М.ТЕРНОПОЛі – 1157, ПіСЛяОПЕРАЦіЙНА ЛЕТАЛЬНіСТЬ 0,09% ПО ОБЛАСТі, 0,16% ПО МіСТУ. ПіСЛяОПЕРАЦЙНА ЛЕТАЛЬНіСТЬ В УКРАїНі ПРИ ГОСТРОМУ АПЕНДИЦИТі У СЕРЕДНЬОМУ ЗА ОСТАННє ДЕСяТИРччя КОЛИВАєТЬСя У МЕЖАХ 0,16-0,24%. ОСОБЛИВО ВРАЖАЮТЬ АБСОЛЮТНі ЦИФРИ: 0,2% ВіД 220000 ОПЕРОВАНИХ СКЛАДАє 440 ОСіБ!, ТОБТО ДЕЩО БіЛЬШЕ, НіЖ КіЛЬКіСТЬ СТУДЕНТіВ НА ОДНОМУ КУРСі ТЕРНОПіЛЬСЬКОї МЕДАКАДЕМії. ЛЕТАЛЬНіСТЬ ПРИ ГОСТРОМУ АПЕНДИЦИТі ПО 10 ОБЛАСТяХ УКРАїНИ У 1985Р. ВИЗНАчАЛАСЬ НАСТУПНИМИ ФАКТОРАМИ: . ВАЖКіСТЮ ЗАХВОРЮВАННя 19,7% . ПіЗНЬОЮ ГОСПіТАЛіЗАЦієЮ 46,1% . ТЕХНічНИМИ ПОМИЛКАМИ ПіД чАС ОПЕРАЦії 5,2% . ТАКТИчНИМИ ПОМИЛКАМИ 6,8% . ДЕФЕКТАМИ ПіСЛяОПЕРАЦіЙНОГО ЛіКУВАННя 7,7% . СУПУТНіМИ ЗАХВОРЮВАННяМИ 9,3% . ПіЗНЬОЮ ОПЕРАЦієЮ 5,2% 3. ПРО іСНУВАННя чЕРВОПОДіБНОГО ПАРОСТКА ВіДОМО ЩЕ З чАСіВ ДРЕВНЬОГО ЄГИПТУ. ПЕРШі ОПИСАННя і ЗАМАЛЬОВКИ ПАРОСТКА ЛЮДИНИ НАЛЕЖАТЬ ЛЕОНАРДО ДА ВіНчі (1472Р.). ЧЕРВОПОДіБНИЙ ПАРОСТОК – PROCESSUS VERMIFORMIS S. APPE DIX яК САМОСТіЙНИЙ ОРГАН ФОРМУєТЬСя У ЕМБРіОНА ДОВЖИНОЮ 60-75 ММ. У НОВОНАРОДЖЕНОГО ПАРОСТОК МАє ЛіЙКОПОДіБНУ ФОРМУ, ЩО ШИРОКОЮ ОСНОВОЮ ПЕРЕХОДИТЬ У КУПОЛ СЛіПОї КИШКИ і ОСТАТОчНО ФОРМУєТЬСя У ТРУБчАСТИЙ ОРГАН ДО 7-8 РОКУ ЖИТТя. ОСОБЛИВОСТі ЕМБРіОГЕНЕЗУ, АНАТОМії ТА ФіЗіОЛОГії чЕРВОПОДіБНОГО ПАРОСТКА, ЩО МАЮТЬ ЗНАчЕННя ДЛя КЛіНіЦИСТА-ХіРУРГА: 3.1. ДУЖЕ РіДКО, АЛЕ ЗУСТРічАєТЬСя АГЕНЕЗія чЕРВОПОДіБНОГО ПАРОСТКА. ТАКОЖ ОПИСАНО ВИПАДКИ, КОЛИ У ОДНієї ОСОБИ БУЛО ДВА і НАВіТЬ ТРИ ПАРОСТКИ. МОЖЛИВЕ ВіДХОДЖЕННя ПАРОСТКА НЕ ВіД СЛіПОї, А ВіД ВИСХіДНОї КИШКИ; ДУГОПОДіБНИЙ ПАРОСТОК, яКИЙ ОБОМА КіНЦяМИ ВіДКРИВАєТЬСя У ПРОСВіТ СЛіПОї КИШКИ. 3.2. М’яЗЕВА ОБОЛОНКА БіЛя ОСНОВИ ПАРОСТКА УТВОРЮє ЦИРКУЛяРНЕ ПОТОВЩЕННя – ЖОМ, СФіНКТЕР РОБіНСОНА. СЛИЗОВА ОБОЛОНКА БіЛя ГИРЛА ПАРОСТКА УТВОРЮє 1-2 СКЛАДКИ – КЛАПАН АБО ЗАСЛіНКА ГЕРЛАХА. САМ ПАРОСТОК ВЕРХіВКОЮ, яК ВіДОМО, СЛіПО ЗАКіНчУєТЬСя. Ці ОБчТАВИНИ МОЖУТЬ СПРИяТИ УТВОРЕННЮ ЗАМКНУТОї ПОРОЖНИНИ З іНФіКОВАНИМ ВМіСТОМ. 3.3. У ПіДСЛИЗОВіЙ ОБОЛОНЦі чЕРВОПОДіБНОГО ПАРОСТКА РОЗМіЩУєТЬСя ВЕЛИКА КіЛЬКіСТЬ ЛіМФОїДНИХ ФОЛіКУЛіВ – У ДОРОСЛОГО ДО70-80 НА 1 СМ2, А ЗАГАЛЬНА КіЛЬКіСТЬ НА ВЕСЬ ПАРОСТОК СКЛАДАє 1200-1500 ПРИ РОЗМіРАХ ФОЛіКУЛА 0,5-1,5 ММ.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Цiлющий камiнь (на украинском языке)

