телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВидео, аудио и программное обеспечение -30% Товары для животных -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Медицинаподраздел:Медицина

Печінка. Її будова, функції та хвороби

найти похожие
найти еще

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Задній відділ лівої борозни – щілина венозної зв’язки (fissura ligame i ve osi), вона тягнеться від поперечної борозни назад до лівої печінкової вени. Ліва борозна за своїм розташуванням на нижній поверхні відповідає ліннії пррикрінлення серповидної зв’язки на верхній поверхні печінки і таким чином служить тут межею лівої і правої часток печінки. Разом з тим кругла зв’язка печінки закладена в нижньому краї серповидної зв’язки, на вільному передньому її кінці. Права борозна представляє поздовжньо розташовану яму та називається ямою жовчного міхура (fossa vesicae felleae). Вона менш глибока, ніж борозна круглої зв’язки, але більш широка і являє відбиток розташованого в ній жовчного міхура (vesica felleae), ямка тягнеться назад до поперечної борозни; продовженням її ззаду від поперечної борозни служить борозна нижньої порожнистої вени (sulcus ve ae cavae). Поперечна борозна представляє ворота печінки (por a hepa is), де залягають власне печінкова артерія (ar eria hepa ica propria), печінковий протік (duk us hepa icus) та воротна вена (ve a por ae). Як артерія, так і вена діляться на основні гілки, праву та ліву, вже в воротах печінки. 1.1.2. Частки печінки. Описані вище борозни ділять нижню поверхню печінки на чотири частки. Ліва борозна відокремлює праворуч нижню поверхню лівої частки печінки, права борозна відокремлює зліва нижню поверхню правої частки. Між правою та лівою борозною на нижній поверхні печінки розташований середній відділ, який ділиться поперечною борозною на передню та задню ділянки. Передня ділянка представлявє квадратну частку печінки (lobus quadra us hepa is), задня – хвостату частку печінки (lobus cauda us hepa is)/ Нижня поверхня правої частки печінки несе на собі ближче до переднього краю вдавлення обідкової кишки (i pressio colica) позаду, до самого заднього краю знаходиться: правіше-обширне заглиблення від прилягаючої тут правої нирки, ниркове вдавлення (impressio re alis) лівіше-примикаюче до правої борозни заглиблення верхньої частини дванадцятипалої кишки, дванадцятипалокишкове вдавлення (impressio duode ales) ще більш позаду, лівіше ниркового вдавлення знаходиться вдавлення правого наднирника, надниркове вдавлення (impressio suprare alis). Квадратна частка печінки (lobus quadra us hepa is), відокремлена праворуч ямою жовчного міхура, ліворуч – борозною круглої зв’язки, попереду, нижнім краєм, позаду-воротами печінки. На середині ширини квадратної частки є заглиблення у вигляді широкого поперечного жолобка –відбиток верхньої частини дванадцятипалої кишки, дванадцятипалокишкове вдавлення, що продовжується сюди з правої частки печінки. Хвостата частка печінки (lobus cauda us hepa is) розташована ззаду від воріт печінки, відокремлена зпереду поперечною борозною воріт печінки, праворуч- борозною нижньої порожнистої вени (sulcus ligame i ve osi), ліворуч-щілиною венозної зв’язки та ззаду задньою поверхнею печінки. На передній ділянці хвостатої частки ліворуч розташований невеликий виступ, сосцевидний відросток (processus paillaris), що підходить ззаду до лівої ділянки воріт печінки; праворуч хвостата частка утворює хвостатий відросток (processus cauda us), який направляється праворуч, утворює місток між заднім кінцем ямки жовчного міхура і переднім кінцем борозни нижньої порожнистої вени і переходить в праву частку печінки.

