телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Сувениры -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

найти похожие
найти еще

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Підприємства і організації як суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності здійснюють розвиток прямих зв'язків з підприємствами і організаціями інших країн, укладення господарських договорів і контрактів з розвитку виробничої і науково-технічної кооперації та інші форми зв'язків з партнерами зарубіжних країн. Політика держави у сфері зовнішньоекономічних відносин характеризуватиметься такими особливостями: V на розвиток зовнішньоекономічних зв'язків буде орієнтована структура економіки України. Вона базуватиметься на існуючому економічному потенціалі, а пріоритетний розвиток отримуватимуть виробництва, які забезпечуватимуть науковий і технологічний прорив на зовнішній ринок; V зовнішньоекономічна діяльність України орієнтуватиметься на залучення іноземного капіталу і одержання іноземних кредитів, створення спільних підприємств та вільних економічних зон; V передбачається розвиток туризму, відпочинку та інших видів послуг, залучення іноземних фахівців, розширення навчання та стажування за кордоном поряд з розвитком товарообміну як найбільш розвинутого напряму зовнішньоекономічної діяльності; V Україна сприятиме проведенню пайового будівництва нових підприємств та реконструкції діючих з наступним розподілом продукції, що виробляється на їх потужностях за умовами, визначеними окремими договорами; V надаватиметься підтримка господарських суб'єктів у збереженні взаємних поставок продукції і товарів, що входили до складу колишнього СРСР, вживаються заходи щодо запобігання реекспорту продукції, що поставляється; Законом України "Про економічну самостійність України" від 3 серпня 1990 р. встановлено, що Україна самостійно здійснює керівництво зовнішньоекономічною діяльністю, бере безпосередню участь у міжнародному поділі праці та розвиває економічне співробітництво з іншими державами на основі принципів заінтересованості, рівноправності і взаємної вигоди. Підприємства і організації мають право вступати у прямі господарські зв'язки та співробітничати з підприємствами та організаціями інших держав, створювати з ними спільні підприємства, асоціації, концерни, консорціуми, союзи, інші об'єднання (ст. 12 Закону). Зовнішньоекономічна діяльність підприємства, як зазначається у ст. 25 Закону України "Про підприємства в Україні", є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України. Чільне місце серед цих законів посідає Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 р., який визначає зовнішньоекономічну діяльність як діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудовану на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами. Зазначений Закон закріплює принципи, якими керуються українські та іноземні суб'єкти господарської діяльності при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності: а) принцип суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; б) принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва; в) принцип юридичної рівності і недискримінації; г) принцип верховенства закону; д) принцип захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; е) принцип еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів.