Кер обстежував розколини скель, однак того, що шукав, не знаходив. Цiлющий камiнь часто ввижався йому увi снi. Вiн бачив величезну темно-коричневу брилу, якої вистачило б на лiки не лише для його роду, а мабуть, усiм людям, що жили на берегах широченної рiчки, вздовж якої вони йшли з Оле. А iнодi йому ввижалися дрiбненькi камiнцi, що зiрочками сяяли i вабили до себе. Вiн хутко простягав до них руку, ось-ось мав схопити i тут же прокидався... Ноги у мандрiвникiв не раз збивалися до кровi, пiдошви ще бiльше загрубiли, та це не рятувало вiд гострого камiння. Уже й похолодало. Хоча їхнi плечi прикривали шкури добутих звiрiв, уночi було холодно спати, i тодi вони стрибали, щоб хоч трохи зiгрiтися. Кер з острахом вiдчував наближення зими, яку без вогню й теплого житла хтозна, як перебути. Одного дня вони спустилися до рiчки, щоб назбирати молюскiв, i знову побачили людей. Тi ловили рибу. Оле й Кер причаїлися в очеретi. Їм добре було видно трьох юнакiв, якi, перегородивши потiчок лозовою лiсою, руками хапали рибу й викидали на берег

скачать реферат Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

Головні синдроми ураження травної системи в дітей Синдром «гострого живота». Виникає при ураженнях та гострих захворюваннях органів черевної порожнини й поза очеревинного простору, за яких потрібна невідкладна медична допомога. Прояви синдрому: сильний біль у животі, який інколи сприяє розвитку шокового отану, позитивний синдром Щоткіна—Блюмберга, блювання, затримання випорожнень та відходження газів, пронос, можлива мелена, обличчя Гіппократа, синдром інтоксикації. Найчастіше до нього призводять перфорація порожнистих органів, гострі запальні процеси, що супроводжуються перитонітом (гострий апендицит, гострий холецистит тощо), кровотечі в черевну порожнину, інвагінація. Синдром шлункової та кишкової диспепсії. Шлункова диспепсія Виникає внаслідок грубих аліментарних порушень, а також при загостренні хронічних запальних процесів, переважно в дітей старшого віку. Прояви: блювання, печія, відрижка, нудота, інколи пронос. У дітей молодшого віку особливу увагу слід приділяти симптому блювання, який може бути пов'язаний з подразненням блювотного центру внаслідок синдрому токсикозу.

