телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Всё для дома -30% Рыбалка -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Іноваційний менеджмент

найти похожие
найти еще

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Новизна іновацій оцінюється по технологічних параметрах, а також із ринкових позицій. З урахуванням цього будується класифікація іновацій. У залежності від технологічних параметрів іновації підрозділяються на: продуктові іновації, вони включають застосування нових матеріалів, нові напівфабрикати і комплектуючих; одержання принципово нових продуктів. процесні іновації означають нові методи організації виробництва (нові технології). Процесні іновації можуть бути пов'язані зі створенням нових організаційних структур у складі підприємства (фірми). По типах новизни для ринку іновації діляться на: нові для галузі у світі; нові для галузі в країні; нові для даного підприємства (групи підприємств). За місцем в системі (на підприємстві, у фірмі) можна виділити: іновації на вході підприємства (зміни у виборі і використанні сировини, матеріали, машин і устаткування, інформації й ін.); іновації на виході підприємства (вироби, послуги, технології, інформація й ін.); іновації системної структури підприємства (управлінської, виробничої, технологічної). У залежності від глибини внесених змін виділяють іновації: радикальні (базові); що покращують; модифікаційні (приватні). У Науково-дослідному інституті системних досліджень розроблена розширена класифікація іновацій з урахуванням сфер діяльності підприємства. За цією ознакою виділяються іновації: технологічні;соціальні, торгові, в області керування,виробничі 2. ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ Головна увага в іноваційному менеджменті приділяється виробітку стратегії іновації і мір, спрямованих на її реалізацію. Розробка і випуск нових видів продукції стає пріоритетним напрямком стратегії фірми, тому що визначають всі інші напрямки її розвитку. Здійснення інноваційного менеджменту в цілому припускає: розробку планів і програм інноваційної діяльності; спостереження за ходом розробки нової продукції і її впровадження; розгляд проектів створення нових продуктів; проведення єдиної іноваційної політики: координації діяльності в цій області у виробничих підрозділах; забезпечення фінансами і матеріальними ресурсами програм інноваційної діяльності; забезпечення інноваційної діяльності кваліфікованим персоналом; створення тимчасових цільових груп для комплексного вирішення інноваційних проблем - від ідеї до серійного виробництва продукції.Вибір стратегії є запорукою успіху інноваційної діяльності. Фірма може виявитися в кризі, якщо не зуміє передбачати обставини , що змінюються , і відреагувати на них вчасно. Вибір стратегії - найважливіша складового циклу інноваційного менеджменту. У умовах ринкової економіки керівнику недостатньо мати гарний продукт, він повинен уважно стежити за появою нових технологій і планувати їхнє впровадження у своїй фірмі, щоб не відставати від конкурентів. Стратегічне планування переслідує дві головні мети. 1. Ефективний розподіл і використання ресурсів. Це так називана "внутрішня стратегія". Планується використання обмежених ресурсів, таких, як капітал, технології, люди. Крім того, здійснюється придбання підприємств у нових галузях, вихід із небажаних галузей, добір ефективного "портфеля" підприємств. 2. Адаптація до зовнішнього середовища.