Міжнародний туризм впливає на розвиток як окремих країн, так і світової економіки в цілому. В міру розширення міжнародної торгівлі й інших форм міжнародних економічних відносин, підвищення рівня культури й освіти міжнародний туризм також буде розвиватися. Отже, туризму, що належить до сфери послуг, притаманні всі ті особливості, що були перераховані вище. Можна виділити наступні види туризму. Екскурсійний туризм – подорож у пізнавальних цілях. Це одна з найбільш розповсюджених форм туризму. Рекреаційний туризм – подорож для відпочинку і лікування. Цей вид туризму є дуже розповсюдженим в усьому світі. У деяких країнах він виділяється в самостійну галузь економіки і функціонує паралельно з іншими видами туризму. Діловий туризм – поїздки, пов'язані з виконанням професійних обов'язків. У зв'язку з загальною інтеграцією і встановленням ділових контактів діловий туризм щорічно здобуває усе більше значення. Поїздки відбуваються з метою відвідування об'єктів, що належать фірмі або представляють для неї особливий інтерес; для проведення переговорів, для пошуку додаткових каналів постачання чи збуту і т.д. Звертання до туристичних фірм у всіх подібних випадках дозволяє організувати поїздку з найменшими витратами, заощаджуючи час. Крім того, до сфери ділового туризму відноситься організація різних конференцій, семінарів, симпозіумів і т.д. У таких випадках великого значення набувають спорудження при готельних комплексах спеціальних залів, установка устаткування для зв'язку і т.д. Етнічний туризм – поїздки для побачення з родичами. Туристські агентства допомагають з оформленням транспортних квитків, закордонних паспортів, віз і т.д. Спортивний туризм – поїздки для участі в спортивних заходах. До послуг туристських фірм удаються у цьому випадку як керівники спортивних команд, організатори змагань, так і болільники і просто бажаючі бути присутніми на змаганні. Цільовий туризм являє собою поїздки на різні масові заходи. Релігійний туризм – подорож, що має метою виконання яких-небудь релігійних процедур, місій. Караванінг – подорож у невеликих мобільних будиночках на колесах. Пригодницький (екстремальний) туризм – туризм, зв'язаний з фізичними навантаженнями, а іноді з небезпекою для життя. Водяний туризм – поїздки на борті теплохода, яхти й інших річкових і морських судів по ріках, каналам озерам, морям. Географічно і за часом цей туризм дуже різноманітний: від годинних і одноденних маршрутів до багатотижневих круїзів по морях і океанам. Усі ці види туризму найчастіше тісно переплітаються між собою, і їх найчастіше важко виділити в чистому вигляді. Значення туризму як джерела валютних надходжень, забезпечення зайнятості населення, розширення міжособистих контактів зростає. Міжнародний туризм в світі надто не рівномірний, що пояснюється насамперед різними рівнями соціально-економічного розвитку окремих країн і регіонів. Найбільший розвиток міжнародний туризм отримав в західноєвропейських країнах. На частку цього регіону доводиться понад 70% світового туристичного ринку і біля 60% валютних надходжень. Приблизно 20% доводиться на Америку, менше за 10% - на Азію, Африку і Австралію разом взяті. Всесвітня організація по туризму в своїй класифікації виділяє країни, що є переважно постачальниками туристів (США, Бельгія, Данія, Німеччина, Голландія, Нова Зеландія, Швеція, Канада, Англія) і країни що є, в основному, що приймають туристів (Австралія, Греція, Кіпр, Італія, Іспанія, Мексика, Туреччина, Португалія, Франція, Швейцарія).

Крім того, можуть встановлюватися ще такі ліцензії, як: антидемпінгова (індивідуальна), компенсаційна (індивідуальна) та спеціальна (індивідуальна). Для кожного виду товару встановлюється лише один вид ліцензій. Ліцензії на експорт (імпорт) товарів видаються Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі на підставі заяв суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Квотування здійснюється шляхом встановлення режиму видачі індивідуальних ліцензій, причому загальний обсяг експорту (імпорту) за цими ліцензіями не повинен перевищувати обсягу встановленої квоти. В Україні запроваджуються такі види експортних (імпортних) квот (контингентів): . глобальні квоти (контингенти) - квоти, що встановлюються для товару (товарів) без зазначення конкретних країн (груп країн), в які товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується; . групові квоти (контингенти) - квоти, що встановлюються для товару із зазначенням групи країн, у які товар експортується або з яких він імпортується; . індивідуальні квоти (контингенти) - квоти, що встановлюються для товару із зазначенням конкретної країни, у яку товар може експортуватись або з якої він може імпортуватись. Крім того, запроваджено антидемпінгові, компенсаційні та спеціальні квоти. Для кожного виду товару встановлюється лише один вид квоти. Відповідно до чинного законодавства можуть застосовуватися й інші форми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності: використання спеціальних імпортних процедур, запровадження спеціальних економічних зон та інших спеціальних правових режимів, застосування спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність тощо. Загалом інструменти державної політики ділять на тарифні і нетарифні. Тарифні заходи зовнішньоекономічної політики держави безпосередньо пов’язані з митними зборами. Митний тариф – являє собою систематизований перелік товарів із зазначенням митних зборів, якими вони обкладаються при перетині державного кордону. Мито підвищує ціну імпортних чи експортних товарів, впливаючи цим на обсяг і структуру зовнішньоекономічного обороту. Мита бувають: адвалерні (% від ціни), специфічні (% від ваги, обсягу), змішані. Нетарифні заходи регулювання зовнішньої торгівлі поділяються на декілька категорій: 1. Це заходи котрі безпосередньо направлені на обмеження експортно- імпортних операцій з метою захисту певних галузей національної економіки. Ліцензування – передбачає видачу імпортеру або експортеру через уповноважений державний орган ліцензії на ввіз або вивіз певного товару протягом встановленого терміну. Контингентування (квотування) – це обмеження у вартісному або кількісному виразі, які вводяться на імпорт та (або) експорт певних товарів на певний період. Антидемпінгові мита – застосовуються при імпорті товарів у випадку встановлення факту демпінгу – продажу товарів за кордон за цінами нижчими ніж на національному ринку. Імпортні податки – включають: податок за перетин кордону, збори за оформлення митних документів, збір за митний огляд товару, перевірка його якості. Встановлення умов використання валюти отриманої суб’єктами підприємницької діяльності від зовнішньоекономічних операцій визначається законодавчими актами. 2. Це заходи, які відносяться до суто адміністративних формальностей при експорті-імпорті товарів і безпосередньо не направлені на обмеження зовнішньої торгівлі.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Теорії нації та націоналізму