Копилка-сейф пластиковая большая, красная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1679 руб
Раздел: Копилки
Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги
 Цiлющий камiнь (на украинском языке)

Провели гостей аж до печери, де недавно Кер натрапив на ведмедя. Далi вони помандрували самi. Полон (Поранення Оле. Смак паляницi. Вдале полювання) Чого тiльки не натерпiлися вигнанцi. Рятував вогонь. Кер добував його з допомогою нехитрого знаряддя, подарованого добрим Лотом. Коли ж прийшла весна i на деревах розпустилося листя, стало легше... Та вже й дерева вiдцвiли, почервонiли ягоди, а Кер i Оле усе ще були в дорозi. Чим далi заглиблювалися вони в зеленi хащi, тим тривожнiше ставало на серцi. "Треба було вертатися додому понад рiчкою, - картав себе Кер. Усе ж таки знайомi мiсця. I навiщо пiшли навпростець? А що як заблукали?" Хлопець часто видирався на високi дерева, сподiваючись нарештi побачити голубiнь рiдної рiчки, але, крiм безкрайньої зеленi лiсу, нiчого не було видно. Якось знесиленi мандрiвники вийшли на чималу, порослу рiзнотрав'ям галявину. Нашвидку поїли й попадали в траву. Сон зморив їх, i нi Кер, нi Оле не подбали про безпеку. А саме в цей час на галявинi з'явилися мисливцi, озброєнi довгими списами з гострими крем'яними наконечниками, й одразу ж оточили їх

скачать реферат Тарас Григорович Шевченко (1814-1861)

Пригадаймо що в Яготині поет сперечається з Варварою Репніною, що до оцінки “Мертвих душ”. Можливо, що під час гастролей Щеплена він ще раз побачив» ревізора” й незабаром до цього написав посвяту її авторові. Слід нагадати боротьбу навколо творчості Гоголя, зокрема, навколо мертвих душ. Уся передова література вустами Бєлінського оцінила реалістичний твір. Реакція ж зняла галас. Вона бачила у творах Гоголя лише смердючі картини, бруд на бруді вимагала автора у кайданах відправити в Сибір. Певною мірою вплив цього голосу підпала Репніна. Але Шевченко дуже рідко помилявся у своїх літературних оцінках. У даному разі він розумів усе реалізуючі значення критичне реалізму Гоголя. Тому й звертається до нього з найтеплішими словами:",великий мій друже”, “брате”. Поет, невдоволений байдужістю, пасивністю всіх тих, хто мав боротись за соціальне й національне визволення українського народу. Невдоволений поет і тим, що тепер нема патріотичних подвигів, подібних до легендарних учинків Тараса Бульби й Івана Гонти. У гостро- сатиричних образах Шевченко висміював слова з облудних царських маніфестів, реакційної преси:”Лепта удовиці”, “престолові отечеству”.

 Люлька пирата (на украинском языке)

Ми вiдрiжемо йому бороду, борода виросте нова. Чудово! Х-хе, еге ж, так буде довго. У безбородих маркiзанцiв жорстке волосся з чоловiчої бороди вважалося великою цiннiстю. I чим воно було незвичайнiшого кольору, тим вище цiнилося. Фатухiвцi робили з нього браслети, якими всi, хто їх мав, дуже пишалися. Червоних браслетiв на островi нiхто не мав. На жаль, мудрий Тукопана не знав, що бороди iнодi фарбують. Коли полоненого поголили гострим, як бритва, уламком морської черепашки i на його обличчi, де ранiше красувалася розкiшна червона борода, з'явилася звичайна чорна щетина, вождь, побачивши таке неймовiрне, на його погляд, диво, сторопiв. Вiн уп'явся очима в Девiса, думаючи, мабуть, що перед ним iнша людина. Але нi, це був той же, тепер уже колишнiй червонобородий. Вождь усе ще не вiрив. - Бура артуа! Бура артуа!- забубонiв вiн. - Великий боже, помилуй! Великий боже, помилуй! Щетина все-таки лишалася чорною, а очi - голубими, такими ж, як були. Для бiльшої певностi Тукопана посмикав щетину нiгтями. Так, справжня, росте iз шкiри..