За умови приведення до року початку реалізації іновацій маємо p=0 і, отже, При позитивному розмірі норми процента на капітал i коефіцієнт дисконтування завжди менше одиниці (у противному випадку гроші сьогодні коштували б менше, ніж гроші завтра). Метод нарахування по складних процентах полягає в тому, що в першому періоді нарахування провадиться на початкову суму кредиту, потім вона підсумовується з нарахованими процентами й у кожному наступному періоді проценти начисляються на вже нарощену суму. У такий спосіб база для нарахування процентів постійно змінюється. Іноді даний метод називають «процент на процент». Чим нижче ставка процента і менше період часу , тим вище сучасний розмір майбутніх прибутків. За допомогою дисконтування визначається чиста поточна вартість проекту. Чисту поточну вартість називають також «чистим приведеним прибутком» (W). Загальне правило при ухваленні рішення таке: іновації варто здійснювати, якщо очікуваний рівень прибутку на капітал не нижче (або дорівнює) ринкової ставки процента по позичках. Процент виконує найважливішу роль у вирішенні задачі ефективного розподілу ресурсів у ринковому господарстві, - виборі найбільше дохідного з можливих інноваційних вирішень. Порівняння рівня прибутку на капітал із процентною ставкою - це один із способів обгрунтування ефективності іновацій. Крім чистого приведеного прибутку, для добору інноваційних проектів використовують і інші показники: термін окупності (Тік); період окупності (Пок) внутрішню норму прибутковості (Вд); рентабельність (R). Метод переліку критеріїв. Суть методу добору інвестиційних проектів за допомогою переліку критеріїв полягає в такому: розглядається відповідність проекту кожному з установлених критеріїв і по кожному критерії дається оцінка проекту. Метод дозволяє побачити всі гідності і хиби проекту і гарантує, що жодний із критеріїв, що необхідно взяти до уваги не буде забутий, навіть якщо виникнуть трудності з початковою оцінкою. Критерії, необхідні для оцінки інвестиційних проектів, можуть різнитися в залежності від конкретних особливостей організації, її галузевої приналежності і стратегічної спрямованості. При упорядкуванні переліку критеріїв необхідно використовувати лише ті з них, що випливають безпосередньо з цілей, стратегії і задач організації, її орієнтації довгострокових планів. Проекти, що одержують високу оцінку з позиції одних цілей, стратегій і задач, можуть не одержати її з погляду інших. Головними критеріями для оцінки інвестиційних проектів є: 1. Цілі організації, стратегія, політика і цінності. Сумісність проекту з поточною стратегією організації і довгострокового плану. Виправданість змін у стратегії організації (у випадку, якщо цього потребує прийняття проекту). Відповідність проекту відношенню організації до ризику. Відповідність проекту відношенню організації до нововведень. Відповідність проекту вимогам організації з урахуванням тимчасового аспекту (довгостроковий або коротко терміновий проект). Відповідність проекту потенціалу росту організації. Усталеність становища організації. Ступінь диверсифікації організації (тобто кількість галузей, що не мають виробничого зв'язку з головною галуззю, у якій здійснює свою діяльність організація, і їхня частка в загальному обсязі її виробництва), що впливає на стабільність її становища.

Результати інноваційної діяльності виражаються у виді інноваційної продукції, що може мати конкретну речовинну форму або бути в нематеріальній формі (наприклад «ноу-хау»). Творці нововведень одержують на них авторські і суміжні з ними права. Виникає таке юридичне поняття, як інтелектуальна власність. Дане поняття передбачене Конвенцією, що заснували Всесвітню організацію інтелектуальної власності в 1967 р. Задача Всесвітньої організації інтелектуальної власності складається в сприянні її охороні. У Росії законодавча охорона інтелектуальної власності гарантована Конституцією Російської Федерації (ст. 44). Інноваційна продукція повинна мати індивідуалізацію. У Цивільному кодексі Російської Федерації (ст. 138) установлений такий засіб індивідуалізації продукції - товарний знак. У Законі Російської Федерації «ПРО товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товару» дається таке визначення: «Товарний знак і знак обслуговування (далі - товарний знак ТЗ) - це позначення, спроможні відрізняти відповідно товари і послуги одних юридичних або фізичних осіб від однорідних товарів і послуг (далі товари) інших юридичних або фізичних осіб». Товарним знаком може бути оригінальне графічне зображення, сполучення цифр, букв і т.п. Право на використання товарних знаків одержують за допомогою їхньої реєстрації. В усьому світі товарні знаки застосовуються і захищаються. Товарні знаки грають важливу роль як для виробників і продавців, так і для покупців нововведень. Вони вказують, хто відповідає за визначений товар. Однорідна продукція може випускатися різними виробниками, поширюватися різними продавцями. Причому і виробники, і продавці можуть мати свої товарні знаки. Саме товарний знак служить орієнтиром, підставою при виборі товару. Якщо покупець буде задоволений придбаним товаром, надалі він буде керуватися товарним знаком. Товарний знак виконують такі функції: служить орієнтиром при виборі товару; указує на наявність відповідної якості товару; виділяє товар з однорідних товарів інших виробників; показує джерело походження товару, тому що інформація про власників товарних знаків внесена до реєстру товарних знаків, зареєстрованих у Патентному відомстві; рекламує товар, тому що забезпечує виробнику популярність, що стимулює і зберігає попит на товари; дозволяє виробнику або продавцю зайняти визначене становище на ринку завдяки визнанню товарного знака. Товарний знак входить до складу нематеріальних активів, є предметом ліцензійних угод і об'єктом охорони промислової власності (складовою частиною інтелектуальної власності). Результатом інноваційної діяльності є і ноу-хау («знаю, як»), що являють собою цілком або частково конфіденційні знання, досвід, навички, що включають зведення технічного, економічного, адміністративного, фінансового й іншого характеру. Використання «ноу-хау» забезпечують визначені переваги і комерційна вигода особі, що їх отримала. «Ноу-хау» можуть бути незапатентовані технологічні знання і процеси, практичний досвід, методи, способи і навички по проектуванню, намірам, будівництву і виробництву виробів; проведенню наукових досліджень і розробок; склад і рецепти матеріалів, речовин і ін., а також досвід в області дизайну, маркетингу, керування, економіки, фінансів.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 События: язык Жизни…

