телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Товары для детей -30% Рыбалка -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

найти похожие
найти еще

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Процес регулювання міжнародної міграції робочої сили окремими країнами в сучасних умовах відбувається на підставі правових норм і правил, зафіксованих у документах міжнародних організацій, насамперед МОП. При цьому держави, які ратифікували міжнародні конвенції, визнають пріоритет міжнародного права над національним. МОП створена в 1919 p. У 1962 p. на 46-й сесії МОП було прийнято угоду про основні цілі та норми державної політики, в якій закріплювалися такі ж права мігрантів, як і корінних жителів, зокрема у сфері соціального забезпечення. Країни, які ратифікували цю угоду, зобов'язалися надавати мігрантам за місцем їх проживання соціальну допомогу (оплату медичного обслуговування, допомогу в разі безробіття, хвороби, інвалідності, професійного захворювання тощо). У загальнішому плані визначається рівність мігрантів щодо національності, релігії, статі тощо. Захист прав мігрантів забезпечується через організацію безплатних служб для допомоги мігрантам. Ці служби надають їм необхідну інформацію, вживають заходів, які допомагають виїзду мігрантів та їх переміщенню, забезпечують переведення заробітної плати й заощаджень на батьківщину, дбають про письмове оформлення трудових контрактів і дотримання прав мігрантів на їх отримання (ці контракти передбачають термін найму, умови та зміст праці, рівень заробітної плати і порядок її виплати), про рівність в отриманні мінімальної заробітної плати, забезпечення права на освіту і здобуття кваліфікації (а також її підвищення), участі в профспілках, працевлаштування й соціальне забезпечення.3. Міжнародна економічна інтеграція Процеси інтернаціоналізацію одиничного поділу праці, формування інтернаціональної вартості супроводжуються посиленням міжнародної концентрації виробництва, міжнародною кооперацією та спеціалізацією тощо. В сукупності вони є матеріальною основою інтернаціоналізації виробничих відносин (або відносин економічної власності) і господарського механізму, що, у свою чергу, детермінує процес інтернаціоналізації соціальних, правових та інших надбудовних відносин. Найбільшого розвитку ці процеси набули в інтеграції країн Західної Європи, зокрема в утворенні та функціонуванні Європейського економічного співтовариства, або "Спільного ринку". Спершу це було об'єднання шести країн (ФРН, Франції, Італії, Бельгії, Голландії та Люксембургу), які підписали "Римський договір" 1957 p., що набрав чинності з 1.1.1958. У 1973 p. до них приєдналися Великобританія, Данія, Ірландія, у 1981 p. — Греція, у 1986 p. — Португалія та Іспанія. У 1991 p. на сесії ЄЕС було підписано угоду між ЄЕС і Європейською асоціацією вільної торгівлі (ЄАВТ) про створення Європейського економічного простору (ЄЕП). До ЄАВТ, яка була створена в 1960 p., увійшли Великобританія, Норвегія, Данія, Швеція, Австрія, Швейцарія, Португалія. Отже, в ЄЕП входять нині 17 європейських країн, у ЄС — 15. Згідно з Єдиним Європейським актом 1987 p. і Маастрихтським договором 1991 p. було утворено Європейський Союз із загальною кількістю населення понад 370 млн. осіб. Подали заяви про входження до ЄС Австрія, Туреччина, Польща, Угорщина та інші країни.