скачать реферат История Украины (шпаргалки)

У той же час у самому соц. -економічному укладі Промови Посполитой існували гострі проблеми і протиріччя. У результаті зернового бума економіка У (як і Польщі) ставати несбалансированной, однобокої: майже вся хоз. дея-ть зосереджується в аграрному секторі, а міста і промисловість вступають у смугу застою. Порушення экономич. Рівноваги супроводжувалося наростанням соц. напруженості. Ніж більш високих привілеїв домагалася для себе шляхта, тим опаснее погіршувалися життєві умови селян. У міру того як влада, як багатство і привілею в Промові Посполитой схилялися на сторону тих, хто отождествял себе з польською нацією і культурою, росло і накопичувалося невдоволення тих, хто ототожнити себе з цією нацією і культурою не міг або не хотів. 14. Зародження українського козацтва та його суспільно-політична організація. Термін “козак” - тюркського походження; означав “степовий розбійник”, “вільна людина”. Виникнення козацтва. Причини виникнення - посилення феодального утиску призвело до втечі селян і городян у незаселені степові райони середнього плину Днепра, де була відсутня експлуатація і лежали новоосвоенные величезні цлощади родючих земель.

скачать реферат Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.)

В умовах розруху у промисловості обмін між містом і селом набув форми продовольчої розкладки, коли всі товарні лишки забирали у селян майже безкоштовно. Селянські маси реагували на продрозкладку скороченням обсягу вироблюваної продукції, і тоді, щоб запопігти цьому VІIІ з’їзд Рад у грудні 1920р. висловився за встановлення кожному селянському господарству обов’зкових завдань по засіву. Цей крок (ніколи не реалізований) був таким же логічним продовженням продрозкладки, як і заборона торгівлі. Після виходу з війни партія не збиралась відмовлятися від воєнно- комуністичних методів. Схвалений VIII з’їздом Рад план ГОЕРЛО мав виконуватись перш за все за рахунок розкладки з селянських господарств. Життя показало, однак, що селяни не мирилися з продрозкладкою, забороною торгівлі, директивним плануванням посівних площ. Все це йшло врозріз з їх життєвими інтересами. Як тільки війна закінчилась, селянське невдоволення набуло гострих форм. Стягнення продрозкладки проходило з величезними труднощами. У хлібовиробничих районах виник і поширився політичний бандитизм. Зростання продовольчих труднощів поглибило господарську розруху. У березні 1921р. відбувся Х з’їзд РКП(б), який проголосив заміну продовольчої розкладки продовольчим податком.

скачать реферат История Украины

Після цього гетьманом став П.Дорошенко. Дорошенко повів боротьбу з Польщею і визволив з-під гніту Правобережну Україну. Він мав на меті об`єднати всі українські землі, вигнавши польську шляхту з Правобережжя і встановивши порядок. 3). Щоб скинути гніт Польщі і Москви, Дорошенко прийняв протекторат Туреччини, яка у 1672 р. оголосила війну Польщі і за Бучацькою угодою захопила Поділля. Під владою Дорошенка закріпилася Наддніпрянщина. Його спроби домовитись із Москвою заради об`єднання розірваних українських земель фактично були перекреслені Росією. Через 20 років, 6 червня 1886 року між Росією і Польщею був підписаний “Трактат про вічний мир”, який підтверджував права Росії на Лівобережну Україну, Київ і Запоріжжя. Північна Київщина, Волинь, Галичина залишилися під владою Польщі. В 1668 р.Дорошенко йде походом на Лівобережжя, де його проголошують гетьманом цією України. Але новий гетьман многогрішний, гостро поставив питання до прилежності Києва до України. “Великий государ преславний город Київ і всі українські городи не шаблею взяв, а запорізьке військо віддалося йому добровільно.