Зрозумло, що протекцонзм стосувався, передусм, зовншньоекономчних зносин. У межах нацональних економк мав панувати принцип вльно торгвл. Нарешт, пд впливом економчних чинникв, передусм появи «нацональних економк» та змагання мж ними, нацоналзм на деологчному рвн перетворився також  на полтикоекономчну доктрину модернзац, основи яко були закладен у працях Ф. Лста. Захищаючи право сво крани (Нмеччини) займати гдне мсце серед провдних держав свту, Лст сформулював систему аргументв, в якй економка  полтичн принципи нацоналзму були одним цлим. Нацоналзм у цй систем ставав дейним пдAрунтям полтики модернзац, конкретнше ндустрального розвитку. За аналогю з марксизмом, вважа Р. Шпорлюк, можна стверджувати, що, «вмонтувавши дею економчного пднесення як глобального процесу в нацоналстичну думку, Лст перетворив нацоналзм з утоп в «науку»»[277]. Якою ж була ця система аргументв? Лст був нацоналстом, вихованим у дус Руссо, Гердера та деалв Французько революц

скачать реферат Аудит засновницьких документів

Контрольна роботаз дисципліни: «АУДИТ» Аудит засновницьких документів Предметом аудиторської перевірки є дотримання законності створення підприємств різних організаційних форм, засновницьких документів та юридичних основ на право функціонування підприємства відповідно до чинного законодавства. Аудиторська перевірка повинна встановити: склад засновників; розмір статутного фонду та частки кожного із засновників; адекватність методів оцінки часток, внесених засновниками до статутного фонду у натуральній і нематеріальній формах; своєчасність надходження внесків до статутного фонду; правильність оформлення документів про внески засновників до статутного фонду; відображення у статуті напрямку зовнішньоекономічної діяльності; рахунки, які підприємство має право відкривати у комерційних банках; порядок визначення статутом резервного та інших фондів; права підприємства на створення на території України і за кордоном філій та інших структурних підрозділів, виділених на самостійний баланс; наявність ліцензій на здійснення видів діяльності, які підлягають ліцензуванню за чинним законодавством; порядок розподілу прибутку, який залишився у розпорядженні підприємства за підсумками року після сплати обов'язкових платежів; правильність визначення доходів членів підприємства, засновників і орендарів, утримання податків з доходів; правильність оформлення бухгалтерської документації і складання бухгалтерських проводок щодо формування статутного фонду підприємства; відповідність записів у первинних документах записам у регістрах бухгалтерського обліку за рахунками 75 «Розрахунки з засновниками» і 85 «Статутний фонд».