Клітини одного виду-відносно тонкі та плоскі, що нагадують ендотеліальні клітини звичайних капілярів, а ось клітини іншого виду-значно більш крупніші. На зрізах вони часто мають зірчастий вигляд, від чого і отримали назву зірчастих клін Купфера-на честь дослідника, чи купферові клітини, які слід розглядати як макрофаги. В печінці купферові клітини дійсно утворюють частину вистилки, тому що вони лежать між ендотеліальними клітинами. Якщо розглядати ультраструктуру купферових клітин, то цікавою особливістю є те, що в їх цитоплазмі є сворідні трубочки, схожі на черв’ячків, які, представляють собою депо кліткової мембрани, що необхідне для швидкої фагоцитарної реакції у відповідь на попаданя в клітину яких небудь часток. В цитоплазмі також може знаходитися фагоцитований матеріал, що утворився при фагоцитозі та “старих” еритроцитів. Дуже цікавою є і ультраструктура гепатоцитів. Цитоплазма гепатоцитів, в буквальному поняті слова, багата різними видами органел та включень. Особливо багаточисельні міцтохондрії, кожен гепатоцит має 1000 чи більше мітохондрій. Мітохондрії дуже важливі для гепатоцитів, тому що вони виконують багаточисельні та різноманітні за характером функції. В гепатоцитах зустрічається велика кількість вільних і зв’язаних з мембранами полірибосом. Добре розвинений як гранулярний так і агранулярний ретикулум. По цитоплазмі розсіяні багаточисельні стопки апарату Гольджі. Деякі з них лежать близько до ядра, а деякі по близу жовчних капілярів. Деякі лізосоми мають ліпофусцин пігмент зношування, гепатоцити також мають мікротільця. Недавно було встановлено, що мікротільця мають ферменти, які відіграють важливу роль в метаболізмі жирних кислот шляхом бета окислення. Причому встановлено, що під дією лікарських препаратів, що приймаються для зниження рівня ліпідів в сиворотці, число таких мікротілець в гепатоцитах збільшується. Ще одна особливість, що між стінками синусоїдів та гепатоцитами, що прилягають до них, існує простір. Електронно мікроскопічними дослідами було встановлено, що такий простір існує, він отримав назву прос тору Діссе. Цей простір в своєму складі має плазму крові, але клітини крові в нормі тут в постнатальному житті не зустрічаються. В цьому просторі є велика кількість мікроворсинок, які вступають із вільних поверхонь гепатоцитів, відокремлюючих простір Діссе. 1.3. Кровообіг в печінці. Розглянувши детальну внутрішню будову печінки, ми можемо перейти до розгляду кровообігу в печінці, що було б майже не можливим без знання внутрішньої структури органу. Печінка володіє унікальним кровообігом, тому що для неї приноситься як артеріальна так і венозна кров. Венозна кров, будуче ще артеріальною, пройшла через більшу частину шлунково-кишечного тракту, де в капілярах проходило всмоктування продуктів травлення вуглеводів та білків, амінокислоти і багатьох інших речовин. Таким чином, венозна кров від шлунка, кишечника, підшлункової залози та селезінки йде не безпосередньо до серця, а через ворітну вену в печінку. Однак печінка потребує і артеріальної крові, саме ця кров приноситься по печінковій артерії, яка проникає в орган теж в області воріт. Через ворітну вену проходить ѕ всієї поступаючої в печінку крові, тоді як через печінкову артерію — тільки ј.