Воспроизведение победы над собой, над обстоятельствами, над внешним и внутренним врагом каждый момент жизни. Главное стяжать и удержать дух Победы. Внезапно открылось, что дух Победы это дух радости, а не напряжения. Внезапно открылось, что это дух благородства и прощения, а не дух мести (кстати, поэтому забылись и простились все репрессии, тяжесть коллективизации, индустриализации; как справедливо отмечали многие, народ искренне любил власть). В своей книге «Суверенитет духа» О.Матвейчев исследует последний, так и не осуществившийся план Сталина. А он как раз и заключался в создании страны-корпорации с гражданами-акционерами. При этом страны, ставшей творцом истории. Вкратце замысел позднего Сталина, по версии Матвейчева, таков. Самое главное это новации в сфере экономики. Если экономика при капитализме это наука выживания в условиях рынка (макроэкономика), то экономическая наука при социализме это, по сути, наука управления корпорацией (микроэкономика). Сталин хотел превратить страну в корпорацию, где все граждане были бы акционерами, а правительство менеджментом (партию предполагалось полностью устранить от реальной власти, оставив КПСС идеологию и подготовку кадров)

скачать реферат Венчурний капітал: сьогодні і завтра

Таким чином, утвориться прошарок національних кадрів, що володіють сучасними управлінськими технологіями. Навіть якщо в якийсь момент часу інвестиційний фонд і прийме рішення про згортання своєї діяльності, у країні залишиться когорта фахівців, здатних до ефективного керування вітчизняними підприємствами. Не можна не зупинитися і на позитивному впливі розвитку венчурного підприємництва на соціальну ситуацію в країні. Залучення непозикового іноземного капіталу приводить до зміцнення в країні середнього класу. Він чисельно і якісно росте. Зараз в Україні венчурный капітал працює, але саме це поняття має трохи інше формулювання - «Інноваційний менеджмент», а самі венчурные фонди називаються технопарками. Справа в тім, що технопарки використовують особливий механізм при оподатковуванні, що описаний в указах Верховної Ради, прийнятих у грудні 2000 року – технопарки і кожний з його учасників відкривають спеціальні рахунки. У наслідок реалізації проекту 10 % ПДВ зараховується на спеціальний рахунок технопарку. 15 % податку на прибуток перелічується технопарку, а половина (15 %) поділяється між учасниками, що реалізують інноваційний проект.

Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Система ликвидации насекомых "Раптор" (аквафумигатор).
Инновационное средство торговой марки Раптор эффективно в борьбе со всеми видами насекомых. Распространяется паром при активации водой,
468 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

И это в то время как "табелем о рангах" практически низведены до нижайшего уровня такие должности как командир роты, командир полка, командир дивизии с тарифными разрядами 6-9, 16-18 и 24-27 соответственно и денежным содержанием сравнимым с зарплатой уборщицы в офисе захудалой московской фирмы. С началом очередного этапа реформ условия прохождения военной службы будут еще более жесткими как для офицерского, так и для рядового состава ВС. Собственно целью правительства является создание невыносимых условий для того, чтобы офицеры "сами ушли из войск". Таким образом проблема сокращения будет решена. Новый "этап реформирования-сокращения" и некоторые выводы После объявления последних новаций правительства в части льгот, только в органах центрального аппарата МО и ГШ ВС подали рапорта о досрочном увольнении более 600 человек, еще столько же планируется "сократить пустых клеток". В войсках положение не лучше. Всего в ВС планируется сократить около 130 тыс. "пустых клеток" из 350 тысяч, планируемых к сокращению должностей

скачать реферат міжнародний фінансово-інвестиційний менеджмент

Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Контрольна робота з дисципліни: «Міжнародний фінансово – інвестиційний менеджмент» Київ – 2009 1. Концепція оцінки вартості грошей в часі Концепція оцінки вартості грошей в часі передбачає, що вартість грошей з плином часу змінюється. Вартість грошей – це очікувана норма прибутку на грошовому ринку. Досить часто за цю норму прибутку беруть норму позикового відсотку або норму депозиту. Майбутня вартість грошей – це сума майбутніх грошових надходжень, в яку перетворяться інвестовані кошти через певний період часу з урахуванням певної процентної ставки. Теперішня вартість грошей – це вартість на даний час для нас тих грошових надходжень (або витрат), які ми будемо мати в майбутньому. Розрахунок майбутньої вартості представляє собою процес «нарощення» коштів або компаундинування (компаундинг). Визначення теперішньої вартості майбутніх грошових надходжень є оберненим процесом до «нарощення» і називається дисконтуванням. В процесі розрахунку використовують норму прибутку на грошовому ринку і її називають ставкою дисконту.

 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

На деле речь идет о реанимации фантастического плана З. Бжезинского о разделе России на 25-30 подконтрольных мировым центрам силы государственных образований с неопределенным политическим статусом. Опасность развития ситуации в этом направлении существует и объективно находит подтверждение в концепции политика США, которая имеет целью устранение с мировой арены любого геополитического конкурента для обеспечения собственной безопасности57. *** Отступление первое. Весь 2000 год продолжается обсуждение "стратегии Г. Грефа", конституционных и территориальных новаций президентской администрации. (Не самому же Президенту принадлежат стратегические идеи продолжения реформ и преобразования власти). В связи с этими грандиозными планами обустройства РФ приходит на ум замысел З. Бжезинского о разделении геополитического монстра СССР-России на несколько сомнительных по статусу государств, в том числе образования некой "казакии". Что имел ввиду выживший из ума американский политикан под "казакией" неизвестно, но то, что такие планы и замыслы не новость, известно давно...Если верить авторам "Совершенно секретно", то уже в конце первой недели войны с СССР, 26 июня 1941 года к Гитлеру был вызван министр финансов и по совместительству экономический советник рейхсканцелярии Шахт, которому были даны указания на выполнение "технико-экономического обоснования" плана "Ost" (освоения восточных владений "тысячелетнего рейха")

скачать реферат Дослідження та розробки на підприємстві

Кафедра управління і ЗЕД Контрольна робота з дисципліни: «Інноваційний менеджмент» Зміст 1. Що розуміється під дослідженнями та розробками 2. Ліцензійна угода з періодичними платежами (роялті) 3. Яке значення має управління технічним рівнем та якістю нової продукції? 4. Які показники враховуються при відборі проектів для реалізації? Список літератури 1. Що розуміється під дослідженнями та розробками Дослідження – заплановані підприємством дослідження, які проводяться ним уперше з метою отримання і розуміння нових наукових та технічних знань. Міжнародне визначення: Дослідження – систематична розробка теми з метою відкриття або перегляду фундаментальних наукових теорій, проектів, ідей або фактів. Дослідження (випробування) – експериментальне визначення кількісних і (або) якісних характеристик властивостей об'єкта досліджень. Випробування бувають: досліджувальні (визначальні), які проводяться для вивчення певних характеристик властивостей об'єкта; порівняльні – для порівняння характеристик об'єктів; контрольні – для встановлення відповідності об'єкта згідно з нормативними вимогами.