Магнитные истории "Мир вокруг".
Детская магнитная игра "Мир вокруг" поможет в большом кругу друзей весело провести время. Она заключается в следующем – ребенку
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
396 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мешок для обуви "Kitten", 1 отделение, светоотражающая полоса.
Удобный мешок для обуви со светоотражающей полосой и карманом на молнии. Размер: 370х470 мм. Материал: полиэстер.
400 руб
Раздел: Сумки для обуви
 Степан Бандера: людина і міф

Сюди до нього з Украни з групою членв ОУН прихав Микола Лебедь, висланий Романом Шухевичем для зовншньополтично дяльност. М.Лебедь став перед Бандерою на струнко  склав звт про проведену ним працю». По-перше, оце «став на струнко» мимовол виклика усмшку. А по-друге, Микола Лебедь прибув на Захд не для звту перед Бандерою, а як генеральний секретар зовншнх справ УГВР разом з Зеноном Матлою  Дарю Ребет для того, щоб нформувати свтову громадськсть про ту герочну боротьбу, яку веде УПА з комунстичним режимом. Хоча палк прихильники Степана Бандери вважали, що його в 1940 р. на Краквському Збор обрано дожиттвим провдником ОУН, але вн сам, судячи з усього, хотв мати пдтвердження свох повноважень  намагався збрати IV Великий Збр ОУН, але цей намр залишився нездйсненим, оскльки на нього не могли прибути делегати з Украни. Замсть Збору взимку 1946 р. у Мюнхен була проведена розширена конференця, на якй створено Закордонн Частини ОУН. Це дало пдстави тим нацоналстам, як не погодилися з полтикою Степана Бандери, твердити, що в повонн роки вн уже не був Головою Проводу вс ОУНр, а лише ЗЧ ОУН

скачать реферат Вексель та його функції у міжнародних розрахунках

Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Контрольна робота з дисципліни: «Міжнародні розрахунково-кредитні та валютні операції» Вексель та його функції у міжнародних розрахунках Виконала: студентка 6 курсу (з.ф.н.) спеціальність МЗЕД Вишняк Антоніна Перевірив: Викладач Тюха Ірина Володимирівна Київ – 2009 Зміст Теоретичне питання 5 Теоретичне питання 21 Задачі Список використаної літератури Теоретичне питання 5 Вексель та його функції у міжнародних розрахунках Банківський вексель — вексель, виставлений банкоматом даної країни на свого іноземного кореспондента. Придбавши такий вексель у національних банків, боржники (імпортери) пересилають його кредиторам (експортерам), погасивши в такий спосіб свої боргові зобов за наступні 30 календарних днів - 4 % від залишкової ціни товару після проведених уцінок.» Список використаної літератури Козик В.В., Панкова Л.А., Карпяк Я.С., Григорєв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні опрації та контракти: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с. 1 2 Там же.

 Україна у революційну добу. Рік 1918

Природно, далеко не останню роль в долі України відігравали відносини з Росією. За наявності в різних регіонах одразу кількох урядів, які не лише конкурували, а й ворогували, єдиного вектора політики щодо них, певна річ, бути не могло (Ґрунтовно, в деталях цей аспект зовнішньополітичної діяльності Української держави досліджено в монографії В.М.Матвієнка[683]). Пріоритет у виробленні орієнтирів належав відносинам з більшовицькою Москвою. За підписаним 3 березня 1918 р. між центральноєвропейськими державами і РСФРР договором Радянська Росія зобов'язалася підписати з Україною мирний договір, визнати Брестський договір між УНР і Четверним союзом[684]. Ще З0 березня 1918 р. Рада Народних Міністрів УНР надіслала РНК РСФРР телеграму з пропозицією припинити стан війни, укласти договір, який врегулював би питання про кордони та правові відносини. У відповідь з Москви 3 квітня надійшла нота, в якій пропонувалось розпочати мирні переговори. Українська сторона не заперечувала. Після певного тертя, пов'язаного з вибором місця переговорів (пропонувались Смоленськ, Курськ, Ніжин), визначенням персонального складу делегацій, коливаннями РНК (чи варто мати справу з гетьманським урядом, якщо реально влада в Україні належить німцям тощо), радянська делегація прибула до Києва. її очолювали X. Раковський і Д