Цікаві і досліди Мануорінга та його співробітників, в яких вивчалася ступінь затримки мікробів окремими органами. Виявилось, що в мозку фіксується 0.5% циркулюючих мікробів в крові, в легенях-6%, печінці-до 80%. Якщо ж в циркулюючу через печінку кров ввести культуру мікробів і прибавити деяку кількість імунної сиворотки, майже всі мікроби затримуються печінкою. Затримка мікробів печінкою відбувається за рахунок здатності купферових клітин до фагоцитозу. 2.4. Регенерація печінки. Крім всіх важливих функцій, що притаманні печінці, для неї ще характерна регенерація. Взагалі печінка володіє великою силою регенерації. Російський вчений Підвисоцький (1880) першим показав, що у тварин можливо видалити більшу частину печінкової тканини і вони при цьому не тільки виживають, а звичайно через деякий час розміри печінки в них майже повністю відновлюються. Виявилося, що залишена частина печінки знову приймає своїх попередніх розмірів, це говорить про швидкість ізношування та відновлення клітин печінки, а саме різноманіття виду хроматину в ядрах печінкових клітин. Але якщо гепатоцити пошкоджуються в результаті дефіциту різних поживних речовин в раціоні чи під дією токсичних сполук, що знаходяться в кровотоці, на шляху регенерації внаслідок цього виникає значно більше труднощів. Це в основному обумовлено тим, що не всі структур, необхідні для регенерації функціонально-активної тканини печінки, здатні до гармонійного відновлення, що необхідно для відновлення складної архітектоніки органу. В печінковій тканині багато трубочок та протоків-як всередині часток, так і за їх межами, ці трубочки повинні формуватися заново і належним чином з’єднуватися один з одним. Регенерація гепатоцитів може відбуватися і в ізольованих ділянках, там де збереглися здорові клітини. Але вузли новоутвореної паренхіми печінки виявляються без необхідних зв’язків з ворітним кровообігом і тому в них може бути відсутня правильна організація синусоїдів. Тим часом фібробласти можуть почати утворювати надлишкову кількість сполучної тканини, яка в свою чергу буде запобігати встановленню нових нормальних зв’язків між регенеруючими вузлами паренхіми та системою жовчних протоків. До того ж надлишок сполучної тканини запобігає збільшеню об’єму печінки вцілому по мірі росту вузлів її паренхіми, сама ж сполучна тканина при дозріванні зморщується. Це незворотнє та серйозне захворювання- цироз печінки. Разом з тим цікавим є те, що навіть невеликої частини печінки досить для того, щоб утворилася сечовина, в цьому ж разі цієї частки досить, щоб виділяти надлишок білірубіна з крові. ІІІ. Захворювання печінки. 3.1. Критерії хвороб печінки. Безумовно, що між окремими хімічними процесами, що відбуваються в печінці, існує як синергізм так і антогонізм. Тому для клініки дуже важливо знати не лише функції та будову печінки, а й те, що розлад функцій печінки в одному напрямку необов’язково повино супроводжуватися розладом функцій в іншому напрямку. Наприклад, при зменшені запасів глікогену в печінцв знижується рівень утворення сечовини. Підвищення рівня амінокислот знижує межі асиміляції цукру.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Психика и её лечение: Психоаналитический подход

Интеграция накапливающихся информативных представлений об объекте должна произойти в определенное время, чтобы был достигнут уровень появления индивидуального образа объекта и тем самым установилась константность Собственного Я и объекта. Однако, прежде чем установилась эта интеграция и родился индивидуальный объект, отношение к объекту может быть только исключительно эксплуатирующим и ни благодарность, ни любознательность, ни стремление к персоне не могут испытываться в этой связи. Поскольку объект все еще представляет жизненно важные части личности ребенка, он не может быть оставлен посредством какой бы то ни было проработки процессов, как, например, собственно траур. Необходимая внешняя услуга, которая была потеряна, может быть заменена только новой заботой или замещена функциональной идентификацией. Только личность может быть объектом печали, но не функция (Tahka, 1979). Я скорее вижу идентичность как результат интер-нализации, нежели как сам процесс интернализации (Kernberg, 1966). Идентичность представляет новый, основанный на радикально новой репрезентационной интеграции уровень переживаний Собственного Я, который становится возможным благодаря достаточному накоплению информативных представлений через функционально-селективные идентификации

скачать реферат Анатомія людини. Системи органів

1. Травна система (sys ema diges orium) Характеристика верхніх відділів (окремих органів) травного каналу Назва відділу Топографія Особливості будови та функції Кровопостачання Іннервація Порожнина рота (cavi as oris) Вісцеральний череп (нижня частина) Присінок рота (ves ibulum oris), обмежений губами спереду і зубами ззаду. Власне ротова порожнина (cavi as oris propria), обмежена зубами і яснами, щоками, піднебінням, діафрагмою рота. - - Губи (labiа oris) Ротова порожнина Обмежують ротову щілину. Спереду вкриті шкірою, ззаду-слизовою оболонкою.У правому та лівому кутах рота утворюється спайка губ. Верхня і нижня підборідні артерії Лицевий нерв Щоки (buccae) Передня межа- уздовж носо-губної борозни верхня- уздовж нижнього краю очної ямки виличної кістки, нижня- нижнього краю нижньої щелепи, задня- переднього краю жувального м язці. Праве передсердя. Яєчник. Ниркові вени (vv. re ales) Спереду однойменних артерій. Праве передсердя. Нирки. Надниркові вени (vv. suprare ales) Спереду однойменних артерій. Праве передсердя. Нирки. Печінкові вени (vv. hepa icae) Праве передсердя. Печінка. Система ворітної вени печінки Ворітна вена (v. por ae) Утворюється від злиття верхньої та нижньої брижових вен і селезінкової вени позаду головки підшлункової залози. Праве передсердя. Непарні органи черевної порожнини(окрім верхньої частини шлунка та нижньої частини прямої кишки). Селезінкова вена (v. lie alis) Повторює хід однойменних артерій. Праве передсердя. Підшлункова залоза, селезінка, частина шлунка.

