телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Электроника, оргтехника -30% Товары для детей -30%

все разделыраздел:Медицина

Лікування мінеральними водами

найти похожие
найти еще

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РЕГІ імені академіка СТЕПАНА ДЕМ'ЯНЧУКА ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ'Я, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ Кафедра фізичної реабілітації Контрольна робота з навчальної дисципліни “Нетрадиційні методи оздоровлення” Тема: “Лікування мінеральними водами” Виконав студент -го курсу (ФР – ) Перевірив канд. мед. наук, доцент Рівне – 2003 Лікування мінеральними водами Водолікування відоме з найдавніших часів. Перші відомості про нього містяться в індуістських Ведах (1500 років до н.е.). Прісною і мінеральною водою користувалися для гігієнічних і лікувальних цілей древні ассирійці, вавілонці, єгиптяни. У Древній Греції техніку водолікування удосконалив Гіппократ, а пізніше воно було перенесено в Древній Рим і поступово поширилося по усьому світі. Принцип водолікування заснований на тому, що вода, володіючи високою теплоємністю, великою теплопровідністю і конвекцією, добре розчиняючи різні солі і гази, при впливі на організм через нервові рецептори шкіри викликає доброчинні хімічні і біохімічні зміни в організмі. Мінеральні води, підземні (іноді поверхневі) води, що характеризуються підвищеним змістом біологічно активних мінеральних (рідше органічних) компонентів і які володіють специфічними фізико-хімічними властивостями (хімічний склад, температура, радіоактивність і ін.), завдяки яким вони спричиняють на організм людини лікувальну дію. У залежності від хімічного складу і фізичних властивостей мінеральні води використовують у якості зовнішнього чи внутрішнього лікувального засобу. Закономірності утворення і поширення. Процес утворення мінеральних вод дуже складний і ще недостатньо вивчений. При характеристиці генезису мінеральні води розрізняють походження самої підземної води, що є присутні у ній гази і утворення її іонно-сольового складу. У формуванні мінеральних вод беруть участь процеси інфільтрації поверхневих вод, поховання морських вод під час опадонакопичення, вивільнення конституційної води при регіональному і контактовому метаморфізмі гірських порід і вулканічні процеси. Склад мінеральних вод обумовлений історією геологічного розвитку, характером тектонічних структур, літології, геотермічних умов і інших особливостей території. Найбільш могутні фактори, що обумовлюють формування газового складу мінеральних вод — метаморфічні і вулканічні процеси. Летучі продукти, що виділяються під час цих процесів, (CO2, HCl і ін.) надходять у підземні води і додають їм високу агресивність, що сприяє вилуджуванню вміщаючих порід і формуванню хімічного складу, мінералізації і газонасиченості води. Іонно-сольовий склад мінеральних вод формується при участі процесів розчинення соленосних і карбонатних відкладень, катіонного обміну й ін. Гази, розчинені в мінеральних водах, служать показниками геохімічних умов, у яких йшло формування даної мінеральної води. У верхній зоні земної кори, де переважають окисні процеси, мінеральні води містять гази повітряного походження — азот, кисень, вуглекислоту (у незначному обсязі). Вуглицеводневі гази і сірководень свідчать про відбудовну хімічну обстановку, властиву більш глибоким надрам Землі; висока концентрація вуглекислоти дозволяє вважати утримуючу її воду метаморфічної обстановки, що сформувалася в умовах.