Якісно новою формою міграції робочої сили в епоху НТР є масові переміщення науково-технічних кадрів із Західної Європи та країн СНД (насамперед з Росії та України) до США. Ще однією рисою міжнародного руху робочої сили в сучасних умовах є послаблення стихійності та посилення регульованості цього процесу як з боку окремих національних країн, так і міжнародних організацій. Крім того, постійно зростають масштаби нелегальної еміграції. Так, щорічний потік нелегальних емігрантів до США перевищує 1 мли. осіб. Розвинуті країни світу намагаються проводити імміграційну політику з метою припливу й використання найбільш працездатної, мобільної, в розквіті фізичних та розумових здібностей робочої сили. Як і будь-яка форма міжнародних економічних відносин, міжнародна міграція робочої сили має позитивні й негативні наслідки. Позитивним для країн- експортерів робочої сили є зменшення безробіття, набуття емігрантами нових знань і досвіду, поліпшення їх (та членів їх сімей) умов життя, отримання країною-експортером додаткового джерела валютних доходів у формі грошових переказів від емігрантів, а отже, покращення й платіжного балансу (крім того, повертаючись з еміграції, наймані працівники привозять з собою цінності та заощадження на суму, яка приблизно дорівнює їх грошовим переказам). До негативних наслідків країни-експортера відносять насамперед відплив високоосвічених та висококваліфікованих кадрів (так звана "втеча умів"). Якщо виходити з наведених вище оцінок про середню вартість створюваної однієї складної робочої сили в США, яка в середньому перевищує 400 тис. дол., а інженера — до 800 тис. дол., то у випадку постійного виїзду з країни таких спеціалістів держава-експортер зазнає відповідних збитків по кожному емігранту. Ще більших збитків вона зазнає у разі виїзду за кордон кандидата або доктора наук, підготовка яких обходиться від 1 до 2 млн. дол. Ця проблема не обминула і Україну. В останній час Президент країни, Кабінет Міністрів та НАН України прймають невідкладні заходи по поліпшиню умов праці та заробітної плати науково-технічного потенціалу нації, створення нових робочих місць .2. Державне та наддержавне регулювання міжнародної міграції робочої сили. Глобальні міграційні процеси робочої сили вимагають державного та наддержавного регулювання.Державне регулювання міжнародної міграції робочої сили — сукупність форм і методів цілеспрямованого впливу держави на міграційний рух працездатного населення з метою його пристосування до потреб національної економіки і насамперед для потреб розширеного відтворення крупного капіталу. Ця сукупність форм і методів залежить від особливостей історичного розвитку країни, економічної кон'юнктури, умов відтворення. Так, у США в перші 140 років існування країни відбувалося освоєння величезних вільних територій, бракувало робочої сили. Тому імміграція с цю країну в той час була практично вільною (здійснювалася без будь-яких обмежень). З 1952 p. уряд почав регламентувати в'їзд мігрантів за такими критеріями: 1) суворий відбір мігрантів; 2) члени сім'ї емігрують разом з главою сім'ї; 3) значна питома вага осіб, які іммігрують на підставі родинних зв'язків; 4) відносна свобода вибору місця проживання й роботи; 5) значна частка іммігрантів, які після п'яти років перебування у країні отримують американське громадянство; 6) чимала частка іноземних громадян набуває статусу біженців.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Риторика: загальна та судова

Однак Рббентроп не обмежував свою дяльнсть сферою зовншньо полтики. Як член гтлервського уряду, мперсько ради з оборони мпер, тамно ради вн брав участь у виршенн всього комплексу питань, пов'язаних з пдготовкою агресивних вон. Ось чому вн, Рббентроп, будучи мнстром закордонних справ, брав участь у виршенн  проведенн в життя таких далеких вд зовншньо полтики питань, як використання робочо сили пд час вйни, органзаця таборв  т. п. У цьому зв'язку слд вдзначити, що Рббентропом була пдписана спецальна угода з Гммлером про органзацю спльно роботи щодо розвдки. ¶мперським мнстром закордонних справ Рббентроп став якраз на початку здйснення планв агрес, розрахованих на пдкорення Нмеччиною ґвропи. Цей збг не випадковий. Не без пдстав Рббентроп вважався найпридатншою людиною для здйснення ц злочинно змови. Йому вддали перевагу навть перед таким спецалстом мжнародних провокацй, як Розенберг, на що останнй не без деяких пдстав подав офцйну заяву. 1 Гтлер не помилився в Рббентроп

скачать реферат Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

Тому вважаю за необхідне висвітлення загального поняття робочої міграції. Найбільш поширеними термінами, що висвітлюють поняття міграції є міграція, еміграція і імміграція. Ці визначення є економічними, але вони необхідні для висвітлення данного питання. Міграція - це поняття, яке поєднує в собі і іміграцію і еміграцію, міграція - це переміщення громадян із однієї держави в другу, а тому як моя праця пов'язана з міграцією робочої сили, то я буду розглядати це питання в данному ракурсі. Еміграція робочої сили - це переміщення громадян із однієї держави в іньшу з метою працевлаштування; іміграція робочої сили - в'їзд в державу громадян інших країн з метою працевлаштування згідно діючим міжнародним угодам. Також, щоб більш суттєво уявити процес міграції я звернувся до відповідної літератури і коротко спробую висвітлити хід міжнародної міграції робочої сили, а також виділити найважливіші причини та її напрямки. Массова міграція населення стала одним з характерних явищ життя світового суспільства в другій половині двадцятого сторічча. Міграція населення це пересування людей через кордони визначених територій зі зміною постійного місця проживання чи повернення до нього.

Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Машина-каталка Ламбо "Розовая Принцесса".
Ультрамодный автомобиль Ламбо - это воплощение стиля, опережающее время! Машина-каталка "Розовая Принцесса" - не просто веселая
1369 руб
Раздел: Каталки
Точилка "Божья коровка", электрическая с контейнером (2 запасных лезвия EG-5009).
Электрические точилки помогут быстро, качественно и без каких-либо усилий заточить карандаши. А яркие и необычные дизайны порадуют детей и
451 руб
Раздел: Точилки
 Жнива скорботи: радянська колективізація і голодомор

На основі цифр, наведених на с. 157, можна більш-менш точно порівняти кількість засланців, класифікованих за категоріями «промислової» й аграрної робочої сили; це дало б до 2,5 млн лише в цих районах. Красноярськ у 1930–1931 рр. одержав 24200 «куркульських» родин. Серед інших «одержувачів» був Нарим; тут земля не розмерзається протягом більшої частини року, а в інший час це — неродючий болотний грунт. О. Солженіцин у своєму творі «Архипелаг ГУЛАГ» розповідає про прибуття туди розкуркулених у лютому 1931 р.: «Ряди возів котилися безперервно селом Коченовим Новосибірської губернії, оточені з обох боків конвойними військами, з'являючись із засніженого степу і зникаючи в засніженому степу знову… всі вони човгали в наримські болота — і в цих ненаситних трясовинах всі вони залишилися. Чимало дітей уже померло жахливою смертю впродовж цього тяжкого шляху». Трапезников, описуючи цю міграцію, зауважує: на початок 1932 р. до Нарима, населення якого становило 119 тис., було заслано 196 тис. «репресованих куркулів із центральних районів країни»

скачать реферат Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

Так, з УСІЄЇ кількості емігрантів частка Італії становила 21,1 %, Австро-Угорщини - 19,9, Росії — 20 %. Основною іміграційною країною були США, частка якої серед країн- імігрантів була досить високою і становила в 1913 р. 61,9 %. Зросло значення Канади (до 13,1 %), Аргентини (15,6 %), Бразилії (9,4 %). Важливим економічним результатом міжнародної міграції робочої сили було прискорення розвитку промисловості та сільського господарства в країнах іміграції, посилення міжнародного поділу праці, збільшення експорту товарів з цих країн і одночасно імпорту товарів у країни іміграції. У кінці XIX — на початку XX ст. відбулися зміни у валютних відносинах між капіталістичними країнами. Система металевих грошей у формі біметалізму, коли роль грошей закріплювалася золотом і сріблом, була витіснена валютною системою золотого стандарту (системою класичного монометалізму). Ця система виникла у Великобританії в кінці XVIII ст., а в кінці XIX — на початку XX ст. стихійно сформувалася як сукупність національних валютних систем.

 Україна у революційну добу. Рік 1919

ОТАМАНЩИНА За всю добу революційного збурення українська земля безжально, люто краялася фронтами найбільше саме в 1919 році. Перебіг подій можна порівняти хіба що з миготінням картинок у калейдоскопі. Чого тільки не було тоді. Здається, що навіть бодай більш-менш синхронізувати протікання динамічних різновекторних процесів, «вловити» їх логіку, збагнути суть і зміст не під силу досліднику. І все ж, впаховуючи всі очевидні труднощі, гадається доцільним виділити в українському суспільному досвіді весни-літа 1919 р. дві одночасні, точніше — паралельні домінанти — феномен отаманщини і політики «воєнного комунізму». Якщо перше означення було концентрованою характеристикою становища в регіонах, підконтрольних Директорії, то друге — якнайбільше відображало сутність того, що відбувалося на теренах, де функціонувала радянська влада. Оскільки через невпинну зміну ситуації на фронтах і перманентний перерозподіл підвладних територій окреслити кордонм для скільки-небудь тривалого терміну непросто, практично неможливо, слід хоча б у найзагальніших рисах фіксувати увагу на ході й результатах військового протиборства і потім уже «накладати» відповідні уяви про найприкметніші риси в кожний окремий відтинок часу суспільного життя на воєнно-політичну карту України