Защита для обуви, (синяя).
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы
Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов
 Большая кулинарная книга (сборник)

Ставим в холодильник минимум на час и пода°м. Куриная печ°нка с грибами в белом вине 500 г куриной печ°нки, 4 ложки растительного масла, 1/3 стакана куриного бульона, 1 нашинкованная луковица, 300 г нарезанных шампиньонов, 1/2 нарезанного красного перца, 1 ч. ложка сладкой паприки, соль,перец, 1/2 стакана белого полусухого вина, нарезанная петрушка. Поджариваем печ°нку на сковороде с 2 ложками масла. Заливаем бульоном, перемешиваем и снимаем с огня. В другой сковороде на 2 ложках масла жарим лук, грибы, перец несколько минут. Перекладываем на сковороду с печ°нкой, добавляем специи, вино и тушим без крышки 10 мин. на маленьком огне. Посыпаем петрушкой и пода°м. Салат итальянских евреев 100 г макарон "птитим"( можно "ракушки"), 100 г сел°дочного филе, нарезанного на тонкие ломтики, 1 маленькая луковица нарезанная кольцами, 3-4 ложки сухого белого вина, 1 ложка бренди, 100 г майонеза, 1 св°кла, нарезанная кубиками. Отварить макароны. Смешать майонез с вином и бренди, добавить лук, свеклу и сельдь.Заправить вс° лимонным соком и специями

скачать реферат Видовий склад риб річки Десна

Поява отруйної риби збігається в часі з масовим «цвітінням» водойм. Гафською хворобою хворіють як люди, так і тварини, які споживають отруйну рибу систематично і в значній кількості. Відсутність або нестача вітаміну Б і частково В6 при фізичному навантаженні й охолодженні організму сприяє виникненню захворювання. Вражаються нервова система, м'язи, нирки, печінка, кровотворні органи. Смерть настає внаслідок паралічу діафрагми та міжреберних м'язів, що забезпечують вентиляцію легень. Періодичне вживання отруйної риби навіть у невеликій кількості призводить до кишково-шлункових захворювань. Споживаючи напівсиру рибу, людина може заразитись широким стьожаком або котячою двоусткою. Статевозріла форма широкого стьожака паразитує в кишечнику людини. Котяча двоустка небезпечна тим, що оселяється в печінці людини, внаслідок чого розвивається жовтяниця і порушується діяльність шлунка. Тому рибу перед споживанням треба добре проварювати або просмажувати. Отрута риб є біологічно активною речовиною і може бути використана для виготовлення нових високоефективних лікарських препаратів, які використовують при нервових захворюваннях, бронхіальній астмі, як знеболюючий засіб та ін.

 Инвестиционные проекты: от моделирования до реализации

Электронный справочник «Все для привлечения инвестиций» состоит из двух частей базы данных инвесторов «Мир прямых инвестиций» и информационно-справочной системы «Инвестиции», которая ориентирована на оказание помощи на всех стадиях инвестиционного процесса (от разработки бизнес-плана, до получения финансирования). Справочник имеет функцию поиска инвестора по нескольким критериям, сортировку компаний инвестора по странам, типу финансирования и по названию компании, функцию вывода на печать выбранной компании, функцию быстрого перехода на веб-сайт компании инвестора и отправки электронного письма. Электронный справочник «Инвестиционные возможности регионов России» компании «Тонап» позволяет потенциальным инвесторам найти привлекательный объект вложения средств, а инициаторам инвестиционных проектов найти источник финансирования для инвестиционных проектов. При составлении использованы материалы Министерства экономического развития и торговли РФ, Министерства финансов РФ, Центрального банка РФ, Министерства природных ресурсов РФ, Федеральной службы статистики, материалы официальных сайтов субъектов РФ, сайта «Международные инвестиционные проекты» (www.iip.ru)