Біологічно активні речовини, незважаючи на незначну їхню кількість у воді, грають дуже важливу роль: при внутрішньому прийомі найбільш активні йод, бром, залізо, фтор, миш'як. Органічні речовини містяться в мало мінералізованих водах у вигляді гумінов, бітумів, фенолів. Радіоактивні мінеральні води характеризуються підвищеною кількістю радону, а їхню лікувальну дію обумовлюють короткоживучі продукти його розпаду, в основному альфа-випромінювання. Основні показання до прийому мінеральної води різні для різних джерел. На всіх курортах, джерелах, а також на мінеральній воді у пляшках показання і протипоказання до її вживання обов'язково вказуються. Лікувальна дія мінеральних вод. Мінеральні води впливають на організм людини всім комплексом розчинених у них речовин, а наявність специфічних біологічно активних компонентів (CO2, H2S, As і ін.) і особливих властивостей визначає часто методи їхнього лікувального використання. Як основні критерію оцінки лікування мінеральними водами у курортології прийняті особливості їхнього хімічного складу і фізичних властивостей, що одночасно служать найважливішими показниками для їхньої класифікації. Мінералізація мінеральних вод, тобто сума всіх розчинних у воді речовин — іонів, біологічно активних елементів (крім газів), виражається в грамах на 1 л води. По мінералізації розрізняють: слабо мінералізовані мінеральні води (1-2 г/л), малої (2-5 г/л), середньої (5-15 г/л), високої (15-30 г/л) мінералізації, ропні мінеральні води (35-150 г/л) і міцно ропні (150 г/л і вище). Для внутрішнього застосування використовують звичайно мінеральні води з мінералізацією від 2 до 20 г/л. По іонному складу мінеральні води поділяються на хлоридні (Cl-), гідрокарбонатні (HCO3-), сульфатні (SO42-), натрієві ( a ), кальцієві (Ca2 ), магнієві (Mg2 ) у різних сполученнях аніонів і катіонів. По наявності газів і специфічних елементів виділяють наступні мінеральні води: вуглекислі, сульфідні (сірководневі), азотні, бромисті, йодисті, залозисті, миш'яковисті, кремнієві, радіоактивні (радонові) і ін. По температурі розрізняють мінеральні води холодні (до 20 °С), теплі (20—37 °С), гарячі (термальні, 37—42 °С), дуже гарячі (високотермальні, від 42 °С і вище). У медичній практиці велике значення додають змісту органічних речовин у маломінералізованих водах, тому що вони визначають специфічні властивості мінеральних вод. Зміст цих речовин понад 40 мг/л роблять мінеральні води не придатними для внутрішнього застосування. Розроблено спеціальні норми, що дають можливість оцінювати придатність природних вод для лікувальних цілей. Склад мінеральних вод указують по формулі, запропонованої радянськими вченими М. Г. Курловим і Э. Э. Карстенсом. На початку формули дається зміст газу (CO2, H2S і ін.) і активних елементів (Br, I, Fe, As і ін.) у грамах на 1 л. Радіоактивність виражається в одиницях чи Маху в расп/сек по тривалості - короткі (1-5 хв.), звичайної тривалості (10-15 хв.), тривалості, трохи більшої, ніж звичайна (20- 30 хв.), і тривалі (кілька годин). З усіх водолікувальних процедур ванни мають саме широке застосування. На закінчення можна сказати, що, майбутнє, зрозуміло, за народною медициною, тому що в наш час стресів і пристрастей, усякого роду порушень екології ніщо так не допоможе людині, як методи, розроблені нашими предками: загартовування, водні процедури, аутотренінг, очищення організму, правильне харчування і т.п. Тільки треба користуватися цією могутньою зброєю не від випадку до випадку коли хвороба підступить впритул, а постійно, регулярно, звично.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Искусство стильной бедности

Провозглашение отеля оазисом светскости также относится к мифам индустрии развлечений. Долгое время отели служили последним прибежищем для лю­дей, которым негде было остановиться. Точно такую же роль они играют и сегодня. Светскими отели были лишь в коротком промежутке между своим появлением в 1910 году и началом Первой мировой войны, то есть четыре года. Тогда их считали сенсационным открыти­ем (таким же, как пассажирские лайнеры) и они при­влекали внимание высших слоев общества. После Первой мировой отельная культура расцвела еще один раз: с середины двадцатых до кризиса 1929 года. А затем время больших и роскошных отелей миновало безвоз­вратно. Всемирные сети отелей абсолютно уравняли степень комфорта. Дорогой номер в Вольфсбурге ничем не от­личается от такого же в Куала-Лумпуре или Ванкувере и, хотя относится к категории «суперлюкс», размерами не превышает двухместный номер в гуммербахском пансионе. На крохотном баре, в котором можно отыс­кать яблочный и апельсиновый соки, пиво «Беке», ми­неральную воду и соленые палочки, установлен малень­кий телевизор