скачать реферат Підприємство та підприємництво

Велике значення в реалізації кадрової політики мають ринкові умови, загальна положення трудового законодавства. Вони включають конституційні положення про волю розвитку особистості, гарантії власності, волю коаліцій. Заборонено довільні дії підприємця стосовно робітника, у тому числі й у частині звільнення. Прийом на роботу співробітників є компетенцією фірм і підприємств. Аналізуючи тенденції роботи з персоналом у найближчому майбутньому, можна побачити, що у виконанні функцій керівництва кадрами усе більшого значення набувають стратегічні аспекти, однак зберігаються і класичні традиційні інструменти роботи з кадрами, такі, як планування в області кадрів, залучення робочої сили, підвищення кваліфікації кадрів. ІІІ Сутність і види підприємництва. 1. Визначення підприємництва. На сьогоднішній день у світі не існує загальноприйнятого визначення підприємництва. Американський учений, професор Роберт Хизрич визначає "підприємництво як процес створення чогось нового, що має вартість, а підприємця — як людини, що затрачає на цей весь необхідний час і сили, бере на себе весь фінансовий, психологічний і соціальний ризик, одержуючи в нагороду гроші і задоволення досягнутим".

скачать реферат Реклама

ЗМІСТ ВСТУП І. РЕКЛАМА І ІЇ РОЛЬ В КОМУНІКАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ ІІ.РЕКЛАМА – ЯК ОСНОВНИЙ ЗАСІБ ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ НА РИНОК 2.1. Сутність і види реклами 2.2. Цілі реклами 2.3. Засоби розповсюдження інформації ІІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕКЛАМНОЇ ПОЛІТИЦІ В УКРАЇНІ ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Реклама, которой выпала судьба стать самым вездесущим, самым характерным и самым доходным видом американской печатной продукции, добилась признания только во второй половине XIX в. Этой новой сублитературе суждено было затронуть сокровенные чувства людей и оказать на нацию такое огромное влияние, какого не производили за все историю ни священные, ни светские писания. В Америке середины XX в. сила рекламного слова и рекламного образа затмила собой мощь всей прочей литературы. Историк Даниэл Бурстин в книге імітувати (копіювати або успадковувати) загальне рішення, текст, зображення, музичні або звукові ефекти, вживані в рекламі іншої продукції, якщо інше не передбачене законодавством України про авторське право і суміжні права. Ухвалою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 997 затверджений «Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу» ВИСНОВОК.

скачать реферат Міжнародна міграція робочої сили

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи виникнення світових міграційних процесів Теоретичні аспекти світових міграційних процесів Історія виникнення та існування міжнародної міграції робочої сили РОЗДІЛ 2. Аналіз міждержавного переміщення робочої сили. Формування світового ринку праці 2.1. Особливості сучасного етапу міграційних процесів 2.2. Сучасний світовий ринок праці – складова ринку робочої сили 2.3. Соціально-економічні наслідки міграції робочої сили РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення державного регулювання міграції робочої сили ВИСНОВКИ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК ДОДАТКИ ВСТУП В цій роботі, на підставі вивчення опублікованих документів, наукової літератури, архівних матеріалів представлено багатогранну картину міжнародної міграції робочої сили, її історію та місце в сучасному міграційному процесі. В сучасних умовах домінуючою тенденцією у міжнародних відносинах є глобалізація, одним з проявів якої виступає міжнародна міграція робочої сили. Все більшого поширення і значення набуває переміщення людських ресурсів, зумовлене соціально-економічними, військовими, екологічними, етнічними та релігійними чинниками. Істотне зростання масштабів міжнародної міграції, залучення до неї значних обсягів трудових ресурсів актуалізує дослідження міжнародної міграції робочої сили як однієї з форм світових господарських зв'язків та її впливу на світове господарство.