скачать реферат Променеві ознаки захворювань печінки та жовчного міхура

Накопичення жиру в печінці є неспецифічною реакцією на різні фактори, пов'язані з харчуванням (ожиріння, парентеральне харчування), токсичним впливом (алкоголь, кортикостероїди, цитостатики), метаболічними порушеннями (при цукровому діабеті, гіперліпідеміях, хворобах накопичення глікогену). Ехографічними ознаками жирової інфільтрації є рівномірна гепатомегалія, дифузне рівномірне підвищення ехогенності паренхіми із збереженням однорідної ехоструктури, збіднення судинного малюнку за рахунок нечіткої візуалізації стінок внутрішньопечінкових розгалужень ворітної вени, знижена звукопровідність за рахунок послабленого проникнення ультразвуку через печінку. Іншою причиною підвищення ехогенності паренхіми печінки може бути фіброз і цироз печінки, що найчастіше розвивається внаслідок хронічного вірусного ураження (вірусні гепатити В, С). Ехографічна картина печінки при хронічному гепатиті та ранніх стадіях цирозу печінки неспецифічна. Нерідко печінка може виглядати незміненою, при тяжкому, тривалому перебігу звичайно визначається гепатомегалія, дифузне нерівномірне підвищення ехогенності паренхіми, її акустична неоднорідність за рахунок чергування ділянок підвищеної та зниженої ехогенності, збільшена акустична щільність стінок ворітної вени, зменшення діаметру печінкових вен, поступове збіднення судинного малюнку за рахунок погіршеної візуалізації дрібних і гілок ворітної вени та печінкових вен, зумовлене збільшенням ехогенності та неоднорідною ехоструктурою паренхіми печінки.

скачать реферат Вікові особливості серцево-судинної системи

РЕФЕРАТ з дисципліни: «Вікова фізіологія та валеологія» на тему: «Вікові особливості серцево-судинної системи» План роботи: Вступ Розвиток серцево-судинної системи Вікові зміни серцево-судинної системи Стан серцево-судинної системи впродовж старіння Вступ Кровоносна система (система кровообігу), група органів, що беруть участь в циркуляції крові в організмі. Нормальне функціонування будь-якого тваринного організму вимагає ефективної циркуляції крові, оскільки вона переносить кисень, живильні речовини, солі, гормони і інші життєво необхідні речовини до всіх органів тіла. Крім того, кровоносна система повертає кров від тканин до тих органів, де вона може збагатити живильними речовинами, а також до легенів, де відбуваються її насичення киснем і звільнення від диоксиду вуглецю (вуглекислого газу). Нарешті, кров повинна омивати ряд особливих органів, таких, як печінка і нирки, які нейтралізують або виводять кінцеві продукти метаболізму. Накопичення цих продуктів може привести до хронічного нездужання і навіть до смерті.

скачать реферат Планування та проведення профілактичних заходів щодо алеутської хвороби норок в Краснолиманському звірогосподарстві Донецької області

При розтині спостерігається генералізованне опухання лімфовузлів тіла і органів, збільшення селезінки, печінки і нирок. Лімфовузли збільшені, поверхня розрізу сіро-білого або сіро-коричневого кольору, волога. Нирки збільшені, набряклі, блідо-коричневого кольору. Зовнішній вигляд їх строкатий, кірковий шар усіяний множинними сіро-білими міліарними вогнищами і петехиальнимі крововиливами. Печінка збільшена, повнокровна. Інколи вона набуває мускатного малюнка. Селезінка збільшена, з ознаками гіперплазії. У шлунку, так само як на слизистій ротовій порожнині, видно дрібні ерозії, що кровоточать, у вмісті кишечника — кров. Гістологічні зміни виражаються системною плазмоцитарною гіперплазією. У ранню стадію хвороби в кістковому мозку, в нирках, печінці, селезінці і лімфовузлах помітні окремі лімфоцитарні інфільтрати, потім вони стають генералізованнимі. Пригнічуються всі кровотворні органи. Розвивається прогресуючий проліфератівний і склерозуючий гломерулонефрит. У печінці спостерігають також проліферацію і розширення жовчних проток.