скачать реферат Технологія функціонування санаторно-курортної діяльності

Чутки про лікувальні властивості деяких вод поширювались далеко за межі відповідних місцевостей, приваблюючи багато хворих. «Чудодійні» джерела та інші лікувальні фактори ставали основою лікувальних таємниць храмів, нерідко були предметом релігійного культу. В Україні санаторно-курортна справа є одним з найдавніших видів рекреації. З ХІХ ст. відомі кліматичні курорти Південного узбережжя Криму, бальнеологічні курорти Передкарпаття та Закарпаття, Поділля, Полтавщини, грязьові курорти Криму та Одещини, які зазнали особливого розвитку у ХХ ст. Так, перші заклади в Україні, які почали функціонувати, використовуючи мінеральну воду для лікування, виникли у Шклі (1576), Саках (1799), Трускавці (1827), Одесі (1829), БерМінВодах (1862), Моршині (1877); лікувальні властивості грязей – на узбережжі Куяльницького лиману (1833), поблизу Голої Пристані (Гопри) (1895). Система санаторно-курортних закладів розвивалась в межах державної системи охорони здоров`я, її послуги були соціально орієнтованими і достатньо дешевими для громадян (за рахунок фонду соціального страхування та інших джерел фінансування).

Говорящий планшетик "Новогодний праздник".
В этом планшетике Умка поёт, говорит и рассказывает сказки! 16 новогодних песенок («Песенка Умки», «Белые снежинки», «Снеговик», «Дед
344 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные
Настольная игра "Волшебник Изумрудного города".
Семейная игра для 2-6 игроков. Участники помогают Элли и ее друзьям добраться до Изумрудного города, для этого они выполняют разные
1490 руб
Раздел: Классические игры
 Лiкарськi рослини Прикарпаття

Листки видовжен, ланцетн або оберненояйцевидн. Квтки бл, п'ятипелюстков. Плд кстянка з м'ясистим соковитим оплоднем, кулястий, синй з сизим нальотом. Цвте в квтн травн, плоди достигають восени. Росте на схилах, по сухих розрджених лсах, на узлссях, при дорогах, в ярах, на межах, на сухих берегах рчок. Для лкування збирають ус частини: корен, деревину, кору, квтки, плоди, верхнй пгментований шар кори. У квтках мститься амигдалин  вльна синильна кислота; в наснн амигдалин  глюкозид ескулин, до складу якого входить кумарин. В листках мститься 108,5-157,9Pмг%, в плодах 32,6Pмг% втамну С. Кора мстить 35% дубильних речовин, плоди 1,7P%, листки 3,42P%. До складу плодв входить 82,4P% води, 2,4P% клтковини, 5,58,8P% нвертного цукру, 3,4P% вльних кислот, 0,8P% азотвмстимих речовин, 0,8P% пектинв, 1,3P% золи (Т.С. Гейдеман та нш, 1962). Квтки терну (Pruni spinosae flores) мають легку проносну властивсть, дуже м'яко дють на перистальтику кишок  нирки, полпшують загальний обмн речовин; корисн також при лкуванн рзних хвороб печнки