скачать реферат Інноваційні проекти

Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Центр заочної та вечірньої форм навчання вечірня форма навчання Реферат з дисципліни «Інноваційний менеджмент» на тему: «Інноваційні проекти» Виконавець: студентка групи ЕФ-09-1в Терещенко З.Д. Перевірила: доц. Аксьонова Л.О м. Дніпропетровськ 2010р. Зміст Вступ Сутність, види і основні етапи інноваційного проекту Підготовка інноваційних проектів 2.1 Визначення проблеми та цілі інноваційних проектів 2.2 Розробка плану, етапів і термінів роботи за проектом 2.3 Бізнес план інноваційних проектів Управління інноваційними проектами 3.1 Управління дослідницьким проектом 3.2 Завдання та функції менеджера в управлінні інноваційним проектом. Взаємодія менеджерів і спеціалістів проекту в рамках обраної структури проекту і підприємства Фінансування інноваційного проекту Ризики інноваційних проектів та їх особливості Експертиза інноваційних проектів Висновки Список використаної літератури Вступ Відповідно до Закону України ризик незавершення проекту. Інвестори завжди повинні бути впевнені, що можливі доходи від проекту будуть достатні для покриття витрат, виплати заборгованості, забезпечення окупності капіталовкладень.

скачать реферат Тенденції в управлінні банківськими інноваціями

Кафедра управління і ЗЕД Контрольна робота з дисципліни: «Інноваційний менеджмент» Зміст 1. Тенденції в управлінні банківськими інноваціями 2. Як визначається експортна конкурентоспроможність? Список літератури 1. Тенденції в управлінні банківськими інноваціями Розвиток бізнес-систем в Україні поступово привів ринок до потреби конкурувати не тільки шляхом проведення ефективних рекламних кампаній, але й шляхом вдосконалення продукту або розробки нових продуктів та послуг. Донедавна сфера інновацій у нашій країні була прерогативою наукових установ та промисловості. Тепер інновації переходять у галузь комерції та бізнесу. Банківська сфера в цьому плані – скоріш правило, ніж виняток. Сьогодні інновації – не просто одне з явищ, що визначає економічне зростання, розвиток, структурні зрушення тощо. Інновації стали сутністю сучасного розвитку в усіх сферах економіки, в тому числі і в банківській справі. Розвиток економіки завжди базувався на впровадженні нових технологій, але протягом тривалого часу цей процес проходив надто повільно. В умовах сучасної НТР і особливо в останній час, коли провідні країни переходять до постіндустріального періоду, економічний розвиток має якісно новий характер.

скачать реферат Управление компанией Dansk Tyggegummi Fabrik A/S

Этот вид традиционной жевательной резинки находится в позиции жизненного цикла на спаде, хотя есть безусловно консервативные покупатели, которые считают эту продукцию лучшей и не изменяют ей. В 1968 г. появился Dirol. В 1970 г. Dirol вновь вернулся на рынок, его упаковка была большего размера и содержала уже 20 жевательных пластинок. Данный формат оказался более популярным, и продукт вскоре занял 15% рынка. Компания Dirol Cadbury (Рсоссия) совершила новаторский шаг, решив ввести на рынке жевательной резинки Lux в блистре. Согласно приведенным фактам компания Dirol более инновационная и хотя, ее профилактические жевательные резинки появились на рынке позже, чем консервативные и аналогичные продукты у Wrigley, тем не менее постоянное обновление ассортимента и поиск инноваций продукта и упаковки показывает, что данная компания является лучшим объектом для инвестиций, в том числе и в США. Список использованной литературы Василенко В.О. Інноваційний менеджмент. Навчальний пос.- 2005. - 440 Голубев В.Н. Пищевые и биологически активные добавки. – М.: Издательский центр Академия. - 2003.-208 с. Крупина Т.С. Пищевые добавки. - М.: «Сиринъ према», - 2006.-88с. Бєлявцев М.І. Маркетинговий менеджмент. Навчальний посібник.- 2006. - 408 Чернега О.Б. Міжнародний менеджмент. Навчальний посібник.- К: ЦУЛ. - 2006. -- 592 Василенко В.О.Ситуаційний менеджмент. 2-ге видання.- 2005.-370.

Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Настольная семейная игра "Ловушка для пингвина".
Настольная игра "Ловушка для пингвина" - это еще один повод собрать всю семью за одним столом. Игра состоит в том, чтобы
435 руб
Раздел: Игры на ловкость
скачать реферат Формування бізнес-плану. Інноваційний менеджмент

Зміст1. Формування ефективного бізнес-плану. Структура бізнес-плану 2. Місце і значення іноваційного менеджменту 3. Покажіть у вигляді схеми структуру мотиваційного механізму компанії Література 1. Формування ефективного бізнес-плану. Структура бізнес-плану Бізнес-план — ретельно підготовлений документ, котрий розкриває всі сторони будь-якого запроектованого комерційного заходу. Він дозволяє передбачати не лише всі заходи для реалізації нової ідеї, а й визначити необхідне фінансове забезпечення та можливість одержання доходу (прибутку). Практично його можна вважати формою експертної оцінки доцільності та ефективності здійснення нової підприємницької ідеї. За сучасних умов господарювання бізнес-план практично є робочим інструментом, що використовується в усіх сферах підприємництва. Його бажано розробити у разі організації нової фірми; об'єднання існуючих підприємств і створення на базі цього інтегрованого організаційно-правового утворення; трансформації власності; започаткування зовнішньоекономічної діяльності.

скачать реферат Поняття та сутність менеджменту

Якщо фірма здатна забезпечити виробництво продукції, яка відповідає таким вимогам та зробить це краще за конкурентів, тоді вона збільшить частку свого ринку. Розробка стратегії здійснюється : 1. вибір одного або кількох сегментів ринку; при цьому фірма може цілеспрямовано орієнтуватися: а) або на певну групу споживачів б) або на специфічний географічний ринок в) або на обмежену частку асортименту продукції 2. ідентифікація специфічних потреб, побажань та інтересів споживачів у цьому секторі 3. пошук кращих проти конкурентів шляхів задоволення таких потреб. Це можна зробити двома способами: -шляхом контролю за витратами -шляхом фокусування /рис.5.2./ Жодна з означених типових стратегій не має абсолютних переваг перед іншою. Всі вони широко застосовуються на прктиці. Вцілому ефективна стратегія повинна: 1) орієнтуватися на конкретних споживачів, їх потреби, запити, інтереси 2) відзеркалювати набір сильних сторін фірми 3) містити перелік конкретних задач, які б дозволяли організації реально реалізовувати свої конкурентні переваги 4) містити у собі заходи, які б дозволяли долати слабкості фірми та загрози із зовнішнього середовища Конкурентні методи вибору функціональної стратегії є предметом вивчення специфікацій українського циклу (операційний менеджмент, фінансовий, управлінський та фінансовий облік).

скачать реферат Сучасні технології менеджменту

У сучасних умовах відновлення продукції йде досить швидкими темпами. Інноваційний менеджмент - один з напрямків стратегічного управління, здійснюваного на вищому рівні компанії. Його метою є визначення основних напрямків науково-технічної і виробничої діяльності фірми в наступних областях: розробка і впровадження нової продукції (інноваційна діяльність); модернізація й удосконалювання продукції, що випускається; подальший розвиток виробництва традиційних видів продукції; зняття з виробництва застарілої продукції. Інноваційний менеджмент порівняно нове поняття для наукової громадськості і підприємницьких кіл України. Саме в даний час Україна переживає бум новаторства. На зміну одним формам і методам управління економікою приходять інші. У цих умовах інноваційною діяльністю буквально змушені займатися всі організації. Інноваційний менеджмент - управління науково-технічним прогресом, упровадження досягнень науки і техніки у виробництві , що характерно для централізовано керованої економіки. У ринкових умовах господарювання, де комерційні організації мають повну юридичну й економічну самостійність, ні про яке впровадження чого-небудь не може бути і мови.