скачать реферат Захворювання, що пов`язані із впливом факторів навколишнього середовища

У США з 1942 по 1982 рік під виробничий вплив ПХБ підпали 6583 працівника. У 98,8% з них речовина виявлена у жировій тканині. З 1977 року вміст ПХБ у жировій тканині почав знижуватися і у 1983 р. досяг нуля. ПХБ, а також полібромовані біфеніли мають канцерогенну дію та впливають на репродуктивну функцію. При інтоксикаціях ПХБ розвиваються хлоракне, уражаються печінка, волосся та нігті. Приєднуються також вторинні інфекції. ПХБ можуть проходити через плацентарний бар`єр, а також потрапляти до організму дитини з молоком матері. Надійним біомаркером експозиції є виявлення підвищених концентрацій ПХБ у крові та пробах, отриманих при пункції печінки. Діоксинова інтоксикація 2,3,7,8-Тетрахлордибензо-п-діоксин (2,3,7,8-ТХДД) у 1970 р. був визнаний одним із найсильніших канцерогенів та найбільш токсичною речовиною з відомих токсичних сполук. Масова дія діоксинів, зокрема 2,3,7,8-ТХДД, відбулася 10.07.76 р. у м.Севезо (Італія). У результаті аварії на виробництві у навколишнє середовище потрапило, за різними оцінками, від 300 г до 130 кг 2.3.7.8-ТХХД. Під вплив потрапили близько 20 000 осіб, у 700 з них вплив був найбільш інтенсивний.

Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730020).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
375 руб
Раздел: Занавески
Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1750 руб
Раздел: Классические игры
скачать реферат Фізична реабілітація при вадах серця

Фізіотерапевтичні методи можуть підсилювати або знижувати процеси гальмування та збудження, стимулювати координуючу функцію кори головного мозку . Під впливом фізичних чинників, енергія яких переходить у тепло при поглинанні її тканинами, відбувається розкриття нефункціонуючих капілярів, прискорення кровотоку в них, збільшення об'єму протікаючої крові. Спостерігається рефлекторний перерозподіл крові в організмі між судинами шкіри і внутрішніх органів (серце, мозок, печінка, нирки).Фізичні чинники спричиняють фізико-хімічні зміни у тканинах, покращують мікроцикуляцію, підвищують кисневу ємність крові і клітинну проникність, що сприяє дифузії газів, зменшенню гіпоксії, активізації обмінних процесів. Фізіотерапевтичні методи поліпшують кровообіг, трофічні процеси у міокарді і його скорочувальну функцію, що позитивно впливає на загальну гемодинаміку. Вони тренують судини і терморегуляційні механізми, пристосовують і зменшують реакцію серцево-судинної системи і організму в цілому на зміни в атмосфері. При серцево-судинних захворюваннях використовують такі лікувальні методи: гальванізацію, медикаментозний електрофорез, діадинамотерапію, електросон, індуктотермію, УВЧ- і НВЧ-терапію, магнітотерапію, УФО, геліотерапію, аероіонотерапію, аерозольтерапію, баротерапію, гідротерапію (душі, обливання, обтирання, укутування, ванни, сауна), бальнеотерапію (вуглекислі, кисневі, сульфідні, азотні, перлинні, хлоридні натрієві, йодобромні, радонові ванни), кліматолікування.

скачать реферат Анатомия человека

Останній не має власних стінок - вони утворені мембранами сусідніх гепатоцитів. Іншими словами, жовчеві капіляри - це щілини між сусідніми гепатоцитами. Жовчеві капіляри беруть початок біля центральної вени часточки і йдуть до її периферії, де переходять у міжчасточкові жовчні протоки. Печінка вкрита фіброзною капсулою (Глісонова капсула). Прошарки сполучної тканини всередині печінки поділяють її паренхіму на гексагональні часточки призматичної форми близько 1,5 мм в діаметрі. Всередині прошарків між часточками печінки розташовані гілки ворітної вени, печінкової артерії, жовчна протока - вони утворюють так звану портальну зону (печінкову тріаду). Кров у печінці проходить крізь широкі синусоідальні кровоносні капіляри з переривистою базальною мембраною (синусоідальні судини). По них тече змішана кров до центру часточки. Печінкові часточки побудовані гепатоцитами, які розташовані радіальними рядами у напрямку від периферії до центру часточки, де проходить центральна вена. Всередині часточки між рядами гепатоцитів проходять широкі кровоносні капіляри (синусоїди) і жовчні капіляри (жовчні ходи). Всього у печінці налічується до 500 тис. часточок. Жовчні капіляри, зливаючись на виході із печінки, утворюють праву і ліву печінкові протоки, які, зливаючись, утворюють загальну печінкову протоку.