скачать реферат Європейська валютна система

Кафедра міжнародної економіки Контрольна робота з дисципліни: «Міжнародні валютно-кредитні відносини» Зміст 1.Питання №10. Європейська валютна система Особливості використання, позитивні риси. Маастрихтська угода. Критерії конвергенції 2. Питання №46. Банк міжнародних розрахунків (БМР) 3. Практичне завдання №21 Список літератури 1.Питання №10. Європейська валютна система. Особливості використання, позитивні риси. Маастрихтська угода. Критерії конвергенції. Європейська валютна система є результатом координації валютної політики та механізмів валютного регулювання країн Західної Європи. Як форма організації валютних відносин країн — членів ЄС Європейська валютна система в сучасному вигляді почала діяти з березня 1979 р. Основними рисами ЄВС є: встановлення режимів спільного коливання валютних курсів; створення колективної валюти; використання валютних інтервенцій для підтримки ринкових курсів валют у межах погоджених відхилень; стимулювання європейських інтеграційних процесів. Попередником ЄВС був режим спільного коливання валютних курсів, введений країнами ЄЕС з метою стимулювання процесу західноєвропейської економічної та валютної інтеграції і захисту фінансових ринків, який застосовувався країнами — членами ЄЕС з квітня 1972 до березня 1979 р. (до введення ЕКЮ) і називався сост. В. Л. Пластун. - Суми : УАБС НБУ, 2007. - 166 с. Руденко, Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : підручник / Л. В. Руденко. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2007. - 632 с. Хомутенко, В.П. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / В. П. Хомутенко, В. В. Немченко, І. С. Луценко. - К. : ЦУЛ, 2009. - 474 с.

скачать реферат міжнародний фінансово-інвестиційний менеджмент

Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Контрольна робота з дисципліни: «Міжнародний фінансово – інвестиційний менеджмент» Київ – 2009 1. Концепція оцінки вартості грошей в часі Концепція оцінки вартості грошей в часі передбачає, що вартість грошей з плином часу змінюється. Вартість грошей – це очікувана норма прибутку на грошовому ринку. Досить часто за цю норму прибутку беруть норму позикового відсотку або норму депозиту. Майбутня вартість грошей – це сума майбутніх грошових надходжень, в яку перетворяться інвестовані кошти через певний період часу з урахуванням певної процентної ставки. Теперішня вартість грошей – це вартість на даний час для нас тих грошових надходжень (або витрат), які ми будемо мати в майбутньому. Розрахунок майбутньої вартості представляє собою процес «нарощення» коштів або компаундинування (компаундинг). Визначення теперішньої вартості майбутніх грошових надходжень є оберненим процесом до «нарощення» і називається дисконтуванням. В процесі розрахунку використовують норму прибутку на грошовому ринку і її називають ставкою дисконту.

скачать реферат Система стимулювання зовнішньоекономічної діяльності на рівні держави та регіонів

Кафедра міжнародної економіки Контрольна робота з дисципліни: «ОСНОВИ ЗЕД» СИСТЕМА СТИМУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РІВНІ ДЕРЖАВИ ТА РЕГІОНІВ План Вступ Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності Нормативно-правова база та понятійний апарат стимулювання зовнішньоекономічної діяльності Світовий досвід організації стимулювання експорту та імпорту та його використання в Україні Стимулювання експортної та імпортної діяльності на рівні держави та регіонів Висновки Список використаних джерел Вступ Зовнішня торгівля є формою зв'язку між товаровиробниками різних країн, що виникає на основі міжнародного поділу праці, і виражає їхню взаємну економічну залежність. Міжнародна торгівля включає експорт і імпорт товарів, співвідношення між якими називають торговельним балансом. У статистичних довідниках ООН наводяться дані про обсяг і динаміку світової торгівлі як сум вартості експорту всіх країн світу. У загальному виді зовнішня торгівля є засобом, за допомогою якого країна може розвивати спеціалізацію, підвищувати продуктивність своїх ресурсів і в такий спосіб збільшувати загальний обсяг виробництва.