скачать реферат Київська Русь

От що писав Ибн-Даста: "Холод у їхній країні буває до того сильний, що кожний з них викопує собі в землі рід льоху, до якого прилаштовує дерев'яний гострий дах, і на дах накладає землі. Узявши кілька дров і каменів, запалюють вогонь і розжарюють камені на вогні до червоного кольору. Коли ж розжаряться камені до вищого ступеня, наливають їхньою водою, отчого поширюється пар, що нагріває житло до того, що знімають вже одяг. У такім житлі залишаються до весни". Негода і холоднеча змусили вже в стародавності предків наших задуматися про те, як би краще улаштувати собі дах. Стали вони свої плетені курені обмазувати глиною. Там, де було вдосталь лісу, навчилися робити стіни з щільно складених колод і будувати хати. Печей і димарів зовсім не вміли робити в стародавності, а влаштовували серед жител вогнища, де і розводили вогонь, а дим ішло в отвір у чи даху в стіні. Лави, столи і все домашнє начиння робилися з дерева. 3.Вбрання. Негода та мороз змусили наших предків, що прийшли з півдня, подумати і про теплий одяг. Де нестаток, отут і допомога: ліси повні були хутровим звіром.

Рюкзак детский, 30x24x10 см.
Рюкзак детский с вместительным основным отделением и дополнительными карманами. Лямки регулируются. Размер: 30х24х10 см. Материал:
419 руб
Раздел: Без наполнения
Ходунки-каталка "Happy Time ".
Ходунки-каталка Happy Time–специально разработаны для мылышей от 6 месяцев до 3 лет специально для того, чтобы помочь малышу сделать свои
2760 руб
Раздел: Ходунки
Лестница-стремянка, 4 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 91 см. Количество
2071 руб
Раздел: Лестницы
скачать реферат Первые казацкие гетманы

Запорожці ще з успіхом боролися проти численних польських військ. Однак сили були нерівними. Шляхта оточила козаків на Трипіллі поблизу урочища Гострий Камінь і невпинно обстрілювала з гармат їхній табір. У цьому бою Шаула  втратив руку. Гетьманом запорожці проголосили Наливайка. В 1596 році, перебуваючи у Острозі, Наливайко починає нападати на панські маєтки, — може бути, що підмовив його на те князь Острожський, із братом Демьяном Наливайко уперед іде до Пінська на маєтність пана Яроша Терлецького, а потім на маєтність Олександра Сімашка, тим часом як слуги — шляхтичі цих та інших панів склали собі осібні ватаги, під проводом ватажків Остапа Слуцького і Андрія Ганського, та грабували Луцьк і околиці. Тоді у січні року 1596 король звелів коронному гетьманові Замойському та гетьманові Жолкевському, котрі були тоді у Молдавії, щоб вони йшли на Україну. В кінці лютого Жолкевський прийшов на Волинь. Наливайко із своєю ватагою став одходити до Брацлавщини, де й став на зимівлю. Але уряд висилає проти нього військо, щоб його вгамувати. Тоді Наливайко обертається до козаків. Старшим у них був того часу Григорій Лобода.

скачать реферат Опіки. Види, допомога

Перед пластикою глибоких опіків треба ліквідувати анемію, гіпопротеїнемію та інші порушення обміну, а також нейтралізувати мікрофлору на поверхні рани, зокрема стрептококи, перевіривши наявність їх мікробіологічним шляхом. Раннє закриття ранових поверхонь глибоких опіків поряд із використанням антибіотиків — найважливіші заходи запобігання опіковому сепсису. Пластичне закриття глибоких поширених опіків здійснюється, головним чином, розщепленим зрізом шкіри, який одержують дерматомом. Його перевагами перед зрізом повної товщини шкіри є краще приживлення завдяки кращому надходженню в нього поживних речовин, а також тісному приляганню до ранової поверхні. Розщеплені зрізи шкіри зручні й тим, що їх можна уже через 2—3 тиж знову (повторно) отримати з того ж самого донорського місця тіла потерпілого, оскільки це місце швидко епітелізується за рахунок епітелію придатків шкіри — волосяних цибулин, сальних та потових залоз. Таке багаторазове одержання шкіри особливо важливе у хворих з масивними опіками, за яких створюється дефіцит здорової шкіри. Для вільної пластики в гострий період застосовують практично завжди розщеплені зрізи.