скачать реферат История болезни

Ширина полів Креніга зліва і зправа - 4 см. При аускультації над усією поверхнею легень визначається везикулярне дихання. Серцевий поштовх визначається в п'ятому межреберрі по середньоключичній лінії. Межі відносної й абсолютної серцевої тупості без видимих змін. При аускультації тони серця чисті, без патологічних шумів. АД – 120/80, пульс – 80 уд/хвилину, ритмічний, задовільної напруги, гарного наповнення. Апетит гарний, акт ковтання не порушений, диспептичних розладів немає. Слизувата порожнина рота рожевого кольору, нальоту на язиці немає. Живіт звичайної форми, бере участь в акті дихання, при поверхневій пальпації м'який, безболісний. При глибокій пальпації кишечник без особливостей. Печінка не виступає з -під реберної дуги, край її рівний та м’який. Сечовипускання не порушене. Нирки не пальпуються, симптом Пастернацького слабо позитивний з обох боків. Хвора охоче вступає в контакт, доброзичлива. Гарний настрій, сон не порушений. ХВОРОБЛИВЕ МІСЦЕ Положення хворої в ліжку вимушене, хода можлива при допомозі милиць. Положення пошкоджених кінцівок вимушене.

скачать реферат Hазработка системы регулирования, контроля и регистрации потребления энергоносителей печью скоростного нагрева

Регулирование температуры в печи осуществляется путем воздействия на исполнительный механизм, связанный регулируемой тягой с заслонкой на газопроводе, в функции изменения температуры печи по температурно- временному графику нагрева. Задание регулятору формируется в контроллере по алгоритму управления в виде единичных значений в зависимости от заданной технологии (изменение задания температуры по скорости или во времени). Регулирование соотношения “газ – воздух” осуществляется путем воздействия на исполнительный механизм, связанный регулируемой тягой с заслонкой на воздушном трубопроводе, в функции каскадной схемы регулирования соотношения газовоздушной смеси. По этой схеме ведущий регулятор (температуры) работает в функции изменения температуры печи по температурно - временному графику нагрева и при этом формирует текущее задание ведомому (соотношения “газ-воздух”) по графику соотношения расходов газа и воздуха, а ведомый регулятор в свою очередь формирует управляющее воздействие на исполнительный механизм. Регулирование давления в рабочем пространстве печи осуществляется в функции поддержания постоянным заданного давления в печи, путем воздействием на исполнительный механизм связанный регулируемой тягой с заслонкой дымоудаления.

скачать реферат Травлення та засвоєння їжі

Під впливом жовчі жири розпадаються на дрібні краплини, а потім розщеплюються ферментами травних соків. Жовч — це гірка на смак рідина забарвленням від жовто-коричневого до зеленого кольору. Найважливішим компонентом для травлення жовчі є солі жовчних кислот, а інші її компоненти — це переважно продукти, що підлягають видаленню. Засвоєння їжі. З усіх харчових речовин, що потрапляють в організм, найліпше засвоюються ті, які мають високий вміст білка. Проте мінеральні речовини за такого раціону засвоюються погано. При вживанні продуктів, багатих на вуглеводи, засвоєння білка знижується, а мінеральних речовин — збільшується. До товстої кишки надходить неперетравлена їжа (переважно клітковина). Кишкова мікробна флора розщеплює клітковину, з якої вивільняються поживні речовини, які перетравлюються ферментами та всмоктуються, проте частина вуглеводів бродить, а частина білків гниє. Внаслідок цього утворюються гази та токсичні продукти, що частково всмоктуються в кров. Однак печінка їх знешкоджує. Тому частина продуктів, що не піддається повному розщепленню, не може всмоктатися в тонкому кишечнику і виводиться з організму разом із калом.

Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные
Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы
скачать реферат Висипний тиф

Звичайно спостерігається схильність до затримки стула. З 4–5-го дня пальпірується селезінка і збільшується печінка. При сприятливому протіканні захворювання температура тіла нормалізується на 12–15-й день (пізніше як виключення); вона падає літично (ступенеподібно) на протязі 2-3 днів, рідше критично, тобто одразу. Свідомість хворого прояснюється, висипка зникає, з’являється апетит. Поступово нормалізується артеріальний тиск, сон стає спокійним, сили відновлюються. При стані, що прогресивно поліпшується, на 7–8-й день нормальної температури тіла хворому дозволяють вставати з ліжка і на 13-й день він може бути виписаний. Невідкладна допомога Долікарська допомога: при підйомі температури кладуть холодний компрес на голову, дають 0,5 г ацетилсаліцилової кислоти або 0,25 г амідопірину. Медична допомога: при гіпертермії показаний холод на голову, жарознижуючі засоби; 0,5 г ацетилсаліцилової кислоти або 0,25 г амідопірину; серцево-судинні засоби (2 мл 20% розчину камфори або 1-2 мл кордіаміну підшкірно), при різкому збудженні – 1 мл 2,5% розчину аміназину внутрім’язово.