скачать реферат Мінеральні води Чернігівської області

ЗмістВступ 1. Загальна характеристика мінеральних вод 1.1 Ринок мінеральної води в Україні 1.2 Фізико-хімічні властивості мінеральних вод 1.3 Основні бальнеологічні групи мінеральних вод 1.4 Класифікації мінеральних вод в Україні 2. Мінеральні водойми, класифікація та значення 2.1 Мінеральні водойми, основні види та їх характеристика 2.2 Особливості лікувальної дії на організм мінеральних вод 2.2.1 Мінеральні ванни 2.2.2 Газові ванни 2.3 Мінеральні води для питного лікування 3. Виробництво мінеральної води на підприємстві 3.1 Зберігання мінеральних вод 3.2 Обробка мінеральної води 3.3 Розливання та пакування мінеральної води 3.4 Контроль якості мінеральної води 4. Дослідження основних хімічних показників мінеральних вод в Чернігівській області Висновки Список використаної літератури Додаток Вступ Мінеральні води утворюються за рахунок вадозних вод, морських вод, похованих у процесі нагромадження осадів, вивільнення конституційної води в умовах регіонального та контактового метаморфізму г.п. Ці води збагачуються солями і газами порід, з якими вони контактують.

 Обмануті надії. Cпогади колишніх Юнаків протилетунської оборони

Вивчали вс типи танкв, що застосовувалися на фронтах Друго свтово вйни. Був створений спецяльний загн для боротьби з ними з близько вдстан. Деклька разв нас водили на стрльбище. Тренування вдбувалися з використанням панцерфауств, магнетних та тарлкових мн, пляшок з запалювальною рдиною. Наближалося новорчне свято. Щоби його добре зустрти, ми погодились отримувати протягом останнього тижня перед Новим Роком дещо урзаний пайок. Новий 1945 рк зустрли з ялинкою. В дальн збрався весь особовий склад батаре. Цкаво, що протягом цло доби не було жодно повтряно тривоги. Отже святкували обидв воююч сторони. Псля Нового Року наш хлопц з особливим трепетним хвилюванням чекали Рздвяних свят, таких улюблених  завжди довгоочкуваних вдома на Батьквщин. Сидячи бля зенток у передсвятков ноч, ми обмнювалися спогадами про цкав рздвян традиц в рзних реAонах нашо Галичини. На сам Святвечр збралися в найбльшй кмнат бля ялинки, влаштували скромну святкову вечерю. Дехто одягнув свою вишиванку, що особливо пдкреслювало урочистсть обстановки

скачать реферат Карпаты

Карпати з давніх - давен славляться своїми багатими курортно - рекреаційними ресурсами: великою кількістю цінних мінеральних вод, мальовничими гірсько - долинними ландшафтами, чисельними дерев'яними пам'ятками сакрального мистецтва, життєрадісними українськими піснями й танцями, у яких так багато поезії й краси. Лазурні куполи величних вершин, зелені карпатські полонини, гірське сонце, чисте повітря, напоєне ароматами дрімучих лісів - густих бучин і темних смеречників, вузькі долини бурхливих кришталевих річок запам'ятовуються тому, хто подорожував неповторними Українськими Карпатами, не все життя. Взимку і влітку приїжджають до Карпат тисячі туристів, серед них і ліцеїсти Прикарпатського військового - спортивного ліцею Мінеральні води і лікувальні грязі ( бальнеоресурси ) Українських Карпат є суттєвою компонентою рекреаційних ресурсів регіону ( і країни в цілому ) та основою розвитку тут курортної галузі. Вивчення сучасного стану курортного освоєння Українських Карпат, з одного боку, і багатих їхніх можливостей - з іншого - переконує в необхідності більш інтенсивно розвивати в цьому регіоні курортно - рекреаційне господарство.