скачать реферат Панкреатит

Місцева іннервація підшлункової залози дуже щільна. Практично кожен ацинус оточений елементами периацинарного сплетення. Морфологи підкреслюють спільність іннервації та васкуляризації ацинарних та острівцевих компонентів підшлункової залози. Причому у венозному відтоці екзокринні елементи слідують за ендокринними. Еферентні нейрони відносяться до холінергічних, норадренаргічних та пептидергічних. В панкреатичних гангліях виявлений набір нейромедіаторів, в тому числі регуляторні пептиди. Інтраорганній системі підшлункової залози відводиться не тільки роль ланки екстрапанкреатичної іннервації, але і важливого інтраорганного компонента функціональної інтеграції ендо- та екзокринних елементів, дольок, сегментів та відділів підшлункової залози. Аферентація підшлункової залози здійснюється у складі блукаючого та черевного нервів. ГОСТРИЙ ПАНКРЕАТИТ З повною впевненістю можна стверджувати, що в гастроентерології не залишилось розділу, який би не був розглянутий сучасними уявленнями про медіатори запалення. Загальна концепція запалення залишається недоторканою. Але нові дані про речовини, що відіграють ключову роль у міжклітинних взаємодіях, дозволили не лише висвітлити багато з раніше невідомих етапів запального процесу, але і почати впровадження антагоністів цих субстанцій в терапевтичну практику.

скачать реферат Легкая промышленность Украины

Така сама ситуація спостерігається в 1996 р., що пов'язано з гострою нестачею сировини і матеріалів, порушенням господарських зв'язків між підприємствами-партнерами ти відсутністю валютних коштів для закупівлі сировини за кордоном. Товарів легкої промисловості надходить на внутрішній ринок менше, ніж їх виробляють в Україні, оскільки з метою подальшого завоювання ринків збуту і розширення обсягів виробництва екпортної конкурентної продукції урядом дозволено збільшити експорт до 30% виробництва взуття, одягу, трикотажних виробів та ін. Легка промисловість є однією із найважливіших галузей витобництва непродовольчих товарів (див. на картосхему), яка забезпечує населення тканинами, одягом, взуттям тощо, а промисловість – кордом, технічними тканинами та ін. Виробничий потенціал легкої і текстильної промисловості України давав можливість виготовляти 11,3 м2 тканини, 5,6 пари панчішно – шкарпеткових і 2,9 шт. трикотажних виробів, 2,0 пари взуття на кожну людину. У галузі легкої промисловості налічується 483 виробничих підприємств, з них 188 у 1994 р. були ще державними, 179 – орендними, 116 – колективними.

скачать реферат Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

Поки передбачуваний обсяг транспортування нафти по МТС складає 80 млн тонн у рік. З економічної точки зору Мурманський проект більш ймовірний і рентабельний, ніж проект будівництва трубопроводу на Схід Росії.На Схід Основна проблема на східному напрямку - у гострій конкуренції між собою японського і китайського варіантів трубопроводів. Підтримкою влади користається японський варіант, оскільки довжина трубопроводу Ангарськ- Знахідка більше, скоріше за все, він у більшій ступені буде сприяти розвитку російської інфраструктури і забезпеченню вітчизняних споживачів. Привабливий цей напрямок і у російсько-американському енергетичному діалозі. Ще одним доводом "за": за цей проект є те, що великий інтерес виявляє Японія, адже в результаті його реалізації вона може забезпечити за рахунок російських постачань до чверті своїх потреб у нафті і знизити до 65% залежність від нафти Близького Сходу (зараз нафта з цього регіону складає близько 88% у загальному імпорті цієї сировини Японією). Ситуація навколо Іраку, тупик у рішенні палестинської проблеми і - у довгостроковій перспективі - неясність намірів США у відношенні Ірану роблять Близьким Схід все менш надійним постачальником.

Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные
Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
скачать реферат Социологические взгляды Г.С. Сковороды

Можливість здійснення цієї мети Сковорода вбачає в процесі самопізнання. Цей шлях робить людину вільною, і вона не є нічиїм рабом, навіть божим. Самопізнання мислитель розглядає як засіб, що дає змогу людині відчути свою вищу, “божественну” сутність, бо щастя, мир, рай, бог “внутри тебя есть”. Осягнення такої мети формує істинну людину, бо така людина тотожна Богові. Самопізнання – це перманентний процес руху людини до вищої істини від стадій чуттєвого сприймання явищ зовнішнього світу, коли вона орієнтується на земні цінності (“плоть” і “прах”, але не знаходить у цьому щастя, бо “бранний кумир” стає тісним, обмеженим, породжує розчарування, духовну кризу. Вихід із цього Сковорода вбачає в принципі “Пізнай самого себе”. Самопізнання полягає в необхідності усвідомлення полярності світу, його “дихотомічності”, роздвоєності не видиме – невидиме, матеріальне – духовне, гідне – недостойне і т.ін. в таких ситуаціях людина завжди знаходиться в стані гострої драматичної напруги; вона поставлена перед вибором, котрий визначає відповідні шляхи подальшої діяльності між високим і ницим, благородним і негідним, між добром і злом, блаженством і стражданням тощо.