скачать реферат Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

Менеджмент пронизує всю організацію, торкається практично всіх сфер її діяльності. Однак при всій різноманітності взаємодії менеджменту і організації можна досить чітко визначити кордони діяльності, які складають зміст менеджменту, а також виділяють його окремі види: Виробничий менеджмент – це комплексна система забезпечення конкурентноздатності товару, що випускається на конкурентному ринку. Вона включає питання побудови виробничих і організаційних структур, вибору організаційно-правової форми управління виробництвом, збуту і фірмового обслуговування товару відповідно до попередніх стадій життєвого циклу. Фінансовий менеджмент – це комплексна система стійкості, надійності і ефективності управління фінансами. Вона включає формування і планування фінансових показників з дотриманням наукових підходів і принципів менеджменту, балансу прибутків і витрат, показників ефективності використання ресурсів, рентабельності роботи і товарів. Інноваційний менеджмент – це комплексна система управління інвестиціями, що вкладаються власниками в розвиток всіх видів інновацій.

скачать реферат Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

Балансова (залишкова) вартість основних фондів — це різниця між їх початковою вартістю та нарахованою сумою зносу. 6. Рефінансування дебіторської заборгованості — це форма реструктуризації активів, що полягає в переведенні дебіторської заборгованості в інші, ліквідні форми оборотних активів: грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення тощо. Одним із факторів, які негативно впливають на фінансовий стан підприємств, зокрема на їх платоспроможність, є високий рівень невиправданої дебіторської заборгованості Погашення такої заборгованості є важливим резервом відновлення платоспроможності підприємств, що опинилися у фінансовій кризі. Тому санаційний менеджмент має докласти всіх зусиль, аби використати цей резерв. До основних форм рефінансування дебіторської заборгованості належать: 1. Факторинг — продаж дебіторської заборгованості на користь факторингової компанії чи банку, іншими словами — це операція з перевідступлення першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи іншому кредиторові (фактору) з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу першому кредиторові.

Качели детские деревянные "Волна".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
313 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Соковарка "Webber" ВЕ-06.
Дно состоит из трех слоев. Материал: нержавеющая сталь. Подходит под любую кухонную плиту. Кастрюля для воды: 20х11 см, объем 3,5
1970 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Доббль: Цифры и формы" (Spot It! Numbers & Shapes).
Детская версия знаменитой игры Доббль. На её карточках изображены цифры и геометрические фигуры разных цветов. И как всегда: каждая карта
944 руб
Раздел: Внимание, память, логика
скачать реферат Інноваційні стратегії

Зміст Тема 1: Основні поняття інноваційного менеджменту Тема 2: Організаційні структури та фактори впливу інноваційного менеджменту Тема 3: Вибір організаційних форм інноваційної діяльності Тема 4: Інноваційна діяльність регіональних науково-технічних центрів та фінансово-промислових груп Тема 5: Інноваційні стратегії Тема 6: Види інноваційних стратегій Тема 7: Стратегії в сфері масового виробництва Тема 8: Стратегії фірм-патієнтів Тема 9: Стратегії. Інноваційна роль експлерентів Тема 10: Стратегії в сфері малого не спеціалізованого бізнесу Тема 11: Міжнародні донорські організації, як суб'єкти інвестування інноваційних проектів Тема 12: Завдання і основні прийоми експертизи та інноваційних проектів Тема 13: Економічна ефективність інноваційних проектів Витяг з робочої програми Список рекомендованої літератури Тема 1: Основні поняття інноваційного менеджменту Управління нововведеннями - новий напрямок у менеджменті Сучасний менеджмент неможливий без управління грошовими потоками та знаннями людини. Тому останнім часом набули поширення такі напрямки як: інвестиційний менеджмент; інноваційний менеджмент. Використання знань людини, застосування ідей, які виникають внаслідок НТП сучасними менеджерами можливо на будь-яких ділянках роботи від підрозділу до всієї країни.