скачать реферат Вітаміни та їх синтетичні препарати

Гіпо- і авітаміноз вітаміну В2 проявляється зниженням апетиту, слабкість, втарата маси тіла. Запальні процеси слизових: запалення червоної найми губ (заїда), легке шелшіння кругом носа, рота, збільшуються сосочки язика, відбиваються зуби, географічний язик. Вітамін В6 – піідоксина гідрохлорид. Вітамін В6 в організмі людини частково виробляється в кишечнику мікрофлорою. Найбільше вітаміну В6 в таких продуктах: печінка, м‘ясо, квасоля, гречка, пшоно, дріджі, картопля, мука грубого помолу, шпинат. Добова потреба вітаміну – 2-2,5 мг. Біологічне значення вітаміну В6 в тому, що він регулює обмін амінокислот і бере участь у процесі жирового обміну. При В6 – гіповітамінозі відмічається тошнота, запальні прояви шкіри та слизових (дерматит лиця, волосся, заїди, географічний язик, відбиття зубів, неврастенія, анемія, шлунково-кишкові розлади). У дітей затримка росту. Вітамін В12 – ціанокобаламін. Поступає вітамін В12 в організм людини з їжею тваринного походження (печінка, м‘ясо, риба, сир, нирки). Недостатність вітаміну В12 призводить до розвитку злоякісних анемій, пораження нервової системи аж до паралічів.

скачать реферат Различные способы печати из приложений

В этой статье я постараюсь рассказать Вам о самых удобных и распространенных способах печати текстов и изображений из Ваших приложений. Печать используется в приложениях не так часто, вот и возникают различные вопросы по этому поводу. Иногда бывает необходимо "вывести на принтер" график получившейся функции или отчет о деятельности фирмы и т.д. Прочитав эту статью Вы освоите все самое необходимое для печати данных из Ваших приложений. Итак, начнем рассмотрение этих способов. Печать с помощью функций файлового ввода/вывода Здесь мы будем использовать простейшие функции ввода/вывода в файл, только свяжем выходной поток не с файлом, а с принтером. Рассмотрим пример печати текста, содержащегося в компоненте Edi : var P: ex File; begi Assig Pr (P); Rewri e(P); Wri el (P, Edi 1. ex ); CloseFile(P); E d; Здесь мы объявляем переменную P типа ex File. Процедура Assig Pr является разновидностью процедуры Assig . Она настраивает переменную P на порт принтера и позволяет работать с ним как с файлом. Rewri e открывает порт для работы, а Wri eL - выводит информацию на печать. Важно закрыть порт принтера командой CloseFile!!! Этот способ можно использовать для распечатки строк списка или каких-нибудь других данных, по мере их поступления в программу.

скачать реферат Анатомія і фізіологія собаки

ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ СХІДНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ХАРКІВСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІНАнатомія і фізіологія собакиХарків, 2010 ЗмістАнатомія і фізіологія собаки Системи органів травлення Система органів дихання Система органів кровообігу і лімфоутворення Система органів сечовиділення Система органів розмноження Будова і функції відділів головного мозку Обмін речовин і енергії Анатомія і фізіологія собакиАнатомією називається наука, яка вивчає форми, будову, взаємозв`язок і місце розташування частин організму. Слово гормон щитовидної залози - тироксин і гормон надниркових залоз - адреналін посилюють його. Шкіряний покров та його похідні. Все тіло собаки покрито тонкою і прозорою оболонкою - шкірою. Її поверхня покрита багатошаровим плоским епітелієм - епідермісом, який в своїх нижніх шарах весь час дає нові шари клітин, а верхні шари в цей час відмирають і відторгаються від шкіри. Відторгнення верхніх шарів характеризується лущенням, з`явленням лупи. На поверхні шкіри відкриваються отвори сальних залоз, які змазують волосся, додаючи їм еластичність і блиск.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.