скачать реферат Буковина - історичний огляд

Протягом віків виробилася здорова народна етика доброзичливості у національних стосунках, до родинних взаємин включно. Найменша з областей України. І знову - Карпати. Плюс - Хотин. Плюс - Чернівці, де виступав Ліст, жили Федькович та Кобилянська. та й взагалі, Чернівці - як любили казати колись - це маленький Париж. Або маленький Відень. Ще є варіант з маленькою Венецією. Говорили, що возчики фіакрів в Чернівцях сперечалися про творчість Крауса, вулиці підмітали букетами троянд, а книгарень тут було більше, ніж кав ярень.Навіть якщо сьогодні все і не зовсім так, до наших днів існує феномен чернівецької поліетнічності. Область займає південну частину Прикарпаття між Дністром та Прутом. А Буковиною цей край зовуть тому, що в місцевих лісах росте багато буків. А бяки не ростуть.:-) Важливе значення в економічному і соціальному розвитку області відіграють ліси. Загальна площа лісів складає 258 тис. га. Основними лісоутворюючими породами є ялина, бук, ялиця і дуб. Середній вік насаджень - 60 років. Мінералогічні ресурси Чернівецької області включають родовища мінеральних вод та грязей.

скачать реферат Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

Лісові ресурси — це запаси деревини, лісові ягоди (чорниця, малина, ожина), гриби, мисливська фауна. Основні запаси деревини зосереджені в Карпатах. Ліси високопродуктивні, про що свідчить приріст на 1 га. На хвойні ліси припадає 54 % загального запасу деревини — сосна — 35 %, ялина — 16, ялиця — 3 %. Майже 40 % запасів деревини становлять твердолистяні поро-ДИ — дуб високостовбурний — 18 %, дуб низькостовбурний — 4, бук — 13, граб — 2 %. Хвойні породи зосереджені на Поліссі (сосна) та в Карпатах (ялина, ялиця), дуб переважає на Поліссі і в Лісостепу, бук — у Західній частині України. Водні ресурси району — це поверхневі води річок, озер, водосховищ і підземної води. Найбільш водоносними річками є Дністер, Тиса, Прут, які використовуються для водопостачання населених пунктів, виробництва електроенергії (найбільші ГЕС у Карпатах — Теребля-Ріцька, на Дністрі — Дністровська), частково для судноплавства (Дністер) і лісосплаву (Черемош). Підземні води району: прісні (основне джерело водопостачання міст), у тому числі термальні (м. Мукачеве в Закарпатті); мінеральні (Трускавець, Східниця, Свалява, Кваси, Моршин, Олесько та ін.). Мінеральні води, особливо унікальна "Нафтуся", є основним рекреаційним ресурсом району.

скачать реферат Українське ділове мовлення

Досить часто в ділових паперах замість множини зустрічається однина. Наприклад: Полтавські фермери зібрали великий урожай цукрового буряку, соняшнику, картоплі. Іноді в ділових документах іменники, що означають речовину {вода, олія, сіль, нафта, вино тощо), набувають форм множини. Наприклад: На цьому підприемстві можна придбати сухі вина, мінеральні води, технічні мастила. Чимало помилок у вживанні давального відмінка іменників. Так, іменники чоловічого роду мають переважно закінчення -у, хоча останнім часом надається перевага закінченню -ові, -еві: ректорові, директорові. Багато помилок припадає і на вживання родового відмінка однини іменників чоловічого роду, де одні закінчуються на –а, -я (документа), інші на –у, -ю (протоколу, принципу, факту). У випадках сумніву , слід заглянути до словника. Щодо вживання прикметників, то тут можуть виникнути труднощі у використанні ступенів порівняння, оскільки в діловому мовленні частіше вживані аналітичні форми. Наприклад: повний, більш повний, найбільш повний; вичерпний, більш вичерпний, найбільш вичерпний. Вставні слова і словосполученняу діловому мовленні Слова і словосполучення, введені в речення з метою внесення в нього того чи іншого пояснення або надання йому різних модальних значень, називаються вставними.

Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм, арт. К013200101.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Не рельефный. Цвет подставки
1331 руб
Раздел: Глобусы
Рюкзак школьный "Multi Pack mini. Грация", 27х17х36 см.
Рюкзак подойдет для школьников начальной школы. Надежная каркасная конструкция защищает содержимое рюкзака от повреждений. Рюкзак разделен
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Глобус географический + политический, с подсветкой "Orion", диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Глобус Земли на подставке с двойной картой и подсветкой. Изготовлен из высококачественного пластика. Может применяться и
2053 руб
Раздел: Глобусы
скачать реферат Інтрузивний магматизм та його продукти

Розподіл у часі подібних плутонів наведено нижче: Район розповсюдження Вік, млрд. років Комплекс Вічіта, Оклахома, США 0,55 Габбровський комплекс лополіту, Дулут 1 - 1,1 Лополіт Седбері, Канада 1,4 Плутони рапаківі, Балтійський щит 1,65 Рапаківі і гранофірові граніти, Україна 1,8 Бушвельдський комплекс норитів і первинних гранітів, Африка 2 Лаколіти являють собою грибовидні тіла, що свідчить про сильний гідростатичний тиск магми, що перевищує літостатичний в момент її вторгнення. Зазвичай лаколіти відносяться до малоглибинних інтрузивів. Багатьом інтрузивним масивам, які описуються як лаколіти, наприклад, в районі Мінеральних Вод на Північному Кавказі, або на Південному узбережжі Криму — Аю - Даг, Кастель та ін., властиві згідні контакти тільки у верхній, антиклинальній частині. Їх більш глибокі контактові зони вже рвані і в цілому форма їх тіла нагадує редьку хвостом донизу, тобто магматичний діапір, а не лаколіт. Існують й інші менш розповсюджені форми інтрузивних тіл. Факоліт — лінзовидні тіла, які розташовуються у склепіннях антиклінальних складок, вібповідно до вміщуючих порід. Гарполіт — серпоподібний інтрузив, по суті, різновид факоліту.

скачать реферат Вивчення біогеохімічного циклу магнію

Магній сприяє здоров'ю різними способами. Разом із кальцієм і фосфором він є головним складовим елементом кісток. Правильний баланс кальцію і магнію - умова здоров'я кісток і зубів, зниження ризику розвитку остеопорозу. Кальцій і магній допомагають також регулювати м'язову активність: у той час як кальцій стимулює скорочення м'язів, магній забезпечує їх релаксацію. Магній необхідний для метаболізму - перетворення їжі в енергію - і для побудови білків. Достатні рівні вмісту магнію в крові захищають організм від серцево-судинних захворювань, серцевої аритмії і, можливо, інсульту, який викликаний тромбозом судин мозку. Звичайно магній у достатній кількості надходить із їжею, його нестачу простіше поповнити, споживаючи мінеральну воду. У організмі засвоюється менше 40% магнію, тому що його сполуки погано всмоктуються кишечником. Антациди, проносні й анальгетики, що знаходяться в широкому продажі також містять магній, але не варто їх використовувати в якості джерела магнію. Полівітамінні добавки - відносно безпечний спосіб збільшити споживання магнію. Проте приймати їх варто тільки з дозволу лікаря. З усіх добавок найбільше засвоюваним є магнію цитратомалат, у той час як магнію гліцинат у високих дозах може викликати діарею.

скачать реферат Тотальная газификация или жажда подскажет

Пока неизвестно, как отразится этот конфликт на отношениях Coca-Cola и российских бутилировщиков, и как использует эту ситуацию PepsiCo. В последние несколько лет производители газированных напитков стали все чаще задумываться о конкуренции со стороны смежных рынков. Рост благосостояния населения сопровождается большей заботой о здоровье, и потребители со средним и высоким уровнем доходов все чаще отдают предпочте-ние сокам, минеральной воде, спортивным и энергетическим напиткам. Лидеры рынка безалкогольных напитков отреагировали на эту тенденцию выпуском продукции на смежных рынках: Coca-Cola стала выпускать минеральную воду "Bo Aqua", а PepsiCo - "Aqua Mi erale". В торговой сети Ростова дистрибьюция газированной минеральной воды выше, чем сладких газиро-ванных напитков. Наиболее популярными марками минеральной воды являются: "Аксинья", "Мерку-рий", "Bo Aqua", "Новотерская", "Аксу", "Нарзан", "Aqua Mi erale", "Боржоми", "Архыз" и "Святой источник" (рис. 3). Рис. 3. Сравнение дистрибьюции минеральной воды по наименованию (% от числа торговых то-чек) и средней цены напитков (рублей за 1 литр) Название напитка % Средняя цена Аксинья 88% 9,43 Меркурий 71% 10,30 Bo Aqua 67% 15,46 Новотерская 66% 12,22 Аксу 50% 7,72 Нарзан 44% 22,74 Aqua Mi erale 43% 14,70 Боржоми 37% 34,22 Архыз 33% 9,94 Святой источник 21% 17,32 По данным Госкомстата в России в настоящее время зарегистрировано свыше 700 наименований ми-неральной воды.