скачать реферат Малые и средние инновационные предпринимательские структуры

Рыночные субъекты инновационной деятельностиРыночные субъекты инновационной деятельности – это по большей части малые предприятия, к которым принадлежат: венчурные, обслуживающие и инжиниринговые фирмы, проектные бригады, фирмы «спин-офф». Кроме того по времени привлечение к инновационному процессу и подходом к выбору инноваций, предлагается четыре типа компаний, название которых зависит от типа реализуемой на рынке инновационной стратегии: виоленти, комутанти, патиенти, експлеренти. Експлеренти (пионеры). Это фирмы, которые специализируются на создании новых или радикально измененных старых сегментов рынка. Они являются разработчиками новой продукции, для чего создают у себя мощные исследовательские отделы и конструкторские бюро. Внедряя принципиально новые продукты, они получают сверхдоход за счет их большой наукоемкости и в результате пионерного выведения их на рынок. Такие фирмы больше всего рискуют, но в случае успеха получают наибольшую отдачу. Девиз таких организаций – , 2005. – 400 с. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 504 с. Кремнев Г.Р. Управление производительностью и качеством: 17–модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 5. – М.: ИНФРА–М, 2000. – 256 с. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2000. – 446 с. Павленко І.А., Гончарова Н.П., Швиданенко Г.О. Економіка та організація інноваційної діяльності: Навч. –метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2002. – 150 с. Экономика знаний / В.В. Глухов, С.Б. Коробко, Т.В. Маринина. – СПб.: Питер, 2003. – 528 с.

скачать реферат Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

РЕФЕРАТ На тему: Методика розрахунку ефективності управління на ПП «Туроператор» Київ 2010 Перед тим як перейти до розгляду ефективності управління міжнародними туристичними операціями слід визначити вплив зовнішніх і внутрішніх показників на ефективність. Для того щоб одержати ясну оцінку сил туристичного підприємства «Туроператор» й ситуації на ринку, існує SWO -аналіз. SWO -аналіз - це визначення сильних і слабких сторін підприємства, а також можливостей і погроз, які виходять із його найближчого оточення (зовнішнього середовища). Сильні сторони (S re g hs) - переваги організації; Слабості (Weak esses) - недоліки організації; Можливості (Oppor u i ies) - фактори зовнішнього середовища, використання яких створить переваги організації на ринку; Загрози ( hrea s) - фактори, які можуть потенційно погіршити положення організації на ринку. Отже, проведемо SWO -анализ туристичної фірми «Туроператор». Сильні сторони фірми: 1. Наявність необхідних фінансових ресурсів. 2. Вміння професійно вести конкурентну боротьбу. 3. Наявність своїх технологій і стандартів. 4. Відносно низькі затрати. 5. Ефективна реклама. 6. Надійний і професійний менеджмент. 7. Єфективна виробнича потужність. 8.Наявність потреби в послугах фірми на споживчому ринку.

скачать реферат Тенденції та проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні

Міністерство освіти і науки України Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Кафедра документознавства та інформаційної діяльності КУРСОВА РОБОТА Тенденції та проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні з курсу: Інформаційний менеджмент КР.ДМ. – 37.00.000 ПЗ Група ДМз-05-2 Каразєй Світлани Допускається до захисту Керівник 2008 Зміст Вступ Електронний бізнес як характерна риса сучасної економіки Поняття та структура електронного бізнесу Системи та елементи як складові електронного бізнесу Менеджмент електронного бізнесу Форми взаємодії в електронному бізнесі Електронний бізнес в Україні Проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні Основні правові проблеми електронного бізнесу в Україні Тенденції і нагальні проблеми електронного бізнесу Стан та перспективи електронного бізнесу в Україні Висновки Список використаних джерел Вступ Бурхливе поширення інформаційних технологій та нових методів ведення бізнесу в нашій країні привело до зародження і становлення нової сфери підприємництва електронного бізнесу.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.