скачать реферат Техника как социальный феномен

Цей вплив визначається: Технологічним рівнем розвитку виробництва; його організацією; соціально-економічними відносинами; господарською політикою держави; економічними і політичними відносинами між державами і міжнародним поділом праці. 4. Проблеми і протиріччя розвитку техніки Розвиток техніки в сучасному світі усе більш гостро виявляє двоїстий характер її досягнень. З однієї сторони без техніки просто неможливо представити розвиток людства, а з іншого техніка - могутня сила, здатна викликати самі негативні, навіть трагічні наслідки. Не продуманий розвиток техніки приводить до того, що успіхи технічного прогресу звичайно обертаються складними соціальними проблемами. Заміняючи робочу силу людини на виробництві, приводячи тим самим до підвищення продуктивності, техніка загострює проблеми зайнятості і безробіття; житловий комфорт приводить сьогодні до небажаної роз'єднаності людей; досягнута за допомогою особистого транспорту мобільність купується ціною шумового навантаження, незатишних, знеособлених міст, загубленої природи і т.д. Протягом століть наукова і технічна діяльність вважалися морально нейтральними.

скачать реферат Бiоелемент кальцiй

Кальцій знижує ступінь гідратації колоїдів та рівень обводненості тканин в цілому, зв’язує нуклеотиди. Звичайно, що при порушенні балансу в першу чергу негативні наслідки виявляються в дестабілізації водного обміну. Також кальцій приймає участь в зв’язувані атмосферного азоту в симбіотичних (Rizobium) та вільноживучих бактеріях (Azo obac er). Кальцій приймає участь в кооперативному зв’язуванні О2 (гемоцианіном). Виступає в ролі структурного елементу разом з пектиновими речовинами для стінок. В цьому "амплуа" формує "донанівський простір" — один з елементів транспорту сполук в рослині. Разом з магнієм контролює надходження молібдену, міді, кобальту та інших біоелементів. Є бар’єром для органічних кислот, бо міцно пов’язує їх переводячи в нерозчинну сіль (наприклад для щавлевої в CaC2O4). Концентрується в старих тканинах. Інгибує гліцил-тРНК але обертає інактивацію глутамінсинтетази. Активно діє в реакціях, пов’язаних з перерозподілом енергії (комплекси АТФ і АДФ). Кальцій впливає на рухомі форми марганцю в грунті. Особливо гостро ця проблема стоїть при вапнуванні грунтів. M переходить з ступеню окислення 2 до 4 в якій він недоступний для організмів.

скачать реферат Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

Наслідком цього було зникнення в Росії золота з обороту , воно було тезавровано. На кінець 1917 року грошовий обіг Росії складався лише з паперових грошей без ніякої домішки золота чи срібла. Таким чином невдала економічна та воєнна політика привели , зміни урядів , економічні кризи сильно підірвали грошову систему. Всього за три роки карбованець знецінився по відношенню до долара США на 50 % і перетворився з повноцінного золотого на знецінений паперовий. Наступним періодом стало правління уряду більшовиків. Однак зміна влади не принесла нічого крім подальшого падіння купівельної спроможності карбованця 9 за період 1918 -1921 у 188 раз ) Назріла необхідність проведення грошової реформи. Її проведення було обтяжене господарською розрухою, неврожаєм 1921 р. гострим бюджетним дефіцитом , а також пережитками воєнного комунізму. В наслідок введення товарного виробництва та дозволу вільної купівлі продажу товарів до кінця 1922 р. були досягненні перші успіхи у відбудові народного господарства і розвертанні товарообігу.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.