скачать реферат Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні

Заходи адміністративного припинення в діяльності міліції 3.1 Сутність, мета і види заходів адміністративного припинення та підстави їх застосування міліцією 3.2 Самостійні заходи адміністративного припинення загального призначення і повноваження міліції щодо їх застосування 3.3 Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні проступки в діяльності міліції 3.4 Особливості застосування міліцією заходів адміністративного припинення спеціального призначення Висновки до розділу ІІІ РОЗДІЛ IV. особливості адміністративно- юрисдикційної діяльності міліції 4.1 Загальна характеристика адміністративно-юрисдикційної діяльності міліції та її підстав 4.2 Адміністративні стягнення, які застосовуються міліцією, їх сутність, види і загальні правила накладення 4.3 Адміністративні проступки, справи про які підвідомчі міліції, проблеми їх кваліфікації 4.4 Проблемні питання здійснення міліцією провадження в справах про адміністративні проступки Висновки до розділу IV ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Актуальність теми дослідження.

Макси-пазлы "Ягоды", 20 элементов.
Макси-пазлы разработаны специально для маленьких детей. Крупные крепкие детали удобны для захвата детской ручкой. А красочное оформление
426 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Рюкзак "Basic. Чемпионат мира по футболу 2018", 30х41х13 см.
1 большое отделение с 1 внутренним отделением. 1 накладной карман спереди. Удобные лямки, позволяющие регулировать длину. Размер 30х41х13
1150 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Этажерка "Грация" прямоугольная четырехсекционная длинная.
Легкие и практичные этажерки идеально подходят для ванной комнаты, кухни или прихожей. Вместительные полки применяются для хранения
647 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
скачать реферат Теорія неореалізму у міжнародних відносинах

Предметом дослідження є концепція, та основні ідеї школи неореалізму у міжнародних відносинах. Мета курсової роботи – дослідити етапи становлення, розвитку школи неореалізму, принципові позиції та ідеї представників неореалізму у міжнародних відносинах. Для досягнення мети необхідно виконати наступні завдання: Розкрити поняття міжнародних відносин. Окреслити існування різних течій, напрямків та шкіл у теорії міжнародних відносин. Проаналізувати основні ідеї, принципи школи неореалізму у міжнародних відносинах. Розглянути погляди та наукові доробки відомих представників школи неореалізму. Практичне значення. Результати курсового дослідження можуть бути використані у науково-дослідницькій роботі, при написанні наукових, курсових та дипломних робіт з даної проблематики, оскільки вони розширюють знання про напрямки у історії та теорії міжнародних відносин. Структура даної курсової роботи складається із вступу, двох розділів, висновку й списку використаної літератури. Розділ 1. Сутність міжнародних відносин та місце школи неореалізму у них 1.1 Поняття міжнародних відносинНезалежні держави не розвиваються у вакуумі, вони взаємодіють один з одним, впливаючи на розвиток світової політики.

скачать реферат Арбітражна угода та арбітражне застереження

Контрольна робота з дисципліни «Міжнародний арбітраж» Тема: «Арбітражна угода та арбітражне застереження» Київ 2010 План Вступ 1.Арбітражна угода 1.1Визначення та загальна характеристика 1.2Відвід державного суду за непідсудністю 2.Арбітражне застереження 2.1Визначення та загальна характеристика 2.2Найбільш популярні юрисдикції Висновок Список використаної літератури ВСТУП Міжнародний комерційний арбітраж - це третейський суд, постійно діючий або спеціально створений в кожному окремому випадку. Метою міжнародного комерційного арбітражу є розгляд і вирішення по суті міжнародної комерційної суперечки в певній процесуальній формі шляхом винесення обов'язкового для сторін рішення. Сутність міжнародного комерційного арбітражу формується на підставі арбітражної угоди або застереження між сторонами за їх безпосередньої участі і під їх контролем. Міжнародний комерційний арбітраж створюється для вирішення особливої категорії спорів, які носять комерційний характер та випливають з цивільно-правових і торгових угод, а також включають язки сторін за контрактом, на укладання якого було витрачено багато часу та зусиль, не можуть реалізовуватися.