скачать реферат Методи визначення митної вартості товарів

Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Контрольна робота з дисципліни: копія договору про продаж банківських металів Національному банку України. Юридична особа-резидент подає до Національного банку України в строк не більше ніж 10 робочих днів з дати оформлення вантажної митної декларації на ввезення банківських металів копію вантажної митної декларації та опис увезених банківських металів з розподілом за вагою зливків, за номіналом монет, засвідчені підписом керівника або заступника керівника юридичної особи-резидента та відбитком печатки цієї юридичної особи. Список використаної літератури Митний кодекс України Інструкція про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України бібліотека он-лайн Додаток 1 до Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України ІНДИВІДУАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ на вивезення за межі України банківських металів Національний банк України (територіальне управління Національного банку України) дозволяє , (прізвище, ім'я, по батькові) паспорт, серія , , виданий , (документ, що його замінює) вивезти за межі України банківські метали (вид банківського металу, форма, вага в грамах) Індивідуальна ліцензія дійсна на строк до 1 року.

Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный. Размер чехла: 129х48 см. Максимальный размер доски: 125х40 см. Рисунок ткани в ассортименте без
364 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
скачать реферат Митна політика України

Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльностіКонтрольна робота з дисципліни:

скачать реферат Митно-тарифне регулювання

Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Контрольна робота з дисципліни: 7) розвиток людських ресурсів. Інформація Надання торговельної інформації є складовою частиною діяльності МТЦ по технічному співробітництву, що стосується товарообміну. Служба торговельної інформації МТЦ надає консультації з питань створення, функціонування й удосконалювання роботи субрегіональних або регіональних служб торговельної інформації, що охоплюють всі аспекти торговельної інформації й використовують технологію електронної обробки даних і телекомунікацій. Публікуються книги по сприянню торгівлі, довідники й бібліографії, огляди ринку, товарні довідники, монографії, навчальні матеріали й т.д. Статистична інформація МТЦ доступна на CD-ROM. Спеціалізовані інформаційні служби надають інформацію з конкретних питань торгівлі, зведення й короткі повідомлення про ситуацію на ринках, відомості про окремі імпортні компанії, довідники про діючі бази даних, телексних службах і стратегіях пошуку, переліки окремих інформаційних компакт-дисків (CD-ROM), «World Direc ory of S a dardiza io a d Quali y Assura ce Rela ed I s i u io s», технічну й комерційну інформацію з питань упакування (інформаційні служби з питань упакування).

скачать реферат Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

КОНТРОЛЬНА РОБОТА Рівні та критерії деталізації УКТ ЗЕД. Діалогова Інтернет-технологія визначення коду товару по УКТ ЗЕД Зміст1. Рівні та критерії деталізації УКТ ЗЕД 2. Практичне завдання №1 3. Практичне завдання №2 Список використаної літератури 1. Рівні та критерії деталізації УКТ ЗЕДВ основу товарної класифікаційної схеми Митного тарифу України (товарна номенклатура) покладено Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності, яка ґрунтується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів . Усі товари, що підлягають митному контролю та оподаткуванню, систематизуються за розділами, групами, товарними позиціями і товарними субпозиціями, найменування і цифрові коди яких уніфіковано з Гармонізованою системою опису та кодування товарів. Правовою основою Гармонізованої Системи є Міжнародна угода про Гармонізовану Систему найменування і кодування товарів від 14.06.83 р. Серед можливих напрямків застосування системи названі: митна справа; статистика зовнішньої торгівлі; вантажні тарифи і т.д. Основне призначення системи — полегшити міжнародну торгівлю, збір, співставлення й аналіз статистичних даних у міжнародній торгівлі.

скачать реферат Методи оцінки інвестиційних проектів

Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Контрольна робота з дисципліни: усіх форм навчання / Уклад.: С.В. Стахурська. – К.: НУХТ, 2009. – с. 24.

скачать реферат Загальна характеристика інвестиційних ризиків

Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Контрольна робота з дисципліни: всіх форм навчання. – К. : НУХТ, 2009. – с. 21-23.

Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Эрудит. Сила магнита".
"Эрудит" - игра, проверенная временем! В игру Эрудит с удовольствием и азартом играют и взрослые и дети. На протяжении многих
1076 руб
Раздел: Игры на магнитах
Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы
скачать реферат Авторське право. Правила написання дисертації

Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Контрольна робота з дисципліни: клавішами шаблону. Кожна комбінація стосується одного з елементів шаблона (література, формула, рисунок, таблиця, означення, теорема, приклад) та однієї з наступних дій: Встановлення необхідного стилю Вставка нумерації елемента Створення посилання на елемент Список літератури 1)

скачать реферат Ямайська (Кінгстонська) валютна система

Кафедра міжнародної економіки Контрольна робота з дисципліни: «Міжнародні валютно-кредитні відносини» Зміст контрольної роботи Питання №9. Ямайська (Кінгстонська) валютна система. Особливості застосування, позитивні риси та недоліки. Спеціальні права запозиченя (SDR) Питання №38. Акредитив та його види. Схема організації розрахунків акредитивами Задача №22 Список літератури Питання №9. Ямайська (Кінгстонська) валютна система. Особливості застосування, позитивні риси та недоліки. Спеціальні права запозиченя (SDR) Крах Бреттон-Вудської валютної системи відображав відповідну зміну сил у світовій економіці. На відміну від монополізму США, що був панівним у перші повоєнні десятиріччя, наприкінці 60-х — на початку 70-х років сформувалися три центри світового економічного суперництва — США, Західна Європа та Японія. Як наслідок — поліцентризм у фактичній розстановці економічних сил у світовому господарстві ввійшов у суперечність з монетаризмом у сфері міжнародних валютних відносин, що базувався сост. В. Л. Пластун. - Суми : УАБС НБУ, 2007. - 166 с. Руденко, Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : підручник / Л. В. Руденко. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2007. - 632 с. Хомутенко, В.П. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / В. П. Хомутенко, В. В. Немченко, І. С. Луценко. - К. : ЦУЛ, 2009. - 474 с.

скачать реферат Організація надання міжнародних експедиторських послуг

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з предмету: «ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» План Організація надання міжнародних експедиторських послуг Етапи укладання міжнародних контрактів Список використаної літератури 1. Організація надання міжнародних експедиторських послуг Зовнішньоекономічна діяльність загалом і зовнішньоторговельна зокрема тісно пов'язані з транспортними операціями. Транспортні операції починають і завершують процес реалізації зовнішньоторговельної угоди і тим самим не тільки обумовлюють практичну реалізацію договору купівлі-продажу, але і помітно впливають на контрактну ціну товару. Зусилля підприємства навіть за високої якості експортної продукції можуть бути зведені нанівець незадовільною організацією транспортного обслуговування і помилками при виборі базисних умов постачання товарів, транспортних умов у договорах купівлі-продажу. Здійснюючи ЗЕД, учасники транспортного процесу вступають у складні відносини, механізм яких формується під впливом політичних і економічних чинників, комерційних і правових міжнародних і національних норм, актів, звичаїв.

скачать реферат Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

Вибір страхової компанії (страхувача) здійснюється суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності самостійно. Страхування зовнішньоекономічних операцій з боку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснюється в Україні на договірних засадах і є добровільним, якщо інше не передбачено законами України. Страхування зовнішньоекономічних операцій здійснюється в Україні щодо ризиків, які існують у світовій практиці. Страхування експортних кредитів, позичок, окремих контрактів на поставку машин і обладнання, інвестицій як на території України, так і за її межами здійснюється спеціалізованим страховим акціонерним товариством, контрольний пакет акцій якого належить Кабінету Міністрів України. Стаття 16. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій (Зупинена дія частин сьомої, одинадцятої і дванадцятої, а також частини чотирнадцятої в частині включення до заявки на ліцензію номера свідоцтва учасника зовнішньоекономічної діяльності та частини сімнадцятої цієї статті в частині строку прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі згідно з

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.