скачать реферат Значення води для людського організму

Якщо втрати води досягають 10 % і більше, це може призвести до важких наслідків і навіть смерті людини. Втрата води в кількості 20 % вважається смертельною (а в жаркому кліматі смертельною може бути і втрата 15—20 %). Вода поряд із сонячною радіацією та повітрям — Один із головних чинників загартовування та оздоровлення. У лікарській практиці широко застосовують мінеральні води. В Україні здійснюється розлив мінеральних, лікувальних і столових вод більше ніж із 60 джерел (понад 1000 млн л на рік), функціонує понад ЗО бальнеологічних санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів. У них використовують вуглекислі, сульфідні, радонові та інші води. Такі мінеральні води, як нафтуся, миргородська, поляна квасова, лужанська, берегівська, добре відомі і користуються заслуженим попитом у населення. Фізіологічна потреба у воді Загальна потреба у воді включає: фізіологічну потребу та потребу у зв'язку з використанням води для гігієнічних цілей (особиста гігієна), прибирання приміщень, миття посуду, прання білизни, поливу зелених насаджень і т. п. Фізіологічна потреба у воді дорослої людини в умовах помірного клімату складає в середньому 2—3 л на добу.

скачать реферат Дія хімічної зброї

При високих концентраціях смерть настає миттєво. На потерпілого необхідно надіти протигаз ЦП-5, ЦП-7 з коробкою марки В або ізолюючий протигаз чи дихальний апарат. Винести з небезпечної зони, за необхідності зробити штучне дихання. Зігріти тіло, промити слизові оболонки і шкіру 2% розчином питної соди або зняти тампоном із ІПП-8, або змити уражену поверхню чистою водою з милом. У пошкоджені очі закапати 1% розчин новокаїну. При отруєнні середнього ступеня дати випити теплого молока із содою або лужної мінеральної води типу «Поляна Квасова», робити інгаляцію з 2% розчином питної води, зігріти тіло, дати вдихати кисень або аміак (нашатирний спирт). Терміново госпіталізувати. У разі витікання хлору з балона місце витікання необхідно помити водою або вкрити мокрими ганчірками. Утворюється обледеніння і припиняється витікання газу. Якщо витікання не припиняється, можна поставити хомут з прокладкою із гуми, надіти аварійний футляр або занурити у ванну з 10% розчином гіпосульфіту чи вапна. Приміщення звільнити від газу можна, створивши водяну завісу або пустивши в приміщення сірчистий газ, або розпилити з допомогою гідропульту 10% розчин гіпосульфіту. Роботи слід проводити в ізолюючих протигазах.

Игрушка-головоломка "Шар-Лабиринт".
«Шар-лабиринт» - это не только увлекательная, но и развивающая игра, способная улучшить пространственное мышление и внимание, привить
702 руб
Раздел: Головоломки
Настольная игра "Шакал: остров сокровищ".
Стратегическая игра, главная задача которой – найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики «Шакала» в том, что
1790 руб
Раздел: Классические игры
Пластиковое лото. Линии и контуры. Комплект из трех игр.
«Линии и контуры» – это комплект из трёх игр для развития внимания, логики, образного мышления и памяти. В него входят: 9 картонных
549 руб
Раздел: Лото детское
скачать реферат Перша допомога хворим та догляд за ними