скачать реферат Інноваційні проекти

Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Центр заочної та вечірньої форм навчання вечірня форма навчання Реферат з дисципліни «Інноваційний менеджмент» на тему: «Інноваційні проекти» Виконавець: студентка групи ЕФ-09-1в Терещенко З.Д. Перевірила: доц. Аксьонова Л.О м. Дніпропетровськ 2010р. Зміст Вступ Сутність, види і основні етапи інноваційного проекту Підготовка інноваційних проектів 2.1 Визначення проблеми та цілі інноваційних проектів 2.2 Розробка плану, етапів і термінів роботи за проектом 2.3 Бізнес план інноваційних проектів Управління інноваційними проектами 3.1 Управління дослідницьким проектом 3.2 Завдання та функції менеджера в управлінні інноваційним проектом. Взаємодія менеджерів і спеціалістів проекту в рамках обраної структури проекту і підприємства Фінансування інноваційного проекту Ризики інноваційних проектів та їх особливості Експертиза інноваційних проектів Висновки Список використаної літератури Вступ Відповідно до Закону України ризик незавершення проекту. Інвестори завжди повинні бути впевнені, що можливі доходи від проекту будуть достатні для покриття витрат, виплати заборгованості, забезпечення окупності капіталовкладень.

скачать реферат Еволюція грошей

ЗМІСТВступ Розділ 1. Сутність і види грошей 1.1 Грощі як загальний вартісний еквівалент 1.2 Грощі технічний інструментарій обміну товаром 1.3 Натуральні гроші 1.4 Символічні гроші Розділ 2. Еволюція грошей 2.1 Купоно-карбованець 2.2 Історія нової гривні 2.3 Види захисту гривні Розділ 3. Функції грошей 3.1 Гроші як міра вартості 3.2 Гроші як засіб обігу 3.3 Гроші як засіб накопичення 3.4 Гроші як засіб платежу 3.5 Світові гроші Висновки Список літератури ВСТУП Гроші - це невід'ємна і істотна частина фінансової системи кожної країни. Чи називаються вони доларами, рублями, фунтами або франками, гроші служать засобом оплати, засобом збереження вартості і одиницею рахунку у всіх, окрім самих початкових економічних системах. В цій роботі ми простежуємо найцікавішу і значущу тему «Єства, видів і ролі грошей в сучасній економіці». Оскільки єство грошей неможливо розглянути без функцій грошей, то ми безпосередньо зачіпаємо і цю сторону питання. В даний час тема грошей є найактуальнішою в нашому житті, оскільки без наявності грошей жодна людина не зможе прожити в цьому світі. До того ж вона доводиться дуже значущій і безпосередній для майбутніх економістів, оскільки економічна теорія побудована на основі грошей.

скачать реферат Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

Знаходячись у різних країнах, вони можуть управлятися з одного центру і по єдиному плану. Миттєво отримана інформація про виробництво, збут, рентабельность і т.д. на всіх ділянках за допомогою ЕОМ, що перемінили вже п'ять поколінь, і сучасних засобів оптичного і космічного зв'язку сприяє прийняттю вчасного рішення про коригування в глобальному масштабі. Таким чином, ТНК можуть розміщувати виробництво в будь-якій точці світу - там, де їм вигідно, не обмежуючи себе національними рамками і межами. У одних випадках вирішальну роль відіграє близькість сировини і матеріалів, занадто громіздких і дорогих для транспортування. У інших - використовується близькість ємкого ринку збуту. По-третє, їх залучає насамперед наявність кваліфікованої робочої сили. По-четверте, навпаки, використовується величезний резерв дешевої і малоквалифікованої робочої сили в країнах, що розвиваються. В усіх цих випадках виробництво орієнтується на випуск продукції, що має дійсно споживчий попит, її постачають на той чи інший ринок або регіон, де її виробництво найбільш вигідне. Виробництво перестає бути національним.

Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат:
760 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Бейджи, 90х57 мм горизонтальные, с клипсой и булавкой, 50 штук.
•Горизонтальный. •Застежки – клипса и булавка. •Изготовлен из прозрачного пластика. •Размер - 57х90 мм.
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Фоторамка "Poster white".
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
342 руб
Раздел: Размер 30x40
скачать реферат Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