Догляд за опіковими хворими. Такі хворі через опікову поверхню втрачають велику кількість білка і рідини, тому їх необхідно поповнювати. Для утамування спраги дають мінеральну воду і солоно-лужну суміш: на 1 л води 5 г кухонної солі і 2 г гідрокарбонату натрію. Після кожного прийому їжі, щоб уникнути розвитку запалення слизової оболонки порожнини рота і привушної слинної залози, рекомендується полоскати або зрошувати порожнину рота дезинфікуючими рідинами: слабким розчином перманганату калію, 2% -м розчином гідрокарбонату натрію, 3% -м розчином перекису водню та ін. Ліжко застеляють стерильною білизною, бо обпечені дуже сприйнятливі до інфекцій. Якщо білизна не стерильна обов'язково потрібно попрасувати її гарячою праскою з обох боків. Обпечені дуже чутливі до охолодження, тому при провітрюванні кімнати не можна допускати їхнього переохолодження. Крім того, треба стежити за пульсом, диханням, температурою тіла і своєчасністю фізіологічних випорожнень хворих. Особливо увалено і дбайливо треба ставитися до асептичної пов'язки, накладеної на опікову поверхню. Перед зміною пов'язки її зрошують слабким розчином фурациліну (1: 5000), перманганату калію або риванолу і залишають на тілі хворого на 10-15 хв, щоб вона сама відділилась від шкіри.

скачать реферат Перебування іноземних делегацій в Білорусі

Вранці, вдень і увечері у японців до столу подається вершкове масло, до сніданку - м'які сири. Сніданок починається чаєм. Перші блюда вживаються 3 рази на день невеликими порціями (бульйони і супи-пюре). Люблять воду з льодом, пиво Житній хліб, мінеральну воду Американці Люблять овочеві і фруктові салати, блюда з м'яса з овочевим гарніром або картоплею. Їх перших блюд віддають перевагу бульйонам, пюреобразні і фруктові супи. Дуже широко у американців поширені кондитерські вироби, фрукти, соки, цитрусові, компоти, збиті вершки Копчену рибу і рибні консерви, заливну рибу, заправні супи, окрошку, блюда з круп, макаронних виробів, тушковану капусту, жирне м'ясо

скачать реферат Курорти Крима

Для кримського клімату характерна велика кількість днів із сонячним сяйвом У характері ландшафтів Криму можна виділити три зони: степову, гірську і Південний Берег. Останній, завдяки захисту від північних вітрів високою стіною Головного гірського пасма, є унікальним курортним регіоном, що перевершує по своїм природно-кліматичним показникам всесвітньо-відомі курорти Середземномор'я. До рекреаційних ресурсів Криму відносяться лікувальні грязі (Сакське, Євпаторійське, Чокракське, Булганакськета ін. родовища з балансовим запасом 22,4 млн. м 3), мінеральні води (понад 200 свердловин з потенційним дебетом 14 тис. м3). Значна частина території півострова вкрита лісами. На території Криму розташовані 6 природних заповідників: Кримський, Карадагський, Казантипський, Опукський, Ялтинський горно-лісовий, Мис Мартьян і декілька державних заказників. Різноманітність мікрокліматичних умов, родовища лікувальних грязей і джерела мінеральних вод сприяли формуванню в Криму декількох видів курортів – кліматичних, клімато-бальнеологічних, клімато-бальнео-грязевих.

скачать реферат Ресурси мінеральних вод Львівської області

Львівська область здавна славиться чисельними і різноманітними джерелами мінеральних вод на основі яких діють відомі курорти. Перша цивілізована водолікарня на Передкарпатті була збудована у 1578 році на території сучасного курорту Любінь Великий, а спорудження першої водолічниці на місці курорту Шкло датується 1616 роком, хоча згадки про , 2000. 220 с. Проблеми мінеральних вод. Збірник наукових праць. Гол. редактор В.М. Шестопалов, академік НАН України. Київ, 2002. 180 с.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.