Переважна спільність інтересів “товару” робочої сили і її споживачів - економіки і держави - є найважливішою соціально - економічною рисою ринкової економіки, що створює міцну гуманістичну основу розвитку народного господарства і всього суспільства. Кінцевою метою ринку праці є, по-перше, задоволення професійне - трудових і життєвих інтересів економічно активного населення, включаючи соціальний захист, і забезпечення народного господарства потрібними йому кадрами; по-друге, досягнення максимально повної і мінімально перериваної зайнятості, з урахуванням потреби в частковому робочому тижні, змінному графіку робочого дня і т.п. Одною з принципових особливостей сучасного західного ринку праці є значна поширеність підприємницької діяльності. Приблизно кожен десятий працюючий у США, Франції, Великобританії, кожен сьомий у Японії, кожен п'ятий в Італії є підприємцем. Майже 2/3 з них очолюють середні і дрібні підприємства, а кожен четвертий веде справа, у якому зайнято 20 і менш людина. Праця в умовах приватної власності, коли вона є не ворожим і конфронтуючим людині поняттям, а повним чи частковим особистим надбанням, формує особливо важливі якості робочої сили, що високо цінуються на ринку праці і швидше за все закріплюються в людях, що несуть відповідальність підприємця.

скачать реферат Вибір стратегії розвитку ВАТ "Миколаївцемент" за методом фірм "Дженерал Електрік" — "МакКінсі"

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Методичний підхід до формування стратегії промислового підприємства Роль і місце стратегії розвитку підприємства в стратегічному менеджменті Сутність, види стратегій розвитку підприємства, їх переваги та недоліки Характеристика стадій процесу розробки стратегій промислового підприємства РОЗДІЛ 2. Опис виробничо-господарської діяльності ВАТ «Миколаївцемент» 2.1 Короткий опис бізнесу ВАТ «Миколаївцемент» 2.2 Характеристика виробничо-господарської діяльності 2.3 Аналіз показників, які найповніше відображають стан товариства за 2007 2009р.р. РОЗДІЛ 3. Аналіз портфелю видів діяльності ВАТ «Миколаївцемент» за методом фірм «Дженерал Електрік» – «МакКінсі» СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Стратегічний менеджмент виник у відповідь на зростання складних, динамічних, невизначених процесів змін зовнішнього середовища бізнесу і охоплює всі аспекти діяльності підприємств, фірм, компаній у ньому. Теорія стратегічного планування і управління була започаткована і розвинута американськими дослідниками бізнесу, консультаційними фірмами і ввійшла до складу методів внутрішньо-фірмового планування всіх процвітаючих підприємств світу.

скачать реферат Экзаменационные вопросы по курсу "Международное финансирование" укр

21.  Валютний курс : сутність, види, функції, багатофакторність.21 22.  Дайте характеристику основних теорій регулювання валютного курсу.22 23.  Теорія паритету купівельної здатності, як одна з теорій регулювання валютного курсу.23 24.  Сутність теорії регульованої валюти та основні її направлення.24 25.  Сутність та представники теорії ключових валют.25 26.  Поняття, прихильники та рекомендації теорії фіксованих паритетів та курсів.26 27.  Теорія плаваючих валютних курсів : сутність, представники.27 28.  Криза валютної система : поняття та види.28 29.  Еволюція світової валютної системи.29 30.  Паризька валютна система : період функціонування та структурні принципи, характеристика.30 31.  Генуезька валютна система : період функціонування та структурні принципи, характеристика.31 32.  Дайте характеристику особливостей та етапів світової валютної кризи 1929 – 1936 рр.32 33. 

скачать реферат Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

Реєстрація цих представництв здійснюється у порядку, встановленому ст. 5 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність". Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності можуть здійснювати будь-які її види, не заборонені прямо і у виключній формі законами України. До видів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема, належать: > експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили; > надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності і навпаки. Серед цих послуг - виробничі, транспортно-експедиційні, страхові, консультаційні, маркетингові, експортні, посередницькі, брокерські, агентські, консигнаційні, управлінські, облікові, аудиторські, юридичні, туристичні та ін.; > наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інші види кооперації з іноземними суб'єктами господарської діяльності; > навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі; > міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами; > кредитні та розрахункові операції, створення банківських, кредитних та страхових установ як за межами України, так і на її території; > спільна підприємницька діяльність, у тому числі створення спільних підприємств; > підприємницька діяльність, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності; > організація та здійснення діяльності у галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів тощо; організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України; > товарообмінні (бартерні) операції; > орендні, у тому числі лізингові, операції; > операції з придбання, продажу та обміну валют на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку; > інші види зовнішньоекономічної діяльності.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.